Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P."

Transkript

1

2 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til P. MEIDELL AS Versjon 1.03 / Januar

3 Innhold Declaration of conformity 5 Tekniske data 6 1. Generelle sikkerhetsinstrukser Verneklær Sikkerhetsregler for bruk av maskinen 7 2. Transport Transport sikkerhetsinstruksjoner Transportsforberedelser Transport instruksjoner Transport Lasting av maskinen Montering av maskinen Gulvets tonnasje Plassering av maskinen Oppvatring av maskinen Montering av sponavfall beholder Elektrisk tilkobling Sikkerhetsinstruksjoner - elektriske tilkobling Tilkobling Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskens blandingsforhold Kontroll av kjølesystem Fjerning av flis Sikring av maskinen Valg av sagblad og bytting Valg av sagblad Innkjøring av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming av sagblad og inspeksjon 26 2

4 8. Mating av materiale Sikkerhetsinstruksjoner - mating av materiale Mating av materiale Montering av lengde stopp Justering av lengde stopp Rullebord instruksjoner Betjening av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Betjeningspanel Betjeningspanel beskrivelse Innstilling av vinkelskutting Avstands justering av sagbladstyring Justering av kuttehastigheten Slå kjølepumpe på/av Sikkerhetutstyr på maskinen Drift av maskinen NØDSTOPP-knappen Slå maskinen over til stillstand 40 Vedlikehold Vedlikehold og justering 41 l. Justering av hardmetallskivene til bladstyringa 41 ll. Justering av styrekubene til bladstyringa 41 lll. Justering av sagbladets plassering på strammehjulet 42 lv. Justering av børste 43 V. Justering av endebryteren på sagbladets stramming 44 Vl. Justering av nederste stopp til sagbuen 45 Vll. Justering av endebryteren til sagbuens nederste stopp-punkt 45 Vedlikehold Bytting av reservedeler 46 VllI. Bytte av hard metall styringene. 46 IX. Bytte av sagbladstyringslager 47 X. Bytte av sagbladets styretrinser 48 XI. Bytte av spon børste 50 XII. Bytte av strammehjul 51 XIIl. Bytte av drivhjul 53 XIV. Bytte av kjølepumpe 54 Olje sammenlignings tabell 56 Montering og transport skjema 57 Montering skjema 57 Transport skjema 58 3

5 Elektriske diagram og reservedels lister 59 l. Elektrisk diagram 1 59 ll. Elektrisk diagram 2 60 lll. Elektrisk diagram 3 61 lv. Elektrisk reservedeler 62 Hydraulikk skjema og hydraulikk reservedeler 63 Hydraulikk skjema 63 Reservedeler hydraulikk 63 Konstruksjons tegninger for reservedels bestilling 64 Stikke 64 Bånd stramming og strammehjul 66 Drivhjul 68 Driv mekanisme 70 Konsoll 72 Spon børste med holder 74 Sagbladstyring 76 Venstre styrings kube 78 Høyre styrings kube 80 Sagbue og deksler 82 Dempe sylinder 84 Regulerings ventil 86 Ende brytere, induktive brytere 87 Merking 88 Feilsøking 89 Rullebaner og Tilbehør 90 Rullebaner 90 Rullebaner forbredt for motorisert drift 91 Drift og styrings enheter for motoriserte rullebaner 92 Lengde Anslag 93 Monterings deler 94 Deksler for rullebaner 94 Tilbehør til rullebaner 95 Montering skjema av rullebane til båndsag 96 Spesial Tilbehør 98 Lengde Stopp 98 Frekvens Omformer (Trinnløs elektronisk hastighets regulering) 98 Micronizer 98 Tenzomat 98 4

6 Declaration of conformity In accordance with 13 law no. 22/1997Sb. from 24th January 1997 Manufacturer We hereby declare that the product BOMAR, spol. s r.o Brno IČO Band Saw STG 320 GM Describtion and designing Machine mechanical band saw, manual version, is designed to be used for diagonal cutting and shortening of iron rolled rods and shaped material (maximal size 510x320mm). Saw band engine is derived from electric engine of 2.2 kw output. fulfils: basic government requirements: no.170/1997sb.; no. 168/1997 Sb requirements of other technical directives: notice ČÚBP no. 48/82 Sb. in order of no.324/90 Sb notice a č. 207/91 Sb.;hyg. př. MZd sv 36/76 Sb. a sv. 37/1977 Sb In order to judge the conformity of the machine, harmonized czech technical standards were used: ČSN EN 292-2:1994; ČSN EN 294:1993;ČSN EN 349:1993 ; ČSN ISO 447:1991;ČSN ISO 3746:1996; ČSN IEC 38:1993; ČSN EN :1995; ČSN :1988; ČSN :1988 and is in case of usual and above mentioned use safe; we accepted steps to guarantee the conformity of all products presented on a market with technical documentation and basic requirements of above mentioned technical standards. Declaration of conformity was carried out: Declaration of conformity (model tests) carried out: N.V. no. 170/1997 Sb. 3 paragraph 1, letter B N.V. no. 168/1997 Sb. 3 paragraph 1 Strojírenský zkušební ústav s.p. authorized person no. 202 Hudcova 56b, CZ BRNO IČO Test protocol no from Certificate no. B /99 from In.on. rubber stamp/name/function/signature of person responsible 5

7 Tekniske data Maskin vekt: Vekt 575 kg Maskin størrelse: Høyde Lengde Bredde 1150 mm 2070 mm 780 mm Sagblad størrelse: 4335 x 32 (34) x 0,90 mm Kutte hastighet: 22/52,72/102 m.min -1 Kutte størrelser: mm 320x320mm 510x320mm mm 320x320mm 320x320mm mm 220x220mm 180x320mm Sagblad bånd motor: Type Ytelse/Inntak Nominell omdreining 400 V 1,1/1,5 kw 2750/1400 min -1 Kjøle utstyr: Pumpe motor ytelse Kjølevæske volum 0,09 kw 20 dm 3 6

8 1. Generelle sikkerhetsinstrukser 1.1 Verneklær Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader! Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. 1.2 Sikkerhetsregler for bruk av maskinen Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for skadebeskyttelse! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Hold alltid arbeidsområdet og maskinen ren og i ryddig stand! 7

9 Hvis defekter eller unormalheter blir observert, må du stoppe arbeidet og informere din overordnede. Bruk maskinen kun i perfekt tilstand! Unngå maskinbruk, som kan true din sikkerhet eller sikkerheten til dine medarbeidere. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Oppstart og vedlikehold av maskinen kan bare utføres av faglært personale. Maskinen kan bare benyttes hvis alle beskyttelsesenheter er funksjonelle og på plass. Ingen beskyttelsesenheter kan bli fjernet eller ødelagt. Hvis noen beskyttelsesenhet er defekt, må maskinen slås over på stillstand. Og den kan bare starte å prosessere etter en vellykket reparasjon. Sørg for at alle varsom og sikkerhets merkingene er synlige og i god tilstand. Denne saga er dimensjonert bare for kutting av stål, rustfritt stål og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! I tilfelle forandringer eller uautoriserte reparasjoner av maskinen, vil garantien bortfalle og BOMAR tar ikke ansvar for eventuelle feil eller skader! Maskinen kan settes operativ bare hvis brukeren respekterer og bruker denne instruksjonsboka for service, og respekterer instruksene og reglene i den. 8

10 Hvis noen feil eller nødsituasjon blir oppdaget trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP knappen 9

11 2. Transport 2.1 Transport sikkerhetsinstruksjoner Respekter generelle sikkerhetsregler for transport! Bruk vernehjelm for å unngå hodeskader under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Ikke beveg deg under last som løftes! Hold en sikker avstand fra maskinen og transportutstyret under transportering! Feil på transportutstyret kan forårsake de mest alvorlige skadene. 2.2 Transportforberedelser Lås stikka og smør inn alle blanke overflater med olje. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Hvis maskinen er utstyret med strøm tavle, pakk den forsiktig inn for å beskytte den mot ødeleggelse under transport. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! Denne pallen bør være sterk nok til å bære maskinens vekt. Maskinens vekt er å finne i kapittelet Tekniske Data. 10

12 2.3 Transport instruksjoner Ikke noen kraft fra transportsystemet må bli brukt på maskinens sagbue! Maskinen må bare flyttes med truck. For krantransport, brukes transportkroker, som kan skrues i transporthull i henhold til Appendiks I. Transport skjema er vist i kapittelet Montering og transport skjema. Vær forsiktig under transport maskinen må ikke bli skadet. Vær forsiktig når du kjører igjennom porter og passasjer, slik at ikke sidene til maskinen blir skadet. 2.4 Transport Vær sikker på at transportkjøretøyet er sterkt nok for båndsaga. Vær vennlig å finn maskinens vekt i Tekniske Data Maskinen må bli skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet! 2.5 Lasting av maskinen Vær sikker på at lastebilen eller traileren er sterk nok til å bære vekten av maskinen. Vær vennlig å finn maskinens vekt i Tekniske Data Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Vær forsiktig maskinen skal ikke bli ødelagt av det. Kontroller at maskinen ikke kan ristes eller skubbes i noe under transporten! 11

13 3. Montering av maskinen 3.1 Gulvets tonnasje Finn ut hva gulvets tonnasje er før plassering. Minimums krav: Maskinvekt (i henhold til Tekniske Data) + Vekt av tilleggsutstyr + maks. materialvekt Hvis gulvet ikke tilfredsstiller disse kravene, må det først bli etablert bedre grunnforhold for maskinen. Montering skjema er beskrevet i kapittelet Montering og transport skjema. 3.2 Plassering av maskinen Det er nødvendig å ta hensyn til tilstrekkelig plass for betjening, repareringer og vedlikehold når maskinen plasseres. Maskinen (+ omliggende deler og tilleggsutstyr) må være godt synlig fra betjenings panelet. Området nær maskinen må være stort nok til å plassere rullebordet. Ikke glem at arbeidsplassen også består av transportbåndsområde og arbeidsområde. Enden av rullebordet må holde en avstand på minst 1 m fra nærmeste maskin eller vegg. Kuttet materiale må også ha nok plass for transportering bort fra arbeidsområdet. 3.3 Oppvatring av maskinen For å oppnå full nøyaktighet, må maskinen bli balansert med vater. For å vatre opp maskinen, plasser vateren på bunnen av stikkeområdet. 12

14 Juster maskinen ved hjelp av vateren. For å justere plasseringen til maskinen, bruk vatrings utstyr som er tilbys som tilbehør fra forhandler. 3.4 Montering av sponavfall beholder Maskinen er innpakket og fast skrudd til pallen. Noen deler er innpakket og plassert i sokkelen til maskinen. Etter at maskinen er plassert, må disse delene ferdig monteres. Innpakket og festet til sokkelen er også den flyttbare sponavfalls beholderen. Pakk ut beholderen. Plasser sagbuen i 60 vinkel i henhold til kapittel 9.4. Senk sagbuen. Plasser sponavfalls beholderen. 13

15 4. Elektrisk tilkobling 4.1 Sikkerhetsinstruksjoner - elektrisk tilkobling Tilkobling må bare utføres av kvalifisert personale! Slå av strøm hovedbryteren på maskinen. Stedet, hvor tilkoblinga skal være, må være helt tørt! Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den sterke strømmen / spenningen kan forårsake dødelige skader. BOMAR, spol. s r.o., tar ikke noe ansvar for skader som oppstår på grunn av inkompetanse eller tilkobling utført av ukvalifiserte personer. 4.2 Tilkobling Maskinen blir levert fullt operativ med 3 m lang hovedledning uten kontakt. Hvis det behøves lengre ledning, blir det anbefalt å koble den til i samsvar med oppgitt elektrisk skjema og sikkerhetsinstruksjoner. Det elektriske skjemaet er vist i kapittelet Elektriske diagram og reservedelslister. Sikkerhetsinstruksjonene er plassert i kapittel 4.1. Tilkobling kan skje etter at ledningen er skrudd fast til kontakten (16A) eller ved å feste den direkte til elektriske kontaktorer i sikringsskapet. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som er låst i nullposisjon. 14

16 Advarsel: Prosess-spenning og hovedspenning må være identisk. Nødvendige verdier finnes i kapittelet Elektriske diagram og reservedels lister. Tilkobling må sikres med en sikring, der verdien korresponderer med tilkoblingsledningens tverrsnitt. Informasjon er å finne i kapittelet Elektriske diagram og reservedels lister. Slå på maskinen etter tilkoblinga for en stund, og få maskinens fremdrift sagblad - motor til å gå. Sjekk bladets kjøreretning. Orienteringen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om spenningsfasene på tilkoblingen. 15

17 5. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis 5.1 Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskepreparater kan inneholde kjemiske tilsetninger, som under uforsiktig bruk kan være helseskadelig! Bruk alltid ugjennomtrengelige hansker når du håndterer kjølevæske! Bruk vernebriller! Kjølevæske kan komme inn i øynene og forårsake alvorlige skader. Når du blander kjølevæske, tøm først vann i tanken og så rør konsentratet i vannet! ALDRI OMVENDT! Ved fylling av kjølevæske tanken, kontroller at det ikke forefinnes noe søl eller skvetter og at tanken ikke er overfylt. Kjølevæske tank volum er beskrevet i Appendiks nr. I. OBS! Bland aldri to produkter eller ulike blandinger sammen! Svært giftige og aggressive blandinger kan oppstå på denne måten! For håndtering og avfallsbehandling følg ubetinget produsentens instruksjoner! Informasjon kan bli funnet på kjølevæskekanna eller på vedlagte brosjyre. 16

18 5.2 Kjølevæskens blandingsforhold Utføres i henhold til produsentens informasjon. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: - Bruk av urent vann - Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, mekaniske) - For høy arbeidstemperatur - Utilstrekkelig ventilasjon og sirkulasjon - Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Under tilsetning av anti-rust blanding, Biocids og systemrens følg instruksjonene til produsenten! 5.3 Kontroll av kjølesystem Kjølevæskens forfatning har umiddelbar innflytelse på skjæreegenskapene og maskinens holdbarhet! På grunn av dette, er periodiske inspeksjoner og service av kjølesystemet en ubetinget nødvendighet. Sjekk periodisk kjølevæskens nivå og pumpefunksjon! - Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere - Smøreegenskapene blir dårligere - Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere - Kjøleevnen blir dårligere - Skummer mer - Emulsjonsstabiliteten blir dårligere - Fører til klebrige restpartikler VIKTIG! Kjølepumpa kan bli ødelagt ved for høyt kjølevæskenivå! Under ufaglært håndtering eller ufaglært service av kjølesystemet, tar BOMAR spol. s r.o. ikke noe ansvar i tilfeller av ødeleggelse på kjølepumpa eller systemet forøvrig! Hvis kjølevæskens forfatning ikke er fullgod og det ikke finnes måter å forbedre den på, må kjølevæska erstattes med ny! 17

19 Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell Lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter Høy Lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Sensorer Forferdelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller erstatt Forurensning Daglig Sensorer Dannelse av oljehinne, slam eller klumper væsken For å ta bort oljehinna, tilsett Biocid*, eventuelt Fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons Hvis nødvendig Visuell Utilstrekkelig Sjekk stabiliteten, eventuelt øk tilsetning Flistest korrosjonsbeskyttelse konsentrasjonen eller ph-verdien Herbert-test Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller spør Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon 5.4 Fjerning av flis Flisavfall under kutting må destrueres i henhold til gjeldende regler. Flytt alt flismaterialet til den transportable dunken på baksiden av maskinen. La flisene renne av! Putt det avsilede flismaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da flisene også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernflis gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også flismaterialet sendes over til godkjent deponi. forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk antiskummepreparat. 18

20 6. Sikring av maskinen Maskinen må bli sikret før repareringer, servicer og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! For å sikre: 1) Slå av hovedbryteren (slå over i 0 posisjon og lås). 2) Ta bort materiale fra maskinen. 3) Trykk NØDSTOPP bryteren. 4) Rens maskinen, f. eks fjern all flis og kjølevæske. Spesialinstruksjoner for arbeid på elektriske eller elektroniske innretningene : Arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger kan bare bli utført av kvalifisert fagpersonell. Vær sikker på at maskinen er frakoblet det elektriske nettet. Det vil si slå hovedbryteren over i O - posisjon og koble maskinen fra nettet. Vær sikker på at arbeidsstedets omgivelser (maskin, gulv, verktøy, arbeidsområdet) er rent og totalt TØRT. Bruk alltid verne hansker fordi høy spenning kan ha fatale konsekvenser. Spesialinstruksjoner for arbeid med det hydrauliske systemet: Under arbeid med et hydraulisk system, må sagbuen, arma, være i den laveste posisjonen, eller den må bli støttet opp og hydroaggregatet må bli slått av. Pass på at støtten til sagbuen er sikret og ikke kan glippe, slik at sagbuen ikke faller. Videre Hydraulikksystemet må være uten trykk begge holderullene må være åpne, sagbuen må være i den laveste posisjonen eller oppstøttet, og matestikka må flyttes utenfor bakre posisjon. Alltid bruk sko med ikke-skli, oljeresistent såle, for å unngå skader. Benytt oljeresistente hansker! Oljen kan inneholde komponenter, som kan provosere huden, og kan følgelig forårsake skader. Bruk beskyttelsesbriller! Det kan være et resttrykk i det hydrauliske systemet. Etter å ha skrudd ut en ventil eller skrue, kan oljen sprute ut og ødelegge synet ditt! 19

21 7. Valg av sagblad og bytting 7.1 Valg av sagblad Denne maskinen krever sagblad størrelse: 4335 x 32(34) x 0,90 mm Skjærebredde er ca. 1,6 mm. 1,6 Ved valg av sagblad er det mange kriterier som må bli tatt i betraktning. Den ene av dem er sagbladets tanningsform. Det er to hovedformer: Standard tanning: Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. Variabel tanning: Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomroms- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. Den neste vurderingen er riktige tannform. Ved valg av nytt sagbladbånd, anbefaler vi ettersom alle produsenter utvikler og tilbyr sine egne tannings former, at du tar kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. En av de viktigste vurderingene er tann høyden. Standard tanning vil ikke bli omtalt i følgende skjema, fordi BOMARselskapet anbefaler variabel tanning. 20

22 Hovedregelen er: Kuttekanalen må inneholde minst 4 tenner, men 30 tenner på det meste i kutte kanalen! HULT MATERIALE (Dp = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Dp S /14 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/ /12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/ /10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /8 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/ /8 4/6 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 KOMPAKT MATERIALE (D = mm) D D D D D /14ZpZ 8/12ZpZ 6/10ZpZ 5/8ZpZ 5/8ZpZ 3/4ZpZ 2/3ZpZ 2/3ZpZ Til tross for dette skjemaet, vennligst følg din forhandlers anbefalinger! 7.2 Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. 21

23 Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. 7.3 Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Bruk beskyttelseshansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake skader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader. 22

24 7.4 Demontering av sagblad Hev sagbuen til øverste posisjon. Løsne monterings hendelen til styringskuben og flytt hele venstre styrings delen inkludert det venstre dekselet til posisjonen som bildet viser. Ta bort høyre bladbeskyttelses-deksel. Dekselet er festet med en skrue med plastikkhode. Bakre buedeksel er sikret mot å åpnes ved hjelp av to klips, og den henger på to hengsler. Åpne klipsene og løsne festelåsene. Skru ut skruen med plastikkhode og fjern høyre blad deksel. Fjern bakre buedeksel. 23

25 Løsne sagbladbånd stramme skruen ved hjelp av fastnøkkel nr. 30 ; bruk den på mutter enden til stramme skruen, og drei den til venstre så mye som mulig, slik at sagbladbåndet enkelt og fritt kan fjernes fra hjulene. Dra forsiktig sagbladbåndet utfra styre hjulene. VIKTIG! BRUK ALLTID VERNEHANSKER NÅR DU HÅNDTERER SAGBLADBÅND! Dra forsiktig sagbladet ut fra bladstyringene. Under arbeid med det fjernede bladet, må sikkerhetsinstruksjonene ikke glemmes. Selv brukte sagblad har skarpe kanter. 24

26 7.5 Montering av sagblad Minst to personer er nødvendig for å montere et nytt sagblad. Bladstyringene, de roterende hjulene og innersiden av sagbuen må være fri for flis og skitt før montering av nytt sagblad. Sjekk om beskjeden på klistremerket passer med sagbladets tannretning. Hvis tennene peker i feil retning, må sagbladet snus rundt. Sett så bladet inn i bladstyringene. Vær sikker på at bladet går mellom begge trinsene og er satt ordentlig opp i sporet. Monter bladet på begge de roterende hjulene. Avstanden mellom disse roterende hjulene er veldig stor og det er også innsettingsområdet til bladet. På grunn av dette er det nødvendig med to personer under montering. Sjekk bakre del av sagbladet i forhold til hjulflensen. Stram forsiktig sagbladet ved hjelp av å dreie på stramme skruene mot høyre ved hjelp av fastnøkkel nr. 30. Fjern plastikk tannbeskyttelsen! Monter det bakre buedekselet. Monter sikkerhetsdeskel for blad (både venstre og høyre i henhold til kapittel) og fest dem til styrings kubene. 25

27 7.6 Stramming av sagblad og inspeksjon Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladbåndet inntil den røde delen på den fargede ringen på strammeskruen forsvinner. Bare den gule delen på ringen er synlig, den røde delen skal være helt borte når sagblad strammingen er korrekt. INSPEKSJON Det er mulig å bruke TENZOMAT for å oppnå ideal justering, som blir levert som ekstrautstyr.. Sett den på et blad og fest skruene etter montering og stramming av bladet. Pekeren på displayet må vise verdien 0. Stram bladet. Når displayet sier at bladet er strammet nok, skal TENZOMAT indikere en rekkevidde innenfor 0,20 mm. Hvis dette ikke er tilfelle, utfør endebryter-justering. Hvis verdien passer med avstanden og den røde delen av ringen ikke er gjemt, utfør fargering-justering. JUSTERING Justering er ikke nødvendig under hver sagbladstrammings-prosess. Juster endebryteren i henhold til Appendiks II, del 6. Etter installering og stramming av bladet, må sagblad posisjonen i forhold til driv og svinghjulet kontrolleres. For å kontrollere sagblad posisjonen, må du slå på maskina. START Slå på og av sagblad-motoren i et kort tidsrom. STOPP 26

28 Sikre maskinen i henhold til beskrivelse i kapittel 6. Fjern venstre og høyre sagblad deksel i henhold til kapittel 7.3. Åpne bakre sagblad deksel og kontroller sagbladets posisjon på drivhjulet. Sagbladet er i riktig posisjon når avstanden mellom den rette kanten av sagbladet og hjulflensen er 1 2 mm. Hvis avstanden er mer enn 2 mm eller bladet kjører på flensen, må bladet settes inn i henhold til Appendiks II, del 3. 27

29 8. Mating av materiale 8.1 Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Ikke beveg deg under last som løftes! Aldri gå på rullebordet! Benytt bare transportutstyr som er sterke nok til å bære og flytte materialet! Følg ellers de generelle lovene og forskriftene for materialtransport! 28

30 8.2 Mating av materiale Løsne låsehendelen til stikken. Åpne stikken. Legg i materiale. Lås fast materiale i stikken, og lås stikken ved hjelp av låsehendelen. 8.3 Montering av lengde stopp Lengde stoppen må justeres og skrues fast til lengde stopp holderen. Lengde stopp akselen må være montert slik at når den er ved 0 punktet må lengde stopp flaten være helt inntil sagbladet. Sikre lengde stopp akslen ved denne posisjonen. Lengde stopp holderen er montert på sokkelen. 8.4 Lengde stopp justering Løsne det stjerne-formede skrurattet, og juster lengde stoppene i henhold til ønsket lengde i forhold til måle skalaen. Skru fast det stjerne formede rattet igjen. Lengde stoppen har to posisjoner, som kan betjenes ved hjelp av hendelen. Hvis lengde stoppen er i horisontal posisjon, er lengde stoppen i funksjonell plassering. Hvis den er i den vertikale posisjonen, er lengde stoppen i åpen posisjon. 29

31 8.5 Rullebord instruksjoner. Vær vennlig ikke bruk såkalte støtter eller arbeidsbenker i stede for rullebord. Disse er ikke egnet for kutte prosesser med denne maskinen og kan ikke posisjoneres eksakt nok. Vær spesielt forsiktig med rundt materiale at det alltid hviler på to vertikale ruller og at det derfor ikke faller av rullebordbanen! Pass på at rullebordet er bredt nok for materialet! Hvis materialet faller ned fra bordet, kan det forårsake skader eller maskinødeleggelser. Vær sikker rullebordbanen er lang nok slik at materiale ikke tipper av rullebordbanen ved enden. Ikke overbelast rullebordet! Informasjon om bordets tonnasje er oppgitt i den tekniske rulleborddokumentasjonen. Aldri la materialet falle på rullebordet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere bordet. Bruk korrekt sammenføyningsstykke for å forsiktig sammenføye bordet med maskinen! BOMAR tilbyr rullebord, tilbehør og tilkoblinger. 30

32 9. Betjening av maskinen 9.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinbetjening Sjekk kapittel 1 en gang til før du starter å lese dette kapittelet. Vær vennlig, alltid arbeid med denne maskinen med den største forsiktighet til tross for alle sikkerhets utstyret og i henhold til sikkerhets forskriftene! 31

33 9.2 Betjeningspanel 32

34 9.3 Betjeningspanel beskrivelse 1 Start av sagblad motor 2 Stopp av sagblad motor 3 NØDSTOPP - bryter 4 Regulering av SAGBLAD MATING 5 Hovedbryter 9.4 Innstilling av vinkelkutting Båndsagen STG 320 GM tillater vinkel kutting. Kutte vinkelen kan varieres fra 0 til 60. Hev sagbuen. Løsne låsehendelen på konsollen. Beveg sagbuen til ønsket vinkel. Kontroller vinkelen i forhold til skalaen på måle akselen. 33

35 Lås fast låsehendelen igjen. 9.5 Avstands justering av sagbladstyringen Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. Justering av bladstyringa: Løsne låsehendelen til venstre del av bladstyringen. Flytt venstre del av styringa til den posisjonen, som gjør at kanten av venstre bladstyring er så nær som mulig kuttematerialet. Fest låsehendelen til bladstyringen. Kontroller at det ikke er noen kollisjon mellom sagbladstyringen i forhold til festeområdet og stikkekjevene. 34

36 9.6 Justering av kuttehastigheten Båndsagen STG 320 GM kan stilles til disse kuttehastighetene: 22 m.min-1 52 m.min-1 72 m.min m.min-1 Kutte hastigheten kan endres ved å flytte drivreimen på de respektive reimhjulene. På reimhjul dekselet er det plassert en merkelapp som inneholder informasjon vedrørende hvilke hastigheter som oppnås ved de ulike reimhjulene. 72 m/min 52 m/min 22 m/min Slå alltid av maskinen før du begynner å arbeide med å skifte kutte hastighet. Det er plassert en justerings skru på fremsiden av buen mellom motoren og girboksen. Ved hjelp av denne skruen vil du kunne justere reimdrift boksen, slik at du kan stramme eller slakke reimen. 35

37 Løsne mutter (ringen) på justerings skrien Juster slik at reimdrift boksen kommer i passende posisjon, slik at det blir mulig å fjerne reimen fra reimhjulene. Plasser reimen på det ønskede reimhjulet i henhold til ønsket kuttehastighet. Stram reimen igjen ved hjelp av justerings skruen. Når reimen er korrekt strammet festes låsemutteren (ringen) slik at innstillingen låses. Glem ikke å lukke reimdrift girboks dekselet. Dersom dette dekselet er åpent, vil det ikke være mulig å starte maskinen. 9.7 Slå kjølepumpe på/av Maskinen STG 320 GM er utstyrt med et kjøle apparat Pumpen slåes alltid på automatisk når maskinen starter. VIKTIG! Maskinen leveres uten kjølevæske. 36

38 9.8 Sikkerhetsutstyr på maskinen Følgende sikkerhetsenheter trengs å testes periodisk med hensyn på at de er hele og funksjonsmessig i god stand. Sikkerhetsenhetene skal beskytte de som utfører arbeid ved maskinen fra skader. Sagbuedeksel Hvis dekselet åpner seg under prosessering, vil maskinen stoppe øyeblikkelig og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen er klar for prosessering bare etter at dekselet er montert og låst igjen. Reim girboks deksel Hvis dekselet åpner seg under prosessering, vil maskinen stoppe øyeblikkelig og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen er klar for prosessering bare etter at dekselet er montert og låst igjen. Bladstramming og sjekking av brudd Denne enheten sjekker stramminga av sagbladet og forårsaker umiddelbar stopp av maskinen i tilfelle bladbrudd. ENHETEN INNEHOLDER EN ENDEBRYTER. JUSTERING AV DENNE ER BESKREVET I APPENDIX II VEDLIKEHOLD OG JUSTERING. KONTROLLER STRAMMINGEN PERIODISK, OG JUSTER ETTER BEHOV. 37

39 Sagblad deksel - venstre Dette beskyttelsesdekslet kapsler inn sagbladbåndet i området fra bladstyrings kuben til sagbuen. Slå aldri på sagbladbåndet hvis dette dekslet ikke er montert! Sagblad deksel - høyre Dette beskyttelsesdekslet kapsler inn sagbladbåndet i området fra bladstyrings kuben til sagbuen. Slå aldri på sagbladbåndet hvis dette dekslet ikke er montert! Sikkerhetsenheter nevnt i dette kapittelet må aldri fjernes eller på noen annen måte elimineres. Hvis noen sikkerhets- eller beskyttelsesenhet viser feil eller mangler, eller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, må maskinen slås av, og kan bare slås på etter reparasjon! Hvis noen beskyttelsesenhet fjernes, vil BOMAR-selskapet ikke ta noe ansvar for ødeleggelser på maskinen eller mennesker!!! 38

40 10. Drift av maskinen STG 320GM er en manuell utgave av STG 320 maskin typen. Betjening av stikkene, matingen, heving og senking av sagbuen, og på og avslåing av sagblad motoren utføres manuelt. Prosessering Juster lengde stoppen for kuttet i henhold til beskrivelse i kapittel 8.4 Hev sagbuen manuelt. Legg i materialet i henhold til beskrivelse i kapittel 8.2. Ved vinkel kutting, justeres maskinen til ønsket vinkel i henhold til beskrivelse i kapittel 9.4. Juster venstre bladstyring i henhold til kapittel 9.5. Når alle punktene som er nevnt ovenfor er utført, kontroller disse innstillingene en gang til. Slå på sagblad motoren. Senk forsiktig sagbuen til materialet ved hjelp av bryter nr. 4 Regulering av sagblad mating. VIKTIG! Plutselige og bråe bevegelser av sagbuen mot materialet som skal kuttes, kan føre til skader på sagbladet. Bomar, spol. s r.o. tar ikke noe ansvar for skader som oppstår på grunn av ukorrekt bruk av maskinen. Etter at kuttet er gjennomført, vil sagblad motoren automatisk bli slått av. 39

41 11. NØDSTOPP-knappen NØDSTOPP knappen er lokalisert på betjeningspanelet kapittel 9.2. Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-knappen i nødsituasjoner eller hvis noen slags feil blir oppdaget! NØDSTOPP-knappen må ikke brukes under kutting for å stoppe maskinen, unntatt ved nødsituasjoner eller ved funksjonsfeil. For fortsettelse av arbeidet, må knappen bli løsnet ved å vri av den soppformede delen av knappen etter at feilen er blitt fastslått og utbedret. 12. Slå maskinen over til stillstand Etter at arbeidet er ferdig, må maskinen bli slått over til stillstand etter følgende prosedyre : 1) Fjern materialet fra kuttebordet. 2) Senk maskinens sagbue til den laveste posisjonen. 3) Slå av hovedbryteren og lås den i avposisjon med sikkerhetslås. 4) Fjern kjølevæske, spon, sagflis og materialrester eller annen skitt fra maskinen. 40

42 Vedlikehold Vedlikehold og justering I. Justering av hardmetallskivene til bladstyringa Skiver laget av hardmetall, og nøyaktig justering av disse, influerer veldig på nøyaktigheten på kuttet og sagbladets holdbarhet. Derfor er det meget viktig å justere korrekt og sjekke forfatningen til disse hardmetallskivene. Skivene passer eksakt til bladet, slik at det ikke er noe overflødig plass. Hvis du løsner umbrako skruen på kuben, løsner du platefjærene. Disse fjærene sørger for perfekt presisjon av skivelaminatet på sagbladet. Viktig, skruen må alltid være løs. Stramming av skruen på kuben resulterer i løsning av sagbladet. Sjekk om skivelaminatet beveger seg under arbeid med skruen, og om det sitter perfekt på bladet. Vær sikker på at skivene ikke forårsaker friksjon mot bladet under bevegelse, og at de heller ikke sitter for løst. Ellers vil holdbarheten til sagbladet minske dramatisk, og det vil også føre til ekstra slitasje på motoren til sagbladbåndet. II. Justering av styrekubene til bladstyringa Kvaliteten på kuttet og sagbladets levetid er også avhengig av justeringa til styrekubene. Derfor må denne justeringa sjekkes periodisk. Løsne bladet fra kuben (i henhold til forrige kapittel). Løsne begge skruene til styrekuben og dytt den forsiktig mot bladet. Vær sikker på at sagbladet ikke blir bøyd, for da vil denne kuben presse på bladet og ødelegge det. Fest begge skruene igjen. 41

43 Fest sagbladet i kuben (i henhold til forrige kapittel). Prøv å fritt bevege bladet og sjekk dets kjøring i kuben. Sagbladet må gå i rett linje. Sagbladet i styrekubene må grense til hardmetallskivene. III. Justering av sagbladets plassering på strammehjulet Sagbladets plassering på strammehjulet må periodisk bli kontrollert. Kontrollen må også utføres etter hver gang sagbladet byttes. Under denne kontrollen, sjekker vi avstanden mellom bladkanten og hjulflensen. Hvis plasseringen ikke er riktig, kan følgende problemer oppstå: - Sagbladet faller ned fra hjulet. Bladet og tilhørende deksel kan bli ødelagt. - Sagbladet kjører på hjulflensen. Baksiden av sagbladet kan bli ødelagt, og likeså selve hjulet. Det er nødvendig å skru av fremre deksel for å foreta en korrekt justering. Dekselet er festet med 4 skruer. Plasseringen til sagbladet reguleres med umbrako skruen på strammekuben. Stramming av skruen får bladet til å kjøre nærmere mot sentrum av hjulet. Å løsne skruen noe øker avstanden mellom bladet og sentrum av hjulet. Etter at du har justert sagbladbånd plasseringen, er det nødvendig å inspisere sagbladets plassering. Slå på sagbladbånd motoren og la sagbladet kjøre noen få runder. Åpne dekselet og sjekk avstanden mellom baksiden av sagbladet og flensen på strammehjulet. 42

44 Optimal avstand er blitt satt til 1 2 mm! Hvis den reelle verdien er forskjellig fra denne verdien, er det absolutt nødvendig å utføre denne justeringa på nytt. IV. Justering av børste Børsten, som hjelper å fjerne flis fra sagbladet, influerer på kutte holdbarheten, sagbladets levetid og levetiden på hjulene, hardmetallskivene og ikke minst nøyaktigheten på kuttet. Børsten må sjekkes før hvert kutt, under hvert skift. Hvis du skal sjekke justeringa av børsten, må du fjerne bakre deksel. Fortsett i henhold til kapittel Bytting av sagblad. Løsne skruen til børsteholderen for å få beveget børsten. Få børsten nærmere mot sagbladets tenner. Viktig! Etter at du har plassert børsten, vil endene på busta kanskje ikke berøre nedre del på tennene og børstetrinsa må flyttes ved hjelp av svinghjulet, i.e. børstens akse må være identisk med hjulaksen. Etter at du har gjort dette, fester du skruene. Slå på framdrift sagbånd. Hvis flisfjerningsbørsten er festet riktig, vil børsten bevege seg og gå sakte rundt. 43

45 V. Justering av endebryteren for sagblad stramming. Etter at sagbladet er byttet, må strammingen kontrolleres ved hjelp av et tenzometer. Du må også kontrollere at måle resultatene stemmer overens med signalet fra endebryteren. Hvis endebryteren er feil justert, vil sagbladet enten være for løst eller for mye strammet. Stram sagbladet i henhold til resultat som vises på TENZOMAT. Hvis sagbladet er strammet til optimal verdi, og denne verdien forblir lik også etter at sagblad motoren er slått på, må endebryteren bli innstillt i forhold til denne verdien. Løsne låsemutteren på skruen til endebryteren. Skru skruen utover inntil endebryteren blir korrekt innstilt. Låse denne posisjonen ved hjelp av låsemutteren. Hvis sagbladet ikke er optimalt strammet, og det er mulig å slå på sagblad motoren, er endbryteren feil justert. Det er da nødvendig å justere endebryteren. Juster sagbladet til optimal stramming ved hjelp av TENZOMAT. Løsne låsemutteren på skruen til endebryteren. Juster så endebryter posisjonen slik at den blir aktivert ved hjelp av å skru skruen utover. Lås så denne posisjonen ved hjelp av mutteren. 44

46 VI. Justering av nederste stopp til sagbuen Den nederste stoppen setter grense for den laveste posisjonen til sagbuen. Dette stopp-punktet må sjekkes minst en gang i måneden. Hvis det nederste stopp-punktet er feiljustert, kan kuttebordet bli svært ødelagt eller materialet vil ikke bli kuttet ferdig. Flytt sagbuen så høyt som mulig for å gjøre det mulig å håndtere justeringsskruen til det nederste stopp-punktet. Løsne mutteren til stoppeskruen. Juster stopp-punktet med justeringsskruen. Fest justeringsskruen med mutteren. Utfør inspeksjonen av den totale justeringa etter at den nederste stoppen er blitt innstilt. Flytt sagbuen til den laveste posisjonen og sjekk visuelt justeringa. VII. Justering av endebryteren til sagbuens nederste stopp-punkt Hvis vi har utført justering av nederste stopp-punkt til sagbuen, er det påkrevd med inspeksjon av justering av endebryteren. Flytt sagbuen til den laveste posisjonen og utfør inspeksjon av endebryter-funksjonen. Sagbuen må ligge på det nederste stopp-punktet, og endebryteren må gi respons. Hvis sagbuen ikke ligger på det nederste stopp-punktet, og endebryteren har reagert og slått av matinga, er det nødvendig å justere denne bryteren. Flytt sagbuen til den laveste posisjonen. Løsne mutteren på justeringsskruen som holder endebryteren. Juster denne skruen for å få bryteren til å slå av matinga bare når sagbuen kommer til den laveste posisjonen og fortsetter å ligge der. Etter inspeksjonen fester du justeringsskruen med en mutter. Sjekk funksjonen til endebryteren igjen. 45

47 Vedlikehold Bytting av reservedeler VIII. Bytte av hard metall styringene. Hvis hardmetall-skivene ikke kan justeres som beskrevet i kapittel II. 1., må de byttes. Demonter sagbladet som beskrevet i kapittel 7.4 Fjern slangen som leder kjølevæska. Demonter styrekubene til sagbladet. Fest styrekuben til skrutvingen. Løsne festeskruene til begge hardmetall-skivene. Skru ut låseskruene til den justerbare hardmetall styringen. Skru ut justerings skruen til de justerbare styrings skivene så langt at du ikke kan se de ved innsiden av styrings kuben. Fjern de justerbare hardmetall skivene. 46

48 Sett nå inn nye hardmetall-skiver og fest dem hardt. Sett tilbake kuben inn i selve bladstyringa, og monter kjøle distribueringen igjen. Juster styrekubene som beskrevet i kapittel II.2, og hardmetall-skivene i henhold til kapittel II.1. IX. Bytte av sagbladstyrings lager Hvis lagrene til sagblad styringen er slitte, må de byttes. Demonter hardmetall styringen i henhold til kapittel II. 8 Skru ut skruen som låser lager akseltappen. Plasser kuben i en skrustikke slik at hullene er på oversiden slik at det er mulig å føre akseltappene ut av kuben. Fjern lager akseltappen ved hjelp av en hammer. Fjern lagerene bort fra kuben. Kontroller alle delene og bytt slitte eller skadede deler. 47

49 Monter de nye lagrene og foringene i kanalen, og monter lager aksel tappen. Fullfør montering av sagblad styringene som beskrevet i tidligere kapittel. Juster styringen i henhold til kapittel II. 2 X. Bytte av sagbladets styretrinser Hvis sagbladet ikke styres tilstrekkelig av styretrinser eller hvis trinsene er tydelig utslitte, må trinsene skiftes ut. Viktig! Styretrinser må byttes ut sammen på begge styrekubene! Demonter sagbladet i henhold til kapittel 7.4 Demonter kjølevæske slangen. Videre demonter bladstyringskubene til sagbladet. Fest styrekuben i skrustikken og demonter begge akslene med lagrene som følger. Skru ut mutrene på begge akslene med fast nøkkel nr. 14 og 16. Ta bort foringene fra akslene. 48

50 Fjern lager aksel tappene fra lagerene. Fjern akseltappene fra kuben. Erstatt begge de utslitte lagrene, eventuelt noen annen utslitt del. Monter akslene i kubene. Det er en foring på den kortere akselen og en ring på den lengre. Videre fest lagrene til akslene ved hjelp av pipe. Sett på plass foringene på lagrene. Skru begge mutrene ved å bruke to fastnøkler på akslingene. VIKTIG!! Ikke glem posisjonene til akseltappene. Den korte er plassert på festesiden til kuben. Plasser foringene på lagerene. 49

51 Fest låse mutterene ved hjelp av to fastnøkler. Sett så inn et stykke av sagbladet i styrekuben (ca cm). Juster akslene med fast nøkler for å få sagbladet til å kjøre i midten. Styretrinsene må ikke øve for stort press på bladet, men skal fritt snurre under kjøring av bladet. Optimal avstand mellom bladet og trinsen er 0,05 mm. Ta bort testbiten av sagbladet fra styrekuben og fest kuben på maskina; juster den i henhold til kapittel II.2. XI. Bytte av spon børste Hvis flisfjernings-børsten ikke greier å ivareta sin funksjon, må den skiftes ut. Bladets rensemekanisme inneholder en trinse. Trinsen er plassert i grease holder, og under bruk av saga, vil trinsen like mye som holderen bli slitt. Derfor må du sjekke trinsemekanismen, og hvis du finner noen ødeleggelser på trinsa eller holderen, må du utføre utskiftingen. Demonter børsten inkludert holderen. Fest bladets rensemekanisme i skrustikken. Hvis du skal erstatte den runde børsten, skrur du ut sikringsmutteren til børsten og den andre mutteren. Bytt spon børsten. Skru på mutteren etterpå. 50

52 Hvis du skal erstatte trinsa til bladets rensemekanisme, sett lett og ledig inn mekanismen mellom skrustikke kjevene. Skaftet må ikke festes. Ta bort skaftet fra trinsa og erstatt trinsa eller grease holderen. Sett til slutt børsten med holder tilbake på maskina og juster børsten i henhold til kapittel IV. XII. Bytte av strammehjul Demonter sagbladet i henhold til kapittel 7.4. Fjern lager dekslet. Skru inn en hjelpeumbrako skru M 10x30 i strammehjul akselen. Monter en tre armed tæsj på strammehjulet og dra det forsiktig av akselen. Dersom det nedre lageret forblir på akselen, fjern det med den to armede tæsj. Gjør ren akselen og smør den. 51

53 Sett hjulet på dreietappen med spesial-monteringsverktøy som bildet viser. Dette verktøyet kan bli levert som tilleggsutstyr. Installer sagbladet i henhold til kapittel 7.5 Bytte av hjullagre Lagrene i hjulet har en viss holdbarhet, som er nevnt i fabrikantens lister. Etter en viss mengde med arbeidstimer for maskina, er det lurt å bytte ut lagrene, uten hensyn til tilstanden til dem. Dessuten er det bra, for å holde maskina i perfekt stand, å sjekke tilstanden til lagrene visuelt. Når det blir oppdaget noen indikasjon på skade, må lagrene byttes. Tilstanden til lagrene har stor innflytelse på kuttekvaliteten. Fullføring av hjulet og lagerene Sett inn sikringsringen med tanga i sporet på hjulet. Sett inn det første lageret i hjulet. Hvis det er umulig å sette inn lageret lett og enkelt, kan det gjøres ved å dytte det inn med forsiktige bank. VIKTIG!! Aldri over den indre ringen. Når lageret er riktig plassert, skal det berøre sikringsringen. 52

54 Bestem avstanden med avstandsring. Putt ringen på det innsatte lageret. Sett inn det andre lageret i hjulet. Hvis det er umulig å sette inn lageret lett og enkelt, kan det gjøres ved å dytte det inn med forsiktige bank. VIKTIG!! Aldri over den indre ringen. XIII. Bytte av drivhjul Demonter sagbladet i henhold til kapittel 7.4 Fjern lager dekslet. Skru inn en hjelpeumbrako skru M 10x30 i svinghjul akselen. Monter en tre armed tæsj på svinghjulet og dra det forsiktig av akselen. Dersom det nedre lageret forblir på akselen, fjern det med en to armed tæsj. Sjekk om fjæra eller dreietappen ikke er ødelagt. Hvis de er det, må de byttes. For reservedeler, ta kontakt med forhandler. 53

55 Hvis fjæra og dreietappen er i orden, rens og smør dem. Sett svinghjulet på dreietappen. Bruk en gummihammer for å få hjulet til å sitte perfekt. Installer sagbladet som beskrevet i kapittel 7.5 Sett på underlaget og fest svinghjulet skikkelig. XIV. Bytte av kjølepumpe!! VIKTIG!!! Tilkobling kan bare utføres av kvalifisert arbeider! Sterk strøm / spenning kan gi tragiske resultater. De videre instruksjonene er for disse kvalifiserte arbeiderne!!! Kjølevæske-tanken er festet med skruer til sokkelen. Skru ut skruene og fjern tanken. Ta bort slangen som leder kjølevæske fra pluggen på pumpa. Skru ut fire skruer på kjølepumpas flens og dra ut pumpa fra den flate metallbeholderen. Ta bort pumpas tilkoblingsboks deksel. Koble ifra 4 tilkoblinger fra tilkoblingskabelen. 54

56 Løsne børsingen og dra kabelen ut av pumpa. Demonter den nye pumpe tilkoblingsboksen. Trekk kabelen igjennom børssingen og fest den. Koble til kablene på pumpe tilkoblingene som det er beskrvet i det forrige avsnittet. Installer tilkoblingsdekselet; ikke glem gummi pakningen. Forsegl slangen som leder kjøle tilkoblingen. Plasser pumpen på den flate metallboksholderen og skru den fast med fire skruer. 55

57 Olje sammenlignings tabell (Maskinen er levert fylt med olje fra OMV både på gearboks og hydraulikk.) Merket i henhold til DIN Gearboks olje CLP 100 HLP 46 Hydraulisk olje Omala Öl 100 Tellus Oil 46 Hydrol DO 46 Mobilgear 627 DTE 25 DTE 15 M Hydrauliköl HLPD 46 Spartan EP 100 NUTO H 46 HLPD OEL 46 Energol GR-XP 100 Energol HLP-HM 46 Energol HLP-D 46 Bartran HV 46 56

58 Montering og transport skjema Montering skjema 57

59 Transport skjema 58

60 Elektriske diagram og reservedels lister QS1 L1 1 L2 3 L3 5 N PE ~ 3 x 40 0V, 50Hz, TN-C-S KM FA1 FU1 1 2A N W1 V1 U1 FA W2 V2 U2 M1 M2 POHON PILOVÉHO PÁSU SÄGEBANDSANTRIEB SAW BAND DRIVE ČERPADLO CHLAZENÍ KÜHLMITTELPUMPE COOLANT PUMP BOMAR s.r.o. KRESLIL: Dušan Piják MAX. PŘEDŘADNÉ JIŠTĚNÍ 16A MAX. VORSCHALTSICHERUNG 16A MAX. PREFUSE 16A NÁZEV:SCHEMA STG 320 GM STANDARD DATUM: REV. VÝTISK: STG 320 GM List: 1/3 1 A1 l. Elektrisk diagram 1 59

61 SQ1 SQ2 SQ3 SQ PILOV Ý PÁS S Ä GEBAND SAW BAND DOLNÍ POLOHA RAMENE SÄGERAHMEN UNTEN LOW FRAME POSITION KRYT PILOVÉHO PÁSU S ÄGEBANDABDECKUNG SAW BAND COVER KRYT Ř EMENICE RIEMENSCHEIBEDECKEL PULLEY COVER SB1 2 TOTAL STOP NOT-AUS TASTE EMERGENCY BUTTON 6 1 SB2 STOP KM SB3 START 8 KM FA1 FA A1 A2 A2/ MICRONIZER BOMAR s.r.o. KRESLIL: Dušan Piják NÁZEV: SCHEMA STG 320 GM STANDARD REV. STG 320 GM DATUM: VÝTISK: List: 2/3 ll. Elektrisk diagram 2 60

62 PŘÍSTROJOVÁ DESKA GERÄTEBRETT DASHBOARD OVLÁDACÍ PANEL BEDIENPULT CONTROL PANEL QS1 SB1 FA2 FA1 SB3 SB2 KM FU BOMAR s.r.o. KRESLIL:Dušan Piják NÁZEV:SCHEMA STG 320 GM STANDARD REV. STG 320 GM DATUM: VÝTISK: List: 3/3 lll. Elektrisk diagram 3 61

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Platesaks SB 3006 / 3010 / 3013 / 4006. Samsvarserklæring... 3

Platesaks SB 3006 / 3010 / 3013 / 4006. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Teknisk beskrivelse av maskinen... 6 1.3 Standard og tilleggsutstyr... 8 1.3.1 Standard utstyr... 8 1.3.2 Tilleggsutstyr...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer