Jernbaneverket - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X tgående internt produsert, Støyplager Hell - Værnes - Brobygging Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Karstein Søreide 600 Inngående eksternt produsert, Krav mot selvskyldnergaranti for leie av Gnr/Bnr 11/619 snr Bærum kommune Hensettingsprosjektet Høvik - Informasjon Liv Bugge tbygging Øst hensetting /Knut-Erik Gudem /24/2015, Besvart med utgående dokument, Brev til Liv Bugge datert vedr. krav ifm gnr. 11, bnr. 619, snr Bærum kommune tgående internt produsert, Ny Høvik stasjon. Tinglysing av grunnervervsavtaler. Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale - utløsing av siste opsjonsmulighet for Halvor Søreide - Dovre Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale vedr utløsing av siste opsjonsmulighet - innleie Martin Algrøy, KanTech Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen tgående internt produsert, Entreprisekonttrakt - K Bygging av landbruksvei Refsland FV14 Lynges - Krav om vederlagsjustering og fristforlengelse Lund kommune - Reguleringsplan for omlegging av Fv 14 Bjarne Solli Graveservice AS Juridisk seksjon /Øystein Kvalheim

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Trondheim Sentralstasjon - planlegging for universell utforming Dovre- og Meråkerbanen - Trondheim Sentralstasjon - Prosjektnr Entrepriser/Produksjon FFO Sør-Trøndelag Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Ingunn Ramdal 710 Inngående eksternt produsert, Tilbakemelding fra befaring - Belysning av Sjøbakken bru Ofotbanen - Narvikterminalen - Fagerneslinja - Prosjektnr Rådgivere Calina Pandele Yttredal Prosjekter Nord I /Tor Gunnar Pedersen Internt notat uten oppfølging, Possible financial settlement of WO-001 and -003 SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater 13, jf. fvl. 13 første ledd nr Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm tgående internt produsert, SSG DVO-016 Rel 1.1_v3 Safety zone key lock process SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales endringsanmodninger og endringsordre Thales Norway AS Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm tgående internt produsert, RAM- og farelogg E6 - Dovrebanen, fase 40 Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Safetec AS /Ingrid Time Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Farelogg E6 - DB - Spørsmål om redundant KL-løsning Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Safetec AS /Ingrid Time Prosjektstyring /Yngvar Skilnand

3 I,, N, X tgående internt produsert, EH - KL-fundament FP1 med FASE Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand 760 Internt notat uten oppfølging, RT Dovrebanen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Plan og teknikk, elkraft og tele /Magne Hagen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, EH - Jordspyd Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Lien Jon Ola Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH - Festeplater Molykkja tunnelen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH-FP2 - Telehytte Morstuatunnelen portal nord Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Eva Mathisen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, BM1139 svar fra VH angående jordingspunkter i lvin Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL tbyggingsprosjekter Øst /Jan Sverre Klåpbakken Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Geir Pynten Prosjektstyring /Yngvar Skilnand 760

4 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Sikkerhetsbevis fase Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Karen Ranestad Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, Svar på spørsmål fra Infranord ang fase Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, EH-FP2 - Trekkerør til spor Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Norconsult AS - Hovedkontoret /Jørn Arild Sæther Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Endring av KL-bryter for Molykkja Nord Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Niklas Marcussen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH - Anvisningsskilt - Molykkja tunnelen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, elkraft Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv - tinglysningsavtale gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tønsberg kommune Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Tor Georg Cudrio tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie

5 I,, N, X tgående internt produsert, Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell Grunnerverv gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tøsnberg kommune - Tinglysing av avtale anmerkning bruksretter Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie Inngående eksternt produsert, Transport over Ofobanen LKAB Malmtrafik AB - Februar 2015 Ofotbanen - Malmtransportene på Ofotbanen LKAB Malmtrafik AB /Martin Kajander Ofotbanen /Sølvi Antonsen /4/2015, Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, nderretning vedrørende gjennomførelse av signal. Forberedende renseverk ØKB ERTMS /Kjell Holter Teknisk operativ støtte Øst /Roy Berntsen 710 Internt notat uten oppfølging, Kort oppsummering fra koordineringsmøte mellom R2012/X-spor Hovedbanen prosjektet og Dobeltspor Eidsvoll-Hamar prosjektet Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby tgående internt produsert, Avklaring angående prosjektering Spor VI og middelkontroll Eidsvoll Vending Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Morten Tjore Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier tgående internt produsert, Liste med innmålinger Eidsvoll St ifbm ATC-prosjektering Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Tor Granøien Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier

6 I,, N, X tgående internt produsert, FATC Eidsvoll Vending - Avklaringer Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Ingunn Gudim Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier Internt notat uten oppfølging, tkryssing av gamle tittelfelt ved prosjektering Hovedbaneprosjektene Felles Signal Byggeplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Internt notat uten oppfølging, Delavtale mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket Morskogstunnelen på E6 og lvintunnelen på Dovrebanen - Bruk av rømningstunnelen Eidsvoll - Hamar - Fellesprosjekt - Samarbeid med Statens Vegvesen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Yvonne Berglie 629 Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA52 Sørum Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA52 Sørum Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA53 Fet Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA53 Fet Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Signert avtale K

7 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Signert avtale K tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA52 Sørum Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA53 Fet Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland

8 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHB51 MidtBuskerud Signert avtale K Buskerud fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LPIEVE01 Digitalt reguleringskart Sande - Signert avtale K Vestfold fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221

9 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, OTIF - Liste over CIV-strekninger OTIF Classon Elisabeth Internasjonalt kontor 071 Internt notat uten oppfølging, Sjekkliste medarbeider som slutter - Innleie personell Stor-Oslo 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten 216 Internt notat uten oppfølging, Sjekkliste medarbeider som slutter - Innleie personell Stor-Oslo 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten 216 Internt notat uten oppfølging, Habilitetsskjemaer kulvertanskaffelse Randsfjordbanen - Nedlegging av planovergang - Km 71,470 med flere - Hoengårdene i Øvre Eiker kommune offl. 23 tredje ledd Prosjekter Sør /Karl Ivar rdal 725 Inngående eksternt produsert, Innvilget forlengelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personaladministrasjon Personalarkiv 221

10 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Møtereferat nr 10 - Prosjektmøte Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjekt nr Generell Prosjekter Nord I /Trond Hermansen Prosjekter Nord I /Astrid Rønhovde Andersen Inngående eksternt produsert, Søknad om nytt vognkort håndtralle Robel Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Steinar Høisæter Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av TKF SPOT Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad Inngående eksternt produsert, Søknad fornyelse av TKF Skinne-/veimaskin Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 Inngående eksternt produsert, Oversendelse av geovekstavtale for E39 Livold-Ålgård - for signering Rogaland fylke - Kart Statens kartverk Stavanger Plan og teknikk, over-/underbygning

11 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Oppsigelse fra arbeidstaker Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse etter eget ønske Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Bekreftelse på tilsetting Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale mars 2015 Ressurser til vinterberedskap og alternative vinteraktiviteter - Baneområde Stor Oslo inkl Alnabru Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen tgående internt produsert, Tiltaksplan for forurenset grunn for arkeologiske arbeider og kabelkulvert i Haven Follobaneprosjektet - Miljøoppfølging Fylkesmannen i Oslo og Akershus Follobanen /Kristine Wasrud Inngående eksternt produsert, Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personaladministrasjon Personalarkiv 221

12 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, JBV Vognkort JBV utstedt, men ikke oversendt - foto og informasjon om utstyr - Huddig 1160D gravlaster JH Spårservice AB - Brukstillatelser arbeidsmaskiner Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 198, 199 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 210, 211, 212, 213, 214,, 216,, 218 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 477, 478 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief - Kontrollørmelding Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 509 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 620, 621, 622, 623, 624 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Inngående eksternt produsert, Godkjenning av endring - Ny ansvarlig søker - Rombak kryssingsspor - Gnr/bnr 108/1 - Rombak Stasjon Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Offentlige myndigheter Narvik kommune Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) 600 tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr Etablering av forenklet driftsvei øst for anlegget på nordside av spor - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser PEAB Anlegg Tromsø Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr Produksjon og nedsetting av maste- og bardunfester - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser PEAB Anlegg Tromsø Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis Internt notat uten oppfølging, E06 - Erklæring om taushetsplikt - K Ofotbanen - Bjørnfjell kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis

14 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Risikovurdering Adgangskontroll Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke SHA tbyggingsprosjekter Vest /Torstein Dahle Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHØS51 Østfold Avtale til signering Østfold fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHØS51 Østfold Signert avtale K tgående internt produsert, Prosjekt LACHØS51 Østfold Signert avtale K Østfold fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/4/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, leder el.sikkerhetskort gyldig til Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Oppsigelse av stilling Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221

15 I,, N, X tgående internt produsert, Svar - Lønnsplassering Personalmappe - Plan og teknikk, over-/underbygning /Hans Kristian Endresen Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om refusjon av utgifter til terminalbriller Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding (kvittering fra SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Søknad om pensjon (kvittering SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

16 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Søknad om pensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Planleggingsmøte arkeologiutgravinger vår Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Riksantikvaren/NIK - Møtereferater Follobanen /Kjell Bjarne Lillekvam Follobanen /Jarle Odland Follobanen /Terje Bakke Skanska Norge AS /Hans Petter Johannessen Follobanen /Kristine Wasrud 500 tgående internt produsert, Tegningsavklaringer S&B og skjematisk skiltplan EVLV (mellom faser) Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - Godkjenninger av teknisk dokumentasjon Siemens AS /Tor Granøien Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbud med korrigert stajoneringssted Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

17 I,, N, X tgående internt produsert, Forlenget læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Godkjent organisasjonskart for Follobanen Follobaneprosjektet - Organisasjonskart for Oslo - Ski, Follobanen Follobanen /Anne Hellumsand 500 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av avtale om læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse på grunn av sykdom Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

18 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt LACHTE53 Bø Signert avtale K Telemark fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHTE54 Porsgrunn Signert avtale K Telemark fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Togtrafikkdata fra Lilleby skole til Bromstadvegen Leangen, Trondheim kommune - Støyberegning og prognoseår 2038 Trondheim kommune - Reguleringsplan / Områdeplan for Lilleby Asplan Viak AS Trondheim Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona tgående internt produsert, Forhåndsvarsel om oppsigelse Personalmappe - Strategi og samfunn /Hans Otto Hauger Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

19 I,, N, X tgående internt produsert, Nytt tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på levering av prøvesvar til leder Personalmappe - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på innleie av ny person (samme avtale) Bemanningsavtale vikarer - K K K Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen Internt notat uten oppfølging, MoM Management Meeting 16 March 2015 SignAn - K Frame agreement Thales - Møter og møtereferater 13, jf. fvl. 13 første ledd nr Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm 612 tgående internt produsert, OSL markedsplass på toppen av rulletrapp ankomst Avtale mellom Jernbaneverket og Flytoget AS - Leie av definerte arealer til reklame - Oslo S - Lillestrøm - Oslo Lufthavn Gardermoen Flytoget AS Stasjoner stab /May-Liss Daljord Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/4/2015, Tatt til etterretning

20 I,, N, X tgående internt produsert, Innløsing av opsjon Prosjektbestilling Rånåsfoss/Auli Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Heidi Johanne Jensen Internt notat med oppfølging, Nytt vegsikringsanlegg på Kleggen planovergang - Møtereferat fra møte Stormoen Kleggen tvikling og sanering av planovergang Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter 725 3/23/2015, Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, Bestilling av BES 2000 helbomanlegg - Kleggen planovergang - Innkjøpsordre Stormoen Kleggen tvikling og sanering av planovergang Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter 725 3/23/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Feil på Lønn i forhold til B-tilegg for leder - Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Leder el.sikkerhetskort gydlig til Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tverrfaglig skilplan og skilplantabell Lillestrøm - underlag fra Baneområde Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi 770

21 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt Plattformforlengelse Klepp stasjon på Sørlandsbanen Melding om ny eller endring av strukturelt delsystem Plattformforlengelser på Klepp stasjon og Øksnevadporten holdeplass Statens jernbanetilsyn Infrastrukturprosjekter /Mona Tviberg Hille Internt notat med oppfølging, Follobanen Ski 02, Funksjonell Godkjenning TTG Follobaneprosjektet - Signal - Korrespodanse med andre enheter i JBV Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad Follobanen /Anne Margrethe Waage 770 3/24/2015, Besvart med nytt notat, Follobanen Ski 02, Svar på søknad om funksjonell Godkjenning TTG Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding (kvittering fra SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - offl. 25 første ledd Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Informasjon om kontraktstildeling for EPC D&B Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

22 I,, N, X tgående internt produsert, Møtereferat - Debriefingsmøte med AF Gruppen - EPC D&B Follobaneprosjektet - Jernbaneverket Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Signert avtale om grunnerverv Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Grunnerverv Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen 521 Internt notat uten oppfølging, Oppfølgingssamtale etter prøvetidssamtale SG Personalmappe - Bergensbanen Øst /Guro Torpe Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

23 I,, N, X Inngående eksternt produsert, tvidet Dresinavtale Ålgårdbanen Ålgårdbanen- Bruk av dresin Ålgårdbanens Venner Område Sør med stab tgående internt produsert, Svar - VK skifting praktisk Studentmappe - offl. 26 første ledd Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen Jordal Studentarkiv 200 tgående internt produsert, Examen - Spårskifte, praktisk del Studentmappe - offl. 26 første ledd Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen Jordal Studentarkiv 200 tgående internt produsert, Forlenget læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 013, 060 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

24 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 121, 122, 139 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 317, 319 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 320, 321, 322, 323 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 002, 015, 019 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 024, 025 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 071, 081, 087 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

25 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 092, 098 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 121, 124 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 138, 143 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, KOE nr. 071, 076, 077, 078 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Prisforespørsel nr. 027, 028 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - PRISFORESPØRSEL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Byggherremelding nr. 220 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre, BYGGHERREMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia

26 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Byggemøte nr. 30, 31 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Koordineringsmøte nr. 7, 8, 9 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte Geomatikk nr. 18, 19 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte Målebrev 4 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte nr midlertidige bruer lvin Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon veg nr. 22, 23 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045

27 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon konstruksjon nr. 21 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon tunnel nr. 22 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 284, 285, 286, 287, 288 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - AVKLARINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 290, 291, 292 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - AVKLARINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Inngående eksternt produsert, Høringsbrev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gnr/bnr 230/29 og 230/ Singsås - søker Espen Singsaas Gauldal kommune - Kommuneplan Midtre Gauldal kommune Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli 513 tgående internt produsert, Begjæring om fjerning av kjøretøy på Røra stasjon, Nordlandsbanen Begjæring om fjerning av kjøretøy Nord-Trøndelag politidistrikt Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke

28 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Kjeld Nørgaard Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Marit Sveri Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Jan Erik Gjerdbakken Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal 500 Internt notat uten oppfølging, Toglengdeskilt på Tuen holdeplass Hovedbaneprosjektene - F-ATC blokkstrekninger Byggeplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby tgående internt produsert, Merknad til offentleg ettersyn av reguleringsplan for masseuttak Roen og Sataslåtten - Ål kommune Ål kommune - Reguleringsplan for masseuttak Roen og Sataslåtten Ål kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Knut Oddvar Stene Internt notat uten oppfølging, Referat driftsmøte nr. 11 den Ofotbanen driftsmøter Ofotbanen /Sølvi Antonsen Ofotbanen /Sølvi Antonsen 012

29 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Energibrønn - Follobanen - nabokonsekvenser Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Hans Jørgen 'YAGA' Mastad Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Kontaktinformasjon Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Ski kommune Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Foredrag om Follobanen Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Lions Clubs International MD 104 Norge Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Foredrag Follobanen - Seniorklubben Odd Fellow i Follo Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Halvor Eikeland Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Internt notat uten oppfølging, Klipping av kabler under påskebrudd Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Baneservice AS - Ski 02 - Forberedende arbeider Ski Stasjon - Generell korrespondanse Ski hensetting /Vidar Svendsby Follobanen /Janette Brask tgående internt produsert, Ski kommunes fiberkabel i SK's overvannsledning i Jernbaneveien, beskjed om å iverksette flytting Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Ski kommune - Omlegging av diverse VA-anlegg Ski sentrum Tom Schei Follobanen /Øyvind Bjørtomt Huse 501

30 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, CLR-SKA Vipsdata dammene Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Skanska - Ski 01 - Forberedende arbeider Langhus-Ski - Tekniske avklaringer Follobanen /Marius Ellingsæter Mürer 620 Internt notat uten oppfølging, Anskaffelsesprotokoll Evanger-Bergen Kundeinformasjon - Kontrakt og anskaffelser Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin 786 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Dag Aarsland - JBV Transport ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Viggo Frogner - HR Prosjekt ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av vognkort JBV vognkort og Teknisk kontrollfrist TKF-Arbeidsmaskiner Implenia Langvik Monja Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 Inngående eksternt produsert, Høring - kommuneplanens samfunnsdel Askim kommune Askim kommune - Kommuneplan - Samfunnsdel Askim kommune Strategi og samfunn øst /Michael Andersen Brendås 513

31 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Søknad om godkjenning av endringer i signaltegninger for Lyser stasjon Fornyelsesprosjekter Sørlandsbanen Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting Område Sør med stab /André Vatne 772 3/24/2015, Besvart med nytt notat, Lyser stasjon - Godkjenning for bygging Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Skjæring mot sør Avslutning av fortau Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Nye betongkonsoller akse B/C Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Takoverbygg dør vestvegg Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 37 - K Kapittel 18 Blikkenslageraebeider Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz

32 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 39 - K Ekstra papp mot zink Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Inngående eksternt produsert, Tine Tretten - Dispensasjonssøknad fra jernbaneloven 10 - tvidelse av eksisterende bygg Øyer kommune - Tiltak Kolhusvegen 1 - Gnr/bnr 130/13 - Tine meierier Tretten Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS Teknisk operativ støtte Midt tgående internt produsert, ttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid - Detaljregulering av Torgård Søndre deler av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1 - Trondheim kommune Trondheim kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering Torgård Søndre næringsområde - Gnr/bnr 310/1 med flere Rambøll Norge AS Trondheim Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar Lillefloth tgående internt produsert, DSB-registrering og KS - Totalentreprise Kundeinformasjon Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon Mesta AS Elektro Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin Inngående eksternt produsert, K Mesta EO Eidsvoll verk rekkverk ved monitorer på gangbro - Til underskrift Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon MESTA AS /Lars Hilden Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann Fallan

33 I,, N, X tgående internt produsert, K Byggemøte 12 Asker-Eidvoll Verk og Ski Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon Elisabeth Fredriksen Johansen Geir Røvde MESTA AS /Lars Hilden Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Nina Synneve Nicolaisen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Thor Stian Olsen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann Fallan 140 tgående internt produsert, Fylkesveg 44 i Vest-Agder - Flekkefjord bybru - Detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn Flekkefjord kommune - Reguleringsplan for Fv 44 Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Liv Oftedal tgående internt produsert, Vedrørende avtale støytiltak uteplass Åslandveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 176/353 - Åslandveien 65 i Oslo kommune Einar Braathen Einar Braathen Follobanen /Bente Pladsen Gussiås 584 Inngående eksternt produsert, Avtale for underskrift Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 176/360 - Åslandveien 28 i Oslo kommune Peter Schmidt og Agata Wisny Peter Schmidt Follobanen /Rikke Lill Holund Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/10 - Maurtuveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/10 - Maurtueveien 40 i Oslo kommune Odd og Inger Johanne Nord Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584

34 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien 39 i Oslo kommune Tone og Magne Selvig Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/27 - Enebakkveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/27 - Stensrudåsveien, Vårbu i Oslo kommune Per Rolf Westgaard Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien 857 (hytte) i Oslo kommune Odd Lund Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Internt notat uten oppfølging, Attester Personalmappe - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Hell- Værnes - Krav om endringsordre KOE nr 051 Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider Fundamentering AS /Dagfinn Dybvik Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) 853 Inngående eksternt produsert, Krav om endringsordre KOE 049 med arbeidsliste Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider Fundamentering AS /Elisabeth Nielsen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) 853

35 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Referat fra felles Byggemøte Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist Internt notat uten oppfølging, E2E6E8 Referat fra Byggemøte nr. 3, Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist tgående internt produsert, Rørosbanen, skogrydding Hamar - Elverum - Kontrakt K , opsjon banestrekning Løten - Hamar Rørosbanen - Anskaffelse skogrydding Hamar - Elverum Implenia Norge AS /Håvard Amundsen Prosjekter Midt /Jon Lillegjære 584 Internt notat uten oppfølging, Anskaffelsesprotokoll Minikonkurranse nr.3 Rammeavtale for mindre Entreprenørarbeid på strekningen Kristiansand-Stavanger. Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin Internt notat uten oppfølging, Jaren stasjon, forankring av forutsetninger hos Strategi og samfunn øst Jaren stasjon, hovedplan og regulering Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Jardar Austefjord Nymoen 514 Inngående eksternt produsert, Fylkesmannens tilbakemelding på forslag til endringer i forslag til kommuneplan for Bærum Bærum kommune - Kommuneplan - Kommuneplanens arealdel Fylkesmannen i Oslo og Akershus /Jostein Meisdalen Strategi Oslo Akershus /Paul Runnestø 513

36 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Skriftlig uttalelse - Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Kontaktlogg fra Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Falsk egenerklæring Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Avslag på forespørsel om annet arbeid i JBV Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212

37 I,, N, X tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 201100365-31 tbetalingsbilag erverv av areal til Rom Eiendom AS Gnr/bnr 19/142-19/233-19/603 19/940 & 4/83 i Stor-Elvdal kommune Tømmerterminaler BRN - Generell -

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 201100394-53 Tilbakemelding - Støyplager Hell-Værnes brobygging Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter Stjørdal kommune

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 201100365-23 Erverv av Roms eiendoms arealer på Koppang stasjon Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt 960207 Eiendom stab /Hege Modell Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100389-32 Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Jernbanedirektoratet - Offentlig journal

Jernbanedirektoratet - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 201600232-5 Søknaden om databriller Personalmappe - første nr.1 Personal, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 201600232-6 Svar på søknaden om databriller

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/452-43 Tilrettelegigingstilskudd - Personalmappe - Øst HR og Rekruttering Dok. dato: 15.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/648-31 Arbeidsavtale

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Leverandørdag - 22.3.2012

Leverandørdag - 22.3.2012 Leverandørdag - 22.3.2012 Utbygging Regionale Prosjekter Nord URN i tall 25 ansatte og 20 innleide i byggherreorganisasjonen Prosjekter fra en til 700 millioner Et trettitalls ulike prosjekter med samlet

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge Nasjonal statusside liste Norge inasjon Lysaker-Sandvika / BÆRUM Dobbelstspor. Vesentlig tunnel. Alle 3000 2007 2011 Kontrahert Sandnes - Stavanger / SANDNES OG STAVANGER Nytt permanent signalanleg ikke

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100666-104 Gnr/bnr 19/2 - Oversendelse undertegnet avtale 952009 Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Grunnerverv Per Sundsaasen tbygging, Rogaland og Vestfold

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/303-43 Sykefravær - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 10/555-36 Foreldrepermisjon - Personalmappe - 08.05.2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/365-53 Tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - Øst HR og Rekruttering Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 229 Inngående eksternt produsert, 10/1061-18

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/656-36 Foreldrepermisjon - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 229 Inngående eksternt produsert, 10/918-35 Sykefravær - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Skedsmo skytterlag. Skedsmostevne Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Skedsmo skytterlag. Skedsmostevne Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Joakim Mortensen Oslo Østre 99 * *X 48 X* *X9 49 9X9X* 48 145 * * * *9 *X*XX 99 244 (11*) 2. Carl Morten Boine Haga X9X* * 49 9 *9XX 48 *XX99 48 145 *X*X*X*9X9 98 243 (8*) 3.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01187-001 I Datert: 12.09.06 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Kultur- og kirkedepartementet Sak: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS-

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/337-39 Sykepermisjon - Personalmappe - Offl 14 tgående internt produsert, 10/337-40 Sykepermisjon - Personalmappe - Offl 14 Inngående eksternt produsert, 10/1186-32 Sykepermisjon

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest 2015/ / Endring av vedtak KO-18/14 - ny frist for å selge 2013/ /2016

Offentlig journal. Ferdigattest 2015/ / Endring av vedtak KO-18/14 - ny frist for å selge 2013/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.02-10.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest Søknad om tilbygg fritidsbolig - 30/160 og 30/180 2015/951-4

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/01415-025 U Datert: 08.07.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Marit Bolstad - Hallgerd Ludvigsen - Liv Simonsen - Stine Veronika Kristiansen - Anne Nilsen Sak: VIKARIAT I FAGARBEIDERSTILLING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-3 Rapporterte feil på veilys - Infratek Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Terje Michaelsen Vei, idrett, park og friluft dato: 15.10.2013 Sakarkiv 16.10.2013,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

Planlagte anskaffelser 2017

Planlagte anskaffelser 2017 Planlagte anskaffelser 2017 Område Nord Byggebørs Narvik 25. oktober 2016 Budsjett 2015 470 MNOK FJERNLEDNING 2016/17 2020-21Djupvik 2017 2010 Søsterbekk 2013 2014 2015 2003 Narvik Stasjon Prosjektet skal

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/112-3 N Sakstittel Dok.dato 03.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-6 N Sakstittel Dok.dato 25.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-7 U Sakstittel Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr.

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/716-67 Senioravtale - Personalmappe - Øst Oslo Kond Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 10/1643-57 Kontaktmøte

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/953-78 Sykefravær - Personalmappe - Øst Oslo Kond Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 229 tgående internt produsert, 10/1021-59 Arbeidsavtale -

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/554-50 Sertifisering - Riks Trafikksikkerhet og kvalitet Inngående eksternt produsert, 10/1043-16 Yrkesskade - Dok. dato: 28.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse:

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 2 INNKJØP... 2 3 VINDUSVASK... 2 4 FASADEVASK... 3 5 RELEVANTE RUTINER... 3 5.1 Tidspunkt for renhold...

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Jernbaneverket Utbygging Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Perspektiv 2040 Moderne dobbeltspor kan gi reisetid under 1 time fra Oslo sentrum til: Tønsberg Halden Hamar Kongsvinger Gjøvik Hønefoss

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors

Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors Bakgrunn for prosjektet Arealbruk og utvikling i Sørkorridoren 50 000 pendler daglig Østfoldbanen overbelastet Fakta om Follobanen Norges

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/391-63 Sykepermisjon - Personalmappe - Dok. dato: 07..2017 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/517-14 Sykepermisjon - Personalmappe - Kommersiell Stab

Detaljer

Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket

Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket BA-Nettverket Nettverkstreff Oslo 24.september 2015 Sten Inge Tunli og Kristin Lysebo Jernbaneverket Oppstart Styringsdokument behandlet i ledergruppe

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 09.09.2015.

Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 09.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2015 ersonalmappe Johansen Siv Elise 2015/467-8 23203/2015 ERSS/LLE005 Mottaker Siv Elise Johansen ERSS/TKR021

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-9 Skjenkebevilling søknad - Follo Catering AS - 11-13 Okt. Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 17.09.2013 Sakarkiv

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-21 Lions 08.10.2013 Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 post@follocatering.no Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 02.10.2013 Sakarkiv 04.10.2013,

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Skedsmo skytterlag. Skedsmostevne Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Skedsmo skytterlag. Skedsmostevne Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Joakim Mortensen Oslo Østre 48 49 48 145 150,- 2. Carl Morten Boine Haga 49 48 48 145 114,- 2. Reidun Granheim Gjerdrum 47 50 48 145 114,- 4. Astri Aasberg Gjerdrum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Trondheimsløpet 2017

Trondheimsløpet 2017 Trondheimsløpet 207 Kyvatnet 3.06.207 Damer 5 år - 8 km Eline Austgulen NOTEAM 39:50 Ane Høsflot Klæbo NOTEAM 4 39:50 3 Maja Celius NOTEAM 2 40:9 00:29 Damer 20-29 år - 8km Mari Tørset NOTEAM 36:29 2 Monika

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00143-16 I Fylkesmannen i Buskerud Sikkerhet og

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00049-3 Ønsker innsyn - Innspel kommuneplan Innsynsbegjæringer 2013 Signe Kroken Service- og kommunikasjon dato: 20.09.2013 Sakarkiv 041 26.09.2013, Besvart med utgående

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01507-008 U Datert: 21.06.05 Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Thomas Solstad Sak: GNR. 30/10 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Dok: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ GNR 30 BNR 10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00061-17 Signert protokoll fra styremøte 120214 Styremøter i Sunnaas sykehus HF - Protokoller Direktørens stab Dok. dato: 12.02.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00027-7 Avvikling av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Roppemoen i Flå kommune Nedlegging av behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Roppemoen i Flå kommune

Detaljer