POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Navn: Korsvegen Næringspark AS Dok.beskr: Vedrørende trekking av sak - Bruksendring til barnehage, gnr/bnr 183/206 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: Per Terje Ler Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 196/2 Søknad om tilkobling til offentlig vann i påbygg til fjøs Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Monica Rehaug og Hilde Margrethe Lind Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig - 195/3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Astrid Hanssen og Leonard Brunke Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - fasadeendring - gnr/bnr 90/137 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Gunhild Gylland Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - 225/1 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Bygningsing. Eithun-Olsen AS Dok.beskr: 27/11 Tillatelse til tiltak. Enebolig med garsje.

2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Espen Rikstaddal Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - nybygg driftsbygning - trelast og vedskur - 162/3 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Astrid Hanssen og Leonard Brunke Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - fasadeendring, tilbygg og påbygg - 90/137 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Hanne Kvaal og Martin Geving Pedersen Dok.beskr: 55/1 MeTroVann - Erstatning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole og barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Siri Solem Dok.beskr: Tilsetting i 100% stilling som rådgiver Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: Gratis kjernetid fra 1. august 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole og barnehage

3 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Navn: Nordea Dok.beskr: Underskrevet gjeldsbrev NO Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole og barnehage Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: RAD/RAD/MASC Navn: Utdanningsforbundet Dok.beskr: Oversendelse av resolusjon vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole og barnehage Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Navn: Skatteetaten Dok.beskr: Svar vedrørende utsatt frist vedrørende ytterligere opplysninger vedrørende kontroll av 2. termin 2014 Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Coop Korsvegen SA Dok.beskr: Coop Korsveien - salgsbevilling alkohol Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Navn: Arbeids- og sosialdepartementet Dok.beskr: Høyring - Endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak

4 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Navn: TIL - HUSET Dok.beskr: 29/25 Nybygg innleggsvegen Oppsigelse av snekker Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Behov for skolefritidstilbud skoleåret Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Bekreftelse på plass ved SFO - Rosmælen skole Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Navn: Helse- og omsorgsdepartementet Dok.beskr: Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/KART/BJOHOV Navn: Brauten Eiendom as Dok.beskr: 88/30 Søknad deling, Søberg Vest Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/RDOR Navn: Olav Holdhus Dok.beskr: Svar - E-post korrespondanse vedrørende adkomstveg Kuhaugen

5 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Navn: Dok.beskr: Individuell opplæringsplan (IOP) og vurdering Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding om enketvedtak Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Navn: Ola Stav Dok.beskr: 137/3 Gebyrbrev - Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av kårbolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MARSAG1 Navn: Gauldal Bygg AS v/ Flaa Dok.beskr: Angående din henvendelse på telefon av i dag ca kl 10:30 - Aktuelle saknr - Forhåndskonferanser Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 15/718-3 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak

6 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Kjell Prestmo Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - Ny enebolig på gnr/bnr 90/89 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: KUL/KUL/LISO Navn: Språkrådet Dok.beskr: Melhus kommune - Rokkmakarvegen - tilråding Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MARSAG1 Navn: Gauldal bygg AS v/ Flaa Dok.beskr: Angående din henvendelse på telefon av i dag ca kl 10:30 - Aktuelle saknr - Forhåndskonferanser Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Høring - fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Melhus lensmannskontor Dok.beskr: Uttalelse vedrørende skifte av stedfortreder ved Ica Melhus - vandel Saksnr: 12/ Dok.type: I Gradering: Navn: Ekren Maskin AS Dok.beskr: 183/213 ansvarsrettssøknad og samsvarserklæring Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Navn: Helse - og omsorgsdepartementet Dok.beskr: Høring - Demensplan 2020

7 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Rune Ekren VVS AS Dok.beskr: 27/11 Gjennomføringsplan Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Navn: Melhus kommune Dok.beskr: Svar - Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av Lov om barneverntjenester 6-4 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Navn: Elin Beate Hellesfjord Hidle Dok.beskr: Tilsetting i 100% viakariat som barnevernkonsulent Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Dok.beskr: Oversikt over karakterer for elev Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Navn: Dafro AS Dok.beskr: Merknader - Gnr/bnr 91/7- Mælabakken Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Ståle Moum Dok.beskr: 142/1 Kommentarer til merknader fra Trondheim kommune vedrørende godkjent fradeling av tomt for bygging av bolig Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FAMFOR/BARN/EVSL Navn: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Dok.beskr: Akuttberedskapen sommeren orientering

8 Saksnr: 15/653-3 Dok.type: I Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/ELHH Navn: Barne - likestillings og inkluderingsdepartementet Dok.beskr: Vedrørende overprøving av klager for personer i kan-gruppen etter introduksjonsloven 3 tredje ledd Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Navn: Det kongelige finansdepartement Dok.beskr: Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: FAMFOR//INSK Navn: Søker Dok.beskr: Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Navn: Viktor Jørgensen Dok.beskr: 94/170/0/63 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Innglassing av veranda Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Horgmo Rørkompani AS Dok.beskr: 146/5-1 Søknad om utslipp av sanitært om kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

9 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: Helge Kvaal Dok.beskr: 85/2 Melding om at tilkobling til kommunalt vann er plugget Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI Navn: Karl Einar Stubsjøen Dok.beskr: 151/2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Melhus kommune - Sør-Trøndelag fylke - Kyllinghus Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: SERVICE/PERS/INGA Navn: KLP forsikring Dok.beskr: Videreføringa av AFP beregnet etter Folketrygdens regler

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer