MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal sep kvartal 2012 YTD Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 334,88 0,3 % 1,0 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % JPM Global Government Bond Index 479,23 1,5 % 3,1 % 6,1 % 4,1 % 0,9 % ML High Yield Index 922,20 4,6 % 12,0 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % Aksjeindekser Oslo Børs (Hovedindeks) 445,92 9,5 % 15,8 % (12,5 %) 18,3 % 64,8 % MSCI World (lokal valuta) 915,30 5,0 % 10,3 % (7,6 %) 7,8 % 22,8 % MSCI Emerging Markets (lokal valuta) ,60 5,1 % 8,5 % (14,9 %) 11,7 % 58,6 % Hedge Fond Indeks Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index 475,45 3,4 % 5,6 % (2,5 %) 10,9 % 18,6 % Valuta SEK / NOK 0,87 1,6 % 0,4 % (0,3 %) 7,6 % (10,4 %) EUR / NOK 7,37 (2,2 %) (4,8 %) (1,0 %) (6,0 %) (15,7 %) USD / NOK 5,70 (4,7 %) (4,4 %) 1,2 % 2,0 % (17,5 %) Cenzia Forvaltning Modellportefølje 3,1 % 8,2 % (1,9 %) 13,6 % 31,7 % annualisert avkastning (siden 1. jan. 2009) 13,1 % 2. Vårt Markedssyn Makro På vei inn i 4. kvartal fortsetter verdensøkonomien å vise svakhetstegn med en veksttakt på 2-3 %. Vi tror at Federal Reserves QE3 og ECBs Outright Monetary Transactions (OMT) program vil bidra til å stabilisere de globale finanssystemene. Videre stimulansetiltak fra Kinas sentralbank vil også støtte opp under verdensøkonomien. For resten av året ser det ut som om den amerikanske økonomien i beste fall vil ha en veksttakt på 2 %, mens Eurosonen vil fortsatt være i svakt negativt territorie. For den Kinesiske økonomien antas en svak bedring. Samlet sett forventer vi at verdensøkonomien styrker seg litt, men deflatoriske tendenser er fremdeles en mye større risiko for verdensøkonomien enn inflasjonstrusselen. I Norden er det den norske og svenske økonomien som klarer seg best, mens Danmark og Finland sliter med nærmest null vekst. Samlet for Norden vil veksten bli ca. 1,5 % i Reduserte oljepriser kan være en risiko for norsk økonomi inn i Aksjemarkedet Oslo Børs synes fremdeles fornuftig priset. Usikkerhet rundt videre inntjeningsvekst, lavere oljepris og en fortsatt uavklart sitasjon i USA vedrørende «fiscal cliff» samt ECBs bruk av OMT gjør at vi likevel tror det blir en pause med hensyn til videre oppgang i 4. kvartal. I USA ventes det også noe svakere inntjening fremover. Inntjeningsestimatene for S&P 500 i 3. kvartal viser en nedgang på ca. 3 %. Dette vil være den første nedgangen siden Vi ser for oss et flatt marked i USA resten av året. I deler av Europa og i fremvoksende markeder er aksjer fremdeles rimelig priset. Tyske bedrifter kan paradoksalt nok bli de som profiter mest på mer pengetrykking fra ECB (svakere euro) Sentralbankenes push for fortsatt lave renter vil begrense nedsiden i aksjemarkedet. Det er viktig å huske på at mye av inntjeningsveksten hos de store multinasjonale selskapene de siste årene skyldes lavere finanskostnader p.g.a. lave renter. Vi vil selektivt benytte anledningen til å kjøpe rimelige prisede verdi- og utbytteorienterte aksjer der dette er mulig. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 1

2 Rente og Kredittmarkedet De tidligere nevnte tiltakene fra Federal Reserve og ECB antas å resultere i mer stabile forhold i rente og kredittmarkedet fremover. Med videre gjeldsnedbygging i OECD området de nærmeste årene er de liten fare for inflasjon, noe som bør sikre lave renter i flere år fremover. Med OMT har ECB skapt en effektiv «backstop» for usikkerheten rundt statsgjeld i PIGS landene, i hvert fall i det korte bildet. Renten på «safe-haven» obligasjoner vil sannsynligvis stige noe og 10-års amerikanske statspapirer forventes å krype tilbake over 2 % i løpet av 4. kvartal. Selskapskreditter, både «investment-grade» og «high-yield» fremstår fortsatt som interessante plasseringsalternativer. Spesielt liker vi BB segmentet. Valuta og Råvaremarkedet Konkurransen mellom USA og Europa om hvem som har den svakeste valutaen fortsetter med ekspansjonen av sentralbankenes balanser. Vi tror Euroen vil «vinne» på grunn av svakere vekst, bankkrisen i Europa samt vedvarende usikkerhet om Euroens evne til å overleve i det lange bilde. Vi baserer oss på at NOK vil holde seg på nåværende nivåer i forhold til USD og Euro, men denne kan fort styrkes dersom Norges Bank hever renten. Oljeprisen har fortsatt å vise svakhetstegn i 3. kvartal. Prisnivå USD mest sannsynlig. Gull ser ut som en boble i det korte bildet. Ingen inflasjon i sikte, men sentralbankenes pengetrykking kan inflatere boblen videre. Vi holder oss unna. For industrielle råvarer er framtidsutsiktene usikre. Betydelig overkapasitet på tilbudssiden. 3. Allokeringsstrategi / Avkastning Diversifisert modellportefølje Aktivaklasse Strategisk Allokering Taktisk Allokering Avkastning (%) Resultatbidrag (%) % % Trend 3. kv YTD kv YTD Bank / Pengemarked 10,0 % 5,0 % nøytral 0,7 % 2,2 % 2,9 % 2,7 % 3,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Renter / Kreditt Investment grade 15,0 % 15,0 % nøytral 2,9 % 5,8 % 5,0 % 7,5 % 16,4 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Delsum - Renter / Kreditt 15,0 % 15,0 % 2,9 % 5,8 % 5,0 % 7,5 % 19,0 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Aksjer / Aksjefond Norge 15,0 % 20,0 % nøytral 3,2 % 12,9 % -17,1 % 20,7 % 72,6 % 0,6 % 2,6 % -3,4 % 5,4 % 12,7 % Globalt 15,0 % 15,0 % nøytral 5,0 % 10,4 % -10,5 % 21,3 % 57,4 % 0,7 % 1,6 % -1,6 % 4,9 % 10,0 % Utviklede markeder 7,5 % 7,5 % nøytral 3,2 % 9,3 % -8,4 % 16,4 % 38,3 % 0,2 % 0,7 % -0,6 % 1,6 % 2,9 % Vekstmarkeder 7,5 % 7,5 % nøytral 6,8 % 11,4 % -12,7 % 25,0 % 71,6 % 0,5 % 0,9 % -1,0 % 3,3 % 7,2 % Delsum - Aksjer / Aksjefond 30,0 % 35,0 % 4,0 % 11,8 % -14,3 % 21,0 % 65,0 % 1,4 % 4,1 % -5,0 % 10,3 % 22,7 % Alternative Investeringer Hedge Fond 15,0 % 10,0 % nøytral 2,7 % 4,7 % 2,9 % 6,2 % 18,6 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 1,2 % 2,8 % High yield 10,0 % 15,0 % nøytral 2,6 % 6,5 % 5,3 % 10,9 % 26,9 % 0,4 % 1,0 % 0,3 % 0,5 % 1,3 % Illikvide investeringer * 20,0 % 20,0 % nøytral 3,0 % 8,0 % 8,2 % n.a. n.a. 0,6 % 1,6 % 1,6 % n.a. n.a. Delsum - Alternative Investeringer 45,0 % 45,0 % 2,8 % 6,8 % 5,0 % 6,8 % 12,5 % 1,3 % 3,1 % 2,2 % 2,1 % 6,4 % Total 100,0 % 100,0 % 3,1 % 8,2 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % 3,1 % 8,2 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % * Illikvide investeringer inkluderer private equity fond og direkteinvesteringer i eiendoms- og shipping / offshore prosjekt. Denne porteføljen er bygget opp siden 2009 og spesifisert i vedlegg II til denne rapporten (side 6). Avkastningen for 2011 og hittil i 2012 er basert på gjennomsnittet av underliggende forvalteres / tilretteleggeres verdiestimater, justert for utbetalinger, av samtlige investeringer. Avkastning for årene 2009 og 2010 er ikke inntatt da porteføljen for disse årene ikke var tilstrekkelig investert. Cenzias modellportefølje ga 3,1 % avkastning i 3. kvartal og er dermed opp 8,2 % hittil i Samtlige aktivaklasser bidro positivt til porteføljens utvikling. Vi beholder vår porteføljes kreditteksponering rundt norske investment grade utstedere, men er bevisst på begrenset oppside fra videre spreadinngang. I et positivt aksjemarked (Oslo Børs +9,5 % for kvartalet) blir våre verdiorienterte norske forvaltere (tradisjonelle aktive fond og spesialfond) hengende noe etter markedet. I et noe lengre perspektiv (18-24 måneder) ser vi likevel at spesialfondene med mer fleksible mandat har slått markedet med god margin. Økt eksponering til det norske high yield markedet og en ny forvalter inn i 3. kvartal betalte seg. Norsk high yield holder godt følge med resten av verden. Selv om vårt hjemmemarked er betydelig eksponert mot olje- / Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 2

3 oljeservicesektorene er det et lavere innslag av CCC-utstedere i det norske markedet enn globalt, noe vi finner beroligende. Vi merker oss økt interesse for segmentet fra forskjellige meglerhus og media og vokter oss for en overoppheting. Enn så lenge beholder vi vår overvekt. Inn i 4. kvartal baserer vi vår allokeringen mellom aktivaklasser på følgende: Bank / Pengemarked Minimum allokering. Overskuddslikviditet overføres til investment grade kredittobligasjoner med god likviditet. Renter / Kreditt Investment Grade Vi beholder vår allokering til investment grade obligasjoner. Vi er ikke umiddelbart bekymret for overraskelser i form av rentehevninger og inflasjon i Norge, men ser begrenset oppside fra videre spreadinngang. Vi supplerer vår fondsinvestering som gir ca. 4,3 % løpende avkastning med noen norske enkeltutstedere (ikke oljerelaterte) som gir ca. 6,0-6,5 % effektiv yield. Aksjer / Aksjefond Vi er ydmyke overfor svingningene i aksjemarkedet og er forsiktige med å ta store taktiske veddemål, den ene eller andre veien. Vi beholder vår 35 % vekting (5 % overvekt) basert på moderat prising av aksjemarkedet (pris / bok rundt 1,7 x) og forutsetning om mellomlangt til langsiktig perspektiv (3-5 år). Vi fortsetter å favorisere vårt hjemlige aksjemarked med forsiktig eksponering globalt. Alternative Investeringer I et svakt år for hedge fond leverer våre forvaltere akseptable resultater i 3. kvartal. Vi beholder vår 10 % allokering til hedge fond. High yield obligasjoner fortsetter sin positive utvikling fra 1. halvår. Våre forvaltere har en relativt forsiktig profil med hovedvekt mot BB / B utstedere. Selv om dette koster oss noen prosentpoeng (i forhold til mer aggressive forvaltere) i et glohett marked er vi komfortable med denne strategien. Vår ene plassering i private equity (secondary fond fra 1. kvartal 2009) har nettopp gjort sin 9. utbetaling. Vi mener dette beviser mulighetene for denne type fond der andeler i underliggende porteføljer allerede investert kjøpes til betydelig rabatt i utfordrende markedsforhold. Tiden det tar for å få tilbakebetalt investeringen forkortes da i forhold til tradisjonelle private equity fond med en typisk investeringsperiode på ca. fem år. Våre eiendomsplasseringer viser positiv utvikling igjennom kvartalet med høy direkteavkastning. Ingen nye investeringer i kvartalet. Vi synes mange av de prosjektene som tilbys virker dyre og er komfortable med eksisterende eksponering. Våre to plasseringer offshore supply fartøy (MPSV og PSV) nyter godt av å ha dyktige disponenter (Olympic Shipping og DOF) som både sørger for oppfølging i byggeprosessen, levering til fastsatt tidspunkt og sørger for gode befraktningsmuligheter. Bestilling- og leveringstidspunkt har nok også vært fordelaktig i et marked der mye ny tonnasje nå er på vei. Selv om mange shippingsegment kan synes å nærme seg en bunn, føler vi finansielle shippingprosjekt (lange BB / TC certepartier) innebærer for høy risiko for våre porteføljer. Vi avstår derfor fra nye investeringer og følger heller med på børsnoterte rederier. 4. Sektorporteføljer Utover forvaltning og administrasjon av totalporteføljer forvalter Cenzia Forvaltning også fokuserte porteføljer av hedge fond med ulike investeringsstrategier eller porteføljer fokusert på spesielle sektorer eller temaer. Slike porteføljer skreddersys i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Absolutt Avkastning Portefølje Aktivt forvaltet portefølje med absolutt avkastningsmål heller enn relativt til markedsindekser Portefølje sammensatt av rentebærende investeringer, hedge fond med absolutt avkastningsstrategier (multi-strategi, global macro og managed futures ( CTAs ) og råvarefond) og reassuranse produkter (insurance linked strategies ( ILS )). Målsatt risiko (volatilitet) under 10,0 % på porteføljenivå. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 3

4 Tabellen nedenfor viser et avkastningssammendrag for vår absolutt avkastningsportefølje: Avkastning siste periode hittil i år 3. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 2,2 % 4,0 % 1,7 % 8,8 % 20,3 % -0,8 % 8,0 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,3 % 1,0 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % 6,7 % 4,4 % - ML High Yield Index 4,6 % 12,0 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % -26,4 % 2,2 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 9,5 % 15,8 % -12,5 % 18,3 % 64,8 % -54,1 % 11,5 % - Credit Suisse / Dow Jones Hedge Index 3,4 % 5,6 % -2,5 % 10,9 % 18,6 % -19,1 % 12,6 % Akkumulert avkastning siden siste periode hittil i år 3. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 2,2 % 4,0 % 5,8 % 15,1 % 38,4 % 37,3 % 48,3 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,3 % 1,0 % 3,7 % 6,2 % 8,6 % 15,9 % 20,9 % - ML High Yield Index 4,6 % 12,0 % 16,9 % 34,6 % 112,1 % 56,1 % 59,5 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 9,5 % 15,8 % 1,4 % 20,0 % 97,8 % -9,1 % 1,3 % - Credit Suisse / Dow Jones Hedge Index 3,4 % 5,6 % 2,9 % 14,2 % 35,5 % 9,6 % 23,4 % Internasjonal Portefølje Aktiv forvaltet portefølje fokusert på attraktive og aktuelle investeringsmuligheter. Likvid portefølje bestående av investeringer i alle aktivaklasser. Porteføljens mandat kan begrenses til én aktivaklasse (f.eks. hedge fond innenfor fritaksmetoden). Forvaltes i samarbeid med Cenzia Forvaltnings internasjonale partnere. All valutaeksponering vil normalt sikres tilbake til NOK. Single-Manager Hedge Fond Portefølje Basert på investors behov og ønsker setter vi sammen og forvalter porteføljer av hedge fond. Taktisk tilnærming til forvaltningsstrategier. Kvalitetssikring gjennom tilgang til noen av de største og mest anerkjente analysehusene på hedge fond globalt. Vi tilbyr også skattemessige optimale løsninger. Realaktiva Portefølje Realaktiva som næringseiendom, kraftproduserende enheter, infrastruktur og naturressurser har vist seg som meget gode investeringer over tid, spesielt i perioder med inflasjon. Cenzia Forvaltning har spesialisert seg på å sette sammen og forvalte porteføljer av realaktiva investeringer. 5. Strategiske enkeltinvesteringer Cenzia Forvaltning bistår investorer i identifisering, kjøp, salg og forvaltning av større enkeltinvesteringer innen industri, næringseiendom, jord og skogbruk. Ovennevnte investeringsprodukter innebærer forskjellig risiko, avkastningsmulighet og likviditet. Ta gjerne kontakt med Andreas Stang eller Nicolai Andresen for mer utfyllende informasjon om disse. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 4

5 Vedlegg I: Indeksutvikling (1. januar september 2012) 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% MSCI World S&P 500 Oslo Børs (OSEBX) CS Tremont Hedge Fund Index Citigroup Global Governemnt Bonds Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 5

6 Vedlegg II: Allokering til private equity investeringer Cenzia Forvaltnings track record Oppdatering / Kommentar Private Equity Fond -Direkteinvesteringer - Eiendom CS Strategic Partners IV Secondary private equity Amerikanske PE-forvaltere Gøteborg Kombi DIS Lager -/ logistikkbygg 2009 yield = 8% 15 års leieavtale med Almondy AB Gjelleråsen Eiendom IS Lager / produksjonsanlegg 7,3% netto yield 25 års leieavtale med ArcusGruppen Urolig marked legger demper på transaksjonsmarkedet Økt aktivitet i secondary markedet CS Strategic Partners IV (1. kvartal 2009) 205 transaksjoner (495 fondsandeler) sluttført til gjennomsnittlig pris på 76,4 % av rapporterte verdier. Pr. 30. april var 86 % av kommittert kapital investert og 49 % av investert kapital tilbakebetalt. Foreløpig avkastning på 1,43 x investert beløp (17,0 % IRR). Moderat transaksjonsvolum vedvarer igjennom 3. kvartal Banker tilbakeholdende på lånefinansiering med høyere margin på nye og eksisterende lån. Gøteborg Kombi DIS (2. kvartal 2009) Leieavtale forlenget til 2028 mot utbygging av eiendommen 5,2 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal og 4,6 % utbetales i 4. kvartal 25 % IRR på investert kapital fra etablering. Gjelleråsen Eiendom IS (4. kvartal 2009) Bygg overtatt av Arcus-Gruppen 16. mai. 7,0 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal 22,1 % IRR på investert kapital fra etablering. - Shipping / Offshore Olympic Commander KS PSV /ROV konstruksjonsskip Asset play m/ levering jan 12 MT 6015 fra Marin Teknikk AS / Olympic Shipping AS FinLogistikk DIS Ahlsells hovedlager i Finland 7,0% netto yield 20 års leieavtale med Ahlsell Gøteborg Logistikk Invest DHLs hovedsentral utenfor Gøteborg med 13 års leieavtale 6,6% - 7,0% netto yield PSV Invest II IS STX PSV 09 CD Asset play m/ levering juli 12 I partnerskap med DOF ASA Ensjøåsen Invest KS Kombinasjonseiendom (kontor / lager) på Ensjø Utviklingspotensiale for bolig / skole FinLogistikk DIS (1. kvartal 2011) 8,4 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal 0,84 % av innbetalt kapital utbetalt i 3. kvartal Estimert 14 % IRR på investering fra etablering Gøteborg Logistikk Invest DIS (2. kvartal 2011) 4,4 % av innbetalt kapital tilbakebetalt i 2. kvartal 2012 Totalt 9,2 % av innbetalt kapital forventet utbetalt i 2012 Videreutvikling av eiendom planlagt for Ensjøåsen Invest KS (4. kvartal 2011) Overtagelse fant sted primo-desember Fornuftig transaksjonspris validert ved betydelig høyere bud på eiendommen like etter overtagelse. Reguleringsprosess godt i gang med positive signaler. Kjøp av sideliggende eiendom i separat prosjektselskap Mye uro og svak utvikling i fleste shippingsegment (eks. bilskip) Svak sommersesong for PSV / AHTS fartøy i Nordsjøen Olympic Commander KS (4. kvartal 2010) Kontinuerlig drift i Nordsjøen siden levering 24. januar 2012 Meglerestimat priser skipet godt over kostpris PSV Invest II IS (1. kvartal 2011) Skipet overtatt 7. juli (i.h.t. plan og budsjett) Skipet sluttet på oppdrag med Shell UK siden levering til rater godt over spot. LOI om lengre oppdrag på plass. Endelig avklaring i.l.a. oktober Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 6

7 Markedsrapporten er utarbeidet av Cenzia AS (Cenzia). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og Cenzia kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Cenzia fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investeringene omtalt i denne rapporten er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å ta kontakt med Cenzia for gjennomgang av aktuelle investeringer. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 7

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal 2014 30. jun. 2014 2. kvartal 2014 YTD 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 432,39 0,4

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 1. kvartal 2014 31. mar. 2014 1. kvartal 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 406,94 0,4 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 4. kvartal 2013 31. des. 2013 4. kvartal 2013 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 406,94 0,5 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal 2013 30. sep. 2013 3. kvartal 2013 YTD 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 390,38 0,4 % 1,2

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 4. kvartal 2012 31. des. 2012 4. kvartal 2012 YTD 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 350,58 0,5 % 1,5 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 1. kvartal 2013 31. mar. 2013 1. kvartal 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 362,57 0,4 % 1,5 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal 2012 30. jun. 2012 2. kvartal 2012 YTD 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 324,42 0,4 % 0,7 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 1. kvartal 2012 31. mar. 2012 1. kvartal 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 310,75 0,3 % 2,7 % 2,3

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2011

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2011 MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2011 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 4. kvartal / YTD 2011 31. des. 2011 4. kvartal 2011 YTD 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 301,12 0,7 % 2,7 %

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Markedsrapport. 2. Kvartal SIDE 1

Cenzia Forvaltning. Markedsrapport. 2. Kvartal SIDE 1 Cenzia Forvaltning Markedsrapport 2. Kvartal - 2017 SIDE 1 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal 2017 Renteindekser 30. juni 2017 2. kvartal 2017 HiÅ 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal 2013 30. jun. 2013 2. kvartal 2013 YTD 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 378,17 0,5 % 0,8

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2015

Årsrapport forvaltning 2015 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 20. mai 2016 Årsrapport forvaltning 2015 A. Strukturelle forhold Stiftelsens Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2009

Markedsrapport. Desember 2009 Markedsrapport Desember 2009 Utvikling forrige måned November Oslo børs: +5,1% S&P 500: +5,1% FTSE All World: +3,7% MSCI Emerging: +2,7% Oljepris: +2,8% Kilde: Bloomberg Dubai-sjokket Månedens oppgang

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Markedsrapport. Januar 2010

Markedsrapport. Januar 2010 Markedsrapport Januar 2010 Utvikling i desember Desember Oslo børs: +3,9% S&P 500: +0,6% FTSE All World: -0,1% MSCI Emerging: +0,1% Oljepris: -2,5% Oslo børs noterte en god måned til tross for midlertidig

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Kan man bli rik med renter?

Kan man bli rik med renter? Kan man bli rik med renter? I 2016 ble du rikere med renter 3,52 % ODIN Rente A ODIN Aksje A -0,65 % og du ble fattigere med aksjer Over tid vet vi jo at man blir rikere med aksjer Men hvor lang tid er

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar, februar 2010

Markedskommentar, februar 2010 Markedskommentar, februar 2010 Sterk BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 5,7 % i fjerde kvartal i fjor. Dette er den sterkeste BNP veksten siden 2003, men lagerbygging utgjorde

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Markedskommentar, november 2009

Markedskommentar, november 2009 Markedskommentar, november 2009 Resesjonen over i USA Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,5 % fra andre til tredje kvartal, målt i årlig vekstrate. Både eksporten og importen steg

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedskommentar, juni 2009

Markedskommentar, juni 2009 Markedskommentar, juni 2009 Svake globale konjunkturer Utsiktene i verdensøkonomien er fortsatt dystre, og det er få tegn til bedring. Nedgangen i OECDlandenes økonomi i første kvartal er den største siden

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Markedskommentar, desember 2009

Markedskommentar, desember 2009 Markedskommentar, desember 2009 Arbeidsledigheten faller i USA Arbeidsledigheten falt overraskende fra 10,2 % til 10,0 % forrige måned. Samtidig forsvant det 11.000 arbeidsplasser fra det amerikanske arbeidsmarkedet

Detaljer

Markedskommentar, september 2009

Markedskommentar, september 2009 Markedskommentar, september 2009 OECD ser tegn til bedring i verdensøkonomien OECD (Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid) tegner et langt mer positivt bilde av utsiktene i verdensøkonomien

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 8 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer