POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød Dok.beskr: 73/4 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/697-3 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO Navn: Elisabeth Rygg Dok.beskr: 10/24 - Innmeldt ordnet avvik. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Rigmor Jønland og Roger Ødegaard Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig og garasje - gnr/bnr 183/204 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: AudioPlus AS Dok.beskr: Husleie Kroakvartalet Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: St. Olavs Hospital HF Dok.beskr: Husleie Ambulansebase i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Tor Borten Dok.beskr: Leie av grunn - Tidligere Ler brannstasjon

2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Cleo AS Dok.beskr: Husleie for Kroakvartalet Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Envina IKS Dok.beskr: Husleie Gnr. 30, Bnr. 115 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Melhus kommune Dok.beskr: Betaling av leie for Museumsrommet i Flå Samfunnshus AL Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Gauldal Brann og Redning IKS Dok.beskr: Husleie og fellesutgifter Brannstasjoner Melhus, Lundamo og Gåsbakken Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Klage på avslag om parkering for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Vekst Melhus AS Dok.beskr: Husleie Vedrørende leieforhold på eiendom 90/97 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Atelier Ekren Dok.beskr: Husleie Industribygg Søberg

3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Kvål Bygdekvinnelag Vevstua Dok.beskr: Husleie Sorenskrivergården, Kvål Saksnr: 15/367-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Rigmor Jønland og Roger Ødegaard Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra plan - dispensasjon takvinkel og oppføring av bolig uten kjeller - 183/204 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FAMFOR/BARN/EVSL Navn: Campbell & Co Advokarfirma Dok.beskr: Angår samtykke til bruk av domstolenes aktørportal - Sør-Trøndelag Tingrett og Frostating lagmannsrett Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Tore Tønsager Dok.beskr: 87/60 og 87/62 Kontrollerklæring med sluttrapport Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn: Arnfinn Bolland Dok.beskr: 124/21 Reguleringsplan for Fremo - platået Utlegg til boligtomter Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Leif Selbekk Dok.beskr: 194/4 Søknad om å omdisponert 1 mål jordbruksareal til boligformål Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Peter Skjerdingstad Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - rehabilitering av skorstein - 101/2

4 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Tor K. Moseng Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Rolf Havdal Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - rehabilitering av skorstein - 101/2 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: RAD/RAD/MOBO Navn: Revisjon MidtNorge Dok.beskr: Signert møteprotokoll Saksnr: 15/717-7 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Navn: Søker Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Navn: Melhus lensmannskontor Dok.beskr: Uovlig motorferdsel i Flåmarka, nye opplysninger Saksnr: 15/916-7 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Navn: Søker Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forlytningshemmede Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Søknad om attførings-/uførepensjon

5 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon etter inntaksmøte Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: KLP Dok.beskr: Søknad om attførings-/uførepensjon Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Navn: Søker Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Endring for attførings-/uførepensjon Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Navn: Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: Høring - forskrift til privatskoleloven

6 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 13/48-6 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FAMFOR/BARN/EVSL Navn: Campbell & Co Advokarfirma Dok.beskr: Svar - Angår samtykke til bruk av domstolenes aktørportal - Sør-Trøndelag Tingrett og Frostating lagmannsrett Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: PPT Dok.beskr: Invitasjon til testing med Logos lesetest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon etter inntaksmøte Saksnr: 15/684-2 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13

7 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Statens Pensjonskasse Dok.beskr: Pensjonsmeldingsskjema Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Lise Kvalø Hansen Dok.beskr: Arbeidsbekreftelse Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Søker Dok.beskr: Pensjonsmeldingsskjema Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/684-3 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13

8 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Søknad om alderspensjon Saksnr: 15/979-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Per Kristian Dyrkorn Dok.beskr: 99/28 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Tilbygg garasje Saksnr: 15/682-4 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: Sør-Tr.lag jordskifterett Dok.beskr: Oversending av rettsbokutskrift Sak Fuglåsskogene Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Kjell Konstad Dok.beskr: 144/160 Avtale mellom Melhus kommune og Gauldal Bygg AS Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Mari Bjørgan Dok.beskr: 51/9 Metrovann-erstatning-aksept fra grunneier

9 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Ida Estenstad Dok.beskr: Mottar tilbudt stilling om sommerjobb Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Søknad om attførings-/uførepensjon Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Melhus kommune, arealforvaltning Dok.beskr: Høringsuttalelse- 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: NAV Skanning Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Børge Schawland Dok.beskr: Mottar tilbudt stilling i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Lise Kvalø Hansen Dok.beskr: Svar - Oppsigelse av stilling som miljøterapeut - Høyeggen skole

10 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Jostein Jarl Sunnset Dok.beskr: 146/3 Foreløpig svarbrev Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Wenche Gran Dok.beskr: 1/35 Foreløpig svarbrev Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13 Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: St.Olavs Hospital Dok.beskr: Legeattest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Foresatte Dok.beskr: Registrering av elevdata for skole Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Steinar Syrstad Dok.beskr: 147/2 Søknad om debitorskifte for lån - tilskudd Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Foresatte Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Foresatte Dok.beskr: Registrering av elevdata for skole

11 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Navn: Ida Finstad Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: ØYSAND CAMPING AS Dok.beskr: Søknad om serveringsbevilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Navn: KS v/ Veslemøy Hellem Dok.beskr: Effektiviseringsnettverket Introordningen Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/BJOHOV Navn: Bjarne Magnar Gylland Dok.beskr: Underretning om retting av eiendomsgrense i matrikkelen. Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Hanne Aasmundstad Dok.beskr: Bekrefelse fra Inge Kåre Grønli. Debiogodkjenning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Hanne Aasmundstad Dok.beskr: Kart over jord som leies av Inge Kåre Grønli Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Referat fra ansvarsgruppemøte

12 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Innkalling ansvarsgruppemøte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Møtedeltakere Dok.beskr: Referat fra ansvarsgruppemøte Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Bygg Design AS Dok.beskr: Svar - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning -29/18 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Kristine Kaasa Moe Dok.beskr: Vedrørende tursti Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Bygg Design AS Dok.beskr: Svar - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - 29/34 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: Melhus Eldreråd Dok.beskr: Høringsuttalelse-Detaljplan Losjevegen 3, Melhus eldreråd Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Prosjektutvikling Midt-Norge AS Dok.beskr: 1/128, 1/129 og 1/130 Øysand Camping - Anmodning om oppstartsmøte privat planarbeid

13 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Foresatte Dok.beskr: Referat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Navn: Foresatte Dok.beskr: Referat ansvarsgruppemøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: KonSek Dok.beskr: Sak fra kontrollutvalget, Forvaltningsrevisjon-Buen sykehjem Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Navn: NAV skanning Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterrotorium Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Navn: Bomvegselskapet E39 Øysand - Thamshavn Dok.beskr: Protokoll fra generalforsamling i Bomvegselskapet E39 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Milos Ilic Dok.beskr: Vedrørende foreløpig svar - Søknad helsefagarbeider Rådhusvegen bofellesskap Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: NAV skanning Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

14 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: NAV skanning Dok.beskr: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer