Jernbaneverket - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen AS - Trondheim /Yngve Rønning Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Tom-Erik Rørheim /12/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Svar - Krav i forbindelse med gnr/bnr/snr 11/619/15 - Bærum kommune Hensettingsprosjektet Høvik - Informasjon Liv Bugge tbygging Øst hensetting /Knut-Erik Gudem 522 Internt notat uten oppfølging, Koblingsmøte for ERTMS Ski ST ERTMS tbygging Østre linje - ERTMS System - Interne avklaringer / sluttkontrollører Portefølje 2 /Henning Andenæs 770 tgående internt produsert, Svar - Togtrafikk mellom Lysaker og Høvik Skøyen - Asker Parsell Lysaker - Sandvika Informasjon publikum - Offentlige etater og naboer Bærum kommune Områdeutvikling tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter Inngående eksternt produsert, Follobaneprosjektet - Månedsrapport Mars K Follobaneprosjektet - K med Asplan Viak AS - Rådgiver offentlig planbehandling Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor Follobanen /Ragnhild Sarsten Internt notat uten oppfølging, Partsmøte 34 JBV Signal og SIE Signal Hovedbaneprosjektene - Sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen - K Nett teknologi /Anne Britt Killi 772

2 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, PL-møte nr 107 JBV Signal og SIE Signal Hovedbaneprosjektene - Sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen - K Nett teknologi /Anne Britt Killi 772 Internt notat uten oppfølging, Løsning for Lok-områder Langset Eidsvoll - Hamar - Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Signal Programvarebasert sikringsanlegg /Kim Helge Sigbjørnsen Programvarebasert sikringsanlegg /Kim Helge Sigbjørnsen Internt notat uten oppfølging, Dispensasjon for bruk av brunt/gult og anleggstegninger under prosjektering av fase og Eidsvoll - Hamar - Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Signal Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Jarle Larsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Cato Andreassen Programvarebasert sikringsanlegg /Espen Leknes 770 Inngående eksternt produsert, Feil ved veksel 40 Eidsvoll Hensetting Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Siemens AS /Ingunn Gudim Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier Inngående eksternt produsert, Oppkjørbar drivmaskin, fastholdekraft med mer Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Siemens AS CTC og relébasert sikringsanlegg /Audun Holtet Inngående eksternt produsert, Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 59/1 i Tønsberg kommune Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie

3 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Gnr/bnr 58/ Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie tgående internt produsert, Høringsuttalelse med innsigelse - Detaljreguleringsplan for Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, Trondheim kommune Trondheim kommune - Reguleringsplan for Ranheim senterområde - Gnr/bnr 23/190-23/142-23/111-23/186-23/848 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar Lillefloth tgående internt produsert, FP 08 Eidanger, klage på støy fra tunnelvifter Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn - Naboinformasjon tbyggingsprosjekter Vest /Trine Bratlie Evensen 522 Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale nr 9 K Berging NSB Berging og beredskap Jernbane, kontrakt K Vedlikehold strategi /Jan Vidar Moen 873 Inngående eksternt produsert, E6Db FP1 Månedsrapport for februar 2015 Eidsvoll - Hamar Fellesprosjektet Langset - Brøhaug Byggeplan FP1 ViaNova Plan og Trafikk AS /Stein Slaatsveen tbyggingsprosjekter Øst /Henning Johnsen /18/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221

4 I,, N, X tgående internt produsert, Oversending av saksdokumenter i jordskiftesak Lunde Søndre Jordskiftesak Lunde Søndre - Nedre Buskerud Jordskifterett Advokatfirmaet Mageli ANS Hamar Eiendom /Ingunn Andersen Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHNT51 Nord-Trøndelag Bekreftet partsavtale Nord-Trøndelag fylke - Kart Statens kartverk Steinkjer Plan og teknikk, over-/underbygning /Håvard Moe Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Svarbrev reklamasjon på kiosker til veisikringsanlegg - K ERTMS tbygging Østre linje Veisikringsanlegg Rosenfelt & West Engineering A/S ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen Inngående eksternt produsert, Legeattest godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

5 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av TKF for JBV-vognkort for anleggshenger 6-10 t MiTrans AS FIAS nr Arbeidsmaskiner for Maskinell Sporservice AS - Brukstillatelser Maskinell Sporservice AS /Gustav Noer Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said Inngående eksternt produsert, Søknad om økonomisk tilskudd Raumabanen Lesja Kommune - Dyrepåkjørsler langs jernbanen - Søknad om tilskudd til foringsplass Lesja kommune Teknisk operativ støtte Midt /Roar Skarsmo Inngående eksternt produsert, Tilleggsopplysninger ifm. søknad om JBV-vognkort for skinne / vei traktor Valtra 8670 T203 nr. FW 4555 JBV Vognkort - Brukstillatelser - Brødrene Bjugstad AS - Arbeidsmaskiner Brødrene Bjugstad AS /Geir Bjugstad Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Nemanja Kocic Internt notat med oppfølging, Flåmsbana Reppa og Berekvam planovergang - Svar på søknad om funksjonell godkjenning for flytting av innkoblingsfelt på A-og B side samt flytting av WA og WB for Reppa plo, og endringer i CTCindikeringer for begge planovergangene. Flåmsbana - Reppa planovergang - Automatisk helbomanlegg Område Vest med stab /Tor Olav Eriksen Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad 777, Flåmsbana Reppa og Berekvam planovergang - Flytting av innkoblingsfelt på A-og B side samt flytting av WA og WB for Reppa plo, Endringer i CTC-indikeringer for begge plo - Innsending av tegninger til funksjonell godkjenning Internt notat med oppfølging, Flåmsbana Reppa og Berekvam planovergang - Flytting av innkoblingsfelt på A- og B side samt flytting av WA og WB for Reppa plo, Endringer i CTC for begge plo - Innsending av tegninger til godkjenning for bygging Flåmsbana - Reppa planovergang - Automatisk helbomanlegg Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting Område Vest med stab /Tor Olav Eriksen 777

6 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Legeattest godkjent til Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, Rombak st. Svar på søknad om funksjonell godkjenning av midlertidig signalanlegg. Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Detalj-/byggeplan CTC og relébasert sikringsanlegg /Ingemund Værlien Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad 600 Internt notat med oppfølging, Rombakk st. Svar på søknad om funksjonell godkjenning av stillerapparattegning Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Detalj-/byggeplan CTC og relébasert sikringsanlegg /Morten Bremseth Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad 600 Internt notat uten oppfølging, Kryssingsbarriere når utkjørhovedsignal plassere 50m før kritisk middel Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Detalj-/byggeplan CTC og relébasert sikringsanlegg /Morten Bremseth 600 Internt notat uten oppfølging, Kryssingsbarriere TATC-tid Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Detalj-/byggeplan CTC og relébasert sikringsanlegg /Morten Bremseth 600 tgående internt produsert, Endringsordre EO nr 01 - Tredjepartskontroll av KL-fundamenter på Rombak - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Indira management AS Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis

7 I,, N, X tgående internt produsert, Innkalling til oppfølgingsmøte Personalmappe - Offl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /Siv-Lill Frøland Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Endring K og K Sammenslåing 2015 Sperry ltralyd ltralydkontroll av skinner fra og med 2012 Vedlikehold strategi /Jan Vidar Moen 721 Internt notat uten oppfølging, leder el.sikkerhetskort Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Refusjon av utgifter til terminalbriller Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, nderskrevet arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, div. kursbevis Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

8 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Oppfølgingsplan ved sykmelding Personalmappe - Offl 13 Infrastrukturprosjekter /Bjørg Dolmen Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Midlertidig tilsetting - Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Overføring annen statsetat Personalmappe - Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om forskudd av lønn Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 3/24/2015, Besvart med utgående dokument, Vedrørende søknad om forskudd på lønn tgående internt produsert, Vedrørende søknad om forskudd på lønn Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Vestfoldbanen, Barkåker - Tønsberg, Overlevering av en stk reviert FDV tegning, Elkraft - Bekreftelse på mottak og godkjenning Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Overlevering av FDV-dokumentasjon tbyggingsprosjekter Vest /Helle Andrea Kristiansen Svanberg tbyggingsprosjekter Vest /Helle Andrea Kristiansen Svanberg

9 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Godkjenning av sikkerhetsvakt Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Releplan Nesbyen omformerstasjon Banestrømforsyning - Releplaner utgående linjer - Godkjenning IETV Elektroteknik AB /Bo Landström Energi plan prosjekt /Erik Jesper Tage-Hansen tgående internt produsert, Fornyet 5stk. TKF for anleggshenger JBV trygvetralle, 2-veis dumper JBV , 2-veis gravemaskin Komatsu (JBV , JBV & JBV ) Banedrift AS - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist TKF - arbeidsmaskiner Banedrift AS Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said Inngående eksternt produsert, Innmeldingsskjema Rørosbanen PC78 S 8 Banedrift AS - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist TKF - arbeidsmaskiner Banedrift AS /Frank Melby Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 3/25/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, Maskinsøknad om bruk av PC 138 S 8 på fortsettelse av fiber prosjekt Rørosbanen Banedrift AS - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist TKF - arbeidsmaskiner Banedrift AS /Frank Melby Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 3/25/2015, Besvart pr telefon

10 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Maskinsøknad om bruk av PC 138 S 2 på fortsettelse av fiber prosjekt Rørosbanen Banedrift AS - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist TKF - arbeidsmaskiner Banedrift AS /Frank Melby Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 3/25/2015, Besvart pr telefon Internt notat uten oppfølging, Lønnsfastsettelse Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om pensjon Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helsegodkjenning godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Forslag om gjennomføring av endringsforordning til POPs-forordning - Høring Forslag om gjennomføring av endringer i REACH vedlegg XIV i norsk regelverk Samferdselsdepartementet Styringsstab sikkerhet og miljø /Per Fjeldal 584 Inngående eksternt produsert, Etterlyser kvittering for mottakelse av innkalling Konsesjon på nye overføringsanlegg - Flesaker i Øvre Eiker til Setersberg i Modum kommune Eiker, Modum og Sigdal tingrett Energi plan prosjekt

11 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Nye hovedsikkerhetsvakter Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Antall støttelabber på JBV , JBV og JBV Volvo EW 160 gravemaskiner Brukstillatelser - Arbeidsmaskiner - Rune Vasdal AS Rune Vasdal AS Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad /23/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Kursbevis_Kontaktledningskurs for Elektromontørgruppe A og energimontører Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Legeattest etter periodisk helseundersøkelse godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Arsana AS HMS Bedriftslege Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

12 I,, N, X Inngående eksternt produsert, KV for logistikknutepunkt i Bergensregionen - Fastsettelse av samfunnsmål KV for logistikknutepunkt i Bergen Samferdselsdepartementet Strategi og samfunn sør og vest 504 tgående internt produsert, OSL markedsplass 1 på toppen av rulletrapp ankomst Avtale mellom Jernbaneverket og Flytoget AS - Leie av definerte arealer til reklame - Oslo S - Lillestrøm - Oslo Lufthavn Gardermoen Flytoget AS /Anders Evjen Jørstad Stasjoner stab /May-Liss Daljord 539 Internt notat uten oppfølging, Godkjenning av sikkerhetsvakt Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Godkjent helseundersøkelse til med disp. Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, GRK - Meeting nr 13 - Common status meeting SINTEF-NOKIA-JBV referat.docx Redundant kjernenett GSM-R - Oppfølging NSN Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Kristine Nedberg 780 Internt notat uten oppfølging, GRK - Referat fra møte nr. 8 Statusmøte SINTEF - JBV Redundant kjernenett GSM-R - Oppfølging NSN Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Kristine Nedberg 780

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Frys Bøn og Kleggen Stormoen Kleggen tvikling og sanering av planovergang Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter 725 Inngående eksternt produsert, Avtale om sluttvederlag Personalmappe - 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 3/25/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Avrop Follobaneprosjektet - Kontrakt K med Baneservice AS - Rammeavtale om sikkerhetsmannskaper Follobanen /Geir Tore Andersen 700 Inngående eksternt produsert, Oversiktsliste NIK uke 11, F04 Arkeologigropa Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - SHA - Forberedende arbeider NIK Norsk institutt for kulturminneforskning Follobanen /Terje Bakke Inngående eksternt produsert, KV Østre linjes forbindelse mot Oslo - ekstern kvalitetssikring - Fylkesmannens uttalelse Konseptvalgutredning (KV) for Østre linjes forbindelse mot Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus /Jostein Meisdalen Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Torun Hellen Inngående eksternt produsert, Offentlig sektor og Strategisk Næringsplan Rana kommune - Planprogram for strategisk næringsplan Maiken Bjørkan Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli

14 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Offentlig sektor og Strategisk Næringsplan - nytt tidspunkt Rana kommune - Planprogram for strategisk næringsplan Maiken Bjørkan Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli 513 Internt notat uten oppfølging, tvidet strekningskunnskap Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kontrollprøve 555 Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Prosjekt Plattformforlengelse Øksnavadporten holdeplass på Sørlandsbanen - Melding om ny eller endring av strukturelt delsystem Plattformforlengelser på Klepp stasjon og Øksnevadporten holdeplass Statens jernbanetilsyn Infrastrukturprosjekter /Mona Tviberg Hille tgående internt produsert, Revisjon av Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) Trafikkregler for strekninger med ERTMS NSB AS Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Jon Inge Schiager Kjernlie 801 Internt notat med oppfølging, Revisjon av Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) Trafikkregler for strekninger med ERTMS Område Øst /Per Herman Sørlie Trafikksjef Øst /Lars Ola Bækkevold Transport /Håvard Vestgren Forvaltning og driftstøtte /Ingar Harry Hanserud Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Jon Inge Schiager Kjernlie 801

15 I,, N, X tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Søknad om avtalefestet pensjon og søknad om pensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmeldingsskjema sendt til statens pensjonskasse Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, Follobanen Ski 02, Svar på søknad om funksjonell Godkjenning TTG Follobaneprosjektet - Signal - Korrespodanse med andre enheter i JBV Follobanen /Anne Margrethe Waage Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad 770, Follobanen Ski 02, Funksjonell Godkjenning TTG Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221

16 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Sagt i fra seg sin førerkompetanse. Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Arsana AS HMS Bedriftslege Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Kopi av kunngjøring av detaljregulering for Strandveien vest Nedre Eiker kommune - Reguleringsplan for Strandveien vest ( Strandveien ) gnr/bnr 23/15-23/4 med flere Nedre Eiker kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Stig Hagelid Fjeldstad 514 Inngående eksternt produsert, Company's response to complaint over contract award Follobaneprosjektet - Tunnel TBM - Kontrakt K med XXXX - EPC TBM - Anskaffelse Implenia Norge AS offl. 23 tredje ledd Follobanen /Thien Hai Huynh

17 I,, N, X tgående internt produsert, Referat møte Oslo lufthavn Gardermoen T2 - Prosjektering Nivå D Toft Helle Eggerud Jonn Gardermoen - Terminal T2 /Petter Nicolai Andersen Reinsberg Atle Prosjekter Oslokorridoren I /Svein Solvang Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Christian Wesenberg 724 tgående internt produsert, Referat møte med oppdaterte skilt og møbleringsplaner Oslo lufthavn Gardermoen T2 - Prosjektering Nivå D Toft Helle Eggerud Jonn Gardermoen - Terminal T2 /Petter Nicolai Andersen Reinsberg Atle Prosjekter Oslokorridoren I /Svein Solvang Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Christian Wesenberg 724 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Melding om vedtak - Sluttbehandling av detaljregulering for felt N4 i Grasmogrenda næringspark Nannestad kommune - Reguleringsplan for felt N4 i Grasmogrenda næringspark Nannestad kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Trine-Marie Molander Fjeldstad

18 I,, N, X tgående internt produsert, tsettelse av frist for søksmål Lillestrøm hensetting Hovedbaneprosjektene - Lillestrøm hensetting GE 10 - K Kontrakt Implenia Norge AS Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Karstein Søreide tgående internt produsert, JBV PM-035 Request for Hardware Information Winter Equipment Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud tgående internt produsert, JBV PM-032 Contractors Clarification on Interface Definitions for Winter Equipment Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-038 Request for VO on Crane Endless Slewing Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JB -PM-037 Request for VO on Selectron Display Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-036 Confirmation on Air Reservoirs Stainless Steel Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud

19 I,, N, X tgående internt produsert, JBV PM-035 Request for Hardware Information Winter Equipment - Answer from JBV point 1 in WBA letter Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-043 Contractors Reminder to the Customer concerning overdue approval to Contractors timeschedule Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud /13/2015, Besvart med utgående dokument, JBV PM-043 Contractors Reminder to the Customer concerning overdue approval to Contractors timeschedule tgående internt produsert, JBV PM-043 Contractors Reminder to the Customer concerning overdue approval to Contractors timeschedule Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud tgående internt produsert, Variation Order Request 10 - Homologation NoBo Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-042 Reply on JBV request PDR WBA Actions Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, PM-041 Reply on JBV request PDR Missing Documents Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud

20 I,, N, X Inngående eksternt produsert, JBV PM-040 Reply on JBV request for ITP and RAMS Plan Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-039 Contractors Reminder to Customers review of HSE Plan Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud tgående internt produsert, JBV PM-034 Mutually Agreement on Handlings Fee Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, VOR-35 Offer Enhanced Heating of Movable Cabin Window Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Harald Konjer Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, VOR-36 Offer Quick Couplings for Higher Pressures Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Harald Konjer Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud Inngående eksternt produsert, JBV PM-046 Contractors Reply on JBV rejection of VOR#29 Enhanced preheating Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Harald Konjer Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud

21 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Korrigering av lønn for lærling Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Statusrapport pr og utkast til budsjett for 2015 Bønsparsellen Nasjonal verneplan for jernbanens kulturminner - Delplan;"På gamle spor og stier" - Bønsparsellen NORSK INSTITTT FOR KLTRMINNEFORSKNING Vedlikehold strategi /Magne Fugelsøy tgående internt produsert, Svar - Detaljregulering Eckersbergsgate 4 og Lerches gate 1, delvis ny behandling Tønsberg kommune - Reguleringsplan for beredskapsplass og samferdselsanlegg Eckerbergs gate 4 (del av gnr/bnr 9000/4) og Lerches gate 1 (del av gnr/bnr 9000/5) - Plan id Tønsberg kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Stig Hagelid Fjeldstad Inngående eksternt produsert, Mom from the Wheel - Rail Meeting in Kiruna Skinne og hjulskader på Ofotbanen og Malmbanen LKAB Kiruna /Thomas Nordmark Plan og teknikk, over-/underbygning /Bjørn Gunnar Larsen tgående internt produsert, KDP Ny bru over Glomma i Sarpsborg - Teknisk gjennomførbarhet av nye alternativer for krysning av Glomma Sarpsborg kommune - Kommunedelplan - Ny bru over Glomma Sarpsborg kommune /Laila Irene Vestby Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Åse M. Drømtorp Inngående eksternt produsert, Tilkjent erstatning - skade på Jaren togstasjon Gjøvikbanen - Jaren stasjon - Anmeldelse av knust rute Statens innkrevingssentral Stasjoner Rauma-, Dovre-, Gjøvik- og Kongsvingerbanen

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Vi har mye å hente gjennom bedre samordning og samarbeid. GORM FRIMANNSLUND, infrastrukturdirektør Private fornyer Jernbaneverket setter ut 70 prosent av alle fornyelsene til

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

FORJERNBANE. Inter City s.12. Krevende trasévalg Østlig trasé manipulert vekk? s. 15

FORJERNBANE. Inter City s.12. Krevende trasévalg Østlig trasé manipulert vekk? s. 15 FORJERNBANE Inter City s.12 Krevende trasévalg Østlig trasé manipulert vekk? s. 15 FORJERNBANE Ikke saldér bort jernbanen RIK ONSRUD medlemmene og Didrik Seips pårørende for gaver til For mer godt med

Detaljer

Ny jernbanemotor. Gorm Frimannslund får ansvar for hele jernbanenettet. Han vil gå systematisk til verks, gjerne i arbeidstøy ute i pukken.

Ny jernbanemotor. Gorm Frimannslund får ansvar for hele jernbanenettet. Han vil gå systematisk til verks, gjerne i arbeidstøy ute i pukken. Jernbanemagasinet nr. 1-2014 Dansk jernbane Langsiktig satsing gir høy effektivitet Norsk jernbane Årlige budsjetter gir dyre løsninger Stopper vannskader Nye metoder gir tørre tunneler Jernbaneverket

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var NR 5 2011 Dobbel lykke Linda og Jan-Inge har allerede funnet lykken i Bærumstun nelen. Etter åpningen 15. august dobles kapasiteten til glede for alle som reiser med tog vest for Oslo. SIDE 4 9 Signaler

Detaljer

Krevende beredskap Spesialkompetanse på fem ulike signalanlegg er nødvendig for å sikre jernbanens beredskap i Oslo-området.

Krevende beredskap Spesialkompetanse på fem ulike signalanlegg er nødvendig for å sikre jernbanens beredskap i Oslo-området. Jernbanemagasinet nr. 2-2013 NTP «Valget er enkelt: tog eller kaos!» Vår egen nøkkelkunnskap er avgjørende for at togene skal gå. GuTTORM MOSS, banesjef i Stor-Oslo Effektivisering Mer jernbane for hver

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

Årsrapport 2012. Oslo, 11. mars 2013

Årsrapport 2012. Oslo, 11. mars 2013 Årsrapport 2012 Oslo, 11. mars 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Jernbanedirektørens beretning... 3 1.2 Målmatrise... 5 1.3 Overordnet økonomisk status... 5 2 Overordnede mål... 6 2.1 Driftsstabilitet...

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer