POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 09/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Per Johan Johansen Dok.beskr: 10/149 Reparasjoner av private vann-og avløpsledninger - Regninger Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Kåre Hangerås Dok.beskr: Erstatninger vedørende gang- og sykkelveg - Kvål - Skjerdingstad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FAMFOR/LEGE/LENSAL Navn: Nasjonalt folkehelseinstitutt Dok.beskr: Svar - Purring på manglende dødsmeldinger Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: Bygg og eiendom v/folke Havdal Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - plan /12 Dispensasjon fra kommuneplan - tilleggsareal til boligtomt Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: John Krogstad Dok.beskr: 32-35/12 Gebyrbrev - Dispensasjon fra kommuneplan Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Kristin Vavik Eidsmo Dok.beskr: Svar på søknad

2 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Ron Berg og Nina Eggen Dok.beskr: Svar - omkobling - feilkoblet kloakk Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Heidi Alstad Dok.beskr: Søknad om permisjon Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Heidi Alstad Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 167/5 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av driftsbygning for storfe - Melhus 167/5 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GAAS/GASSKO/BEJH Dok.beskr: Spesialundervisning - Individuell opplæring Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: 56/6 MeTroVann - Knr 1653 gnr 56 bnr 6 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: 52/2 MeTroVann - Knr 1653 gnr 52 bnr 2 - Erstatningsutbetaling

3 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 1/1 Bekreftelse på mottatt e-post. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/RUNLIA Navn: Media, sosiale medier Dok.beskr: Pressemelding - Svømmehallene i Melhus rustes opp Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: Helga og Terje Moxness Dok.beskr: 92/31 Løvsetvegen 4. Endringer av matrikkelenheter. Merknader Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Dok.beskr: Brev til rektor Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/JONDOK Navn: Visma Unique AS Dok.beskr: BIlag 9 til vedlikeholdsavtale Visma Entreprise Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Knut Engen Dok.beskr: Rapport floghavreaksjon - laga 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TORJEN Navn: Kjell Nesset Dok.beskr: 95/30 Klage / betenkning angående utgravinger i forbindelse med bl.a fasadeendring

4 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Kjell Ove Thrana Dok.beskr: 29/29 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg - garasje Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Krogstadøra oppvekstsenter Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Leietaker Dok.beskr: Oppsigelse av leieforhold Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Navn: Andreas Nielsen Dok.beskr: Søknad om SFO - plass Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: IOP Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak

5 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:0 0 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Navn: Silja Birkeli Nielsen Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kojo AS Dok.beskr: 94/170/0/63 Søknad om ferdigattest Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:0 0 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Navn: Andreas Nielsen Dok.beskr: Svar - Søknad om SFO - plass Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: Øra boligutvikling AS Dok.beskr: 94/195 OG 94/196 samt 94/191 OG 94/192 Tinglyst sammenslåing Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Ola P. Øyen Dok.beskr: Erklæring om rettighet i fast eiendom Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv.

6 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Lars Tofte Dok.beskr: Foreløpig svar - 12/1 Søknad om dispensasjon fra arelaplan - LNF - Kråkdalen APS Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Innkalling til samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Innkalling til samarbeidsmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig

7 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/JAKLEO Navn: Mattilsynet Dok.beskr: Rapport etter tilsynsmøte - forberedelse for oppstarttillatelse Benna reserve/forsyningsvannverk Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Goodtech Environment AS Dok.beskr: 24/12 Serviceavtale Biovac minirenseanlegg Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO Navn: Statens kartverk Dok.beskr: 85/2 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Navn: Kommunal Landspensjonskasse Dok.beskr: Innvilgelse av uførepensjon fra KLP Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: SpareBank 1 Forsikring Dok.beskr: Varsel om regresskrav Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Norgeshus AS Dok.beskr: 92/24 Oversendelse av etterlyst dokumentasjon Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Navn: Det kongelege Arbeids- og sosialdepartementet Dok.beskr: Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

8 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/BJOHOV Navn: Brauten Eiendom AS Dok.beskr: Oppmåling av godkjente fradelte parseller iht vedtak dat fra eiendommen 88/30 - Søberg vest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/ELHH Navn: Utlendingsdirektoratet Dok.beskr: Behov for fleire mottaksplassar for asylsøkjarar i region Midt-Noreg Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Olav Bolland Dok.beskr: Klage på manglende behandling av sak - referanse QVSNGB Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Navn: Jørn Torgersen Dok.beskr: Melding om ødelagt avløpskum Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Laila Haugen og Jørgen Evjen Dok.beskr: Søknad om omdisponering av dyrket jord til kårbolig

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/5629-8 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon om skifte av sakansvarlig Saksnr: 14/5629-9 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1981-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: AS Matpartner Eiendom Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 87/60 ( 87/62 ) Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2661-42 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Refusjon fosterhjemsplassert barnehagebarn våren 2015 Saksnr: 15/3678-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Oleg

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3321/12 Regdato:29.10.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/375-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//EJA SEN Irina Rugset SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER - 70% VIKARIAT VED AREMARK SKOLE Lnr: 3323/12 Regdato:29.10.2012

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD' Lnr: 9714/06 Regdato:04.09.2006 Arkivkode:411 G25 Saksnr: 06/844-14 Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/PLEIE/EMV Journalenhet:PLE Dok.beskr: TREKKER SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM SYKEPLEIER ****

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren Lnr: 1422/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2905/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:419 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1393/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:613 *** Saksnr: 14/101-24 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VPO//TDR SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE/BYTTE AV TRYGDEBOLIG Lnr: 1547/15 Regdato:28.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143054 Arkivkode: GA 396 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 396 Dokumentbeskrivelse: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Tinglysing Dok.type: I Løpenr: 794115 Datert: 19.06.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121272 Arkivkode: V72 Sakstittel: SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Fra: AHK Dok.type: U Løpenr: 645412 Datert: 10.04.2012 Saksbehandler: SS Arkivsaksnr:

Detaljer

POSTLISTE INTERN UTLYSNING

POSTLISTE INTERN UTLYSNING Lnr: 4364/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-56 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: REFERAT MØTE "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Lnr: 4367/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:419

Detaljer