Jernbaneverket - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Internt notat med oppfølging, Erverv av Roms eiendoms arealer på Koppang stasjon Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt Eiendom stab /Hege Modell Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen Internt notat uten oppfølging, Kjøpekontrakt for gnr/bnr 19/941 i Stor-Elvdal Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen Internt notat uten oppfølging, Kjøpekontrakt Rom Eiendoms arealer på Koppang stasjon Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen tgående internt produsert, Godkjenning av forslag til møteplan Hensettingsprosjektet Høvik - Meldinger og søknader til Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn /Liz Anette Stordahl Intercity /Britt Granerud Inngående eksternt produsert, Hell/Værnes - E3 EO 043 Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Prosjektering detalj- og byggeplan Fundamentering AS /Elisabeth Nielsen Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist 501 Internt notat uten oppfølging, Byggemøtereferat nr JBT-63 - Høvik/Fornyelse Hensettingsprosjektet Høvik - JBT-63 kl og sporanlegget K tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 760

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Refsland - informasjon til grunneier Arild Refsland Lund kommune - Reguleringsplan for omlegging av Fv 14 ViaNova Kristiansand AS Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter Inngående eksternt produsert, Igangsettingstillatelse - Del V - Etablering av støyskjerm - Gnr/bnr 41/246 - Silsandmoen Narvikterminalen Ofotbanen - Narvikterminalen - Fagerneslinja - Prosjektnr Offentlige myndigheter Narvik kommune Prosjekter Nord I /Tor Gunnar Pedersen 500 tgående internt produsert, Vasbottendeponiet - Astrid Vasbotten gnr/bnr 4074/ Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Grunnerverv Advokatfirma Vale & Kjeldsberg DA /Advokat Hilde Vale tbyggingsprosjekter Vest /Gro Jubskås 521 Inngående eksternt produsert, Birkelunden Investeringsselskap AS - Aksept av tilbud om kompensasjon ifm tilbakelevering av bygning Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv gnr/bnr 134/20 i Ski kommune - Birkelunden Investeringsselskap AS Brækhus Dege Advokatfirma DA /Per Gullik Horgen Follobanen /Trym Johannessen /31/2015, Besvart med utgående dokument, Birkelunden Investeringsselskap AS - tbetaling av kompensasjon for tilbakeføring av bygg som råbygg tgående internt produsert, Birkelunden Investeringsselskap AS - tbetaling av kompensasjon for tilbakeføring av bygg som råbygg Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv gnr/bnr 134/20 i Ski kommune - Birkelunden Investeringsselskap AS Brækhus Dege Advokatfirma DA /Per Gullik Horgen Follobanen /Trym Johannessen Internt notat med oppfølging, GFB for endringer Nx/OC Brakerøya stasjon Akseltellere Bane Øst - Drammenbanen - Endringer Vicos og Nx/OC - Avtale K Siemens AS Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Ole Martin Høydal CTC og relébasert sikringsanlegg /Jostein Schjølberg 771

3 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Endring av ansvarsrett og ferdigattest Greverud stasjon Østfoldbanen - Stasjonstiltak Greverud stasjon - Plattformforlengelse Anne Lise Gardå Område Oslokorridoren 724 Internt notat uten oppfølging, MoM 28 Monthly Technical meeting SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen Internt notat uten oppfølging, Block Interface issues SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen Internt notat uten oppfølging, Block Interface issues SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen tgående internt produsert, HN 31 - Massetransport på Fegstad anleggsvei - ønske om inntransport av ballastpukk Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke Grunnerverv - Kristian Johansson - Eier av gnr/bnr 10/3 og gnr/bnr 2/3 - Re kommune Kristian Johansson tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie 521 Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av vognkort for JBV Railvac RA3 Brukstillatelser - JBV Vognkort - Arbeidsmaskiner - NJD Maskin AS - Norsk Jernbanedrift AS NJD Totalprosjekt AS /Gisle Hauk Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner 822

4 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Fjerning av installasjoner og utstyr gnr/bnr 73/53 - Basestasjon Bratsbergveien 5 Trondheim GSM-R Avtaler - Rettigheter til grunn Strekning B Rørosbanen Edvin Arnstein Berg Nett forvaltning /Vera Sporstøl tgående internt produsert, Kalfarveien Støyskjerm Arna - Bergen Korrespondanse med naboer Zhe Xing (George) tbyggingsprosjekter Vest /nn Ingvild Eikeland 522 Internt notat med oppfølging, Rettelsessak for signaltegninger fra Ski 02 Haster! ERTMS tbygging Østre linje - Teknikk - Interne notater og møtereferater Teknisk dokumentsenter Portefølje 2 /Henning Andenæs Inngående eksternt produsert, Søknad om dispensasjon fra helsekravforskriften Dispensasjon fra helsekrav for person i sikkerhetstjeneste - Trygg 1 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Internt notat med oppfølging, Nye dvergsignaler på Skøyen stasjon Kapasitetsøkende tiltak Oslo S - Lysaker - Korrespondanse med andre enheter JBV Prosjektstyring /Per-Arne Fredriksen Trafikk og marked økonomi og administrasjon /Helene Berg Libråten tgående internt produsert, ndertegnet VOR 28 - Milestones Flexi BSS GSM-R Redundant kjernenett - avtale K med NSN endringsordrer NSN - Nokia Solutions and Networks Norge AS Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Ingelin Ekornhoel

5 I,, N, X tgående internt produsert, ndertegnet VOR 29 - Milestones Release 4 Core Geo redundant GSM-R Redundant kjernenett - avtale K med NSN endringsordrer NSN - Nokia Solutions and Networks Norge AS Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Ingelin Ekornhoel Internt notat uten oppfølging, Erstatning for arkeologiske utgravinger gnr/bnr 121/1 og gnr/bnr 130/ Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv gnr/bnr 130/1 og 121/1 i Ski kommune - Endsjø og Roås Follobanen /Ole Askheim-Thygeson Internt notat uten oppfølging, Intern høring henvendelse fra CargoNet om mulighet for kjøring av 2 elektriske lokomotiver type El 16 i multippel på Dovrebanen Kompatibilitet elektriske lokomotiver type El 16 tilhørende Cargonet Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Høybråtenveien 124A - svar på søknad om dispensasjon fra Jernbanelovens 10 Oslo kommune - Tiltak Høybråtenveien 124 A gnr/bnr 102/66 - Abdul Aziz Malik BASE Arkitekter AS /Merete W. Finckenhagen Oslo /Odd-Arne Mikkelsen Inngående eksternt produsert, Tilleggsinformasjon angående rammestyrt Huddig AB 1260 nr. XZM 828 / 4338 tilhørende JH Spårservice AB JH Spårservice AB - Brukstillatelser arbeidsmaskiner JH Spårservice AB Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Steinar Høisæter

6 I,, N, X tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr 015 rev 03 - Endring i KL/ Elektro - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr 015 rev 02 - Tillegg KL/ Lavspenning - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr Infiltrasjonsanlegg - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr tarbeidelse av banedata - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr 007 rev 01 - Ingeniørgeologi og geoteknikk - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis tgående internt produsert, E01 - Endringsordre EO nr 001 rev 01 - Tillegg for møter - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Rådgivere/Prosjektering Rambøll Norge AS Trondheim Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis

7 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Rammetillatelse - Rombak krysningsspor med tilhørende anlegg - Gnr/bnr - 108/1 - Rombak Stasjon Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Offentlige myndigheter Narvik kommune Plan og byggesak Prosjekter Nord I /Trude Johnsen Inngående eksternt produsert, E01 - Krav om endringsordre KOE nr Etablering av underbygning for driftsvei øst-sør - K Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr Produksjon/Entrepriser PEAB Anlegg Tromsø Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis /19/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Lønnsendring etter I HTA Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse etter eget ønske Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Bekreftelse på tilsetting Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Refusjon av utgifter til terminalbriller Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221

8 I,, N, X tgående internt produsert, Midlertidig lønnsendring etter I HTA Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Referat dialogmøte Personalmappe - NAV Alna Offl 13 Teknisk dokumentsenter Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlenget avtale Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helsegodkjenning godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helsegodkjenning godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

9 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til da går dispensasjon ut, men er søkt om forlengelse. Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, nderskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting tom Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Oversendelse av avtale om erstatning for båndlagt areal til veggrunn Nordlandsbanen - Km 171,487 Jørstad - Nedlegging av planovergang Steinar Hollås Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen tgående internt produsert, Oversendelse av avtale om nedlegging av planovergangene ved km 170,651 og 171,055 på Nordlandsbanen Nordlandsbanen - Km 171,487 Jørstad - Nedlegging av planovergang Steinar Hollås Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen

10 I,, N, X tgående internt produsert, Tinglysing av avtale om nedlegging av planovergangene ved km 170,651 og 171,055 på Nordlandsbanen Nordlandsbanen - Km 171,487 Jørstad - Nedlegging av planovergang Statens kartverk Tinglysing Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen Inngående eksternt produsert, Feriesaldo Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/24/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, Prisjustering ihht rammeavtale Rammeavtale for prosjektering og installasjon av strømforsyningsanlegg til ØKB Nettpartner AS Administrativ støtte Øst Inngående eksternt produsert, Ikke godkjent helseundersøkelse pr Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Møtereferat fra møte nr 2 - Referansegruppemøte NORWAT Etatsprogrammet Nordic Road Water - NORWAT - Referansegruppe Statens vegvesen Vegdirektoratet /Sondre Meland Styringsstab sikkerhet og miljø /Gry Dahl tgående internt produsert, Bygging av ny veg - Innkalling til oppstartsmøte Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Inger Eide Semmingsen Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen

11 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale om nedlegging av planovergangen ved km 364,090 på Rørosbanen Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen Internt notat uten oppfølging, Inger Eide Semmingsen - avtale om erstatning for båndlagt areal Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen Internt notat uten oppfølging, Harald Jordet - avtale om erstatning for båndlagt areal Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen tgående internt produsert, Avtale om nedlegging av planovergangen ved km 364,090 på Rørosbanen Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Harald Jordet Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen 725 tgående internt produsert, Avtale om nedlegging av planovergangen ved km 364,090 på Rørosbanen Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Inger Eide Semmingsen Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen 725 tgående internt produsert, Tinglysing av avtale om nedlegging av planovergangen ved km 364,090 på Rørosbanen Rørsbanen - Eid - Km 364,09 - Nedleggelse av planovergang Statens kartverk Tinglysing Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen 725

12 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Oppsigelse fra stilling som driftsoperatør i Jernbaneverket Personalmappe - Sven Harald Engen Offl 13 Trafikk og markedsdivisjonen HR /Cathrin Seljehaug Personalarkiv 221 3/25/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, Legeattest godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten Trondheim Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess DB Bahnbau Gruppe GmbH Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /25/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Spitzke SE Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /25/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Swietelsky Baugesellschaft mbh Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /25/2015, Avskrevet av arkivar

13 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Infranord Norge AS Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /25/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Baneservice AS Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /25/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess NJD Totalprosjekt AS Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /26/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Søknad om prekvalifisering spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess HF Wiebe Gmbh & Co Kg Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen /26/2015, Avskrevet av arkivar Inngående eksternt produsert, Ikke antatt Tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Leonhard Weiss GmbH & Co. KG Norge 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, Ikke antatt Tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Swietelsky Baugesellschaft mbh 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen

14 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Ikke antatt tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Baneservice AS 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, Ikke antatt tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Norsk Jernbanedrift AS - Porsgrunn 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, Ikke antatt tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Spitzke SE 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, Ikke antatt tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Rhomberg Bahntechnik GmbH 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, Antatt tilbud spor og KL - K Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Infranord Norge AS 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Inngående eksternt produsert, nderskrevet avtale med Safetec - K Kartlegging av sikkerhetskultur Sikkerhetsstyring - Konsulentbistand Safetec Nordic AS offl. 23 tredje ledd Jernbanedirektør /Erling Hogstad

15 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 - Kulturhistorisk analyse, DIVE Kristiansand kommune - Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn Kristiansand kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Liv Oftedal tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 4/9/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Vestfoldbanen parsell 5 - Holm - Holmestrand - Nykirke - tleie - Gnr/bnr 127/94 i Holmestrand kommune Holmestrand stasjon - Leieavtale 1 etg - Oppsigelse Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke Grunnerverv - ROM Eiendom AS - tleie - Gnr/bnr 127/94 - Holmestrand kommune Vestviken kollektivtrafikk AS tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie Inngående eksternt produsert, Informasjon tiltak gnr/bnr 6/109 - Helldalsneset Bergen kommune - Tiltak på Helldalsneset 25 - Gnr/bnr 6/109 - Terje Leganger Bergen kommune Område Vest med stab /Ole Magne Kjellevold 517 Inngående eksternt produsert, Mottatt undertegnet avtale for høyspent jordkabel på eiendom 42/230 i Eigersund kommune Sørlandsbanen km ca 522,268 - Kryssing - Ny jordline med fiberkabel RV 42 ved parsell 3 - Meterverdi Mellom Øygreidfoss kraftstasjon og Kjelland tranformatorstasjon Dalane Energi IKS Område Sør med stab /Jens Gunnar Mersland /1/2015, Besvart med utgående dokument, Retur av signert avtale for høyspent jordkabel på eiendom 42/230 i Eigersund kommune

16 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Oversiktsliste byggherre januar Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - SHA - Forberedende arbeider Follobanen /Terje Bakke Internt notat uten oppfølging, Oversiktsliste byggherre februar Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - SHA - Forberedende arbeider Follobanen /Terje Bakke Internt notat uten oppfølging, Oversiktsliste byggherre mars Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - SHA - Forberedende arbeider Follobanen /Terje Bakke Inngående eksternt produsert, Purring på erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2014 Oslo kommune - Leieforhold i Stortorvet 7 - Jernbaneverket - Erklæring Schage Eiendom AS Energi stab Internt notat med oppfølging, Overføring av ansvar for retting av FDV dokumentasjon i grensesnittet til Nerdrum helbomanlegg Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Prosjekter Øst /Lars Øxseth Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Internt notat uten oppfølging, Godkjent fungering som områdesjef - Personalmappe - Offl 13 Trafikk og markedsdivisjonen HR /Cathrin Seljehaug Personalarkiv 221

17 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Referat fra dialogmøte Personalmappe - Offl 13 Togekspedisjon Østfold /Jorund Gretland Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om ytterligere permisjon uten lønn pga sykdom Personalmappe - Offl 13 Trafikk og markedsdivisjonen HR /Cathrin Seljehaug Personalarkiv 221 3/30/2015, Besvart med utgående dokument, Permisjon uten lønn pga sykdom Internt notat uten oppfølging, MR Teknisk koordinering WO 1-5 Koordinering rammeavtale tbygging Øst hensetting /Morten Sigvardsen ERTMS Østre linje /Line Vedel Christensen Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen ERTMS Østre linje /Kristin Fleisje Sandnes - Stavanger /Kristin Fleisje tbygging Øst hensetting /Lars Berggren Portefølje 2 /Terje Tranang Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Erik Barsøe ERTMS Østre linje /Nicklas Furberg Sandnes - Stavanger /Nicklas Furberg tbyggingsprosjekter Øst /Bjørn Leirdal Programvarebasert sikringsanlegg /Espen Leknes ERTMS Østre linje /Tormod Helling Sandnes - Stavanger /Tormod Helling tbyggingsprosjekter Vest /Jan Johannessen tbyggingsprosjekter Vest /Sten Raymond Aase Hastighetsovervåkning /Hai Duy Thai Nguyen Programvarebasert sikringsanlegg /Kim Helge Sigbjørnsen Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Lars Erik Aas ERTMS Østre linje /Grethe Asmundsen Inngående eksternt produsert, Søknad om dispensasjon fra helsekravforskriften Dispensasjon fra helsekravforskriften - Trygg 1 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo

18 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Helsegodkjenning godkjent til Personalmappe - Synergi Helse - llevål Offl 13 Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

19 I,, N, X tgående internt produsert, TCQ ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

20 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

21 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, st negotiation Meeting EPC D&B Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Invitation to Negotiation meeting AF Gruppen Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann

22 I,, N, X tgående internt produsert, Revision of Tender EPC D&B Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann

23 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann

24 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann Inngående eksternt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann

25 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann

26 I,, N, X tgående internt produsert, Tender Clarification Sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann

27 I,, N, X tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann tgående internt produsert, Tender clarification sheet ID no Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse Società italiana per condotte d'acqua Follobanen /Nina Lundmann Inngående eksternt produsert, Grunnboken er rettet - gnr/bnr 210/59 - gnr/bnr 210/60 - Kopi av brev sendt til Advokatfimaet BA-HR DA Oslo kommune - Filipstad- Munkedamsveien 62 gnr/bnr 210/3 - ROM Eiendoms kontorprosjekt M62 Kartverket Tinglysing Eiendom Internt notat uten oppfølging, Hjartås kraftverk - Tiltak etter utgått svarfrist Rana kommune - Hjartås kraftverk - Ny kraftlinjer - Konsesjon Miljøkraft Nordland AS Nordlandsbanen Nord /Thor Johnsen Område Midt /Ole M. Espås 703 Internt notat uten oppfølging, Hellsaga Eiendom AS - signert leieavtale Nordlandsbanen Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Grunnerverv Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen

28 I,, N, X tgående internt produsert, Fratredelse med AFP Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Avtal markägare Løten - Elverum gnr/bnr 13/1-13/1/51-13/1012 Elverum mfl Rørosbanen - Rådgivingstjenester skogrydding - Avtale K Nettskog AS Nettskog AS - Vinterbro /Christian Fredriksson Prosjekter Midt /Jon Lillegjære Internt notat uten oppfølging, Spectrum, skjermbilder SRO Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Inngående eksternt produsert, Værnes Holdeplass - KOE 030 Nye lyspotter ved Rampe Nordlandsbanen Værnes holdeplass - Stål- og betongfundamenter Skanska Norge AS /Vegar Harbak Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Kristian Tøndel Internt notat uten oppfølging, Leieoppsigelse Maskinell Sporservice, avtale om innleie KL / Huddig 4597 Transport maskindrift /Kjell Ove Ødegård 822 Internt notat med oppfølging, Workshop gjennomgang av mulige endringer i Webcruiter i forhold til Saksrom Integrasjon rekrutteringsverktøy Webcruiter Saksrom IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Arkivsenteret /Anne Lise Arnesen

29 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Gjennomgang av erstatningsgrunnlaget for Leietager på dyrka mark gnr 133 bnr 1 i Ski kommune, Terje Carlsen Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv gnr/bnr 133/1 Arne Auestad i Ski kommune Follobanen /Ole Askheim-Thygeson Inngående eksternt produsert, Offentlig ettersyn av plan Detaljregulering for Åsedalen boligpark Sandnes kommune - Detaljreguleringsplan for Åsedalen boligpark - Plan Sandnes kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Knut Oddvar Stene 514 Inngående eksternt produsert, Svar - Intensjon fordeling av oppgaver og kostnader ifb. med Nestvold Km 98,042 på Nordlandsbanen - Næstvold - Nedlegging av planovergang Stiklestad Eiendom AS Prosjekter Midt /Åge Sjømark 725 tgående internt produsert, Intensjon fordeling av oppgaver og kostnader ifb. med Nestvold Km 98,042 på Nordlandsbanen - Næstvold - Nedlegging av planovergang Thomas Møller Prosjekter Midt /Åge Sjømark 725 Inngående eksternt produsert, Opparbeidelse av snuplass i Hinnavågen-Stavanger Kommune Stavanger kommune - Reguleringsplan for opparbeiding av snuplass Hinnavågen Hinna bydel Stavanger kommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Liv Oftedal 514 tgående internt produsert, Søknad om fritak for å utarbeide reguleringsplan Km 48,53 på Nordlandsbanen - Sve planovergang - Nedlegging Stjørdal kommune Arealavdelingen Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Morten Hansen

30 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avtale mellom Jbv og Hegra Eiendomsforvaltning fordeling av kostnader stabiltetstiltak Skråning Hembre Km 42,175 på Meråkerbanen i Stjørdal kommune - Nedlegging av planovergang Prosjekter Midt /Åge Sjømark tgående internt produsert, Tilbakemelding vedrørende ønske om veterantog kjøring mellom Ganddal - Foss Eikeland på Ålgårdbanen Ålgårdbanens Venner - Veterantog turer på Ålgårdssporet under Ganddalsdagen 2014 Ålgårdbanens Venner Område Sør med stab /Jens Gunnar Mersland 093 Inngående eksternt produsert, /K KOE 61 Nordlandsbanen Værnes holdeplass - Venterom og plattformtak Teknobygg Anlegg AS /Marita Holm Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Kristian Tøndel 631 Inngående eksternt produsert, Varsel om oppstart av arbeid med oppheving reguleringsplaner Levanger kommune - Kommunedelplan for Levanger sentrum Innherred samkommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Madeleine Kristensen Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik

31 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik Internt notat uten oppfølging, Innmelding av resurs Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Generell korrespondanse Follobanen /Roger Hårvik Internt notat uten oppfølging, Kick-off møte med Bombardier Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Møtereferater - Statusmøter Follobanen /Roger Hårvik

32 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Månedsrapport Mars Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K med Bombardier - Fjernstyring Ebicos 900 Oslo - Ski - Månedsrapporter Bombardier Transportation Norway AS - Oslo Follobanen /Anne Margrethe Waage Internt notat uten oppfølging, Byggemøte nr Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Norsk Gjenvinning Entreprenør AS - Ski 05 - Rive/re-etablere Skeidarbygget og teknisk bygg - Møtereferater Byggemøter Follobanen /Jon Egil Johansen Follobanen /Ingrid Rydholt 501 Inngående eksternt produsert, Protokoll Verne- og miljørunde 33 og Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med Norsk Gjenvinning Entreprenør AS - Ski 05 - Rive/re-etablere Skeidarbygget og teknisk bygg - HMS/Vernerunder Norsk Gjenvinning Entreprenør AS Follobanen /Vidar Svendsby /24/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, BHM 417 Sikringsomfang mot HB Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Tunnel tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, BHM 418 Injeksjonsprosedyer mot Horcem Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Tunnel tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501

33 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, BHM 421 Elementplan Eidanger tunell Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Tunnel tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, BHM 423 Ettersikring stuff drevet fra Norcem Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Tunnel tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, BHM 416 Bestilling av kum Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Dagsone tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, BHM 422 Masser utenfor anleggsgrense Vallemyrene Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Byggherremeldinger - Dagsone tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO-069 Sveising mellom Hoesch spunt og AZ - spunt, vestvegg Norcem bru Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO Oppsparkling av gulv i rom TRF teknisk bygg Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100389-32 Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 12/1391-13 Sykmelding del C - 02.03.15-06.03.15 - Personalmappe - Journaldato: 10.03.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 1 02.03.2015 221 Personalarkiv 10.03.2015,

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Derfor går det «alltid et tog»

Derfor går det «alltid et tog» Jernbanemagasinet nr. 8-2014 Det kommer til å bli fullt nokså fort! JOHAN SELMER, plandirektør i NSB OVERVÅKING: SKAL FANGE OPP FEIL FØR DE BLIR KRITISKE VESTFOLDBANEN NÅ VRIMLER DET I HOLMESTRAND ROMANSERIE

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer