POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.07.2015-13.07.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 6431/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD UTTALELSE FRA DRIFTSSEKSJONEN VEDRØRENDE MOTTATT NABOVARSEL - EIENDOMMEN GNR/BNR 145/118 Lnr: 7467/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD KOPI AV SKJØTER SOM VISER HEFTELSENE - EIENDOM GNR. 146/ BRUKSNR. 18 OG 12 Lnr: 7765/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Norges Geotekniske Institutt (NGI) GEOTEKNISK VURDERING AV SKADE PÅ MEIERISKOGEN Lnr: 7771/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Karen Togstad og Harald Kjøren NY SIGNERT ERKLÆRING FRA KAREN TOGSTAD OG HARALD KJØREN Lnr: 7772/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Mons Løvset NY SIGNERT ERKLÆRING FRA MONS LØVSET Lnr: 7816/15 Regdato: Saksnr: 15/463-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør- Trøndelag ANMODNING OM UTTALELSE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - NYBYGG HYTTE MED UTHUS EIENDOMMEN GNR/BNR 170/3 Lnr: 7826/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD NVE TILBAKEMELDING FRA NVE - REGISTRERING AV SAK Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 8

2 Lnr: 7944/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Pål Kristoffer Opland DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT EIENDOMMEN GNR/BNR 168/18 Lnr: 7945/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Pål Kristoffer Opland BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLET LNF Lnr: 7958/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Joakim Halvorsen SØKNAD PÅ STILLING SOM VAKTMESTER Lnr: 7975/15 Regdato: Saksnr: 15/104-5 Dok.type: /U Gradering:23 Ofl 23 Finansinnkjøp AS NY HOVEDBANKAVTALE OPPSUMMERING ETTER SAMARBEIDSMØTER Lnr: 7983/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Glenn Thomas Eriksson Wiggen SØKNAD PÅ STILLING SOM VAKTMESTER Lnr: 7984/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD *************** SVAR - ANGÅENDE BOFORHOLDENE I PUNDSLIBAKKEN ************************************* Lnr: 7986/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/EER Journalenhet:RÅD Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 8

3 Tine SA, region Midt-Norge SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL MELKEPROSJEKTET "GOD FRAMTID PÅ MELKEPRODUKSJONSBRUK I SØR-TRØNDELAG Lnr: 7987/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/RH/LIK Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ETTERLYSNING AV SØKNAD Lnr: 7988/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: KJØP AV VASKERITJENESTER/LEVERING AV TØY Lnr: 7989/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD Roar Kulbrandstad SØKNAD OM FERDIGATTEST - ETABLERING AV SOKKELLEILIGHET Lnr: 7990/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet MELDING OM VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER FOR UNGDOM 2015 Lnr: 7991/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/EER Journalenhet:RÅD Miljødirektoratet FISKETILLATELSE NR 5/2015 Lnr: 7992/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Prosjektutvikling Midt-Norge AS FORSLAG TIL BETALINGSPLAN FOR PROSJEKTERINGSBRUPPE - HELSE- OG MESTRINGSBOLIGER Lnr: 7993/15 Regdato: Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 8

4 Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD *************** TILSAGN OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING ************************************* Lnr: 7994/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Storvask AS KJØP AV VASKERITJENESTER/LEVERING AV TØY Lnr: 7996/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Harald Wiggen VEDRØRENDE UTLEIE AV ROM EIENDOMMEN GNR/BNR 176/8 Lnr: 7997/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Nor Tekstil KJØP AV VASKERITJENESTER/LEVERING AV TØY Lnr: 7998/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering:230 Ofl 23 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD *************** VERDITAKST AV EIENDOM ************************************* Lnr: 7999/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/RÅD/ERIKEIDE Journalenhet:RÅD *************** SØKNAD OM FOREBYGGING- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS ************************************* Lnr: 8000/15 Regdato: Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 8

5 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Alf Rune Leraand SØKNAD OM FERDIGATTEST EIENDOMMEN GNR/BNR 4/118 Lnr: 8001/15 Regdato: Saksnr: 15/10-11 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD *************** FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV KOMMUNAL BOLIG ************************************* Lnr: 8002/15 Regdato: Saksnr: 14/755-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/EER Journalenhet:RÅD Kjell Robert Schultz REGNING - RUNDBALLER Lnr: 8003/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Liste ANMODNING OM UTTALELSE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT BYGGING I 100- METERSBELTE- OPPFØRING AV BOLIG MED GARASJE EIENDOMMEN GNR/BNR 10/13 Lnr: 8004/15 Regdato: Saksnr: 15/971-8 Dok.type: /U Gradering: Terje Heide VEDRØRENDE TERRENGARBEID PÅ EIENDOMMEN GNR/BNR 10/28 OG TIDLIGERE SENDT FORELØPIG SVAR Lnr: 8007/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Adressliste MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FELLINGSTILLATELSE PÅ HJORT 2015 Lnr: 8008/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/HER Journalenhet:RÅD *************** Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 8

6 SAMLESKJEMA FOR ENKELTVEDTAK NO2 SPESIALUNDERVISING SKOLEÅRET ************************************* Lnr: 8010/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD Statens Vegvesen VEDRØRENDE HØRING VED MINDRE REGULERINGSENDRING BUVIKA BRYGGE Lnr: 8011/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: HE&OP/BØSK/ROB Journalenhet:RÅD LÆRERNES ARBEIDSTID 2015/ BØRSA SKOLE Lnr: 8012/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/IDN Journalenhet:RÅD Statens vegvesen GANGFELT FV. 708 I MELHUS OG SKAUN KOMMUNE VEDTAK NR V-084- ST-2015 Lnr: 8013/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Jan Ove Grønflaten VEDRØRENDE TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR/BNR 9/29 Lnr: 8014/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD *************** SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE ************************************* Lnr: 8015/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD *************** Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 8

7 KLAGE PÅ BOSTØTTEVEDTAK JUNI 2015 ************************************* Lnr: 8016/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD Sissel Meistad TAKKER JA TIL STILLING SOM RENHOLDER Lnr: 8017/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD Olav Kuvås VEDRØRENDE TILLEGGSGEBYR UTHUS EIENDOMMEN GNR/BNR 144/18 Lnr: 8018/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: 23 Ofl 23 Nor Tekstil AS ANBUD VASKERITJENESTER/LEVERING AV TØY Lnr: 8019/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: 23 Ofl 23 Storvask ANBUD VASKERITJENESTER/LEVERING AV TØY Lnr: 8020/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: PROTOKOLL FOR ANSKAFFELSER SOM OVERSTIGER KRONER EKS.MVA - Lnr: 8021/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Statens vegvesen 1608 OPS E39- AVTALE STØYSKJERM MED SKAUN KOMMUNE Lnr: 8022/15 Regdato: Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 8

8 Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/IDN Journalenhet:RÅD Statens vegvesen GANGFELT FV. 709 I SKAUN KOMMUNE VEDTAK NR V-77-ST-2015 Lnr: 8024/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/EER Journalenhet:RÅD Anders Arnulf Melby MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNVILGNING AVKONSESJON PÅ ERVERV AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR/BNR 82/3 Lnr: 8025/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Orkdal kommune FORSLAG TIL AVTALE OM KJØP OG SALG AV VOKSENOPPLÆRINGSTJENESTER SKOLEÅRET Lnr: 8026/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KSO Journalenhet:RÅD Johan Husby FAKTURA FOR OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 88 BNR. 45 EIENDOMMEN GNR/BNR 88/7 Lnr: 8028/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Orkdal sparebank SVAR - ANGÅENDE LÅN TIL NYTT KUNSTGRESSDEKKE - BUVIK IL AVTALE OM SELVSKYLDNERKAUSJON I UNDERTEGNET STAND Postliste - dokumenter registrert: Side 8 av 8

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2808/15 Regdato:18.06.2015 Saksnr: 14/1145-30 Dok.type: /N Gradering: PROSJEKT 528 TEKNISK INFRASTRUKTUR ILHAUGEN BARNEHAGE. STATUSRAPPORT MED BYGGEREGNSKAP 2014 OG NY BEVILGNING I 2015. Lnr: 7081/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 14208/14 Regdato:10.12.2014 Saksnr: 14/1370-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune RAPPORT PILEGRIMSKONSERTENE 2014 Lnr: 14294/14 Regdato:10.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.05.2015-22.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.05.2015-22.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5929/15 Regdato:22.05.2015 Saksnr: 15/1149-25 Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Kristine Rabben Fredriksen SØKNAD PÅ STILLING SOM FYSIOTERAPEUT OG FYSAK-KOORDINATOR Lnr: 5931/15 Regdato:22.05.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.08.2013-08.08.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.08.2013-08.08.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7637/13 Regdato:08.08.2013 Arkivkode:613 H46 *** Saksnr: 13/5-96 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 AVSLAG PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Lnr: 7657/13 Regdato:08.08.2013 Arkivkode:613 H46 *** Saksnr: 13/5-97

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.08.2014-01.09.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.08.2014-01.09.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9247/14 Regdato:01.09.2014 Saksnr: 14/2276-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Musikkverkstedordningen SØKNAD OM TILSKUDD TIL MUSIKKVERKSTED I TILKNYTNING TIL NYE BØRSA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4792/13 Regdato:24.05.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/2200-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato:24.05.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9694/11 Regdato:10.11.2011 Arkivkode:EA 10/29 Saksnr: 11/1667-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD siv ark Odd Håkon Byberg AS GODKJENNING TEKNISK PLAN, VA-ANLEGG EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.05.2012-18.05.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.05.2012-18.05.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4504/12 Regdato:18.05.2012 Arkivkode:233 F60 Saksnr: 11/2160-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: NAV//KRJ Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID - 2012 Lnr: 4515/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9579/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411 F24 Saksnr: 11/1864-13 Dok.type: /I Gradering: Ragnar Selvåg SØKNAD PÅ STILLING SOM VEDLIKEHOLDSARBEIDER/VAKTMESTER. Lnr: 9587/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 09/3427-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Per Johan Johansen Dok.beskr: 10/149 Reparasjoner av private vann-og avløpsledninger - Regninger Saksnr: 14/1621-9 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9617/10 Regdato:15.12.2010 Arkivkode:233 A11 &71 Saksnr: 10/856-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - TILSKUDDSKONTROLL - TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8370/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:243 *** Saksnr: 13/95-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD KLAGE PÅ BOSTØTTE 2013 Lnr: 9077/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:PA

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12955/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/3040-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/RH/KIO Journalenhet:RÅD FELLES FORVALTNING I SIO KOMMUNENE Lnr: 12961/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/2944-15 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer