Jernbaneverket - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X tgående internt produsert, Støyplager Hell - Værnes - Brobygging Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Karstein Søreide 600 Inngående eksternt produsert, Krav mot selvskyldnergaranti for leie av Gnr/Bnr 11/619 snr Bærum kommune Hensettingsprosjektet Høvik - Informasjon Liv Bugge tbygging Øst hensetting /Knut-Erik Gudem /24/2015, Besvart med utgående dokument, Brev til Liv Bugge datert vedr. krav ifm gnr. 11, bnr. 619, snr Bærum kommune tgående internt produsert, Ny Høvik stasjon. Tinglysing av grunnervervsavtaler. Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale - utløsing av siste opsjonsmulighet for Halvor Søreide - Dovre Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale vedr utløsing av siste opsjonsmulighet - innleie Martin Algrøy, KanTech Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen tgående internt produsert, Entreprisekonttrakt - K Bygging av landbruksvei Refsland FV14 Lynges - Krav om vederlagsjustering og fristforlengelse Lund kommune - Reguleringsplan for omlegging av Fv 14 Bjarne Solli Graveservice AS Juridisk seksjon /Øystein Kvalheim

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Trondheim Sentralstasjon - planlegging for universell utforming Dovre- og Meråkerbanen - Trondheim Sentralstasjon - Prosjektnr Entrepriser/Produksjon FFO Sør-Trøndelag Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Ingunn Ramdal 710 Inngående eksternt produsert, Tilbakemelding fra befaring - Belysning av Sjøbakken bru Ofotbanen - Narvikterminalen - Fagerneslinja - Prosjektnr Rådgivere Calina Pandele Yttredal Prosjekter Nord I /Tor Gunnar Pedersen Internt notat uten oppfølging, Possible financial settlement of WO-001 and -003 SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater 13, jf. fvl. 13 første ledd nr Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm tgående internt produsert, SSG DVO-016 Rel 1.1_v3 Safety zone key lock process SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales endringsanmodninger og endringsordre Thales Norway AS Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm tgående internt produsert, RAM- og farelogg E6 - Dovrebanen, fase 40 Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Safetec AS /Ingrid Time Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Farelogg E6 - DB - Spørsmål om redundant KL-løsning Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Safetec AS /Ingrid Time Prosjektstyring /Yngvar Skilnand

3 I,, N, X tgående internt produsert, EH - KL-fundament FP1 med FASE Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand 760 Internt notat uten oppfølging, RT Dovrebanen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Plan og teknikk, elkraft og tele /Magne Hagen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, EH - Jordspyd Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Lien Jon Ola Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH - Festeplater Molykkja tunnelen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH-FP2 - Telehytte Morstuatunnelen portal nord Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Eva Mathisen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, BM1139 svar fra VH angående jordingspunkter i lvin Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL tbyggingsprosjekter Øst /Jan Sverre Klåpbakken Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Geir Pynten Prosjektstyring /Yngvar Skilnand 760

4 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Sikkerhetsbevis fase Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Karen Ranestad Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, Svar på spørsmål fra Infranord ang fase Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, EH-FP2 - Trekkerør til spor Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Norconsult AS - Hovedkontoret /Jørn Arild Sæther Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Endring av KL-bryter for Molykkja Nord Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Niklas Marcussen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Internt notat uten oppfølging, EH - Anvisningsskilt - Molykkja tunnelen Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, elkraft Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Prosjektstyring /Yngvar Skilnand tgående internt produsert, Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv - tinglysningsavtale gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tønsberg kommune Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Tor Georg Cudrio tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie

5 I,, N, X tgående internt produsert, Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell Grunnerverv gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tøsnberg kommune - Tinglysing av avtale anmerkning bruksretter Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie Inngående eksternt produsert, Transport over Ofobanen LKAB Malmtrafik AB - Februar 2015 Ofotbanen - Malmtransportene på Ofotbanen LKAB Malmtrafik AB /Martin Kajander Ofotbanen /Sølvi Antonsen /4/2015, Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, nderretning vedrørende gjennomførelse av signal. Forberedende renseverk ØKB ERTMS /Kjell Holter Teknisk operativ støtte Øst /Roy Berntsen 710 Internt notat uten oppfølging, Kort oppsummering fra koordineringsmøte mellom R2012/X-spor Hovedbanen prosjektet og Dobeltspor Eidsvoll-Hamar prosjektet Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby tgående internt produsert, Avklaring angående prosjektering Spor VI og middelkontroll Eidsvoll Vending Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Morten Tjore Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier tgående internt produsert, Liste med innmålinger Eidsvoll St ifbm ATC-prosjektering Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Tor Granøien Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier

6 I,, N, X tgående internt produsert, FATC Eidsvoll Vending - Avklaringer Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Ingunn Gudim Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier Internt notat uten oppfølging, tkryssing av gamle tittelfelt ved prosjektering Hovedbaneprosjektene Felles Signal Byggeplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Internt notat uten oppfølging, Delavtale mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket Morskogstunnelen på E6 og lvintunnelen på Dovrebanen - Bruk av rømningstunnelen Eidsvoll - Hamar - Fellesprosjekt - Samarbeid med Statens Vegvesen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Yvonne Berglie 629 Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA52 Sørum Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA52 Sørum Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA53 Fet Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA53 Fet Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Signert avtale K

7 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Signert avtale K Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Avtale til signering Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Signert avtale K tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA52 Sørum Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA53 Fet Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA54 Rælingen Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland

8 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHOA57 Nittedal Signert avtale K Akershus fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHB51 MidtBuskerud Signert avtale K Buskerud fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LPIEVE01 Digitalt reguleringskart Sande - Signert avtale K Vestfold fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221

9 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, OTIF - Liste over CIV-strekninger OTIF Classon Elisabeth Internasjonalt kontor 071 Internt notat uten oppfølging, Sjekkliste medarbeider som slutter - Innleie personell Stor-Oslo 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten 216 Internt notat uten oppfølging, Sjekkliste medarbeider som slutter - Innleie personell Stor-Oslo 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten 216 Internt notat uten oppfølging, Habilitetsskjemaer kulvertanskaffelse Randsfjordbanen - Nedlegging av planovergang - Km 71,470 med flere - Hoengårdene i Øvre Eiker kommune offl. 23 tredje ledd Prosjekter Sør /Karl Ivar rdal 725 Inngående eksternt produsert, Innvilget forlengelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personaladministrasjon Personalarkiv 221

10 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Møtereferat nr 10 - Prosjektmøte Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjekt nr Generell Prosjekter Nord I /Trond Hermansen Prosjekter Nord I /Astrid Rønhovde Andersen Inngående eksternt produsert, Søknad om nytt vognkort håndtralle Robel Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Steinar Høisæter Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av TKF SPOT Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad Inngående eksternt produsert, Søknad fornyelse av TKF Skinne-/veimaskin Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 Inngående eksternt produsert, Oversendelse av geovekstavtale for E39 Livold-Ålgård - for signering Rogaland fylke - Kart Statens kartverk Stavanger Plan og teknikk, over-/underbygning

11 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Oppsigelse fra arbeidstaker Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse etter eget ønske Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Bekreftelse på tilsetting Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Endringsavtale mars 2015 Ressurser til vinterberedskap og alternative vinteraktiviteter - Baneområde Stor Oslo inkl Alnabru Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen tgående internt produsert, Tiltaksplan for forurenset grunn for arkeologiske arbeider og kabelkulvert i Haven Follobaneprosjektet - Miljøoppfølging Fylkesmannen i Oslo og Akershus Follobanen /Kristine Wasrud Inngående eksternt produsert, Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personaladministrasjon Personalarkiv 221

12 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, JBV Vognkort JBV utstedt, men ikke oversendt - foto og informasjon om utstyr - Huddig 1160D gravlaster JH Spårservice AB - Brukstillatelser arbeidsmaskiner Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 198, 199 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 210, 211, 212, 213, 214,, 216,, 218 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avviksmelding nr. 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, AVVIK Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 477, 478 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief - Kontrollørmelding Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 509 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 620, 621, 622, 623, 624 Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Inngående eksternt produsert, Godkjenning av endring - Ny ansvarlig søker - Rombak kryssingsspor - Gnr/bnr 108/1 - Rombak Stasjon Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Offentlige myndigheter Narvik kommune Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) 600 tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr Etablering av forenklet driftsvei øst for anlegget på nordside av spor - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser PEAB Anlegg Tromsø Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr Produksjon og nedsetting av maste- og bardunfester - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser PEAB Anlegg Tromsø Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis Internt notat uten oppfølging, E06 - Erklæring om taushetsplikt - K Ofotbanen - Bjørnfjell kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis

14 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Risikovurdering Adgangskontroll Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke SHA tbyggingsprosjekter Vest /Torstein Dahle Inngående eksternt produsert, Prosjekt LACHØS51 Østfold Avtale til signering Østfold fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland /20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHØS51 Østfold Signert avtale K tgående internt produsert, Prosjekt LACHØS51 Østfold Signert avtale K Østfold fylke - Kart Statens kartverk Oslo Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/4/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, leder el.sikkerhetskort gyldig til Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Oppsigelse av stilling Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221

15 I,, N, X tgående internt produsert, Svar - Lønnsplassering Personalmappe - Plan og teknikk, over-/underbygning /Hans Kristian Endresen Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om refusjon av utgifter til terminalbriller Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding (kvittering fra SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Søknad om pensjon (kvittering SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

16 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Søknad om pensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Planleggingsmøte arkeologiutgravinger vår Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Riksantikvaren/NIK - Møtereferater Follobanen /Kjell Bjarne Lillekvam Follobanen /Jarle Odland Follobanen /Terje Bakke Skanska Norge AS /Hans Petter Johannessen Follobanen /Kristine Wasrud 500 tgående internt produsert, Tegningsavklaringer S&B og skjematisk skiltplan EVLV (mellom faser) Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - Godkjenninger av teknisk dokumentasjon Siemens AS /Tor Granøien Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbud med korrigert stajoneringssted Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

17 I,, N, X tgående internt produsert, Forlenget læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Godkjent organisasjonskart for Follobanen Follobaneprosjektet - Organisasjonskart for Oslo - Ski, Follobanen Follobanen /Anne Hellumsand 500 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av avtale om læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse på grunn av sykdom Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

18 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt LACHTE53 Bø Signert avtale K Telemark fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Prosjekt LACHTE54 Porsgrunn Signert avtale K Telemark fylke - Kart Statens kartverk Skien Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland tgående internt produsert, Togtrafikkdata fra Lilleby skole til Bromstadvegen Leangen, Trondheim kommune - Støyberegning og prognoseår 2038 Trondheim kommune - Reguleringsplan / Områdeplan for Lilleby Asplan Viak AS Trondheim Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona tgående internt produsert, Forhåndsvarsel om oppsigelse Personalmappe - Strategi og samfunn /Hans Otto Hauger Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

19 I,, N, X tgående internt produsert, Nytt tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på levering av prøvesvar til leder Personalmappe - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på innleie av ny person (samme avtale) Bemanningsavtale vikarer - K K K Offl 13 jfr Fvl 13 Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos Johansen Internt notat uten oppfølging, MoM Management Meeting 16 March 2015 SignAn - K Frame agreement Thales - Møter og møtereferater 13, jf. fvl. 13 første ledd nr Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm 612 tgående internt produsert, OSL markedsplass på toppen av rulletrapp ankomst Avtale mellom Jernbaneverket og Flytoget AS - Leie av definerte arealer til reklame - Oslo S - Lillestrøm - Oslo Lufthavn Gardermoen Flytoget AS Stasjoner stab /May-Liss Daljord Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/4/2015, Tatt til etterretning

20 I,, N, X tgående internt produsert, Innløsing av opsjon Prosjektbestilling Rånåsfoss/Auli Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Heidi Johanne Jensen Internt notat med oppfølging, Nytt vegsikringsanlegg på Kleggen planovergang - Møtereferat fra møte Stormoen Kleggen tvikling og sanering av planovergang Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter 725 3/23/2015, Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, Bestilling av BES 2000 helbomanlegg - Kleggen planovergang - Innkjøpsordre Stormoen Kleggen tvikling og sanering av planovergang Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter 725 3/23/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Feil på Lønn i forhold til B-tilegg for leder - Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Leder el.sikkerhetskort gydlig til Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tverrfaglig skilplan og skilplantabell Lillestrøm - underlag fra Baneområde Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi 770

21 I,, N, X tgående internt produsert, Prosjekt Plattformforlengelse Klepp stasjon på Sørlandsbanen Melding om ny eller endring av strukturelt delsystem Plattformforlengelser på Klepp stasjon og Øksnevadporten holdeplass Statens jernbanetilsyn Infrastrukturprosjekter /Mona Tviberg Hille Internt notat med oppfølging, Follobanen Ski 02, Funksjonell Godkjenning TTG Follobaneprosjektet - Signal - Korrespodanse med andre enheter i JBV Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad Follobanen /Anne Margrethe Waage 770 3/24/2015, Besvart med nytt notat, Follobanen Ski 02, Svar på søknad om funksjonell Godkjenning TTG Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding (kvittering fra SPK) Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - offl. 25 første ledd Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Informasjon om kontraktstildeling for EPC D&B Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

22 I,, N, X tgående internt produsert, Møtereferat - Debriefingsmøte med AF Gruppen - EPC D&B Follobaneprosjektet - Jernbaneverket Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Signert avtale om grunnerverv Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Grunnerverv Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen 521 Internt notat uten oppfølging, Oppfølgingssamtale etter prøvetidssamtale SG Personalmappe - Bergensbanen Øst /Guro Torpe Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221

23 I,, N, X Inngående eksternt produsert, tvidet Dresinavtale Ålgårdbanen Ålgårdbanen- Bruk av dresin Ålgårdbanens Venner Område Sør med stab tgående internt produsert, Svar - VK skifting praktisk Studentmappe - offl. 26 første ledd Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen Jordal Studentarkiv 200 tgående internt produsert, Examen - Spårskifte, praktisk del Studentmappe - offl. 26 første ledd Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen Jordal Studentarkiv 200 tgående internt produsert, Forlenget læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 013, 060 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

24 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 121, 122, 139 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 317, 319 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Kontrollørmelding nr. 320, 321, 322, 323 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - KONTROLLØRMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 002, 015, 019 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 024, 025 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 071, 081, 087 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501

25 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 092, 098 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 121, 124 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Endringsordre nr. 138, 143 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, KOE nr. 071, 076, 077, 078 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - ENDRINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Prisforespørsel nr. 027, 028 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - PRISFORESPØRSEL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Byggherremelding nr. 220 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre, BYGGHERREMELDING Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia

26 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Byggemøte nr. 30, 31 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Koordineringsmøte nr. 7, 8, 9 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte Geomatikk nr. 18, 19 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte Målebrev 4 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte nr midlertidige bruer lvin Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon veg nr. 22, 23 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045

27 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon konstruksjon nr. 21 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Særmøte produksjon tunnel nr. 22 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K Hæhre - MØTEREFERATER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 045 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 284, 285, 286, 287, 288 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - AVKLARINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Internt notat uten oppfølging, Avklaring nr. 290, 291, 292 Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K Hæhre - AVKLARINGER Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia 501 Inngående eksternt produsert, Høringsbrev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gnr/bnr 230/29 og 230/ Singsås - søker Espen Singsaas Gauldal kommune - Kommuneplan Midtre Gauldal kommune Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli 513 tgående internt produsert, Begjæring om fjerning av kjøretøy på Røra stasjon, Nordlandsbanen Begjæring om fjerning av kjøretøy Nord-Trøndelag politidistrikt Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke

28 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Kjeld Nørgaard Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Marit Sveri Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 tredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging Jan Erik Gjerdbakken Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal 500 Internt notat uten oppfølging, Toglengdeskilt på Tuen holdeplass Hovedbaneprosjektene - F-ATC blokkstrekninger Byggeplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby tgående internt produsert, Merknad til offentleg ettersyn av reguleringsplan for masseuttak Roen og Sataslåtten - Ål kommune Ål kommune - Reguleringsplan for masseuttak Roen og Sataslåtten Ål kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Knut Oddvar Stene Internt notat uten oppfølging, Referat driftsmøte nr. 11 den Ofotbanen driftsmøter Ofotbanen /Sølvi Antonsen Ofotbanen /Sølvi Antonsen 012

29 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Energibrønn - Follobanen - nabokonsekvenser Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Hans Jørgen 'YAGA' Mastad Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Kontaktinformasjon Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Ski kommune Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Foredrag om Follobanen Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Lions Clubs International MD 104 Norge Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Inngående eksternt produsert, Foredrag Follobanen - Seniorklubben Odd Fellow i Follo Follobaneprosjektet SKI - Generell korrespondanse med naboer Halvor Eikeland Follobanen /Elen Kristine Haugrønning Internt notat uten oppfølging, Klipping av kabler under påskebrudd Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Baneservice AS - Ski 02 - Forberedende arbeider Ski Stasjon - Generell korrespondanse Ski hensetting /Vidar Svendsby Follobanen /Janette Brask tgående internt produsert, Ski kommunes fiberkabel i SK's overvannsledning i Jernbaneveien, beskjed om å iverksette flytting Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Ski kommune - Omlegging av diverse VA-anlegg Ski sentrum Tom Schei Follobanen /Øyvind Bjørtomt Huse 501

30 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, CLR-SKA Vipsdata dammene Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Skanska - Ski 01 - Forberedende arbeider Langhus-Ski - Tekniske avklaringer Follobanen /Marius Ellingsæter Mürer 620 Internt notat uten oppfølging, Anskaffelsesprotokoll Evanger-Bergen Kundeinformasjon - Kontrakt og anskaffelser Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin 786 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Dag Aarsland - JBV Transport ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Viggo Frogner - HR Prosjekt ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av vognkort JBV vognkort og Teknisk kontrollfrist TKF-Arbeidsmaskiner Implenia Langvik Monja Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said 822 Inngående eksternt produsert, Høring - kommuneplanens samfunnsdel Askim kommune Askim kommune - Kommuneplan - Samfunnsdel Askim kommune Strategi og samfunn øst /Michael Andersen Brendås 513

31 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Søknad om godkjenning av endringer i signaltegninger for Lyser stasjon Fornyelsesprosjekter Sørlandsbanen Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting Område Sør med stab /André Vatne 772 3/24/2015, Besvart med nytt notat, Lyser stasjon - Godkjenning for bygging Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Skjæring mot sør Avslutning av fortau Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Nye betongkonsoller akse B/C Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr K Takoverbygg dør vestvegg Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 37 - K Kapittel 18 Blikkenslageraebeider Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz

32 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 39 - K Ekstra papp mot zink Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Inngående eksternt produsert, Tine Tretten - Dispensasjonssøknad fra jernbaneloven 10 - tvidelse av eksisterende bygg Øyer kommune - Tiltak Kolhusvegen 1 - Gnr/bnr 130/13 - Tine meierier Tretten Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS Teknisk operativ støtte Midt tgående internt produsert, ttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid - Detaljregulering av Torgård Søndre deler av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1 - Trondheim kommune Trondheim kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering Torgård Søndre næringsområde - Gnr/bnr 310/1 med flere Rambøll Norge AS Trondheim Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar Lillefloth tgående internt produsert, DSB-registrering og KS - Totalentreprise Kundeinformasjon Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon Mesta AS Elektro Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin Inngående eksternt produsert, K Mesta EO Eidsvoll verk rekkverk ved monitorer på gangbro - Til underskrift Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon MESTA AS /Lars Hilden Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann Fallan

33 I,, N, X tgående internt produsert, K Byggemøte 12 Asker-Eidvoll Verk og Ski Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon Elisabeth Fredriksen Johansen Geir Røvde MESTA AS /Lars Hilden Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Nina Synneve Nicolaisen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Thor Stian Olsen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann Fallan 140 tgående internt produsert, Fylkesveg 44 i Vest-Agder - Flekkefjord bybru - Detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn Flekkefjord kommune - Reguleringsplan for Fv 44 Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Liv Oftedal tgående internt produsert, Vedrørende avtale støytiltak uteplass Åslandveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 176/353 - Åslandveien 65 i Oslo kommune Einar Braathen Einar Braathen Follobanen /Bente Pladsen Gussiås 584 Inngående eksternt produsert, Avtale for underskrift Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 176/360 - Åslandveien 28 i Oslo kommune Peter Schmidt og Agata Wisny Peter Schmidt Follobanen /Rikke Lill Holund Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/10 - Maurtuveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/10 - Maurtueveien 40 i Oslo kommune Odd og Inger Johanne Nord Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584

34 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien 39 i Oslo kommune Tone og Magne Selvig Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/27 - Enebakkveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/27 - Stensrudåsveien, Vårbu i Oslo kommune Per Rolf Westgaard Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien Follobaneprosjektet Tunnel Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde Gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien 857 (hytte) i Oslo kommune Odd Lund Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Follobanen /Rikke Lill Holund 584 Internt notat uten oppfølging, Attester Personalmappe - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Hell- Værnes - Krav om endringsordre KOE nr 051 Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider Fundamentering AS /Dagfinn Dybvik Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) 853 Inngående eksternt produsert, Krav om endringsordre KOE 049 med arbeidsliste Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider Fundamentering AS /Elisabeth Nielsen Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) 853

35 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Referat fra felles Byggemøte Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist Internt notat uten oppfølging, E2E6E8 Referat fra Byggemøte nr. 3, Nordlandsbanen Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist tgående internt produsert, Rørosbanen, skogrydding Hamar - Elverum - Kontrakt K , opsjon banestrekning Løten - Hamar Rørosbanen - Anskaffelse skogrydding Hamar - Elverum Implenia Norge AS /Håvard Amundsen Prosjekter Midt /Jon Lillegjære 584 Internt notat uten oppfølging, Anskaffelsesprotokoll Minikonkurranse nr.3 Rammeavtale for mindre Entreprenørarbeid på strekningen Kristiansand-Stavanger. Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian Sundelin Internt notat uten oppfølging, Jaren stasjon, forankring av forutsetninger hos Strategi og samfunn øst Jaren stasjon, hovedplan og regulering Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Jardar Austefjord Nymoen 514 Inngående eksternt produsert, Fylkesmannens tilbakemelding på forslag til endringer i forslag til kommuneplan for Bærum Bærum kommune - Kommuneplan - Kommuneplanens arealdel Fylkesmannen i Oslo og Akershus /Jostein Meisdalen Strategi Oslo Akershus /Paul Runnestø 513

36 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Skriftlig uttalelse - Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Kontaktlogg fra Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Falsk egenerklæring Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Internt notat uten oppfølging, Avslag på forespørsel om annet arbeid i JBV Disiplinærsak - Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212

37 I,, N, X tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212 tgående internt produsert, Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref Intercity /Lena Hauge 212

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100389-32 Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 201100365-23 Erverv av Roms eiendoms arealer på Koppang stasjon Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt 960207 Eiendom stab /Hege Modell Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 201100394-53 Tilbakemelding - Støyplager Hell-Værnes brobygging Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter Stjørdal kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04.

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 03.02.2015-03.05.2015, - 03.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr 205 2012/1344-6 1022/2013 15.01.2013 VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Arkivsaksnr.: 05/1875-174 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel:

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011.

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.04.2011 Halvårsvurdering for høsten 2010. Elevmappe - 2010/7081-15 1821/2011 11.01.2011 BR-S/GFEV E Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fritak fra kommunale avgifter etter dødsbo Reduksjon og fritak Kommunale avgifter 2010 2010/53-47 9838/2010 12.11.2010 KTE/Maryanne Ågård Hansen 231

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer