POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker

2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker

3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Monica Rehaug og Hilde Margrethe Lind Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - riving av eksisterende bolig/vånigshus og nybygg bolig - gnr/bnr 195/3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Tom Stamnes Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - nybygg bolig og garasje - gnr/bnr 131/10 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Ingebrigt Sunnset Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - riving stabbur - gnr/bnr 146/4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Ingebrigt Sunnset Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - Riving stabbur - 146/4

4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Melhus Kommune Bygg og eiendom Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom 91/44 og 91/63 og 94/131 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Jørgen Brun-Pedersen Dok.beskr: Arbeidsbekreftelse/praksisbekreftelse Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:0 0 Nes skole Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Venn oppvekstsenter Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Venn oppvekstsenter Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Per Krogstad Dok.beskr: Foreløpig svar på byggesøknad - gnr/bnr 241/2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Melhus Tomteselskap AS Dok.beskr: Mulig ulovlig igangsatt terrengarbeid på gnr/bnr 98/27

5 Saksnr: 14/617-2 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13 Dok.beskr: Fravær Saksnr: 14/617-3 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13 Dok.beskr: Fravær Saksnr: 14/617-4 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13 Dok.beskr: Fravær Saksnr: 14/617-5 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Fravær Saksnr: 14/617-6 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Fravær Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Kristian Aune Dok.beskr: 92/34 Timebestilling forhåndskonferanse Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13

6 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Dok.beskr: Vedrørende motor ferdsel i Flåmarka Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/IASM Eurofins Dok.beskr: Analyserapport Melhus kommune, Melhus vannverk Benna - uke 22 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/IASM Eurofins Dok.beskr: Analyserapport Melhus kommune, Varmbo RA - Uke 21 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/IASM Eurofins Dok.beskr: Analyserapport Melhus kommune, Korsvegen RA - Uke 21 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/IASM Eurofins Dok.beskr: Analyserapport Melhus kommune, Ler RA - Uke 21

7 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Skaun kommune Dok.beskr: Uttalelse fra Skaun kommunestyre angående Klettkrysset Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak - Det er fattet vedtak om at det gis spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning Saksnr: 15/626-6 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Statens vegvesen Dok.beskr: 95/10 og 95/2 Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv 740 til gnr/bnr 95/10 og avslag på endret bruk av avkjørsel Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Statens vegvesen Dok.beskr: 144/4 Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv 696 på gnr/bnr 144/3 i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Tiller Varmefag Dok.beskr: Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein Saksnr: 15/969-6 Dok.type: U Gradering: Mons Opland Dok.beskr: Byggesak 30/203 og 30/81 - omleggingen av overvannsledningen - Carport - E- postkorrespondanse Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Hus & Hytteplan AS v/agnar Knutshaug Dok.beskr: Søknad om ferdigattest

8 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Nordea Bank Finland Plc Dok.beskr: Endring av løpende kontrakt Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/GUNHOL Trond Arne Bonslet Dok.beskr: Anbudsåpning - Spillvann - Gåsbakken Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Foresatte Dok.beskr: Elevens læringsplan 7. trinn, skoleåret 2014/2015 Saksnr: 15/588-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/MASC Nedre Melhus barnehage v/siri Thanem Dok.beskr: Svar - Melding om behov for tilskudd til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder våren 2015 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 15/588-7 Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/MASC Eid skole og barneahge Dok.beskr: TILDELING AV SPESPEDMIDLER - BARNEHAGER 2015 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13

9 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Midttømme AS Dok.beskr: 195/3 Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jens Otto Havdal Dok.beskr: Spørsmål til ordfører Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Merete Støvring Dok.beskr: Vedrørende tilføyelse til innkommet klage Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Frode Stenmo Dok.beskr: Uttalelse: Høring - Planprogram for Ler sentrum

10 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Voll Arkitekter as Dok.beskr: 88/37 Etterspurt dokumentasjon Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Voll Arkitekter as Dok.beskr: 88/39 Etterspurt dokumentasjon Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Voll Arkitekter as Dok.beskr: 88/38 Etterspurt dokumentasjon Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Grøtte skole Dok.beskr: Følgebrev Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Dok.beskr: E-post korrespodanse

11 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ELIPAU Kommunenes Sentralforbund Dok.beskr: Høringssvar fra KS - endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser Saksnr: 15/64-5 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering for opplæringstilbudet Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Midttømme AS v/per Atle Løberg Dok.beskr: 213/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: RAD/RAD/GULO Dok.beskr: Underretning om henleggelse av sak Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO Svein Erik Hustøft Dok.beskr: 182/4 - Purring - retting av avvik på avløpsanlegg

12 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 PPT Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Skademelding Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Voll Arkitekter as Dok.beskr: 88/3 og 88/38 og 88/39 Dispensasjon fra rekkefølgekrav - lekeplass Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:0 0 Kristian Fagerli Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning - søknad Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: KUL/KUL/MAGR Dok.beskr: Søknad om ledsagerbevis Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig

13 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Leva Radaviciene Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Benedktas Radavicus Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Søker Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Søker Dok.beskr: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Marko Mihailovic

14 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Violeta Stepovic Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Edel Irèn Segersam Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Orsika Nemeth-Swahn Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Milan Gagricic Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Hege Staurseth Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Foresatte Dok.beskr: Elevens læringsplan 7. trinn - skoleåret 2014/2015 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Elevens læringsplan 7. trinn - skoleåret 2014/2015

15 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Miljødirektoratet Dok.beskr: Tursti på Melhussletta - Svar fra Miljødirektoratet - 3 Friluftsloven Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Guri Vik Dok.beskr: Kommentar fra MIL - trim Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: 1/35 Høringsbrev - dispensasjon reguleringsplan Øysand - fra bolig til vertshus Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Bygningsing. Eithun-Olsen AS Dok.beskr: 27/11 Søknad om ferdigattest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Trondheim kommune Dok.beskr: 35/1 Metrovann - Erstatningstilbud Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Trondheim kommune Dok.beskr: 31/1 Metrovann - Erstatningstilbud

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer