POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon om skifte av sakansvarlig Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Melding om politisk vedtak - 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - område for hundeklubb på Stavsøra - klage på vedtak Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Navn: Midtre Gauldal kommune Dok.beskr: Svar - Søknad om refusjonsgaranti - Skoleåret 2015 / 2016 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Navn: Midtre Gauldal kommune Dok.beskr: Svar - Søknad om refusjonsgaranti - Skoleåret 2015 / 2016 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Navn: Hjemkommune Dok.beskr: Svar - Søknad om refusjonsgaranti for skoleåret 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Navn: Hjemkommune Dok.beskr: Svar - Søknad om refusjonsgaranti for skoleåret 2015/2016

2 Saksnr: 11/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Skaun kommune Dok.beskr: Svar - Refusjonskrav for elev fra annen kommune, med med skolegang i Skaun kommune 2014/2015 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Skaun kommune Dok.beskr: Svar - Refusjonskrav for elev fra annen kommune, men med skolegang i Skaun kommune våren 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: Rune Kvikne Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: Rune Kvikne Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Navn: David Thyge Nielsen Dok.beskr: Svar - Arbeidsvarsling Nævsbrua - Teknobygg Anlegg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Sverre Eide Holst Dok.beskr: Svar - 98/53 Søknad om dispensasjon fra veilovens regler om byggeavstand til kommunal vei

3 Saksnr: 15/737-5 Dok.type: U Gradering: Navn: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: Svar - Vegliste 2015 for fylkes- og kommunale veger i Sør-Trøndelag fylke Saksnr: 15/921-9 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Per Olav Krogstad Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - plan - 241/2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av hytte i LNF Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Karl Gunnar Hovind Dok.beskr: Veiledning - bruksendring - 227/1 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: BOAV/BOLIG/JONE Navn: Dennis Mauseth Dok.beskr: Tilsetting i stilling som assistent i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: BOAV/BOLIG/JONE Navn: Nina Barlindhaug Dok.beskr: Tilsetting i stilling som assistent i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: BOAV/BOLIG/JONE Navn: Ole Morten Jøntvedt Dok.beskr: Tilsetting i stilling som miljøterapeut i Melhus kommune Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: BOAV/BOLIG/JONE Navn: Zuhrah Nosheen Habib Dok.beskr: Tilsetting i engasjement som assistent i Melhus kommune

4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Melhus kommune Dok.beskr: Delegert behandling byggesak - Nybygg to boliger på gnr/bnr 91/7 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: B.N. Entreprenør AS Dok.beskr: Svar - Gravesøknad Melhus sentrum ved Rema 1000 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Stein Petter Flisen Dok.beskr: Manglende dokumentasjon - fradeling grunneiendom -148/7 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: B.N. Entreprenør AS Dok.beskr: Svar - Gravesøknad Korsvegen - Utbygging av fiber Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Get AS, region Midt-Norge Dok.beskr: Svar - Vedrørende søknad om stolpeføring - Ryefeltet - Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: GIMU/GIMU/KALO Navn: Rita Terese Riseth Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Rita Terese Riseth Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad

5 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Ole Gunnar Løvseth Dok.beskr: Igangsettingstillatelse - riving garasje, nybygg bolig - 97/1 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Søknad om fritak i fag Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Øystein Indergård Dok.beskr: Idrettsvegen 29 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Arild Berg Dok.beskr: Skade på Furuvegen, Korsvegen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: NSB Dok.beskr: 208/87/1 Søknad om naboliste ifm fradeling av eiendom - gnr 208, bnr 87, fnr 1 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: Kommentar til høring - Mindre reguleringsendring - Reguleringsplan Vollmarka, GBnr 29/26 - Melhus kommune. Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: PPT Dok.beskr: Invitasjon til oppstartssamtale

6 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Oddny Pauline Hamnes Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale - endring Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Søker Dok.beskr: Vedtak kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Søker Dok.beskr: Takker nei til tilbud om kommunal bolig Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Agnes Sofie Gjeset Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale - endring Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Navn: Statens vegvesen Dok.beskr: Hjemmesnekret skilting, Melhus sentrum Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: Siri Stav og Finn Roger Buan Dok.beskr: 209/1 Gebyrbrev Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/SIGOVE Navn: Gaula Natursenter Dok.beskr: Sluttrapport - utbetalingsanmodning FASE 1 Prosjekt Gauldalen

7 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: NMHO/NMSYK/JONE Navn: Trine Aanonli Dok.beskr: Tjenesteattest Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Dekar Rettshjelp AS Dok.beskr: Foreløpig svar - Gravemelding - Legging av høyspent kabel - 49/6 Kregnes Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Agnes Sofie Gjeset Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale - endring Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Navn: Eli Kristin Rosset Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale - endring Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Richard Kvithyll Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Anita Floor Selliseth Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Norgeshus AS Dok.beskr: 38/12 Søknad om midlertidig brukstillatelse, Rimol

8 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Søpstad Anne Katrine Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: PPT Dok.beskr: Invitasjon til oppstartssamtale/testing Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Janne - Karin Nordhammer Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Erlend Henriksen Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Oddvar Victorzon Moss Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Melhus kommune Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - Nybygg to boliger på gnr/bnr 91/7 Saksnr: 15/131-8 Dok.type: I Gradering: Saksb: FOLKHE/LEGE/LENSAL Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Evaluering av turnuslegetjenesten for våren 2015

9 Saksnr: 15/131-9 Dok.type: I Gradering: Saksb: FOLKHE/LEGE/LENSAL Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Legevaktskurs for turnusleger i kommunehelsetjenesten onsdag torsdag 17. september 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: Marit T. Moseng Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FOLKHE/LEGE/LENSAL Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Veiledningskurs for turnusleger i kommunehelsetjenesten torsdag 24. og fredag 25. september Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Oddvar Victorzon Moss Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale - endring Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Eiendomsmegler1 Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 233/3 Bruaplassen - konsesjon for erverv av fast eiendom. Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: Rett hjem arkitekter AS Dok.beskr: Vedrørende merknader til erverv av matrikkelenheter til Løvsetvegen 4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/OLSE Navn: Bent Ramberg Dok.beskr: Foryngelseskontroll 238/1 - ny/utvidet kontroll

10 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Julie Perminow Skjønsberg Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Bekreftelse på mottatt e-post vedrørende krav om gjenopptakelse av klagesak 13/825-7 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon etter inntaksmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Thomas Nordlund Dok.beskr: 237/6 Bestilling av forhåndskonferanse byggesak Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Ansatt Dok.beskr: Bekreftelse på oppnådd grad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Ansatt Dok.beskr: Politiattest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: BUP-Saupstad Dok.beskr: Innkalling til møte + observasjon

11 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: 51/1 MeTroVann - Knr 1653 gnr 51 bnr 1 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Svar - Søknad om fritak i fag Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: PPT Dok.beskr: Logosrapport Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Referat fra ansvarsgruppemøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: Vedrørende søknad om deling/arealoverføring av tilleggsareal på gnr. 144, bnr. 86 i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/MOBO Navn: Grieg Investor A/S Dok.beskr: Underskrevne dokument som grunnlag for transaksjoner Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/DAWE Dok.beskr: Utestående kontingent barnehage/sfo -

12 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: NMHO/NMSYK/JONE Navn: Grete Sølberg Dok.beskr: Tjenesteattest Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/DAWE Dok.beskr: Utestående kontingent barnehage/sfo - Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Ny skole Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/DAWE Dok.beskr: Utestående kontingent SFO Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: MeTroVann - Knr 1653 gnr 67 bnr 2 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Ola Gaustad Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - plan - 144/4 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen - fradeling av tilleggsareal

13 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: MeTroVann - Knr 1653 gnr 49 bnr 4 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: MeTroVann - Knr 1653 gnr 51 bnr 9 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/DAWE Dok.beskr: Utestående kontingent barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: MeTroVann - Knr 1653 gnr 62 bnr 1 - Erstatningsutbetaling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: Anleggstjenester AS Dok.beskr: 183/62 Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/DAWE Dok.beskr: Utestående kontingent barnehage/sfo Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL Navn: Ramlo Sandtak AS Dok.beskr: 121/5 Bekreftelse på mottatt søknad -

14 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Proplan Bygg AS Dok.beskr: 30/203 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: GIMU/GIMU/KALO Navn: Elin Rokkones Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Frode Stølan Dok.beskr: Svar - 215/88 Søknad om dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggeavstand mot kommunal veg (15 meter) Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Ole Nicolai Norvik Dok.beskr: 195/1 Årsrapport for floghavre 2015 Saksnr: 15/202-7 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Individuell opplæringsplan - plan for spesialundervisning skoleåret 2015/2016 Saksnr: 15/202-8 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Individuell opplæringsplan - plan for spesialundervisning skoleåret 2015/2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Jernbaneverket Dok.beskr: 136/1 Jernbaneverkets uttalelse - Fradeling av boligtomt

15 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: SERVICE/PERS/MABE Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Oppmelding til fag-/svenneprøve i helsearbeidetfaget Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Geir Ljøkjell Dok.beskr: 125/18 Kostnader i vatningsanlegg pelsdyr Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/AUUN Navn: Elin Ersvik Westrum Dok.beskr: Krav om endring av stillingsprosent Saksnr: 15/30-58 Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/INGA Navn: Marina Jerdetskikh Dok.beskr: Trenger dere en motivert og lærevillig praksiskandidat? Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/AUUN Navn: Ansatt Dok.beskr: Søknad om 10 % permisjon for barnehageåret 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Heimdal Eiendomsmegling AS Dok.beskr: 144/165 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Heimdal Eiendomsmegling AS Dok.beskr: 144/164 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1981-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: AS Matpartner Eiendom Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 87/60 ( 87/62 ) Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9694/11 Regdato:10.11.2011 Arkivkode:EA 10/29 Saksnr: 11/1667-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD siv ark Odd Håkon Byberg AS GODKJENNING TEKNISK PLAN, VA-ANLEGG EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 14208/14 Regdato:10.12.2014 Saksnr: 14/1370-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune RAPPORT PILEGRIMSKONSERTENE 2014 Lnr: 14294/14 Regdato:10.12.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4792/13 Regdato:24.05.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/2200-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato:24.05.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.08.2014-01.09.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.08.2014-01.09.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9247/14 Regdato:01.09.2014 Saksnr: 14/2276-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Musikkverkstedordningen SØKNAD OM TILSKUDD TIL MUSIKKVERKSTED I TILKNYTNING TIL NYE BØRSA

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: Lnr: 7052/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:411 G26 Saksnr: 06/851-13 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/PLEIE/EMV R alle etater Dok.beskr: INTERN UTLYSING Lnr: 10513/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:U01 Saksnr:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer