Jernbaneverket - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Inngående eksternt produsert, Retur av tinglyst dokument - Gnr/bnr 13/307 i Bærum kommune - Avtale om permanent og midlertidig grunnerverv m.m. - Jon Henning Zimmer Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Statens kartverk Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Inngående eksternt produsert, Retur av tinglyst dokument - Gnr/bnr 13/255 i Bærum kommune - Avtale om permanent og midlertidig grunnerverv m.m - May Helen og Harald Borchgrevink Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Inngående eksternt produsert, Retur av tinglyst dokument - Gnr/bnr 13/245 i Bærum kommune - Avtale om permanent og midlertidig grunnerverv m.m - Ha Susanne Tram og Ho Quang Khoi Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing tbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard Inngående eksternt produsert, Leverans av dokumentation för NoBo certifiering ERTMS tbygging Østre linje - K ETCS/IL Bombardier - Generell korrespondanse Bombardier Transportation Sweden AB ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen /18/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, Inbjudan till FAT Testline ERTMS tbygging Østre linje - K ETCS/IL Bombardier - Generell korrespondanse Bombardier Transportation Sweden AB ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen /20/2015, Tatt til etterretning

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Hinder för FAT Testline ERTMS tbygging Østre linje - K ETCS/IL Bombardier - Generell korrespondanse Bombardier Transportation Sweden AB ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen /20/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, ETCS/IL ØØL K Ändringar i projektorganisation ERTMS tbygging Østre linje - K ETCS/IL Bombardier - Generell korrespondanse Bombardier Transportation Sweden AB ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen /20/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Svar på dispensasjonssøknad Hensettingsprosjektet Drammen - Dispensasjonssøknader fra teknisk regelverk Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /J Christopher Schive 700 tgående internt produsert, Sjøbakken Bru - Lysutsmykning Ofotbanen - Narvikterminalen - Fagerneslinja - Prosjektnr Rådgivere Calina Pandele Yttredal Prosjekter Nord I /Stein-Hugo Steffensen 500 Internt notat med oppfølging, Spørsmål knyttet til lemper og skader på Langhusveien 85 angående jernbaneverkets anlegg Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv Langhus - Ski stasjon - Generelt Follobanen /Dag Ivar Myrene Follobanen /Trym Johannessen 521 tgående internt produsert, Foreløpig svar angående Langhusveien Follobaneprosjektet - SKI - Grunnerverv Langhus - Ski stasjon - Generelt Aksel G Roksti Follobanen /Trym Johannessen 521

3 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Siemens Månedsrapport mars 2015 Hovedbaneprosjektene - Sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen - K SIEMENS A/S Nett teknologi /Anne Britt Killi /27/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, SSG og trafikale avklaringer ATC: Skisse - togvei til spor 3 Sandnes SignAn - Signalanskaffelsesprosjektet - Intern korrespondanse Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen Sandnes - Stavanger /Line Vedel Christensen Internt notat uten oppfølging, Referat møte 0515 Eidsvoll Hamar Langset Kleverud Møtereferat prosjekteringsmøte Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Karen Ranestad Portefølje 2 /Terje Tranang Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Yvonne Berglie Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Thomas Nævestad tbyggingsprosjekter Øst /Børre Lexberg Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Prosjektstyring /Yngvar Skilnand Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Eva Mathisen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Eivind Pagander Tysnes Internt notat uten oppfølging, Dispensasjon fra bør-krav JD 550 kap. 6 Lyssignal k for fase Eidsvoll - Hamar - Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Signal Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Jarle Larsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Cato Andreassen Dovrebanen Sør /Tormod rdahl Signal Dovrebanen Sør /Ove-Erik Skovseth Programvarebasert sikringsanlegg /Espen Leknes 770 Inngående eksternt produsert, Tilbakemelding - reglementert massetransport fra HN anlegg Fegstad Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke Grunnerverv - Kristian Johansson - Eier av gnr/bnr 10/3 og gnr/bnr 2/3 - Re kommune Kristian Johansson tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie /20/2015, Tatt til etterretning

4 I,, N, X tgående internt produsert, Barkåker 66 AS tinglysningsavtale Gnr/bnr 8/ Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv Bjørn Inge Espenes tbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie Internt notat med oppfølging, Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Overlevering av FDV-Dokumentasjon for entreprise F03 - Implenia Follobaneprosjektet - Overlevering av FDV-dokumentasjon (inkluderer alle delprosjekter) Oslo /Guttorm Moss Follobanen /Kristin Hage tgående internt produsert, Fratredelse med delvis AFP Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Overleveringsprotokoll Jernbaneverket IPS og Jernbaneverket Område Oslokorridoren, Hoved - og Gardermobanen. Lillestrøm driftsbanegård og hensetting Hovedbaneprosjektene Lillestrøm Hensetting - Felles Byggherrreadministrasjon Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Nini Køien Latham tgående internt produsert, Erstatningssak Personalmappe - Energi stab /Vibeke Rasmussen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Møtereferat nr 11 - Prosjektmøte Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjekt nr Generell Prosjekter Nord I /Trond Hermansen Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis

5 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Krav om dekning av ekstraordinære kostnader til kompetanseheving Regional rammeavtale med Norsk Jernbanedrift AS - Kjøp av signaltjenester på Sørlandsbanen - K , jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Område Sør med stab /Knut Kristian Sørdal 216 Internt notat uten oppfølging, Endring nr 3 K Grenland Rail Tomtesprøyting 2015 Maskinelt sporvedlikehold - Tomtesprøyting i Bane Sør/Vest og Bane Øst Vedlikehold strategi /Jan Vidar Moen 704 Internt notat med oppfølging, Vikersund III (Sag) planovergang - Ny kiosk/ramme og forsignaler - Signifikansvurdering Randsfjordbanen - Vikersund III (Sag) planovergang - Automatisk helbomanlegg CTC og relébasert sikringsanlegg /Ingemund Værlien Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Terje Johansen 777 Internt notat med oppfølging, Vikersund II planovergang - Ny kiosk/ramme - Signifikansvurdering Randsfjordbanen - Vikersund II planovergang - Automatisk helbomanlegg CTC og relébasert sikringsanlegg /Ingemund Værlien Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Terje Johansen 777 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent til ( 10a disp. til 2017) Personalmappe - Synergi Helse - llevål Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Signert avtale om utvidet overtid Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/27/2015, Tatt til etterretning

6 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Feriedager i forbindelse med sluttoppgjør Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/27/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Bekreftelse på lønn Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Fratredelse med AFP Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Skjema søknad om pensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221

7 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Skjema til statens pensjonskasse, søknad om AFP Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på pensjonsdatoen Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Bekreftelse på lønn Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Etterbetaling etter bestått fagprøve Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Sertifisering og strekningskunnskap Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Svar på dispensasjonssøknad Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke Dispensasjonsøknader fra Teknisk regelverk Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /J Christopher Schive 600

8 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Avklaringer om kodetabeller og FATC/DATC grenser på Eidsvoll stasjon - Svar fra TTG Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - Godkjenninger av teknisk dokumentasjon Hastighetsovervåkning /Jon Bolset Internt notat uten oppfølging, Spørsmål vedr. kommentarer til LLSH Svar fra GFB Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - Godkjenninger av teknisk dokumentasjon Hastighetsovervåkning /Jon Bolset Hastighetsovervåkning /Jon Bolset /31/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Tilbudsbrev Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Forlengelse av læretid Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Feriedager Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Melding om avgang Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221

9 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Feriedager Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Melding om avgang Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Resertifisering - godkjenning av førere Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Sikringsarbeid Bispegata 16 - Viser til møte Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Sikring av Bispegata 16 niversitetet i Oslo Eiendomsavdelingen Follobanen /Cathrine Granheim Internt notat uten oppfølging, Kursbevis konf. av signaltegninger Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Forlenget kontrakt som lærling Personalmappe - Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221

10 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Søknad om forskudd Personalmappe - Personaladministrasjon /Christine Schau Personalarkiv 221 3/24/2015, Besvart med utgående dokument, Svar på søknad om forskudd Internt notat uten oppfølging, Dom, Oslo Tingrett Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Dom, Borgarting Lagmannsrett Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kl, spor, tele og elkraft anlegg - Anskaffelsesprosess Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Strekningsprøve Solørbanen Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, MoM Nokia - JBV GPRS project delivery Redundant kjernenett GSM-R - Oppfølging NSN Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Arne Aas Internt notat uten oppfølging, MoM Nokia-JBV GRK R4 project meeting Redundant kjernenett GSM-R - Oppfølging NSN Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Arne Aas

11 I,, N, X tgående internt produsert, Retur av signert avtale for høyspent jordkabel på eiendom 42/230 i Eigersund kommune Sørlandsbanen km ca 522,268 - Kryssing - Ny jordline med fiberkabel RV 42 ved parsell 3 - Meterverdi Mellom Øygreidfoss kraftstasjon og Kjelland tranformatorstasjon Dalane Energi IKS Område Sør med stab /Jens Gunnar Mersland Internt notat uten oppfølging, Forlengelse av vikariat Personalmappe - Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 3/27/2015, Tatt til etterretning tgående internt produsert, Søknad om tillatelse til å ta i bruk strukturelt delsystem Nordlandsbanen Værnes holdeplass - Offentlige myndigheter Statens jernbanetilsyn tbyggingsprosjekter Øst /Hedvig Mauseth Inngående eksternt produsert, Søknad om fratreden ved alderspensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Steintransport Arna - Bergen Eksterne Interessenter tbyggingsprosjekter Vest /nn Ingvild Eikeland 500 Inngående eksternt produsert, Helseattest godkjent med disp Personalmappe - Synergi Helse - llevål Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

12 I,, N, X tgående internt produsert, Invitation to Tender - EPC D&B Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse AF Gruppen Norge AS Offl 23 fjerde ledd Follobanen /Merete Norli Internt notat uten oppfølging, DB-Prekvalifiseringsrapport-Signert Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med boring og sprengning - Anskaffelse offl. 23 tredje ledd Follobanen /Thien Hai Huynh Internt notat uten oppfølging, Kontrollprøve 558 ikke bestått Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Førstehjelpskurs Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, % arbeidstid Personalmappe - Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 3/27/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Søknad om pensjon - oppsigelse Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Skjema pensjonsmelding Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Skjema, søknad om AFP Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Forlengelse av innleieavtale kontrollingeniør Arnfinn Hansen Arna - Bergen Rammeavtale innleie personell Centerpoint AS /John Trondsen tbyggingsprosjekter Vest /Hege Eeg 216 tgående internt produsert, Fornyet TKF for JBV for skinne-/vei gravemaskin med belter Kubota KX080-3 nr Ekspert Maskinutleie AS - arbeidsmaskiner - JBV Vognkort Ekspert Maskinutleie AS Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said Inngående eksternt produsert, /K Månedsrapport mars Værnes holdeplass E4 Nordlandsbanen Værnes holdeplass - E2 Grunn- og betongarbeider - K Teknobygg Anlegg AS /Marita Holm Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) 71

14 I,, N, X Inngående eksternt produsert, /K Månedsrapport mars Værnes holdeplass E2 Nordlandsbanen Værnes holdeplass - E2 Grunn- og betongarbeider - K Teknobygg Anlegg AS /Marita Holm Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) 71 Internt notat uten oppfølging, Litt info om kommunikasjon Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Oppfølging gårsdagens møte Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Allmøte - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli

15 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Tilbakemelding fra allmøte - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Oppsummering fra Allmøte - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Internt notat uten oppfølging, Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljø - offl. 23 første ledd IKT applikasjoner /Sissel Elise Bekkeli Inngående eksternt produsert, Drammen hensetting - Endring av garanti Norsk Jernbanedrift AS Hensettingsprosjektet Drammen DRM-04 - Signalarbeider og sporsperrer. Omfatter også F-ATC. K DNB Bank ASA tbygging Øst hensetting Internt notat uten oppfølging, Tiltaksplan / aktivitetsplan Kommunikasjonsplan Signal RH Infrastrukturprosjekter /Oddrun Vågbø Internt notat uten oppfølging, Kommunikasjonsplan RH Signal Kommunikasjonsplan Signal RH Hovedbaneprosjekter, sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen /Anne Britt Killi Infrastrukturprosjekter /Oddrun Vågbø

16 I,, N, X Inngående eksternt produsert, TN-2 Sluttrapport - Dokumentasjon på samtrafikkomponentene skinner, sviller og befestigelse Follobaneprosjektet - Kontrakt K Lloyd's Register Consulting, NOBO Notified Body - Verifikasjoner, rapporter, korrespondanse Lloyd Register Consulting - Energy AS Sandvika Follobanen /Kåre Meling /16/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Personaladministrasjon Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Tillegg leder EL-sikkerhet førstehjelpskurs 3010,3030 Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Påminnelse - Frist spørreundersøkelse og påmelding til erfaringskonferanse Sør-Trøndelag - Samordning av statlige innsigelser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar Lillefloth 513 Inngående eksternt produsert, Høringsuttalelse - Ringeriksbanen og E16 Hønefoss tredning av Ringeriksbanen - Videreføring av planlegging Norsk Natur - Viggo Ree Strategi og samfunn sør og vest /Cecilie Bjørlykke Inngående eksternt produsert, Innsynskrav - Høringsuttalser Ringeriksbanen/ny E16 tredning av Ringeriksbanen - Videreføring av planlegging Ringerikets Blad Strategi og samfunn sør og vest 500

17 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Referat fra regionalt planmøte Veumbekken Fredrikstad kommune - Bygging av tunnel for vannledning Veumveien til Ørebekk / Seut Østfold Fylkeskommune Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Åse M. Drømtorp 514 Internt notat uten oppfølging, Kurskvittering sikkerhetskurs ERTMS tbygging østre linje - Stasjonstiltak - Sikkerhetskurs stasjonstiltak ERTMS Stasjonstiltak ØfbØl /Martin Vik Internt notat uten oppfølging, Kurskvittering sikkerhetskurs ERTMS tbygging østre linje - Stasjonstiltak - Sikkerhetskurs stasjonstiltak ERTMS Stasjonstiltak ØfbØl /Martin Vik Internt notat uten oppfølging, Kurskvittering sikkerhetskurs ERTMS tbygging østre linje - Stasjonstiltak - Sikkerhetskurs stasjonstiltak ERTMS Stasjonstiltak ØfbØl /Martin Vik Inngående eksternt produsert, nderretning til klager - Avgjørelse tatt før saken er avsluttet Trønderbanen - Stavne - Leangen - Tagging undergang Innherredsveien km 553,602 Sør-Trøndelag politidistrikt Styringsstab Inngående eksternt produsert, Jernbaneverket - Frydenbø Schottel Nordic AS Brann i Robel mandag Jon Iver Austad Juridisk seksjon /Trine Elstad /12/2015, Midlertidig svar sendt, Jernbaneverket - Frydenbø Schottel Nordic AS - midlertidig tilbakemelding vedrørende møte

18 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Tilbakemelding - Førespurnad frå Drangedal kommune om framdrift i sak om opprydding og fjerning av Kragerøbanen. Drangedal kommune - Opprydding etter den nedlagte Kragerøbanen Drangedal kommune /Arne Etterstad Eiendom /Leif Stødle Inngående eksternt produsert, Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Hamar Norsk Jernbanemuseum /Anny Haugen Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Ordrebekreftelse innkjøp av Leica Disto D510 Bergensbanen Voss stasjon - Mindre kontrakter og bestillinger Leica Geosystems AS Avdeling øst Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Torbjørn Aass Inngående eksternt produsert, Innkjøp av kumspett Bergensbanen Voss stasjon - Mindre kontrakter og bestillinger Ahlsell Norge AS Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Torbjørn Aass Inngående eksternt produsert, Tilbud på Innlegging av RT560 Voss i Bergen elkraftsentral Bergensbanen Voss stasjon - Mindre kontrakter og bestillinger ABB AS Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Torbjørn Aass tgående internt produsert, Avklaring vedr. frist i pålegg fra SVV om flytting av kabler samt forhold til avtale mellom Feas og JBV Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K med FEAS Bredbånd AS - Kabelføringsveier i Ski sentrum FEAS Bredbånd Follobanen /Øyvind Bjørtomt Huse 620

19 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, EO Mottak og utlegging av tilført stein fra FP Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO Strømtilførsel port Pasadalen Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO 040- Forskaling lukking av skråvegger på hver side av teknisk bygg HK Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO-060 Tetting av 2 løpskanaler Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO stk. lysfundamenter i profil og Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO- 062 Fjellkontrollboring for signalnisje pr iht. BHM Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501

20 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, EO-063 Maling av ny lecavegg, teknisk bygg nr. 15-HK Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO- 064 Borede fundamenter pr (BHM 305) Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 Internt notat uten oppfølging, EO- 065 Teknisk bygg nr. 15 HK-120 X-finer utvendig front Vestfoldbaneprosjektet Farriseidet - Porsgrunn Parsell 12.2 FP08 Eidanger K med Implenia - Endringsordre tbyggingsprosjekter Vest /Jon Vatne 501 tgående internt produsert, Ordrebekreftelse braketter Bergensbanen Voss stasjon - Mindre kontrakter og bestillinger JBV - BANEDIVISJONEN Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Torbjørn Aass Inngående eksternt produsert, Ordrebekreftelse Bergensbanen Voss stasjon - Mindre kontrakter og bestillinger Imagon AS Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Torbjørn Aass Inngående eksternt produsert, Tiltaksplan for forurenset grunn er godkjent med vilkår Fornyelse Etterstad - Lillestrøm - Korrespondanse med offentlige instanser Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Prosjekter Oslokorridoren II

21 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Knut Lie ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Reza Sharkanloo ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Steinar Sire ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Signed Instructions for Confidentiality - Tore Moberg ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality ERTMS /Kristin Westby 770 Internt notat uten oppfølging, Resertifisering - godkjenning av førere Personalmappe - Personaladministrasjon /Bente Viddal Personalarkiv 221

22 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Ny Kvelluren bru - Nærføring jernbanespor tilleggsopplysninger - ledning i stedstøpt betong tvidelse av Kvelluren bru - E39 til 4 felt i Sandnes kommune Statens Vegvesen Region Vest /Per Ove Stokkeland Område Sør med stab /Jens Gunnar Mersland tgående internt produsert, Godkjent tiltaksplan - Revisjonsrapport Rambøll Revisjoner Infrastrukturprosjekter Rambøll Norge AS Trondheim /Steinar Flessen tbyggingsprosjekter Øst /Hedvig Mauseth Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 41 - K Ekstra vannprøver Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 43 - K Traforister, 4 stk i Ytterdør YD Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz Internt notat uten oppfølging, Krav om endringsordre KOE nr 44 - K Hulltaking og beskyttelse av Jordingskabler Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg - Endringsordre Follobanen /Stefan Kunz

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Vi har mye å hente gjennom bedre samordning og samarbeid. GORM FRIMANNSLUND, infrastrukturdirektør Private fornyer Jernbaneverket setter ut 70 prosent av alle fornyelsene til

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var NR 5 2011 Dobbel lykke Linda og Jan-Inge har allerede funnet lykken i Bærumstun nelen. Etter åpningen 15. august dobles kapasiteten til glede for alle som reiser med tog vest for Oslo. SIDE 4 9 Signaler

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted 1 Bygger Bybanen s 8-9 NR.1-2011 Nytt hyttesalg s 12-13 Rekordtidlig asfalt s 16 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Halvering av skadefraværet "Bry deg" -kampanjen

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer