POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 10/ Dok.type: U Gradering: Sivert Tellugen Dok.beskr: Erstatninger 109/4 - Sivert Tellugen Saksnr: 10/ Dok.type: U Gradering: Gustav Rønning Dok.beskr: Erstatninger 109/3 Saksnr: 10/ Dok.type: U Gradering: Ola Tellugen Dok.beskr: Erstatninger 109/7

2 Saksnr: 10/ Dok.type: U Gradering: Aud Hagen Dok.beskr: Erstatninger 96/1 Saksnr: 10/ Dok.type: U Gradering: Ann Kristin Refseth Aune Dok.beskr: Erstatninger 90/9 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Monika Henriksen Dok.beskr: Tilsetting fast stilling assistent/barne- og ungdomsarbeider Hovin barnehage Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Heidi Kjelbergnes Dok.beskr: Tilsetting fast stilling assistent/barne- og ungdomsarbeider Hovin barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Lillian Høiås Dok.beskr: Tilsetting fast stilling assistent/barne- og ungdomsarbeider Hovin barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Lars Juberg Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - riving av garasje og oppføring garasje med carport - 213/15 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Lars Juberg Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - riving av garasje og oppføring av garasje med carport - 213/15

3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Siri og Marius Leer Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - fasadeendring og bruksendring - 43/35 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Siri og Marius Leer Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - fasadeendring og bruksendring - 43/35 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/CARMEV Til beboere som planlegges evakuert i Loddgårdstrøa område A Dok.beskr: Viktig informasjon til beboere som planlegges evakuert i Loddgårdstrøa under skogrydding: Område A Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Paul Zimmerlund Dok.beskr: Rema 1000 Gaula - Skifte av ansvarshavende og eksisterende salgsbevilling Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Miljødirektoratet - Avd for artsforvaltning Dok.beskr: Fisketillatelse nr 4/ Søknad om fisketillatelse for Gunnbjørn Bremset - Fiskebiologiske undersøkelser Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL NVE Dok.beskr: Innspill til varsel om oppstart - Områderegulering Ler sentrum - Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Helsedirektoratet Dok.beskr: Søknad om tilskudd Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester

4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/TURMEL Frode Stølan Dok.beskr: Naboliste og situasjonskart - Utsendt i henhold til forespørsel til 215/88 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Adresseliste Dok.beskr: 140/3 Høring - Dispensasjon fra kommuneplan - LNF område - fradeling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG NAV MELHUS Dok.beskr: Referat fra dialogmøte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Bardo Tanem Dok.beskr: Svar - 125/24 nydyrkingssøknad tas ikke til behandling grunnet krav om reguleringsplan i hht PBL. Saksnr: 15/791-4 Dok.type: U Gradering: Ofl 13, fvl 13 NAV Dok.beskr: Refusjonskrav - Lønnstilskud Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Ole Gunnar Bye Dok.beskr: 132/2 Veirett Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Nils Bjarne Løkken Dok.beskr: 118/5/43/2 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

5 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13 PPT Dok.beskr: Halvårsvurdering Saksnr: 15/791-5 Dok.type: U Gradering: Ofl 13, fvl 13 NAV Dok.beskr: Refusjonskrav lønnstilskudd NAV Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13 NAV Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13 NAV Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Saksnr: 15/289-2 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13 NAV Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Jørn Ove Moen og Silje Frøvoll Thoresen Dok.beskr: 211/40 Revidert fasade sør Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Oddbjørn EId Dok.beskr: Utbyggingsavtale Eidslykkja og Eidslia

6 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Synnøve og Kjell Olav Fagerbekk Dok.beskr: Utbyggingsavtale Eidslykkja og Eidslia Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Knut Snorre Kvannli Dok.beskr: 73/15 Kopi - tinglyst veirett og kart Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Maria og Steinar Seehuus Dok.beskr: 63/1 Angående søknad om opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Fossen Eiendom AS Dok.beskr: 88/1 Avvikling av Bilpressing AS Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/MAMJ Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Lærekontrakt - Helsefagerbeider Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: LUNDU/LUNDU/AANFRE Signe-Line Mjøen Dok.beskr: Mottar tilbudt stilling i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUNDU/LUNDU/AANFRE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Enkeltvedtak etter klage på standpunktkarakter

7 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13 Adresseliste Dok.beskr: Referat fra samarbeidsmøte og ny møteinnkalling Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:0 0 Adresseliste Dok.beskr: Møteinnkalling Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:0 0 Adresseliste Dok.beskr: Referat fra møte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU OEG Tegnekontor AS Dok.beskr: 95/23 Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker - Endring - Fasade Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Helga og Terje Moxness Dok.beskr: Reguleringsplanen for Losjevegen 3 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13 Adresseliste Dok.beskr: Pedagogisk rapport Saksnr: 15/761-4 Dok.type: U Gradering: Ørjan Bergsmyr Dok.beskr: Svar - CV - Åpen søknad

8 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Solem arkitektur AS Dok.beskr: 32/185 Plantegning Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Knut Snorre Kvannli Dok.beskr: Søknad om midlertidig brukstillatelse Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Ofl 13, fvl 13 Foresatte Dok.beskr: Halvårsvurdering Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Skole - Søknad om bytte av skole Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Revisjon Midt-Norge IKS Dok.beskr: Revisorrettigheter i Altinn for revisjon Midt-Norge IKS - Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU HV Utbygging Dok.beskr: 30/34 Timebestilling av forhåndskonferanse i byggesak Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU AS Melhus tomteselskap Dok.beskr: 163/25 Søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforrentning

9 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/CARMEV Standard Norge Dok.beskr: Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Trondheim kommune Dok.beskr: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner i private barnehager våren 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Søknad om refusjonsgaranti for skoleåret 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Søknad om refusjonsgaranti for skoleåret 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: Vedtak - Gangfelt fv. 675 i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: Vedtak - Gangfelt fv. 671 i Melhus kommune

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer