Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse)."

Transkript

1 Oversikt over oppkjøp og fusjoner i bussbransjen Pr. 25. februar Oversikten er utarbeidet av NHO Transport på bakgrunn av generell bransjekunnskap. Vi tar forbehold om eventuelle feil. ÅR/MND OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER 2013 Nettbuss Sør og Nettbuss Drammen fusjonerer. Navnet på nytt selskap er Buskerud 100 % Nettbuss Konsern Nettbuss Sør med hovedkontor i Drammen. Nettbuss Østfold fusjoneres inn i Nettbuss Øst. Østfold 100 % Nettbuss Konsern Nettbuss Møre og Fjord 1 Buss Møre fusjoneres inn i Nettbuss Trøndelag. Møre & Romsdal 100 % Nettbuss Konsern Generalforsamlingen i AS Tirb vedtar å legge Cominor AS ut for salg. Troms 100 % 2012 November Norgesbuss AS som er et heleid datterselskap av Torghatten ASA, inngår avtale om kjøp av SAS Flybussen. Overtakelsen gjelder flybussen mellom Oslo og Gardermoen og omfatter 14 busser og 50 ansatte. Inntil videre endres ikke SAS Flybussen som varemerke. Offisielt selskapsnavn er imidlertid Norgesbuss Ekspress AS Oslo 100 % Norgesbuss AS Oktober Nettbuss kjøper resterende 49 prosent av Fjord 1 sine aksjer i Fjord 1 Buss Møre AS, Nettbuss Nordfjord Ottadalen AS og Nettbuss Sogn Billag AS. Nettbuss kjøper samtidig 34 prosent av Fjord 1 sine aksjer i Nettbuss Ekspress AS. Fjord 1 har dermed solgt seg helt ut av bussvirksomheten og blir et rendyrket sjøselskap. Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 100 % 34 % Nettbuss Konsern H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) kjøper Norske Turistbusser AS. Oslo 100 % HMK SAS Ground Service AS opphører som eget selskap og innlemmes i Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse). kjøper 51 prosent av aksjene i Fjord 1 Sogn Billag AS som Sogn og Fjordane 51 % samtidig endrer navn til Nettbuss Sogn Billag AS kjøper 51 prosent av aksjene i Fjord 1 Nordfjord-Ottadalen AS Sogn og Fjordane 51 % som samtidig endrer navn til Nettbuss Nordfjord-Ottadalen AS kjøper 51 prosent i Fjord1 Buss Møre AS. Ingen Møre og Romsdal 51 % navneendring. Fjord 1 Hallingdal Billag AS, hundre prosent eiet av Nettbuss Sogn Billag Buskerud 100 % Nettbuss Sogn Billag AS AS, endrer navn til Nettbuss Hallingdal Billag AS Fjord 1 Buss Møre AS innehar 66 prosent eierskap i Aukra Auto AS Møre og Romsdal 66 % Fjord 1 Buss Møre AS Gauldal Billag Holding AS fusjoneres inn i datterselskapet Gauldal-Østerdal Buss AS, som igjen blir morselskap for datterbedriftene Tamnes Transport AS og GB Transportservice AS, og driftsselskap for all persontrafikk i tidligere Gauldal Billag AS og Østerdal Billag AS. Sør-Trøndelag 100 % Gauldal-Østerdal Buss AS

2 2011 November Firda Billag innfusjoneres i Firda Billag Buss AS Sogn og Fjordane 100 % Firda Billag Buss AS Oktober Nettbuss Østfold AS kjøper aksjeposter i Borg Buss fra Fredrikstad Østfold >100 % Nettbuss Østfold AS kommune og Hvaler kommune. Oktober Nettbuss Trøndelag AS og Nettbuss Trondheim AS (tidligere Team Trafikk Sør-Trøndelag 100 % Nettbuss Trøndelag AS AS) fusjonerer med Nettbuss Trøndelag som overtakende selskap. Fredrikstad kommune selger deres 35,5 % eierandel i Borg Buss til Østfold 50 80,5 % Telemark Kollektivtrafikk AS fusjonerer med Nettbuss Sør og som er Telemark 100 % Nettbuss Sør AS overtagende selskap April Veolia Transport Norge AS Rogaland 100 % Transport Holding AS (Boreal AS) April Møre og Romsdal Fylkeskommune godtar bud fra Havila om kjøp av Møre og Romsdal 41 % Havila Shipping AS fylkeskommunens aksjepost i Fjord 1 for 362,3 millioner kroner. Februar Nord-Trøndelag Fylkeskommune selger 34 % av aksjene i Trønderbilene AS til Torghatten ASA. Nord-Trøndelag 100 % Torghatten ASA 2010 Oktober Konkurransetilsynet godkjenner Nettbuss Sør AS sitt kjøp av 36 % av aksjene i Telemark Kollektivtrafikk fra Telemark Bilruter AS. Samtidig kjøper Telemark Bilruter AS 50 % av aksjene i Telemark Ekspressbusstrafikk fra. Dette selskapet opererer ekspressbusslinjene Grenlandsekspressen og Telemarksekspressen Nettbuss Trøndelag AS fusjonerer med Klæburuten AS. Den fusjonerte virksomheten får navnet Nettbuss Trøndelag AS Østerdal Billag AS og Gauldal Billag AS fusjoneres til Gauldal-Østerdal Buss as. Samtidig opprettes to nye datterselskap, Tamnes Transport as og GB Transportservice as. Nettbuss Lillestrøm AS endrer navn fra til Nettbuss Øst AS. Dette som konsekvens av at Opplandsavdelingen i tidligere Nettbuss Ringerike AS ble fusjonert med Nettbuss Lillestrøm AS. Tønsberg Bussreiser AS innfusjoneres i Sporveisbussenes Turbiler AS som samtidig skifter navn til Unibuss Tur AS. Holtålen kommune selger sine 13,1 % av aksjene Gauldal Billag AS til Trønderbilene AS som ved oppkjøpet eier over 50 % av selskapet. Nettbuss Ringerike AS avvikles og deles/fusjoneres inn i henholdsvis Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Lillestrøm AS. Konkurransetilsynet godkjenner Nettbuss Trøndelag AS oppkjøp av Klæburuten AS, men fortsetter fram til 1.kvartal 2011 som eget Telemark 36 % 50 % Telemark Bilruter AS Sør-Trøndelag 100 % Hedmark/ Sør-Trøndelag Akershus 100 % Gauldal Billag Holding, overbyggings-selskap som eies av Trønderbilene AS og Røros kommune. Vestfold 100 % Unibuss Tur AS Sør-Trøndelag 50 % Trønderbilene AS Buskerud 100 % Sør-Trøndelag 100 % Nettbuss Trøndelag AS

3 datterselskap av Nettbuss Trøndelag AS Desember Billaget Invest og Suldal Transport Invest kjøper alle aksjene i Suldal Billag Rogaland 100 % Billaget Invest og Suldal Transport Invest Holding AS som igjen eier Suldal Billag Buss og SB Service. Desember Fosen Trafikklag ASA Sør-Trøndelag 100 % Torghatten ASA November Avtale om opsjon på oppkjøp av 50 % av aksjene i Bussen Trafikkselskap Vest-Agder 50 % Torghatten ASA AS i løpet av 2010 November Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % Torghatten ASA Mars Risør Tvedestrand Bilruter AS innfusjoneres i Nettbuss Sør AS Aust-Agder 100 % Nettbuss Vest innfusjoneres i Nettbuss Sør (omfatter aktiviteter i Vest-Agder 100 % Rogaland og Vest-Agder) Bangs Bilruter Nordland 100 % Nordlandsbuss AS 2008 November Styrene i Fosen ASA og Torghatten ASA godkjente en Nord-Trøndelag 100 % fusjonsplan som innebærer at Fosen ASA innfusjoneres i Torghatten Trafikkselskap ASA. Oktober BussRing Scandinavia Troms 100 % Bussring as Oktober Averøy Billag AS Møre og Romsdal 100 % Nettbuss Møre AS September Namsos Trafikkselskap og Fosen Trafikkselskap fusjonerer til ett selskap. Nord-Trøndelag 100 % Fusjonen fører til ett felles selskap for sjøtransport i Midt-Norge (Fosen/Namsos Sjø AS), et rendyrket selskap for ambulansedrift (NTS Ambulanse AS), og ett fusjonert landtransportselskap (Holm transport og Namdalske til Namdalske AS). September Busselskapene AS TIRB Rutene, Tromsbuss AS og Ofotens Bilruter AS Troms /Nordland 100 % fusjonerer til nytt selskap med navn Cominor AS. Fusjonen omfatter flybusser, ekspressbussruter, bybusser, nattbusser, lokaltrafikk og skoleruter. Holm Transport AS Nord-Trøndelag 100 % Namdalske AS Risør Tvedestrand Bilruter AS. (Eierne Tvedestrand kommune, Aust-Agder 80 % Nettbuss Sør AS Kommunene Vegardshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand selger sine 80 % eierandel i RTB. April Nettbuss Vestfold AS og Nettbuss Viken AS innfusjoneres i Nettbuss Buskerud/ Vestfold 100 % Drammen AS Mars Hansen Bilruter AS Slangsvold 100 % Nettbuss Østfold AS Februar Tide ASA Hordaland % Det Stavangerske Dampskipselskap (DSD) 10,63 % Sparebanken Vest (kjøper 9,5 % av Bergen kommune som ikke

4 lenger har eierandel i Tide ASA). Fredrikstad distriktets Rutebiler AS Østfold 100 % Nettbuss Østfold AS Gjemse Busstransport AS Nord-Trøndelag Nettbuss Trøndelag AS Netbus Danmark kjøper Tylstrup Busser Sum busspark: 160 busser) Danmark 100 % Eier: Nettbuss Norge AS Bussdrift i København, Århus, Nordsjælland og Nordjylland) Bus4You og Säfflebussen fusjoneres til Nettbuss Express AB Sverige 80 % Eier: Nettbuss Norge AS 80 % Eier: Resfixarna AB 20 % Fusjon mellom Norgesbuss Oslo AS, Norgesbuss Bærum Romerike AS og Oslo/Akershus 100 % Norgesbuss AS Norgesbuss AS Kjøp av Andøy Trafikklag Bilservice Nordland 100 % Andøy Trafikklag AS Kjøp av Birkeland Busser AS Vest-Agder 100 % L/L Setesdal Bilruter AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS fusjonerer til ett selskap og med nytt navn Ruter. Oslo Akershus 100 % Oslo Kommune 60 % eierskap Akershus fylkeskommune 40 % eierskap Fjord 1 Gods Møre bytter navn til Fjord 1 Transport AS og overtar samtidig Sogn og Fjordane 100 % Fjord 1 Transport AS all godsaktivitet i Fjord 1 Nordfjord-Ottadalen og Fjord 1 Sogn Billag. Sistnevnte to selskaper blir rene busselskap Desember Fjord 1 Gods Møre innfusjonerer to heleide datterselskaper; Mordal Møre og Romsdal 100 % Fjord 1 Gods Møre Transport AS og Sørvest Transport AS Desember Tide Reiser AS kjøper Cruise Service AS i Ålesund Møre og Romsdal 100 % Tide Reiser AS Desember Stokland Bilservice AS innfusjoneres i Stokland Bilruter AS Nordland 100 % November Norgesbuss AS innfusjonerer datterselskapene Norgesbuss Oslo AS og Oslo 100 % Norgesbuss AS Norgesbuss Bærum Romerike AS Akershus Oktober Norgesbuss Vedlikehold AS skifter navn til Omniservice AS Akershus Oktober Tide Reiser AS kjøper Hamar Turbiler AS Hedmark 100 % Tide Reiser AS Oktober Veolia Transport Nord AS selger aksjene sine i Namsos Trafikkselskap ASA Nord-Trøndelag aksjer Jaras Eiendom AS Mai Veolia Transport Norge AS innfusjonerer flere selskaper og bygger opp ny Veolia Transport Norge AS selskapsstruktur. I Veolia Transport Sør AS (VTS) inngår FFR avd. Østlandet, Østerhus Buss AS og Nordtrafikk Buss AS avd. Trysilbussen. I Veolia Transport Nord AS inngår FFR (unntatt Østlandet), Nordtrafikk Buss AS (unntatt avd. Trysilbussen), Nordtrafikk Maritim AS og Helgelandske AS. AS Gråkallbanen består som egen operativ enhet. Mars Gauldal Billag AS kjøper Tamnes Transport AS (50 ansatte) Sør-Trøndelag 100 % Gauldal Billag AS Mars Helgelandske AS fusjonerer med Finnmark Fylkesrederi AS (FFR) De Nordland/Finnmark 100 % Veolia Transport Norge AS respektive selskapsnavn beholdes. Februar Bjørhovdens Bilruter AS Buskerud 100 % Nettbuss Drammen AS 2006

5 November Lundstad Buss AS Oppland 100 % Feriespesialisten AS Oktober Veolia Transport Norge AS kjøper Nordtrafikk Buss AS og Nordtrafikk Nordland 100 % Veolia Transport Norge AS Maritim Troms Hedmark Gråkallbanen AS Sør-Trøndelag 75 % 100 % Veolia Transport Norge AS Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD ASA til selskapet Tide ASA. Hordaland 100 % Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen Norgesbuss AS. ( selger sin 19 % eierandel i Norgesbuss AS) Akershus 19 % Fosen Trafikklag ASA. Ny eierandel: 66 %. T.K. Brøvig AS. Ny eierandel: 34 % Mars Ofotens Bilruter AS Nordland 100 % TIRB AS Mars kjøper AB Säffle Reseservice (Säfflebussen) i Sverige. Sverige 100 % Nettbuss Lillestrøm AS fisjoneres ut fra og etableres som eget Akershus selskap. Fusjon mellom Nettbuss Ålesund AS og Nettbuss Møre AS Møre og Romsdal 100 % Gardermoen Minibuss og Crewtransport AS Østfold 100 % Schous Buss AS 2005 Desember Vest fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Rogaland Desember Sirdalsruta AS fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Vest-Agder Desember Bjerkreim Bilselskap AS fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Rogaland 100 % Nettbuss Vest AS August Helgelandske AS Nordland 15 % 83,14 % Connex Norge AS August Lavprisekspressen.no AS Akershus 100 % AS Sporveisbussene August Arctic Express Akershus 100 % AS Sporveisbussene Nettbuss Telemark fusjoneres inn i Nettbuss Drammen AS Telemark 100 % Nettbuss Drammen AS Telemark Kollektivtrafikk AS etableres som eget selskap etter fisjon mellom Nettbus Sør AS og Telemark Bilruter AS Telemark Eierfordeling: Nettbuss Sør AS - 73 % Telemark Bilruter AS - 27 % Høvågruta AS Aust-Agder 49 % 98 % Risør og Tvedestrand Bilruter AS Mai AS Gråkallbanen Sør-Trøndelag 75 % Connex Norge AS Mars Godsavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Billag as slås sammen. Nytt Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS navn: Fjord1 Gods Møre AS Mars Bussavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Billag as slås sammen. Nytt Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS navn: Fjord1 Buss Møre as. Mars Nordfjord og Sunnmøre Billag AS og Ottadalen Billag AS fusjonerer til Møre og Romsdal Fjord1 Nordvestlandske AS Fjord1Nordfjord-Ottadalen Oppland Februar Helgelandske AS (Eiere: 37 % SB Saltens Bilruter AS 35% Nordlandsbanken, 11% Sparebanken Rana) Nordland 15 % Connex Norge AS. Opsjon på kjøp av resterende 68 % av aksjene selgerne eier innen utg. av januar Fusjon mellom Connex Buss AS og Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap Finnmark 100 % Connex Norge AS

6 AS 2004 Desember Tromsbuss (TIRB undertegner avtale med Tromsø kommune om kjøp av Troms 11,1 % 100 % TIRB 88,9 % i Tromsbuss). November TIRB Troms 30 % 59,1 % TFDS August Ålesund Bilruter (endrer navn til Nettbuss Ålesund) Møre og Romsdal 100 % Gauldal Billag AS Sør-Trøndelag 39,13 % Trønderbilene AS Norgesbuss AS. ( reduserer sin eierandel i Norgesbuss AS fra 39 % til 19 %) Akershus 19 % Fosen Trafikklag. Ny eierandel: 54 % T.K. Brøvig. Ny eierandel: Norgesbuss Østfold Vestfold AS Østfold 100 % Vestfold Norgesbuss Hedmark AS Oppland 100 % Mai Aukra Auto Møre og Romsdal 34 % Aukra Auto ans: 34 %: Fjord 1: 66 % April TIRB Troms 21,5 % 30 % TFDS Mars Nettbuss Østfold sin lokaltrafikk i Sarpsborg fusjonerer med Fredrikstaddistriktets Rutebilers lokaltrafikk i Fredrikstad i selskapet Borg Buss AS. sin virksomhet i Trøndelag fusjonerer med Team Buss AS til Nettbuss Trøndelag AS Østfold Sør og Nord- Trøndelag 100 % Borg Buss AS (Eiere: Nettbuss Østfold 50 %, FDR 50 %) 2003 Desember Ålesund Bilruter AS Møre og Romsdal 50 % 75 % November Sunnmøre-Romsdal Billag AS Møre og Romsdal 100 % Fjord1 (Sogn og Fjordane Fylkeskommune 59 % og Møre og Romsdal Fylkeskommune 41 %) Fusjon mellom Norgesbuss Østfold AS og Norgesbuss Vestfold AS til Østfold Norgesbuss AS Norgesbuss Østfold Vestfold AS Vestfold Fusjon mellom Norgesbuss Romerike AS og Norgesbuss Bærum AS til Akershus (100 %) Norgesbuss AS Norgesbuss Bærum Romerike AS Haugaland Billag AS. Bussdivisjonen samordnes med HSD Buss. Rogaland 100 % HSD ASA (HSD Buss AS) Haugaland Billag AS. Godsdelen selges til Suldal Billag og inngår i Suldal Rogaland 100 % Suldal Billag Transport AS -sept. TIRB Troms 12,7 % 21,5 % TFDS Mai Averøy Billag Møre og Romsdal 37 % 57 % Nettbuss Møre April Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS (FFR) Finnmark 100 % Connex Norge AS Nettbuss Buskerud AS og Drammen og Omegn Busslinjer AS fusjonerer til Nettbuss Drammen AS Buskerud (100 %)

7 Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Ringerike AS fusjonerer til Nettbuss Buskerud/Oppland Ringerike AS (100 %) Hølonda Auto AS fusjonerer med Team Buss AS Sør-Trøndelag Sokndal Bilruter AS og S.O.T. Trafikk AS fusjonerer til Connex Vest AS Rogaland (100 %) Connex AS 2002 Desember TIRB AS Troms 7 % 12,7 % TFDS Desember Team Trafikk AS Sør-Trøndelag % Desember Høvågruta Aust-Agder 100 % Setesdal Bilruter AS (50 %) Risør og Tvedestrand Bilruter (50 %) September Haga Buss Rogaland 100 % SOT Trafikk AS August Team Trafikk AS Sør-Trøndelag 50 %. (Godkjent av Konkurransetilsynet april 2003). August Hallingdal Billag AS (bussdelen) - Gods utskilt i eget selskap Halling-Gods) Buskerud 100 % Sogn Billag AS Februar Østerdal Billag AS Hedmark 66 % 100 % Gauldal Billag AS HSD overtar BNRs buss-, gods og ferjevirksomhet (innenriks) Hordaland 100 % HSD - som følge av samordning mellom BNR og HSD Saltens Bilruter AS og Nettbuss Helgeland AS fusjonerer til Nordlandsbuss Nordland Saltens Bilruter AS eier 66 % og 34 % i Nordlandsbuss AS. Sirdalsruta AS Vest-Agder 100 % Nettbuss 2001 Desember Sirdalsruta AS Rogaland 100 % Desember Fylkestinget i Finnmark vedtar å selge inntil 49.9 % av aksjene i FFR Finnmark November Peer Gynt Tours AS Oppland 100 % Nettbuss Travel AS November Orusttrafiken Henån AB (intensjonsavtale) Sverige 100 % Trondheim Trafikkselskap AS (TT) fusjonerer med Hemne Orkladal Billag AS (HOB) og etablerer Team Trafikk AS m/datterselskaper Sør-Trøndelag 100 % August Ottadalen Billag Oppland % Nordvestlandske AS. (Holdingselskap eiet av MRF og FSF) Haga Reiser AS og NOR-Reiser AS /Feriebussen fusjonerer til HagaNor Rogaland / Oppland Reiser 2000 Norgesbuss AS Akershus 39 % Fosen Trafikklag ASA April Østerdal Billag AS Hedmark 66 % Gauldal Billag (NOR-buss 34 %) April TB Invest AS Hedmark 100 % Nordtrafikk Gruppen AS Hemsedalsbilene AS Buskerud 100 % Sogn Billag L/L Vest Trafikk AS fusjoneres inn i HSD Buss AS Hordaland 100 % HSD 1999

8 Desember Østerhus Bilruter AS fisjonert til: Rogaland Ansatte m.fl. Østerhus Buss AS Østerhus Transport AS Desember Bilruta Frosta-Åsen AS Nord-Trøndelag 100 % Trønderbilene AS November Lofoten Trafikklag AS Nordland 100 % Nordtrafikk Gruppen AS November HSD (BNRs eierandel) Hordaland 42,4 % Rogaland Trafikkselskap Oktober Stagecoach Finland Finland 100 % Schøyen Gruppen AS / Concordia Bus BV Oktober Swebus (omsetn.: 3,1 mrd. kr) Sverige 100 % Schøyen Gruppen AS / Concordia Bus BV Oktober Concordia Bus BV (Schøyen Gruppen AS) Bærum 51 % Goldman Sachs Intl. (USA) Oktober Drammen & Omegn Busslinjer Buskerud 100 % NSB Biltrafikk SOT Trafikk Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) Sokndal Bilruter Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) Østerhus Bilruter Rogaland 100 % CGEA Transport Norge AS (Connex) April Averøy Billag Møre og Romsdal 51 % HOB Møre og Eide Auto Mars Bergen Hardanger Voss Billag AS og buss- og verksteddriften i HSD Hordaland HSD fusjonerer til HSD Buss AS Mars Trønderbilene AS Nord-Trøndelag 66 % Fosen Trafikklag ASA Vest-Telemark Bilruter LL og Grenland Nord Trafikkselskap fusjonerer til Telemark Telemark Bilruter AS 1998 Desember Sokndal Bilruter Rogaland 72 % 99 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS November Fosen Trafikklag Sør-Trøndelag 64,5 % Torghatten Trafikkselskap November Østerhus Bilruter AS Rogaland Stavanger og O. Trafikkselskap AS September Pan Trafikk AS og Bergen Sporvei AS fusjonerer til Gaia Trafikk AS Hordaland August Bergen Hardanger Voss Billag AS Hordaland 55,6 % 100 % HSD Mai Kjell Lindhjem Bilruter og Lindhjem Reiser Vestfold 100 % NSB Biltrafikk, avd. Larvik Gla'Tur AS Hordaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Johansens Bilruter AS Vestfold 100 % NSB Biltrafikk Moss og Omland Bilruter + Halden Trafikk fusjonerer og skifter navn til Østfold Norgesbuss Norgesbuss Østfold AS Trøsken Buss Østfold 100 % Østfold Bilruter Rolf Spydslaug Østfold 100 % Østfold Bilruter Sørøy-Buss fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Møre og Romsdal Fylkesbåtar Ottadalen Billag AS Oppland 40 % Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Aukra Auto AS Møre og Romsdal 92 % Sunnmøre og Romsdal Billag Nordmøre Trafikkselskap, Mørelinjen og Molde Bilruter fusjonerer til HOB Møre og Romsdal Hemne Orkladal Billag AS

9 Møre AS Ludv. Paulsen Bilsentral AS Vestfold 100 % Norgesbuss Ringsjø og Sønn Bilruter Telemark 100 % Grenland Buss AS Haga Buss AS, Sola-Ruten AS, SOT Reiser, Sørlandsruta Touring, Vaglen Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Tours, OFB-Reiser, og Turbilsentralen fusjonerer til Haga Reiser AS 1997 Desember Sokndal Bilruter AS Rogaland % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Desember Fosen Trafikklag ASA Sør-Trøndelag % Torghatten Trafikkselskap AS November Stavanger og Omegn Trafikkselskap Rogaland % Rogaland Investering (kjøp av Chr. Bjellands 14 % aksjepost) Oktober BO-Bussene AS og Ødegardens Bilruter AS fusjonerer til Grenland Buss AS. Telemark NSB Biltrafikk August Grenland Nord Trafikkselskap AS Telemark 100 % Tinn Billag AS - Drangedal Bilruter AS - Vest Telemark Bilruter AS (75 %) Molde Bilruter AS Møre og Romsdal 100 % Hemne Orkladal Billag AS Nordmøre Trafikkselskap Møre og Romsdal 82 % Hemne Orkladal Billag AS Helge Nilsens Bilruter Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS April Vaglen Tours Østfold 100 % Stavanger Omland Trafikkselskap AS April Mjøsbuss Lillehammer AS (Stagecoach- Swebus Norge AS) Oppland 100 % Norgesbuss Invest AS April Mjøsbuss Gjøvik AS (Stagecoach - Swebus Norge AS) Oppland 100 % Norgesbuss Invest AS April Mjøsbuss Hamar AS (Stagecoach - Swebus Norge AS) Hedmark 100 % Norgesbuss Invest AS April Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Hordaland 68 % Bergen Nordhordland Rutelag ASA April Bjerkreim Bilselskap AS Rogaland 100 % NSB Biltrafikk April Bergen Nordhordland Rutelag ASA Hordaland 54 % Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap April Sirdalsruta AS Vest-Agder 100 % Sirdal Kommune Mars Oslo og Follo Busstrafikk AS Akershus 100 % Norgesbuss Invest AS (inkl. OFBs datterselskaper i Østfold/Oppland/Akershus) Februar Nordmøre Trafikkselskap AS Møreog Romsdal 72 % Hemne Orkladal Billag AS (fusjon med Ålvundeid Skysslag) Haga Buss AS Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Pettersens Tur og Rutebiler AS Østfold 100 % AS Østfold Bilruter Valdresbussen AS Buskerud 100 % NSB Biltrafikk Averøy Billag AS Møre og Romsdal 37 % Eide Auto AS Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Rogaland 14 % Chr. Bjelland & Co. (største aksjonær) Turbilsentralen AS Oslo/Akershus 58 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS 1996 Desember Salins Bilruter Nord-Trøndelag 100 % Namsos Trafikkselskap ASA Oktober Hølonda Auto AS Sør-Trøndelag 92 % Trondheim Trafikkselskap AS

10 Oktober Sørøy-Buss AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre Romsdal Fylkesbåtar September Molde Bilruter AS Møre og Romsdal 100 % Norgesbuss Invest AS August Mjøsbuss Gjøvik AS (Swebus) Oppland 100 % Stagecoach August Mjøsbuss Hamar AS (Swebus) Hedmark 100 % Stagecoach August Mjøsbuss Lillehammer AS (Swebus) Oppland 100 % Stagecoach Engeseth Busslinjer AS Buskerud 100 % NSB Biltrafikk S.S.V. Bilselskap fusjonerer med Østfold Bilruter Østfold 100 NSB Biltrafikk Ofotens Bilruter AS Nordland 51 % OVDS ASA (rettet emisjon) Andøy Trafikklag AS Nordland 50 % Saltens Bilruter AS Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % T.K. Brøvig Mai Helgeland Bilruter AS Nordland 95,4 % NSB Biltrafikk Mai Østerdal Billag AS/Feriebussen Hedmark 91 % Norbuss AS April Storfjord Rutebilar AS fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre og Romsdal Fylkesbåtar Mars Sørlandsruta - Gods Vest-Agder Veøy Billag AS Mars Mørelinjen AS Møre og Romsdal 96 % Hemne Orkladal Billag Mars Sørlandsruta Touring Vest-Agder 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS Mars Helge Nilsens Bilruter AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Mars Farmandbuss AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Februar Rutebilene Øybuss AS Vestfold 100 % Norgesbuss Invest AS Februar Harstad Oppland Rutebil AS Troms 100 % Nordtrafikk Gruppen AS Februar AS Stranda og Sykkylven Billag fusjonerer med Mørebil AS Møre og Romsdal 100 % Mørebil AS / Møre og Romsdal Fylkesbåtar Ødegaarden Bilruter AS Telemark % NSB Biltrafikk 1995 Desember AS Mørebil Møre og Romsdal 68 % Møre og Romsdal Fylkesbåtar November Sørlandsruta AS Vest-Agder 100 % Norgesbuss Invest AS Oktober Litra Buss AS (Mjøsbuss Lillehammer AS) Oppland 100 % Swebus AB Oktober AS Hamar og Omland Bilruter (Mjøsbuss Hamar AS) Hedmark 100 % Swebus AB September Solaruten AS Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS BO-Bussene AS Telemark 100 % NSB Biltrafikk Mars Vest-Oppland Bilselskap AS (MJØSBUSS Gjøvik AS) Oppland 100 % Swebus AB Bærumsbuss AS inkl. Lommedalsbussen AS Akershus 100 % Norgesbuss Invest AS

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 2014-1995 Ajour pr.10 februar 2014. Kilde: NHO Transport v /Fagsjef Trafikk Arne Johan Gjerstad Oversikten er laget etter generell bransjekunnskap. NHO Transport tar forbehold

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2015 Halvårsrapport Torghatten ASA 2015 04.09.2015 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Det har vært en stabil og god drift i alle segment

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

NSB konsernet Organisering per august 2012 Virksomhetsområder i konsernet i 2012:

NSB konsernet Organisering per august 2012 Virksomhetsområder i konsernet i 2012: Virksomhetsområder i konsernet i 2012: 3. juli 2012 Side 1 av 8 NSB konsernledelse 3. juli 2012 Side 2 av 8 NSB persontog Konsernledelsen er ledelsen i NSB AS Videre har Persontogvirksomheten egen ledelse

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tilstede: Gudmund Knudsen Gro Granden Vidar Lindefjeld. Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad. Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045.

Tilstede: Gudmund Knudsen Gro Granden Vidar Lindefjeld. Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad. Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045. PROTOKOLL 3/98 Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 2 april 1998 Tilstede: Gudmund Knudsen Gro Granden Vidar Lindefjeld Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad. Møtet varte fra kl 0900 til kl

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Tide ASA Konsernsjef Lisbet K. Nærø. StorAksjekveld - 30 september 2013

Tide ASA Konsernsjef Lisbet K. Nærø. StorAksjekveld - 30 september 2013 Tide ASA Konsernsjef Lisbet K. Nærø StorAksjekveld - 30 september 2013 1 2 ER VI I TIDE? Hvor kommer vi fra..hvor skal vi hen? Selskapets røtter går tilbake til 1894 i forbindelse med etableringen av Osbanen.

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 35618/2015 Klassering: Q30 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Ny organisering

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B 1. divisjon 1 Midt-Trøndelag 1 Våge john.vage@jbv.no 2 Midt-Trøndelag 3 Hornslien akselhorn@hotmail.no 3 Hordaland 1 Charlsen thomas.charlsen@gmail.com 4 Vest-Agder 2 JS Hansen jonsolli@broadpark.no 5

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2016 Halvårsrapport Torghatten ASA 2016 31.08.2016 side 1/7 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Torghatten konsernet hadde første halvår en omsetning

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte i Molde!

Velkommen til frokostmøte i Molde! Velkommen til frokostmøte i Molde! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Molde Næringsforum 16. 10. 2014 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! Den mest vellykkede eier er han/hun som

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer