Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond"

Transkript

1 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes med. Vi tror på positive børser også i 21. Ved inngangen til fjoråret forventet ODIN et positivt børsår, med stadig bedre børser jo nærmere vi kom 21. Det viste seg å stemme godt. Vi trodde at verdensøkonomien sto overfor en resesjon, og ikke en langvarig depresjon slik enkelte fryktet. Så langt ser også det ut til å stemme godt. Og ikke uventet har vi sett at børsene også denne gangen beveget seg i forkant av den økonomiske utviklingen. Mye av kursoppgangen i 29 var en reversering av den mest overdrevne delen av børsfallet i 28. Det er én av grunnene til at vi fortsatt anser mange selskaper for å være attraktivt priset. Alle våre aksjefond prises med god rabatt i forhold til underliggende verdier. Det taler etter vår mening for økt sparing i ODINs aksjefond fremover. Innhold Leder 2 Markedskommentar 2 Pensjonssparing = Aksjefond 4 ODIN fjerner gebyrer 5 Forvalternes vurderinger 6 9 ODIN 2 år i 21 1 Styrets årsberetning 12 Gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondene ble etablert, pr : ODIN Norden Etableringsdato ,3% ODIN Finland Etableringsdato ,1% ODIN Norge Etableringsdato ,2% ODIN Sverige Etableringsdato ,6% ODIN Europa * Etableringsdato ,1% ODIN Europa SMB * Etableringsdato ,3% ODIN Global ** Etableringsdato ,9% ODIN Global SMB ** Etableringsdato ,8% ODIN Maritim Etableringsdato ,3% ODIN Offshore Etableringsdato ,7% ODIN Eiendom Etableringsdato ,2% * ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. ** ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. Se side 12 for fullstendig avkastningshistorikk

2 Markedskommentar Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes med. Vi tror på positive børser også i 21. Et godt år i aksjemarkedet 29 kan oppsummeres som et godt år i aksjemarkedet og et godt år for ODIN. Ni av våre elleve aksjefond endte foran referanseindeksene. Det er vi godt fornøyd med. Vi forventer at også 21 vil bli et positivt børsår. Samtidig tror vi at fondene som endte bak referanseindeksene i 29, ODIN Norge og ODIN Europa SMB, vil revansjere seg i er et jubileumsår for ODIN. Tirsdag 1. juni kan vi se tilbake på 2 år som aksjefondsforvalter. Det gjør oss til en av Nordens mest erfarne aksjefondsforvaltere. Våre aksjefond har hele tiden vært forvaltet etter en verdiorientert investeringsfilosofi. Det har gitt andelseierne godt betalt over tid. Vi er overbevist om at en verdiorientert tilnærming også er det rette i fremtiden. Du kan lese mer om 2- års markeringen på side ti. Historisk har det vært normalt med kjøps- og salgsgebyrer i aksjefond. Det siste året har imidlertid slike kostnader kommet under press. Mandag 21. desember 29 valgte vi derfor å fjerne kjøps- og salgsgebyrene i ODINs aksjefond. Det kommer kundene til gode. Vi tror at dette også vil bidra til å gjøre ODINs aksjefond attraktive for flere. Aksjefond får stadig mer positiv oppmerksomhet i media. Noe av grunnen er trolig at de alternative spareproduktene har mistet sin glans. I ODIN er vi glade for den positive oppmerksomheten vårt spareprodukt får. Vi mener at aksjefond er det beste redskapet for langsiktig sparing i aksjemarkedet. Aksjefond er velegnet til alle typer spareformål enten du sparer til deg selv, dine barn eller barnebarn. Du kan forvente å få godt betalt over tid. Det er enkelt og fleksibelt å spare i aksjefond. Det er ingen bindingstid på sparingen. I tillegg gir aksjefond god forbrukerbeskyttelse. Vi anbefaler som vanlig minst fem års tidshorisont ved sparing i aksjefond. Som andelseier i ODINs aksjefond skal du være trygg på at vi hele tiden gjør vårt ytterste for å innfri dine forventninger. Vi har stor tro på at vår verdiorienterte investeringsfilosofi, i kombinasjon med forvalternes dyktighet, vil gi gode resultater over tid. Ved inngangen til fjoråret forventet ODIN et positivt børsår, med stadig bedre børser jo nærmere vi kom 21. Det viste seg å stemme godt. Vi trodde at verdensøkonomien sto ovenfor en resesjon, og ikke en langvarig depresjon slik enkelte fryktet. Så langt ser også det ut til å stemme godt. Og ikke uventet har vi sett at børsene også denne gangen beveget seg i forkant av den økonomiske utviklingen. Frykten vaskes ut Selv om 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår, så vi at mange børser utviklet seg svakt i starten av året, preget av finanskrisen og depresjonsfrykt. I etterpåklokskapens klare lys, fremstår den siste delen av børsfallet som en sterk overreaksjon. Aksjekursene falt langt mer enn de fundamentale forholdene skulle tilsi. Når aksjekursene faller for mye, og verden igjen ser ut til å stabilisere seg, blir gjerne oppturen ekstra sterk. Fallende pengemarkedsrenter, færre banker som gikk overende, samt en utflating av sterkt fallende makroøkonomiske indikatorer, bidro til at frykten i aksjemarkedet gradvis ble redusert (se graf VIX-indeks). Dette ga stadig sterkere børser utover året. I USA endte S&P 5 indeksen opp 26,5 prosent for året sett under ett, Europa steg 27,7 prosent målt ved MSCI Europe og Norden steg 34,7 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte hovedindeksen opp hele 64,8 prosent (alle målt i lokal valuta). Undervurderer veksten Til tross for spådommer om tilbakefall i den økonomiske veksten det som av mange kalles for «double dip» (den økonomiske oppgangen stopper opp og ny nedtur følger) har børsene steget kraftig. Har aksjemarkedet med det priset inn for høye forventninger til den økonomisk utviklingen fremover? Vi tror ikke det. Historien viser at det er vanskelig å spå styrken på økonomiske ned- og oppturer. I følge analyser fra Deutsche Bank, har toneangivende makroøkonomer i USA undervurdert den økonomiske veksten i den første tolvmånedersperioden etter at økonomiske bunner er passert, med ett prosentpoeng i gjennomsnitt. Det er ikke usannsynlig at dette gjentar seg. At makroøkonomene bommer såpass mye, skyldes ulike forhold som de økonomiske modellene ikke fullt ut fanger opp. De økonomiske drivkreftene kan være et slikt forhold. En økonomi som utvikler seg markert under langsiktig trendvekst, «trekkes» før eller senere i retning av trend. I USA falt den økonomisk veksten fra 2,4 prosent på årsbasis i 27, til minus 2,5 prosent i 29 (estimat fra OECD). For 21 forventes veksten å bli pluss 2,5 prosent. Kraftig lagernedbygging, stort fall i bilsalget og en boligbygging som ble mer enn halvert, var forhold som trakk veksten ned i 29. Dette er sykliske komponenter i økonomien, som svinger mye over tid. Som en følge av nevnte forhold har også arbeidsledigheten i USA steget markert. Når lagrene bygges kraftig ned, bilparken foreldes og boligbyggingen er langt under normalen, skal det kun små, positive etterspørselsendringer til før den økonomiske veksten tar seg opp. Ledende indikatorer viste stadige tegn til forbedringer i løpet av fjoråret. Det bidro også til at forventet økonomisk vekst for 29, og påfølgende år, ved en rekke anledninger ble oppjustert. Resesjon ikke depresjon Ved inngangen til 29 trodde vi at verdensøkonomien var på vei gjennom en resesjon, og at depresjonen fra 193-tallet ikke ville gjenta seg. Vårt resonnement var begrunnet med utgangspunkt i myndighetenes resolutte handlinger. Tiltakspakker til bankene, økt pengemengde, reduserte styringsrenter og ekspansiv finanspolitikk ga verdensøkonomien god støtte i en vanskelig periode. Tilsvarende støtte ble ikke gitt på 193-tallet. Ved inngangen til fjoråret var det også mange som uttrykte bekymringer rundt fremvoksende økonomiers avhengighet av vestlig aktivitet. Mange økonomier i Asia og Latin-Amerika viste seg å være langt bedre rustet til å takle nedturen enn fryktet. De fremvoksende økonomiene har også ledet an i opphentingen. Selskapenes balanser har vært meget solide i lengre tid, og samtidig har kjøpekraften hos konsumentene økt mye. Dette har, sammen med myndighetenes stimulansepakker, i stor grad kompensert for lavere eksport til de industrialiserte landene. De store økonomiene i Asia leder an i den globale veksten. OECD venter en vekst i Kina på 8,3 prosent i 29 og 1,2 prosent i 21. I India tror OECD at veksten vil bli 6,1 prosent i 29 og 7,3 prosent i 21. Til sammenligning forventes det et fall på 3,5 prosent i 29 for hele OECD-området og en vekst i 21 på 1,9 prosent. For eurosonen forventes det et fall på 4 prosent i 29 og en vekst på,9 prosent i 21. Amerikansk lysning USA var et av landene som ga markedsaktørene bekymring i fjor, men også her ble den økonomiske utviklingen bedre enn fryktet. Fallet i boligbyggingen synes å ha bunnet ut, og detaljhandelen viser igjen positiv utvikling. I tillegg er det tegn som tyder på at arbeidsmarkedet står overfor et vendepunkt. Amerikanske myndigheter legger ned betydelige ressurser for å få bukt med den høye arbeidsledigheten. I tillegg til allerede vedtatte tiltakspakker, godkjente Representantenes Hus en ny jobbstøttende tiltakspakke på 155 milliarder dollar på slutten av året. En bedre utvikling i arbeidsmarkedet vil påvirke konsumentenes forventninger positivt og styrke den private kjøpekraften og således gi økonomisk stimulans fremover. Konsumentene i USA har økt sparingen. I oktober i fjor var spareraten på 4,4 prosent, mens den i enkelte perioder i 28 var under én prosent. Samtidig har staten stimulert økonomien gjennom etablering av de ulike tiltakspakkene med en kraftig statlig gjeldsøkning som resultat. Sistnevnte er ikke unikt for USA. OECD forventer at industrilandene går mot et samlet underskudd på 24 prosent av BNP i perioden Japan er i en egen divisjon, med en statsgjeld som nærmer seg 2 prosent av bruttonasjonalproduktet det er klart mest av alle OECD-landene. ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N-25 Oslo Telefon: Faks: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS Redaksjonen Ann-Karin Hattrem Gilhuus Berit Dolmen Thorvaldsen Claire Menard Eirik Krogstad Leif Ola Rød, adm. dir. ODIN Forvaltning AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Faks: ODIN Rahastot Södra Hesperigatan 1, FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Faks: +358 () Redaksjonen avsluttet Trykk: POLARIS TRYKK TRONDHEIM AS Opplag: 24 Januar 21 I 2 I

3 ODINs forvalterteam, fra venstre: Oddbjørn Dybvad, Nils Petter Hollekim, Håvard Opland, Alexandra Morris, Truls Haugen, Jarl Ulvin, Mi Kim, Vegard Søraunet og Lars Mohagen. Tomas Ramsälv var ikke tilstede da bildet ble tatt. Et usikkerhetsmoment fremover er hvorvidt den amerikanske statsgjelden vil bidra til å dempe veksten. Gjeldsoppbyggingen må før eller siden reverseres. Det blir derfor helt sentralt at veksten i den private delen av økonomien igjen blir bærekraftig, uten å måtte støttes opp av statlige tiltakspenger. Et godt år for ODIN Etter et utfordrende 28, hvor mange av våre fond havnet bak referanseindeksene, fikk vi langt bedre betalt for våre aksjeinvesteringer i 29. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn referanseindeksene og flere var betydelig foran. Det er vi godt fornøyd med. At ODIN Norge endte bak Oslo Børs indeks, er vi imidlertid alt annet enn fornøyd med. Avviket skyldes blant annet porteføljeselskaper som ikke fikk uttelling kursmessig, til tross for god forretningsmessig utvikling, for eksempel Kongsberg Gruppen. I tillegg steg enkelte store selskaper som fondet ikke var investert i kraftig, blant annet DnB NOR, som vi ikke var investert i på grunn av frykt for store utlånstap. Vi 25 tror ODIN Norge kommer sterkt til- en lengre periode selv om dette kan bake! Du kan lese mer om de ulike fon- føre til økt inflasjon. Det samme tror denes utvikling fra side seks og utover. vi er tilfelle med finanspolitikken. Nye tiltakspakker vil komme inntil myndigfortsatt gode børser? hetene er sikre på at vi er over kneika. Vi går inn i 21 med fortsatt lave renter og store finanspolitiske stimu- Bedriftenes resultatutvikling i 29 ble leringer. Tiltakene begynte å gi effekt generelt bedre enn fryktet. Det skyli 29, og vi tror dette vil forsterkes des i stor grad deres evne til å kutte ytterligere i 21. Sentralt blir myndig- kostnader. En fortsatt god resultathetenes videre håndtering. To hoved- utvikling er avhengig av fornyet toppscenarioer kan tenkes: I det første redu- linjevekst (økt omstetning). Vi tror seres stimulansene ved at rentene økes topplinjeveksten vil komme som en og investeringene i blant annet infra- følge av stadig bedre makroøkonostruktur reduseres. Det kan føre til fall misk utvikling. Det bør gi grunnlaget i veksten dersom privat sektor ikke tar for fortsatt stigende børser fremover. over stafettpinnen. I det andre, og etter vår mening mer sannsynlige scenarioet, Optimister, men er frykten for ny nedtur så stor at de Selv om vi er optimistiske for 21, kraftige stimulansetiltakene oppretthol- finnes det usikkerhetsfaktorer som kan des over en lengre periode. Det kan føre moderere en videre børsoppgang. Mot til sterkere vekst i verdensøkonomien slutten av 29 opplevde vi økt fokus og videre oppgang på børsene. på statsfinansene i flere land. Først kom problemene knyttet til statseide DuTil tross for at enkelte land så vidt har bai World, deretter ble statsgjelden til begynt å heve styringsrentene, er ren- Hellas nedgradert av ratingselskapene tene på global basis fortsatt meget lave. Fitch og Standard & Poor,s. Selv om de Vi tror at sentralbankene og myndighe- direkte virkningene av nedgraderingen tene ble såpass skremt av finanskrisen, for Hellas er alvorlige nok, er landet at de velger å holde rentene lave over for lite til at det blir særlige ringvirk- Markedsutvikling i lokal valuta siste fem år Norge Norden Europa USA Aksjemarkedene henter inn tapt terreng. Selv om børsene steg mye i 29, må fortsatt amerikanske S&P 5 stige 33 prosent for å tangere forrige topp, MSCI Europe må stige 35 prosent og MSCI Nordic Countries må stige 53 prosent. Oslo Børs, som endte opp 64,8 prosent i 29, må stige 41 prosent for å tangere sin forrige topp. Kildedata: Reuters EcoWin. VIX-indeksen / uroindeksen siste fem år VIX-indeksen, som benyttes som en indikator på usikkerhet i aksjemarkedet, nådde sitt høyeste nivå i oktober 28, da var indeksen over 8 poeng. Siden den gang har volatiliteten, eller usikkerheten om du vil, avtatt kraftig. Mot slutten av 29 var indeksen nede i 2 poeng. Den stiplede linjen viser gjennomsnittet i perioden på 21,6 poeng. Kildedata: Reuters EcoWin. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT ninger av situasjonen. Men andre, og langt mer sentrale økonomier, som for eksempel Storbritannia og Japan, har nesten like svake statsfinanser som Hellas. Ringvirkningene ved eventuelle nedgraderinger av disse landenes statsgjeld, vil kunne gi mer markante markedsutslag. Stor rabatt i ODINs aksjefond Mye av kursoppgangen i 29 var en reversering av den mest overdrevne delen av børsfallet i 28. Det er én av grunnene til at vi fortsatt anser mange selskaper for å være attraktivt priset. Alle våre aksjefond prises med god rabatt i forhold til selskapenes underliggende verdier. Det taler etter vår mening for økt sparing i ODINs aksjefond i tiden som kommer. ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne årsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på tidspunktet den ble utarbeidet. Spotpris olje siste fem år Utvalgte styringsrenter siste fem år 12 7 Norge Sverige Eurosonen USA Ved inngangen til 21 er styringsrentene fortsatt rekordlave. I ODIN tror vi at sentralbankene velger å holde rentene lave over en lengre periode. Den amerikanske sentralbanksjefen har sågar uttalt at styringsrenten vil bli holdt på et usedvanlig lavt nivå i en utvidet periode. Det taler til fordel for aksjer og aksjefond. Kildedata: Reuters EcoWin Brent 8 WTI 9 I takt med forbedret makro, har verdens oljeetterspørsel økt, og etterspørselen ventes å øke videre i 21. I løpet av 29 ble prisen på det sorte gull fordoblet til nesten 8 dollar fatet. Basert på oljeprisoppgangen gjennom 29, og fortsatt høye fremtidspriser, forventes det at oljeselskapenes letebudsjetter for 21 vil vise god vekst. Kildedata: Reuters EcoWin. I3I

4 Pensjonssparing = Aksjefond Har du vurdert å starte egen pensjonssparing? I ODIN mener vi at aksjefond er det beste redskapet for langsiktig sparing også til pensjonsformål. Tekst: Eirik Krogstad Som pensjonist kan du i beste fall regne med halvparten av lønnen du hadde som yrkesaktiv fra Folketrygden. For å bedre pensjonen, har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blitt innført. Med denne ordningen innbetaler arbeidsgiver et beløp hvert år som settes av til pensjon utover det du får fra Folketrygden. Dessverre har ni av ti norske arbeidstakere måttet ta til takke med minsteordningen, hvor arbeidsgiver kun innbetaler to prosent av lønnen mellom én og 12 G (Grunnbeløpet i Folketrygden, G = kroner). Mange har i tillegg en lav aksjeandel, noe som tilsier lav forventet avkastning. Dette betyr at de fleste ikke bør ha alt for store forventninger til arbeidsgivers sparing. Ta spareansvar selv Sparing i aksjefond er perfekt for deg som ønsker å ta spareansvar selv, enten du ønsker en tidlig pensjon eller bare vil ha litt ekstra å rutte med. Aksjefond er enkelt og fleksibelt, gir sterk forbrukerbeskyttelse og har høy forventet avkastning over tid. For at sparepengene dine skal gi deg best mulig avkastning, må du investere smart. Spareavtale er et annet ord for smart. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale i aksjefond dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Når spareavtalen er opprettet går resten av seg selv. På en fast dato hver måned trekkes sparebeløpet automatisk fra din bankkonto og du kjøper flere andeler. Spareavtale i ODIN-IPS? Du kan spare til pensjon på to forskjellige måter hos ODIN: Enten gjennom en spareavtale i ODIN-IPS eller gjennom en vanlig spareavtale. Med IPS reduserer du skatten med 28 prosent av sparingen gjennom året (inntil 15 kroner i sparing), innestående beløp er fritatt for formuesskatt, og du kan bytte fond mens du sparer uten å realisere skatt. Ulempene er at pengene bindes til pensjonsalderen, beskattes som pensjonsinntekt ved utbetaling, samt at du mister skjermingsfradraget som du ville fått ved vanlig sparing i aksjefond. Betaler du formuesskatt? Aksepterer du bindingstid? Hvis ikke du kan svare ja på begge spørsmålene, anbefaler vi i utgangspunktet en vanlig spareavtale i ett eller flere av ODINs aksjefond. Da står du helt fritt til selv å velge når du vil bruke pengene dine. ODIN Pensjonskalkulator Er du i tvil om hva som passer best for deg? Med ODIN Pensjonskalkulator kan du beregne hva som er mest lønnsomt basert på dine forutsetninger. Du finner ODIN Pensjonskalkulator og mer informasjon om pensjonssparing i ODINs aksjefond på I 4 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

5 Lav skatt i aksjefond Den effektive skatten ved sparing i aksjefond er vesentlig lavere enn mange tror. Allerede etter åtte år kan skatten være halvert fra 28 til 14 prosent. Tekst: Eirik Krogstad Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for høy avkastning over tid. I tillegg er det to skattemessige forhold som påvirker hva du sitter igjen med i kroner og øre begge i positiv forstand. Utsatt skatt: Har du hørt uttrykket «å skyve skatten foran seg»? Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt på avkastningen hvert år, betaler du skatt på avkastningen i aksjefond først når du innløser (selger) andeler. Over tid gir denne skattekreditten deg langt høyere avkastning enn hva resultatet ville blitt med årlig beskatning. Jo lengre du sparer, desto større blir verdien. 2) Skjermingsfradrag: I 26 ble aksjonærmodellen med skjermingsfradrag innført. Ved innføringen av de nye skattereglene slo Finansdepartementet fast at formålet med aksjonærmodellen er å «skjerme en risikofri avkastning på den investerte kapitalen». Sagt på en annen måte: Skjermingsfradraget er ment å være en kompensasjon for å ta på seg svingningsrisikoen som egenkapitalinstrumenter, som aksjefond, representerer. Med skjermingsfradraget følger en skjermingsrente som gjør at deler av avkastningen blir skattefri. Skjermingsrenten tilsvarer det du kunne fått i banken over tid (tre måneders statskasseveksler etter skatt). For 28 ble skjermingsrenten fastsatt til 3,8 prosent. Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet det du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond øker skjermingsgrunnlaget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Du kan ikke overføre skjerming fra et aksjefond til andre aksjefond du eier. Dersom andelen du innløser har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du overskytende skjerming. Du må eie andelene over nyttår for å få fradrag for foregående år (selger du rett før nyttår mister du årets skjerming). I grafen nede til venstre har vi regnet på effekten av skjermingsfradrag og utsatt skatt over tid. Vi har lagt til grunn åtte prosent avkastning pr år og en skjermingsrente på 3,6 prosent. Allerede etter ett år, etter det første skjermingsfradraget, faller den effektive skatten i aksjefond fra 28 til 15,4 prosent. Den skattbare delen er 4,4 prosent av åtte prosent avkastning (4,4x28)/8=15,4. Hvis du selger andelene etter åtte år, er skatten halvert til 14 prosent. Salg etter 2 års sparing gir en effektiv skatt på 11,6 prosent. I banken betaler du 28 prosent skatt på avkastningen uansett. I grafen nede til høyre har vi regnet på avkastningen på 1 kroner plassert i aksjefond og bank andelene selges etter fem og ti år. I banken har vi lagt til grunn fem prosent årlig avkastning. I aksjefondet har vi som ovenfor lagt åtte prosent avkastning til grunn og en skjermingsrente på 3,6 prosent. Etter skatt sitter du igjen med drøyt 95 kroner i avkastning etter 1 år i aksjefond eller nesten en dobling om du vil. I banken sitter du tilsvarende igjen med drøyt 42 kroner i avkastning. NB: Du kan lese mer om skatt i aksjefond på under tema «Kjøp og salg av fond». Effektiv skatt aksjefond og banksparing avtakende skatt i aksjefond 32 % 28 % 24 % 2 % Avkastning etter skatt i bank og aksjefond sparing avsluttet etter fem og ti år 16 % % 1 8 % 8 4 % % Sparing i aksjefond Banksparing År år 1 år Sparing i aksjefond Banksparing ODIN har fjernet kjøps- og salgsgebyrene Mandag 21. desember i fjor ble det kostnadsfritt å kjøpe og selge andeler i ODINs aksjefond. Det kommer kundene til gode. Har du andre spørsmål knyttet til sparing i aksjefond, vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon eller via Historisk har det vært normalt å ta betalt for transaksjoner i aksjefond. Som følge av økt konkurranse, har imidlertid slike kostnader kommet under press det siste året. ODIN har tatt utfordringen, og fjernet alle kjøps- og salgsgebyrer. Kun årlig forvaltningshonorar Heretter vil andelseierne i ODINs egenforvaltede aksjefond kun måtte betale et årlig forvaltningshonorar på inntil to prosent. - Vi ser at mange fokuserer på kostnader i spareprodukter. Ved å fjerne kjøps- og salgsgebyrene i sin helhet, ønsker vi å gjøre våre aksjefond attraktive for flere, sier administrerende direktør i ODIN Forvaltning AS, Leif Ola Rød. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 5 I

6 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 29 og utsikter for 21 ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Truls Haugen Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin 29 endte med en oppgang på 37,4 prosent for ODIN Norden. ets referanseindeks endte i samme periode opp 26,8 prosent. Austevoll Seafood var en av de viktigste bidragsyterne til fondets avkastning gjennom året. Selskapet har sin virksomhet innen pelagisk fiske, produksjon av fiskemel og fiskeolje, samt generell videreforedling av fisk. En annen god bidragsyter var rederiet Solstad Offshore, som har sin virksomhet rettet mot petroleumsvirksomhet til havs. Videre bidro det finske entreprenørselskapet YIT positivt. Selskapet har en sterkt ekspanderende virksomhet i Russland. Blant selskapene som bidro negativt, finner vi blant annet rederiet Eitzen Chemical, som har sin virksomhet innen kjemikalietransport, flyselskapet Finnair, som har et omfattende rutenett mot Asia, samt kjøttforedlingsselskapet Atria. Etter det kraftige kursfallet i 28, opplevde vi et langt bedre børsår i fjor. Sektorene og selskapene som falt mest i 28 kom tilbake med kraft og tyngde. Dette gjelder også mange selskaper som i utgangpunktet hadde svake balanser. Etter kapitalutvidelser og styrking av egenkapitalen, opplevde mange av disse sterk kursoppgang. De mer defensive selskapene, gjerne selskaper med sterke balanser og høy dividendekapasitet, fikk liten oppmerksomhet i fjor. ODIN Norden har opprettholdt sin høye vekt mot det norske markedet. De norske selskapene prises for øyeblikket lavest, og de er eksponert mot energi og råvarer sektorer vi har stor tro på. Porteføljen har også et betydelig innslag av selskaper med spesielt sterke balanser og spesielt god utbyttekapasitet. Mange av disse fikk som nevnt ikke være med på fjorårets oppgang. Vi forventer en reprising av disse i endte med oppgang på 36,3 prosent for ODIN Finland. ets referanseindeks endte i samme periode opp 21,6 prosent. De beste bidragsyterne var i stor grad selskaper som hadde det tøft i 28, men som i løpet av 29 så en stabilisering i sine hovedmarkeder, kombinert med god kostnadskontroll. Entreprenørselskapet YIT opplevde i andre halvår en bedring i det viktige finske hjemmemarkedet, samt en oppbremsing av fallet i det russiske markedet. Forpakningsselskapet Huhtamäki leverte gode resultater gjennom året, drevet av ytterligere strategiske grep med hensyn på produkt- og markedsfokus samt godt kostnadsfokus. Dekkprodusenten Nokian Tyres har på sin side jobbet seg gjennom en tøff periode hvor bilsalget i Russland har falt kraftig, men nå ser ut til å stabilisere seg. Det finske aksjemarkedet var det klart svakeste av de nordiske markedene i 29. Dette skyldes i all hovedsak at tungvekterne Nokia, UPM, Stora, Fortum og Sampo hadde et svakt år. ODIN Finland har utnyttet dette ved å øke beholdningen i Fortum, Sampo og Nokia. Blant de få negative bidragsyterne, finner vi matvareselskapene Atria og LännenTehtaat, samt flyselskapet Finnair. Atria sliter stort med sin russiske virksomhet, og meldte i midten av desember til investorene at deres russiske virksomhet også i 21 vil være ulønnsom. LännenTehtaat sliter fortsatt med sin sjømatsidé, og Finnair sliter med lavere reiseaktivitet, spesielt blant forretningsreisende. Makrobildet ser i dag betydelig bedre ut enn det gjorde for ett år siden. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvordan man skal komme seg ut av perioden med statlige støttetiltak og lave renter. Selskapenes inntjening blir også viktig å følge fremover. 21 blir trolig alt annet enn kjedelig. 29 endte med en oppgang på 49,6 prosent for ODIN Norge. ets referanseindeks endte i samme periode opp 72,1 prosent. Flere porteføljeselskaper utviklet seg kursmessig dårlig i fjor, til tross for god forretningsmessig utvikling. Kongsberg Gruppen steg for eksempel 65 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen gjennom året. Det til tross for god underliggende resultatutvikling, med en forventet resultatvekst på 3 prosent for 29. Selskapet utgjorde mer enn fem prosent av fondet gjennom fjoråret. Vi forventer at Kongsberg Gruppen vil revansjere seg kursmessig. DOF og Ganger Rolf ble også hengende etter i fjor. Begge selskapene opplevde en forretningsmessig bedring i løpet av året, og prises i dag med betydelig rabatt i forhold til resultatutvikling og underliggende verdier. Av aksjer vi ikke eide i 29, og som utviklet seg spesielt godt, må vi trekke frem DnB NOR hvor vi ikke investerte av frykt for store utlånstap. I tillegg var vi ikke investert i Seadrill og Marine Harvest. På den annen side ga vår investering i Austevoll Seafood oss meget godt betalt. Austevoll opplevde god resultat- og balanseutvikling i løpet av året. Selskapets rammebetingelser forbedret seg også betydelig. Austevoll fremstår i dag meget attraktivt priset. Vi fikk også god uttelling på vår investering i Nordic Semiconductor, som nå ser ut til å få sitt kommersielle gjennombrudd, samt TGS Nopec, som har nydt godt av en bedring i markedet for offshore seismikk. Historisk kan ODIN Norge vise til gode avkastningsresultater. Vi er selvsagt ikke fornøyd med å ende så langt bak referanseindeksen som vi gjorde i 29, men vi føler oss likevel trygge på at vi også i fremtiden skal klare å skape meravkastning. Tålmodighet er nøkkelen til å lykkes. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start (1.6.9) Indeks: VINX Benchmark Cap NOK NI Avkastning siden start ( ) Indeks: OMX Helsinki CAP GI Avkastning siden start ( ) Indeks: Oslo Børs indeks (OSEFX) Avkastning 29 ODIN Norden 37,4% ODIN Finland 36,3% ODIN Norge 49,6% Referanseindeks 26,8% Referanseindeks 21,6% Referanseindeks 72,1% I 6 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

7 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 29 og utsikter for 21 ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris Ansvarlig forvalter: Truls Haugen 29 endte med en oppgang på 45,5 prosent for ODIN Sverige. ets referanseindeks endte i samme periode opp 35,3 prosent. Den viktigste bidragsyteren i 29 var investeringsselskapet Kinnevik. Selskapet har sine viktigste posisjoner i børsnoterte selskaper som Tele 2, Millicom, MTG og Transcom. Entreprenørselskapet PEAB bidro også spesielt positivt. Selskapet produserer kommersielle bygg og eiendom for boligformål, og de har også en omfattende anleggsvirksomhet. Serviettselskapet Duni bidro også godt. Duni designer, produserer og markedsfører bordartikler for engangsbruk for eksempel servietter og duker. Selskapet har også virksomhet innenfor forpakning til ferdigmatmarkedet. Hexpol, som har sin virksomhet innenfor utvikling og produksjon av polymerprodukter mot bil- og varmevekslerindustrien, ga også et godt bidrag til porteføljeavkastningen. Selskapet mer enn tredoblet sin markedsverdi. Det var få negative bidragsytere i 29. Note, som produserer elektronisk utstyr på kontrakt, og Novotek, som driver med produksjonsforbedringer, var begge negative bidragsytere. Større posisjoner i farmasiselskapet Astra Zeneca, samt investeringsselskapet Investor, ga en liten, men positiv avkastning dog langt under det svenske aksjemarkedet for øvrig. I 28 var de største taperne å finne blant de små og mellomstore selskapene. I 29 ble disse selskapene vinnerne. Selv de som hadde akutte behov for å styrke egenkapitalen, og som gjennomførte mer eller mindre frivillige kapitalutvidelser, opplevde sterk kursoppgang. De solide selskapene, med sterke balanser og høy utbyttekapasitet, ble hengende etter. Vi tror de slår tilbake det vil ODIN Sverige nyte godt av. 29 endte med en oppgang på 22,9 prosent for ODIN Europa. ets referanseindeks endte i samme periode opp 11,3 prosent. Fjoråret ble et meget godt år for ODIN Europa, og de fleste porteføljeselskapene bidro positivt til avkastningen. Aller mest bidro det norske seismikkselskapet PGS, den finske dekkprodusenten Nokian Tyres og det italienske entreprenørselskapet Astaldi. Høyest absolutt avkastning i porteføljen opplevde det norske bioteknologiselskapet Clavis, med en oppgang på hele 57 prosent. Dette skjedde etter at det ble kjent at selskapet hadde inngått en viktig avtale for et av sine produkter. De beste bidragsyterne i 28 ble de svakeste i 29. Dette var legemiddelselskapene Acino fra Sveits og norske Pronova. Fjoråret var litt preget av at en ikke skulle ha legemiddelaksjer, men heller sykliske selskaper. Acino og Pronova er imidlertid meget solide selskaper, med sterke kontantstrømmer. Vi har stor tro på at de vil gjøre det bra fremover. 21 blir et spennende år. Går det som vi tror, vil verden finne fotfeste igjen, og vi vil få en mer normal vekst i økonomien. Det vil i sin tur reflekteres i bedre inntjening i bedriftssektoren, og høyere aksjekurser. ODIN Europa er et aksjefond som investerer bredt i solide, europeiske selskaper. Som andelseier kan du føle deg trygg på at vi kjenner selskapene godt, at vi besøker dem jevnlig, og at vi gjør alt vi kan for å forvalte verdiene på en slik måte at porteføljen til enhver tid har et godt potensial for verdiøkning. 29 endte med oppgang på 19,2 prosent for ODIN Europa SMB. ets referanseindeks endte i samme periode opp 34,4 prosent. Forvalteren er svært misfornøyd med fondets utvikling i 29. Avviket til referanseindeksen skyldes i stor grad overvekt i tyske aksjer, i en periode hvor tyske aksjer gjorde det relativt sett dårlig. Krones, Vossloh og Demag Cranes trakk avkastningen spesielt mye ned. Videre skyldes avviket at flere av fondets norske aksjer utviklet seg dårlig, blant annet Camillo Eitzen og TTS. Avslutningsvis gjorde fondet det svakt i Irland, hvor de irske bankene steg mye. Det skal også sies at referanseindeksen i 29 var preget av visse spesielle forhold. Blant annet falt en rekke «large-cap» aksjer med høy konkursrisiko så mye gjennom 28 og i første kvartal 29, at de var blitt «smallcaps». Da konkursrisikoen avtok steg disse spesielt sterkt, og dro samtidig med seg indeksen opp. I samme periode gjorde også de aller minste selskapene det meget bra. Mange av disse har vi ikke investert i på grunn av dårlig likviditet i aksjene. Fangst- og oppdrettsselskapet Austevoll var en av de beste bidragsyterne i 29. Aksjekursen ble drevet opp av rekordhøye fiskemelpriser og gode laksepriser. Forpakningsselskapet Huhtamäki, som leverte gode resultater gjennom året, bidro også godt. Gode bidrag fikk vi også fra entreprenørselskapet Astaldi og maskinutleieselskapet Ramirent. Blant de svakeste bidragsyterne finner vi Krones, som er en tysk produsent av tappelinjer for øl- og mineralvannsprodusenter. Pumpe- og bildelsprodusenten Interpump var også en svak bidragsyter. Makrobildet ser i dag betydelig bedre ut enn det gjorde for ett år siden. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvordan man skal komme seg ut av perioden med statlige støttetiltak og lave renter. Selskapenes inntjening blir også viktig å følge fremover. 21 blir trolig alt annet enn kjedelig. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start ( ) Indeks: OMXSB Cap GI Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI Europe net Index USD Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI Europe net Small Cap Index USD Avkastning 29 ODIN Sverige 45,5% ODIN Europa 22,9% ODIN Europa SMB 19,2% Referanseindeks 35,3% Referanseindeks 11,3% Referanseindeks 34,4% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 7 I

8 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 29 og utsikter for 21 ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim Ansvarlig forvalter: Oddbjørn Dybvad Forvalter: Jarl Ulvin Ansvarlig forvalter: Vegard Søraunet Ansvarlig forvalter: Vegard Søraunet Forvalter: Jarl Ulvin Ansvarlig forvalter: Oddbjørn Dybvad Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen 29 endte med en oppgang på 31,5 prosent for ODIN Global. ets referanseindeks endte i samme periode opp 9, prosent. et har en bred global eksponering mot selskaper i både utviklede og fremvoksende økonomier. Blant de beste bidragsyterne finner vi den koreanske bilprodusenten Hyundai Motor. Selskapet opplever sterk etterspørsel etter sine små, bensingjerrige biler. Hyundai Motor tar markedsandeler i vestlige markeder, og vokser sterkt i fremvoksende økonomier, som blant annet Kina. En annen god bidragsyter gjennom året var den kinesiske turbinprodusenten Dong Fang Electric. Vi besøkte selskapet i september i fjor, og solgte i løpet av høsten vår posisjon. Selv om fremtidsutsiktene er lyse, klarte vi ikke lenger å forsvare prisingen av aksjen. Vi har i stedet investert de frigjorte midlene i lavere prisede selskaper. Blant de svakeste bidragsyterne i 29 finner vi den japanske spillprodusenten Nintendo og det amerikanske jernbaneselskapet Norfolk Southern. For førstnevnte har frykten for økt konkurranse fra andre spillprodusenter vært medvirkende til svak aksjekursutvikling. Selskapet er gjeldfritt, og har netto kontanter på balansen som utgjør omtrent 4 prosent av selskapets markedsverdi. Direkteavkastningen ligger rett i underkant av fem prosent. Norfolk Southern indikerte i sine resultater for tredje kvartal at volumene på amerikansk jernbane sannsynligvis har nådd bunnen. Vi mener selskapet er verdt langt mer enn dagens aksjekurs, og vi økte vår beholdning av aksjer i selskapet gjennom 29. ODIN Global eier aksjer i mange globale kvalitetsselskaper som handles langt under våre verdianslag. Vi tror fortsatt at vi er inne i god tidsperiode å kjøpe ODIN Global på, for alle som ønsker å spare langsiktig. 29 endte med en oppgang på 26,5 prosent for ODIN Global SMB. ets referanseindeks endte i samme periode opp 22,4 prosent. ets eksponering mot Asia, og da spesielt Kina, bidro positivt til fjorårets avkastning. En sterk fiskesektor som følge av høye lakse- og fiskemelpriser, gjorde også at vi fikk godt betalt for våre investeringer i Salmar og Austevoll Seafood. Kinesiske Wasion Group ble fondets beste bidragsyter i 29. Selskapet er produsent av måleutstyr for strøm, gass og vann. Deler av de kinesiske stimulansepakkene har blitt øremerket strømmålere, noe som har ført til at selskapet har kommet på radarskjermen til flere investorer. Vi kjøpte aksjen i 27, på et tidspunkt da selskapet hadde lite dekning fra analytikere og investorer. Sveitsiske Sika bidro også positivt. Selskapet produserer spesialkjemikalier som blant annet brukes ved renovering av broer. Sika fortsetter å ta markedsandeler i fremvoksende økonomier, samtidig som de reduserer sin kostnadsbase. På den negative siden finner vi amerikanske Sky- West og tyske Vossloh. SkyWest er et regionalt flyselskap i USA som flyr på faste kontrakter for de største flyselskapene. Kursutviklingen var skuffende i fjor, blant annet som følge av at de store flyselskapene gjennomførte kapasitetsreduksjoner. Tyske Vossloh, som produserer lokomotiver, festeanordninger for jernbaneskinner og sporvekslere, var også en negativ bidragsyter i 29. Selskapets markedsposisjon og solide produktbase, samt god vekst i segmentet for jernbane, gjør at vi har stor tro på selskapet. Alle selskapene vi eier har solid oppside i forhold til våre målkurser. Samtidig fortsetter vi å utfordre dagens porteføljeselskaper med nye undervurderte selskaper. Det bør legge grunnlag for god avkastning i årene fremover. 29 endte med en oppgang på 17,6 prosent for ODIN Maritim. ets referanseindeks endte i samme periode ned 14, prosent. Etter nedturen i økonomiene og de påfølgende globale stimulansetiltakene, er verdensøkonomien igjen i ferd med å bli mer «normal». Aksje- og råvaremarkedene priser i dag inn en utvikling fremover som er mer i tråd med historiske konjunkturforløp, og ikke et globalt depresjonsscenario som markedene fryktet høsten 28. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og industriproduksjon viser igjen stigende trend globalt. Aller kraftigst er veksten i Asia, med Kina i spissen. En relativt stor ordrebok hos verftene, kombinert med historisk lave fraktrater i de fleste shippingsegmentene, er hovedårsakene til at shippingsektoren i dag fremstår som upopulær. Kun et fåtall analytikere og strateger anbefaler i skrivende stund sektoren. Skipsverdiene har falt med rundt 5 prosent siden den forrige toppen ble nådd sommeren 28. Selskapenes inntjening har også blitt kraftig redusert som følge av stor ratenedgang. Etter vår mening er de negative forholdene så godt kjent, og så godt priset inn, at selv små forbedringer i forutsetningene kan føre til kraftig oppgang for shippingaksjene. De beste bidragsyterene til avkastning i fondet i fjor kom fra Dockwise, Stolt Nielsen og Golar LNG. Blant selskapene som bidro negativt kan vi nevne TTS Marine, American Shipping og Nippon Yusen. Vi mener at tiden er inne for å anbefale ODIN Maritim. Mange shippingaksjer omsettes i dag med til dels betydelige rabatter i forhold til underliggende verdier. Med positive makroutsikter og store muligheter for rateoppgang, ser vi et stort reprisingspotensial. Viktige faktorer fremover blir den generelle makroutviklingen og utviklingen i verftenes ordrebøker. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Index Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Small Cap Index Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Gross Marine Index Avkastning 29 ODIN Global 31,5% ODIN Global SMB 26,5% ODIN Maritim 17,6% Referanseindeks 9,% Referanseindeks 22,4% Referanseindeks -14,% I 8 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

9 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 29 og utsikter for 21 ODIN Offshore ODIN Eiendom Slik investerer vi Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim 29 endte med en oppgang på 5,3 prosent for ODIN Offshore. ets referanseindeks endte i samme periode opp 36,1 prosent. Fjoråret kan best beskrives som året for gradvis bedring. Det startet med avventende og skeptiske investorer, men utover året kom optimismen og fremtidstroen tilbake, hånd i hånd med bedret makro og stigende aksjekurser. Også oljeprisen steg kraftig gjennom 29, fra rundt 4 dollar fatet ved inngangen til året, til rundt 8 dollar fatet ved utgangen. I tråd med bedret makro har verdens oljeetterspørsel økt, og etterspørselen ventes å øke videre i 21. Basert på oljeprisoppgangen gjennom 29, og fortsatt høye fremtidspriser, forventes oljeselskapenes letebudsjetter for 21 å vise en god vekst. Oljeselskapene har gradvis økt sin aktivitet i løpet av året. Veldig få kontrakter ble inngått i første halvår, men i andre halvår «løsnet» det særlig de siste månedene. Rapporterte kontrakter innen subsea, supply, flytende produksjon og rigg, gir grobunn for optimisme. De beste bidragsyterene til avkastning i fondet i 29 kom fra Pride, TGS Nopec og PGS. Blant selskapene som bidro negativt kan vi nevne Nexus og Oceanteam. I et større og lengre perspektiv har oljeindustrien fremdeles en betydelig utfordring med lav reserveerstatning, sviktende produksjon og uttømming av modne felt kombinert med økt etterspørsel. Det taler for økt bruk av oljeservicetjenester. Til tross for oppgangen gjennom 29, prises fortsatt flere porteføljeselskaper på attraktive nøkkeltall sett i et historisk perspektiv. Med positive makroutsikter og gode utsikter for ytterligere aktivitetsøkning fra oljeselskapenes side, ser vi et betydelig potensial i et litt lengre perspektiv. Logaritmisk skala 29 endte med en oppgang på 33,2 prosent for ODIN Eiendom. ets referanseindeks endte i samme periode opp 13,3 prosent. Den viktigste positive bidragsyteren i 29 var det norske eiendomsselskapet Olav Thon. Også det norske eiendomsselskapet Norwegian Property bidro godt etter en kapitalutvidelse i juni. Selskapet har blant annet hoteller i flere nordiske byer. Det svenske eiendomsselskapet Wallenstam, som har aktiviteter jevnt fordelt mellom boligutleie og næringsbygg i de tre største svenske byene, opplevde også god kursutvikling gjennom året. Det var få negative bidragsytere. Kungsleden, som har sin virksomhet rettet mot eiendomshandel og eiendomsforvaltning, var en negativ bidragsyter. Kungsleden eier mer enn 6 eiendommer innenfor kommersiell eiendom, offentlige bygg, som aldershjem og skole, samt logistikk. Hufvudstaden, som kjøper og forvalter sentralt beliggende næringseiendom i Stockholm og Gøteborg, ga også et negativt bidrag. Begge selskapenes negative bidrag var imidlertid av beskjeden karakter. Et lavt rentenivå, samt en ledighetsgrad som ble lavere en fryktet, ga god inntjening for de børsnoterte nordiske eiendomsselskapene i 29. Selskapene har hatt gode muligheter til både å styrke sine balanser og til å utbetale høye utbytter. Vi ser gryende tegn til økt aktivitet for eiendomstransaksjoner. Transaksjonene som ble gjennomført i 29, ble gjennomført på nivåer som ikke nødvendiggjør ytterligere nedskrivning av eiendomsverdiene ellers i bransjen. Det råder imidlertid fortsatt usikkerhet rundt utviklingen i arbeidsledigheten, og effekten denne vil ha på det generelle leienivået. Logaritmisk skala ODIN er en verdiorientert aksjefondsforvalter. På vegne av andelseierne investerer vi i undervurderte selskaper som har gode produkter, sterk kontantstrøm, solide balanser og høy utbyttekapasitet. Det finnes mange definisjoner på verdiselskaper eller undervurderte selskaper om du vil. Et verdiselskap kan defineres som et selskap som i dag prises lavere på en børs enn hva vi mener selskapet er verd. Sagt på en annen måte: Selskapet kan kjøpes med rabatt. Historien viser at det er mulig å skape meravkastning over tid ved å kjøpe selskaper som er feilpriset og deretter ha et langsiktig perspektiv på investeringen. Før eller senere vil et selskaps reelle verdi reflekteres i aksjemarkedet det kommer tålmodige investorer til gode. At verdiselskaper over tid har gjort det bedre enn aksjemarkedet generelt, finner vi også god støtte for i historiske data. I ODIN har vi fokuset rettet mot selskapet. Våre aksjefond forvaltes aktivt og langsiktig etter en «bottom-up» tilnærming. Kontinuerlige verdivurderinger og grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet. En viktig del av forvalternes jobb er å besøke ulike selskaper og markeder. I samtaler med selskapene får vi mer kunnskap om virksomheten og økt forståelse for omgivelsene de opererer i og dermed enda bedre forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger. ODINs forvaltere bruker også mye tid på å representere fondenes aksjonærrettigheter. Det gjør vi gjennom samtaler med selskapenes ledelser, gjennom deltakelse på generalforsamlinger og som deltaker i ulike valgkomiteer. Hensikten er å bidra til økt verdiskapning og synliggjøre selskapenes verdier på en best mulig måte til fordel for andelseierne i våre aksjefond. Helt siden oppstarten i 199 har ODINs aksjefond vært forvaltet etter den samme verdiorienterte investeringsfilosofien. Filosofien har i kombinasjon med godt forvalterhåndverk gitt andelseierne god meravkastning over tid. Vi er overbevist om at denne måten å forvalte på er det beste utgangspunktet for å skape gode resultater også i tiden som kommer i våre nordiske, europeiske og globale aksjefond. Indeks Indeks Avkastning siden start (18.8.) Indeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index Avkastning siden start (24.8.) Indeks: Carnegie Sweden Real Estate Index Avkastning 29 ODIN Offshore 5,3% ODIN Eiendom 33,2% Referanseindeks 36,1% Referanseindeks 13,3% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 9 I

10 32 I grafen ser du hvordan ODIN Norden har utviklet seg siden oppstart, samt utvalgte hendelser som har preget aksjemarkedene. Mest iøynefallende er kanskje svingningene, boblene og krisene. Dernest er retningen på grafen iøynefallende den peker oppover. Siden oppstart kan ODIN Norden vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning på 13,3 prosent. WordCom konkurs Boligmarkedet i USA begynner å falle De nordiske aksjemarkedene topper ut Finanskrisen et faktum 16 8 Asia-krisen ODIN Offshore og ODIN Eiendom etableres Terrorangrep på USA: 9/11 ODIN Global og ODIN Global SMB overtas Irak invaderer Kuwait Gulf-krigen ODIN Sverige og ODIN Maritim etableres IT-boblen sprekker Enron konkurs Kina-boomen starter ODIN Europa og ODIN Europa SMB overtas Lehman Brothers konkurs Ny oppgang i aksjemarkedene starter 5 Bankkrise i Norge ODIN Norge etableres ODIN Finland etableres ODIN Norden ODIN 2 år i 21 I år kan ODIN se tilbake på 2 år som aksjefondsforvalter. Det gjør ODIN til en av Norges aller mest erfarne aksjefondsforvaltere. Vi gleder oss til å ta fatt på de neste 2 årene! Tekst: Eirik Krogstad Året var 199. Irak invaderte Kuwait, Vest-Tyskland vant fotball-vm og Margaret Thatcher gikk av som britisk statsminister. 199 var også året da Independent Fund Management AS ble etablert, selskapet som senere skiftet navn til ODIN Forvaltning AS. Nordisk opprinnelse Det er ikke bare navnet som gjør at mange forbinder oss med det nordiske. ODINs eldste aksjefond, ODIN Norden, ble lansert 1. juli 199. Helt på slutten av året var også ODIN Finland i gang, mens ODIN Norge og ODIN Sverige ble lansert i henholdsvis 1992 og Det nordiske var med andre ord på plass. Gründernes lange erfaring fra de nordiske aksjemarkedene var utgangspunktet for etableringen av våre første aksjefond. De økonomiske rammevilkårene i Norden var gode, det var kultur for å utvikle selskaper over tid, og vi så mange spennende investeringsmuligheter. Vårt inntrykk av Norden som en attraktiv region å investere i, har bare forsterket seg med årene, sier administrerende direktør i ODIN, Leif Ola Rød. ODIN var tidlig ute med bransjefond. Det var nærliggende å velge bransjer hvor de norske selskapene sto (og fortsatt står) spesielt sterkt. I 1994 ble shippingfondet ODIN Maritim etablert, og i 2 ble oljeindustrifondet ODIN Offshore etablert. Begge kan vise til god avkastning over tid. En internasjonal forvalter I dag forvalter ODIN også brede europeiske og globale aksjefond. Det er heller ikke tilfeldig. Vi så tidlig at mange nordiske selskaper i praksis var internasjonale selskaper, ved at de hadde store deler av sin produksjon og inntjening utenfor landets grenser. At selskapene var internasjonale, gjorde at også ODIN måtte være internasjonal, selv om fondene vi forvaltet, unntatt bransjefondene, var nordiske. I så måte var det en naturlig videreutvikling å starte forvaltning av europeiske fond i 24 og globalfond i 27. Vi er overbevist om at ODINs investeringsfilosofi, som har gitt gode resultater i Norden i snart 2 år, også vil gi gode resultater over tid i så vel det europeiske som det globale aksjemarkedet. Gode resultater over tid Tabellene viser verdien av å spare i ODINs aksjefond over tid, sammenlignet med sparing i bank og de ulike markedene (indeks) fondene måles mot. Grunnlaget for beregningene er månedlige avkastningstall. Vi har regnet på spareperioder over fem og ti år i de av ODINs aksjefond som kan vise til minst ti års egenforvaltet historikk. Jo lengre historikk, desto flere spareperioder. ODIN Norge kunne pr 31. desember vise til totalt 151 spareperioder over fem år. I gjennomsnitt ga disse en årlig gjennomsnittlig avkastning på 16,5 prosent. Det gir en årlig gjennomsnittlig meravkastning på 4,1 prosentpoeng i forhold til fondets referanseindeks, og hele 11,3 prosentpoeng i forhold til banken. Ved å være trofast mot vår investeringsfilosofi har vi klart å skape bedre resultater enn markedet over tid. Det er imidlertid ingen sovepute. Vi er ydmyke ovenfor tilliten andelseierne viser oss, og vi skal gjøre alt vi kan for å skape gode resultater også i fremtiden, avslutter Leif Ola Rød. ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim fem år ti år fem år ti år fem år ti år fem år ti år fem år ti år Perioder totalt Positive perioder Bedre enn indeks Bedre enn bank Fakta om ODIN Etablert i 199 av Peter Edwall og Petter Goldenheim under navnet Independent Fund Management AS. Forretningsidéen var aksjefond forvaltet etter en verdiorientert og indeksuavhengig investeringsfilosofi. Filosofien er uforandret. Selskapet skiftet navn til ODIN Forvaltning AS i 1992, for å understreke selskapets nordiske tilhørighet. ODIN har vært heleid av SpareBank 1 Gruppen siden 2. ODIN har i dag elleve egenforvaltede aksjefond, med til sammen 25,9 milliarder under forvaltning. Årlig gjennomsnittlig avkastning fem års perioder ti års perioder ODIN Norden 18,3% 14,5% Indeks 13,3% 12,3% Bank 5,6% 5,7% ODIN Finland 21,1% 18,3% Indeks 13,3% 11,% Bank 5,4% 5,6% ODIN Norge 16,5% 13,5% Indeks 12,4% 9,6% Bank 5,2% 5,4% ODIN Sverige 18,8% 18,6% Indeks 1,4% 9,6% Bank 5,1% 5,1% ODIN Maritim 23,1% 22,% Indeks 4,4% 3,7% Bank 5,1% 5,1% I 1 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

11 Meld deg på ODINs nyhetsbrev Trenger du en markedsoppdatering? Eller ønsker du regelmessig informasjon fra forvalterne av dine aksjefond? Da bør du abonnere på ODINs nyhetsbrev. «Dine» Med ODINs investortjeneste «Dine» har du tilgang til dine fondsplasseringer døgnet rundt. Med ODINs nyhetsbrev blir du varslet straks nye markedskommentarer, Web- TV sendinger og fondskommentarer er publisert. Markedskommentar: I ODINs månedlige markedskommentar, Hugin & Munin, skriver vi om utviklingen i aksjemarkedet og investeringstemaer vi følger. I tillegg får du temaartikler hvor sparing i aksjefond står sentralt. skommentarer: Hver måned oppsummerer ODINs forvaltere hvordan de ulike aksjefondene har utviklet seg forrige måned og hva de tror om tiden fremover. ODIN Web-TV: Ønsker du å «møte» ODINs forvaltere og høre hva de mener om markedene fremover, aksjefondene de forvalter og hvordan du bør innrette sparingen din fremover? Da er ODIN Web-TV noe for deg. Tidligere sendinger er tilgjengelig i arkivet. Du velger med andre ord selv når du vil «møte» forvalterne. Du kan du melde deg på nyhetsbrevet på Tjenesten er gratis og du bestemmer selv hvor lenge du vil motta nyhetsbrevet. På «Dine» kan du: Følge verdiutviklingen på fondsandelene Kjøpe og selge andeler Starte spareavtaler Bytte mellom ODINs ulike aksjefond Passord til tjenesten får du via menyvalget «Logg inn» under «Dine», som du finner øverst til høyre på forsiden av For å få passord, må du oppgi fødselsnummer og VPS-kontonummer. Ny fondsbrosjyre fra ODIN Med brosjyren «Derfor ODINs aksjefond» ønsker vi å fortelle deg hvorfor du bør spare i aksjer generelt og i ODINs aksjefond spesielt. I ODIN forsøker vi hele tiden å forbedre vår informasjon til andelseiere, distributører og andre interesserte. I løpet av første halvår 29 lanserte vi månedlige fondskommentarer og en helt ny pensjonskalkulator. I september tok vi et nytt informasjonssteg og lanserte brosjyren «Derfor ODINs aksjefond». Brosjyren er delt inn i fire hoveddeler: I den første argumenterer vi for sparing i aksjer og aksjefond generelt. I den andre delen forsøker vi å forklare hvordan en aksjefondsforvalter med verdifokus jobber i forhold til forvaltere med vekstfokus. I den tredje ser vi på hvilke resultater som er skapt i ODIN over tid. I den fjerde og siste delen av brosjyren kan du lese litt om selskapet ODIN, våre aksjefond og hvordan du på en best mulig måte kan holde deg fondsorientert. Ønsker du brosjyren i papirformat? Vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon eller så sender vi deg brosjyren kostnadsfritt i posten. Du finner også brosjyren i webformat på Innkalling til valgmøte og invitasjon til informasjonsmøte Det vil bli avholdt valgmøte for verdi papir fondene ODIN Norden, ODIN Norden II, ODIN Finland, ODIN Finland II, ODIN Norge, ODIN Norge II, ODIN Sverige, ODIN Sverige II, ODIN Europa, ODIN Europa II, ODIN Europa SMB, ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Eiendom, ODIN Robur Øst-Europa, ODIN Templeton Emerging Markets, Spare Bank 1 Penge marked, ODIN Penge marked, ODIN Kort Obligasjon, ODIN Obligasjon, ODIN MoneyMarket EUR og ODIN Penge marknad SEK. Navn:... (Person eller autorisert representant for selskapet/organisasjonen) VPS nr:... Tid: 16. mars 21 kl. 18. Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, Munkedamsveien 14, inngang Ruseløkkveien. Til behandling foreligger: Godkjenning av innkalling 2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen 3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS 4) Eventuelt I henhold til lov om verdipapirfond må andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte, melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Oslo, 25. januar 21 Styret i ODIN Forvaltning AS Etter valgmøtet har vi gleden av å invitere til informasjonsmøte med investerings direktør Jarl Ulvin. Her får du høre om ODINs forventninger til børsene fremover, og hvorfor du bør spare i aksjefond nå. Adresse:... Telefon:... Oslo Konserthus, Lille Sal, Munkedamsveien 14, inngang Ruseløkkveien På grunn av servering ønskes bindende påmelding innen 5. mars 21 til: E-post: Telefon: Faks: eller pr post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Attn.: Kundeservice ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 11 I

12 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning siden start Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Referanseindeks Referanse- Aksjefond Etableringsdato Differanse indeks Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2) ODIN Europa SMB 2) ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom* ,45% 372,8% 676,37% 13,26% 8,24% 5,2% 3689,63% 476,58% 3213,5% 21,5% 9,65% 11,41% 1765,63% 549,14% 1216,49% 18,17% 11,26% 6,91% 177,83% 391,75% 686,8% 17,64% 11,6% 6,58% -19,57% -3,6% -16,51% -2,13% -,31% -1,82% 25,97% 72,83% -46,86% 2,3% 5,55% -3,24% -8,95% -22,29% 13,34% -,92% -2,46% 1,54% 8,5% 49,68% -41,63%,77% 4,6% -3,29% 663,43% 15,43% 648,% 14,33%,95% 13,38% 1,24% -3,81% 14,5% 7,69% -,41% 8,1% 277,16% 121,71% 155,45% 15,24% 8,88% 6,36% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig 2) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund * Inkl.utbytte Avkastning 29 Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom* Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. * Inkl. utbytte Referanseindeks Differanse 37,39% 26,82% 1,57% 36,33% 21,63% 14,71% 49,64% 72,1% -22,46% 45,52% 35,3% 1,22% 22,91% 11,25% 11,65% 19,24% 34,39% -15,15% 31,54% 8,97% 22,57% 26,53% 22,38% 4,14% 17,57% -13,95% 31,53% 5,32% 36,6% 14,26% 33,18% 13,27% 19,91% Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI 2) ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 3) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 4) ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 5) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) 6) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 6) VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index 2) OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks 4) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 5) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index 6) Referanseindeksen er ikke justert for utbytte Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne årsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blandt annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Styrets årsberetning ODINs egenforvaltede aksjefond omfatter fond i kategoriene norske fond (ODIN Norge), svenske fond (ODIN Sverige), nordiske fond (ODIN Norden), europeiske fond (ODIN Europa), europeiske fond SMB (ODIN Europa SMB), globale fond (ODIN Global), globale fond SMB (ODIN Global SMB), andre regionale fond (ODIN Finland) og øvrige bransje fond (ODIN Maritim, ODIN Offshore og ODIN Eiendom). Aksjefondene forvaltes etter en indeksuavhengig og verdiorientert investeringsfilosofi. ene står fritt til å investere innenfor vedtektenes begrensninger. Målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning over tid. enes mandater og kostnader er ikke endret i 29. Ved utgangen av 29 forvaltet ODIN Forvaltning AS: I 12 I NOK 8 7 mill. ODIN Norden mill. ODIN Finland mill. ODIN Norge mill. ODIN Sverige mill. ODIN Europa mill. ODIN Europa SMB 695 mill. ODIN Global 397 mill. ODIN Global SMB 864 mill. ODIN Maritim mill. ODIN Offshore 138 mill. ODIN Eiendom Nordea Bank ASA var depotmottaker for fondene fra til og med Fra og med har Handelsbanken (org.nr ) vært depotmottaker for fondene. Finansiell risiko og risikostyring Finansiell risiko ved investeringer i aksjefond måles tradisjonelt som prisvolatilitet eller svingninger i fondets andelsverdi. Målt på denne måten innebærer alltid investeringer i aksjer og aksjefond en viss risiko i den forstand at verdien på andelene vil variere fra dag til dag og over tid. Aksjefond bør være et langsiktig investeringsalternativ. Verdipapirfondenes forening anbefaler en investeringshorisont på minimum fem år. enes utvikling sammenlignes med egne referanseindekser. ODINs forvaltere står fritt til å sette sammen fondenes porteføljer, uavhengig av referanseindeksene fondene sammenlignes med. Siden fondene forvaltes etter en indeksuavhengig investeringsfilosofi, vil utviklingen avvike fra referanseindeksene. Over tid vil resultatet bli at fondene enten gjør det dårligere eller bedre enn referanseindeksene. Historisk avkastning i ODINs ulike aksjefond finner du øverst på siden. enes indeksuavhengighet, kombinert med forvalterens kunnskap og erfaring, er viktige forutsetninger for gode investeringsbeslutninger. Investeringsbeslutningene bygger på fundamental analyse og gjøres med utgangspunkt i egne selskapsanalyser. Investeringene skjer i bransjer hvor forvalteren besitter god kunnskap og har dyp innsikt. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Innløsninger i perioden ene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sikrer andelseierne likebehandling. Største innløsning i 29 utgjorde: % ODIN Norden 1,% ODIN Finland 1,77% ODIN Norge 1,6% ODIN Sverige 4,7% ODIN Europa 5,15% ODIN Europa SMB 1,68% ODIN Global 2,3% ODIN Global SMB 1,1% ODIN Maritim,61% ODIN Offshore,75% ODIN Eiendom 8,72% Fortsatt drift All aktivitet knyttet til fondene utføres av ODIN Forvaltning AS. De ulike fondene har i så måte ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat og disponering Årsregnskapene for 29 viser at fondene hadde følgende overskudd: NOK ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB 359 ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore Årsresultatene er i sin helhet disponert gjennom overføring til egenkapital. ODIN Eiendom hadde et overskudd på kr som er disponert på følgende måte: Disponering NOK Utdeling til andelseiere Overført til egenkapital Sum disponert Den årlige avkastningen i ODINs aksjefond varierer fra år til år. Styret er fornøyd med at ni av elleve aksjefond gjorde det bedre enn referanseindeksene i 29, samt de resultater som er skapt i aksjefondene over tid. Styret har full tillit til at den verdiorienterte investeringsfilosofien ODIN benytter, er et godt utgangspunkt for å skape gode resultater over tid. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

13 Verdiutvikling ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 13,26% 8,24% 5,2% 9,23% 2,21% 7,2% 6,91% 6,2%,89% -1,81%,46% -2,27% -1,61% -8,4% -2,57% 37,39% 26,82% 1,57% -43,87% -39,51% -4,35% -7,41% 1,36% -8,77% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% -26,76% -35,17% 8,42% -8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,4% 36,58% 215,46% -26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 21,5% 9,65% 11,41% 12,34% 2,7% 1,27% 9,39% 7,76% 1,64% 3,24% 2,78%,47% -7,35% -5,95% -1,4% 36,33% 21,63% 14,71% -38,86% -34,64% -4,22% -4,59% 4,64% -9,23% 42,88% 34,16% 8,72% 37,92% 3,24% 7,68% 2,64% 18,82% 1,82% 55,5% 41,84% 13,21% -,15% -2,95% 2,8% 14,84% -21,5% 35,89% -4,67% -19,68% 15,1% 22,92% 56,67% -33,75% -7,98% 28,88% -36,86% 26,41% 28,33% -1,92% 68,2% 37,31% 2) 3,89% -9,49% -9,% 2) -,49% 25,84% 14,97% 2) 1,87% 149,22% 84,54% 2) 64,68% 52,48% -3,75% 2) 56,23% 13,62% -28,97% 2) 42,59% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 18,17% 11,26% 6,91% 9,77% 6,27% 3,5% 7,95% 8,28% -,33% -1,7% 1,63% -2,7% -8,71% -7,11% -1,59% 49,64% 72,1% -22,46% 5,9% -57,71% 6,81% 3,54% 1,1% -6,56% 25,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71% 3),99% 7,33% 7,38% 3) -,5% 15,31% 65,59% 3) 84,72% ODIN Sverige Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Europa Siden start (p.a.) 5) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) 6) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Global Siden start (p.a.) 7) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 17,64% 11,6% 6,58% 12,65% 1,94% 1,71% 7,43% 7,17%,26% 2,31% 2,44% -,12% -8,11% -6,79% -1,33% 45,52% 35,3% 1,22% -35,26% -33,61% -1,65% -17,66% -9,85% -7,81% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% 4) -1,87% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -2,13% -,31% -1,82% 3,11% 2,92%,19% -4,55% -1,42% -3,14% -16,38% -8,59% -7,79% 22,91% 11,25% 11,65% -42,3% -3,31% -12,% -17,59% -1,51% -16,8% 41,99% 23,67% 18,32% 4,46% 22,26% 18,19% 8,3% 8,82% -,52% 27,57% 33,55% -5,98% -4,55% -37,% -3,55% -21,3% -18,48% -2,82% -2,8% 1,35% -4,15% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 2,3% 5,55% -3,24% 5,92% 4,92% 1,% -2,32% -1,1% -1,22% -14,79% -1,69% -4,1% 19,24% 34,39% -15,15% -39,53% -4,25%,72% -14,23% -11,3% -2,93% 47,2% 34,32% 12,88% 46,43% 32,89% 13,54% 2,68% 19,47% 1,2% 5,95% 55,58% -4,63% -37,6% -32,42% -5,18% -31,38% -8,79% -22,59% 1,63% 9,33% -7,7% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -,92% -2,46% 1,54% -,26% 1,19% -1,46% -4,43% -3,49% -,94% -1,37% -7,9% -2,48% 31,54% 8,97% 22,57% -38,61% -24,28% -14,33% -1,88% -5,33% -5,55% 15,91% 11,4% 4,87% 18,31% 22,34% -4,3% 7,74% 3,27% 4,47% 3,44% 28,31% 2,13% -36,84% -38,16% 1,32% -7,28% -15,41% 8,13% 9,35% -3,88% 13,23% ODIN Global SMB Siden start (p.a.) 8) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Maritim Siden start (p.a.) 9) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Offshore Siden start (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Eiendom Siden start (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) **) Inkl. utbytte Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse,77% 4,6% -3,29% -1,14% 1,97% -3,11% -5,89% -3,91% -1,98% -12,69% -7,68% -5,1% 26,53% 22,38% 4,14% -4,1% -26,4% -13,61% -12,36% -12,68%,32% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% -4,95% 44,61% 52,1% -7,49% -29,84% -35,17% 5,33% -2,7% 2,71% -5,41% 4,68% 8,5% -3,82% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 14,33%,95% 13,38% 21,23%,32% 2,9% 6,6% -,94% 7,% -2,96% -9,91% 6,95% -1,59% -13,97% 3,39% 17,57% -13,95% 31,53% -55,71% -32,8% -22,91% 37,23% 1,5% 27,18% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% 9) -5,81% 23,22% 15,67% 9) 7,55% 33,84% 26,12% 9) 7,72% 2,14% -8,75% 9) 1,89% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 7,69% -,41% 8,1% 14,95% 8,73% 6,22%,5% -1,95% 2,45% -1,36% -3,8% -7,28% 5,32% 36,6% 14,26% -56,74% -49,56% -7,18% 1,73% 32,63% -21,9% 41,66% 1,51% 4,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,7% 8,43% Gjennomsnittlig årlig avkastning** Referanseindeks* Differanse 15,24% 8,88% 6,36% 9,43% 2,41% 7,2% 3,81% -2,21% 6,2% -7,21% -14,29% 7,7% 33,18% 13,27% 19,91% -29,52% -22,43% -7,9% -14,92% -28,36% 13,44% 45,41% 45,25%,15% 35,16% 23,21% 11,95% 3,49% 3,99% -,5% 55,2% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45%,34% -14,58% 14,92% ODIN Nordens referanseindeks er VINX Benchmark Cap NOK NI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index. 2) ODIN Finlands referanseindeks er OMX Helsinki Cap GI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) ODIN Norges referanseindeks er Oslo Børs indeks (OSEFX). Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. 4) ODIN Sveriges referanseindeks er OMXSB Cap GI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index. 5) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Europafond. 6) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. 7) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 8) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. 9) ODIN Maritims referanseindeks er MSCI World Gross Marine Index. Denne indeksen har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index. *) Se referanseindekser på side 12. Risikomåling Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Norden Siste 5 år 111% 19% Siste 3 år 91% 14% Risikomåling ODIN Finland Siste 5 år 129% 15% Siste 3 år 131% 17% Risikomåling ODIN Norge Siste 5 år 81% 78% Siste 3 år 62% 75% Risikomåling ODIN Sverige Siste 5 år 12% 14% Siste 3 år 118% 15% Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Europa Siste 5 år 147% 145% Siste 3 år 135% 145% Risikomåling ODIN Europa SMB Siste 5 år 118% 114% Siste 3 år 11% 117% Risikomåling ODIN Global Siste 5 år 117% 13% Siste 3 år 136% 136% Risikomåling ODIN Global SMB Siste 5 år 15% 115% Siste 3 år 112% 121% Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Maritim Siste 5 år 1% 84% Siste 3 år 97% 84% Risikomåling ODIN Offshore Siste 5 år 19% 92% Siste 3 år 1% 9% Risikomåling ODIN Eiendom Siste 5 år 78% 89% Siste 3 år 73% 93% Kilde: Marius Sikveland, UIS Relative gevinster og tap Relativ gevinst og relativ tap viser fondets risiko justerte avkastning, som et mål på om andels eierne får betalt for den risikoen fondet tar. Som en aktiv aksjefondsforvalter er det naturlig å måle om fondet gjør det bedre enn markedet (referanseindeksen) når markedet stiger og når markedet faller. Når markedet stiger, måles fondets avkastning mot markedets avkastning. En relativ gevinst lik 1 forteller at fondet gir lik avkastning som markedet når det stiger. En verdi over 1 betyr dermed at fondet stiger mer enn markedet når markedet stiger. På motsatt side er relativ tap, som forteller hvor mye fondet faller i verdi når markedet faller. Et relativt tap lik 1 betyr at fondet faller likt som markedet, mens et relativt tap mindre enn 1 betyr at fondet faller mindre enn markedet når det faller. Oslo, 25. januar 21 Styret i ODIN Forvaltning AS Kirsten Idebøen styreleder (sign.) Harald Elgaaen (sign.) Tore Haarberg (sign.) Marianne E. Johnsen (sign.) Rita Lekang (sign.) Rolf Aarsheim (sign.) Leif Ola Rød adm. dir. (sign.) ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 13 I

14 Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnotene - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser i Six (svensk leverandør av finansiell informasjon) eller fra Bloomberg (for papirer notert utenfor Skandinavia) klokken 16.3 hver børsdag. Dersom det ikke har vært registrert omsetning på børs i verdipapirer denne dagen, er det lagt en antatt omsetningsverdi til grunn. - Utenlandsk valuta Verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta er vurdert til dagskurs (informasjon fra Bloomberg klokken 16.3). - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til meglere) er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere ene deler ikke ut utbytte, med unntak av ODIN Eiendom. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene, beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater ene har ikke hatt beholdning av finansielle derivater gjennom året og ved årsslutt. ODIN Norden Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi per siste børsdag i året i norske kroner. ene er aksjefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for aksjekursrisiko og valutakursrisiko. Styring av aksjekursrisiko er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Aksjefondene har åpen valutaposisjon. Note 4 - Omløpshastighet enes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondets kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2, deretter dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital i regnskapsåret. enes omløpshastighet for 29 er: ODIN Norden,3 ODIN Finland,32 ODIN Norge,62 ODIN Sverige,9 ODIN Europa,64 ODIN Europa SMB,27 ODIN Global 1,11 ODIN Global SMB,64 ODIN Maritim,43 ODIN Offshore,26 ODIN Eiendom,27 Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader ene har inntekter knyttet til store nettotegninger/innløsninger. Note 7 - Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. enes forvaltningshonorar, med unntak av ODIN Eiendom, er 2 prosent pr. år. For ODIN Eiendom er forvaltningshonoraret 1 prosent pr. år. Note 8 - Andre inntekter og andre kostnader Andre porteføljeinntekter representerer kursdifferansen mellom opprinnelig bokført verdi og dagskurs av bankinnskudd i valuta pr Andre inntekter representerer gevinst fra garantiprovisjoner (inntekt for at fondene har garantert en andel av en emisjon i markedet). Andre kostnader viser leveringskostnader i fondene, fakturert av depotbank. Note 11 - ets portefølje pr Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Helsinki (EUR/NOK = 8, ) Lokal valuta NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,18% 1,39% Atria Group Matvarer , ,4% 4,34% Finnair Luftfartsselskaper , ,89% 1,84% Fortum Kraftforsyning , ,16%,12% Huhtamäki Emballasje , ,86% 1,74% Metso Mekanisk industri , ,84%,48% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,57%,5% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,51%,23% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,31% 1,71% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,79% 3,92% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,24%,53% Sampo A Forsikring , ,8%,28% Tieto IT tjenester , ,59%,54% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,8% 1,1% Totalt Helsinki ,22% København (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,7%,3% Alm. Brand Forsikring , ,47% 2,15% Carlsberg B Drikkevarer , ,2%,2% FLSmidth & Co Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,53%,2% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,25%,53% TrygVesta Forsikring , ,6%,35% Totalt København ,21% Oslo Aker A Energiutstyr og tjenester , ,37% 1,3% Aker Seafoods Matvarer , ,32% 3,97% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,95% 3,31% American Shipping Company Marine , ,5% 2,45% Austevoll Seafood Matvarer , ,31% 2,51% Bank2 (U) Kommersielle banker , ,2% 1,8% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,2% 2,5% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,35% 1,68% Comrod Communications Flyindustri og forsvar , ,18% 5,87% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,58% 1,24% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,38%,82% EDB Business Partner IT tjenester , ,73% 2,74% Eitzen Chemical Marine , ,57% 3,19% Faktor Eiendom Eiendomsutvikling og drift , ,5% 1,26% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,98% 1,58% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,65%,9% Grieg Seafood Matvarer , ,46% 3,26% Hafslund A Kraftforsyning , ,99% 1,19% Hafslund B Kraftforsyning , Infratek Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,5% 3,73% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,3% 3,68% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,29% 2,41% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,63%,35% Norwegian Energy Company Olje, gass og konsum brensel , ,31%,58% Norwegian Property Eiendomsutvikling og drift , ,62%,84% Odfjell B Marine , ,67% 3,12% Orkla A Industrielle konglomerater , ,24%,31% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,36%,22% Pronova Biopharma Farmasi , ,17% 1,79% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,44%,42% Protector Forsikring Forsikring , ,83% 8,35% Renewable Energy Corporat Elektrisk utstyr , ,54%,15% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,22%,55% SalMar Matvarer , ,38% 2,34% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,53% 7,15% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,34% 6,26% Sparebank 1 SR-Bank Kommersielle banker , ,44% 1,92% Statoil Olje, gass og konsum brensel , ,18%,4% Stolt Nielsen Marine , ,31% 3,56% Telenor Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,5%,15% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,81%,6% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,2% 5,25% Totalt Oslo ,51% Stockholm (SEK/NOK =, ) ABB Elektrisk utstyr , ,78%,2% Alfa Laval Mekanisk industri , ,25%,3% Astra Zeneca Farmasi , ,96%,4% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,54%,21% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,48% 2,34% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,13%,71% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Investor B Finansieringsselskaper , ,63%,16% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,6%,2% Latour B Finansieringsselskaper , ,44%,33% Nordea (Sek) Kommersielle banker , ,5%,2% Sandvik Mekanisk industri , ,21%,12% Sangart (U) (USA/USD) Farmasi , ,5%,76% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,43%,55% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,95%,19% SKF B Mekanisk industri , ,58%,28% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,76%,41% Saab B Flyindustri og forsvar , ,38% 1,85% Tele2 B Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,75%,15% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,74%,2% Totalt Stockholm ,14% Totalt portefølje ,8% USD/NOK: 5,851 Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs , Pr Pr Pr , , , ,43 843, , ,92 839, ,67 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året I 14 I ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

15 ODIN Finland Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer EUR NOK 1 NOK 1 NOK 1 Helsinki (EUR/NOK = 8, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,88%,9% Atria Group Matvarer , ,31% 1,4% Cramo Handelsselskaper og distributører , ,13% 2,17% Finnair Luftfartsselskaper , ,61%,25% Finnish Fur Sales C Handelsselskaper og distributører , ,18% 7,84% Fortum Kraftforsyning , ,64%,7% Honkarakenne B Varige forbruksvarer , ,19% 3,57% Huhtamäki Emballasje , ,13%,94% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,38%,39% Kemira Kjemikalier , ,52%,18% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,95%,58% Kone B Mekanisk industri , ,54%,11% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,61% 1,21% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,2% 5,5% Metso Mekanisk industri , ,93%,15% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,8%,3% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,59%,32% Olvi A Drikkevarer , ,19%,83% Oriola Helsetjenester, pleie og omsorg , ,46%,42% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,5%,4% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,91%,5% Pohjola Bank Finansieringsselskaper , ,76%,22% Poyry Profesjonelle tjenester , ,51%,43% Raisio Matvarer , ,33%,14% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,41% 1,39% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,25% 4,14% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,96%,17% Sampo A Forsikring , ,91%,14% Sanoma Media , ,18%,24% Stora Enso R Papir- og skogbruksprodukter , ,%,5% Technopolis Eiendomsutvikling og drift , ,13% 1,21% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,78%,2% UPM Kymmene Papir- og skogbruksprodukter , ,7%,5% Uponor Byggeprodukter , ,31%,5% Wärtsilä Mekanisk industri , ,32%,23% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,16%,43% Total portefølje ,71% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital , Avkastning Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP GI ( ) OMX HELSINKI CAP ( ) Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , , , , ,19 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Norge Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet NOK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Aker A Energiutstyr og tjenester , ,%,81% Aker Seafoods Matvarer , ,66% 5,% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,95% 2,4% American Shipping Company Marine , ,16% 4,53% Artumas Group Olje, gass og konsum brensel , ,%,1% Austevoll Seafood Matvarer , ,31% 4,22% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,22% 8,62% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,11% 1,58% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,84% 2,36% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,56% 1,68% Camillo Eitzen Marine , ,41% 3,87% Clavis Pharma Bioteknologi , ,56% 5,85% Codfarmers Matvarer , ,9% 9,46% 15% Codfarmers conv. 9/13 Matvarer , ,2% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,92% 2,52% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,3% 1,37% DOF Energiutstyr og tjenester , ,83% 6,85% Eitzen Chemical Marine , ,6% 2,7% Ekornes Varige forbruksvarer , ,86%,97% Electromagnetic Geoservices Energiutstyr og tjenester , ,3% 2,38% Fara Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,12% 4,2% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,18% 3,15% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,41% 4,2% Grieg Seafood Matvarer , ,8% 3,44% Hafslund B Kraftforsyning , ,73%,64% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,43% 2,33% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,84% 2,57% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,59% 7,18% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,72% 3,77% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,17% 2,33% Kverneland Mekanisk industri , ,97% 7,95% Lerøy Seafood Group Matvarer , ,76% 1,53% Marine Harvest Matvarer , ,9%,3% Mobile Media A (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,12% 9,62% Mobile Media B (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , Mobile Media C (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,34% 9,27% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,21% 9,58% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,67% 9,62% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,2%,49% Norwegian Air Shuttle Luftfartsselskaper , ,4%,51% Norwegian Energy Company Olje, gass og konsum brensel , ,73%,85% Odfjell B Marine , ,1% 1,27% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,33%,5% Photocure Farmasi , ,73% 8,63% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,55% 9,54% Pronova Biopharma Farmasi , ,74% 1,63% Q-Free Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,25% 8,66% Renewable Energy Corporat Elektrisk utstyr , ,31%,22% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,1%,6% SalMar Matvarer , ,66% 4,89% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,52% 5,81% Seabird Exploration Energiutstyr og tjenester , ,43% 2,36% SeaMetric International (U) Mekanisk industri 481 5, ,% 5,21% Sparebank 1 SR-Bank Kommersielle banker , ,36% 1,94% Stolt Nielsen Marine , ,2% 3,82% Storebrand Forsikring , ,43%,4% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,6%,73% Villa Organic (U) Matvarer , ,31% 8,39% VIZRT Programvare , ,36% 7,22% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,29% 3,45% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Total portefølje ,53% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 15 I

16 ODIN Norge forts. Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , , ,8 1 24, , ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Sverige Note 11 - ets portefølje pr Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Stockholm (SEK/NOK =, ) SEK NOK 1 NOK 1 NOK 1 ABB Elektrisk utstyr , ,32%,3% Addtech B Handelsselskaper og distributører , ,71% 4,83% Alfa Laval Mekanisk industri , ,36%,26% Astra Zeneca Farmasi , ,39%,3% B&B Tools B Handelsselskaper og distributører , ,3% 2,77% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,4% 1,57% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,51% 3,29% Bergs Timber B Papir- og skogbruksprodukter , ,36% 5,43% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,48%,6% Cardo Mekanisk industri , ,61%,9% Concordia Maritime B Olje, gass og konsum brensel , ,9% 3,66% Duni Varige forbruksvarer , ,71% 3,28% Elanders B Media , ,45% 4,44% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,33%,54% Haldex Mekanisk industri , ,17% 3,62% Hexpol Mekanisk industri , ,26% 3,27% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,24%,26% Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,3%,21% Investor B Finansieringsselskaper , ,%,16% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,16%,46% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,1% 5,76% Lammhults Design Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,86% 6,82% Latour B Finansieringsselskaper , ,12%,28% Lindab International Byggeprodukter , ,8%,62% Loomis B Kommersielle tjenester og leveranser , ,49% 1,44% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,41% 4,97% Meda A Farmasi , ,55%,43% Midelfart Sonesson B Personlige produkter , ,52% 3,25% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,1% 2,35% Nordea Kommersielle banker , ,43%,2% Note Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,28% 4,49% Novotek B IT tjenester , ,21% 5,69% Partnertech Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,21% 2,17% Peab B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,66%,64% Poolia B Profesjonelle tjenester , ,63% 3,28% Sandvik Mekanisk industri , ,4%,8% SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Eiendomsutvikling og drift , ,17% 3,21% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,36%,43% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,18%,14% SKF B Mekanisk industri , ,56%,15% SSAB B Bergverksdrift og metaller , ,34%,12% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,38%,16% Sweco B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,45%,97% Swedbank Kommersielle banker , ,12%,5% Swedbank Preferanse Kommersielle banker , Systemair Byggeprodukter , ,66% 1,79% Saab B Flyindustri og forsvar , ,62%,42% Tele2 B Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,38%,16% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,47%,2% Transcom Worldwide A Kommersielle tjenester og leveranser , ,57% 2,13% Trelleborg B Mekanisk industri , ,58%,59% Unibet Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,67% 1,79% ÅF B Profesjonelle tjenester , ,88% 1,86% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Total portefølje ,74% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,76 814, , ,47 81, , ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Europa Note 11 - ets portefølje pr Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam BinckBank Kapitalmarkeder , ,%,14% Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,57%,35% USG People Profesjonelle tjenester , ,92%,29% Totalt Amsterdam ,49% Brussel Omega Pharma Helse - utstyr og produkter , ,87%,14% Totalt Brussel ,87% Dublin CRH Byggematerialer , ,1%,3% Glanbia Matvarer , ,39%,22% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,54% 2,7% Totalt Dublin ,94% Frankfurt Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,94%,5% Allianz Forsikring , ,27%,% BASF Kjemikalier , ,65%,1% Bayer Farmasi , ,95%,1% Daimler Bilindustri , ,28%,1% Elringklinger Bilkomponenter , ,51%,22% Gea Group Mekanisk industri , ,67%,8% Hannover Rueckversicherung Forsikring , ,43%,5% Leoni Bilkomponenter , ,94%,54% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,21% 1,3% I 16 I Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

17 ODIN Europa forts. Note 11 - ets portefølje pr forts. Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 RWE Diverse forsyning , ,92%,% Siemens Industrielle konglomerater , ,33%,% Totalt Frankfurt ,1% Helsinki Fortum Kraftforsyning , ,43%,1% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,45%,1% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,%,13% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,14%,21% Totalt Helsinki ,3% London Astra Zeneca Farmasi , ,75%,1% DSG International Spesialforretninger , ,8%,25% Spice Kommersielle tjenester og leveranser , ,41%,23% Totalt London ,96% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,63% 1,3% Cementir Holding Byggematerialer , ,66%,17% Prysmian Elektrisk utstyr , ,82%,11% Totalt Milano ,11% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,8%,16% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,65%,48% Clavis Pharma Bioteknologi , ,5% 1,27% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,17%,35% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,17%,16% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,38%,29% Pronova Biopharma Farmasi , ,45%,95% Renewable Energy Corporat Elektrisk utstyr , ,66%,2% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,2%,8% Stolt Nielsen Marine , ,95%,21% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,61%,11% Totalt Oslo ,83% Paris Alstom Elektrisk utstyr , ,25%,1% Sanofi-Aventis Farmasi , ,86%,1% Totalt Paris ,11% Stockholm Saab B Flyindustri og forsvar , ,47%,27% Totalt Stockholm ,47% Wien Andritz Mekanisk industri , ,79%,12% Eco Business-Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,31% 1,19% Intercell Bioteknologi , ,68%,7% Wienerberger Byggeprodukter , ,34%,12% Totalt Wien ,12% Zürich Acino Holding Farmasi , ,61%,64% Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,54% 2,4% Georg Fischer Mekanisk industri , ,81%,15% Nestle Matvarer , ,69%,% Sulzer Mekanisk industri , ,13%,8% Totalt Zürich ,78% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer Konvertible Warrants 11 II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Totalt portefølje ,79% SEK/NOK:,875 GBP/NOK: 9,2688 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. EUR/NOK: 8,345 CHF/NOK :5,5862 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE NET INDEX USD ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,42 65,44 8,43 112,85 65,11 8,43 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Europa SMB Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,77%,62% Ordina IT tjenester 733 4, ,63% 1,49% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,68% 1,32% USG People Profesjonelle tjenester , ,97%,48% Totalt Amsterdam ,5% Dublin Glanbia Matvarer , ,29%,85% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer 5 712, ,45% 2,83% Smurfit Kappa Emballasje 595 6, ,67%,27% Totalt Dublin ,41% Frankfurt Bauer Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,26% 1,% Bilfinger Berger Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,42%,4% Demag Cranes Mekanisk industri , ,71% 2,11% Gea Group Mekanisk industri , ,37%,11% Krones Mekanisk industri , ,94%,38% KSB Mekanisk industri , ,5%,68% Leoni Bilkomponenter , ,31% 1,5% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,31% 1,82% Vossloh Mekanisk industri , ,86%,62% Totalt Frankfurt ,22% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,87%,83% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,19%,22% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,49%,15% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,72%,14% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,29% 1,28% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,43%,4% Totalt Helsinki ,98% London DSG International Spesialforretninger , ,96%,44% Totalt London ,96% Madrid Prosegur Kommersielle tjenester og leveranser 14 34, ,15%,23% Totalt Madrid ,15% Milano Ansaldo STS Transport infrastruktur , ,98%,67% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,5% 2,83% Cementir Holding Byggematerialer , ,42%,61% Danieli & C Risp NC Mekanisk industri , ,88%,26% Interpump Group Mekanisk industri , ,15% 1,31% Interpump Group Warrant (U) Mekanisk industri 271 2, Prysmian Elektrisk utstyr , ,39%,24% Sogefi Bilkomponenter , ,2%,92% Totalt Milano ,33% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,32%,58% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,77% 1,6% Camillo Eitzen Marine , ,84% 2,95% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,52%,18% Odfjell B Marine , ,41%,17% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,22% 1,73% Stolt Nielsen Marine , ,84%,29% TTS Group Mekanisk industri , ,3% 1,4% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,38%,11% Totalt Oslo ,57% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Paris Teleperformance Profesjonelle tjenester , ,38%,24% Totalt Paris ,38% Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 17 I

18 ODIN Europa SMB forts. Note 11 - ets portefølje pr forts. Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Stockholm B&B Tools B Handelsselskaper og distributører , ,9%,75% Systemair Byggeprodukter 23 59, ,59%,44% Transcom Worldwide B Kommersielle tjenester og leveranser , ,28% 1,4% Totalt Stockholm ,77% Wien Andritz Mekanisk industri 29 4, ,53%,6% Totalt Wien ,53% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,28% 1,69% Bucher Industries Ltd Mekanisk industri , ,44%,96% Georg Fischer Mekanisk industri , ,92%,28% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,97%,44% Sulzer Mekanisk industri 6 8, ,47%,18% Zehnder Group Byggeprodukter , ,77%,75% Totalt Zürich ,85% Totalt portefølje ,19% % eierandel i selskapet SEK/NOK :,875 EUR/NOK : 8,345 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. CHF/NOK :5,5862 GBP/NOK: 9,2688 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr ODIN EUROPA SMB ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE NET SMALL CAP INDEX USD ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. 29 Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,69 15,64 125,97 173,82 15,11 125,97 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Global Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Dublin CRH Byggematerialer , ,8%,3% Kerry Group Matvarer 15 21, ,7%,6% Totalt Dublin ,78% Frankfurt KSB Mekanisk industri , ,27%,55% Vossloh Mekanisk industri 19 69, ,57%,13% Totalt Frankfurt ,84% Hong Kong China Mobile Trådløs telekommunikasjon 32 7, ,28%,% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,83%,1% Totalt Hong Kong ,11% Istanbul Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Drikkevarer , ,65%,6% Totalt Istanbul ,65% Johannesburg MTN Group Trådløs telekommunikasjon , ,82%,1% Totalt Johannesburg ,82% London Rolls-Royce C aksjer (U) Flyindustri og forsvar 18 9, ,61%,2% Rolls-Royce Group Flyindustri og forsvar 4 484, Standard Chartered Kommersielle banker , ,89%,% Totalt London ,5% Mexico City Grupo Bimbo Matvarer 1 89, ,57%,1% Totalt Mexico City ,57% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,75%,39% Totalt Milano ,75% New York Coca-Cola Femsa Drikkevarer , ,94%,4% Harsco Mekanisk industri 8 33, ,24%,1% Johnson & Jonson Farmasi 45 64, ,44%,% Norfolk Southern Vei- og jernbanetransport , ,98%,2% Pride International Energiutstyr og tjenester , ,49%,5% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,57%,7% Sysco Corp. Mat- og apotekhandel 95 28, ,25%,2% Wabtec Mekanisk industri , ,43%,9% Walgreen Mat- og apotekhandel , ,%,2% Whirlpool Varige forbruksvarer , ,73%,5% Totalt New York ,7% Oslo Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,76%,17% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller 63 48, ,44%,5% Totalt Oslo ,2% Paris Michelin Bilkomponenter , ,47%,2% Vallourec Mekanisk industri , ,72%,3% Totalt Paris ,19% Seoul Hyundai Motor Bilindustri , ,2%,3% Samsung Electronics Pref. Halvledere og halvlederutstyr , ,23%,1% Totalt Seoul ,25% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Taipei Hon Hai Precision Industry Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,93%,1% Totalt Taipei ,93% Tokyo Fanuc Mekanisk industri , ,77%,1% Nintendo Programvare , ,17%,1% Totalt Tokyo ,93% Toronto Bombardier Flyindustri og forsvar , ,19%,6% Totalt Toronto ,19% Wien Andritz Mekanisk industri 6 2 4, ,89%,12% Totalt Wien ,89% Zürich ABB Elektrisk utstyr 13 19, ,7%,1% Syngenta Kjemikalier , ,15%,1% Totalt Zürich ,22% Totalt portefølje ,92% CAD/NOK: 5,5139 CHF/NOK : 5,5862 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. EUR/NOK : 8,345 GBP/NOK: 9,2688 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet HKD/NOK:,7486 JPY/NOK: 6,271 (U) Unoterte papirer KRW/NOK:,4976 MXN/NOK:,4458 TRY/NOK: 3,8363 TWD/NOK:,181 USD/NOK: 5,851 ZAR/NOK:,7841 I 18 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

19 ODIN Global forts. Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,73 69,21 91,4 112,17 68,86 91,4 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Global SMB Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Dublin Glanbia Matvarer 55 2, ,36%,19% Totalt Dublin ,36% Frankfurt Bauer Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,92%,18% Demag Cranes Mekanisk industri 45 23, ,2%,21% KSB Mekanisk industri 5 7 4, ,77%,66% Pfleiderer Byggeprodukter 11 6, ,41%,21% Vossloh Mekanisk industri , ,35%,2% Totalt Frankfurt ,66% Hong Kong China Green Matvarer , ,94%,33% Texwinca Tekstiler, klær og luksusvarer 9 7, ,25%,7% Wasion Group Holdings Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter 2 7, ,95%,22% Totalt Hong Kong ,14% Istandbul Yazicilar Holding Industrielle konglomerater 15 9, ,39%,9% Totalt Istanbul ,39% Kuala Lumpur KNM Group Energiutstyr og tjenester 9, ,95%,22% Totalt Kuala Lumpur ,95% London Aggreko Kommersielle tjenester og leveranser , ,1%,7% Totalt London ,1% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet 415 5, ,2%,42% Cementir Holding Byggematerialer , ,63%,15% Davide Campari Drikkevarer 17 7, ,59%,6% Prysmian Elektrisk utstyr , ,44%,7% Totalt Milano ,86% Mumbai Sintex Industries Byggeprodukter , ,71%,14% Totalt Mumbai ,71% New York AGCO Mekanisk industri , ,13%,7% General Cable Elektrisk utstyr 2 29, ,87%,4% Harsco Mekanisk industri 55 33, ,7%,7% SkyWest Luftfartsselskaper , ,86%,28% Wabtec Mekanisk industri 1 41, ,3%,21% Totalt New York ,59% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,68%,3% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 8 163, ,28%,2% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,87%,21% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,3%,92% Totalt Oslo ,86% Seoul SFA Engineering Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,36%,62% Totalt Seoul ,36% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Tokyo Shinko Plantech Energiutstyr og tjenester , ,22%,32% Totalt Tokyo ,22% Wien Andritz Mekanisk industri 59 4, ,97%,11% Wienerberger Byggeprodukter 6 12, ,6%,5% Totalt Wien ,57% Zürich SIKA Kjemikalier , ,34%,9% Totalt Zürich ,34% Totalt portefølje ,3% CHF/NOK : 5,5862 EUR/NOK : 8,345 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. GBP/NOK: 9,2688 HKD/NOK:,7486 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet INR/NOK:,1241 JPY/NOK: 6,271 KRW/NOK:,4976 MYR/NOK: 1,6923 TRY/NOK: 3,8363 USD/NOK: 5,851 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,34 85,39 18,4 141,63 84,96 18,4 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 19 I

20 ODIN Maritim Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel Euronav Olje, gass og konsum brensel 25 14, ,6%,48% Totalt Brussel ,6% Hong Kong Orient Overseas Intl Marine 7 35, ,16%,11% Pacific Basin Shipping Marine 5 5, ,39%,26% Totalt Hong Kong ,55% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,64%,3% D/S Norden Marine 8 29, ,16%,18% D/S Torm Olje, gass og konsum brensel 35 5, ,23%,5% Totalt København ,2% Milano Premuda Olje, gass og konsum brensel 1 1, ,96%,71% Totalt Milano ,96% New York B + H Ocean Carriers Marine 5 2, ,9%,72% DryShips Marine 125 5, ,49%,5% Navios Maritime Holdings Marine 5 6, ,2%,5% Teekay Corp Olje, gass og konsum brensel , ,3%,44% Tsakos Energy Navigation Olje, gass og konsum brensel 1 14, ,%,27% Totalt New York ,82% Oslo American Shipping Company Marine 71 6, ,53% 2,57% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 2 163, ,77%,49% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 1 9 8, ,87%,42% Camillo Eitzen Marine , ,77% 2,93% Dockwise Energiutstyr og tjenester 13 18, ,71%,63% DOF Energiutstyr og tjenester , ,65%,41% Eitzen Chemical Marine , ,63%,98% EOC Energiutstyr og tjenester 2 3 7, ,97% 2,7% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,21% 2,81% FLEX LNG Olje, gass og konsum brensel , ,18%,23% Frontline Olje, gass og konsum brensel , ,83%,19% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,2% 1,33% Golar LNG A Olje, gass og konsum brensel , ,56%,95% Golar LNG Energy Olje, gass og konsum brensel 25 1, ,11% Golar LNG Energy Warrents (U) Olje, gass og konsum brensel 16, ,31% - Golden Ocean Group Marine 1 4 1, ,71%,31% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 4 5 3, ,% 1,7% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel 655 4, ,6% 2,41% Odfjell A Marine , ,45%,69% Odfjell B Marine 6 49, Prosafe Energiutstyr og tjenester 15 36, ,64%,7% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,64%,53% Star Reefers Marine , ,91% 2,7% Stolt Nielsen Marine 91 81, ,58% 1,42% TTS Group Mekanisk industri , ,43% 3,19% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,66%,66% Wilh. Wilhelmsen B Marine , Totalt Oslo ,1% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Seoul Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri , ,25%,2% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri , ,74%,5% Totalt Seoul ,99% Singapore Neptune Orient Lines Marine , ,36%,7% Totalt Singapore ,36% Tokyo Mitsui Osk Lines Marine 2 489, ,71%,2% Modec Energiutstyr og tjenester , ,65%,13% Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Marine , ,76%,5% Totalt Tokyo ,11% Total portefølje ,52% DKK/NOK: 1,1159 EUR/NOK: 8,345 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. HKD/NOK:,7486 JPY/NOK: 6,271 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet KRW/NOK:,4976 SGD/NOK: 4,1277 (U) Unoterte papirer USD/NOK: 5,851 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 29 Innløsninger i 29 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,97 649,72 763, ,64 646,47 763, ODIN MARITIM MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Med virkning fra 21. desember 29 fjernet ODIN Forvaltning innløsningsprovisjon på sine verdipapirfond. Innløsningskurs etter nevnte dato er derfor lik basiskurs. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Offshore Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % eierandel i selskapet Amsterdam SBM Offshore Energiutstyr og tjenester , ,62%,9% Totalt Amsterdam ,62% New York Anadarko Petroleum Olje, gass og konsum brensel 22 63, ,86%,4% Cameron International Energiutstyr og tjenester 5 41, ,43%,2% Chesapeake Energy Olje, gass og konsum brensel 4 26, ,18%,6% Diamond Offshore Drilling Energiutstyr og tjenester 2 99, ,41%,1% Ensco International Energiutstyr og tjenester 4 41, ,37%,28% Halliburton Energiutstyr og tjenester 15 29, ,91%,2% Hercules Offshore Energiutstyr og tjenester 7 4, ,71%,61% National Oilwell Varco Energiutstyr og tjenester 25 44, ,27%,6% Noble Energiutstyr og tjenester 75 4, ,28%,29% Pride International Energiutstyr og tjenester 1 32, ,68%,57% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester 1 23, ,74%,88% Seahawk Drilling Energiutstyr og tjenester , ,31%,59% Transocean Energiutstyr og tjenester 3 83, ,13%,9% Vantage Drilling Energiutstyr og tjenester 2 1, ,7%,11% Totalt New York ,34% Oslo Acergy Energiutstyr og tjenester 25 92, ,81%,13% Awilco Drilling (U) (USD) Energiutstyr og tjenester 39 5, ,32% 2,81% Badger Explorer Energiutstyr og tjenester 9 19, ,62% 4,88% Bergen Group Energiutstyr og tjenester , ,33% 3,23% Bjørge Energiutstyr og tjenester , ,45% 8,49% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,14% 1,76% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,95% 2,15% Deep Sea Bergen Invest (U) Energiutstyr og tjenester 1 75, ,27% 3,55% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,9%,81% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,36% 1,79% DOF Energiutstyr og tjenester , ,45% 1,98% Eidesvik Offshore Energiutstyr og tjenester 7 29, ,73% 2,32% Electromagnetic Geoservices Energiutstyr og tjenester 3 5, ,55% 2,47% EOC Energiutstyr og tjenester 6 8 7, ,59% 5,48% Equinox Offshore Energiutstyr og tjenester , ,28% 3,73% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,68% 5,15% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester 7 128, ,18% 1,79% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,18%,22% Fred. Olsen Production Energiutstyr og tjenester , ,61% 2,33% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,44%,78% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,25% 3,85% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,25%,83% Nordic Heavy Lift (U) Energiutstyr og tjenester 1 25, ,2% 2,23% Northern Offshore Energiutstyr og tjenester , ,16%,3% Forts. neste side I 2 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningenes marked Aksjemarkedet er et forventningsmarked som beveger seg i forkant av konjunkturomslag. I USA startet kursfallet høsten

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar november 2017

ODIN Aksje. Fondskommentar november 2017 ODIN Aksje Fondskommentar november 2017 ODIN Aksje C November 2017 Utvikling siste måned Avkastning siste måned + 0,7 % Avkastning hittil i år + 18,9 % Les også underfondenes månedskommentarer ODIN Europa

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Tror på videre børsoppgang Vi tror på børsoppgang i 2011, støttet av en fortsatt bedring av verdensøkonomien, god resultatutvikling i bedriftene,

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fotograf Henny Ray Abrams SCANPIX Norge Februar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Resesjonsfrykt preget børsene Sjelden har vi sett så store daglige svingninger som vi så i januar. Svingningene

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer