Jernbaneverket - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John Ivar Mogseth tgående internt produsert, Hensettingsprosjektet Høvik stasjon - Oversendelse av Vurdering av behov for SQT Hensettingsprosjektet Høvik - Meldinger og søknader til Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn /Liz Anette Stordahl tbygging Øst hensetting /Lars Berggren 004 tgående internt produsert, Angående varsel om forsinket "review" på skjematiske planer ERTMS tbygging Østre linje - K ETCS/IL Bombardier - Generell korrespondanse Bombardier Transportation Sweden AB ERTMS Østre linje /Jarle Midjås Rasmussen Internt notat uten oppfølging, Møtereferat - Opplæring av togledere ifbm. innføring av Thales anlegg Hensettingsprosjektet Høvik - JBT-60 Nytt signalanlegg K med Thales tbygging Øst hensetting /Knut-Erik Gudem CTC og relébasert sikringsanlegg /Oddbjørn Tollefsen Funksjonell godkjenning /Terje Rennemo tbygging Øst hensetting /Arne Kristian Røren Trafikksjef Øst /Paal Arve Sirnes tbyggingsprosjekter Øst /Bjørn Leirdal tbygging Øst hensetting /Lars Berggren 770 Inngående eksternt produsert, nderskrevet endringsavtale - Pecon AS - Drifting av bagasjetraller - Andre opsjon Perioden tvendig renhold Oslo S - Avtale K Pecon Facility Services AS Pecon Facility Services AS /Per Dalevold Stasjoner Stor-Oslo /Adriana Cvjetkovic

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, tvending renhold Oslo s - Opsjon kontrakten tvendig renhold Oslo S - Avtale K Pecon Facility Services AS Pecon Facility Services AS Stasjoner Stor-Oslo /Adriana Cvjetkovic 533 Inngående eksternt produsert, Statens vegvesen påklager vedtak om dispensasjon - Kopi av brev fra Vegvesenet til Ski kommune Follobaneprosjektet - Tunnel -Grunnerverv gnr/bnr 105/1 i Ski kommune - Taraldrud sameie Statens Vegvesen Region Øst /Karin Andersen Follobanen /Trym Johannessen 521 tgående internt produsert, PDP-vedlegg - uformell oversendelse av ny versjon til Siemens Hovedbaneprosjektene - Sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen - K Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi Internt notat uten oppfølging, Consequences of delayed SSG SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater Journaldato: Tilg. kode: Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm 612 Internt notat uten oppfølging, GRK prosjektet - aksjonspunkter fra møte mellom SJT og JBV GSM-R Redundant kjernenett - Korrespondanse med Statens jernbanetilsyn Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Kristine Nedberg 788 Internt notat uten oppfølging, Beslutninger fra arbeidsmøte20/ Fase og Signal Eidsvoll - Hamar - Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Signal Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Jarle Larsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Cato Andreassen Programvarebasert sikringsanlegg /Espen Leknes

3 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Referat - Avklaringsmøte med Trafikk - Fase og Eidsvoll - Hamar - Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Signal Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Jarle Larsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Cato Andreassen Funksjonell godkjenning /Morten Jørn Rasch Funksjonell godkjenning /Terje Rennemo Programvarebasert sikringsanlegg /Espen Leknes 770 tgående internt produsert, Sveiving av veksler under brudd - tiltak Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Asbjørn Berntzen Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Feil div togveier EVL etter anleggsområde - informasjon fra Siemens Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Olsen Silje Hastighetsovervåkning /Jon Bolset Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier CTC og relébasert sikringsanlegg /Audun Holtet Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Asbjørn Rasdal Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Sveiving av veksler under brudd - tiltak - koordinering mellom Signal og EVLV Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Olsen Silje Melby Jarle CTC og relébasert sikringsanlegg /Audun Holtet Infrastrukturprosjekter /Kjetil Husby Nett teknologi /Anne Britt Killi

4 I,, N, X tgående internt produsert, Bruddplanlegging SAT EVLV (HDB119) og SAT LLSH (KGB109) Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Larsen Jo-Atle Olsen Silje Skånvik Rune Olav Løvold Gunnar André Finn J. Gundersen Siemens AS /Øystein Andresen Siemens AS /Morten Tjore Siemens AS /Ingunn Gudim Hastighetsovervåkning /Roar Nybakk Hastighetsovervåkning /Jon Bolset Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby CTC og relébasert sikringsanlegg /Oddbjørn Tollefsen CTC og relébasert sikringsanlegg /Audun Holtet Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Testkjøring ATC - omfang avklaringer med sluttkontrollør Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Skånvik Rune Olav Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, tfordringer med levering av LED 70 på Eidsvoll og Lillestrøm Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Killi Anne Britt Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Planlegging SAT EVLV fase (HDB 119) og LLSH fase (KGB 109) Hovedbaneprosjektene - Felles Signal Produksjon Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi Inngående eksternt produsert, Bekreftelse på permisjon - Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Siv Nina Gjervik Personalarkiv 221 3/27/2015, Besvart pr telefon

5 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Føring av timer for Signalressurser på prosj , Lillestrøm Hensetting Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby tgående internt produsert, Togveislister EVLV: Avklaringer mot Siemens Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Siemens AS /Morten Tjore Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier Inngående eksternt produsert, Eidsvoll Vending - Siktkontroller Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan Sweco Norge AS Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier tgående internt produsert, Frogner - anbefalt lengde på forlengelse av plattform Hovedbaneprosjektene Felles Signal Byggeplan Knut Brattvang Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier Inngående eksternt produsert, Prosjektering av stigning/fall spor IV og V Eidsvoll Hovedbaneprosjektene Felles Signal Byggeplan Siemens AS Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier /27/2015, Avskrevet av arkivar tgående internt produsert, Assistanse på jernbanen niversell utforming og tilgjengelighet innen transportsektoren kollektivtransporten Kristine Veierland Stasjoner stab /Reidun Kvitberg Gulliksen 504

6 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Overvåking; Arbeidsmøte med bioforsk ang rapportering og program vannkvalitet Follobaneprosjektet - Grunnvannsoppfølging Follobanen /Jørn Harald Grøndal Follobanen /Jørn Harald Grøndal tgående internt produsert, Status mottatte ikke betalte fakturaer Avtale med ØstCom AS - Skogrydding Dovrebanen Sel - Dovre - K og Kleverud - Steinsrud - K ØstCom AS /Odd Hauger Prosjekter Oslokorridoren I /Ove Andre Degvold 584 tgående internt produsert, Avsluttende brevkorrespondanse og avtale om møte mellom partene Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke Parsell 5.3 HN-04 Stasjonsentreprisen K med Skanska AS- AVVIK OG DISPENSASJONER Skanska Norge AS tbyggingsprosjekter Vest /Nina Rongved Internt notat uten oppfølging, Sveisebevis Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Riving av gammelt bygg Grundset stasjon - Kopi av brev til Nydisign AS Elverum kommune - Tiltak Grundset stasjon - Gnr/bnr 14/178 - Jernbaneverket Elverum kommune Eiendom /Anne-Kristin Meland tgående internt produsert, Vedrørende søknad om fornyelse av TKF for 5 midlertidige JBV vognkort - SPOT Matisa P95 M3 - sporombyggingstog Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn kkestad

7 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Søknad om fornyelse av teknisk kontrollfrist JBV Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist Leonhard Weiss GmbH & Co KG - Göppingen /Thomas Schust Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner 822 Internt notat uten oppfølging, Statusmøte signalprosjektering - Arna - Fløen Arna - Bergen K Norconsult - Notater- Referat Prosjekteringsmøter - Partsmøter - Særmøter tbyggingsprosjekter Vest /Sigurdur Einarsson Portefølje 2 /Sondre Kristoffer Bø Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmeldingsskjema - SPK Personalmappe - Personaladministrasjon /Cathrine Elvestad Offl 13 Personaladministrasjon /Cathrine Elvestad Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Refusjon av utlegg til terminalbriller Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221

8 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om AFP Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Søknad om forskudd av lønn Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Refusjon av utlegg til terminalbriller Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221

9 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Søknad med avslag om permisjon fra stilling Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Oppsigelse av stilling etter eget ønske Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Godkjenning av detaljplannotat Gardermoen Lufthavn Terminal T2 Oslo lufthavn Gardermoen T2 - Korrespondanse JBV Område Oslokorridoren /Vibeke Aarnes 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.2 Styringsstab økonomi og styring /Håkon Isdal Selmer 632 Internt notat uten oppfølging, Rettelsessak Nodeland stasjon ATC kryssingsbarriere Prioriteringskategori 1 Ekstern korrespondanse Teknisk dokumentsenter Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Bjørn Engen 774 Internt notat uten oppfølging, Bekreftelse på utvidet lærlingavtale Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, tsendt arbeidsavtale Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221

10 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Dokumentasjon fra leder/hr ang tilsetting Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Samlet statistikk - omsetning avtalehotellene (2014) - Anskaffelse av Hotelltjenester - Rammeavtale Anskaffelse av Hotelltjenester - Rammeavtale Anskaffelser /Benita Fjellstad 145 Internt notat uten oppfølging, Avtale om utvidet bruk av overtid Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, nderskrevet arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Sveisebevis Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Refusjon av utgifter til terminalbriller Peronalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gunn Vigdis Jenssen Personalarkiv 221

11 I,, N, X tgående internt produsert, Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760

12 I,, N, X tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, SV: Deres referanse 2015/225415, vår refeanse , kontrakt mellom ietv Elektroteknik AB og Jernbaneverket Bane Energi Leivoll omformerstasjon FHPL Energi plan prosjekt /Bjørn Berger 760 tgående internt produsert, Forlengelse av vikariat Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Gro Kirkemo Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Sikker jobb analyse Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Stoffkartotek fra entreprenør Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen

14 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen

15 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen

16 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, Månedsrapport Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Ombygging i eksisterende signalanlegg - Veidekke Entreprenør AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen tgående internt produsert, Ny arbeidsavtale Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Ann Kristin Haugen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Bekymring meldt Personalmappe - 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, Detaljreguleringsplan for Gardermoen Næringspark II b+c felt K2+K6 - Offentlig ettersyn llensaker kommune llensaker kommune - Reguleringsplan for kvartal K2 innenfor Gardermoen næringspark II B og C llensaker kommune /Atle Sander Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Trine-Marie Molander Fjeldstad 514 tgående internt produsert, Tverrfaglig skiltplan og skiltplantabell Lindeberg - underlag fra Baneområde Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Tverrfaglig skiltplan og skiltplantabell Lindeberg - underlag fra Baneområde - supplerende forsendelse til Siemens Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Ingunn Gudim Nett teknologi /Anne Britt Killi 770

17 I,, N, X tgående internt produsert, Lillestrøm - tittel på tegninger: Tilkobling til S-lås og Tuen sidepor - tilbakemelding fra GFB til Siemens Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Morten Tjore Hastighetsovervåkning /Jon Bolset tgående internt produsert, oppsummering møte ang sluttdokumentasjon Siemens - internt møte JBV Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Simensen Bente Helen Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Andreas Meyer Johansen Nett teknologi /Anne Britt Killi tgående internt produsert, Avklaring vdr. oppretting av nye bladnummer for "hybriddokumenter" med flere tegningstyper på ett S.nummer. Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon Siemens AS /Morten Tjore Siemens AS /Ingunn Gudim Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby 770 Internt notat uten oppfølging, Oppsigelse av arbeidsforhold og søknad om pensjon Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmelding Personalmappe - Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Offl 13 Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen Personalarkiv 221

18 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Reguleringsplan for E6 Gunstadmoen - Frya i Sør-Fron 2. gangs høring Ringebu kommune og Sør-Fron kommune - Reguleringsplan for E6 Elstad - Frya Statens Vegvesen Region Øst /Tomas Moen Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Nina Michalowska 514 tgående internt produsert, Riggplass ved Gråbek bru Stjørdal kommune - Krav om leie av arealer med mer - Gnr/bnr 85/1 - Gråbrek Eiendom AS Petter Bjerve Juridisk seksjon /Siri Anne Martinsen tgående internt produsert, Omstasjonering Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Overføring av medarbeider - Personalmappe - Personaladministrasjon /Marianne Espedal Offl 13 Personaladministrasjon /Marianne Espedal Personalarkiv 221 3/20/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, Værnes Holdeplass - Månedsrapport februar fra byggeleder med oppdatert timebudsjett Nordlandsbanen Værnes holdeplass - Diverse rådgivere PROSJEKTTVIKLING MIDT-NORGE A /Sven Erik Totland Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Kristian Tøndel Internt notat uten oppfølging, Sveisebevis Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221

19 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Melding om vedtak - Trolltunet og B12 Kløfta llensaker kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering - for Trolltunet og B12 del av gnr/bnr 22/1 - Kløfta May Kristine Andersen Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Trine-Marie Molander Fjeldstad /30/2015, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, Sjekkliste utfasing av medarbeider Elektrifisering Trønder og Meråkerbanen - Kontrahering 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Bente Langeland Roheim 210 Internt notat uten oppfølging, Pensjonsmeldingsskjema - SPK Personalmappe - Personaladministrasjon /Cathrine Elvestad Offl 13 Personaladministrasjon /Cathrine Elvestad Personalarkiv 221 tgående internt produsert, Regarding RM Checklist: FOR no. 633 Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud tgående internt produsert, ; VOR-35 Offer Enhanced Heating of Movable Cabin Window Rev0 Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Harald Konjer Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud tgående internt produsert, ; Jernbaneverket VOR-34 Offer Extended tube pan Rev0 Anskaffelse av to akslede lastetraktorer Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH /Peter Formann Transport fornyelsesprosjekter /Lars Haagenrud

20 I,, N, X tgående internt produsert, Bekreftelse på tilsetting Personalmappe - Offl 13 Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik Personalarkiv 221 Internt notat uten oppfølging, Prosjektstyringsbasis PSB rev 00E Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ingar Hagen Internt notat uten oppfølging, SRO, Elkraft NordFron Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen 501 Internt notat uten oppfølging, Overvåking og adkomst av rømningsdører lvintunnelen Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Teknisk operativ støtte Oslokorridoren /Paul Grefsrud Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Internt notat uten oppfølging, SRO, Dovrebanen Nytt dobbeltspor langs Mjøsa Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Internt notat uten oppfølging, Dovrebanen - Kommunikasjon (IEC ) Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen

21 I,, N, X Inngående eksternt produsert, Dovrebanen - Kommunikasjon (IEC ) Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K BE Systemenhet FJEL Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Internt notat uten oppfølging, SRO-struktur med tilhørende vedlegg. Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Internt notat uten oppfølging, Dovrebanen Nytt dobbeltspor langs Mjøsa Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen Internt notat uten oppfølging, PK Langset-Kleverud - RT og nødfrakobling Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Portefølje 2 /Terje Tranang Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen tgående internt produsert, Møteref fra avklaringsmøte, SRO, Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - Kontrakt elkraft og tele - Eltel Networks AS - Avtale K Karlsen Guttorm Embden Theodorus van Energi systemdrift /Tore Moen Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Thomas Nævestad Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Arild Thorkildsen tgående internt produsert, pdate of schematic plan and interlocking tables for Langset station Eidsvoll - Hamar Langset - Kleverud - Jernbaneteknikk - kontrakt endelig sikringsanlegg - Thales - Avtale K Thales Norway AS Portefølje 2 /Terje Tranang 777

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

Ut av vinter skodda Side 4 11

Ut av vinter skodda Side 4 11 NR 3 2010 Ut av vinterskodda Hele Jernbane-Norge bretter opp ermene for å unngå at neste vinter blir som denne. Bedre utstyr, forsert for nyelse av infra strukturen og en mer robust ruteplan er resepten

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen Dokumentasjon og resultater fra verksted Klækken Hotell, Hønefoss, 20. og 21. november 2007 1 Innledning... 3 1.1 Kort om KS1 og konseptvalgutredning (KVU)... 3 1.2 Opplegg

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 Organ: Region Vestviken Møtested: Gamle herredshuset i Lier Møtedato: 29.04.2015 Tid: 12:00 (lunsj kl. 11:30) Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE PS 6/15

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer