Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr."

Transkript

1 Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

2 P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og informasjon 2 Declaration of conformity 3 Innholdsfortegnelse 4 Appendiks I Tekniske data Montering skjema 61 Transport skjema 62 Olje sammenlignings tabell 63 Elektrisk skjema 64 Elektrisk skjema deleliste 73 Hydraulisk skjema 75 Hydraulisk system deler 76 Appendiks II Vedlikehold og justering Bytting av reservedeler 89 Appendiks III Konstruksjons tegninger for reservedels bestilling 103 Appendiks IV Feilsøking 146 Appendiks V Spesial tilbehør 150 1

3 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til

4 Declaration of conformity In accordance with 13 law no. 22/1997Sb. from 24th January 1997 Manufacturer We hereby declare that the product BOMAR spol. s.r.o. Lazaretní Brno IČO Band Saw STG 320 Automat (derived types: STG 260 GA, STG 320 GA) Describtion and designing Machine mechanical band saw, fully hydraulic version, is designed to be used for diagonal cutting and shortening of iron rolled rods and shaped material (maximal size 280x200mm). Saw band engine is derived from electric engine of 1.5 kw output. fulfils: basic government requirements: requirements of other technical directives: In order to judge the conformity of the machine, harmonized czech technical standards were used: no.170/1997sb.; no. 168/1997 Sb notice ČÚBP no. 48/82 Sb. in order of no.324/90 Sb notice and no. 207/91 Sb.; hyg. MZd sv 36/76 Sb. a sv 37/1977 Sb ČSN EN 292-2:1994; ČSN EN 294:1993;ČSN EN 349:1993 ; ČSN ISO 447:1991;ČSN ISO 3746:1996; ČSN IEC 38:1993; ČSN EN :1995; ČSN :1988; ČSN :1988 and is in case of usual and above mentioned use safe; we accepted steps to guarantee the conformity of all products presented on a market with technical documentation and basic requirements of above mentioned technical standards. Declaration of conformity was carried out: Declaration of conformity (model tests) carried out: N.V. no. 170/1997 Sb. 3 paragraph 1, letter B N.V. no. 168/1997 Sb. 3 paragraph 1 Strojírenský zkušební ústav s.p. authorized person no. 202 Hudcova 56b, CZ BRNO IČO Test protocol no from Certificate no. B /99 from In.on. rubber stamp/name/function/signature of responsible person 3

5 Innholdsfortegnelse 1. Generelle sikkerhetsinstrukser Side Verneklær Sikkerhetsregler for service 6 2. Transport Sikkerhetsregler for transport Transport forberedelser Transport instruksjoner Transport Lasting av maskinen Maskinens plassering Gulvets tonnasje Plassere maskinen Maskinens balansepunkt Elektrisk tilkobling Sikkerhetsinstruksjoner for maskinens elektriske tilkobling Maskinens hovedbryterinstallasjon Tilkobling Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskens blandingsforhold Kontroll av kjølesystem Fjerning av flis Sikring av maskinen Valg og bytting av sagblad Valg av sagblad Innkjøring av sagblad Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming og kontroll av sagblad Mating av materiale Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Buntet material mating Transportbånd instruksjoner Rullebord instruksjoner 31 4

6 9. Betjening av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Betjeningspanel beskrivelse Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått på Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått av Betjeningsfunksjoner i halvautomatisk modus Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus Innstilling av vinkelkutting Sett begrensning for sagbuens løft Avstandsjustering for optimal bladstyring Stikker Justering av kuttehastigheten Slå kjølepumpe på/av Sett inn materiale i materialfester - PZH Innstilling av materialfester i forhold til kuttmateriale Sikkerhetsenheter for maskinen Betjenings innstillinger etter at nøkkelbryter er i 0 posisjon Betjenings innstillinger ved nøkkelbryter i halvautomatisk modus posisjon Justerings modus Halvautomatisk syklus Automatisk modus Terminologi Setting av initialposisjon Innsetting av programsetninger Mating av materiale under automatisk syklus Bytte av materiale under automatisk syklus Avbrytning av automatisk syklus og avslutning Automatisk syklus NØDSTOPP-knappen Slå maskinen over til stillstand 58 5

7 1. Generelle sikkerhetsinstrukser 1.1 Verneklær Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Rusk og avfall på gulvet kan også skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. 1.2 Sikkerhetsregler for service Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for skadebeskyttelse! Oppbevar denne manualen nær maskinen og hold den i god stand. 6

8 Arbeidsområdet og maskinen må holdes ren og i ryddig stand. Hvis defekter eller unormalheter blir observert, må du stoppe arbeidet og informere din overordnede. Bruk maskinen kun i perfekt stand! Unngå maskinbruk, som kan true din sikkerhet eller sikkerheten til dine medarbeidere. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Oppstart og vedlikehold av maskinen kan bare utføres av kvalifisert personale. Maskinen kan bare benyttes hvis alle beskyttelsesenheter er funksjonelle og på plass. Ingen beskyttelsesenheter må bli fjernet eller ødelagt. Hvis noen beskyttelsesenhet er defekt, må maskinen slås over på stillstand. Og den kan bare starte å prosessere etter en vellykket reparasjon. Denne saga er dimensjonert for kutting av stål, ikke rustbare metaller, rustfritt stål og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Risikoen tas på brukerens eget ansvar! 7

9 All annen bruk av båndsagen, tilbehøret eller maskin delene enn det Bomar har tiltenkt er strengt forbudt. Garantien på maskinen vil da bortfalle, og selskapet BOMAR tar ikke noe ansvar for eventuelle feil eller skader som oppstår! Maskinen kan settes operativ bare hvis brukeren respekterer og bruker denne instruksjonsboka for service, og respekterer instruksene og reglene i den. Hvis noen feil eller nødsituasjon blir oppdaget trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP knappen 8

10 2. Transport 2.1 Sikkerhetsregler for transport. Respekter generelle sikkerhetsregler for transport! Bruk vernehjelm under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Ikke beveg deg under last som løftes! Feil på transportutstyret kan forårsake de mest alvorlige skadene. Hold god avstand til maskinen og kjøretøyet under transport. 2.2 Transport forberedelser Fest stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk forsiktig inn den elektriske boksen for å beskytte den mot ødeleggelse. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 9

11 Denne pallen bør være sterk nok til å bære maskinens vekt. Vær vennlig, å finne maskinens vekt fra Appendiks nr. I Transport instruksjoner Ikke noen kraft fra transportsystemet må bli brukt på maskinens sagbue! Maskinen må bare flyttes med truck. For krantransport, brukes transportkroker, som kan skrues i transporthull i henhold til Appendiks I. Transport skjema er vist i Appendiks nr. I. Vær forsiktig under transport maskinen må ikke bli skadet. 2.4 Transport Vær sikker på at transportkjøretøyet er sterkt nok for båndsaga. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Maskinen må bli skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet! 2.5 Lasting av maskinen Vær sikker på at lastebilen eller traileren er sterk nok til å bære vekten av maskinen. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Vær forsiktig maskinen skal ikke bli ødelagt av det. Kontroller at maskinen ikke kan ristes eller skubbes i noe under transporten! 10

12 3. Maskinens plassering 3.1 Gulvets tonnasje Finn ut hva gulvets tonnasje er før plassering. Minimums krav: Maskinvekt (i henhold til Appendiks I) + Vekt av tilleggsutstyr + maks. materialvekt Hvis gulvet ikke tilfredsstiller disse kravene, må det først bli etablert bedre grunnforhold for maskinen. Montering skjema er beskrevet i Appendiks nr. I 3.2 Plassere maskinen Det er nødvendig å ta hensyn til tilstrekkelig plass for betjening, repareringer og vedlikehold når maskinen plasseres. Maskinen (+ omliggende deler og tilleggsutstyr) må være godt synlig fra betjenings panelet. Området nær maskinen må være stort nok til å plassere rullebordet. Ikke glem at arbeidsplassen også består av transportbåndsområde og arbeidsområde. Enden av rullebordet må holde en avstand på minst 1 m fra nærmeste maskin eller vegg. Kuttet materiale må også ha nok plass for transportering bort fra arbeidsområdet. 3.3 Maskinens balansepunkt For å oppnå full nøyaktighet, må maskinen bli balansert med vater. Sett vateren på bunnen av stikkeområdet. For balansering av maskinen bruk vatringsutstyr, vatrings utstyr er tilbudt som tilbehør. Appendiks V Spesial tilbehør 11

13 4. Elektrisk tilkobling 4.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinens elektriske tilkobling Tilkobling må bare utføres av kvalifisert personale! Slå av strøm hovedbryteren på maskinen. Stedet, hvor tilkoblinga skal være, må være helt tørt! Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den sterke strømmen / spenningen kan forårsake dødelige skader. BOMAR, spol. s r.o., tar ikke noe ansvar for skader som oppstår på grunn av inkompetanse eller tilkobling utført av ukvalifiserte personer. 4.2 Maskinens hovedbryterinstallasjon På grunn av maskinens transport, er noen deler (for eksempel strøm hovedbryteren) ikke installert på maskinen. Denne må installeres før den elektriske tilkoblinga. Deler som trengs for installasjon er å finne i den elektriske boksen! 12

14 Lukk den elektriske boksen, sett kontroll pilen mot O og sett inn bryteren. Skru den røde vribryterhendelen forsiktig fast med den vedlagte skruen. Vær forsiktig når du skrur skruen må ikke bli ødelagt hvis det skjer, blir hovedbryteren ubrukelig og må bli erstattet av en ny. Garantirettighetene forsvinner hvis bryteren blir ødelagt under installasjon. Sjekk så at hovedbryteren fungerer korrekt! 4.3 Tilkobling Maskinen blir levert fullt operativ med 3 m lang hovedledning uten kontakt. Hvis det behøves lengre ledning, blir det anbefalt å koble den til i samsvar med oppgitt elektrisk skjema og sikkerhetsinstruksjoner. Det elektriske skjemaet er vist i Appendiks I. Sikkerhetsinstruksjonene er plassert i kapittel 4.1. Tilkobling kan skje etter at ledningen er skrudd fast til kontakten (16A) eller ved å feste den direkte til elektriske kontaktorer i sikringsskapet. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som er låst i nullposisjon. Advarsel: Prosess-spenning og hovedspenning må være identisk. Nødvendige verdier finnes i Appendiks nr. I. 13

15 Tilkobling må sikres med en sikring, der verdien korresponderer med tilkoblingsledningens tverrsnitt. Informasjon er å finne i Appendiks nr. I. Slå på maskinen etter tilkoblinga for en stund, og få maskinens fremdrift sagblad - motor til å gå. Sjekk bladets kjøreretning. Orienteringen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om spenningsfasene på tilkoblingen. 14

16 5. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis 5.1 Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskepreparater kan inneholde kjemiske tilsetninger, som under uforsiktig bruk kan være helseskadelig! Bruk alltid ugjennomtrengelige hansker når du håndterer kjølevæske! Bruk vernebriller! Kjølevæske kan komme inn i øynene og forårsake alvorlige skader. Når du blander kjølevæske, tøm først vann i tanken og så rør konsentratet i vannet! ALDRI OMVENDT! Ved fylling av kjølevæske tanken, kontroller at det ikke forefinnes noe søl eller skvetter og at tanken ikke er overfylt. Kjølevæske tank volum er beskrevet i Appendiks nr. I. OBS! Bland aldri to produkter eller ulike blandinger sammen! Svært giftige og aggressive blandinger kan oppstå på denne måten! For håndtering og avfallsbehandling følg ubetinget produsentens instruksjoner! Informasjon kan bli funnet på kjølevæskekanna eller på vedlagte brosjyre. 15

17 5.2 Kjølevæskens blandingsforhold Utføres i henhold til produsentens informasjon. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: - Bruk av urent vann - Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, mekaniske) - For høy arbeidstemperatur - Utilstrekkelig ventilasjon og sirkulasjon - Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Under tilsetning av anti-rust blanding, Biocids og systemrens følg instruksjonene til produsenten! - Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere - Smøreegenskapene blir dårligere - Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere - Kjøleevnen blir dårligere - Skummer mer - Emulsjonsstabiliteten blir dårligere - Fører til klebrige restpartikler 5.3 Kontroll av kjølesystem Kjølevæskens forfatning har umiddelbar innflytelse på skjæreegenskapene og maskinens holdbarhet! På grunn av dette, er periodiske inspeksjoner og service av kjølesystemet en ubetinget nødvendighet. Sjekk periodisk kjølevæskens nivå og pumpefunksjon! VIKTIG! Kjølepumpa kan bli ødelagt ved for høyt kjølevæskenivå! Under ufaglært håndtering eller ufaglært service av kjølesystemet, tar BOMAR spol. s r.o. ikke noe ansvar i tilfeller av ødeleggelse på kjølepumpa eller systemet forøvrig! Hvis kjølevæskens forfatning ikke er fullgod og det ikke finnes måter å forbedre den på, må kjølevæska erstattes med ny! 16

18 Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell Lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter Høy Lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Sensorer Forferdelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Sensorer Dannelse av oljehinne, slam eller klumper erstatt væsken For å ta bort oljehinna, tilsett Biocid*, eventuelt Fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons Hvis nødvendig Visuell Utilstrekkelig Sjekk stabiliteten, eventuelt tilsetning Flistest korrosjonsbeskyttelse øk konsentrasjonen eller Herbert-test ph-verdien Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon spør forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk anti-skummepreparat. 5.4 Fjerning av flis Flisavfall under kutting må destrueres i henhold til gjeldende regler. Flytt alt flismaterialet til den transportable dunken på baksiden av maskinen. La flisene renne av! Putt det avsilede flismaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da flisene også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernflis gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også flismaterialet sendes over til godkjent deponi. 17

19 6. Sikring av maskinen Maskinen må bli sikret før repareringer, servicer og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Sikringsprosedyren må utføres fortløpende slik: 1. Nøkkelbryteren må være i,,o - posisjon 2. Trykk ned NØDSTOPP knappen 3. Hovedbryteren må være i,,o - posisjon og låst. Fjern materialet fra maskinen! Rens maskinen (for flis og kjølevæske) fullstendig. Spesialinstruksjoner for arbeid med hydrauliske systemer: Under arbeid med et hydraulisk system, må sagbuen, arma, være i den laveste posisjonen, eller den må bli støttet opp og hydroaggregatet må bli slått av. Pass på at støtten til sagbuen er sikret og ikke kan glippe, slik at sagbuen ikke faller. Hydraulikksystemet må være uten trykk begge holderullene må være åpne, sagbuen må være i den laveste posisjonen eller oppstøttet, og matestikka må flyttes utenfor bakre posisjon. Alltid bruk sko med ikke-skli, oljeresistent såle, for å unngå skader. Benytt oljeresistente hansker! Oljen kan inneholde komponenter, som kan provosere huden, og kan følgelig forårsake skader. Bruk beskyttelsesbriller! Det kan være et resttrykk i det hydrauliske systemet. Etter å ha skrudd ut en ventil eller skrue, kan oljen sprute ut og ødelegge synet ditt! Aldri skru ut en skru fra det hydrauliske systemet, hvis ansiktet ditt er foran, det kan fortsatt være resttrykk i det hydrauliske systemet. 18

20 Spesialinstruksjoner for arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger : Arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger kan bare bli utført av kvalifisert personale. Vær sikker på at maskinen er frakoblet det elektriske nettet. Det vil si slå hovedbryteren over i O - posisjon og koble maskinen fra nettet. Vær sikker på at arbeidsstedets omgivelser (maskin, gulv, verktøy, arbeidsområdet) er rent og totalt tørt. 19

21 7. Valg og bytting av sagblad 7.1 Valg av sagblad Denne maskinen krever sagblad størrelse: 4335 x 1,1 x 32 (34) Skjærebredde er ca. 1,4 mm. Ved valg av sagblad er det mange kriterier som må bli tatt i betraktning. Den ene av dem er sagbladets tanningsform. Det er to hovedformer: Standard tanning: Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. Variabel tanning: Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomroms- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. Den neste vurderingen er riktige tannform. Ved valg av nytt sagbladbånd, anbefaler vi ettersom alle produsenter utvikler og tilbyr sine egne tannings former, at du tar kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. En av de viktigste vurderingene er tann høyden. Standard tanning vil ikke bli omtalt i følgende skjema, fordi BOMAR- selskapet anbefaler variabel tanning. Hovedregelen er: Kuttekanalen må inneholde minst 4 tenner, men 30 tenner på det meste i kutte kanalen! 20

22 HULT MATERIALE (Dp = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Dp S /14 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/ /12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/ /10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/ /8 4/6 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 KOMPAKT MATERIALE (D = mm) D D D D D /14ZpZ 8/12ZpZ 6/10ZpZ 5/8ZpZ 5/8ZpZ 3/4ZpZ 2/3ZpZ 2/3ZpZ Til tross for dette skjemaet, vennligst følg din forhandlers anbefalinger! 7.2 Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. 21

23 Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. 7.3 Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Bruk beskyttelseshansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake skader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader. 22

24 7.3.2 Demontering av sagblad Demonter fremre tilleggsstikke. Stikken er skrudd fast med stjerne formede skruer. Flytt matestikken til bakre posisjon ved å trykke knapp (4) Matestikke Bakover. Hev sagbuen ved å trykke knappen 1 Hev sagbue til posisjon ca 8 cm over bordet. Vri sagbuen i henhold til kapittel 9.3 til Vinkel posisjonen 45 O som tillater sagbladbånd bytting uten noen problemer. 23

25 Demonter det venstre beskyttelse dekslet. To plastikk hodede skruer fester dekslet. Skru ut skruen til dekslet. Bakre buedeksel er sikret mot å åpnes ved hjelp av to klips, og den henger på to hengsler. Åpne klipsene og løsne festelåsene. Åpne dekslet. Løsne sagbladbånd strammingen ved å bruke fast nøkkel nr. 30; skru stramme skruen til venstre så mye som mulig for å enkelt kunne fjerne sagbladbåndet fra hjulene. Fjern sagbladet fra hjulene. VIKTIG! Alltid bruk hansker under arbeid med sagbladet! 24

26 Løsne låseskruen på styrings kuben med en umbrako nøkkel nr. 6. Dra forsiktig sagbladet ut fra bladstyringene. Under arbeid med det fjernede bladet, må sikkerhetsinstruksjonene ikke glemmes. Selv brukte sagblad har skarpe kanter. Juster sagbuen tilbake til initialposisjon (0 ) og lås låsehendelen til vinkeljusteringen Montering av sagblad Minst to personer er nødvendig for å montere et sagblad. Bladstyringene, de roterende hjulene og innersiden av sagbuen må være fri for flis og skitt før montering av nytt sagblad. 25

27 Sjekk om beskjeden på klistremerket passer med sagbladets tannretning. Hvis tennene peker i feil retning, må sagbladet snus rundt. Sett så bladet inn i bladstyringene. Vær sikker på at bladet går mellom begge trinsene og er satt ordentlig opp i sporet. Monter bladet på begge de roterende hjulene. Avstanden mellom disse roterende hjulene er veldig stor og det er også innsettingsområdet til bladet. På grunn av dette er det nødvendig med to personer under montering. Sjekk bakre del av sagbladet i forhold til hjulflensen. Fest skruene til styrings kuben med umbrako nøkkel nr

28 Ved å vri strammestagskruen med fastnøkkel M30 til høyre vil du stramme sagbladet. Fjern tannbeskyttelsen av plastikk! Monter det bakre buedekselet. Monter sikkerhetsdeksel for blad (både venstre og høyre i henhold til kapittel) og fest dem til styrings kubene Stramming og kontroll av sagblad Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet.!!! ATTENTION!!! Limit switch blade Go to manual <OK> Når saga slås på, vil følgende tekst komme fram: Hvis nøkkelbryteren ikke er i MANUELL - posisjon ( halvautomatisk modus ), skru den over til denne posisjonen og trykk på F2 - knappen (OK). Mode: MANUAL BLADE!! IS NOT TIGHT!! Choose function Mode: MANUAL Choose function Nå vil du se denne teksten: Stram bladet ved hjelp av fastnøkkel nr. 30 til beskjeden BLADE IS NOT TIGHT forsvinner fra displayet. 27

29 Kontroller visuelt farge ringen på strammings skruen. Den gule fargeringen skal bare vise etter korrekt stramming, den røde delen skal være skjult. Sagbladbånd stramming kontroll Du kan kontrollere sagbladbånd strammingen ved å bruke TENZOMAT, som kan leveres som tilbehør. Etter at du har montert sagbladet og strammet det litt, sett TENZOMAT på sagbladet og fest den med festeskruene. Sett TENZOMAT skiven slik at nålen peker på 0. Stramm sagbladbåndet inntil TENZOMAT viser verdien, som er relevant for akkurat dette sagbladbåndet lokalisert på TENZOMAT chassiset. Nå er sagbladet korrekt strammet, og da skal også det samme øyeblikke teksten BLADE IS NOT TIGHT forsvinne fra displayet.tenzomat måleskiven må da vise riktig verdi. Dersom dette ikke er tilfelle, er det nødvendig å justere endestopp bryteren til sagblad strammingen. JUSTERING Justering er ikke nødvendig under hver sagbladstrammings-prosess. Juster endebryteren i henhold til Appendiks II, del 6. Etter installering og stramming av bladet, må bladplasseringen kontrolleres. Hvis du vil teste bladplasseringen, må du slå på maskinen. I Slå på sagblad motoren. Og så slå av motoren. 0 Kontroller sagbladbånd plasseringen igjennom kikkehullet. Sagbladbåndet er riktig plassert når avstanden mellom hjulkanten og ryggen på sagbladbåndet er 1 2 mm. Hvis avstanden er mer enn 2 mm eller bladet kjører på hjulkanten, må bladet plasseringen justeres inn i henhold til Appendiks II, del 3. 28

30 8. Mating av materiale 8.1 Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Ikke beveg deg under last som løftes! Aldri gå på rullebordet! Benytt bare transportutstyr som er sterke nok til å bære og flytte materialet! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for materialtransport! 29

31 8.2 Buntet material mating Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Akslingene forskyver seg også i forhold til hverandre. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontrollsystemet! Forslag til buntsammenbinding: Firkantformet materiale Vinkelformet materiale VIKTIG! Legg i bare ett lag av dette materiale. 8.3 Transportbånd instruksjoner Vær forsiktig med rundt materiale når det legges på de vertikale rullene. Aldri la materialet falle på transportbåndet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere båndet. 30

32 8.4 Rullebord instruksjoner Vær vennlig ikke bruk såkalte støtter eller arbeidsbenker isteden for rullebord. Disse er ikke egnet for kutte prosesser med denne maskinen og kan ikke posisjoneres eksakt nok. Vær sikker rullebordbanen er lang nok slik at materiale ikke tipper av rullebordbanen ved enden. Vær spesielt forsiktig med rundt materiale at det alltid hviler på to vertikale ruller og at det derfor ikke faller av rullebordbanen! Ikke overbelast rullebordet! Informasjon om bordets tonnasje er oppgitt i den tekniske rulleborddokumentasjonen. Pass på at rullebordet er bredt nok for alle materialer! Hvis materialet faller ned fra bordet, kan det forårsake skader eller maskinødeleggelser. Aldri la materialet falle på rullebordet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere bordet. Bruk korrekt sammenføyningsstykke for å forsiktig sammenføye bordet med maskinen! Rullebord, tilbehør og sammenføyningsstykker levert av BOMAR kan bli funnet i Appendiks V. 31

33 9. Betjening av maskinen 9.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Sjekk kapittel 1 en gang til før du starter å lese dette kapittelet. Justerings modusen for denne maskinen kan bare brukes for justering og forberedende arbeid av automatiske prosesser. Vær vennlig, alltid arbeid med denne maskinen med den største forsiktighet til tross for alle sikkerhets utstyret og i henhold til sikkerhets forskriftene! 32

34 9.2 Betjeningspanel beskrivelse 33

35 9.2.1 Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus 17 Display Viser nåværende prosessmodus, og mulig gjør dialog med operatør. 18 Nøkkelbryter For å velge modus: Nøkkelen kan tas ut bare i O -posisjon. Halvautomatisk modus Automatisk modus 0 Null-posisjon 19 Indikator nettspenning Indikator viser om hovedbryteren er på/av. 21 NØDSTOPP- knappen I nødtilfeller setter den maskinen øyeblikkelig over i stillstand. 22 Reguleringsventil Justerer senke hastigheten på sagbuen Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått på 12 F1 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen innen 5 sekunder etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby valg av to ulike språk. 13 F2 Funksjonsknapp Hvis du trykker denne knappen, vises maskinens status vedrørende parameter i displayet. Den betjener også valg av språk, som F1. 34

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer