MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal sep kvartal 2012 YTD Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 334,88 0,3 % 1,0 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % JPM Global Government Bond Index 479,23 1,5 % 3,1 % 6,1 % 4,1 % 0,9 % ML High Yield Index 922,20 4,6 % 12,0 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % Aksjeindekser Oslo Børs (Hovedindeks) 445,92 9,5 % 15,8 % (12,5 %) 18,3 % 64,8 % MSCI World (lokal valuta) 915,30 5,0 % 10,3 % (7,6 %) 7,8 % 22,8 % MSCI Emerging Markets (lokal valuta) ,60 5,1 % 8,5 % (14,9 %) 11,7 % 58,6 % Hedge Fond Indeks Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index 475,45 3,4 % 5,6 % (2,5 %) 10,9 % 18,6 % Valuta SEK / NOK 0,87 1,6 % 0,4 % (0,3 %) 7,6 % (10,4 %) EUR / NOK 7,37 (2,2 %) (4,8 %) (1,0 %) (6,0 %) (15,7 %) USD / NOK 5,70 (4,7 %) (4,4 %) 1,2 % 2,0 % (17,5 %) Cenzia Forvaltning Modellportefølje 3,1 % 8,2 % (1,9 %) 13,6 % 31,7 % annualisert avkastning (siden 1. jan. 2009) 13,1 % 2. Vårt Markedssyn Makro På vei inn i 4. kvartal fortsetter verdensøkonomien å vise svakhetstegn med en veksttakt på 2-3 %. Vi tror at Federal Reserves QE3 og ECBs Outright Monetary Transactions (OMT) program vil bidra til å stabilisere de globale finanssystemene. Videre stimulansetiltak fra Kinas sentralbank vil også støtte opp under verdensøkonomien. For resten av året ser det ut som om den amerikanske økonomien i beste fall vil ha en veksttakt på 2 %, mens Eurosonen vil fortsatt være i svakt negativt territorie. For den Kinesiske økonomien antas en svak bedring. Samlet sett forventer vi at verdensøkonomien styrker seg litt, men deflatoriske tendenser er fremdeles en mye større risiko for verdensøkonomien enn inflasjonstrusselen. I Norden er det den norske og svenske økonomien som klarer seg best, mens Danmark og Finland sliter med nærmest null vekst. Samlet for Norden vil veksten bli ca. 1,5 % i Reduserte oljepriser kan være en risiko for norsk økonomi inn i Aksjemarkedet Oslo Børs synes fremdeles fornuftig priset. Usikkerhet rundt videre inntjeningsvekst, lavere oljepris og en fortsatt uavklart sitasjon i USA vedrørende «fiscal cliff» samt ECBs bruk av OMT gjør at vi likevel tror det blir en pause med hensyn til videre oppgang i 4. kvartal. I USA ventes det også noe svakere inntjening fremover. Inntjeningsestimatene for S&P 500 i 3. kvartal viser en nedgang på ca. 3 %. Dette vil være den første nedgangen siden Vi ser for oss et flatt marked i USA resten av året. I deler av Europa og i fremvoksende markeder er aksjer fremdeles rimelig priset. Tyske bedrifter kan paradoksalt nok bli de som profiter mest på mer pengetrykking fra ECB (svakere euro) Sentralbankenes push for fortsatt lave renter vil begrense nedsiden i aksjemarkedet. Det er viktig å huske på at mye av inntjeningsveksten hos de store multinasjonale selskapene de siste årene skyldes lavere finanskostnader p.g.a. lave renter. Vi vil selektivt benytte anledningen til å kjøpe rimelige prisede verdi- og utbytteorienterte aksjer der dette er mulig. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 1

2 Rente og Kredittmarkedet De tidligere nevnte tiltakene fra Federal Reserve og ECB antas å resultere i mer stabile forhold i rente og kredittmarkedet fremover. Med videre gjeldsnedbygging i OECD området de nærmeste årene er de liten fare for inflasjon, noe som bør sikre lave renter i flere år fremover. Med OMT har ECB skapt en effektiv «backstop» for usikkerheten rundt statsgjeld i PIGS landene, i hvert fall i det korte bildet. Renten på «safe-haven» obligasjoner vil sannsynligvis stige noe og 10-års amerikanske statspapirer forventes å krype tilbake over 2 % i løpet av 4. kvartal. Selskapskreditter, både «investment-grade» og «high-yield» fremstår fortsatt som interessante plasseringsalternativer. Spesielt liker vi BB segmentet. Valuta og Råvaremarkedet Konkurransen mellom USA og Europa om hvem som har den svakeste valutaen fortsetter med ekspansjonen av sentralbankenes balanser. Vi tror Euroen vil «vinne» på grunn av svakere vekst, bankkrisen i Europa samt vedvarende usikkerhet om Euroens evne til å overleve i det lange bilde. Vi baserer oss på at NOK vil holde seg på nåværende nivåer i forhold til USD og Euro, men denne kan fort styrkes dersom Norges Bank hever renten. Oljeprisen har fortsatt å vise svakhetstegn i 3. kvartal. Prisnivå USD mest sannsynlig. Gull ser ut som en boble i det korte bildet. Ingen inflasjon i sikte, men sentralbankenes pengetrykking kan inflatere boblen videre. Vi holder oss unna. For industrielle råvarer er framtidsutsiktene usikre. Betydelig overkapasitet på tilbudssiden. 3. Allokeringsstrategi / Avkastning Diversifisert modellportefølje Aktivaklasse Strategisk Allokering Taktisk Allokering Avkastning (%) Resultatbidrag (%) % % Trend 3. kv YTD kv YTD Bank / Pengemarked 10,0 % 5,0 % nøytral 0,7 % 2,2 % 2,9 % 2,7 % 3,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Renter / Kreditt Investment grade 15,0 % 15,0 % nøytral 2,9 % 5,8 % 5,0 % 7,5 % 16,4 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Delsum - Renter / Kreditt 15,0 % 15,0 % 2,9 % 5,8 % 5,0 % 7,5 % 19,0 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Aksjer / Aksjefond Norge 15,0 % 20,0 % nøytral 3,2 % 12,9 % -17,1 % 20,7 % 72,6 % 0,6 % 2,6 % -3,4 % 5,4 % 12,7 % Globalt 15,0 % 15,0 % nøytral 5,0 % 10,4 % -10,5 % 21,3 % 57,4 % 0,7 % 1,6 % -1,6 % 4,9 % 10,0 % Utviklede markeder 7,5 % 7,5 % nøytral 3,2 % 9,3 % -8,4 % 16,4 % 38,3 % 0,2 % 0,7 % -0,6 % 1,6 % 2,9 % Vekstmarkeder 7,5 % 7,5 % nøytral 6,8 % 11,4 % -12,7 % 25,0 % 71,6 % 0,5 % 0,9 % -1,0 % 3,3 % 7,2 % Delsum - Aksjer / Aksjefond 30,0 % 35,0 % 4,0 % 11,8 % -14,3 % 21,0 % 65,0 % 1,4 % 4,1 % -5,0 % 10,3 % 22,7 % Alternative Investeringer Hedge Fond 15,0 % 10,0 % nøytral 2,7 % 4,7 % 2,9 % 6,2 % 18,6 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 1,2 % 2,8 % High yield 10,0 % 15,0 % nøytral 2,6 % 6,5 % 5,3 % 10,9 % 26,9 % 0,4 % 1,0 % 0,3 % 0,5 % 1,3 % Illikvide investeringer * 20,0 % 20,0 % nøytral 3,0 % 8,0 % 8,2 % n.a. n.a. 0,6 % 1,6 % 1,6 % n.a. n.a. Delsum - Alternative Investeringer 45,0 % 45,0 % 2,8 % 6,8 % 5,0 % 6,8 % 12,5 % 1,3 % 3,1 % 2,2 % 2,1 % 6,4 % Total 100,0 % 100,0 % 3,1 % 8,2 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % 3,1 % 8,2 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % * Illikvide investeringer inkluderer private equity fond og direkteinvesteringer i eiendoms- og shipping / offshore prosjekt. Denne porteføljen er bygget opp siden 2009 og spesifisert i vedlegg II til denne rapporten (side 6). Avkastningen for 2011 og hittil i 2012 er basert på gjennomsnittet av underliggende forvalteres / tilretteleggeres verdiestimater, justert for utbetalinger, av samtlige investeringer. Avkastning for årene 2009 og 2010 er ikke inntatt da porteføljen for disse årene ikke var tilstrekkelig investert. Cenzias modellportefølje ga 3,1 % avkastning i 3. kvartal og er dermed opp 8,2 % hittil i Samtlige aktivaklasser bidro positivt til porteføljens utvikling. Vi beholder vår porteføljes kreditteksponering rundt norske investment grade utstedere, men er bevisst på begrenset oppside fra videre spreadinngang. I et positivt aksjemarked (Oslo Børs +9,5 % for kvartalet) blir våre verdiorienterte norske forvaltere (tradisjonelle aktive fond og spesialfond) hengende noe etter markedet. I et noe lengre perspektiv (18-24 måneder) ser vi likevel at spesialfondene med mer fleksible mandat har slått markedet med god margin. Økt eksponering til det norske high yield markedet og en ny forvalter inn i 3. kvartal betalte seg. Norsk high yield holder godt følge med resten av verden. Selv om vårt hjemmemarked er betydelig eksponert mot olje- / Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 2

3 oljeservicesektorene er det et lavere innslag av CCC-utstedere i det norske markedet enn globalt, noe vi finner beroligende. Vi merker oss økt interesse for segmentet fra forskjellige meglerhus og media og vokter oss for en overoppheting. Enn så lenge beholder vi vår overvekt. Inn i 4. kvartal baserer vi vår allokeringen mellom aktivaklasser på følgende: Bank / Pengemarked Minimum allokering. Overskuddslikviditet overføres til investment grade kredittobligasjoner med god likviditet. Renter / Kreditt Investment Grade Vi beholder vår allokering til investment grade obligasjoner. Vi er ikke umiddelbart bekymret for overraskelser i form av rentehevninger og inflasjon i Norge, men ser begrenset oppside fra videre spreadinngang. Vi supplerer vår fondsinvestering som gir ca. 4,3 % løpende avkastning med noen norske enkeltutstedere (ikke oljerelaterte) som gir ca. 6,0-6,5 % effektiv yield. Aksjer / Aksjefond Vi er ydmyke overfor svingningene i aksjemarkedet og er forsiktige med å ta store taktiske veddemål, den ene eller andre veien. Vi beholder vår 35 % vekting (5 % overvekt) basert på moderat prising av aksjemarkedet (pris / bok rundt 1,7 x) og forutsetning om mellomlangt til langsiktig perspektiv (3-5 år). Vi fortsetter å favorisere vårt hjemlige aksjemarked med forsiktig eksponering globalt. Alternative Investeringer I et svakt år for hedge fond leverer våre forvaltere akseptable resultater i 3. kvartal. Vi beholder vår 10 % allokering til hedge fond. High yield obligasjoner fortsetter sin positive utvikling fra 1. halvår. Våre forvaltere har en relativt forsiktig profil med hovedvekt mot BB / B utstedere. Selv om dette koster oss noen prosentpoeng (i forhold til mer aggressive forvaltere) i et glohett marked er vi komfortable med denne strategien. Vår ene plassering i private equity (secondary fond fra 1. kvartal 2009) har nettopp gjort sin 9. utbetaling. Vi mener dette beviser mulighetene for denne type fond der andeler i underliggende porteføljer allerede investert kjøpes til betydelig rabatt i utfordrende markedsforhold. Tiden det tar for å få tilbakebetalt investeringen forkortes da i forhold til tradisjonelle private equity fond med en typisk investeringsperiode på ca. fem år. Våre eiendomsplasseringer viser positiv utvikling igjennom kvartalet med høy direkteavkastning. Ingen nye investeringer i kvartalet. Vi synes mange av de prosjektene som tilbys virker dyre og er komfortable med eksisterende eksponering. Våre to plasseringer offshore supply fartøy (MPSV og PSV) nyter godt av å ha dyktige disponenter (Olympic Shipping og DOF) som både sørger for oppfølging i byggeprosessen, levering til fastsatt tidspunkt og sørger for gode befraktningsmuligheter. Bestilling- og leveringstidspunkt har nok også vært fordelaktig i et marked der mye ny tonnasje nå er på vei. Selv om mange shippingsegment kan synes å nærme seg en bunn, føler vi finansielle shippingprosjekt (lange BB / TC certepartier) innebærer for høy risiko for våre porteføljer. Vi avstår derfor fra nye investeringer og følger heller med på børsnoterte rederier. 4. Sektorporteføljer Utover forvaltning og administrasjon av totalporteføljer forvalter Cenzia Forvaltning også fokuserte porteføljer av hedge fond med ulike investeringsstrategier eller porteføljer fokusert på spesielle sektorer eller temaer. Slike porteføljer skreddersys i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Absolutt Avkastning Portefølje Aktivt forvaltet portefølje med absolutt avkastningsmål heller enn relativt til markedsindekser Portefølje sammensatt av rentebærende investeringer, hedge fond med absolutt avkastningsstrategier (multi-strategi, global macro og managed futures ( CTAs ) og råvarefond) og reassuranse produkter (insurance linked strategies ( ILS )). Målsatt risiko (volatilitet) under 10,0 % på porteføljenivå. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 3

4 Tabellen nedenfor viser et avkastningssammendrag for vår absolutt avkastningsportefølje: Avkastning siste periode hittil i år 3. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 2,2 % 4,0 % 1,7 % 8,8 % 20,3 % -0,8 % 8,0 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,3 % 1,0 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % 6,7 % 4,4 % - ML High Yield Index 4,6 % 12,0 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % -26,4 % 2,2 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 9,5 % 15,8 % -12,5 % 18,3 % 64,8 % -54,1 % 11,5 % - Credit Suisse / Dow Jones Hedge Index 3,4 % 5,6 % -2,5 % 10,9 % 18,6 % -19,1 % 12,6 % Akkumulert avkastning siden siste periode hittil i år 3. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 2,2 % 4,0 % 5,8 % 15,1 % 38,4 % 37,3 % 48,3 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,3 % 1,0 % 3,7 % 6,2 % 8,6 % 15,9 % 20,9 % - ML High Yield Index 4,6 % 12,0 % 16,9 % 34,6 % 112,1 % 56,1 % 59,5 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 9,5 % 15,8 % 1,4 % 20,0 % 97,8 % -9,1 % 1,3 % - Credit Suisse / Dow Jones Hedge Index 3,4 % 5,6 % 2,9 % 14,2 % 35,5 % 9,6 % 23,4 % Internasjonal Portefølje Aktiv forvaltet portefølje fokusert på attraktive og aktuelle investeringsmuligheter. Likvid portefølje bestående av investeringer i alle aktivaklasser. Porteføljens mandat kan begrenses til én aktivaklasse (f.eks. hedge fond innenfor fritaksmetoden). Forvaltes i samarbeid med Cenzia Forvaltnings internasjonale partnere. All valutaeksponering vil normalt sikres tilbake til NOK. Single-Manager Hedge Fond Portefølje Basert på investors behov og ønsker setter vi sammen og forvalter porteføljer av hedge fond. Taktisk tilnærming til forvaltningsstrategier. Kvalitetssikring gjennom tilgang til noen av de største og mest anerkjente analysehusene på hedge fond globalt. Vi tilbyr også skattemessige optimale løsninger. Realaktiva Portefølje Realaktiva som næringseiendom, kraftproduserende enheter, infrastruktur og naturressurser har vist seg som meget gode investeringer over tid, spesielt i perioder med inflasjon. Cenzia Forvaltning har spesialisert seg på å sette sammen og forvalte porteføljer av realaktiva investeringer. 5. Strategiske enkeltinvesteringer Cenzia Forvaltning bistår investorer i identifisering, kjøp, salg og forvaltning av større enkeltinvesteringer innen industri, næringseiendom, jord og skogbruk. Ovennevnte investeringsprodukter innebærer forskjellig risiko, avkastningsmulighet og likviditet. Ta gjerne kontakt med Andreas Stang eller Nicolai Andresen for mer utfyllende informasjon om disse. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 4

5 Vedlegg I: Indeksutvikling (1. januar september 2012) 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% MSCI World S&P 500 Oslo Børs (OSEBX) CS Tremont Hedge Fund Index Citigroup Global Governemnt Bonds Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 5

6 Vedlegg II: Allokering til private equity investeringer Cenzia Forvaltnings track record Oppdatering / Kommentar Private Equity Fond -Direkteinvesteringer - Eiendom CS Strategic Partners IV Secondary private equity Amerikanske PE-forvaltere Gøteborg Kombi DIS Lager -/ logistikkbygg 2009 yield = 8% 15 års leieavtale med Almondy AB Gjelleråsen Eiendom IS Lager / produksjonsanlegg 7,3% netto yield 25 års leieavtale med ArcusGruppen Urolig marked legger demper på transaksjonsmarkedet Økt aktivitet i secondary markedet CS Strategic Partners IV (1. kvartal 2009) 205 transaksjoner (495 fondsandeler) sluttført til gjennomsnittlig pris på 76,4 % av rapporterte verdier. Pr. 30. april var 86 % av kommittert kapital investert og 49 % av investert kapital tilbakebetalt. Foreløpig avkastning på 1,43 x investert beløp (17,0 % IRR). Moderat transaksjonsvolum vedvarer igjennom 3. kvartal Banker tilbakeholdende på lånefinansiering med høyere margin på nye og eksisterende lån. Gøteborg Kombi DIS (2. kvartal 2009) Leieavtale forlenget til 2028 mot utbygging av eiendommen 5,2 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal og 4,6 % utbetales i 4. kvartal 25 % IRR på investert kapital fra etablering. Gjelleråsen Eiendom IS (4. kvartal 2009) Bygg overtatt av Arcus-Gruppen 16. mai. 7,0 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal 22,1 % IRR på investert kapital fra etablering. - Shipping / Offshore Olympic Commander KS PSV /ROV konstruksjonsskip Asset play m/ levering jan 12 MT 6015 fra Marin Teknikk AS / Olympic Shipping AS FinLogistikk DIS Ahlsells hovedlager i Finland 7,0% netto yield 20 års leieavtale med Ahlsell Gøteborg Logistikk Invest DHLs hovedsentral utenfor Gøteborg med 13 års leieavtale 6,6% - 7,0% netto yield PSV Invest II IS STX PSV 09 CD Asset play m/ levering juli 12 I partnerskap med DOF ASA Ensjøåsen Invest KS Kombinasjonseiendom (kontor / lager) på Ensjø Utviklingspotensiale for bolig / skole FinLogistikk DIS (1. kvartal 2011) 8,4 % av innbetalt kapital utbetalt i 2. kvartal 0,84 % av innbetalt kapital utbetalt i 3. kvartal Estimert 14 % IRR på investering fra etablering Gøteborg Logistikk Invest DIS (2. kvartal 2011) 4,4 % av innbetalt kapital tilbakebetalt i 2. kvartal 2012 Totalt 9,2 % av innbetalt kapital forventet utbetalt i 2012 Videreutvikling av eiendom planlagt for Ensjøåsen Invest KS (4. kvartal 2011) Overtagelse fant sted primo-desember Fornuftig transaksjonspris validert ved betydelig høyere bud på eiendommen like etter overtagelse. Reguleringsprosess godt i gang med positive signaler. Kjøp av sideliggende eiendom i separat prosjektselskap Mye uro og svak utvikling i fleste shippingsegment (eks. bilskip) Svak sommersesong for PSV / AHTS fartøy i Nordsjøen Olympic Commander KS (4. kvartal 2010) Kontinuerlig drift i Nordsjøen siden levering 24. januar 2012 Meglerestimat priser skipet godt over kostpris PSV Invest II IS (1. kvartal 2011) Skipet overtatt 7. juli (i.h.t. plan og budsjett) Skipet sluttet på oppdrag med Shell UK siden levering til rater godt over spot. LOI om lengre oppdrag på plass. Endelig avklaring i.l.a. oktober Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 6

7 Markedsrapporten er utarbeidet av Cenzia AS (Cenzia). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og Cenzia kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Cenzia fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investeringene omtalt i denne rapporten er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å ta kontakt med Cenzia for gjennomgang av aktuelle investeringer. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor. Markedsrapport 3. kvartal 2012 Side 7

Markedskommentar, juni 2010

Markedskommentar, juni 2010 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

Markedskommentar, oktober 2009

Markedskommentar, oktober 2009 Markedskommentar, oktober 2009 Asia går foran I følge IMF (Det internasjonale pengefondet) har Asia lagt krisen bak seg, og er med på å trekke verdensøkonomien ut av den verste resesjonen siden andre verdenskrig.

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Markedskommentar, november 2009

Markedskommentar, november 2009 Markedskommentar, november 2009 Resesjonen over i USA Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,5 % fra andre til tredje kvartal, målt i årlig vekstrate. Både eksporten og importen steg

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer