MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal jun kvartal 2014 YTD Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 432,39 0,4 % 0,7 % 1,7 % 1,5 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % JPM Global Government Bond Index 501,39 1,9 % 4,1 % (0,3 %) 3,9 % 6,1 % 4,1 % 0,9 % ML High Yield Index 1 080,26 2,6 % 5,6 % 7,4 % 15,6 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % Aksjeindekser Oslo Børs (Hovedindeks) 617,88 10,0 % 12,6 % 23,6 % 15,4 % (12,5 %) 18,3 % 64,8 % MSCI World (lokal valuta) 1 235,07 3,7 % 4,3 % 26,3 % 13,1 % (7,6 %) 7,8 % 22,8 % MSCI Emerging Markets (lokal valuta) ,97 4,2 % 3,3 % 0,9 % 13,9 % (14,9 %) 11,7 % 58,6 % Hedge Fond Indeks Credit Suisse Hedge Fund Index 547,05 1,9 % 2,8 % 9,7 % 7,7 % (2,5 %) 10,9 % 18,6 % Valuta SEK / NOK 0,92 (0,7 %) (3,3 %) 10,8 % (1,6 %) (0,3 %) 7,6 % (10,4 %) EUR / NOK 8,40 1,8 % 0,3 % 14,2 % (5,2 %) (1,0 %) (6,0 %) (15,7 %) USD / NOK 6,15 2,8 % 1,1 % 9,3 % (6,6 %) 1,2 % 2,0 % (17,5 %) Cenzia Forvaltning Modellportefølje 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % (1,9 %) 13,6 % 31,7 % annualisert avkastning (siden 1. jan. 2009) 12,8 % 12,8 % 2. Våre Markedsvurderinger Makro Vekstanslagene for verdensøkonomien i 2014 er justert ned gjennom 1. halvår fra 4,0 % til rundt 3,5 %. I USA har veksten vært svakere enn antatt i 1. halvår, men forventes å bedre seg i 2. halvår. Europas vekst er fremdeles svak på under 1 %, med store forventninger til ECB og deres videre pengepolitiske tiltak for å få fart i periferi-økonomiene samt Frankrike. Økt geopolitisk risiko i flere regioner av verden. Mest bekymringsfull er sitasjonen i Irak og Ukrainia, men også Kinas territoriale offensiv mot sine naboland skaper usikkerhet. Finansmarkedene har valgt å overse denne risikoen til nå og det er vanskelig å bedømme hvordan disse konfliktene vil påvirke verdensøkonomien og finansmarkedene på sikt. Fremdeles meget høy og økende statsgjeld i USA og i de fleste Europeiske land. Usikkerheten rundt mulig kreditt- og boligboble i Kina vedvarer. Lavere investeringstakt i olje bransjen kan komme til å påvirke norsk økonomi negativt i de nærmeste årene. Rente- og kredittmarkedet Få tegn til inflasjon i de viktigste økonomiene i verden som tilsier at vi bør kunne forvente lave renter i flere år fremover. Rekordlave lange statsrenter internasjonalt reflekterer ikke faktisk risiko. Sentiment kan raskt endre seg og skape volatilitet. Boble tendenser i obligasjonsmarkedet og spesielt high yield, som vi følger nøye. Aksjemarkedet I aksjemarkedene fortsetter det positive sentimentet med rekordlav volatilitet, stigende kurser og multippelekspansjon. Mange markeder begynner nå å bli fair priset. Vi forblir allikevel nøkterne optimister og opprettholder vår aksjevekting, men forbereder oss på mer volatilitet og korreksjoner i annet halvår. På lengere sikt kan lavere vekst i verdensøkonomien påvirke inntjeningen i bedriftene negativt fra dagens rekordnivåer og representere en utfordring for aksjemarkedene inn i 2015, men lave renter og få alternative plasseringsmuligheter bør begrense nedsiderisikoen. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 1

2 Konklusjon / Taktisk Allokering Aktivaklasser Aksjeregioner Overvekt Nøytral Undervekt Aksjer Eiendom Europa Fremvoksende markeder Kreditt Hedge fond Private equity Norge Statsobligasjoner Pengemarked USA Forvalterstrategier Equity long / short Indeksfond Long only 3. Allokeringsstrategi / Avkastning Diversifisert modellportefølje Aktivaklasse Strategisk Allok. Taktisk Allok. Avkastning (%) Resultatbidrag (%) % % Trend 2. kv YTD kv YTD Bank / Pengemarked 10,0 % 5,0 %nøytral 0,6 % 1,2 % 2,0 % 2,8 % 2,9 % 2,7 % 3,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Obligasjoner Investment grade 15,0 % 15,0 % nøytral 1,9 % 3,7 % 5,4 % 7,4 % 5,0 % 7,5 % 16,4 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Delsum - Renter / Kreditt 25,0 % 20,0 % 1,5 % 3,1 % 4,5 % 6,2 % 5,0 % 7,5 % 19,0 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Aksjer / Aksjefond Norge 15,0 % 20,0 % nøytral 8,2 % 12,9 % 21,9 % 16,8 % -17,1 % 20,7 % 72,6 % 1,6 % 2,6 % 4,4 % 3,4 % -3,4 % 5,4 % 12,7 % Globalt 15,0 % 15,0 % nøytral 7,2 % 7,9 % 17,0 % 15,9 % -10,5 % 21,3 % 57,4 % 1,1 % 1,2 % 2,5 % 2,4 % -1,6 % 4,9 % 10,0 % Utviklede markeder 7,5 % 7,5 % nøytral 5,6 % 7,5 % 27,8 % 16,3 % -8,4 % 16,4 % 38,3 % 0,4 % 0,6 % 2,1 % 1,2 % -0,6 % 1,6 % 2,9 % Vekstmarkeder 7,5 % 7,5 % nøytral 8,9 % 8,2 % 6,2 % 15,4 % -12,7 % 25,0 % 71,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 1,2 % -1,0 % 3,3 % 7,2 % Delsum - Aksjer / Aksjefond 30,0 % 35,0 % 7,8 % 10,8 % 19,8 % 16,4 % -14,3 % 21,0 % 65,0 % 2,7 % 3,8 % 6,9 % 5,7 % -5,0 % 10,3 % 22,7 % Alternative Investeringer Hedge Fond 15,0 % 15,0 % nøytral 0,9 % 2,4 % 5,9 % 5,2 % 2,9 % 6,2 % 18,6 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % 1,2 % 2,8 % High yield 10,0 % 10,0 % nøytral 2,2 % 4,8 % 7,3 % 8,3 % 5,3 % 10,9 % 26,9 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 0,3 % 0,5 % 1,3 % Illikvide investeringer * 20,0 % 20,0 % nøytral 3,0 % 5,0 % 13,0 % 11,0 % 8,2 % n.a. n.a. 0,6 % 1,0 % 2,6 % 2,2 % 1,6 % n.a. n.a. Delsum - Alt. investeringer 45,0 % 45,0 % 2,1 % 4,1 % 9,3 % 8,8 % 5,0 % 6,8 % 12,5 % 1,0 % 1,8 % 4,2 % 4,0 % 2,2 % 2,1 % 6,4 % Total 100,0 % 100,0 % 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % * Illikvide investeringer inkluderer private equity fond og direkteinvesteringer i eiendoms- og shipping / offshore prosjekt. Denne porteføljen er bygget opp siden 2009 og spesifisert i vedlegg II til denne rapporten (side 6). Avkastningen for 2011 og 2012 er basert på gjennomsnittet av underliggende forvalteres / tilretteleggeres verdiestimater, justert for utbetalinger, av samtlige investeringer. Avkastning for årene 2009 og 2010 er ikke inntatt da porteføljen for disse årene ikke var tilstrekkelig investert. Cenzias modellportefølje ga 4,0 % avkastning i 2. kvartal. Samtlige aktivaklasser bidrar positivt og, med unntak av high yield (måles mot global high yield indeks) og hedge fund, slår respektive indekser. Vår allokering til norske aksjer er fordelt på et indeksfond og et spesialfond (equity long / short) med lavere volatilitet og bedre avkastning enn Oslo Børs de siste fem år. Våre hedgefond-plasseringer inkluderer ikke fond med aksjeeksponering (equity long / short, inkludert i aksjefondsallokering) som forklarer hvorfor denne aktivaklassen ligger bak sin referanseindeks i tider med god avkastning for denne strategien. Annualisert avkastning for denne porteføljen siden 1. januar 2009 er 12,8 %. Inn i 3. kvartal 2014 baserer vi vår allokeringen mellom aktivaklasser på følgende: Bank / Pengemarked Minimum allokering. Overskuddslikviditet overføres til investment grade kredittobligasjoner med god likviditet. Renter / Kreditt Investment Grade Vi beholder vår allokering til investment grade obligasjoner. Vi er ikke umiddelbart bekymret for overraskelser i form av rentehevninger og inflasjon i Norge, men ser begrenset oppside fra videre spreadinngang. Fondsinvestering som p.t. gir ca. 2,5 % løpende avkastning suppleres med norske enkeltobligasjoner (BBrated) som gir rundt 5,5 % effektiv yield. Vår modellporteføljes lave andel i "sikre" rentebærende investeringer må sees i sammenheng med vår relativt betydelige allokering til hedge fond (15 % strategisk) og high yield (10 % strategisk). Vi mener begge disse aktivaklassene innebærer lavere risiko enn aksjer / aksjefond, slik at porteføljens samlede risiko vurderes som moderat. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 2

3 Aksjer / Aksjefond / Spesialfond Vi beholder vår 35 % taktiske allokering (5 % overvekt) mot aksjer basert på en prising (pris / bok rundt 1,7 x) svakt over historisk snitt og forutsetning om mellomlangt til langsiktig perspektiv (3-5 år). Vi favoriserer vårt hjemlige aksjemarked, indeksfond i kombinasjon med spesialfond med fleksible mandat (bør gi lavere volatilitet og nedsidebeskyttelse) og begrenser bruken av aktivt forvaltede fond til fremvoksende markeder. Alternative Investeringer Vi vurderer hedge fonds (ekskludert equity long / short forvaltere, som vi legger inn i vår aksjeallokering) muligheter for å levere 6,0 8,0 % årlig gjennomsnittlig avkastning fremover som rimelig gode. High yield obligasjoner fremstår ikke lenger som billige og særlig det amerikanske high yield markedet virker fullt priset. Vi mener dette segmentet likevel representerer et rimelig forhold mellom risiko og avkastning gitt gjeldende margin og et fokus på BB / B segmentet. Vår plassering i private equity (secondary fond fra 1. kvartal 2009) er i realiseringsmodus og har generert over 15 % IRR siden start (1,5 x investert kapital). Vår portefølje av eiendomsinvesteringer fortsetter sin positive utvikling. Lavere marginer til bankene gir rom for økt løpende utbytte. 4. Sektorporteføljer Utover forvaltning og administrasjon av totalporteføljer forvalter Cenzia Forvaltning også fokuserte porteføljer av hedge fond med ulike investeringsstrategier eller porteføljer fokusert på spesielle sektorer eller temaer. Slike porteføljer skreddersys i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Absolutt Avkastning Portefølje Aktivt forvaltet portefølje med absolutt avkastningsmål heller enn relativt til markedsindekser Portefølje sammensatt av rentebærende investeringer og hedge fond med absolutt avkastningsstrategier (multi-strategi, global macro og managed futures ( CTAs ) og råvarefond). Målsatt risiko (volatilitet) under 10,0 % på porteføljenivå. Tabellen nedenfor viser et avkastningssammendrag for vår absolutt avkastningsportefølje: Avkastning siste periode hittil i år 2. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 1,5 % 2,7 % 6,1 % 5,5 % 1,7 % 8,8 % 20,3 % -0,8 % 8,0 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,4 % 0,7 % 1,7 % 1,5 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % 6,7 % 4,4 % - ML High Yield Index 2,6 % 5,6 % 7,4 % 15,6 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % -26,4 % 2,2 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 10,0 % 12,6 % 23,6 % 15,4 % -12,5 % 18,3 % 64,8 % -54,1 % 11,5 % - Credit Suisse Hedge Fund Index 1,4 % 2,4 % 9,8 % 7,6 % -2,5 % 10,9 % 18,6 % -19,1 % 12,6 % Annualisert avkastning for denne porteføljen siden 1. januar 2007 er 6,8 %. Internasjonal Portefølje Aktiv forvaltet portefølje fokusert på attraktive og aktuelle investeringsmuligheter. Likvid portefølje bestående av investeringer i alle aktivaklasser. Porteføljens mandat kan begrenses til én aktivaklasse (f.eks. hedge fond innenfor fritaksmetoden). Forvaltes i samarbeid med Cenzia Forvaltnings internasjonale partnere. All valutaeksponering vil normalt sikres tilbake til NOK. Single-Manager Hedge Fond Portefølje Basert på investors behov og ønsker setter vi sammen og forvalter porteføljer av hedge fond. Taktisk tilnærming til forvaltningsstrategier. Kvalitetssikring gjennom tilgang til noen av de største og mest anerkjente analysehusene på hedge fond globalt. Vi tilbyr også skattemessige optimale løsninger. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 3

4 Realaktiva Portefølje Realaktiva som næringseiendom, kraftproduserende enheter, infrastruktur og naturressurser har vist seg som meget gode investeringer over tid, spesielt i perioder med inflasjon. Cenzia Forvaltning har spesialisert seg på å sette sammen og forvalte porteføljer av realaktiva investeringer. 5. Strategiske enkeltinvesteringer Cenzia Forvaltning bistår investorer i identifisering, kjøp, salg og forvaltning av større enkeltinvesteringer innen industri, næringseiendom, jord og skogbruk. Ovennevnte investeringsprodukter innebærer forskjellig risiko, avkastningsmulighet og likviditet. Ta gjerne kontakt med Andreas Stang Nicolai Andresen eller Jonas Heyerdahl for mer utfyllende informasjon om disse. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 4

5 Vedlegg I: Indeksutvikling (1. januar juni 2014) 275% 250% 225% 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% MSCI World S&P 500 Oslo Børs (OSEBX) DJ Credit Suisse Hedge Fund Index Citigroup Global Governemnt Bonds Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 5

6 Vedlegg II: Allokering til illikvide investeringer Cenzia Forvaltnings track record Oppdatering / Kommentar Private Equity Fond -Direkteinvesteringer Eiendom CS Strategic Partners IV Secondary private equity Amerikanske PE-forvaltere Gøteborg Kombi DIS Lager -/ logistikkbygg 2009 yield = 8% 15 års leieavtale med Almondy AB Gjelleråsen Eiendom IS Lager / produksjonsanlegg 7,3% netto yield 25 års leieavtale med ArcusGruppen Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet hjelper forvaltere i realiseringen av eksisterende fond som igjen bidrar til økt aktivitet i fundraising for nye fond. Secondary fond nyter godt av realiseringer i underliggende fond CS Strategic Partners IV (1. kvartal 2009) Pr. 31. desember 2014 var 94 % av kommittert kapital investert og 80,5 % av investert kapital tilbakebetalt. Eksisterende portefølje består av 459 fondsandeler. Foreløpig nettoavkastning på 1,5x investering (15,0 % IRR). Aktivt transaksjonsvolum i 1. halvår 2014 Banker positive til utlån til næringsbygg; marginer justeres ned bps. Gøteborg Kombi DIS (2. kvartal 2009) Leieavtale forlenget til Totalt 64 % av investert kapital utbetalt siden oppstart. 22 % IRR fra etablering. Gjelleråsen Eiendom IS (4. kvartal 2009) Refinansiert i des sikrer redusert margin og økte utbetalinger neste fem år. Totalt 57 % av investert kapital utbetalt siden oppstart. 14,4 % IRR fra etablering FinLogistikk DIS Ahlsells hovedlager i Finland 7,0% netto yield 20 års leieavtale med Ahlsell Gøteborg Logistikk Invest DHLs hovedsentral utenfor Gøteborg med 13 års leieavtale 6,6% - 7,0% netto yield Ensjøåsen Invest KS Kombinasjonseiendom (kontor / lager) på Ensjø Utviklingspotensiale for bolig / skole Majorstuen Kontorbygg DIS Essendropsgate 3 Moderne kontorbygg pppført i 1998 på m 2 i 9 etg. Nydalen Kontorbygg AS Utleid til Statsbygg / Justisdep. Moderne kontorbygg pppført i 1998 på m 2 i 9 etg. FinLogistikk DIS (1. kvartal 2011) kvm påbygg ferdigstilt 1. kv Bud på eiendommen kommet inn. 10 % IRR fra etablering. Gøteborg Logistikk Invest DIS (2. kvartal 2011) DHL ønsker å bygge ut eiendommen med m 2 og m 2 i to trinn. Utbygget areal vil gi 9,8 % yield. Bud på eiendommen kommet inn. 13 % IRR fra etablering. Ensjøåsen Invest KS (4. kvartal 2011) Reguleringsprosess godt i gang med positive signaler Kjøp av sideliggende eiendom i separat prosjektselskap 15 % IRR fra etablering. Majorstuen Kontorbygg DIS (4. kvartal 2012) Bygget fullt utleid ut % IRR fra etablering. Nydalen Kontorbygg AS (2. kvartal 2013) Bedre finansiering enn forespeilet opprinnelig i kombinasjon med nedjustering av margin gir 10 % høyere utbytter pr. år. 27 % avkastning fra etablering sept Shipping / Offshore Olympic Commander KS PSV /ROV konstruksjonsskip Asset play m/ levering jan 12 MT 6015 fra Marin Teknikk AS / Olympic Shipping AS PSV Invest II IS STX PSV 09 CD Asset play m/ levering juli 12 I partnerskap med DOF ASA Positivt sentiment og høy aktivitet blant børsnoterte selskaper, både i egenkapital- og obligasjonsmarkedet. Olympic Commander KS (4. kvartal 2010) Prosjektet solgt til disponent. PSV Invest II IS (1. kvartal 2011) 2-års TC med Maersk Oil in Angola terminert mot delbetaling av gjenstående hyre 5 % IRR fra etablering. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 6

7 Markedsrapporten er utarbeidet av Cenzia AS (Cenzia). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og Cenzia kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Cenzia fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investeringene omtalt i denne rapporten er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å ta kontakt med Cenzia for gjennomgang av aktuelle investeringer. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 7