Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse)."

Transkript

1 Oversikt over oppkjøp og fusjoner i bussbransjen Pr. 25. februar Oversikten er utarbeidet av NHO Transport på bakgrunn av generell bransjekunnskap. Vi tar forbehold om eventuelle feil. ÅR/MND OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER 2013 Nettbuss Sør og Nettbuss Drammen fusjonerer. Navnet på nytt selskap er Buskerud 100 % Nettbuss Konsern Nettbuss Sør med hovedkontor i Drammen. Nettbuss Østfold fusjoneres inn i Nettbuss Øst. Østfold 100 % Nettbuss Konsern Nettbuss Møre og Fjord 1 Buss Møre fusjoneres inn i Nettbuss Trøndelag. Møre & Romsdal 100 % Nettbuss Konsern Generalforsamlingen i AS Tirb vedtar å legge Cominor AS ut for salg. Troms 100 % 2012 November Norgesbuss AS som er et heleid datterselskap av Torghatten ASA, inngår avtale om kjøp av SAS Flybussen. Overtakelsen gjelder flybussen mellom Oslo og Gardermoen og omfatter 14 busser og 50 ansatte. Inntil videre endres ikke SAS Flybussen som varemerke. Offisielt selskapsnavn er imidlertid Norgesbuss Ekspress AS Oslo 100 % Norgesbuss AS Oktober Nettbuss kjøper resterende 49 prosent av Fjord 1 sine aksjer i Fjord 1 Buss Møre AS, Nettbuss Nordfjord Ottadalen AS og Nettbuss Sogn Billag AS. Nettbuss kjøper samtidig 34 prosent av Fjord 1 sine aksjer i Nettbuss Ekspress AS. Fjord 1 har dermed solgt seg helt ut av bussvirksomheten og blir et rendyrket sjøselskap. Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 100 % 34 % Nettbuss Konsern H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) kjøper Norske Turistbusser AS. Oslo 100 % HMK SAS Ground Service AS opphører som eget selskap og innlemmes i Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse). kjøper 51 prosent av aksjene i Fjord 1 Sogn Billag AS som Sogn og Fjordane 51 % samtidig endrer navn til Nettbuss Sogn Billag AS kjøper 51 prosent av aksjene i Fjord 1 Nordfjord-Ottadalen AS Sogn og Fjordane 51 % som samtidig endrer navn til Nettbuss Nordfjord-Ottadalen AS kjøper 51 prosent i Fjord1 Buss Møre AS. Ingen Møre og Romsdal 51 % navneendring. Fjord 1 Hallingdal Billag AS, hundre prosent eiet av Nettbuss Sogn Billag Buskerud 100 % Nettbuss Sogn Billag AS AS, endrer navn til Nettbuss Hallingdal Billag AS Fjord 1 Buss Møre AS innehar 66 prosent eierskap i Aukra Auto AS Møre og Romsdal 66 % Fjord 1 Buss Møre AS Gauldal Billag Holding AS fusjoneres inn i datterselskapet Gauldal-Østerdal Buss AS, som igjen blir morselskap for datterbedriftene Tamnes Transport AS og GB Transportservice AS, og driftsselskap for all persontrafikk i tidligere Gauldal Billag AS og Østerdal Billag AS. Sør-Trøndelag 100 % Gauldal-Østerdal Buss AS

2 2011 November Firda Billag innfusjoneres i Firda Billag Buss AS Sogn og Fjordane 100 % Firda Billag Buss AS Oktober Nettbuss Østfold AS kjøper aksjeposter i Borg Buss fra Fredrikstad Østfold >100 % Nettbuss Østfold AS kommune og Hvaler kommune. Oktober Nettbuss Trøndelag AS og Nettbuss Trondheim AS (tidligere Team Trafikk Sør-Trøndelag 100 % Nettbuss Trøndelag AS AS) fusjonerer med Nettbuss Trøndelag som overtakende selskap. Fredrikstad kommune selger deres 35,5 % eierandel i Borg Buss til Østfold 50 80,5 % Telemark Kollektivtrafikk AS fusjonerer med Nettbuss Sør og som er Telemark 100 % Nettbuss Sør AS overtagende selskap April Veolia Transport Norge AS Rogaland 100 % Transport Holding AS (Boreal AS) April Møre og Romsdal Fylkeskommune godtar bud fra Havila om kjøp av Møre og Romsdal 41 % Havila Shipping AS fylkeskommunens aksjepost i Fjord 1 for 362,3 millioner kroner. Februar Nord-Trøndelag Fylkeskommune selger 34 % av aksjene i Trønderbilene AS til Torghatten ASA. Nord-Trøndelag 100 % Torghatten ASA 2010 Oktober Konkurransetilsynet godkjenner Nettbuss Sør AS sitt kjøp av 36 % av aksjene i Telemark Kollektivtrafikk fra Telemark Bilruter AS. Samtidig kjøper Telemark Bilruter AS 50 % av aksjene i Telemark Ekspressbusstrafikk fra. Dette selskapet opererer ekspressbusslinjene Grenlandsekspressen og Telemarksekspressen Nettbuss Trøndelag AS fusjonerer med Klæburuten AS. Den fusjonerte virksomheten får navnet Nettbuss Trøndelag AS Østerdal Billag AS og Gauldal Billag AS fusjoneres til Gauldal-Østerdal Buss as. Samtidig opprettes to nye datterselskap, Tamnes Transport as og GB Transportservice as. Nettbuss Lillestrøm AS endrer navn fra til Nettbuss Øst AS. Dette som konsekvens av at Opplandsavdelingen i tidligere Nettbuss Ringerike AS ble fusjonert med Nettbuss Lillestrøm AS. Tønsberg Bussreiser AS innfusjoneres i Sporveisbussenes Turbiler AS som samtidig skifter navn til Unibuss Tur AS. Holtålen kommune selger sine 13,1 % av aksjene Gauldal Billag AS til Trønderbilene AS som ved oppkjøpet eier over 50 % av selskapet. Nettbuss Ringerike AS avvikles og deles/fusjoneres inn i henholdsvis Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Lillestrøm AS. Konkurransetilsynet godkjenner Nettbuss Trøndelag AS oppkjøp av Klæburuten AS, men fortsetter fram til 1.kvartal 2011 som eget Telemark 36 % 50 % Telemark Bilruter AS Sør-Trøndelag 100 % Hedmark/ Sør-Trøndelag Akershus 100 % Gauldal Billag Holding, overbyggings-selskap som eies av Trønderbilene AS og Røros kommune. Vestfold 100 % Unibuss Tur AS Sør-Trøndelag 50 % Trønderbilene AS Buskerud 100 % Sør-Trøndelag 100 % Nettbuss Trøndelag AS

3 datterselskap av Nettbuss Trøndelag AS Desember Billaget Invest og Suldal Transport Invest kjøper alle aksjene i Suldal Billag Rogaland 100 % Billaget Invest og Suldal Transport Invest Holding AS som igjen eier Suldal Billag Buss og SB Service. Desember Fosen Trafikklag ASA Sør-Trøndelag 100 % Torghatten ASA November Avtale om opsjon på oppkjøp av 50 % av aksjene i Bussen Trafikkselskap Vest-Agder 50 % Torghatten ASA AS i løpet av 2010 November Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % Torghatten ASA Mars Risør Tvedestrand Bilruter AS innfusjoneres i Nettbuss Sør AS Aust-Agder 100 % Nettbuss Vest innfusjoneres i Nettbuss Sør (omfatter aktiviteter i Vest-Agder 100 % Rogaland og Vest-Agder) Bangs Bilruter Nordland 100 % Nordlandsbuss AS 2008 November Styrene i Fosen ASA og Torghatten ASA godkjente en Nord-Trøndelag 100 % fusjonsplan som innebærer at Fosen ASA innfusjoneres i Torghatten Trafikkselskap ASA. Oktober BussRing Scandinavia Troms 100 % Bussring as Oktober Averøy Billag AS Møre og Romsdal 100 % Nettbuss Møre AS September Namsos Trafikkselskap og Fosen Trafikkselskap fusjonerer til ett selskap. Nord-Trøndelag 100 % Fusjonen fører til ett felles selskap for sjøtransport i Midt-Norge (Fosen/Namsos Sjø AS), et rendyrket selskap for ambulansedrift (NTS Ambulanse AS), og ett fusjonert landtransportselskap (Holm transport og Namdalske til Namdalske AS). September Busselskapene AS TIRB Rutene, Tromsbuss AS og Ofotens Bilruter AS Troms /Nordland 100 % fusjonerer til nytt selskap med navn Cominor AS. Fusjonen omfatter flybusser, ekspressbussruter, bybusser, nattbusser, lokaltrafikk og skoleruter. Holm Transport AS Nord-Trøndelag 100 % Namdalske AS Risør Tvedestrand Bilruter AS. (Eierne Tvedestrand kommune, Aust-Agder 80 % Nettbuss Sør AS Kommunene Vegardshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand selger sine 80 % eierandel i RTB. April Nettbuss Vestfold AS og Nettbuss Viken AS innfusjoneres i Nettbuss Buskerud/ Vestfold 100 % Drammen AS Mars Hansen Bilruter AS Slangsvold 100 % Nettbuss Østfold AS Februar Tide ASA Hordaland % Det Stavangerske Dampskipselskap (DSD) 10,63 % Sparebanken Vest (kjøper 9,5 % av Bergen kommune som ikke

4 lenger har eierandel i Tide ASA). Fredrikstad distriktets Rutebiler AS Østfold 100 % Nettbuss Østfold AS Gjemse Busstransport AS Nord-Trøndelag Nettbuss Trøndelag AS Netbus Danmark kjøper Tylstrup Busser Sum busspark: 160 busser) Danmark 100 % Eier: Nettbuss Norge AS Bussdrift i København, Århus, Nordsjælland og Nordjylland) Bus4You og Säfflebussen fusjoneres til Nettbuss Express AB Sverige 80 % Eier: Nettbuss Norge AS 80 % Eier: Resfixarna AB 20 % Fusjon mellom Norgesbuss Oslo AS, Norgesbuss Bærum Romerike AS og Oslo/Akershus 100 % Norgesbuss AS Norgesbuss AS Kjøp av Andøy Trafikklag Bilservice Nordland 100 % Andøy Trafikklag AS Kjøp av Birkeland Busser AS Vest-Agder 100 % L/L Setesdal Bilruter AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS fusjonerer til ett selskap og med nytt navn Ruter. Oslo Akershus 100 % Oslo Kommune 60 % eierskap Akershus fylkeskommune 40 % eierskap Fjord 1 Gods Møre bytter navn til Fjord 1 Transport AS og overtar samtidig Sogn og Fjordane 100 % Fjord 1 Transport AS all godsaktivitet i Fjord 1 Nordfjord-Ottadalen og Fjord 1 Sogn Billag. Sistnevnte to selskaper blir rene busselskap Desember Fjord 1 Gods Møre innfusjonerer to heleide datterselskaper; Mordal Møre og Romsdal 100 % Fjord 1 Gods Møre Transport AS og Sørvest Transport AS Desember Tide Reiser AS kjøper Cruise Service AS i Ålesund Møre og Romsdal 100 % Tide Reiser AS Desember Stokland Bilservice AS innfusjoneres i Stokland Bilruter AS Nordland 100 % November Norgesbuss AS innfusjonerer datterselskapene Norgesbuss Oslo AS og Oslo 100 % Norgesbuss AS Norgesbuss Bærum Romerike AS Akershus Oktober Norgesbuss Vedlikehold AS skifter navn til Omniservice AS Akershus Oktober Tide Reiser AS kjøper Hamar Turbiler AS Hedmark 100 % Tide Reiser AS Oktober Veolia Transport Nord AS selger aksjene sine i Namsos Trafikkselskap ASA Nord-Trøndelag aksjer Jaras Eiendom AS Mai Veolia Transport Norge AS innfusjonerer flere selskaper og bygger opp ny Veolia Transport Norge AS selskapsstruktur. I Veolia Transport Sør AS (VTS) inngår FFR avd. Østlandet, Østerhus Buss AS og Nordtrafikk Buss AS avd. Trysilbussen. I Veolia Transport Nord AS inngår FFR (unntatt Østlandet), Nordtrafikk Buss AS (unntatt avd. Trysilbussen), Nordtrafikk Maritim AS og Helgelandske AS. AS Gråkallbanen består som egen operativ enhet. Mars Gauldal Billag AS kjøper Tamnes Transport AS (50 ansatte) Sør-Trøndelag 100 % Gauldal Billag AS Mars Helgelandske AS fusjonerer med Finnmark Fylkesrederi AS (FFR) De Nordland/Finnmark 100 % Veolia Transport Norge AS respektive selskapsnavn beholdes. Februar Bjørhovdens Bilruter AS Buskerud 100 % Nettbuss Drammen AS 2006

5 November Lundstad Buss AS Oppland 100 % Feriespesialisten AS Oktober Veolia Transport Norge AS kjøper Nordtrafikk Buss AS og Nordtrafikk Nordland 100 % Veolia Transport Norge AS Maritim Troms Hedmark Gråkallbanen AS Sør-Trøndelag 75 % 100 % Veolia Transport Norge AS Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD ASA til selskapet Tide ASA. Hordaland 100 % Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen Norgesbuss AS. ( selger sin 19 % eierandel i Norgesbuss AS) Akershus 19 % Fosen Trafikklag ASA. Ny eierandel: 66 %. T.K. Brøvig AS. Ny eierandel: 34 % Mars Ofotens Bilruter AS Nordland 100 % TIRB AS Mars kjøper AB Säffle Reseservice (Säfflebussen) i Sverige. Sverige 100 % Nettbuss Lillestrøm AS fisjoneres ut fra og etableres som eget Akershus selskap. Fusjon mellom Nettbuss Ålesund AS og Nettbuss Møre AS Møre og Romsdal 100 % Gardermoen Minibuss og Crewtransport AS Østfold 100 % Schous Buss AS 2005 Desember Vest fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Rogaland Desember Sirdalsruta AS fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Vest-Agder Desember Bjerkreim Bilselskap AS fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Rogaland 100 % Nettbuss Vest AS August Helgelandske AS Nordland 15 % 83,14 % Connex Norge AS August Lavprisekspressen.no AS Akershus 100 % AS Sporveisbussene August Arctic Express Akershus 100 % AS Sporveisbussene Nettbuss Telemark fusjoneres inn i Nettbuss Drammen AS Telemark 100 % Nettbuss Drammen AS Telemark Kollektivtrafikk AS etableres som eget selskap etter fisjon mellom Nettbus Sør AS og Telemark Bilruter AS Telemark Eierfordeling: Nettbuss Sør AS - 73 % Telemark Bilruter AS - 27 % Høvågruta AS Aust-Agder 49 % 98 % Risør og Tvedestrand Bilruter AS Mai AS Gråkallbanen Sør-Trøndelag 75 % Connex Norge AS Mars Godsavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Billag as slås sammen. Nytt Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS navn: Fjord1 Gods Møre AS Mars Bussavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Billag as slås sammen. Nytt Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS navn: Fjord1 Buss Møre as. Mars Nordfjord og Sunnmøre Billag AS og Ottadalen Billag AS fusjonerer til Møre og Romsdal Fjord1 Nordvestlandske AS Fjord1Nordfjord-Ottadalen Oppland Februar Helgelandske AS (Eiere: 37 % SB Saltens Bilruter AS 35% Nordlandsbanken, 11% Sparebanken Rana) Nordland 15 % Connex Norge AS. Opsjon på kjøp av resterende 68 % av aksjene selgerne eier innen utg. av januar Fusjon mellom Connex Buss AS og Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap Finnmark 100 % Connex Norge AS

6 AS 2004 Desember Tromsbuss (TIRB undertegner avtale med Tromsø kommune om kjøp av Troms 11,1 % 100 % TIRB 88,9 % i Tromsbuss). November TIRB Troms 30 % 59,1 % TFDS August Ålesund Bilruter (endrer navn til Nettbuss Ålesund) Møre og Romsdal 100 % Gauldal Billag AS Sør-Trøndelag 39,13 % Trønderbilene AS Norgesbuss AS. ( reduserer sin eierandel i Norgesbuss AS fra 39 % til 19 %) Akershus 19 % Fosen Trafikklag. Ny eierandel: 54 % T.K. Brøvig. Ny eierandel: Norgesbuss Østfold Vestfold AS Østfold 100 % Vestfold Norgesbuss Hedmark AS Oppland 100 % Mai Aukra Auto Møre og Romsdal 34 % Aukra Auto ans: 34 %: Fjord 1: 66 % April TIRB Troms 21,5 % 30 % TFDS Mars Nettbuss Østfold sin lokaltrafikk i Sarpsborg fusjonerer med Fredrikstaddistriktets Rutebilers lokaltrafikk i Fredrikstad i selskapet Borg Buss AS. sin virksomhet i Trøndelag fusjonerer med Team Buss AS til Nettbuss Trøndelag AS Østfold Sør og Nord- Trøndelag 100 % Borg Buss AS (Eiere: Nettbuss Østfold 50 %, FDR 50 %) 2003 Desember Ålesund Bilruter AS Møre og Romsdal 50 % 75 % November Sunnmøre-Romsdal Billag AS Møre og Romsdal 100 % Fjord1 (Sogn og Fjordane Fylkeskommune 59 % og Møre og Romsdal Fylkeskommune 41 %) Fusjon mellom Norgesbuss Østfold AS og Norgesbuss Vestfold AS til Østfold Norgesbuss AS Norgesbuss Østfold Vestfold AS Vestfold Fusjon mellom Norgesbuss Romerike AS og Norgesbuss Bærum AS til Akershus (100 %) Norgesbuss AS Norgesbuss Bærum Romerike AS Haugaland Billag AS. Bussdivisjonen samordnes med HSD Buss. Rogaland 100 % HSD ASA (HSD Buss AS) Haugaland Billag AS. Godsdelen selges til Suldal Billag og inngår i Suldal Rogaland 100 % Suldal Billag Transport AS -sept. TIRB Troms 12,7 % 21,5 % TFDS Mai Averøy Billag Møre og Romsdal 37 % 57 % Nettbuss Møre April Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS (FFR) Finnmark 100 % Connex Norge AS Nettbuss Buskerud AS og Drammen og Omegn Busslinjer AS fusjonerer til Nettbuss Drammen AS Buskerud (100 %)

7 Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Ringerike AS fusjonerer til Nettbuss Buskerud/Oppland Ringerike AS (100 %) Hølonda Auto AS fusjonerer med Team Buss AS Sør-Trøndelag Sokndal Bilruter AS og S.O.T. Trafikk AS fusjonerer til Connex Vest AS Rogaland (100 %) Connex AS 2002 Desember TIRB AS Troms 7 % 12,7 % TFDS Desember Team Trafikk AS Sør-Trøndelag % Desember Høvågruta Aust-Agder 100 % Setesdal Bilruter AS (50 %) Risør og Tvedestrand Bilruter (50 %) September Haga Buss Rogaland 100 % SOT Trafikk AS August Team Trafikk AS Sør-Trøndelag 50 %. (Godkjent av Konkurransetilsynet april 2003). August Hallingdal Billag AS (bussdelen) - Gods utskilt i eget selskap Halling-Gods) Buskerud 100 % Sogn Billag AS Februar Østerdal Billag AS Hedmark 66 % 100 % Gauldal Billag AS HSD overtar BNRs buss-, gods og ferjevirksomhet (innenriks) Hordaland 100 % HSD - som følge av samordning mellom BNR og HSD Saltens Bilruter AS og Nettbuss Helgeland AS fusjonerer til Nordlandsbuss Nordland Saltens Bilruter AS eier 66 % og 34 % i Nordlandsbuss AS. Sirdalsruta AS Vest-Agder 100 % Nettbuss 2001 Desember Sirdalsruta AS Rogaland 100 % Desember Fylkestinget i Finnmark vedtar å selge inntil 49.9 % av aksjene i FFR Finnmark November Peer Gynt Tours AS Oppland 100 % Nettbuss Travel AS November Orusttrafiken Henån AB (intensjonsavtale) Sverige 100 % Trondheim Trafikkselskap AS (TT) fusjonerer med Hemne Orkladal Billag AS (HOB) og etablerer Team Trafikk AS m/datterselskaper Sør-Trøndelag 100 % August Ottadalen Billag Oppland % Nordvestlandske AS. (Holdingselskap eiet av MRF og FSF) Haga Reiser AS og NOR-Reiser AS /Feriebussen fusjonerer til HagaNor Rogaland / Oppland Reiser 2000 Norgesbuss AS Akershus 39 % Fosen Trafikklag ASA April Østerdal Billag AS Hedmark 66 % Gauldal Billag (NOR-buss 34 %) April TB Invest AS Hedmark 100 % Nordtrafikk Gruppen AS Hemsedalsbilene AS Buskerud 100 % Sogn Billag L/L Vest Trafikk AS fusjoneres inn i HSD Buss AS Hordaland 100 % HSD 1999

8 Desember Østerhus Bilruter AS fisjonert til: Rogaland Ansatte m.fl. Østerhus Buss AS Østerhus Transport AS Desember Bilruta Frosta-Åsen AS Nord-Trøndelag 100 % Trønderbilene AS November Lofoten Trafikklag AS Nordland 100 % Nordtrafikk Gruppen AS November HSD (BNRs eierandel) Hordaland 42,4 % Rogaland Trafikkselskap Oktober Stagecoach Finland Finland 100 % Schøyen Gruppen AS / Concordia Bus BV Oktober Swebus (omsetn.: 3,1 mrd. kr) Sverige 100 % Schøyen Gruppen AS / Concordia Bus BV Oktober Concordia Bus BV (Schøyen Gruppen AS) Bærum 51 % Goldman Sachs Intl. (USA) Oktober Drammen & Omegn Busslinjer Buskerud 100 % NSB Biltrafikk SOT Trafikk Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) Sokndal Bilruter Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) Østerhus Bilruter Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) April Averøy Billag Møre og Romsdal 51 % HOB Møre og Eide Auto Mars Bergen Hardanger Voss Billag AS og buss- og verksteddriften i HSD Hordaland HSD fusjonerer til HSD Buss AS Mars Trønderbilene AS Nord-Trøndelag 66 % Fosen Trafikklag ASA Vest-Telemark Bilruter LL og Grenland Nord Trafikkselskap fusjonerer til Telemark Telemark Bilruter AS 1998 Desember Sokndal Bilruter Rogaland 72 % 99 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS November Fosen Trafikklag Sør-Trøndelag 64,5 % Torghatten Trafikkselskap November Østerhus Bilruter AS Rogaland Stavanger og O. Trafikkselskap AS September Pan Trafikk AS og Bergen Sporvei AS fusjonerer til Gaia Trafikk AS Hordaland August Bergen Hardanger Voss Billag AS Hordaland 55,6 % 100 % HSD Mai Kjell Lindhjem Bilruter og Lindhjem Reiser Vestfold 100 % NSB Biltrafikk, avd. Larvik Gla'Tur AS Hordaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Johansens Bilruter AS Vestfold 100 % NSB Biltrafikk Moss og Omland Bilruter + Halden Trafikk fusjonerer og skifter navn til Østfold Norgesbuss Norgesbuss Østfold AS Trøsken Buss Østfold 100 % Østfold Bilruter Rolf Spydslaug Østfold 100 % Østfold Bilruter Sørøy-Buss fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Møre og Romsdal Fylkesbåtar Ottadalen Billag AS Oppland 40 % Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Aukra Auto AS Møre og Romsdal 92 % Sunnmøre og Romsdal Billag Nordmøre Trafikkselskap, Mørelinjen og Molde Bilruter fusjonerer til HOB Møre og Romsdal Hemne Orkladal Billag AS

9 Møre AS Ludv. Paulsen Bilsentral AS Vestfold 100 % Norgesbuss Ringsjø og Sønn Bilruter Telemark 100 % Grenland Buss AS Haga Buss AS, Sola-Ruten AS, SOT Reiser, Sørlandsruta Touring, Vaglen Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Tours, OFB-Reiser, og Turbilsentralen fusjonerer til Haga Reiser AS 1997 Desember Sokndal Bilruter AS Rogaland % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Desember Fosen Trafikklag ASA Sør-Trøndelag % Torghatten Trafikkselskap AS November Stavanger og Omegn Trafikkselskap Rogaland % Rogaland Investering (kjøp av Chr. Bjellands 14 % aksjepost) Oktober BO-Bussene AS og Ødegardens Bilruter AS fusjonerer til Grenland Buss AS. Telemark NSB Biltrafikk August Grenland Nord Trafikkselskap AS Telemark 100 % Tinn Billag AS - Drangedal Bilruter AS - Vest Telemark Bilruter AS (75 %) Molde Bilruter AS Møre og Romsdal 100 % Hemne Orkladal Billag AS Nordmøre Trafikkselskap Møre og Romsdal 82 % Hemne Orkladal Billag AS Helge Nilsens Bilruter Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS April Vaglen Tours Østfold 100 % Stavanger Omland Trafikkselskap AS April Mjøsbuss Lillehammer AS (Stagecoach- Swebus Norge AS) Oppland 100 % Norgesbuss Invest AS April Mjøsbuss Gjøvik AS (Stagecoach - Swebus Norge AS) Oppland 100 % Norgesbuss Invest AS April Mjøsbuss Hamar AS (Stagecoach - Swebus Norge AS) Hedmark 100 % Norgesbuss Invest AS April Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Hordaland 68 % Bergen Nordhordland Rutelag ASA April Bjerkreim Bilselskap AS Rogaland 100 % NSB Biltrafikk April Bergen Nordhordland Rutelag ASA Hordaland 54 % Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap April Sirdalsruta AS Vest-Agder 100 % Sirdal Kommune Mars Oslo og Follo Busstrafikk AS Akershus 100 % Norgesbuss Invest AS (inkl. OFBs datterselskaper i Østfold/Oppland/Akershus) Februar Nordmøre Trafikkselskap AS Møreog Romsdal 72 % Hemne Orkladal Billag AS (fusjon med Ålvundeid Skysslag) Haga Buss AS Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Pettersens Tur og Rutebiler AS Østfold 100 % AS Østfold Bilruter Valdresbussen AS Buskerud 100 % NSB Biltrafikk Averøy Billag AS Møre og Romsdal 37 % Eide Auto AS Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Rogaland 14 % Chr. Bjelland & Co. (største aksjonær) Turbilsentralen AS Oslo/Akershus 58 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS 1996 Desember Salins Bilruter Nord-Trøndelag 100 % Namsos Trafikkselskap ASA Oktober Hølonda Auto AS Sør-Trøndelag 92 % Trondheim Trafikkselskap AS

10 Oktober Sørøy-Buss AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre Romsdal Fylkesbåtar September Molde Bilruter AS Møre og Romsdal 100 % Norgesbuss Invest AS August Mjøsbuss Gjøvik AS (Swebus) Oppland 100 % Stagecoach August Mjøsbuss Hamar AS (Swebus) Hedmark 100 % Stagecoach August Mjøsbuss Lillehammer AS (Swebus) Oppland 100 % Stagecoach Engeseth Busslinjer AS Buskerud 100 % NSB Biltrafikk S.S.V. Bilselskap fusjonerer med Østfold Bilruter Østfold 100 NSB Biltrafikk Ofotens Bilruter AS Nordland 51 % OVDS ASA (rettet emisjon) Andøy Trafikklag AS Nordland 50 % Saltens Bilruter AS Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % T.K. Brøvig Mai Helgeland Bilruter AS Nordland 95,4 % NSB Biltrafikk Mai Østerdal Billag AS/Feriebussen Hedmark 91 % Norbuss AS April Storfjord Rutebilar AS fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre og Romsdal Fylkesbåtar Mars Sørlandsruta - Gods Vest-Agder Veøy Billag AS Mars Mørelinjen AS Møre og Romsdal 96 % Hemne Orkladal Billag Mars Sørlandsruta Touring Vest-Agder 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Mars Helge Nilsens Bilruter AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Mars Farmandbuss AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Februar Rutebilene Øybuss AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Februar Harstad Oppland Rutebil AS Troms 100 % Nordtrafikk Gruppen AS Februar AS Stranda og Sykkylven Billag fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre og Romsdal Fylkesbåtar Ødegaarden Bilruter AS Telemark % NSB Biltrafikk 1995 Desember AS Mørebil Møre og Romsdal 68 % Møre og Romsdal Fylkesbåtar November Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % Norgesbuss Invest AS Oktober Litra Buss AS (Mjøsbuss Lillehammer AS) Oppland 100 % Swebus AB Oktober AS Hamar og Omland Bilruter (Mjøsbuss Hamar AS) Hedmark 100 % Swebus AB September Solaruten AS Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS BO-Bussene AS Telemark 100 % NSB Biltrafikk Mars Vest-Oppland Bilselskap AS (MJØSBUSS Gjøvik AS) Oppland 100 % Swebus AB Bærumsbuss AS inkl. Lommedalsbussen AS Akershus 100 % Norgesbuss Invest AS

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Innhold 1 RAMMEBETINGELSER OG ARBEIDSVILKÅR FOR Å SIKRE KUNDEVENNLIG KOLLEKTIVTRAFIKKTILBUD 1.1 Et helhetlig rutetilbud 4 1.2 Bedre framkommelighet

Detaljer

NHO TRANSPORT Årsrapport 2010

NHO TRANSPORT Årsrapport 2010 NHO TRANSPORT Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD Styrets beretning.................... 4 Tariff- og arbeidsgiverservice......... 8 Næringspolitikk...................... 11 Rekruttering og omdømme.........14

Detaljer

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss 1 Årsrapport 2009 Innledning Dette er Nettbuss Nettbuss er i dag Norges største busselskap. Selskapet har 4 759 medarbeidere som jobber for å nå visjonen om «å være det ledende og mest nyskapende busselskapet

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune/hedmark fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune/hedmark fylkeskommune Fylkeskommunale busselskaper i Sør-Trøndelag og Hedmark? Utgave: C Dato: 2008-02-28 II III DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Fylkeskommunale busselskap i Sør-Trøndelag og Hedmark fylker Utgave/dato:

Detaljer

Vedlegg. Innholdsfortegnelse VEDLEGG A BRANSJERETTET IKT-ARBEID I TL OG NLF... 2 VEDLEGG B BUSSBEDRIFTER PÅ INTERNETT... 4

Vedlegg. Innholdsfortegnelse VEDLEGG A BRANSJERETTET IKT-ARBEID I TL OG NLF... 2 VEDLEGG B BUSSBEDRIFTER PÅ INTERNETT... 4 Vedlegg Innholdsfortegnelse VEDLEGG A BRANSJERETTET IKT-ARBEID I TL OG NLF... 2 VEDLEGG B BUSSBEDRIFTER PÅ INTERNETT... 4 VEDLEGG C LASTEBILBEDRIFTER PÅ INTERNETT... 6 VEDLEGG D INNENRIKSREDERIER MED NETTSTED...

Detaljer

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk SNF RAPPORT NR. 06/01 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk av Kari Holmefjord Elisabeth Steckmest SNF-prosjekt nr. 2165 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun

Detaljer

Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter

Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter 4. juli 2014 Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? /OE-rapport 2014-7 Oslo Economics 2014 Innhold Sammendrag

Detaljer

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005 Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 R A P P O R T Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling

Detaljer

Rutebilnæringen i Norge Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner

Rutebilnæringen i Norge Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner Sammendrag: TØI notat 1112/1998 Forfatter: Erik Carlquist Oslo 1998, 60 sider Rutebilnæringen i Norge Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner Rutebilnæringen har i løpet av

Detaljer

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge FFR: Eventyrlig resultat - betalt av den forrige eieren s. 16 Stig Solheim NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 4, 2005 Bitt av Taper 38 000 kr. pr. båt pr. dag RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø

Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø Årsrapport 2013 Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektiv- og reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser hver dag. Tide er i dag til stede

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø

Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø Årsrapport 2011 Trondheim Bergen Odense Gode reiseopplevelser i rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektiv- og reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser hver dag.

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 NæringsRapport NR. 4, 2006 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE I godt driv Hammerfest Næringsinvest fikk

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004 702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag Årsstatistikk 2004 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er blitt utgitt årlig

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

fakta Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge.

fakta Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge. Tall og Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge. fakta 4 6 S i v a b e r e t t e r 2 1 3 S i v a b e r e t t e

Detaljer

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet PROSPEKT Forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA (under stiftelse) Tilrettelagt av 12. mars 2002 Innholdsfortegnelse Meddelelse...

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer