POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr 68/9. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Kamilla M. og Magnus Holthe Dok.beskr: Melding om vedtak - Endring av barnehageplass Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Ida Estenstad Dok.beskr: Tilbud om sommerjobb Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Staas Bygg AS Dok.beskr: Tillatelse til tiltak -Ny bolig og garasje på eiendom 23/34 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Hans Olav Rein Dok.beskr: Tilbud om sommerjobb

2 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Kim Roland Bjerkenås Dok.beskr: Delegert behandling byggesak - Riving av hytte og oppføring av ny bolig på gnr/bnr 45/5 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: BREKK/SKOLE/MOSN Navn: Runar Lian Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Are Langørgen Dok.beskr: Ferdigattest - ny bolig gnr/bnr 94/190 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Dok.beskr: Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Trønder Lyn Håndball Dok.beskr: Registrering av behov halleie 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/ODTR Navn: Husbanken Dok.beskr: Midlertidig svarbrev på forespørsel - investeringstilskudd - prosjekt Ombygging Hølonda helsehus

3 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Halvårsrapport Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: 142/1 Vedrørende vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Martin Geving Pedersen Dok.beskr: 55/1 Svar på på forslag til erstatningsutbetaling for eiendom metrovannprosjektet, Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn: Nit Dok.beskr: Søknad om økonomisk støtte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Dafro AS Dok.beskr: 94/190 Sluttrapport og plan for uavhengig kontroll Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Navn: Line og Bjarte Ljøkjell Dok.beskr: Svar på permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Melhus lensmannskontor Dok.beskr: Uttalelse fra lensmannen vedrørende salg fra bod 17. mai

4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Navn: Line og Bjarte Ljøkjell Dok.beskr: Svar på søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Navn: FAU Gimse barneskole Dok.beskr: Trygging av skolevei for elever ved Gimse barneskole Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Øya videregående skole Dok.beskr: 80/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.informasjonstavle Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO Navn: Tor Bjøru Dok.beskr: Høringsuttalelse fiberutbygging Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Sæther, Tor Dok.beskr: Utsettelse av høringsfrist Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: NAV Dok.beskr: Melding om yrkesskade Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: RAD/RAD/MOBO Navn: A/S Lundemo Bruk Dok.beskr: Ordinær generalforsamling A/S Lundemo Bruk

5 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn: Trondheimsregionen Dok.beskr: Søknad om annonseutgifter Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO Navn: Rye Boliglag Dok.beskr: Høringsuttalelse fiberutbygging Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/ASLA Navn: Siri Anita Buøy og Johnny Nordli Dok.beskr: 163/2 Følgebrev tinglyst sammenslåing med 163/54 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Marius Barstrand Hanssen Dok.beskr: Søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 64/3 Investeringstilskudd i jordbruket Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 247/2 Spesielle tiltak i kulturlandskapet Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 147/3 Spesielle tiltak i kulturlandskapet

6 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn: Trondheim kommune Dok.beskr: Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra områderegulering - melding om vedtak Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Knut Snorre Kvannli Dok.beskr: Erklæring om veirett Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE e Dok.beskr: Innkalling til informasjonsmøte og intervju for Ung i jobb 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: NINA hovedkontor Dok.beskr: Søknad om tillatelse til motorferdsel i Skjegstadvatnet Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Anita Floor Selliseth Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: 73/5 Avløpsløsning samt tillatelse fra Statens vegvesen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:130 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Melhus Regnskap Dok.beskr: Søknad om unntak fra inntektskravet de to siste ferdig behandlede ligningsår

7 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Påmelding til sfo Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Påmelding til sfo Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Påmelding til sfo Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: Melding om arbeidsulykke Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Påmelding til sfo Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn: Hans Petter Øien Kvam Dok.beskr: Kalkyle konferanse Melhus

8 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: ROJO Arkitekter AS Dok.beskr: Søknad om ansvarsrett, ROJO arkitekter AS Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: Protector Forsikring ASA Dok.beskr: Personskade Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forlytningshemmede Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Navn: Midtre Gauldal kommune Dok.beskr: Refusjon gjesteelev - skoleåret 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: BREKK/SKOLE/MOSN Navn: Dok.beskr: Refusjonsgaranti for undervisning fosterhjemsplassert elev 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ståle Moum Dok.beskr: 142/6 Tilbud om kjøp av eiendom Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Søknad om fortsatt skoleplass ved Gimse skole

9 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Navn: Bente Marit Ekker Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/RUNLIA Navn: TrønderEnergi Entreprenør AS Dok.beskr: Varsel om kontroll av elektriske anlegg og interkontroll Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TORJEN Navn: Telenor Dok.beskr: Melding om skade på Telenors kabelanlegg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/OLSE Navn: Jernbaneverket, Region Nord Dok.beskr: Gammelelva naturreservat - rydding av skog langs jernbanen - jernbaneverket Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 10/ Dok.type: I Gradering: Saksb: KUL/KUL/MAGR Navn: Bildende Kunstneres hjelpefond Dok.beskr: Kunstavgift for utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk m.m

10 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Avbrudd læretid. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Informasjonsskriv om disponering av myrmasser fra utbygging av E6 over Heimdalsmyra Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO Navn: Thomas Stav Dok.beskr: Bedre nett på Søberg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO e Dok.beskr: Svar - Høring vedrørende søknad om statlig tilskuddsordning for fiberutbygging i Melhus kommune 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Marit Johanne Berg Dok.beskr: Tilsetting i vikariat som personalmedarbeider

11 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: BREKK/SKOLE/MOSN Navn: Runar Lian Dok.beskr: Permisjon fra den pliktige opplæringa Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Oddgeir Stavseth Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - plan - 4/13 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Garasje Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: 137/3 Svar på ved Høring - dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av kårbolig - Melhus kommune. NVEs referanse: Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forforlytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Stine Claussen Dok.beskr: Tilsetting som ferievikar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Coop Oppdal Dok.beskr: Søknad om endrede salgstider for alkoholdig drikke Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: NMHO/NMSYK/ARLO Navn: Grethe Irene Gimse Dok.beskr: Klage på manglende informasjon gitt til beboere ved overflytting fra Lenalia til Kroa

12 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Melhus Kommune v/bygg og eiendom Dok.beskr: 144/14 Søknad om dispensasjon kommunedelplan - fradeling tilleggsareal Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: Familie og forebygging Dok.beskr: Henvisning til PPT Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Dok.beskr: Barnehage -søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Dok.beskr: Spesialundervisning - individuell opplæring Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Ole Blækkan Dok.beskr: 58/3 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Individuell opplæringsplan Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Kjell Olav Fagerbekk og Synnøve Eid Fagerbekk Dok.beskr: 183/9 Grunnkart

13 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/JEGR Navn: Bjarne Brubak Dok.beskr: 115/1 Klage på delegert vedtak - saksnr 245/15 - Komite for teknikk og miljø Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL Navn: Heimdal Eiendomsmegling Dok.beskr: 29/34 Seksjonering Vollmarka B1 OG B2 AS Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Silje Isabell Winnberg Rasch Dok.beskr: Søknad om sommerjobb sommeren 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOY/HOYSKO/UNSK Navn: Familie og forebygging Dok.beskr: Henvisning til PPT Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Silje Isabell Winnberg Rasch Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Rambøll Dok.beskr: Valdum steinbrudd ønske om forhåndskonferanse

14 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: E.G Trondheim AS Dok.beskr: 92/23 Miljøtekniske grunnundersøkelser, datarapport Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Melding i samsvar med kulturminneloven 25, - Riving av gammelt våningshus på eiendommen gnr/bnr 4/2

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5145402\Oppstartsvarsel 2015-01-30 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det at

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer