Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge"

Transkript

1 Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

2 Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge Mine råd Glimt fra Mine sider (for medlemmer) og innsamling og gjenvinning

3 Historikk - emballasje Materialselskapene ble etablert på 90-tallet. Hvert selskap driftet sin returordning og vederlagsinnkreving Grønt Punkt Norge ble etablert av materialselskapene i 1997 for å effektivisere innkreving, og gi næringslivet et samkjørt rapporteringspunkt. Grønt Punkt har driftet Norsk Returkartong AS og Plastretur AS siden 2008.

4 Produsentansvaret EU innførte emballasjedirektiv i 1994 I Norge valgte man frivillige bransjeavtaler med mål om innsamling og gjenvinning av emballasje Bransjeavtaler med MD inngått og fornyet i 2003 Materialselskapene drifter og finansierer ordningene på vegne av emballasjekjedene Vurdert som velfungerende av myndighetene

5 Eierskap og funksjoner Norsk Returkartong AS Plastretur AS Norsk Resy AS Norsk Metall- gjenvinning AS Norsk Glass- gjenvinning AS Sikrer finansiering: Drikkekartong Emballasje kartong Plast emballasje Bølgepapp Metall emballasje Glass emballasje Innsamling og gjenvinning: Drikkekartong Emballasje kartong Plast emballasje Norsk Resy Bølgepapp Norsk Glassgjenvinning Glass emballasje Metall emballasje

6 Status per millioner kroner i vederlag (2012) medlemmer, hvorav kontrollmedlemmer indirekte medlemmer Material Rapportert til GPN Dekningsgrad Plastemballasje tonn 76 % Emballasjekartong tonn 85 % Bølge- og massivpapp tonn 84 % Drikkekartong tonn 100 % Glassemballasje (inkl. avg. glass) tonn 100 % Metallemballasje. (eks. Tomt & tørt) tonn ca. 90 % 2012-tall

7 Tonn gjenvunnet all emballasje Drikkekartong Metallemballasje Glassemballasje Emballasjekartong Plastemballasje Bølge/massivpapp 8

8 Medlemskap - oppgaver Sikre at næringslivet tar sitt produsentansvar for emballasje finansiere returordningene for emballasje Målsetninger Medlemsservice Tilby medlemmene enkel og riktig rapportering av emballasje Verving Full oppslutning om emballasjedugnaden!

9 Grunnleggende Produsentansvaret for emballasje overføres til Grønt Punkt Norge Kostnads- og miljøeffektivt Innfri krav fra kunder Kildesortert emballasje blir gjenvunnet Myndighetene (MD og Klif) er fornøyde Merverdier Verdien av medlemskap Lovlig bruk av Grønt Punkt -merket Profilering av medlemskapet Klimakalkulator Kildesorteringsguide

10 Typer medlemskap Standardmedlemskap For virksomheter som sender emballasje ut i det norske markedet Produsenter, importører og andre emballasjebrukere Betaler for vederlagspliktig emballasje. Ingen fast medlemskostnad. Kontrollmedlemskap Stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge (eller tilsvarende ordning med rapportering til myndighetene) Ingen kostnader

11 Tilleggsavtaler Avgiftsbelagt drikkevareemballasje Rapportering av EE-emballasje Produsentansvar på andre områder vil kreve avtaler som er uavhengig av emballasje Matvett AS har besluttet å inngå samarbeid med Grønt Punkt Norge om å sikre finansiering Plastprodukter i oppdrettsnæringen? Tekstiler? Annen plast?

12 Krav i Bransjeavtalene Andel til material- og energigjenvinning Samfunnsøkonomisk gode løsninger Tilstrebe konkurranse i alle ledd Innsamlere og gjenvinnere kan ikke være eiere eller i styre til materialselskapene Eiersammensetning vs. aktørene i materialkjeden Alle skal kunne bli medlem Non profit Optimering Informasjon Årlig rapportering til Klif

13 Modell: Avtalebetingelsene i GPN 1. Hjemmel i Bransjeavtalene og GPNs rolle 2. Vederlagsregler 3. Medlemskapsordningen hvem skal være medlem 4. Omfanget av de enkelte returordningene Medlemmer må ta ansvar for ALL sin emballasje 6. Medlemmenes forpliktelser Blant annet rapportering og kontroll

14 Mine anbefalinger til havbruksnæringa Gjør en god jobb med avtalebetingelsene Hvem skal rapportere og betale vederlag? Definer helt entydig hvilke plastprodukter som inngår i retursystemet. Tips: Inkluder "alle" relevante plastprodukter (og ev. andre materialer). Sett ev. satsen lavt til innsamlingen kommer skikkelig i gang. Hvor ofte skal det rapporteres? Avh. av størrelse? Hvor detaljert skal det rapporteres? Ønskes ulike vederlagssatser avh. av kostnader til innsamling og gjenvinning, og verdien av sekundær råvare. Kontroll av innrapporterte mengder

15 Anbefalinger forts. Organisering Etabler et Akvaretur AS. Eiere: i) Leverandører og ii) Oppdrettere Medlemmer: Leverandørene Forankre retursystemet i sentrale organisasjoner. Lag et nasjonalt system. Selskapet bør ha reserver i fond Kundeavtale med GPN om finansiering Driftsavtale med GPN om organisering av innsamling og gjenvinning

16 Anbefalinger forts. Lag et regelverk som varer. Det er uryddig og arbeidskrevende overfor medlemmene å stadig endre innholdet i avtalen. Viktige aktører i næringa må støtte opp om arbeidet. Nøkkel: Store oppdrettere. Hvis de stiller krav (blir kontrollmedlemmer), er oppslutningen sikret. Start med en verveoffensiv. Kom over kritisk masse.

17 Finansiering Vederlaget betales oftest av vareprodusent og vareimportør Plastemballasje EPS (f.eks. Isopor ) Emballasjekartong Bølgepapp Drikkekartong Glassemballasje Metallemballasje 1,15 kr/kg 2,40 kr/kg 0,40 kr/kg 0,05 kr/kg 3,2 øre/stk Differensiert Differensiert 18

18 Mine sider - startsiden

19 Kontrollmedlem - oversikt

20 Kontrollmedlem - hjelpemiddel

21 Klimakalkulator - medlem

22 Kildesorteringsguiden

23 Mål og tall 2012 Bransjeavtale material + energi Oppnådd 2012 material + energi Ordinær plastemballasje 30% + 50% 42,7% + 52,4% = 95,9% EPS (som Isopor ) 50% + 30% 33,7% + 61,3% = 95,1% Emballasjekartong 50% + 10 % 45,4% + 50,5% = 95,9% Plastemballasje brukt til farlige stoffer Maks retur 33,4% + 47,4% = 80,8% Avgiftsbelagt Oppnådd 2012 material + energi Drikkekartong 56,3% + 35,8% = 92,1% Kartonger i skole og barnehage 80,5% + 16,0% = 96,5% Avgiftspliktig drikkevareemballasje i plast 27,0% + 59,8% = 86,9% 24

24 Næringslivsplast tonn ordinær plastemballasje PE-folie, PP-sekk, hardplastemballasje 64,3% materialgjenvinning tonn EPS (som Isopor ) tonn emballasje brukt til farlige stoffer Plast er ikke plast, de ulike typene kan ikke gjenvinnes sammen. I næringslivet er det enklere å samle inn rene fraksjoner. For hver kilo plastfolie som gjenvinnes, sparer vi 2,1 kilo CO 2 utslipp. 25

25 Takk for oppmerksomheten! 26

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 3 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem materialselskaper for brukt plast-, metall- og

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper 1 Utgave 11.10.2012 Veileder: Plastemballasje fra husholdninger - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper Utarbeidet av Grønt Punkt Norge

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012 Returordning for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2012 Dato: 27. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 BAKGRUNN... 5 RETURSYSTEMET... 7 1.1 Innsamling av PCB-ruter... 7 1.2 Lokale mottak

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer