En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget"

Transkript

1 NR BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun ha et bredere og mer langsiktig samarbeid i sentrum. Side 4 og 5. Liv og røre på Youngstorget Det har aldri vært så mange aktiviter på Youngstorget som nå. Side 6 og 7. Christian Ringnes Ny styreleder i Byfolk En levende by Det er viktig for Oslos gårdeiere å ha en felles interesseorganisasjon, og jeg vil gjerne bidra til at denne skal bli så meningsfylt og målrettet som mulig. Side 10 og 11.

2 Byfolk Nr Årgang 4 leder En levende by Kopiering av dette magasinet, layout, blider, tekst, utseende eller andre særegenheter er kun tillatt etter avtale. Ansvarlig utgiver Byfolk Oslo Sentrum AS Redaksjon: John Vinneng Byutviklingsbyråd Grete Horntvedt sier i dette nummer av Byfolk at samarbeid med gårdeiere, næringsliv og organisasjoner for å skape en levende by, er byrådets oppfølging av den vellykkede Hovedstadsaksjonen som avsluttes i juni neste år. Byrådet signaliserer også i sitt budsjettforslag for 2005 at dette skal være en av satsingsområdene på byutviklingssiden. Tekst og Foto Byfolk Oslo Sentrum AS Repro og trykk AS Opplag: 2000 Byfolk Oslo Sentrum AS er en gårdeierorganisasjon som ble etablert av: Olav Thon-gruppen Vital Eiendom Storebrand Eiendom Eiendomsspar KLP Eiendom Linstow Eiendom Reitan Handel Oslo kommune Byfolk Oslo Sentrum AS Møllergata OSLO Telefon: Telefax: E-Post: Nå må næringslivet, gårdeiere og handelsstanden i Oslo sentrum ta i mot invitasjonen til byrådet, og bli med på en dugnad for å skape liv og røre i Oslo sentrum. Hovedstadsaksjonen har vist at vi kan samarbeide godt med kommunen når det finnes arenaer for dialog og vilje til å finne løsninger på begge sider. Den største utfordringen for Oslo sentrum er å snu trenden med at folk velger å handle i bilbaserte kjøpesentre i og utenfor Oslo. Her må det fokuseres på de konkurransefortrinn sentrum har i forhold til kjøpesentrene. Her finnes det et godt utvalg av spesialforretninger, og Oslo sentrum har alle forutsetninger for å skape de gode møteplassene for Oslo-borgerne. Oslo sentrum huser de tyngste kulturinstitusjonene i landet, samt et vell av ulike kulturorganisasjoner og kulturtilbud. Det er et godt utgangspunkt for å skape opplevelser for å trekke flere folk til sentrum. For at folk skal trives i byen er det viktig at de føler seg trygge, og at omgivelsene er pene og rene. Dette er opplagt viktige temaer i et bredt samarbeid med kommunen. Tilgjengelighet er også et viktig stikkord i denne sammenhengen. I tillegg til et godt fungerende kollektivtilbud, må det være mulighet til å ta med seg bilen også når du skal handle i sentrum. Det er derfor nødvendig å bli enige om en struktur for parkering i sentrum og utvikle et felles visningssystem for parkering som gjør det enkelt for de kjørende å finne ledige p-plasser. Byfolk ser positivt på kommunens invitasjon og ser frem til et bredt samarbeid for skape et trivelig og levedyktig Oslo sentrum. John Vinneng daglig leder Byfolk Oslo Sentrum AS

3 arkitektur i fokus byfolk Fra post til boliger Fra å være et symbol på den unge nasjonen Norges selvstendighet og nasjonsbygging, blir Hovedpostkontoret i Kvadraturen nå bygget om til boliger. Byggingen av Hovedpostkontoret må sees i sammenheng med tiden etter 1905, da de monumentale samfunnsinstitusjoner skulle markere Norge som selvstendig land. Bygget ble oppført og påbygd allered i Bygget er oppført med pussede fasader, men med sokkel, gesims og ornamenter i hugget, norsk granitt. To hjørnetårn med nybarokk kobberhjelm, og spir 45 meter over gatenivå markerer bygningen i gatebildet. Bygningen ble tegnet av den unge arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen ( ). Jacobsen vant allerede i 1912 konkurransen om Hovedpostkontoret. Andre kjente bygninger i Oslo som Jacobsen står bak er Savoy hotell (1916) og Doblouggården fra 1933 som var den første forretningsgård i Oslo bygd i betong. Over 200 leiligheter Nå er det en stund siden posten regjerte i Dronningensgt 15, og hele kvartalet er solgt til Linstow Eiendom AS som har planer om å bygge boliger i kvartalet. Salget av leilighetene i Posthuset starter i november og hvis salget går bra starter byggingen over nyttår. De første leilighetene kan være innflytningsklare allerede neste vinter. I følge eiendomsmegler Nikolas Kyris i BN Megler som forestår salget, vi det bli stor variasjon i leilighetstyper og størrelser. Fra ett-roms på ca 30m2 til 4-roms på 150m2. Prisene vil ligge fra ca 1. million kroner for det minste leiligheten og med et gjennomsnitt på ca kr/m2. Det vil nok ikke først og fremst være barnefamilier som kjøper leilighet i dette prosjektet. Det er nok helst unge, urbane mennesker uten barn, studenter og pendlere som kan være interessert i å bosette seg midt i kvadraturen, sier Kyris. Posthallen allerede i bruk I tillegg er den storslagne og fredede Posthallen - det gamle publikumsarealet i Hovedpostkontoret - allerede tatt i bruk til mange typer arrangementer. Blant annet var det motevisning her i forbindelse med Oslo Fashion Week. Posthallen vil bare i liten grad bli berørt av ombyggingen av Posthuset, og den vil få enda fler funksjoner når Posthuset er ferdig ombygget til boliger. Den vil romme kulturaktiviteter, kaffebar, restauranter og dessuten foajé for beboerne og dem som skal besøke leilighetene. Posthallen vil også bli et naturlig utgangspunkt og møtested for alle som vil oppleve de mange kunst- og kulturtilbudene andre steder i Kvadraturen.

4 byfolk profilen: Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun ha et bredere og mer langsiktig samarbeid Jeg vil ha en levende by Månedens profil Grete Horntvedt (H) Byutviklingsbyråd Grete Horntvedt (H) har, etter å ha fulgt arbeidet i Hovedstadsaksjonen på nært hold, blitt motivert til å utvide samarbeidet med næringslivet for å skape et attraktivt og levende sentrum. Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun ha et bredere og mer langsiktig samarbeid. Jeg mener at vi ikke skal videreføre Hovedstadsaksjonen, men ta med den fysiske opprustingen inn i en ny organisasjon. Det er viktig å skifte navn, for dette vil være et linjeskifte og et mer langsiktig prosjekt enn Hovedstadsaksjonen. Blant annet bør ikke staten være med i en slik organisasjon, men komme inn som bidragsyter som betydelig grunneier, og på spesielle prosjekter, sier Horntvedt - Hovedstadsaksjonen har vært et spleiselag for å ruste opp områdene rundt Karl Johans gate til jubileet for unionsoppløsningen. Nå må vi få et mer langsiktig samarbeide om å lage et levende sentrum. Og det handler ikke bare om det fysiske miljøet, men om mennesker og aktiviteter, sier Grete Horntvedt. Handelsstanden må med Horntvedt mener det er behov for å involvere flere i samarbeidet og hun synes det er naturlig og viktig å få med handelsstanden i arbeidet for å få til et levende sentrum. Jeg arbeider med et byrådsnotat som omhandler hvordan samarbeidet mellom kommunen og næringslivet skal foregå etter at Hovedstadsaksjonen legges ned neste år, opplyser hun. Hovedstadsaksjonen har vært givende og interessant og har gitt meg en innsikt i hvordan vi skal samarbeide videre for å få en levende by. Jeg vil rose Byfolk for et konstruktivt samarbeid i Hovedstadsaksjonen og jeg mener at den har lagt et godt grunnlag for å få orden på det fysiske i sentrum. Gjennom blant annet utarbeidelse av fasadeplan for Karl Johans gate, helhetsplan for reklame og utarbeidelse av en designhåndbok for sentrum vil vi gjøre det enklere og mer forutsigbart for gårdeiere og forretningsdrivende når de skal utvikle og vedlikeholde eiendommene, mener Horntvedt. Vakker by I midten av juni la byrådet frem «Vakker by - en handlingsplan for estetikk og god byarkitektur» og Horntvedt tror at denne handlingsplanen også skal bidra til at en kvalitetsmessig god utforming av byrom, bygninger og gatemøbler som er viktig for vår trivsel og vårt virke i byen. Oslo har utviklet seg gjennom forskjellige tidsfaser og ved enkeltprosjekter hvor hensynet til omgivelsene ofte ikke har blitt tatt hensyn til. Behovet for samordning og mer helhetlig byutvikling har vært økende og denne handlingsplanen er et svar på det. Jeg tror at dette er viktig for at folk skal oppholde seg og trives også i sentrum, mener Horntvedt. byfolk

5 byfolk «Jeg arbeider med en byrådsak som omhandler hvordan samarbeidet mellom kommunen og næringslivet skal foregå etter at Hovedstadsaksjonen legges ned» En nøkkel for å få et levende sentrum vil være å utarbeide en parkeringspolitikk som ikke skaper mer biltrafikk i sentrum, men som kanaliserer biltrafikken raskt bort fra gatene og inn i parkeringshus. Dette må samtidig kobles med en god kollektivtrafikk, påpeker Horntvedt. Grete Horntvedt er ikke bare opptatt hvordan byrommene ser ut, men også av livet mellom husene. Vi må få frem det mangfold av kulturvirksomhet som bedrives i byen - få ting til å skje og få til spennende arrangementer som gjør det attraktivt å ta turen til byen. Vil rydde opp i leieforholdene Horntvedt har selv lang erfaring fra næringslivet, blant annet fra styret i Oslo Arrangement, og derfra har hun fått med seg noen synspunkter på hva kommunen kan bidra med for å skape mer liv i byen. Blant annet har arrangører av utendørs konserter og lignende behov for mer langsiktige kontrakter for leie av grunn til arrangementet. De må ofte gjøre avtaler med artister ett til to år i forveien og da må de være sikre på at de får leie grunnen og vite hva de skal betale, mener Horntvedt. Her har hun en koordineringsjobb å gjøre i kommunen. Det er nemlig fire forskjellige instanser som har ansvar for utleie av grunn i Oslo kommune. Hun er også opptatt av det blomsterprogrammet Citysamverkan i Malmö har etablert og håper det er mulig å få til noe av det samme i Oslo. Kommunen har allerede i dag et omfattende blomsterprogram, men jeg tror at vi i et samarbeid med næringslivet kan utvide dette og få en triveligere by, sier Horntvedt. Jeg er også opptatt av at sentrum skal være rent og ryddig og selv om mange gårdeiere er blitt flinke, tror jeg at vi med en samordnet innsats når det gjelder blant annet fjerning av søppel og snørydding, kan få et sentrum som er rent, pent og fremkommelig, tror byråden. Hilser Fjordbyen velkommen Byutviklingsbyråden mener at utviklingen av Fjordbyen vil være positiv også for det historiske sentrum. Jeg tror det er positivt å få flere attraktive områder i sentrum som trekker flere folk til byen. Ikke minst er det viktig at byutviklingen i Bjørvika og på Tjuvholmen vil bidra med mange boliger. I dag er det for få som bor i sentrum. Riktignok er det en positiv utvikling med flere boligprosjekter i sentrum som Pilestedet Park og ombyggingen av det gamle Hovedpostkontoret i Kvadraturen, men det store løftet vil komme med Tjuvholmen og Sørenga, tror Grete Horntvedt.

6 Levende by Liv og røre på Youngstorget «Youngstorget i dag - øde og tomt - skal det fortsatt være slik?» Dette var den ikke akkurat positive forsiden i Byfolk Info i fjor vår. Et drøyt år etter kan Harrieth Steen-Johnsen, rådgiver i Eiendoms- og byfornyelsesetaten med ansvar for å fylle Youngstorget med aktivitet, forsikre Byfolk om at slik er det ikke lenger. Harriet Steen-Johnsen. Eiendoms - og byfornyelsesetaten Steen-Johnsen startet opp sitt arbeide noen uker etter at den negative artikkelen stod på trykk og hun var ikke begeistret for oppslaget. Det var ikke morsomt å lese dette rett før jeg skulle gå i gang med å skape liv på torget, men jeg føler at vi blir tatt i mot positivt av alle vi har kontakt med og at det har gått over all forventning, sier Harrieth Steen- Johnsen Legger til rette Harrieth Steen-Johnsen har som leder av prosjekt «Et levende Youngstorg» ansvaret for det meste som skjer på Youngstorget ut over daglig torghandel; for aktiviteter som får folk til å komme og skape liv på torget. Hun er behjelpelig med å skaffe utstyr som trengs til arrangementene, som lysog lydanlegg, og legge til rette for de som leier på torget, det være seg arrangører eller organisasjoner. I tillegg til Steen-Johnsen har kommunen en stilling som teknisk konsulent. Kommunen har også engasjert vektere som er på plass i torgets åpnigstid og Steen- Johnsen mener det fungerer bra. Vi får bare gode tilbakemeldinger fra leietakerne på vekterordningen. De er opptatt av å gi service og bidra til at alle trives på torget under arrangementene og ellers, sier hun. Hun er ansatt av kommunen, men er nødt til å skaffe inntekter for å få budsjettet til å gå opp. Så langt ser det ut til å gå bra og prosjektet går med overskudd. Fra juni til og med julemarkedet vil det avholdes 16 arrangementer på Youngstorget i år. Det er alt fra oppvisning av kampsport fra forskjellige kampsportforbund, fortellerfestival, Am-car mønstring til thailandsk mat- og håndverkmesse Stor pågang Steen-Johnsen har stor pågang fra organisasjoner som har lyst til å vise seg frem på Youngstorget. Spesielt i helgene. Utfordringen nå er få aktiviteter også på hverdagene Vi hadde trer uker i juli med kulturtelt der det blant annet ble spilt barneteater. Det er ikke så mange tilbud i fellesferien så det vil vi prøve å få til også neste år, sier Steen- Johnsen. Hun har god kontakt med de næringsdrivende rundt torget, men savner respons fra gårdeierne på arbeidet hun gjør. Det har aldri vært så mange aktiviteter på Youngstorget som nå, og jeg skulle ønske noen investeringsmidler til fysisk opprusting - å gjøre torget litt vakrere, sier Harrieth Steen-Johnsen. Vil du vite mer om hva som skjer på Youngstorget fremover kan du besøke nettstedet til prosjekt «Et levende Youngstorg»: «Det har aldri vært så mange aktiviteter på Youngstorget som nå» byfolk

7 byfolk Caporeira-oppvisning på kampsportgallaen på Youngstorget i august i år. Nye og gamle «amerikanere» på AM-CAR mønstring 20. juni. Dansegruppe i aksjon på Dance Day. Unge og voksne samlet i teaterteltet. Publikum får prøve seg på Kyudo under kampsportgallaen. Fra fortellerfestivalen i august.

8 Levende sentrum Signe Høeg i Samferdselsetaten er prosjektleder for Hovedstadsaksjonen. Hun skal sørge for at prosjektene som etaten har ansvaret for blir gjennomført og ferdige når de skal. Hovedstadsaksjonen i rute Signe Høeg Samferdselsetaten Oslo kommune Hun er optimistisk med tanke på at alle prosjektene på og rundt Karl Johan skal være ferdige til jubileet for oppløsningen av unionen med Sverige 7. juni neste år. Samferdselsetaten har ansvaret for opprustingen av Karl Johans gate og sidegatene: Slottsgatene, Lille Grensen, gågaten i Arbeidergaten, deler av Rosenkrantz gate og Roald Amundsens gate. Arbeidet går etter planen og vi regner med å holde både tidsfrister og budsjetter. Det første prosjektet - opprustingen av Øvre- og Nedre Slottsgate - er allerede ferdig, med et godt resultat. Vi hadde en del problemer med første fase av arbeidene på Karl Johan som førte til noe forsinkelse, sier Høeg. Vannledning forsinket Forsinkelsen oppstod da det under gravingen utenfor Stortinget dukket opp uforutsette problemer med vannledninger og andre installasjoner i grunnen. Vann- og avløpsetaten bestemte seg for å skifte den gamle vannledningen og dette førte til at ferdigstillelsen av den øverste delen av Karl Johan ble forsinket med ca 4 uker. Slike ting kan skje fordi det er dårlig kartlagt hva som befinner seg i grunnen under gateløpene, forklarer Signe Høeg, men hun beroliger med at hele Karl Johan fra Akersgaten til Universitetsgaten skal være ferdig til 15. november som planlagt. Kollektivtrafikken flyttes Arbeidet med strekningen fra Universitetsgaten til Fredriks gate ble startet i juli og skal stå ferdig før nyttår. Her startet arbeidene på fortauet mot syd, men først når busstrafikken flyttes fra kan arbeidet med kjørebanen komme i gang for fullt. Busstrafikken blir da flyttet fra Universitetsplassen til Rådhusplassen frem til 29. april Lille Grensen og Stortings plass (se egen sak) skal også være ferdig i midten av november og gågatedelen av Arbeidergaten skal kunne tas i bruk i starten av desember. Roald Amundsens gate og byfolk

9 byfolk «Når prosjektene i Hovedstadsaksjonen står ferdig neste år er det viktig at gatene blir vedlikeholdt» Rosenkrantz gate mellom Karl Johan og Stortingsgaten skal også stå ferdig til innspurten av julehandelen i begynnelsen av desember. Stortingsgaten I skrivende øyeblikk sitter Samferdselsetaten og vurderer innkomne anbud på prosjektet i Stortingsgaten. Signe Høeg mener at de skal være i gang med arbeidene i løpet av oktober. Det betyr at trikk og buss også herfra blir flyttet til Rådhusplassen. I dette prosjektet er også AS Oslo Sporveier og Statens Vegvesen involvert. Her skal det anlegges nytt belegg på fortau og det skal anlegges en ny kryssforbindelse med trapp ned fra fra parken til Tordenskiolds gate for å fjerne barrieren mellom parken og området syd for Stortingsgaten. Trikkeskinnene i gaten er utslitte og skal skiftes og det skal etableres ny brosteinsbelagt kjørebane. Samferdselsetaten registrert mange klager fra verken publikum eller næringsdrivende. Det er kanskje sannsynlig at entrepenøren som utfører arbeidet har mottat klager, men vi har fått få henvendelser hit. Vi har prøvd å ta så mye hensyn som mulig til både publikum og næringsdrivende, men dette er jo et stort prosjekt som det er umulig å gjennomføre uten at det fører til sjenanse for noen, sier signe Høeg. Samferdselsetaten har sendt informasjon til gårdeierne og næringsdrivende, og entrepenøren NCC har avholdt møter der det er blitt informert om detaljer i fremdriften. Vedlikehold Når prosjektene i Hovedstadsaksjonen står ferdig neste år er det viktig at gatene blir vedlikeholdt. Høeg forteller at de arbeider med et program for vedlikehold. Vi arbeider innenfor Hovedstadsaksjonen med en beskrivelse av hvordan - spesielt brosteinsgatene - skal vedlikeholdes. Det er ikke avklart hvordan drift og vedlikehold skal følges opp ennå, sier Signe Høeg. Signe Høeg mener at det samarbeidet, som gårdeierne i sin tid tok initiativ til, mellom kommunen og gårdeiere har vært interessant og godt. Hovedstadsaksjonen i den formen det har hatt, med eget prosjektkontor i Samferdselsetaten, blir avsluttet i juni neste år og det gjenstår å se hvordan samarbeidet kan videreføres. Vi har jo sett politiske signaler om at det er interesse for å videreføre et samarbeid med næringslivet, sier Signe Høeg. Til tross for at Karl Johan og gatene rundt har vært en stor byggeplass i hele sommer, har ikke

10 Christian Ringnes Ny styreleder i byfolk I juni overtok Christian Ringnes vervet som styreleder i Byfolk Oslo Sentrum AS. Ringnes er administrerende direktør og hovedeier i Eiendomsspar AS, og har et sterkt engasjement for Oslo. I tillegg til alle sine styreverv og drift av Eiendomsspar, sitter han blant annet i styringsgruppen for Hovedstadsaksjonen og i Rådet for byarkitektur. Nå tar han også over styringen av Byfolk. Hvordan får du tid til alt dette? Mine styreverv er sterkt oppskrytt. Eiendomsspar organiserer de fleste av sine eiendommer i egne selskaper og disse papirselskapene utgjør det alt vesentlige av mine verv. Når så mye er sagt, har jeg nok å bedrive tiden med. Når det gjelder Byfolk, opplever jeg at det er viktig for Oslos gårdeiere å ha en felles interesseorganisasjon, og jeg vil gjerne bidra til at denne skal bli så meningsfylt og målrettet som mulig. Hva mener du skal være Byfolks misjon i Oslo sentrum og hva mener du Byfolk skal jobbe med? Byfolk har hatt stor suksess som medhjelper i Hovedstadsaksjonen, og bør fortsette med det. Byfolk bør videre prøve å legge til rette for videre samarbeid mellom det offentlige og gårdeierne i fremtiden, for eksempel i en variant av norsktilpasset BIDs (Business Improvement Districts). Videre bør Byfolk være et felles interesseorgan og høringsinstans for gårdeierne. Hovedstadsaksjonen har vist at det er mulig å få til et effektivt samarbeide mellom næringslivet i Oslo og offentlige myndigheter. Hvordan mener du gårdeierne i Oslo sentrum skal følge opp samarbeidet med kommunen etter at Hovedstadsaksjonen legges ned i juni neste år? Jeg mener gårdeierne bør bestrebe seg for å fortsette samarbeidet med kommunen både hva gjelder forskjønnelse og drift av byen og vil arbeide for dette i Byfolk. På hvilke områder mener du det ville være naturlig at kommunen og næringslivet samarbeider? Både når der gjelder fysisk forskjønnelse og drift av byen vil et samarbeid mellom det offentlige og det private være av det gode. byfolk

11 byfolk Du er veldig engasjert i hvordan Oslo skal se ut og Eiendomsspar har blant annet som målsetting at selskapet skal gjøre sitt for å gjøre Oslo til en vakrere og hyggeligere by å bo og jobbe i. Er dette en holdning du ser hos andre som driver eiendomsvirksomhet i Oslo? Ja, det synes jeg absolutt. Noen er rimeligvis mer opptatt av disse spørsmålene enn andre, men jeg opplever gledelig nok at de fleste gårdeiere er opptatt av å bidra til en vakrere by. Hovedstadsaksjonen er et veldig konkret og gledelig eksempel på dette, og også en rekke andre steder dukker det opp fellesinitiativer til lyssetting og utsmykning. Kirkegaten er et av de helt ferske og positive eksemplene på dette. Medlemmene i Byfolk Oslo Sentrum AS representerer i dag rundt halvparten av eiendomsmassen i Oslo sentrum. Hvorfor skal gårdeiere i Oslo sentrum melde seg inn i Byfolk? Fordi vi som gårdeiere har nytte av å kunne være representert samlet i en rekke spørsmål, kanskje særlig i forhold til det offentlige. Når vi løfter i flokk, blir resultatene bedre. Hva skal til for at handelslekkasjen fra sentrum til bilbaserte kjøpesentre i og utenfor Oslo bremses opp? Eller sagt på en annen måte; hva skal til for at flere mennesker velger å komme til Oslo sentrum for å tilbringe tid og handle? Tilgjengelighet er viktig og det bør legges til rette for økt besøksparkering i byens sentrum. Et parkeringshus under Rådhusets borggård ville være et godt bidrag i så måte. Videre er trygghet, sikkerhet og renhold viktig, samt gode offentlige kommunikasjoner. Det er selvsagt også viktig at det skapes og vedlikeholdes attraksjoner i sentrum, med spennende tilbud innenfor handel, restaurant/café, forlystelser, festivaler, gallerier - ja sågar småflaskemuséer. BIDs lovgivning på plass i Storbritannia I midten av september fikk Storbritannia en lovmessig regulering av Business Improvement Districts (BIDs). Britene har hatt 22 pilotprosjekter gående i forskjellige typer bysentra parallelt med utviklingen av lovgivningen for å gjøre loven så effektiv og målrettet som mulig. Til forskjell fra BIDs lovgivningen i mange amerikanske stater er det de næringsdrivende i et område som kan foreslå å opprette et BID, og ikke gårdeierne. Men lovgiver uttrykker et ønske om at også gårdeierne blir med i BID'ene, og de vil underveis evaluere utviklingen og holder åpent for at også gårdeierne i fremtiden vil bli omfattet av loven. Les mer på

12 HOVEDSTADSAKSJONEN Ill: Multiconsult AS seksjon landskapsarkitekter Wessels plass Stortingets besluttet i 2002 å oppgradere Wessels plass til 100-års markeringen av unionsoppløsningen med Sverige 7. juni Arbeidene ble igangsatt 1. august i år og Odd Sørensen i Stortingets administrasjon regner med at Wessels plass i ny drakt skal stå ferdig til jubileet. Fremdriften er god og vi regner med å komme i mål til fastsatt tid som er 1. juni neste år. Grovarbeidene skal være ferdige til jul, sier Sørensen. Prosjektet ser også ut til å holde budsjettet. Sørensen forteller at prognosen for sluttkostnaden er 17 millioner kroner. Det er to millioner kroner under de bud- byfolk sjetterte 19 millionene. Hovedentrepenør er Braathen & Thorvaldesen AS med Multiconsult (13.3) som arkitekt og prosjekterende. Hovedstadsaksjonen har vært premissleverandør til løsningsforslaget. Norsk stein Nye Wessels plass skal bli en kvadratisk park der trikken skal gå tvers gjennom og den blir steinsatt med norsk skifer. Det grønne blir ivaretatt ved plenkasser med beplantning og en del trær. Fortauene blir steinsatt med den samme portugisiske steinen som brukes i de andre prosjektene under Hovedstadsaksjonen, for å få et helhetlig preg med de andre gatene rundt Stortinget, sier Sørensen. Langs fasaden på Stortinget i forlengelsen av Stortingsgaten og i Prinsens gate blir det laget brosteinsbelagte gateløp for gående. I dag ender Stortingsgaten mot Wessels plass, men i «gamle dager» gikk Stortingsgaten helt opp til Akersgata og det er dette man vil illustrere med å anlegge en brosteinsbelagt gågate forbi Stortinget. Lærings- og opplevelsessenter Omtrent midt i parken kommer det et et vannanlegg med et en konstruksjon som skal bringe overlys til det som skjer under bakken. For det er ikke bare på overflaten det skjer ting i Wessels plass. Under parken bygger Stortinget samtidig et nytt lærings- og opplevelsessenter i tillegg til ny underjordisk adkomst fra Stortinget til komitebygget i Akersgata og videre til Stortingets lokaler i Nedre Vollgt. Lærings- og opplevelsessenteret skal være et tilbud til skoleklasser og andre som vil lære om arbeidet på Stortinget og livet som stortingsrepresentanter. Det blir blant annet bygd en plenumssal med en funsksjon som skal gjenspeile det som skjer i stortingssalen, der elever blant annet kan få prøve seg på talerstolen og stemme over saker. I Danmark har de et lignende anlegg som har vært en stor suksess, og vi håper det vil være interesse for dette også her, sier Odd Sørensen.

13 byfolk Stortings plass Illustrasjon: Snøhetta Snøhetta har fått i oppdrag av Hovedstadsaksjonen å ruste opp Stortings plass og er hyret inn av Olav Thon til å tegne og prosjektere ny uteservering på plassen på nordsiden av nasjonalforsamlingen - på folkemunne bare kalt «Dasslokket». Prosjektleder Rainer Stange hos Snøhetta er ikke begeistret for økenavnet på Stortings plass og mener det er på tide å gravlegge «Dasslokket» og la Stortings plass gjenoppstå. Stortings plass er etter min mening en av de aller viktigste møteplassene i Oslo og den eneste som henvender seg direkte ut mot Karl Johan. Det er en viktig plass som er solrik og den har alle forutsetninger for å bli et viktig møtested, sier Rainer Stange. Hovedstadsaksjonen er et kollektivt løft av stat, kommune og grunneiere og er et forbilledlig prosjekt som er en gave til byen, mener Stange. Stortings plass blir løftet litt opp og får nytt dekke av granittheller og nydesignet uteservering. Ill: Nxt Oslo Opprustning i 7 delområder

14 HOVEDSTADSAKSJONEN Bedre enn forventet - Til tross for utilgjengelighet, støy, støv og anleggsmaskiner har kjøpesenteret Paléet på Karl Johan som helhet hatt plusstall mesteparten av sommeren. Tove Evenby Senterdirektør Paléet Utrolig nok har uterestauranten hatt tilnærmet fulle hus selv om støynivået til tider har vært helt ugjennomtrengelig. Folkeliv på gaten gjør at turistene oppdager senteret. Dette har vært helt vesentlig for å få kunder inn i senteret i sommerperioden, sier senterdirektør for Paléet, Tove Evenby. Kjøpesenteret ligger midt i på Karl Johan og har i hele sommer hatt en byggeplass rett utenfor dørene. Selv om enkeltuker har vært oppe i 10-15% nedgang er summen for hele senteret fortsatt pluss - og vi har humøret oppe. Samtidig har alle våre leietakere jobbet hardt og stilt sporty opp på kampanjer og aktiviteter, som nok har bidratt til at det har gått bedre enn fryktet. Godt samarbeid Samarbeidet med både Samferdselsetaten og entreprenørener er bedre enn forventet. Vi har fått forståelse for de fleste av våre behov når det gjelder kundestrømslogistikken. Vi har hatt et godt samarbeid med entrepenøren, NCC, som har kommet oss i møte og prøvd å gjøre det så smertefritt som mulig. Når vi har hatt spesielle behov har de stilt opp, ryddet plass og fulgt opp våre ønsker, sier Evenby. Spesielt er det forretningene som ligger nærmest ut mot gaten som har blitt hardest rammet av byggearbeidene. Men Evenby tror at den spesielle sammensetningen av butikker i kjøpesenteret har bremset nedgangen i omsetning. Vi har fått betalt for at vi har en rekke unike butikker i senteret. Vi har nesten ingen kjedebutikker og mange av butikkene har jobbet godt og bygget opp en stamme av faste kunder som kommer og handler, til tross for at adkomsten har vært litt vanskelig, sier Evenby. Tove Evenby mener at kommunen har vært positive og prøvd å legge til rette for de næringsdrivende i anleggsperioden, men hun presiserer at de har hatt mest kontakt med entrepenøren og at det til nå har fungert tilfredsstillende. Spent på fortsettelsen Selv om det har gått bedre enn ventet, er ikke arbeidene over ennå og Evenby er spent på fortsettelsen. Nå er arbeidene omtrent halvveis og snart starter arbeidet med fortauet på vår side av gaten. Vi skal selv gjøre noen arbeider på fasaden og prøver å «time» det med NCC arbeid med fortauet slik at det skaper minst mulig problemer for oss. Tove Evenby forteller at det har vært overraskende lite klager fra publikum - i hvert fall ikke direkte til senterledelsen eller forretningene. Nå gleder vi oss bare til de blir ferdige og over at byens sentrum og Karl Johan blir ny og fantastisk fin, sier Tove Evenby. byfolk

15 Tøft for Grand «Det har vært overaskende lite klager» Ønsker du neste nr av Byfolk tilsendt i posten, registrer deg på: Dette bladet kan også lastes ned elektronisk i PDF format på: Ønsker du å vite mer om medlemskap i Byfolk Oslo Sentrum AS: eller kontakt: John Vinneng, e-post: Bestill nytt gatenavnskilt nå! Administrerende direktør Svein-Petter Haslerud på Grand Hotel er ikke helt fornøyd med kommunens oppfølging i forbindelse med oppgraderingen av Karl Johans gate. - Vi har hatt store problemer med adkomsten til hotellet. Det ble riktignok anlagt en busslomme i Rosenkrantz gate, men vi har hatt store problemer med at folk parkerer der. Det gikk et par måneder etter at arbeidene startet til det lovede parkering forbudt skiltet i Rosenkrantz gate kom på plass. Det er helt utrolig at det skal gå så lang tid for å plassere ut et skilt, sier Haslerud. Haslerud forteller også at de har hatt en vesentlig nedgang i omsetningen i byggeperioden. Hovedgrunnen til det er at de måtte stenge uteserveringen på Gran Café. - Det ble ganske enkelt for trangt på fortauet slik at vi måtte stenge. Arbeidene har tatt lengre tid enn jeg trodde og det virker som man har planlagt litt dårlig, men når det blir ferdig blir det sikkert veldig bra. Jeg tror vi vil få et positivt løft i sentrum når vi ser resultatet av hva man har arbeidet med gjennom sommeren og kommende vinter, sier Svein-Petter Haslerud.

16 Returadresse: Byfolk Oslo Sentrum AS, Møllergata 7-9, 0179 OSLO Bestill nytt gatenavnskilt nå! Bestill nytt askebeger på: Samarbeid gir handlekraft og innflytelse Byfolk Oslo Sentrum AS gårdeiernes egen organisasjon i det sentrale Oslo. Drøyt 60 prosent av gårdeierne i Oslo sentrum er med i organisasjonen. Det er bra, men ikke godt nok. Alle bør være med. Det vil gjøre oss enda mer handlekraftig i arbeidet med å skape et vakrere og mer tiltalende sentrum. Med alle gårdeierne i ryggen har vi slagkraft til å påvirke saker som angår oss alle: Mer midler til renhold, øket innflytelse i reguleringssaker, større gjennomslagskraft for våre planer og ideer når Byfolks medlemmer er i Sentrale Oslo sentrum skal videreutvikles, høyere standard i det offentlige rom for bare å nevne noen av fordelene ved at du er med. Gevinsten er vi alle med på å dele. Folk flest får et triveligere sentrum når standarden på byrommet heves. Gårdeierne får økt avkastning på sine eiendommer. Det mangler ikke planer og prosjekter, men vi klarer det ikke uten deres støtte. Derfor tenger vi alle gårdeiere som medlemmer. Meld inn din bygning og bli en del av fellesskapet til alles beste! Kontakt meg Send meg beregningsgrunnlag for medlemskap PORTO Ja takk, jeg ønsker Byfolk Info tilsendt Navn/Foretak Kontaktperson Adresse: Byfolk Oslo Sentrum As Møllergata Oslo Tlf: E-post E-post: - Tlf

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET Byrådslederens avdeling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Oslo, 24.04.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-11026 ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

Detaljer

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen.

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. 01 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum Byråd: Hilde Barstad Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. Dette har vært inspirerende og morsomt. For første gang har staten, kommunen og

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring 21. Oktober 2010. Gårdeiermøte, Majorstuen næringsforening. av Ståle Berg og Petter Skjelsbæk Oslo en sikker, attraktiv og miljøvennlig by Bakgrunn for

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Dagali. Hilsen fra Kongsberg

Dagali. Hilsen fra Kongsberg Dagali Hilsen fra Kongsberg Ny giv for Kongsbergs bykjerne i det 21. århundret Byutvikling og strategier for Kongsberg: 1000 nye boliger i sentrum August 2007 Sju strategier for Kongsberg 1. Lågen. Mars

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar. Plassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges

Detaljer

Opprør mot høyhus på Strømmen

Opprør mot høyhus på Strømmen Opprør mot høyhus på Strømmen Strømmen Sparebank presenterte sin planer for planutvalget onsdag 13. mai i Skedsmo Rådhus. Forslaget har fortsatt 14-15 etasjer med boliger. (Kommunepolitikerne var forøvrig

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen i Sandnes Bystasjonen Sandnes 2 Visjon Bystasjonen skal være en positiv, moderne, aktiv og levende del av Sandnes sentrum. Et godt

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Hilde Bøkestad, byplansjef i Trondheim kommune 06.11.2014 Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Foto: Carl-Erik Eriksson Framtidssenario I 2050 har Trondheim 70 000 flere innbyggere Se

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes Infrastrukturdagene 2010 Bergen 10 11.02.2010 Skottesalen STATENS

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

ONE THOUSAND SQUARE/Lluis Sabadell Artiga/Ecosistema Urbano

ONE THOUSAND SQUARE/Lluis Sabadell Artiga/Ecosistema Urbano ONE THOUSAND SQUARE/Lluis Sabadell Artiga/Ecosistema Urbano Vinnerforslaget fra konkurransen om kunst på Stortorget -avslutningsrapport forprosjekt for Stortorget Etter en planleggingsperiode for Stortorget

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? Sammendrag: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI rapport 1334/2014 Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt og Njål Nore

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.10.2011 N-615.0, GBR- 11/4009 11/126495 Saksbehandler: Ellef Ruud Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 23.11.2011

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket Trender Mars 2015 Nordmenn - kjøkkenfolket I første kvartal har vi eksportert trevarer for 68 mill. kroner. Dette er en økning på 25 % fra samme periode i fjor, og etter flere år med tilbakegang i eksporten,

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Du skal få en dag i mårå Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Velkommen til en kronologisk vandring mot universell utforming av Hamar by s uterom. Torggata ( gågata ) Triangelen Strandgata Veilederen for

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Samfunnsutviklingsdagene 2015 Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Kari Kiil FAGDIVISJONENE Plan og Analyse Arkitektur og Landskap Bygg og Installasjoner Samferdsel

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi...

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... Side 1 av 2 Fra: Lohne, Lone [lone.lohne@aftenposten.no] Sendt: 10. april 2012 12:39 Til: Lise Olsen Takk Fra: Lise

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752

Saksframlegg. Trondheim kommune. RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752 Saksframlegg RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar forslag til retningslinjer for utleie av offentlig areal til uteservering

Detaljer

Hvem blir vinneren av CBD?

Hvem blir vinneren av CBD? Hvem blir vinneren av CBD? HAVNEFRONT OG CBD OSLO, 12. MAI 215 PER MORTENSEN CEO Linstow 100 % eid av Awilhelmsen AS Cruise Shipping / Offshore Real Estate Asset Management Retail 11.05.2015 Linstow 2

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Skien er en vakker historisk by med nydelig beliggenhet

Skien er en vakker historisk by med nydelig beliggenhet Skien er en vakker historisk by med nydelig beliggenhet Gjennom de siste årene har Skien sentrum gradvis blitt tømt for funksjoner Vi jobber med å snu trenden og ta et felles løft Bo i by De ledige lokalene

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5 Oslo kommune Bymiljøetaten Møtereferat Til stede: Sykkelprosjektet i Oslo kommune ved Rune Gjøs og May Andrine Gran, Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Brita Høyesveen (prosjektleder), Rikard Lund (eiendomserverver)

Detaljer

Framtidens bygder. Mellom bakkar og berg, Solund 2012 Alf Waage, Ecobox #framtidensbygder

Framtidens bygder. Mellom bakkar og berg, Solund 2012 Alf Waage, Ecobox #framtidensbygder Framtidens bygder Mellom bakkar og berg, Solund 2012 Alf Waage, Ecobox #framtidensbygder Framtidens bygder Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt i klimagassutslippene må også bygdene bli mer klimasmarte.

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn

Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn Oslo kommune Samferdselsetaten Fremtidsvisjon for Ensjø Oslo kommune Samferdselsetaten Veiledende

Detaljer

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom Plannettverk: Hordaland Fylkeskommune 25.09.14 v/ Ruth M C Holme Dammann Nolly planen over Roma viser de felles rom og når

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

God fortsettelse i 6. skoleår?

God fortsettelse i 6. skoleår? God fortsettelse i 6. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

Betong i utemiljø, Porsgrunn

Betong i utemiljø, Porsgrunn Bratsberg brygge Betong i utemiljø, Porsgrunn Feste Grenland as landskapsarkitekter mnla Tekst: Lars Martin Sørli Foto: Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS (utlånt av Aaltvedt Betong AS) og Lars Martin Sørli

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer