Internavis for Store Norske Nr Stoppet - og tenkte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte"

Transkript

1 Internavis for Store Norske Nr Stoppet - og tenkte Etter en periode med flere småskader beordret administrerende direktør Per Andersson HMS timeout i Svea, Gruve 7 og Longyearbyen. - Vi har vedtatt at vi skal stanse alt arbeid og ta timeout når vi har en uakseptabel utvikling i skadesituasjonen. Det er viktig at stanser opp og tenker oss om, for vi vet at mange små skader til sist fører noe langt mer alvorlig. Det kan vi ikke tillate, sier han. Torsdag og fredag i forrige uke var det derfor full arbeidsstans i en time for alle ansatte i Store Norske. Alle ansatte ble samlet og fikk informasjon om skadesituasjonen, prosedyrer og tiltak når skader oppstår og hva som forventes av den enkelte i forhold til å være sin egen HMS-sjef. - Vi setter helse, miljø og sikkerhet aller øverst. Dersom noen er utrygge på at de kan utføre en jobb trygt og sikkert og i henhold til håndbøker og instrukser, er det ikke tillatt å ta snarveier. Da skal ikke jobben gjøres før man er sikker på at jobben kan utføres uten fare for skade, liv og helse, sier Per Andersson, som hadde med seg hele ledergruppen på HMS-timeout ene. Hovedverneombud Trond Olsen er fornøyd med at det settes et ekstra fokus på skadesituasjonen gjennom å ta HMS timeout. - Det er viktig at det gjøres ekstra tiltak når utviklingen går feil vei, sier han. Adm. dir. Per Andersson under HMS timeout en på Gruvekontoret i Svea.

2 Samlet til lederutvikling Denne uken gikk startskuddet for lederutviklingsprogrammet i Store Norske. 60 ledere på alle nivåer deltar. Lederutviklingsprogrammet er delt inn i fem moduler som skal gjennomføres fra september i år til april neste år. - Store Norske står overfor store utfordringer og spennende muligheter. Vi er i gang med å etablere en plattform for kontinuerlige forbedringer, som presenteres som et hus Store Norske Huset, sier administrerende direktør Per Andersson. - Selskapet trenger å utvikle ledere som tar eierskap til dette Huset, og for å lykkes med en forbedringskultur må alle være med, forklarer han. Den første samlingen der deltakerne er delt inn i fire grupper består blant annet av en gjennomgang av Store Norske Huset, Store Norskes ledelsesprinsipper, roller og myndighet og målstyring. Det er lagt opp til mye gruppearbeid og diskusjoner, og tilbakemeldingene fra de to første gruppene er at engasjementet var til tider stort. - På forhånd var vi jo litt usikre på hva dette var for noe, men jeg synes at kursert var bra, sier Reidar-Andre Valjord. Pensjonister i Svea En gruppe Store Norske pensjonister besøkte Svea under årets treff på Svalbard. De fikk blant annet omvising på ORV og på Kapp Amsterdam. På programmet sto også orientering om Lunckefjell-prosjektet. - Det var et interessant besøk, sier tidligere formann for på Utemek i Svea, Oddvar Larsen. På bildet ser vi et utvalg pensjonister klare til besøk på ORV. Fra gruppe 2 på ledersamlingen. Kursledere er Marit Bolstad og Nils Johan Aulie.

3 Strossa går Onsdag gikk det første strossekullet ut av det nye H3-panelet i Svea Nord. - Monteringen av strossa har gått veldig bra. Det har vært god innsats både fra våre egne folk og fra AMCO, sier gruvesjef Per Nilssen. Han opplyser at det har vært en del oppstartsproblemer, spesielt med belteanlegget fra strossa. - Vi jobber intenst for å løse disse utfordringene, og ser allerede nå at tingene går lettere, sier gruvesjefen. H3-panelet ligger sørøst for kjerneområdet i Svea Nord ved siden av det aller første panelet som ble drevet i gruva. I begynnelsen av H3 er det en del stein, men den vil avta etter hvert. - Det nye for dette panelet er at strossa er speilvendt i forhold til tidligere. Vi har ikke opplevd uventede problemer knyttet til speilvendingen ennå, og regner heller ikke med at vi får større utfordringer med dette framover, sier gruvesjefen. Oppfaringen i H8 er også startet opp igjen. Begge MB ene har vært overhalt etter at de ble flyttet fra monteringsstollen i H3. Etter en del justering av maskineriet fungerer MB ene bra. De geologiske forholdene er relativt krevende med løs ligg og en del forkastinger og foldinger. - Dette krever ekstra innsats fra mannskapene, men motivasjonen er stor for å mestre de vanskelige forholdene, opplyser Per Nilssen. Mandssang i Vinkelstasjonen Store Norske Mandskor hadde konsert for danserne i Nasjonalballetten da de besøkte Svalbard. Selv om ballettdanserne hadde et innholdsrikt program, var det mannssangen i Vinkelstasjonen i Endalen som imponerte aller mest. Opplevelsesturen med Store Norske Mandskor må trekkes fram som et absolutt høydepunkt, takket ballettsjef Ingrid Lorentzen. Og hun er jo vant til høykultur. Sangerne i mandskoret er ikke uberørt av rosen.

4 Lasteanlegg med barnesykdommer Tirsdag formiddag la kullskipet MV Sider King til kai i Longyearbyen for å hente tonn kull fra Gruve 7. Det nye mobile lasteanlegget var klart til bruk, men så kom barnesykdommene. - Da vi skulle kjøre i gang anlegget, oppsto det flere feil som førte til at lastingen ikke kom i gang før onsdag morgen, forklarer gruvesjef Per Nilssen. Anlegget så da ut til å fungere etter forventningene og lastet i overkant av 300 tonn i timen. - Dette varte dessverre ikke så lenge. Etter noen timers lasting havarerte en styring for drivmotoren på utlasteren. Reparasjonen vil sannsynligvis ta flere dager, så det ble besluttet å kjøre bort den nye utlasteren og rigge opp utlasteren som er leid fra UK igjen, sier Per Nilssen. Materen som er leid fra UK har imidlertid vært flaskehals under de siste båtlastingene. Derfor brukes nå den nye materen, og den ser ut til å fungere som den skal. Lastingen av Sider King går jevnt og trutt, og skipet forlater sannsynligvis Longyearbyen lørdag kveld. - Når vi er ferdig med lastingen, får vi ta opp med leverandøren av det nye lasteanlegget hva som har gått feil, sier Per Nilssen, som skryter av innsatsen til mannskapene fra Gruve 7. - Ja, de har virkelig stått på for å finne løsninger, sier han. Husk feriereisen! Personal minner om feriereiseregning for årets ferie skal være levert til personalavdelingen innen 1 måned etter avsluttet feriereise. I motsatt fall vil kostnaden for flybillett bli trukket fra neste lønning. De som har passert fristen og ikke har levert feriereiseregning innen 9. oktober, vil bli trukket på oktober lønn, i henhold til gjeldene retningslinjer. Dersom feriereisen benyttes i desember, er siste frist for innlevering av reiseregning 10. januar. Feriereisen kan ikke overføres til neste år. Dette gjelder også dem som har måttet ta ut ekstra feriereise i år.

5 Oljevernøvelse i flott høstvær Onsdag deltok mannskaper fra Store Norske på en stor oljevernøvelse i regi av Kystverket og Sysselmannen. Her forteller HMS-sjef Einar Fjerdingøy fra øvelsen. Scenariet var som følger: Onsdag morgen mottok Sysselmannen beskjed fra Trust Arktikugol om lekkasje fra tankanlegg i Barentsburg med utslipp av ca. 300 m3 diesel til sjø. Lekkasjen er stanset, men de frykter at utslippet kan ha spredd seg videre utover Grønnfjorden i løpet av natten. Trust Arktikugol har igangsatt tiltak mot utslippet ved kaianlegget med eget utstyr. Sysselmannen har scramblet helikopter, som er på vei ut for å fly over området og gi tilbakemelding på utbredelse og skadeomfang. Varsel er gitt Kystverket og Utvalg mot akutt forurensning har etablert seg på Skjæringa i Longyearbyen og iverksatt beredskapsplan. Ressurser samles og kursen settes mot Grønnfjorden og Barentsburg. Underveis gjennomføres HMS-brief, beredskap for innsatspersonell om bord, personlig verneutstyr, rosanalyse og arbeidsopplegg. Etter to timer er Nordsyssel, som ivaretar kommandosentral, i posisjon i Grønnfjorden. I alt er nå 90 mannskaper, 7 fartøy og et helikopter samt mye oljevernmateriell involvert i en stor «aksjon». Melding kommer inn fra helikopteret om at det er observert spredning fra utslippspunkt og over mot Festningen, videre fra utslippspunkt og utover mot Kapp Heer og inne ved kaiområdet og nærliggende områder i Barentsburg. Sambandskanaler tildeles og fartøy blir fordelt på de forskjellige angrepspunkter og klargjør for oppsamling og utskilling av diesel på sjøen, tolk og 2 mannskaper fra Depotstyrken i Longyearbyen går i land i Barentsburg for å bistå operasjonen der. Det jobbes systematisk og godt, fordelingen av oppgaver gjennomføres slik at alle involverte enheter på sjøen får prøvd utstyret og Trustens eget personell gjør en utmerket jobb ved kai/ havneområdet i Barentsburg med en utstyrspakke som fungerer godt. Øvelsen avsluttes med en evaluering om bord i Nordsyssel med representanter fra alle involverte til stede. Øvelsen er meget nyttig for alle parter - blir kjent med utstyr, personell fra andre virksomheter og gir en synergieffekt i forhold til HMS-tenking, ta med seg det som er bra inn i øvelsessituasjonen og ta med tilbake i hverdagen det man har erfart under øvelsen. Kursbevis fra Kystverket ble tildelt mannskaper som med dette er godkjent og inngår som del i oljevernberedskapen.

6 Fornøyd statsråd etter Sveabesøk I begynnelsen av september var kystminister Lisbeth Berg-Hansen i Svea for å markere åpningen av lostjenesten i Van Mijenfjorden. Statsråden ble tydeligvis imponert over det hun fikk oppleve, og sendte takkebrev til Store Norske etter besøket. Hun skriver blant annet: «Omvisingen i Svea, og orienteringen om Store Norskes virksomhet, var interessante, og viser at kullutvinningen har vært og er helt sentral for Svalbard som samfunn. Jeg er også glad jeg fikk være med en av de store kullbåtene ut fjorden for å se hvordan losing blir gjennomført. Som ansvarlig minister for blant annet forebyggende sjøsikkerhet, er det viktig for meg å få oppleve hvordan et av våre viktigste sjøsikkerhetstiltak fungerer i praksis. Takk også for all velvilje og fleksibilitet i planleggingen av besøket. Jeg setter stor pris på at Store Norske strakk seg langt for å gjøre besøket mulig. I denne sammenheng vil jeg rette en særlig takk til Elisabeth Larsen som gjorde en stor innsats for å få logistikk og praktiske detaljer på plass.» Tettere oppfølging fra NAV Lisbeth Berg-Hansen bak roret, foreviget av NRK-journalist Lars Egil Mogård. NAV Svalbard varsler tettere kontroll for å sikre at arbeidsgivere og leger følger opp sine plikter i forhold til sykefraværet. «I 2010 bestemte Stortinget at de ville gjøre noe med det relativt høye sykefraværet i Norge. De ønsket ikke å kutte i sykepengeretten i denne omgang, man ønsket først å endre regler for oppfølging i håp om at det skulle få ned sykefraværet. Det nye regelverket ville gjøres gjeldende fra 1/7-2011», opplyser Arnt Vegard Jensen ved NAV Tromsø avdeling Svalbard i et skriv. «Man påla arbeidsgivere en tettere oppfølging og det ble bestemt at legestanden skulle involveres tidlig i oppfølgingen. Samtidig ble muligheten for aktiv sykemelding avskaffet, og man gikk inn for økt bruk av gradert sykemelding. Dette ut fra tankegangen om at mange ikke er 100 % arbeidsufør under sykdom. De fleste vil kunne arbeide noe. Sykemeldinger kan graderes helt ned til 20 %. Det vil si at man kan være i jobb 80 % av tiden. NAV Tromsø avdeling Svalbard har gjort arbeidsgivere oppmerksomme på at vi vil bruke tid og ressurser på å påse at dette følges opp på Svalbard. Arbeidsgivere og leger som slurver i oppfølgingen risikerer økonomiske sanksjoner fra NAV», skriver Arnt Vegard Jensen. - Vi har satt i verk flere tiltak for å følge disse retningslinjene, sier HR-direktør Ingrid Dahn i Store Norske.

Internavis for Store Norske Nr. 2 2013 Framtida er på vei

Internavis for Store Norske Nr. 2 2013 Framtida er på vei Internavis for Store Norske Nr. 2 2013 Framtida er på vei To splitter nye shuttlecarer blir nå klargjort av mekanikerne og elektrikerne i Gruve 7. Snart er framtida på vei inn i gruva. Ja, disse har vi

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd

Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd Internavis for Store Norske Nr. 1 2014 Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd Store Norske får 3,5 millioner i støtte fra Norges forskningsråd for å utvikle nye kullprodukter og anvendelsesområder

Detaljer

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember 2008 1 - Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s 12-13 NR.5-2008 Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Tøffe tider i Barentsburg

Tøffe tider i Barentsburg Tøffe tider i Barentsburg Smakløs bivirkning Nytteløst å sortere Pause med suksess FOTO: BIRGER AMUNDSEN nr. 46-20. november 2009 Kontrasten mellom Longyearbyen og Barentsburg var en gang for ikke alt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Bjarki (t.h.), Morten og Malte er mer utegående enn innesittende.

Bjarki (t.h.), Morten og Malte er mer utegående enn innesittende. Internavis for Store Norske Nr. 4 2014 Store Norskes kullgutter Store Norskes kullgeologer - Morten Often, Malte Jochmann og Bjarki Friis sitter sjelden stille på kontoret. - Vi som er i kullbransjen vet

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

Solsida.papir. Pasientvertene er på plass i Hammerfest. Ny spalte: Merkedager. Også gutter bør vaksineres mot HPV Side 5. Side 4.

Solsida.papir. Pasientvertene er på plass i Hammerfest. Ny spalte: Merkedager. Også gutter bør vaksineres mot HPV Side 5. Side 4. November 2014 Nummer 4 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Pasientvertene er på plass i Hammerfest Side 4 Ny spalte: Merkedager Side 2 Også gutter bør vaksineres mot HPV Side 5 2

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer