Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul"

Transkript

1 Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version oktober mars 2015 Nordisk Miljømærkning

2 Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? 4 Hvorfor velge Svanemerke? 4 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? 5 Hvordan søke? 5 Kravene for å oppnå Svanemerking 5 1 Krav til søkeren Søknaden skal inneholde Informasjon om produktet Markedsføring, Svanemerket Retursystem for produkter og emballasje Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 7 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Produksjonsteknikk Bruksegenskaper Emballasje Kjemikalier Papir i kontakt med matvarer Avfall Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 10 3 Krav til masse- og papirprodusentene Informasjon om papiret 10 Registrering 12 Miljømerkets utforming 12 Kriteriedokumentets gyldighetstid 12 Ordforklaringer 13 Vedlegg 1: Markedsføring av miljømerkede produkter Vedlegg 2: Kvalitets- og miljøsikring Fett-tette papir 049, versjon 3.5, 15. mai 2013 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Svanemerking av papirprodukter Kriterier for Svanemerking av papirprodukter omfatter mange ulike krav hvor de fleste relateres til produksjon av masser og papir. Dokumentet Basismodul (Svanemerking av papirprodukter - Basismodul) inneholder krav som omfatter skogbruk, utslipp og energi, samt avfall ved masse- og papirproduksjon. Kjemikaliemodulen (Svanemerking av papirprodukter - Kjemikaliemodul) behandler krav til kjemikalier som anvendes i produksjon av masser og papir. Tilleggsmodulen for spesifikke produkter, f.eks. fett-tette papir, inneholder en oversikt over alle krav som gjelder for Svanemerkede fett-tette papir. Når det ikke er spesifikke krav for fett-tette papir, gjelder Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Når det er spesifikke krav for fett-tette papir er disse krav lagt inn i tilleggskravene for fett-tette papir. Et eksempel på dette er at Svanmerkede fett-tette papir ikke får fremstilles av resirkulerte fibre, noe som altså blir spesifisert i tilleggsmodulen. For å bli tildelt en Svanelisens skal tilleggskravene i dette dokumentet samt relevante krav i Basismodulen og Kjemikaliemodulen være oppfylt. I dag finnes følgende dokumenter for papirprodukter med i modulordningen: Basismodulen Kjemikaliemodulen Svanemerking av kaffefilter - Tilleggsmodul Svanemerking av fett-tette papir (mat- og bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av konvolutter - Tilleggsmodul Svanemerking av trykkpapir - Tilleggsmodul Svanemerking av mykpapir - Tilleggsmodul Følgende tilleggskrav kan komme til å bli utarbeidet i løpet av de nærmeste årene: Svanemerking av emballasjepapir - Tilleggsmodul Kravnivåer i tilleggskravene kan være strengere eller lettere enn i Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Hvis kravnivåene er forskjellige er det nivåene i tilleggsmodulene som gjelder. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

4 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? Svanemerket er et offisielt miljømerke med absolutte krav. Et Svanemerket fett-tett papir hører til de minst miljøbelastende innen sin gruppe og Svanemerket viser at produktet oppfyller strenge miljøkrav. Kravene som stilles er basert på en livssyklusvurdering av produktet og krav er stilt til produksjon, bruk og avfall. For fett-tette papir oppnås dette ved å vektlegge bruk av sertifiserte råvarer, begrenset bruk av miljøfarlige kjemikalier, lave utslipp til luft og vann og redusert energiforbruk. For å oppnå Svanemerket må kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og kravene i Tilleggsmodulen oppfylles. Gjennom kriterienes miljøkrav kan de enkelte produsentene få en veiledning i hvordan de kan bidra til en utvikling mot et bærekraftig samfunn. At et produkt er miljømerket betyr at ressursene brukes effektivt og at produksjonsmetodene er miljøtilpasset. Råvarene som inngår i produktet er gransket av Nordisk Miljømerking. Bare de råvarene som er av miljømessig beste kvalitet får inngå i papirproduktene. Hvorfor velge Svanemerke? Svanemerke er en standard med absolutte krav. Svanemerke er en kostnadseffektiv og enkel måte å kommunisere miljøarbeid og miljøengasjement på. Svanemerke har høy troverdighet i Norden. 91% i Sverige, 85% i Norge, 75% i Finland, 56% i Danmark og 52% på Island hadde god kunnskap om Svanemerket i Miljøspørsmål er komplekse, og det kan ta lang tid å sette seg inn i de spesifikke områdene. Svanemerking kan være som en guide til dette arbeidet. Svanemerkekriteriene stiller også krav til kvalitet og gjenvinning. En Svanemerkelisens er som et kvalitetsstempel. Svanemerket forteller innkjøpere i offentlige og private virksomheter at produsentene ønsker å ta miljøhensyn. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

5 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? Fett-tette papir som mat- og bakepapir og konverterte produkter av dette kan Svanemerkes. Fett-tette papir benyttes i bake-, mat- og mellomleggspapir, bake- og stekeposer og tegnepapir, samt high density paper til inn pakking av mat. Grease release papir er inkludert i produktgruppen. Vindus kon voluttpapir inngår ikke i produktgruppen. Kriteriene gjelder ikke andre papirprodukter som papir/kartong til emballasje, avis-, magasin- eller husholdningspapir, samt papir til generelle trykk-, skrive-, og kopieringsformål. Hvordan søke? Søknadsskjema, som finnes på Nordisk Miljømerkings hjemmesider, skal fylles ut for de aktuelle produktene søkeren ønsker å Svanemerke. Søknads skjemaet og skriftlig dokumentasjon som viser at produktet oppfyller Basis modulen, Kjemikaliemodulen og kravene i dette dokumentet, sendes til sekretariatet i det nordiske landet der produktet produseres eller eventuelt i et av de nordiske landene der produktet selges. Det er viktig at en kopi av alle dokumenter til en hver tid er tilgjengelig hos søkeren. Søkeren skal også sette seg inn i Regler for Miljømerking av produkter. For hvert krav skal det krysses av om kravet oppfylles eller ikke,. Under hvert krav kommer symbolet * som beskriver hvordan kravet skal doku menteres av søkeren eller underleverandører. Søkerens dokumentasjon skal merkes med nummer og nummeret skal skrives inn under Bilag nr. Dette kriteriedokumentet kan tilslutt brukes som en sjekkliste for å se om alle kravene er dokumentert. Alle informasjoner som blir sendt inn til Nordisk Miljømerking blir behandlet konfidensielt. Dette gjelder også søkerens navn og produktnavnene frem til en lisens er gitt. Kravene for å oppnå Svanemerking Kravene omfatter kun den delen av produksjonen som ønskes Svanemerket. I kravene henvises det til Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Alle kravene i kapittel 1, 2 og 3 må oppfylles før en lisens kan gis. Hvis produsenten be nytter andre rapporteringssystemer (som EMAS, ISO eller rapportering til myndigheter) kan denne godkjennes hvis den er tilstrekkelig produktspesifikk. I sjekklisten i høyre margin skal det i tilfelle henvises til de relevante avsnittene i de andre rapporteringssystemene. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

6 1 Krav til søkeren Oppfylles kravene? 1.1 Søknaden skal inneholde K1 Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon som viser at alle kravene oppfylles. Kravene er gitt i dette dokumentet i kapittel 1, 2 og 3. En innholdsfortegnelse over dokumentasjonen som er sendt inn. Utfylt søknadsskjema. Skjemaet fåes ved det sekretariatet det søkes til eller på våre Internettsider. En produktprøve. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.2 Informasjon om produktet K2 Informasjon om produktet skal inneholde: Opplysninger om varemerke/handelsnavn og typebetegnelse. Opplysninger om produktenes årlige salg (antall) og omsetning i hvert nordisk land. En teknisk beskrivelse av produktene og deres sammensetning. Beskrivelsen skal inkludere papir- og massekvalitetene og deres produksjonssteder. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.3 Markedsføring, Svanemerket K3 Markedsføring Søkeren skal ha kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Beskrivelse av miljømerkets utforming er gitt i slutten av dokumentet. ( Erklæring om at lisenssøkeren har kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Bruk gjerne vedlegg 1 til å dokumentere kravet. K4 Ansvarsfordeling Søkeren skal redegjøre for ansvarsfordelingen i markedsføringen vedrørende miljømerkingens prinsipper og vilkår gitt i reglene ovenfor. ( Opplysninger om ansvarsfordelingen vedrørende markedsføring av miljømerket 1.4 Retursystem for produkter og emballasje K5 Retursystem Relevante nasjonale lover, regler og bransjeavtaler vedrørende retur ordninger for produkter og emballasje skal oppfylles i de nordiske land hvor det miljømerkede produktet omsettes. ( Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

7 1.5 Myndighetskrav K6 Myndighetskrav Søkeren/Innehaveren av miljømerkingslisensen har ansvar for at produksjonen av miljømerkede produkter oppfyller alle krav til sikkerhet, arbeidsmiljø, miljølover og produksjonsspesifikke vilkår og konsesjoner i de respektive produksjonsland. 1.6 Kvalitets- og miljøsikring K7 Kvalitets- og miljøsikring Søkeren er ansvarlig for at kvaliteten på det miljømerkede produktet ikke blir dårligere under lisensens gyldighetstid. Søkeren skal forsikre seg om at: alle krav i miljømerkingskriteriene som er relevante for søkeren oppfylles og kan kontrolleres under lisensens gyldighetstid det miljømerkede produktet kan spores gjennom hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig produkt uforutsette avvik eller planlagte endringer i produksjonen som kan ha betydning for produktets mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene rapporteres umiddelbart til Nordisk Miljømerking det skal finnes en ansvarsperson i organisasjonen som har ansvar for og kompetanse til å garantere at kravene i miljømerkingskriteriene oppfylles det skal finnes en kontaktperson som er ansvarlig for rapporteringen til Nordisk Miljømerking Søkeren skal ha miljømerkingsorganisasjonens skriftlige godkjennelse før noen endringer av produktet gjennomføres. Eksempel på slike endringer er f.eks. endring i resept, bytte av råvarer eller endret produksjonsmetode ( Søkeren skal dokumentere det ovenfor nevnte ved å fylle ut bilag 2. K8 Kvalitetsmanual Søkeren skal følge skriftlige rutiner som er innskrevet i bedriftens kvalitetsmanual for produksjon av miljømerkede produkter. Disse rutinene er: rutine for hvordan de svanemerkede produktene kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvikelser og endringer i produksjonen av det miljømerkede produktet behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutine for journalføring og årlig rapportering ( Utdrag av kvalitetsmanualen med rutinene for produksjon av miljømerkede produkter. Søkeren skal ha følgende dokumenter tilgjengelig ved et eventuelt kontrollbesøk: kopi av hele søknaden beregningsgrunnlag for den dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden journaler for uforutsette avvik og planlagte endringer i produksjonen kvalitetsmanual med rutiner for produksjon av miljømerkede produkter alle reklamasjoner og klager angående de miljømerkede produktene Svanemerking av Fett-tette papir (13)

8 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Oppfylles kravene? Det fett-tette papiret kan konvertertes av en annen produsent enn papirprodusenten. Hvis dette er tilfelle skal de som konverterer papiret oppfylle kravene i kapitel 2. Hvis det er papirprodusenten som også konverterer papiret skal papirprodusenten oppfylle kravene i både kapitel 2 og Produksjonsteknikk K9 Produksjonsteknikk Produsenten skal beskrive det fett-tette papiret inkludert flatevekt og produksjonsteknikken ved konverteringen. ( Beskrivelse av det fett-tette papiret og produksjonsteknikken. 2.2 Bruksegenskaper K10 Bruksegenskaper Produktet skal oppfylle de vanlige kravene som stilles til bruksegenskaper for fett-tette papir. ( Oversikt over bruksegenskaper eller eksempel på teknisk informasjon om dette. 2.3 Emballasje K11 Emballasjematerialet Emballasjematerialet som anvendes skal beskrives med utforming, materiale og vekt, og skal ikke inneholde klorbaserte plaster. ( Beskrivelse av emballasjematerialet. K12 Gjenvinning av emballasje Emballasjen skal kunne materialgjenvinnes. Heterogene emballasjematerialer, som ikke kan materialgjenvinnes er ikke tilatt. ( Dokumentasjon som viser at emballasjen kan materialgjenvinnes. K13 Merking Et forslag til merking av emballasjen med miljømerket skal sendes inn. For bakepapir skal følgende tekst stå lett synlig på emballasjen: Papiret kan brukes mer enn en gang før det kastes. ( Eksempel på emballasje med miljømerket på, eventuelt med tekst for bakepapir. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

9 2.4 Kjemikalier ved konvertering K14 Kjemikalier Produsenten skal oppgi kjemikalier (for eksempel lim, trykkfarger og ren gjøringskjemikalier) som anvendes ved konverteringen med type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert. Disse kjemikaliene skal oppfylle kravene i Kjemikaliemodulen. Tileggskravene til kjemikaler som anvendes i papirproduksjonen er gitt i K24 ( Oversikt over kjemikalier ved type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert og dokumentasjon som viser at eventuelle kjemikalier oppfyller kravene i Kjemikaliemodulen. Er dokumentasjonen innsendt tidligere, oppgi i tilfelle når, av hvilket firma og til hvilket sekretariat. K15 Bestrykningskjemikalier Bestrykningskjemikalier til fett-tette papir skal ikke inneholde krom- eller fluorforbindelser. ( Bekreftelse fra kjemikalieleverandør om at produktet ikke inneholder kromeller fluorforbindelser. 2.5 Papir i kontakt med matvarer K16 Europarådresolusjonen Det ferdig konverterte fett-tette produktet (f.eks. matpapiret eller mat posen) skal tilfredsstille Europarådresolusjonen om papir og kartong beregnet for kontakt med matvarer. Hvis deler av denne resolusjonen ikke er trådt i kraft skal produksjonen av produktene være i overensstemmelse med BfR/ Tyskland (Bundesinstitut für Risikobevertung), Warenwet/Nederland eller FDA/USA. ( Kopi av sertifikat fra en uavhengig instans (3. part). K17 Nasjonalt regelverk Nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer skal være overholdt i de nordiske landene hvor produktet skal selges med Svanemerket. ( Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk er overholdt. 2.6 Avfall K18 Avfall Alt avfallet innefor fabrikksområdet skal kildesorteres og de ulike fraksjonene skal nyttiggjøres i så høy grad som mulig. Avfallsfraksjonene og deres håndtering skal gjøres rede for. Hvis avfallet er regulert som miljøfarlig i henhold til nasjonale lover, skal dette oppgis. ( Produsenten skal gjøre rede for følgende: hvordan kildesorteringen foregår og hvilke fraksjoner det sorters i hvordan de enkelte fraksjoner avhendes (gjenbruk internt-, -eksternt, energiutnyttelse, deponering eller annet) hvilke mengder det er av fraksjonene per år. Mengdene kan eventuelt måles for en kortere periode som omregnes til årsbasis Svanemerking av Fett-tette papir (13)

10 2.7 Myndighetskrav K19 Myndighetskrav Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K Kvalitets- og miljøsikring K20 Kvalitets- og miljøsikring Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K7. K21 Kvalitetsmanual Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K8. 3 Krav til masse- og papirprodusentene Oppfylles kravene? For papiret som inngår i det fett-tette papiret skal produsenten oppfylle kravene som er beskrevet i Basismodulen og Kjemikaliemodulen hvis ikke annet er oppgitt. I tillegg skal kravene nedenfor oppfylles. Kravene i Basismodulen om handler: skogbruk, utslipp til vann og luft (AOX, COD, P, S, NOx og CO2), energiforbruk, avfallsbehandling, myndighetskrav og krav til kvalitets- og miljøsikring. For utslippskravene er det gitt spesielle referanseverdier i K26 i dette dokument. Energikravet er ikke endret selv om energibehovet er større ved produksjon av fett-tett papir enn for annet papir. Det ekstra energiforbruket kan settes opp som en alternativ prosess, se K Informasjon om papiret K22 Papirkvalitet Oppgi navn, kvalitet, flatevekt og produsent av papiret. Har Nordisk Miljømerking tidligere godkjent papirkvaliteten etter Kriterier for Svanemerkede fett-tette papir - Tilleggsmodul og/eller er kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert? Hvis ja, oppgi når og ved hvilket sekretariat. Hvis papiret er godkjent i forhold til tilleggsmodulen for fett-tette papir trenger ikke de øvrige kravene til papir- og masseproduksjonen å bli ytterligere dokumentert. Er kun kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert, skal tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Hvis nei, skal alle kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Dokumentasjonen fra papirprodusenten kan sendes inn direkte til Nordisk Miljømerking. ( Oversikt over punktene ovenfor. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

11 K23 Fiberråvaren Massen som inngår i papiret skal kun være produsert av nyfiber. ( Erklæring fra masseleverandøren om at kravet oppfylles. K24 Kjemikalier Papiret skal ikke inneholde optiske hvitemidler. ( Erklæring fra papirprodusenten om at kravet oppfylles. K25 Energiforbruk Ved maling av massen og tørking av papiret til fett-tett kvalitet er energibehovet større enn for annen papirproduksjon. Verken i Basismodulen eller i disse Tilleggsmodulen er dette energibehovet satt opp som prosess med en egen referanseverdi, men produsenten kan sette opp forbruket som en alternativ prosess. Det vil si at referanseverdien settes lik forbruket. Det vil dermed ikke bli vanskeligere å klare energikravene, fordi de beregnede energipoengene ikke vil bli påvirket av denne prosessen. For nærmere beskrivelse se energikravene i Basismodulen. K26 Utslipp til vann og luft For beregning av utslippspoeng fra produksjon av masse og papir til fetttette papir er det gitt spesielle referanseverdier: COD ref,papirmaskinen = 8 kg/tonn papir S ref,papirmaskinen = 0,6 kg/tonn papir Utslippene (COD, P, S og NOx) fra produksjonen av masse og papir til fetttette papir skal tilfredsstille utslippskravene slik det står i Basismodulen: Summen av belastningspoengene P udsliptotal, skal ikke være større enn 4,0. P udsliptotal = P COD + P P + P S +P NOx 4,0 Ingen av utslippspoengene (P COD, P P, P S, og P NOx ) skal være større enn 1,5. Utslippspoengene beregnes ved hjelp av en teknisk beskrivelse av produksjons prosessene hvor utslippene relateres til referanseverdier for produksjonen. En nærmere beskrivelse av kravet til dokumentasjon og beregningsmetodene er gitt i Basismodulen. ( Beregninger og dataunderlag som viser at kravene er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

12 Registrering Ved registrering av lisensen i et annet nordisk land skal følgende dokumentasjon sendes inn: Søknadsskjema for registrering. Kopi av lisens. Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at krav vedrørende returordninger er oppfylt, se K5. Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer er overholdt, se K17. Miljømerkets utforming Miljømerket og tildelt identitetsnummer (oppgitt med ) skal ha følgende utforming: Fett-tett papir Underteksten Fett-tett papir er frivillig. Miljømerket skal anbringes på emballasjen. Kriteriedokumentets gyldighetstid Dette kriteriedokumentet for miljømerking av fett-tette papir, versjon 3.0, er fastsatt av Nordisk Miljømerkingsnemnd og gjelder til og med På sekretariatsledermøtet den 31. januar 2007 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.1. På sekretariatsledermøtet den 3. desember 2008 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.2. På sekretariatsledermøtet den 9. november 2010 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.3. På sekretariatsledermøtet den 10. mai 2012 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.4. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

13 På sekretariatsledermøtet den 15. mai 2013 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. mars Dokumentet benevnes versjon 3.5. I løpet av gyldighetstiden kan Nordisk Miljømerkingsnemnd justere eller tydeliggjøre teksten og/eller forlenge kriteriene, hvoretter en ny versjon gis ut. Dette medfører normalt ingen ny behandling av gjeldende lisenser. Senest 12 måneder før utløpsdato skal Nordisk Miljømerkingsnemnd meddele hvilke kriterier som deretter skal gjelde. Ordforklaringer COD: Kjemisk oksygenforbruk. (Chemical Oxygen Demand). Mål for mengde oksygen som forbrukes ved kjemisk nedbrytning av organisk materiale. P: Kjemisk betegnelse for fosfor. I dette dokumentet betyr P fosforforbindelser i vann. S: Kjemisk betegnelse for elementært svovel. I dette dokumentet betyr S alle former for svovelforbindelser i gassform til luft. NOx: Kjemisk fellesbetegnelse for nitrogenoksider (NO, N2O og NO2). I dette dokumentet betyr NOx summen av NO og NO2 målt som NO2. Pudsliptotal Angir utslippspoeng fra beregning ved utslippene av COD, P, S og NOx delt på referanseverdier for prosessene ved produksjonen av papiret. Både utslippene fra masse- og papirproduksjonen er inkludert. P COD, P P, P S, og P NOx er utslippspoeng for den enkelte utslippsparameteren. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

14 Vedlegg1 Markedsføring av miljømerkede kaffefiltre Markedsføring av miljømerkede produkter som det søkes lisens på Vi bekrefter herved at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket som er beskrevet i Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Vi forsikrer herved at markedsføringen skal foregå i henhold til disse regler. Vi bekrefter videre at vi kjenner til kriteriene for miljømerking av fett-tette papir. Vi forsikrer at de som markedsfører de miljømerkede produktene innen vår bedrift skal få informasjon om kriteriene for miljømerking av fett-tette papirsamt Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Sted/dato Firmanavn Kontaktperson Telefon og e-post Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Markedsføringsansvarlig Telefon og e-post Markedsføringsansvarlig (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

15 Vedlegg 2 Kvalitets- og miljøsikring Dokumentasjon for kvalitets- og miljøsikring, fyll ut en av de følgende: Søker av lisens/papirprodusent: Masseprodusent: Søker av lisens Underleverandør for Papirprodusent Masseprodusent Eventuelt handelsnavn Eventuelt handelsnavn Vi bekrefter at vi kjenner til innholdet i relevante modulkriterier for miljømerking av papirprodukter. Vi bekrefter riktigheten av den dokumentasjon som er spesifisert i vår søknad datert og vi godkjenner at Nordisk Miljømerking kontrollerer kravenes oppfyllelse under kriterienes gyldighetstid. Vi forplikter oss til å ikke innføre produksjonsendringer som kan tenkes å påvirke oppfyllelse av miljømerkingskravene uten godkjennelse av Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til, at vi umiddelbart rapporterer om uforutsette avvikelser som kan ha betydning for produktenes mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene til Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til å sette opp en årlig rapportering i henhold til kriteriene og sende denne til Nordisk Miljømerking. Vi har en kvalitetsmanual med skriftlige rutiner for følgende (vedlegg rutinene): rutiner for hvordan produksjonen av råvarer/produkter som inngår i Svanemerkede produkter kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvik og endringer i produksjonen behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutiner for journalføring og årlig rapportering Sted og dato Firmanavn Ansvarsperson Tittel og telefon Ansvarsperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Kontaktperson Tittel og telefon Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.)

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Bakgrunnsdokument for Tilleggsmodul Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Versjon 3 Beslutningsunderlag 3. september2003 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir enn noen gang tidligere. Produksjon av papir bygger i all vesentlig grad på bærekraftig og biologisk nedbrytbart råstoff

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Svanemerking av Drivstoff

Svanemerking av Drivstoff Svanemerking av Drivstoff Versjon 1.0 25 juni 2008 30 juni 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket drivstoff? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER «Å BRUKE PAPIR KAN VÆRE MILJØVENNLIG, MEN DETTE VET IKKE FOLK FLEST.» Hervé Poncin Konsernsjef i Antalis Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell,

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross for ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes det mer papir enn noen gang. Papirproduksjon er hovedsakelig basert

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane rent gjenvinne grønn energi grønn miljø kildesortere CO 2 grønne tanker lokal grønt ansvar svane Det handler om bevisste handlinger og ansvar... Vi ønsker alle å puste i ren luft, bevare naturen og at

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Svanemerking av Hygieneprodukter

Svanemerking av Hygieneprodukter Svanemerking av Hygieneprodukter Versjon 5.5 5. mars 2008 31. mars 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket hygieneprodukt? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 2.0 15. desember 2009 31. desember 2012 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA (Alle spørsmål skal besvares, eventuelt med «nei». Ingen rubrikker skal være blanke eller streket ut. Bruk skrivemaskin eller SORT blekk og blokkbokstaver.) Foto

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF) Nr.11/ 32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.3.1996 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*)

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer.

Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer. Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer. Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse, som har vært arrangert

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking Reglar for nordisk miljømerking av produkt 22. juni 2011 Nordisk miljømerking I 1989 beslutta Nordisk Ministerråd å innføre ei frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonane/foretaka nedenfor

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Gyptone himlinger 6.0 Miljø

Gyptone himlinger 6.0 Miljø Gyptone himlinger 6.0 Miljø Reflecting everyday life Miljø Kvalitet og miljø Gyprocs produkter er ressursbesparende, gjennomprøvde og rene produkter i miljømessig henseende. Produktene framstilles av gips

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Typegodkjente apparater for flytende brensel

Typegodkjente apparater for flytende brensel Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 1 DSB Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 2 Orientering vedrørende DSB-typegodkjenning av apparater som forbrenner flytende

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og beskrivelse

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk KOSMETIKK Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk kosmetikk Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar TRANSPORT- KURS 17. oktober 2011 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar Tema Miljøkriterier Hva er det og hvorfor? Litt om innhold Konsekvenser Hva skjer i andre land

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking Svanemerking av Bilvaskehaller Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014 Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer