POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Navn: NFprod v/stian Dok.beskr: Svar - Sperring av Gimsevegen vei til filminnspilling. Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO Navn: Svein Erik Hustøft Dok.beskr: 182/4 - Ny purring på manglende dokumentasjon Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: Erling og Mali Oterholm Dok.beskr: Foreløpig svarbrev - 112/3 Angående tidligere dispensasjonsvedtak Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Losjevegen Veilag Dok.beskr: Klage på reguleringsplan - Losjevegen 3 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Marit Unni Berge Trøan Dok.beskr: Klage - Losjevegen 3 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: 29/26 Informasjon om ikke mottatt høring.

2 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: 144/4 Informasjon om ikke mottatt høring dispensasjon fradeling av tileggsareal i LNF og LNF spredt bolig Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Navn: Universitetet i Bergen Dok.beskr: Universitetet i Bergen karakterutskrift Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Solberg Hanne Dok.beskr: Søknad om gravetillatelse Mølleråsen ved nr 14 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Solberg Hanne Dok.beskr: Svar - Søknad om gravetillatelse Mølleråsen ved nr 14 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: 144/4 Melding om utsatt høringsfrist: Høring dispensasjon fradeling av tileggsareal i LNF og LNF spredt bolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: 29/26 Melding om utsatt høringsfrist: Høring - Mindre reguleringsendring - Reguleringsplan Vollmarka, planid Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kartverket Dok.beskr: 91/8 Retur av tinglyst dokument

3 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Solstad, Anne Dok.beskr: Forhåndsvarsel om trekk i tilskudd - økologisk omleggingstilskudd Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Jernbaneverket Dok.beskr: Svar - Melding/søknad om tiltak i Langbekken ved Karivollen, Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Heimdal Eiendomsmegling AS Dok.beskr: Oversendelse av tinglyste dokumenter - Seksjonering Høvdingplassen, gnr/bnr 91/8 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Navn: Direktoratet for mineralforvaltning Dok.beskr: Vedrørende varsel om oppstart og høring av planprogram for områderegulering Ler sentrum i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: Jan Morten Nyhus Dok.beskr: 87/60(62) - Søknad om tilknytning til offentlig vann og avløp - tilleggsopplysning ønskes Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/MORJOH Navn: Vitenskapsmuseet Dok.beskr: Kontrakt mellom Melhus kommune og Vitenskapsmuseet (NTNU) - Vann og avløpsledning Horgmoen - Melhus

4 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Statens Vegvesen Region midt Dok.beskr: 91/7 Dispensasjon fra bestemmelser om byggeavstand for oppføring av omsorgsboliger i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Nina M. Skjetne Dok.beskr: Analysebevis - Diagnostisering av floghavre Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: SERVICE/PERS/INGA Navn: KLP forsikring Dok.beskr: Vedtak om fortsatt pensjon fra KLP Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Roar Øverbø Dok.beskr: Vedrørende gjerde mot nabo, gnr/bnr 78/26 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: RAD/RAD/GULO Navn: Melhus lensmannskontor Dok.beskr: Underretning til klager Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Foresatte Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Monica Rehaug og Hilde Margrethe Lind Dok.beskr: 195/3 Søknad om ferdigattest

5 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Foresatte Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/OLSE Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Fellingstilatelse for 1 ulv - Skaun, Orkdal, Meldal og Melhus kommuner Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Voll arkitekter v/vibeke Kristoffersen Dok.beskr: 88/30 Søknad om midlertidig brukstillatelse Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Asbjørn Hamstad Dok.beskr: Avslutning av sak - Leilighet i kjeller, gnr/bnr 104/12 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Wright Michelle S Dok.beskr: Miljøgatesaken - Skisse til ny løsning - Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Wright Michelle S Dok.beskr: Svar - Skisse til ny løsning Miljøgata, Melhus kommune Saksnr: 15/38-51 Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MARSAG1 Navn: Kristian Kjelstad Dok.beskr: Det er gitt innsyn i sak 14/1923 i hehold til forespørsel

6 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: St.Olavs hospital Dok.beskr: Svar på henvisning til Trondsletten habilitetssenter Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: Marit Trøan m/flere Dok.beskr: Klage over vedtak om reguleringsplan - Losjevn 3, 92/56 og 92/24 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Navn: Torbjørn Vold Dok.beskr: 28/1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning