Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr."

Transkript

1 Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

2 P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og informasjon 2 Declaration of conformity 3 Innholdsfortegnelse 4 Appendiks I Tekniske data Montering skjema 61 Transport skjema 62 Olje sammenlignings tabell 63 Elektrisk skjema 64 Elektrisk skjema deleliste 73 Hydraulisk skjema 75 Hydraulisk system deler 76 Appendiks II Vedlikehold og justering Bytting av reservedeler 89 Appendiks III Konstruksjons tegninger for reservedels bestilling 103 Appendiks IV Feilsøking 146 Appendiks V Spesial tilbehør 150 1

3 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til

4 Declaration of conformity In accordance with 13 law no. 22/1997Sb. from 24th January 1997 Manufacturer We hereby declare that the product BOMAR spol. s.r.o. Lazaretní Brno IČO Band Saw STG 320 Automat (derived types: STG 260 GA, STG 320 GA) Describtion and designing Machine mechanical band saw, fully hydraulic version, is designed to be used for diagonal cutting and shortening of iron rolled rods and shaped material (maximal size 280x200mm). Saw band engine is derived from electric engine of 1.5 kw output. fulfils: basic government requirements: requirements of other technical directives: In order to judge the conformity of the machine, harmonized czech technical standards were used: no.170/1997sb.; no. 168/1997 Sb notice ČÚBP no. 48/82 Sb. in order of no.324/90 Sb notice and no. 207/91 Sb.; hyg. MZd sv 36/76 Sb. a sv 37/1977 Sb ČSN EN 292-2:1994; ČSN EN 294:1993;ČSN EN 349:1993 ; ČSN ISO 447:1991;ČSN ISO 3746:1996; ČSN IEC 38:1993; ČSN EN :1995; ČSN :1988; ČSN :1988 and is in case of usual and above mentioned use safe; we accepted steps to guarantee the conformity of all products presented on a market with technical documentation and basic requirements of above mentioned technical standards. Declaration of conformity was carried out: Declaration of conformity (model tests) carried out: N.V. no. 170/1997 Sb. 3 paragraph 1, letter B N.V. no. 168/1997 Sb. 3 paragraph 1 Strojírenský zkušební ústav s.p. authorized person no. 202 Hudcova 56b, CZ BRNO IČO Test protocol no from Certificate no. B /99 from In.on. rubber stamp/name/function/signature of responsible person 3

5 Innholdsfortegnelse 1. Generelle sikkerhetsinstrukser Side Verneklær Sikkerhetsregler for service 6 2. Transport Sikkerhetsregler for transport Transport forberedelser Transport instruksjoner Transport Lasting av maskinen Maskinens plassering Gulvets tonnasje Plassere maskinen Maskinens balansepunkt Elektrisk tilkobling Sikkerhetsinstruksjoner for maskinens elektriske tilkobling Maskinens hovedbryterinstallasjon Tilkobling Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskens blandingsforhold Kontroll av kjølesystem Fjerning av flis Sikring av maskinen Valg og bytting av sagblad Valg av sagblad Innkjøring av sagblad Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming og kontroll av sagblad Mating av materiale Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Buntet material mating Transportbånd instruksjoner Rullebord instruksjoner 31 4

6 9. Betjening av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Betjeningspanel beskrivelse Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått på Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått av Betjeningsfunksjoner i halvautomatisk modus Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus Innstilling av vinkelkutting Sett begrensning for sagbuens løft Avstandsjustering for optimal bladstyring Stikker Justering av kuttehastigheten Slå kjølepumpe på/av Sett inn materiale i materialfester - PZH Innstilling av materialfester i forhold til kuttmateriale Sikkerhetsenheter for maskinen Betjenings innstillinger etter at nøkkelbryter er i 0 posisjon Betjenings innstillinger ved nøkkelbryter i halvautomatisk modus posisjon Justerings modus Halvautomatisk syklus Automatisk modus Terminologi Setting av initialposisjon Innsetting av programsetninger Mating av materiale under automatisk syklus Bytte av materiale under automatisk syklus Avbrytning av automatisk syklus og avslutning Automatisk syklus NØDSTOPP-knappen Slå maskinen over til stillstand 58 5

7 1. Generelle sikkerhetsinstrukser 1.1 Verneklær Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Rusk og avfall på gulvet kan også skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. 1.2 Sikkerhetsregler for service Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for skadebeskyttelse! Oppbevar denne manualen nær maskinen og hold den i god stand. 6

8 Arbeidsområdet og maskinen må holdes ren og i ryddig stand. Hvis defekter eller unormalheter blir observert, må du stoppe arbeidet og informere din overordnede. Bruk maskinen kun i perfekt stand! Unngå maskinbruk, som kan true din sikkerhet eller sikkerheten til dine medarbeidere. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Oppstart og vedlikehold av maskinen kan bare utføres av kvalifisert personale. Maskinen kan bare benyttes hvis alle beskyttelsesenheter er funksjonelle og på plass. Ingen beskyttelsesenheter må bli fjernet eller ødelagt. Hvis noen beskyttelsesenhet er defekt, må maskinen slås over på stillstand. Og den kan bare starte å prosessere etter en vellykket reparasjon. Denne saga er dimensjonert for kutting av stål, ikke rustbare metaller, rustfritt stål og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Risikoen tas på brukerens eget ansvar! 7

9 All annen bruk av båndsagen, tilbehøret eller maskin delene enn det Bomar har tiltenkt er strengt forbudt. Garantien på maskinen vil da bortfalle, og selskapet BOMAR tar ikke noe ansvar for eventuelle feil eller skader som oppstår! Maskinen kan settes operativ bare hvis brukeren respekterer og bruker denne instruksjonsboka for service, og respekterer instruksene og reglene i den. Hvis noen feil eller nødsituasjon blir oppdaget trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP knappen 8

10 2. Transport 2.1 Sikkerhetsregler for transport. Respekter generelle sikkerhetsregler for transport! Bruk vernehjelm under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Ikke beveg deg under last som løftes! Feil på transportutstyret kan forårsake de mest alvorlige skadene. Hold god avstand til maskinen og kjøretøyet under transport. 2.2 Transport forberedelser Fest stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk forsiktig inn den elektriske boksen for å beskytte den mot ødeleggelse. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 9

11 Denne pallen bør være sterk nok til å bære maskinens vekt. Vær vennlig, å finne maskinens vekt fra Appendiks nr. I Transport instruksjoner Ikke noen kraft fra transportsystemet må bli brukt på maskinens sagbue! Maskinen må bare flyttes med truck. For krantransport, brukes transportkroker, som kan skrues i transporthull i henhold til Appendiks I. Transport skjema er vist i Appendiks nr. I. Vær forsiktig under transport maskinen må ikke bli skadet. 2.4 Transport Vær sikker på at transportkjøretøyet er sterkt nok for båndsaga. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Maskinen må bli skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet! 2.5 Lasting av maskinen Vær sikker på at lastebilen eller traileren er sterk nok til å bære vekten av maskinen. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Vær forsiktig maskinen skal ikke bli ødelagt av det. Kontroller at maskinen ikke kan ristes eller skubbes i noe under transporten! 10

12 3. Maskinens plassering 3.1 Gulvets tonnasje Finn ut hva gulvets tonnasje er før plassering. Minimums krav: Maskinvekt (i henhold til Appendiks I) + Vekt av tilleggsutstyr + maks. materialvekt Hvis gulvet ikke tilfredsstiller disse kravene, må det først bli etablert bedre grunnforhold for maskinen. Montering skjema er beskrevet i Appendiks nr. I 3.2 Plassere maskinen Det er nødvendig å ta hensyn til tilstrekkelig plass for betjening, repareringer og vedlikehold når maskinen plasseres. Maskinen (+ omliggende deler og tilleggsutstyr) må være godt synlig fra betjenings panelet. Området nær maskinen må være stort nok til å plassere rullebordet. Ikke glem at arbeidsplassen også består av transportbåndsområde og arbeidsområde. Enden av rullebordet må holde en avstand på minst 1 m fra nærmeste maskin eller vegg. Kuttet materiale må også ha nok plass for transportering bort fra arbeidsområdet. 3.3 Maskinens balansepunkt For å oppnå full nøyaktighet, må maskinen bli balansert med vater. Sett vateren på bunnen av stikkeområdet. For balansering av maskinen bruk vatringsutstyr, vatrings utstyr er tilbudt som tilbehør. Appendiks V Spesial tilbehør 11

13 4. Elektrisk tilkobling 4.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinens elektriske tilkobling Tilkobling må bare utføres av kvalifisert personale! Slå av strøm hovedbryteren på maskinen. Stedet, hvor tilkoblinga skal være, må være helt tørt! Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den sterke strømmen / spenningen kan forårsake dødelige skader. BOMAR, spol. s r.o., tar ikke noe ansvar for skader som oppstår på grunn av inkompetanse eller tilkobling utført av ukvalifiserte personer. 4.2 Maskinens hovedbryterinstallasjon På grunn av maskinens transport, er noen deler (for eksempel strøm hovedbryteren) ikke installert på maskinen. Denne må installeres før den elektriske tilkoblinga. Deler som trengs for installasjon er å finne i den elektriske boksen! 12

14 Lukk den elektriske boksen, sett kontroll pilen mot O og sett inn bryteren. Skru den røde vribryterhendelen forsiktig fast med den vedlagte skruen. Vær forsiktig når du skrur skruen må ikke bli ødelagt hvis det skjer, blir hovedbryteren ubrukelig og må bli erstattet av en ny. Garantirettighetene forsvinner hvis bryteren blir ødelagt under installasjon. Sjekk så at hovedbryteren fungerer korrekt! 4.3 Tilkobling Maskinen blir levert fullt operativ med 3 m lang hovedledning uten kontakt. Hvis det behøves lengre ledning, blir det anbefalt å koble den til i samsvar med oppgitt elektrisk skjema og sikkerhetsinstruksjoner. Det elektriske skjemaet er vist i Appendiks I. Sikkerhetsinstruksjonene er plassert i kapittel 4.1. Tilkobling kan skje etter at ledningen er skrudd fast til kontakten (16A) eller ved å feste den direkte til elektriske kontaktorer i sikringsskapet. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som er låst i nullposisjon. Advarsel: Prosess-spenning og hovedspenning må være identisk. Nødvendige verdier finnes i Appendiks nr. I. 13

15 Tilkobling må sikres med en sikring, der verdien korresponderer med tilkoblingsledningens tverrsnitt. Informasjon er å finne i Appendiks nr. I. Slå på maskinen etter tilkoblinga for en stund, og få maskinens fremdrift sagblad - motor til å gå. Sjekk bladets kjøreretning. Orienteringen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om spenningsfasene på tilkoblingen. 14

16 5. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis 5.1 Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskepreparater kan inneholde kjemiske tilsetninger, som under uforsiktig bruk kan være helseskadelig! Bruk alltid ugjennomtrengelige hansker når du håndterer kjølevæske! Bruk vernebriller! Kjølevæske kan komme inn i øynene og forårsake alvorlige skader. Når du blander kjølevæske, tøm først vann i tanken og så rør konsentratet i vannet! ALDRI OMVENDT! Ved fylling av kjølevæske tanken, kontroller at det ikke forefinnes noe søl eller skvetter og at tanken ikke er overfylt. Kjølevæske tank volum er beskrevet i Appendiks nr. I. OBS! Bland aldri to produkter eller ulike blandinger sammen! Svært giftige og aggressive blandinger kan oppstå på denne måten! For håndtering og avfallsbehandling følg ubetinget produsentens instruksjoner! Informasjon kan bli funnet på kjølevæskekanna eller på vedlagte brosjyre. 15

17 5.2 Kjølevæskens blandingsforhold Utføres i henhold til produsentens informasjon. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: - Bruk av urent vann - Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, mekaniske) - For høy arbeidstemperatur - Utilstrekkelig ventilasjon og sirkulasjon - Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Under tilsetning av anti-rust blanding, Biocids og systemrens følg instruksjonene til produsenten! - Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere - Smøreegenskapene blir dårligere - Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere - Kjøleevnen blir dårligere - Skummer mer - Emulsjonsstabiliteten blir dårligere - Fører til klebrige restpartikler 5.3 Kontroll av kjølesystem Kjølevæskens forfatning har umiddelbar innflytelse på skjæreegenskapene og maskinens holdbarhet! På grunn av dette, er periodiske inspeksjoner og service av kjølesystemet en ubetinget nødvendighet. Sjekk periodisk kjølevæskens nivå og pumpefunksjon! VIKTIG! Kjølepumpa kan bli ødelagt ved for høyt kjølevæskenivå! Under ufaglært håndtering eller ufaglært service av kjølesystemet, tar BOMAR spol. s r.o. ikke noe ansvar i tilfeller av ødeleggelse på kjølepumpa eller systemet forøvrig! Hvis kjølevæskens forfatning ikke er fullgod og det ikke finnes måter å forbedre den på, må kjølevæska erstattes med ny! 16

18 Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell Lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter Høy Lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Sensorer Forferdelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Sensorer Dannelse av oljehinne, slam eller klumper erstatt væsken For å ta bort oljehinna, tilsett Biocid*, eventuelt Fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons Hvis nødvendig Visuell Utilstrekkelig Sjekk stabiliteten, eventuelt tilsetning Flistest korrosjonsbeskyttelse øk konsentrasjonen eller Herbert-test ph-verdien Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon spør forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk anti-skummepreparat. 5.4 Fjerning av flis Flisavfall under kutting må destrueres i henhold til gjeldende regler. Flytt alt flismaterialet til den transportable dunken på baksiden av maskinen. La flisene renne av! Putt det avsilede flismaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da flisene også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernflis gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også flismaterialet sendes over til godkjent deponi. 17

19 6. Sikring av maskinen Maskinen må bli sikret før repareringer, servicer og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Sikringsprosedyren må utføres fortløpende slik: 1. Nøkkelbryteren må være i,,o - posisjon 2. Trykk ned NØDSTOPP knappen 3. Hovedbryteren må være i,,o - posisjon og låst. Fjern materialet fra maskinen! Rens maskinen (for flis og kjølevæske) fullstendig. Spesialinstruksjoner for arbeid med hydrauliske systemer: Under arbeid med et hydraulisk system, må sagbuen, arma, være i den laveste posisjonen, eller den må bli støttet opp og hydroaggregatet må bli slått av. Pass på at støtten til sagbuen er sikret og ikke kan glippe, slik at sagbuen ikke faller. Hydraulikksystemet må være uten trykk begge holderullene må være åpne, sagbuen må være i den laveste posisjonen eller oppstøttet, og matestikka må flyttes utenfor bakre posisjon. Alltid bruk sko med ikke-skli, oljeresistent såle, for å unngå skader. Benytt oljeresistente hansker! Oljen kan inneholde komponenter, som kan provosere huden, og kan følgelig forårsake skader. Bruk beskyttelsesbriller! Det kan være et resttrykk i det hydrauliske systemet. Etter å ha skrudd ut en ventil eller skrue, kan oljen sprute ut og ødelegge synet ditt! Aldri skru ut en skru fra det hydrauliske systemet, hvis ansiktet ditt er foran, det kan fortsatt være resttrykk i det hydrauliske systemet. 18

20 Spesialinstruksjoner for arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger : Arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger kan bare bli utført av kvalifisert personale. Vær sikker på at maskinen er frakoblet det elektriske nettet. Det vil si slå hovedbryteren over i O - posisjon og koble maskinen fra nettet. Vær sikker på at arbeidsstedets omgivelser (maskin, gulv, verktøy, arbeidsområdet) er rent og totalt tørt. 19

21 7. Valg og bytting av sagblad 7.1 Valg av sagblad Denne maskinen krever sagblad størrelse: 4335 x 1,1 x 32 (34) Skjærebredde er ca. 1,4 mm. Ved valg av sagblad er det mange kriterier som må bli tatt i betraktning. Den ene av dem er sagbladets tanningsform. Det er to hovedformer: Standard tanning: Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. Variabel tanning: Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomroms- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. Den neste vurderingen er riktige tannform. Ved valg av nytt sagbladbånd, anbefaler vi ettersom alle produsenter utvikler og tilbyr sine egne tannings former, at du tar kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. En av de viktigste vurderingene er tann høyden. Standard tanning vil ikke bli omtalt i følgende skjema, fordi BOMAR- selskapet anbefaler variabel tanning. Hovedregelen er: Kuttekanalen må inneholde minst 4 tenner, men 30 tenner på det meste i kutte kanalen! 20

22 HULT MATERIALE (Dp = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Dp S /14 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/ /12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/ /10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/ /8 4/6 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 KOMPAKT MATERIALE (D = mm) D D D D D /14ZpZ 8/12ZpZ 6/10ZpZ 5/8ZpZ 5/8ZpZ 3/4ZpZ 2/3ZpZ 2/3ZpZ Til tross for dette skjemaet, vennligst følg din forhandlers anbefalinger! 7.2 Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. 21

23 Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. 7.3 Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Bruk beskyttelseshansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake skader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader. 22

24 7.3.2 Demontering av sagblad Demonter fremre tilleggsstikke. Stikken er skrudd fast med stjerne formede skruer. Flytt matestikken til bakre posisjon ved å trykke knapp (4) Matestikke Bakover. Hev sagbuen ved å trykke knappen 1 Hev sagbue til posisjon ca 8 cm over bordet. Vri sagbuen i henhold til kapittel 9.3 til Vinkel posisjonen 45 O som tillater sagbladbånd bytting uten noen problemer. 23

25 Demonter det venstre beskyttelse dekslet. To plastikk hodede skruer fester dekslet. Skru ut skruen til dekslet. Bakre buedeksel er sikret mot å åpnes ved hjelp av to klips, og den henger på to hengsler. Åpne klipsene og løsne festelåsene. Åpne dekslet. Løsne sagbladbånd strammingen ved å bruke fast nøkkel nr. 30; skru stramme skruen til venstre så mye som mulig for å enkelt kunne fjerne sagbladbåndet fra hjulene. Fjern sagbladet fra hjulene. VIKTIG! Alltid bruk hansker under arbeid med sagbladet! 24

26 Løsne låseskruen på styrings kuben med en umbrako nøkkel nr. 6. Dra forsiktig sagbladet ut fra bladstyringene. Under arbeid med det fjernede bladet, må sikkerhetsinstruksjonene ikke glemmes. Selv brukte sagblad har skarpe kanter. Juster sagbuen tilbake til initialposisjon (0 ) og lås låsehendelen til vinkeljusteringen Montering av sagblad Minst to personer er nødvendig for å montere et sagblad. Bladstyringene, de roterende hjulene og innersiden av sagbuen må være fri for flis og skitt før montering av nytt sagblad. 25

27 Sjekk om beskjeden på klistremerket passer med sagbladets tannretning. Hvis tennene peker i feil retning, må sagbladet snus rundt. Sett så bladet inn i bladstyringene. Vær sikker på at bladet går mellom begge trinsene og er satt ordentlig opp i sporet. Monter bladet på begge de roterende hjulene. Avstanden mellom disse roterende hjulene er veldig stor og det er også innsettingsområdet til bladet. På grunn av dette er det nødvendig med to personer under montering. Sjekk bakre del av sagbladet i forhold til hjulflensen. Fest skruene til styrings kuben med umbrako nøkkel nr

28 Ved å vri strammestagskruen med fastnøkkel M30 til høyre vil du stramme sagbladet. Fjern tannbeskyttelsen av plastikk! Monter det bakre buedekselet. Monter sikkerhetsdeksel for blad (både venstre og høyre i henhold til kapittel) og fest dem til styrings kubene Stramming og kontroll av sagblad Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet.!!! ATTENTION!!! Limit switch blade Go to manual <OK> Når saga slås på, vil følgende tekst komme fram: Hvis nøkkelbryteren ikke er i MANUELL - posisjon ( halvautomatisk modus ), skru den over til denne posisjonen og trykk på F2 - knappen (OK). Mode: MANUAL BLADE!! IS NOT TIGHT!! Choose function Mode: MANUAL Choose function Nå vil du se denne teksten: Stram bladet ved hjelp av fastnøkkel nr. 30 til beskjeden BLADE IS NOT TIGHT forsvinner fra displayet. 27

29 Kontroller visuelt farge ringen på strammings skruen. Den gule fargeringen skal bare vise etter korrekt stramming, den røde delen skal være skjult. Sagbladbånd stramming kontroll Du kan kontrollere sagbladbånd strammingen ved å bruke TENZOMAT, som kan leveres som tilbehør. Etter at du har montert sagbladet og strammet det litt, sett TENZOMAT på sagbladet og fest den med festeskruene. Sett TENZOMAT skiven slik at nålen peker på 0. Stramm sagbladbåndet inntil TENZOMAT viser verdien, som er relevant for akkurat dette sagbladbåndet lokalisert på TENZOMAT chassiset. Nå er sagbladet korrekt strammet, og da skal også det samme øyeblikke teksten BLADE IS NOT TIGHT forsvinne fra displayet.tenzomat måleskiven må da vise riktig verdi. Dersom dette ikke er tilfelle, er det nødvendig å justere endestopp bryteren til sagblad strammingen. JUSTERING Justering er ikke nødvendig under hver sagbladstrammings-prosess. Juster endebryteren i henhold til Appendiks II, del 6. Etter installering og stramming av bladet, må bladplasseringen kontrolleres. Hvis du vil teste bladplasseringen, må du slå på maskinen. I Slå på sagblad motoren. Og så slå av motoren. 0 Kontroller sagbladbånd plasseringen igjennom kikkehullet. Sagbladbåndet er riktig plassert når avstanden mellom hjulkanten og ryggen på sagbladbåndet er 1 2 mm. Hvis avstanden er mer enn 2 mm eller bladet kjører på hjulkanten, må bladet plasseringen justeres inn i henhold til Appendiks II, del 3. 28

30 8. Mating av materiale 8.1 Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Ikke beveg deg under last som løftes! Aldri gå på rullebordet! Benytt bare transportutstyr som er sterke nok til å bære og flytte materialet! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for materialtransport! 29

31 8.2 Buntet material mating Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Akslingene forskyver seg også i forhold til hverandre. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontrollsystemet! Forslag til buntsammenbinding: Firkantformet materiale Vinkelformet materiale VIKTIG! Legg i bare ett lag av dette materiale. 8.3 Transportbånd instruksjoner Vær forsiktig med rundt materiale når det legges på de vertikale rullene. Aldri la materialet falle på transportbåndet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere båndet. 30

32 8.4 Rullebord instruksjoner Vær vennlig ikke bruk såkalte støtter eller arbeidsbenker isteden for rullebord. Disse er ikke egnet for kutte prosesser med denne maskinen og kan ikke posisjoneres eksakt nok. Vær sikker rullebordbanen er lang nok slik at materiale ikke tipper av rullebordbanen ved enden. Vær spesielt forsiktig med rundt materiale at det alltid hviler på to vertikale ruller og at det derfor ikke faller av rullebordbanen! Ikke overbelast rullebordet! Informasjon om bordets tonnasje er oppgitt i den tekniske rulleborddokumentasjonen. Pass på at rullebordet er bredt nok for alle materialer! Hvis materialet faller ned fra bordet, kan det forårsake skader eller maskinødeleggelser. Aldri la materialet falle på rullebordet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere bordet. Bruk korrekt sammenføyningsstykke for å forsiktig sammenføye bordet med maskinen! Rullebord, tilbehør og sammenføyningsstykker levert av BOMAR kan bli funnet i Appendiks V. 31

33 9. Betjening av maskinen 9.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Sjekk kapittel 1 en gang til før du starter å lese dette kapittelet. Justerings modusen for denne maskinen kan bare brukes for justering og forberedende arbeid av automatiske prosesser. Vær vennlig, alltid arbeid med denne maskinen med den største forsiktighet til tross for alle sikkerhets utstyret og i henhold til sikkerhets forskriftene! 32

34 9.2 Betjeningspanel beskrivelse 33

35 9.2.1 Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus 17 Display Viser nåværende prosessmodus, og mulig gjør dialog med operatør. 18 Nøkkelbryter For å velge modus: Nøkkelen kan tas ut bare i O -posisjon. Halvautomatisk modus Automatisk modus 0 Null-posisjon 19 Indikator nettspenning Indikator viser om hovedbryteren er på/av. 21 NØDSTOPP- knappen I nødtilfeller setter den maskinen øyeblikkelig over i stillstand. 22 Reguleringsventil Justerer senke hastigheten på sagbuen Betjeningsfunksjoner etter at nøkkelbryter er slått på 12 F1 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen innen 5 sekunder etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby valg av to ulike språk. 13 F2 Funksjonsknapp Hvis du trykker denne knappen, vises maskinens status vedrørende parameter i displayet. Den betjener også valg av språk, som F1. 34

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag M - NCA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 150 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P. Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. P. MEIDELL AS Versjon 1.03

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 120. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 120. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 120 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

H - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

H - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag H - NCA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer