MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal jun kvartal 2014 YTD Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 432,39 0,4 % 0,7 % 1,7 % 1,5 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % JPM Global Government Bond Index 501,39 1,9 % 4,1 % (0,3 %) 3,9 % 6,1 % 4,1 % 0,9 % ML High Yield Index 1 080,26 2,6 % 5,6 % 7,4 % 15,6 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % Aksjeindekser Oslo Børs (Hovedindeks) 617,88 10,0 % 12,6 % 23,6 % 15,4 % (12,5 %) 18,3 % 64,8 % MSCI World (lokal valuta) 1 235,07 3,7 % 4,3 % 26,3 % 13,1 % (7,6 %) 7,8 % 22,8 % MSCI Emerging Markets (lokal valuta) ,97 4,2 % 3,3 % 0,9 % 13,9 % (14,9 %) 11,7 % 58,6 % Hedge Fond Indeks Credit Suisse Hedge Fund Index 547,05 1,9 % 2,8 % 9,7 % 7,7 % (2,5 %) 10,9 % 18,6 % Valuta SEK / NOK 0,92 (0,7 %) (3,3 %) 10,8 % (1,6 %) (0,3 %) 7,6 % (10,4 %) EUR / NOK 8,40 1,8 % 0,3 % 14,2 % (5,2 %) (1,0 %) (6,0 %) (15,7 %) USD / NOK 6,15 2,8 % 1,1 % 9,3 % (6,6 %) 1,2 % 2,0 % (17,5 %) Cenzia Forvaltning Modellportefølje 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % (1,9 %) 13,6 % 31,7 % annualisert avkastning (siden 1. jan. 2009) 12,8 % 12,8 % 2. Våre Markedsvurderinger Makro Vekstanslagene for verdensøkonomien i 2014 er justert ned gjennom 1. halvår fra 4,0 % til rundt 3,5 %. I USA har veksten vært svakere enn antatt i 1. halvår, men forventes å bedre seg i 2. halvår. Europas vekst er fremdeles svak på under 1 %, med store forventninger til ECB og deres videre pengepolitiske tiltak for å få fart i periferi-økonomiene samt Frankrike. Økt geopolitisk risiko i flere regioner av verden. Mest bekymringsfull er sitasjonen i Irak og Ukrainia, men også Kinas territoriale offensiv mot sine naboland skaper usikkerhet. Finansmarkedene har valgt å overse denne risikoen til nå og det er vanskelig å bedømme hvordan disse konfliktene vil påvirke verdensøkonomien og finansmarkedene på sikt. Fremdeles meget høy og økende statsgjeld i USA og i de fleste Europeiske land. Usikkerheten rundt mulig kreditt- og boligboble i Kina vedvarer. Lavere investeringstakt i olje bransjen kan komme til å påvirke norsk økonomi negativt i de nærmeste årene. Rente- og kredittmarkedet Få tegn til inflasjon i de viktigste økonomiene i verden som tilsier at vi bør kunne forvente lave renter i flere år fremover. Rekordlave lange statsrenter internasjonalt reflekterer ikke faktisk risiko. Sentiment kan raskt endre seg og skape volatilitet. Boble tendenser i obligasjonsmarkedet og spesielt high yield, som vi følger nøye. Aksjemarkedet I aksjemarkedene fortsetter det positive sentimentet med rekordlav volatilitet, stigende kurser og multippelekspansjon. Mange markeder begynner nå å bli fair priset. Vi forblir allikevel nøkterne optimister og opprettholder vår aksjevekting, men forbereder oss på mer volatilitet og korreksjoner i annet halvår. På lengere sikt kan lavere vekst i verdensøkonomien påvirke inntjeningen i bedriftene negativt fra dagens rekordnivåer og representere en utfordring for aksjemarkedene inn i 2015, men lave renter og få alternative plasseringsmuligheter bør begrense nedsiderisikoen. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 1

2 Konklusjon / Taktisk Allokering Aktivaklasser Aksjeregioner Overvekt Nøytral Undervekt Aksjer Eiendom Europa Fremvoksende markeder Kreditt Hedge fond Private equity Norge Statsobligasjoner Pengemarked USA Forvalterstrategier Equity long / short Indeksfond Long only 3. Allokeringsstrategi / Avkastning Diversifisert modellportefølje Aktivaklasse Strategisk Allok. Taktisk Allok. Avkastning (%) Resultatbidrag (%) % % Trend 2. kv YTD kv YTD Bank / Pengemarked 10,0 % 5,0 %nøytral 0,6 % 1,2 % 2,0 % 2,8 % 2,9 % 2,7 % 3,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Obligasjoner Investment grade 15,0 % 15,0 % nøytral 1,9 % 3,7 % 5,4 % 7,4 % 5,0 % 7,5 % 16,4 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Delsum - Renter / Kreditt 25,0 % 20,0 % 1,5 % 3,1 % 4,5 % 6,2 % 5,0 % 7,5 % 19,0 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 2,5 % Aksjer / Aksjefond Norge 15,0 % 20,0 % nøytral 8,2 % 12,9 % 21,9 % 16,8 % -17,1 % 20,7 % 72,6 % 1,6 % 2,6 % 4,4 % 3,4 % -3,4 % 5,4 % 12,7 % Globalt 15,0 % 15,0 % nøytral 7,2 % 7,9 % 17,0 % 15,9 % -10,5 % 21,3 % 57,4 % 1,1 % 1,2 % 2,5 % 2,4 % -1,6 % 4,9 % 10,0 % Utviklede markeder 7,5 % 7,5 % nøytral 5,6 % 7,5 % 27,8 % 16,3 % -8,4 % 16,4 % 38,3 % 0,4 % 0,6 % 2,1 % 1,2 % -0,6 % 1,6 % 2,9 % Vekstmarkeder 7,5 % 7,5 % nøytral 8,9 % 8,2 % 6,2 % 15,4 % -12,7 % 25,0 % 71,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 1,2 % -1,0 % 3,3 % 7,2 % Delsum - Aksjer / Aksjefond 30,0 % 35,0 % 7,8 % 10,8 % 19,8 % 16,4 % -14,3 % 21,0 % 65,0 % 2,7 % 3,8 % 6,9 % 5,7 % -5,0 % 10,3 % 22,7 % Alternative Investeringer Hedge Fond 15,0 % 15,0 % nøytral 0,9 % 2,4 % 5,9 % 5,2 % 2,9 % 6,2 % 18,6 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % 1,2 % 2,8 % High yield 10,0 % 10,0 % nøytral 2,2 % 4,8 % 7,3 % 8,3 % 5,3 % 10,9 % 26,9 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 0,3 % 0,5 % 1,3 % Illikvide investeringer * 20,0 % 20,0 % nøytral 3,0 % 5,0 % 13,0 % 11,0 % 8,2 % n.a. n.a. 0,6 % 1,0 % 2,6 % 2,2 % 1,6 % n.a. n.a. Delsum - Alt. investeringer 45,0 % 45,0 % 2,1 % 4,1 % 9,3 % 8,8 % 5,0 % 6,8 % 12,5 % 1,0 % 1,8 % 4,2 % 4,0 % 2,2 % 2,1 % 6,4 % Total 100,0 % 100,0 % 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % 4,0 % 6,2 % 12,0 % 11,0 % -1,9 % 13,6 % 31,7 % * Illikvide investeringer inkluderer private equity fond og direkteinvesteringer i eiendoms- og shipping / offshore prosjekt. Denne porteføljen er bygget opp siden 2009 og spesifisert i vedlegg II til denne rapporten (side 6). Avkastningen for 2011 og 2012 er basert på gjennomsnittet av underliggende forvalteres / tilretteleggeres verdiestimater, justert for utbetalinger, av samtlige investeringer. Avkastning for årene 2009 og 2010 er ikke inntatt da porteføljen for disse årene ikke var tilstrekkelig investert. Cenzias modellportefølje ga 4,0 % avkastning i 2. kvartal. Samtlige aktivaklasser bidrar positivt og, med unntak av high yield (måles mot global high yield indeks) og hedge fund, slår respektive indekser. Vår allokering til norske aksjer er fordelt på et indeksfond og et spesialfond (equity long / short) med lavere volatilitet og bedre avkastning enn Oslo Børs de siste fem år. Våre hedgefond-plasseringer inkluderer ikke fond med aksjeeksponering (equity long / short, inkludert i aksjefondsallokering) som forklarer hvorfor denne aktivaklassen ligger bak sin referanseindeks i tider med god avkastning for denne strategien. Annualisert avkastning for denne porteføljen siden 1. januar 2009 er 12,8 %. Inn i 3. kvartal 2014 baserer vi vår allokeringen mellom aktivaklasser på følgende: Bank / Pengemarked Minimum allokering. Overskuddslikviditet overføres til investment grade kredittobligasjoner med god likviditet. Renter / Kreditt Investment Grade Vi beholder vår allokering til investment grade obligasjoner. Vi er ikke umiddelbart bekymret for overraskelser i form av rentehevninger og inflasjon i Norge, men ser begrenset oppside fra videre spreadinngang. Fondsinvestering som p.t. gir ca. 2,5 % løpende avkastning suppleres med norske enkeltobligasjoner (BBrated) som gir rundt 5,5 % effektiv yield. Vår modellporteføljes lave andel i "sikre" rentebærende investeringer må sees i sammenheng med vår relativt betydelige allokering til hedge fond (15 % strategisk) og high yield (10 % strategisk). Vi mener begge disse aktivaklassene innebærer lavere risiko enn aksjer / aksjefond, slik at porteføljens samlede risiko vurderes som moderat. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 2

3 Aksjer / Aksjefond / Spesialfond Vi beholder vår 35 % taktiske allokering (5 % overvekt) mot aksjer basert på en prising (pris / bok rundt 1,7 x) svakt over historisk snitt og forutsetning om mellomlangt til langsiktig perspektiv (3-5 år). Vi favoriserer vårt hjemlige aksjemarked, indeksfond i kombinasjon med spesialfond med fleksible mandat (bør gi lavere volatilitet og nedsidebeskyttelse) og begrenser bruken av aktivt forvaltede fond til fremvoksende markeder. Alternative Investeringer Vi vurderer hedge fonds (ekskludert equity long / short forvaltere, som vi legger inn i vår aksjeallokering) muligheter for å levere 6,0 8,0 % årlig gjennomsnittlig avkastning fremover som rimelig gode. High yield obligasjoner fremstår ikke lenger som billige og særlig det amerikanske high yield markedet virker fullt priset. Vi mener dette segmentet likevel representerer et rimelig forhold mellom risiko og avkastning gitt gjeldende margin og et fokus på BB / B segmentet. Vår plassering i private equity (secondary fond fra 1. kvartal 2009) er i realiseringsmodus og har generert over 15 % IRR siden start (1,5 x investert kapital). Vår portefølje av eiendomsinvesteringer fortsetter sin positive utvikling. Lavere marginer til bankene gir rom for økt løpende utbytte. 4. Sektorporteføljer Utover forvaltning og administrasjon av totalporteføljer forvalter Cenzia Forvaltning også fokuserte porteføljer av hedge fond med ulike investeringsstrategier eller porteføljer fokusert på spesielle sektorer eller temaer. Slike porteføljer skreddersys i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Absolutt Avkastning Portefølje Aktivt forvaltet portefølje med absolutt avkastningsmål heller enn relativt til markedsindekser Portefølje sammensatt av rentebærende investeringer og hedge fond med absolutt avkastningsstrategier (multi-strategi, global macro og managed futures ( CTAs ) og råvarefond). Målsatt risiko (volatilitet) under 10,0 % på porteføljenivå. Tabellen nedenfor viser et avkastningssammendrag for vår absolutt avkastningsportefølje: Avkastning siste periode hittil i år 2. kvartal Cenzia Forvaltning - Abs. avk. portefølje 1,5 % 2,7 % 6,1 % 5,5 % 1,7 % 8,8 % 20,3 % -0,8 % 8,0 % Indeksutvikling: - Pengemarked (ST2X) 0,4 % 0,7 % 1,7 % 1,5 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % 6,7 % 4,4 % - ML High Yield Index 2,6 % 5,6 % 7,4 % 15,6 % 4,4 % 15,2 % 57,5 % -26,4 % 2,2 % - Oslo Børs (Hovedindeks) 10,0 % 12,6 % 23,6 % 15,4 % -12,5 % 18,3 % 64,8 % -54,1 % 11,5 % - Credit Suisse Hedge Fund Index 1,4 % 2,4 % 9,8 % 7,6 % -2,5 % 10,9 % 18,6 % -19,1 % 12,6 % Annualisert avkastning for denne porteføljen siden 1. januar 2007 er 6,8 %. Internasjonal Portefølje Aktiv forvaltet portefølje fokusert på attraktive og aktuelle investeringsmuligheter. Likvid portefølje bestående av investeringer i alle aktivaklasser. Porteføljens mandat kan begrenses til én aktivaklasse (f.eks. hedge fond innenfor fritaksmetoden). Forvaltes i samarbeid med Cenzia Forvaltnings internasjonale partnere. All valutaeksponering vil normalt sikres tilbake til NOK. Single-Manager Hedge Fond Portefølje Basert på investors behov og ønsker setter vi sammen og forvalter porteføljer av hedge fond. Taktisk tilnærming til forvaltningsstrategier. Kvalitetssikring gjennom tilgang til noen av de største og mest anerkjente analysehusene på hedge fond globalt. Vi tilbyr også skattemessige optimale løsninger. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 3

4 Realaktiva Portefølje Realaktiva som næringseiendom, kraftproduserende enheter, infrastruktur og naturressurser har vist seg som meget gode investeringer over tid, spesielt i perioder med inflasjon. Cenzia Forvaltning har spesialisert seg på å sette sammen og forvalte porteføljer av realaktiva investeringer. 5. Strategiske enkeltinvesteringer Cenzia Forvaltning bistår investorer i identifisering, kjøp, salg og forvaltning av større enkeltinvesteringer innen industri, næringseiendom, jord og skogbruk. Ovennevnte investeringsprodukter innebærer forskjellig risiko, avkastningsmulighet og likviditet. Ta gjerne kontakt med Andreas Stang Nicolai Andresen eller Jonas Heyerdahl for mer utfyllende informasjon om disse. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 4

5 Vedlegg I: Indeksutvikling (1. januar juni 2014) 275% 250% 225% 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% MSCI World S&P 500 Oslo Børs (OSEBX) DJ Credit Suisse Hedge Fund Index Citigroup Global Governemnt Bonds Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 5

6 Vedlegg II: Allokering til illikvide investeringer Cenzia Forvaltnings track record Oppdatering / Kommentar Private Equity Fond -Direkteinvesteringer Eiendom CS Strategic Partners IV Secondary private equity Amerikanske PE-forvaltere Gøteborg Kombi DIS Lager -/ logistikkbygg 2009 yield = 8% 15 års leieavtale med Almondy AB Gjelleråsen Eiendom IS Lager / produksjonsanlegg 7,3% netto yield 25 års leieavtale med ArcusGruppen Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet hjelper forvaltere i realiseringen av eksisterende fond som igjen bidrar til økt aktivitet i fundraising for nye fond. Secondary fond nyter godt av realiseringer i underliggende fond CS Strategic Partners IV (1. kvartal 2009) Pr. 31. desember 2014 var 94 % av kommittert kapital investert og 80,5 % av investert kapital tilbakebetalt. Eksisterende portefølje består av 459 fondsandeler. Foreløpig nettoavkastning på 1,5x investering (15,0 % IRR). Aktivt transaksjonsvolum i 1. halvår 2014 Banker positive til utlån til næringsbygg; marginer justeres ned bps. Gøteborg Kombi DIS (2. kvartal 2009) Leieavtale forlenget til Totalt 64 % av investert kapital utbetalt siden oppstart. 22 % IRR fra etablering. Gjelleråsen Eiendom IS (4. kvartal 2009) Refinansiert i des sikrer redusert margin og økte utbetalinger neste fem år. Totalt 57 % av investert kapital utbetalt siden oppstart. 14,4 % IRR fra etablering FinLogistikk DIS Ahlsells hovedlager i Finland 7,0% netto yield 20 års leieavtale med Ahlsell Gøteborg Logistikk Invest DHLs hovedsentral utenfor Gøteborg med 13 års leieavtale 6,6% - 7,0% netto yield Ensjøåsen Invest KS Kombinasjonseiendom (kontor / lager) på Ensjø Utviklingspotensiale for bolig / skole Majorstuen Kontorbygg DIS Essendropsgate 3 Moderne kontorbygg pppført i 1998 på m 2 i 9 etg. Nydalen Kontorbygg AS Utleid til Statsbygg / Justisdep. Moderne kontorbygg pppført i 1998 på m 2 i 9 etg. FinLogistikk DIS (1. kvartal 2011) kvm påbygg ferdigstilt 1. kv Bud på eiendommen kommet inn. 10 % IRR fra etablering. Gøteborg Logistikk Invest DIS (2. kvartal 2011) DHL ønsker å bygge ut eiendommen med m 2 og m 2 i to trinn. Utbygget areal vil gi 9,8 % yield. Bud på eiendommen kommet inn. 13 % IRR fra etablering. Ensjøåsen Invest KS (4. kvartal 2011) Reguleringsprosess godt i gang med positive signaler Kjøp av sideliggende eiendom i separat prosjektselskap 15 % IRR fra etablering. Majorstuen Kontorbygg DIS (4. kvartal 2012) Bygget fullt utleid ut % IRR fra etablering. Nydalen Kontorbygg AS (2. kvartal 2013) Bedre finansiering enn forespeilet opprinnelig i kombinasjon med nedjustering av margin gir 10 % høyere utbytter pr. år. 27 % avkastning fra etablering sept Shipping / Offshore Olympic Commander KS PSV /ROV konstruksjonsskip Asset play m/ levering jan 12 MT 6015 fra Marin Teknikk AS / Olympic Shipping AS PSV Invest II IS STX PSV 09 CD Asset play m/ levering juli 12 I partnerskap med DOF ASA Positivt sentiment og høy aktivitet blant børsnoterte selskaper, både i egenkapital- og obligasjonsmarkedet. Olympic Commander KS (4. kvartal 2010) Prosjektet solgt til disponent. PSV Invest II IS (1. kvartal 2011) 2-års TC med Maersk Oil in Angola terminert mot delbetaling av gjenstående hyre 5 % IRR fra etablering. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 6

7 Markedsrapporten er utarbeidet av Cenzia AS (Cenzia). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og Cenzia kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Cenzia fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investeringene omtalt i denne rapporten er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å ta kontakt med Cenzia for gjennomgang av aktuelle investeringer. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor. Markedsrapport 2. kvartal 2014 Side 7

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 1. kvartal 2014 31. mar. 2014 1. kvartal 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 406,94 0,4 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 4. kvartal 2013 31. des. 2013 4. kvartal 2013 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 406,94 0,5 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal 2013 30. sep. 2013 3. kvartal 2013 YTD 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 390,38 0,4 % 1,2

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 MARKEDSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 1. kvartal 2013 31. mar. 2013 1. kvartal 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 362,57 0,4 % 1,5 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal 2012 30. sep. 2012 3. kvartal 2012 YTD 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 334,88 0,3 % 1,0 %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 4. kvartal 2012 31. des. 2012 4. kvartal 2012 YTD 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 350,58 0,5 % 1,5 %

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Stø kurs i sommervarmen

Stø kurs i sommervarmen Stø kurs i sommervarmen Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Markedskommentar, februar 2010

Markedskommentar, februar 2010 Markedskommentar, februar 2010 Sterk BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 5,7 % i fjerde kvartal i fjor. Dette er den sterkeste BNP veksten siden 2003, men lagerbygging utgjorde

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar, desember 2009

Markedskommentar, desember 2009 Markedskommentar, desember 2009 Arbeidsledigheten faller i USA Arbeidsledigheten falt overraskende fra 10,2 % til 10,0 % forrige måned. Samtidig forsvant det 11.000 arbeidsplasser fra det amerikanske arbeidsmarkedet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedskommentar, juni 2009

Markedskommentar, juni 2009 Markedskommentar, juni 2009 Svake globale konjunkturer Utsiktene i verdensøkonomien er fortsatt dystre, og det er få tegn til bedring. Nedgangen i OECDlandenes økonomi i første kvartal er den største siden

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Markedskommentar, september 2009

Markedskommentar, september 2009 Markedskommentar, september 2009 OECD ser tegn til bedring i verdensøkonomien OECD (Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid) tegner et langt mer positivt bilde av utsiktene i verdensøkonomien

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedskommentar, november 2009

Markedskommentar, november 2009 Markedskommentar, november 2009 Resesjonen over i USA Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,5 % fra andre til tredje kvartal, målt i årlig vekstrate. Både eksporten og importen steg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 8 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Markedskommentar, oktober 2009

Markedskommentar, oktober 2009 Markedskommentar, oktober 2009 Asia går foran I følge IMF (Det internasjonale pengefondet) har Asia lagt krisen bak seg, og er med på å trekke verdensøkonomien ut av den verste resesjonen siden andre verdenskrig.

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedskommentar, juni 2010

Markedskommentar, juni 2010 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene

Detaljer

Markedsrapport. November 2009

Markedsrapport. November 2009 Markedsrapport November 2009 Utvikling i oktober S&P 500 0,6 % FTSE ALL World 0,3 % Oslo Børs 3,9 % FTSE Emerging 1,2 % Brent Spot 9,3 % Kilde: Bloomberg Markedene begynte måneden opp for så å falle noe

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har score på 0,5. Amerikanske aksjer er dyre, amerikanerne er optimistiske og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer