TV 2 - Postboks Bergen Telefon Telefax ÅRSBERETNING 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998"

Transkript

1 TV 2 - Postboks Bergen Telefon Telefax ÅRSBERETNING 1998

2 Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød Design: Crnic Design - Foto: Odd Mehus, Bjørn Erik Larsen,TV 2 - Trykk: Gunnarshaug Trykkeri as

3 I N N H O L D TV 2 ALLMENNKRINGKASTER OG MODERNE MEDIEBEDRIFT 4 TV 2 ÅRSBERETNING 1998 LEDELSEN I TV 2 6 TV 2-ORGANISASJONEN 7 PROGRAMVIRKSOMHETEN 11 TV2.NO 19 MARKEDSSITUASJONEN 20 KONSERNVIRKSOMHETEN 23 STYRETS BERETNING 27 REGNSKAP 32 MOT TV TV 2 NORWAY 47 INCOME STATEMENT 50 3

4 TV 2 - allmennkringkaster Da TV 2 ble tildelt konsesjon for å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn, var målsetningen å skape en levedyktig privat allmennkringkaster og et alternativ til statskanalen NRK.TV 2 skulle bidra til å skape et bredere tv-tilbud for det norske folk, og bak konsesjonstildelingen lå ikke minst et ønske om å skape et reelt alternativ til NRKs nyhets- og aktualitetssendinger. Det synes jeg vi har klart. Oppslutningen om TV 2s nyhetssendinger har aldri vært større enn den var i 1998.Avstanden mellom TV 2-Nyhetene og Dagsrevyen ble halvert fra 1997 til 1998, og TV 2 hadde Norges mest sette aktualitetsprogrammer. Personlig tror jeg en frisk presentasjonsform og et innhold med stor relevans for seerne er de viktigste årsakene til denne utviklingen. TV 2 skal være en kanal for folk flest.vi skal stille de spørsmålene folk flest er opptatt av, på en måte som folk flest kan forstå. Våre sendinger skal belyse sammenhenger og maktforhold i samfunnet nedenfra, fra vanlige menneskers ståsted og i erfaringsvitners perspektiv. De som har opplevd vet best. Nå opplever vi at andre tar etter oss. TV 2 har blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for svært mange nordmenn.vi har et tilbud til alle, fra grytidlig morgen til sent på natt. Over halvparten av sendingene er norske, og gjennom innkjøpspolitikken vår har vi fått stor betydning for et uavhengig norsk produksjonsmiljø. 4

5 og moderne mediebedrift Men vi skal ikke lene oss tilbake i selvtilfredshet.tv 2 prøver stadig å bli bedre.vi prøver å bli bedre til å kombinere egne programmer for smale seergrupper med ønsket om å nå mange med viktige tema og problemstillinger gjennom våre hovedsendinger.vi prøver å være friske og nyskapende, uten at det skal gå på bekostning av varsomhet og respekt for andre.vi bestreber oss hele tiden på å bli bedre, og jeg tror det er nettopp det som gjør TV 2 til Norges ledende kommersielle tv-kanal. Det kan med rette stilles store krav til en allmennkringkaster som TV 2.Vi må være ledende på nyheter og skape god norsk underholdning.vi må henge med i kampen om de viktige sportsrettighetene, der prisene på kort tid er mangedoblet. Seerne forventer at de store idrettsbegivenhetene dekkes av de nasjonale allmennkringkasterne, og i TV 2 er vi villige til å strekke oss langt for å yte et fullverdig tv-tilbud også i årene som kommer. Men på sikt ligger det helt klart en utfordring i det å balansere et godt og variert tilbud med en sunn og levedyktig forretningsdrift. For konkurransen blir stadig tøffere. Det er flere aktører på tv-markedet, og TV3, TVNorge og NRKTo økte distribusjonen betraktelig i Derfor er det gledelig at tv-seerne igjen ser mer på TV 2, etter en nedgang i Ekstra gledelig er det at vi opprettholder vår markedsandel i kabeluniverset, der konkurransen er sterkest. Her vil vi følge utviklingen nøye; det er her konkurransen er tøffest, og det er her vi først vil se konsekvensene av digitale nyvinninger. Selv om konkurransen fortsatt i første rekke står mellom norske tv-kanaler, så vi allerede i 1998 hvordan utenlandske nisjekanaler og betal-tvkanaler tok andeler på det norske markedet. Med pengesterke underholdningsgiganter i ryggen, brukte de i økende grad store og dyre sportsbegivenheter som inngangsbillett. Etter mitt skjønn er dette slett ikke en utvikling til seernes beste. Norsk tv-industri befinner seg på mange måter i en brytningstid, og utfordringene blir stadig flere. Den teknologiske endringstakten er stor, og tidsintervallet fra innovasjoner inntreffer til de får økonomiske konsekvenser på markedet, blir stadig mindre. Digitaliseringen gir oss spennende muligheter - og medfører store utfordringer.tv-teknikken blir billigere, og det blir mindre investeringsintensivt å melde seg på i kampen om seerne.vi får kort sagt flere å konkurrere med. Men jeg føler meg trygg på at TV 2 er utfordringen voksen.vi har på kort tid bygd opp et tv-tilbud og en merkevare vi er stolte av.vi nyter stor tillit og troverdighet i befolkningen, og jeg synes det er verdt å legge merke til at TV 2 har jevnt stor popularitet i alle aldersgrupper, mens de andre kanalenes oppslutning varierer sterkt med seernes alder. Jeg synes også det kan være viktig å minne om at tilgangen på billig teknologi på ingen måte minsker kravene til engasjement, kreativitet og kunnskap om mediet hos programskaperne. Godt innhold koster, og god tv lages ikke over natten. Jeg tror TV 2 står godt rustet, og jeg tror vår langsiktige satsning på kvalitet i innhold gjennom de tre grunnpilarene nyheter, sport og underholdning, vil gi resultater. Men for å opprettholde et bredt og godt alternativ til NRK, er det viktig at vi sikres stabile rammebetingelser. Landegrensene får stadig mindre betydning i tv-sammenheng. Utenlandske aktører gjør seg stadig sterkere gjeldende, og myndighetenes kontroll- og sanksjonsmuligheter blir færre. I en slik situasjon er det viktig at norske kanaler ikke møter andre skranker enn de som følger gjennom internasjonalt vedtatte regelverk. Norsk tv-industri trenger en sterk, privat aktør som TV 2. For alternativet til TV 2 er ikke en annen sterk, norsk kanal. Alternativet er sannsynligvis en rekke nisjekanaler og betal-tv-kanaler uten innholdsmessig tyngde eller nasjonal forankring til å opprettholde et rikt, variert og fremfor alt norsk programtilbud. Derfor bør myndighetene se det som sin oppgave å legge til rette for den ikke-statlige delen av tv-bransjen.tv 2 har gjort og gjør sine investeringer i tiltro til at gjeldende lovreguleringer ikke plutselig blir endret i strid med tidligere signaler. Jeg vil også henstille til myndighetene om å forsere behandlingen av konsesjonsspørsmålet, slik at vi i TV 2 eventuelt kan foreta nødvendige disposisjoner i forhold til vårt hovedkontor. Investeringer for et nytt årtusen er allerede i gang, og jeg håper forholdene blir lagt til rette for at vi kan gi seerne et godt og variert tilbud også i årene som kommer. Takk for at du så på! ARNE A. JENSEN - sjefredaktør 5

6 Ledelsen i TV 2 Arne A. Jensen Sjefredaktør/Administrerende direktør Finn H. Andreassen Programdirektør/ Viseadministrerende direktør Bjarne Berg J ohn Inge Brattetveit Øivind Johannessen J ohn Ranelagh Rune Indrøy Marit Gunnestad Nyhetsredaktør Teknisk sjef Økonomidirektør Innkjøpssjef Informasjonssjef Personalsjef Nils Ketil Andresen Per Schrader-Nielsen Steinar Brændeland Tr ygve Rønningen Ivar Steen-Johnsen Programredaktør Leder juridisk avdeling Salgsdirektør Program- og planleggingssjef Internettredaktør 6

7 TV 2-organisasjonen KONTINUITET I LEDELSEN Høy kontinuitet i toppledelsen har vært en viktig forutsetning for at TV 2 har kunnet arbeide systematisk og langsiktig for å nå kanalens strategiske målsetninger. For å styrke satsningen på et nytt og spennende forretningsområde, gikk tidligere direksjonssekretær Ivar Steen-Johnsen inn i en nyopprettet stilling i ledelsen med strategisk ansvar for TV 2s internettvirksomhet. Tidligere underholdningssjef Trygve Rønningen gikk inn i ledelsen som Program- og planleggingssjef, og har ansvaret for programmeringen av sendeskjema både for TV 2 og for TVNorge. Ingen i selskapets redaksjonelle ledelse, det vil si sjefredaktør, programdirektør eller nyhetsredaktør, har ved årsskiftet aksjer i TV 2 AS. ANSATTE TV 2 hjelper deg Forbrukermagasinet TV 2 hjelper deg med Arve Juritzen er en av TV 2s mest populære programposter. Seeroppslutningen har blitt tredoblet siden starten, og høsten 1998 hadde programmet seere i snitt. Når seertallene for alle programmene legges sammen, har TV 2 hjulpet over 80 millioner seere.tv 2 ser det som viktig å opprettholde en fri og uavhengig posisjon i forhold til alle aktører og instanser, og er etter alt å dømme den eneste kommersielle kringkasteren i Europa som lar en av sine egne programledere slå kraftig ned på egne annonsører når norske forbrukere trenger bistand. TV 2 sysselsatte ved årsskiftet 415 fast ansatte i hel- eller deltidsstilling, mot 409 i var ansatt ved hovedkontoret i Bergen, noe som representerer en økning på 15 i forhold til forrige årsskifte. Av de ansatte ved hovedkontoret er en utenrikskorrespondent i Washington og åtte stringere stasjonert på TV 2s distriktskontorer rundt om i landet. På Oslokontoret var det ved årsskiftet 172 fast ansatte.tv 2 sysselsetter videre om lag 100 medarbeidere gjennom ulike former for vikariat og tidsavgrensede engasjement. RINGVIRKNINGER I BERGENSOMRÅDET TV 2 Bergen har hatt en eksplosiv sysselsettingsvekst siden starten i 1992, og utover de årsverk som følger direkte av aktiviteten i morselskapet TV 2 AS, gir driften av hovedkontoret i Bergen betydelige sysselsettingseffekter av direkte og indirekte karakter i regionen. Mindre målbart, men ikke desto mindre viktig, er TV 2s bidrag til å skape og opprettholde et levende og nyskapende miljø for multimedia, tv- og nyhetsproduksjon i Bergensområdet. Virksomheten i datterselskapene Storm Weather Center AS, Pilot Broadcast Systems AS, Nyhetssentralen Byrå 2 AS og Net 2 Interaktiv omfatter samlet 80 ansatte.tv 2 antar at alle disse fire selskapene har et betydelig vekstpotensiale. Høsten 1998 overtok TV 2 ansvaret for nyhetssendingene på TVNorge. Aktuelt sendes fra TV 2-senteret i Bergen, og 20 medarbeidere er engasjert i produksjonen. TV 2 skaper store ringvirkninger lokalt gjennom kjøp av varer og tjenester. Flere årsverk er knyttet opp til andre selskap gjennom de oppdrag TV 2 gir til blant andre Bergen Tekst, Alligator Film, Artic Reklamebyrå og Media Bergen. I 1998 brukte TV 2 NOK 25 millioner på kjøp av tekniske produksjonstjenester fra eksterne norske selskap, mange av disse i Bergen. TV 2 investerte i 1998 NOK 25 millioner i et topp moderne studio i samarbeid med Universitetet i Bergens Mediesenter. Det har ikke funnet sted større dramaproduksjoner i Bergen siden produsenten av økonomiske hensyn besluttet å flytte innspillingen av Familiesagaen De syv søstre til Oslo. I 1998 undertegnet TV 2 imidlertid en kontrakt med Nordisk Film om produksjon av en ny norsk situasjonskomedie i Bergen. Innspillingen starter høsten 1999, og serien er planlagt sendt i Det er TV 2s håp at avtalen kan bidra til oppbyggingen av et miljø for dramaproduksjon i Bergen. 7

8 TV 2s sommerserie Sommerredaksjonen ble produsert av Nordisk Film i Bergen. Produksjonen sysselsatte 30 medarbeidere gjennom sommeren. Nordisk Film produserte også flere dokumentarer for TV 2 i Skatteinngangen til Bergen og omegnskommunene i form av lønnstrekk fra TV 2s medarbeidere, var i 1998 på om lag NOK 27 millioner. Selskapsskatten fra TV 2 til staten var i 1998 på NOK 72,6 millioner i morselskapet og NOK 76,8 millioner i konsernet. DISTRIBUSJON TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1998, og har nå en dekningsgrad på landsbasis på 96 prosent. Det betyr at nordmenn over tolv år kan ta inn TV 2. Uavhengig av den jordbundne distribusjonen kan de fleste husstander i Norge ta i mot TV 2 via satellitt. Kanalen sender over Intelsat 707 i én grad vest på frekvens Ghz med horisontal polarisasjon. Høsten 1998 fusjonerte TV 2s datterselskap Norgeskanalen med Canal Digital Norge. I forbindelse med fusjonen overtok TV 2 16 prosent av aksjene i Canal Digital Norge AS.TV 2-kortet/Satellittkortet ble utfaset og erstattet med Canal Digital-kortet. TV 2 betrakter fusjonen som et viktig skritt i arbeidet med å skape større sikkerhet mot bruk av piratkort. Som ledd i fusjonen ble det igangsatt et viktig arbeid i forhold til opprettelsen av en elektronisk programguide (EPG), som på sikt vil fungere som en felles, nasjonal inngangsport til et mylder av tv-tilbud.tv 2 får en sentral posisjon i dette arbeidet. Etter en samarbeidsavtale med NRK1, NRKTo og TVNorge, ble også disse kanalene tilgjengelig på Canal Digitals kort fra september Fra oktober 1998 ble TV 2 også distribuert digitalt til satellittmottakere. Sendingene går over Thor 3 i Telenors posisjon en grad vest, men det er foreløpig ikke avgjort hvilken multipleks TV 2s digitale sendinger vil bli liggende på. Flere aktører og økt konkurranse på telesektoren gir interessante perspektiv for TV 2 når det gjelder overføring av programmer fra inn- og utland, både med henblikk på kostnadsbesparelser og bedre dekning av viktige hendelser. TV 2 ser det som viktig å hindre at det oppstår lukkede tv-markeder i Norden ved overgangen til den digitale tv-alder, og tok i 1998 aktivt del i arbeidet i NorDig en gruppe av nasjonale tv-kanaler og distributører som samarbeider om å komme fram til en enhetlig standard for digital-tv-boksen i Norden. Medlemmene har forpliktet seg til å bli enige om en felles standard som skal muliggjøre at samme digital-tvboks skal kunne motta flere distribusjonsformer, kunne dekryptere programmene fra alle deltakende tv-kanaler og kunne oppgraderes til framtidige API-standarder (Application programmers interface). NorDig har som målsetting at overgangen til digital-tv skal være enkel, kostnadseffektiv og gi seerne frihet til å velge i hele tv-tilbudet. Fylkesvis distribusjon 1998, prosent Finnmark 89 Troms 94 Nordland 91 Nord-Trøndelag 93 Sør-Trøndelag 95 Møre og Romsdal 93 Sogn og Fjordane 88 Hordaland 96 Rogaland 97 Vest-Agder 92 Aust-Agder 92 Telemark 93 Vestfold 95 Buskerud 97 Oppland 95 Hedmark 95 Oslo 97 Akershus 97 Østfold 98 8

9 HYPERMODERNE TV-BEDRIFT TV 2 har i 1998 tatt viktige skritt for å være best mulig rustet for et nytt årtusen og overgangen til den digitale tv-hverdag. Produksjoner fra store idrettsarrangement og flyttingen av produksjonsapparatet for TVNorge-nyhetene fra Mølla i Oslo til Nøstet i Bergen, har gjort det nødvendig med betydelige investeringer på teknikk- og infrastruktursiden i I forbindelse med etableringen av det nye Studio 1 Banksalen i Oslo, ble det installert nytt regirom med digital mikser ved Oslokontoret. Holmgang og Sentrum er blant de programmene som nå sendes fra Banksalen. På grunn av økte behov for nyhetsproduksjon i Bergen, investerte TV 2 i 1998 NOK 25 millioner i et nytt avansert studio ved hovedkontoret i Bergen. Avansert digital infrastruktur og svært moderne grafikkløsninger levert av TV 2s datterselskap Pilot, gjør det virtuelle studioet til ledende i sitt slag. Nagano-OL bød på store utfordringer for TV 2, og sendingene fra vinterlekene på den andre siden av kloden kan beskrives som det hittil største løftet i TV 2s historie, også rent produksjonsmessig. I vinter-ols IBC (International Broadcast Center) bygget TV 2 en egen kompakt produksjonsenhet bestående av redaksjon, studio, opptaks- og redigeringsenheter og annen nødvendig infrastruktur for produksjon og kommunikasjon både lokalt og med TV 2 i Bergen. Det ble også etablert en produksjonsenhet for TV 2 i Norway Village, ved skihopparenaen i Hakuba. Nærmere 60 medarbeidere bidro til å vise at TV 2 er en organisasjon moden for de helt store begivenhetene. I 1999 byr alpin-vm i Vail, ski-vm i nordiske grener i Ramsau og ikke minst håndball-vm for kvinner i Norge der TV 2 er vertskringkaster på store utfordringer for alle deler av organisasjonen. TV 2 har i 1998 etablert en egen prosjektgruppe som har i oppgave å sikre overgangen til år 2000 for TV 2s virksomhetskritiske funksjoner. I den forbindelse jobbes det også med ny hovedkontroll i Bergen, samt med oppgradering av nyhetsstudioene både i Oslo og Bergen. I 1998 overtok TV 2 Nydalen Studios AS og Outside Broadcast Team AS fra Schibsted og Egmont. Samtidig overtok TV 2 også Eventyrkanalen AS fra Schibsted. Dette kan gi TV 2 større kontroll over viktige kostnadsdrivende faktorer i store tv-produksjoner. 9

10 PROGRAMRÅDET Programrådet for TV 2 ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994, og uttaler seg på fritt grunnlag om kanalens programvirksomhet.tv 2 har hatt en fruktbar dialog med Programrådet, og har fulgt dets arbeid med stor interesse. I 1998 ble oppsynet med TV 2 besluttet overført til Allmennkringkastingsrådet, som ledes av professor Jostein Gripsrud. Programrådets sluttrapport ble lagt frem i februar, og etter TV 2- ledelsens syn har rådet gitt verdifulle råd i sammenheng med kanalens programmeringsvirksomhet, selv om man fra TV 2s side ikke alltid har vært enig i rådets konklusjoner. Det siste fungerende Programrådet for TV 2 var slik sammensatt: Dag Gjestland (leder), Berit Oppegaard, Berit Wenaas, Ingar Sletten Kolloen, Britt Bennett,Torny Aarbakke og Helge Rønning. TV 2 TAR ETISK ANSVAR Ledelsen i TV 2 vurderer det slik at fjernsynets gjennomslagskraft og påvirkningskraft gir kanalens ulike redaksjoner et særlig ansvar i etiske spørsmål. Juridisk avdeling i TV 2 iverksatte derfor i 1998 et kurs innen grunnleggende presseetikk og pressejus for alle redaksjonelt ansatte i kanalen. Kurset er ledd i en kontinuerlig kvalitetssikring av TV 2s arbeid, og sikrer de ansatte en kontinuerlig oppfølging og oppdatering på området. TV 2 har videre tatt konsekvensen av at retningslinjene i den såkalte Vær Varsom-plakaten er svært generelle. TV 2s nyhetsavdeling har etablert en egen etikkplakat som presiserer forhold som krever særlig aktsomhet fra medarbeiderne. Herav følger meget strenge retningslinjer blant annet for intervju av barn. Som et ledd i sitt Prosjekt Vannskille har Kristelig Kringkastingslag (KKL) for andre år på rad undersøkt hyppigheten av voldsinnslag på de norske tv-kanalene. Undersøkelsen varte i tre uker, og TV 2 kom også i 1998 best ut. TV 2-ledelsen tolker resultatene slik at kanalen har etablert gode rutiner for å skjerme tv-seerne for voldsinnslag før klokken TV 2 har som uttalt grunnlag for sin programmeringsvirksomhet at ønsket om å være frisk og nyskapende ikke skal gå på bekostning av ydmykhet og respekt for andre. størst mulig grad å redusere usikre faktorer i en prosess der aktører i den private delen av den nasjonale tv-industrien foretar viktige strategiske valg. TV 2 har gjort og gjør sine investeringer i tiltro til at gjeldende lovreguleringer ikke blir plutselig endret i strid med tidligere signaler fra de politiske myndigheter. Samlet sett går det selvfinansierende tv-norge med underskudd, og TV 2 mener staten bør se det som sin oppgave å tilrettelegge for sunne livsvilkår for den private delen av bransjen. Etter TV 2s skjønn vil en kommersialisering av statskanalen NRK føre til større økonomiske problemer i en allerede konkurranseutsatt næring og til en utvikling som motvirker større mangfold i eteren. Det er TV 2s oppfatning at avgjørelser i tilknytning til spørsmålet om NRKs kommersielle fremtid i alle fall utsettes til rapporten fra Konvergensutvalget foreligger. Da Forbrukerombudet i 1997 grep inn mot politisk reklame på fjernsyn, tolket TV 2 dette som et inngrep i ytringsfriheten uten tilstrekkelig lovforankring. Kanalen valgte av prinsipielle grunner å påklage ombudets vedtak til Markedsrådet, og fikk i 1998 medhold i sine vurderinger. Vesentlige aktører som Norsk Presseforbund og KKL har senere gitt sin støtte til TV 2s syn. TV 2 avventer Ytringsfrihetskommisjonens utredning, som etter planen vil foreligge i juli For å kunne forholde seg til oversiktlige rammebetingelser i en rimelig tidshorisont, vil TV 2 nok en gang henstille til myndighetene om en tidligst mulig avklaring på spørsmålet om forlenget konsesjon, slik at de nødvendige disposisjoner i forholdet til hovedkontoret i Bergen kan gjøres. Kapasiteten ved hovedkontoret er sprengt, og flytting eller bygging av nye lokaler forutsetter etter alt å dømme tid- og ressurskrevende forhandlinger, planlegging og investeringer. RAMMEVILKÅRENE Kulturdepartementet har i 1998 sendt ut en rekke høringsnotater med forslag til endringer i kringkastingslov og -forskrifter, herunder rammevilkårene for drift av privat kringkasting i Norge og muligheten for kommersiell virksomhet i statskanalen NRK. TV 2 har avgitt omfattende uttalelser til alle forslag, og legger vekt på økende internasjonalisering i tv-bransjen som en hovedutfordring for kringkastere i små land. Generelt bør det etter TV 2s mening gis fornuftige rammevilkår som ikke setter skranker for de private tv-kanalene utover det som følger av internasjonalt vedtatt regelverk. Norsk tv-industri er i en brytningstid, der den teknologiske endringstakten er høy og presset fra sterke internasjonale aktører stadig økende. Investeringer og beslutninger må ha et stadig mer langsiktig siktemål, og TV 2 ser det som naturlig at myndighetene gjør sitt for i SøndagsÅpent med Svartdahl - Jeg har blitt overbevist om at tv også kan brukes til å formidle ekte verdier og menneskers oppriktige engasjement, sier TV 2-pastor Egil Svartdahl, som i 1998 var tilbake på skjermen etter tre års pause. Hver søndag holder Svartdahl SøndagsÅpent for mennesker som vil ta del i samtalen om verdier, holdninger, valgfrihet og livssyn. Svartdahl holdt også JuleÅpent for TV 2s seere julen 1998, og har en sentral plass i TV 2s påskesatsning for

11 Programvirksomheten Målsetningen for TV 2s programvirksomhet er å skape et godt fjernsynstilbud til de brede lag av det norske folk. Programprofilen baseres på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert programmeny og bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. Nyheter, sport og underholdning utgjør de tre grunnpilarene i TV 2s langsiktige programprofilering. TV 2s programmeny var i 1998 rikere og mer variert enn noen gang tidligere. Tematisk og genremessig var spennvidden i programtilbudet større enn tidligere år, og programflaten økte med knappe tre prosent fra 1997, til 5600 timer. Den totale sendetiden, inkludert reklame og egenpromotering, var i 1998 på 6719 timer. Økningen i sendeflaten skyldes en tetting av sendeskjema på morgen og formiddag, og et noe utvidet tilbud på natten. TV 2-Sporten har hatt en betydelig økning i antallet sendetimer, fra 346 i 1997 til 456 i Økningen skyldes i hovedsak sendingene fra vinter-ol i Nagano. Nyhetsavdelingen har sendt noen færre timer enn 1997, først og fremst fordi det ikke var valg her hjemme i TV 2 EN NORSK ALLMENNKRINGKASTER TV 2 ønsker å fremstå som en solid norsk allmennkringkaster. Kulturdepartementet har nedfelt som en hovedmålsetning for TV 2s virksomhet at kanalen skal ha en norskandel på mer enn 50 prosent i løpet av 8-9 år.tv 2 har oppfylt dette siktemålet hvert år siden 1995, og i 1998 var norskandelen på TV 2 på 50,2 prosent.tv 2 har funnet en sunn og kostnadsmessig forsvarlig balanse mellom det norske og det beste av internasjonale produksjoner. Kanalen har i løpet av få år blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for svært mange nordmenn. I henhold til de felleseuropeiske forskriftene for kringkasting, som er gjort gjeldende også i Norge, skal europeiske programmer ha en kvote på 50 prosent av en sendeflate der nyheter, sportsoverføringer og gameshows er unntatt. Ut fra dette beregningsgrunnlaget utgjorde europeiskandelen på TV 2 i ,5 prosent. TV 2 kjøper hovedparten av sine norske programmer fra frittstående produksjonsselskap, og ligger med god margin innenfor kravet om at minimum ti prosent av de europeiske produksjonene skal komme fra uavhengige produksjonsselskap. Av programflaten på 5600 timer, var 3531 timer førstegangsvisninger og 2069 timer repriser. Den relativt høye andelen repriser har sammenheng med at repriserettighetene på en del innkjøpte serier utløp i Dette er dyre rettigheter som TV 2 må benytte seg av, og flere populære serier ble sendt i reprise kvelds- og nattestid. TV 2s sendeflate i 1998 Nyheter og aktualitet Norsk underholdning, drama, barne-tv, fakta Sport* Utenlandske filmer og serier Egenannonsering (promo) Totalt *Sport sorterer i TV 2 under nyhets- og aktualitetsavdelingen, men oppgis for oversikts skyld som egen post. 997 timer 1474 timer 456 timer 2673 timer 371 timer 5971 timer TV 2s programtilbud fordelt på opphavsland, prosent* Norge 50,1 50,2 USA 33,4 31,2 Australia 7,4 9,5 England 2,8 3,0 Brasil - 2,7 Sverige 1,6 1,1 Frankrike 1,5 0,6 Østerrike 0,2 0,3 Tyskland - 0,2 Canada 0,6 0,2 New Zealand - 0,2 Danmark 0,6 0,1 Mexico 1,2 0,1 Andre 0,7 0,5 *Alle tall avrundet til nærmeste tidel. 11

12 DRAMA Selv om amerikanske produksjoners andel av sendeflaten er synkende, ligger prosentandelen stadig på over 30 prosent. USA er verdens fremste produsent av tv-programmer, og TV 2 har helt siden starten satt mye inn på å kunne tilby det beste av amerikanske serier. Stadig større deler av programmene på det internasjonale markedet låses i store volumavtaler og langsiktige avtaler, og TV 2 har derfor inngått avtaler med 20th Century Fox og CBS om lar selskapet nyte godt av det beste av amerikanske serier og filmer også i fremtiden. TV 2 deltar også i innkjøpssamarbeid med nordiske søsterkanaler, og fortsetter en meget vellykket utveksling av skandinaviske krimserier med TV4 i Sverige og TV2 i Danmark.TV 2 hadde i 1998 produksjonskontrakter med norske og svenske selskaper for nærmere NOK 170 millioner. ET TILBUD TIL ALLE TV 2 har funnet en god og variert miks av programmer som blir godt mottatt av kanalens seere. En sammenligning av sendeflatens fordeling på programkategorier for henholdsvis 1997 og 1998 viser at grunntrekkene i programmenyen videreføres. Samtidig fremgår det at TV 2 styrket satsningen på sport og dokumentarprogrammer i TV 2 foretok i 1998 sin hittil største enkeltstående beslutning på produksjonssiden. Det er naturlig utfra kanalens programmeringsstrategi at denne var knyttet til norsk drama.tv 2 startet ukentlige visninger av dramaserien Familiesagaen De syv søstre i 1996, og høsten 1998 var det klart for en daglig norsk dramaserie på kanalen. Hotel Cæsar har i løpet av kort tid etablert seg som en suksess, med rundt seere i snitt per dag, og med seere per episode dersom reprisen regnes med. Noen av Norges ypperste skuespillere er med i den faste staben i Hotel Cæsar, og produktet viser at TV 2 har fått godt grep om genren. Serien er viktig for kontinuiteten i et uavhengig norsk miljø for dramaproduksjon, og om lag 100 personer er sysselsatt i forbindelse med manusarbeid og innspilling.tv 2 har i første omgang inngått en avtale med Metronome Spartacus for 220 episoder, og har opsjon på ytterligere 170 episoder i året i fire år til. Det vil totalt gi 900 episoder, og avtalen med produksjonsselskapet har en kostnadsramme på NOK 350 millioner. Familiesagaen De syv søstre ble i 1998 solgt til TV4 i Sverige, som startet visning av serien i mai med gode seertall.tv4 har også startet visningen av c/o Segemyhr, en svensk versjon av Mot i brøstet. Det viser at TV 2 har funnet frem til drama- og komediekonsept som fungerer også på tvers av de nordiske landegrensene. Mest sett på TV 2 i 1998 Karl & Co Nyhetene 27/ Gutta på tur Fotball: Norge - Saudi-Arabia Nyhetene 17/ Gutta på tur Gutta på tur Fotball: Norge Albania Nyhetene 17/ Nyhetene 1/ Programkategorier, prosent Drama 32,2 31,1 Nyheter 8,8 8,2 Mennesker og samfunn* 15,0 13,1 Komedie 7,1 8,1 Show 5,8 6,0 Sport 6,8 8,1 Krim, action, eventyr 11,4 10,3 Dokumentar, natur 3,7 5,1 Været 2,0 2,1 Musikk 2,3 2,8 Religion 0,4 0,6 Barn 3,3 3,2 Annet 1,2 1,4 *En kombinasjon av programmer som i bred forstand omfatter samfunnsspørsmål, aktualiteter, informasjonsprogrammer, God Morgen, Norge! og mykstoff om hjem, fritid og hobby. Situasjonskomedie utgjør fortsatt den største utfordringen for norsk dramaproduksjon. Komedie er en vanskelig genre, der kodene ikke uten videre kan oversettes fra en kultur til en annen. TV 2 begynner imidlertid å høste fruktene av sitt langsiktige arbeid med genren, der profesjonell oppfølging av og kontinuitet i manusredaksjoner er viktig. TV 2 og Tore Ryens Komistudio skapte i 1998 Norges første avlegger av en situasjonskomedie, da populære Mot i brøstet ble fulgt opp av Karl & Co. Dersom den positive utviklingen på dramasektoren skal fortsette, kreves det etter TV 2s skjønn langsiktig kursing og skolering i genrenes egenart. TV 2 bidrar derfor til kurs og seminarer for manusforfattere, og ser det på sikt som ønskelig med opprettelse av et varig tilbud til manusarbeidere. Et slikt tilbud vil være et viktig skritt i retning av en profesjonell skolering av film- og tv-forfattere i Norge. 12

13 Suksess for Karl & Co. Mot i brøstet har vært en TV 2-suksess uten like, og reprisesendingene samler fortsatt store seermasser. I 1998 skapte TV 2 og Komistudio norsk tv-historie da situasjonskomedien fikk sin avlegger i Karl & Co. Det er tydelig at det norske folk føler et eierskap til hissigproppen Karl; hele seere benket seg foran tv-skjermen under første episode, som var TV 2s mest sette program i Filmåret 1998 på TV 2 bød blant annet på de norske filmene Farlig farvann, Jomfruene i Riga og klassikere som Fjolls til fjells med Leif Juster og TV 2s egen juletradisjon Tante Pose. Spennet i den utenlandske filmmenyen var stort; TV 2 viste et titalls Oscar-vinnere, fra det storslåtte episke dramaet Braveheart til den lavmælte og intense The Piano fra New Zealand. I tillegg til de nordiske seriene Emma, Samsø og Beck, fortsatte TV 2 i 1998 visningen av populære amerikanske kvalitetsserier som Venner for livet, Seinfeld, Frasier, NYPD Blue og Chicago Hope. På høsten startet visningen av den nyskapende Ally McBeal, som raskt oppnådde stor popularitet også her i landet. Norges største satsning på tv-drama 24. oktober kunne Toralv Maurstad og Henriette Lien for første gang ønske TV 2-seerne velkommen til Hotel Cæsar. Det daglige underholdningsdramaet ble raskt en suksess, og har en gjennomsnittlig seeroppslutning på godt over hver dag. Om reprisene regnes med, er den gjennomsnittlige seeroppslutningen per episode på over Produksjonskontrakten med Metronome Spartacus har en kostnadsramme på NOK 350 millioner, og totalt er det planer om 900 episoder av Hotel Cæsar.TV 2 har tro på at produksjonsvolumet forbundet med Hotel Cæsar fører til økt kompetanse og effektivitet i alle ledd av produksjonsapparatet, noe som på sikt kan inspirere tyngre drama og andre tv-genre, som blant annet situasjonskomedier. TV 2 bidro i 1998 med NOK 10 millioner til Audiovisuelt produksjonsfond (AV-fondet), og med NOK 2,2 millioner til Nordisk Film- og TV- Fond. I tillegg har TV 2 i løpet av de siste tre årene gjort direkte investeringer på til sammen NOK 14 millioner i filmer som blant andre En dag til i solen, Misery Harbour, Martin Beck, Olsenbandens siste stikk og Salige er de som tørster. I andre tilfeller kan de visningsretter TV 2 kjøper være betydelige bidrag til finansieringen av filminnspillinger. For perioden har TV 2 blant annet skaffet seg visningsrett til miniseriene om Maja Steinansikt og Hamilton, og til filmene Hamsun, Fomlesen i kattepine, Budbringeren, Insomnia, Brent av frost, Schpaa og Mørkets øy. Både TV 2 og AV-fondet har bidratt med penger til et nyskapende utviklingsarbeid der erfaringer og trekk fra lettere dramaproduksjon kombineres med den tradisjonelle krimgenren. 13

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 01/09 Markedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler - sett i lys av digitaliseringen av bakkenettet av Johanne Reiestad Lerbrekk SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35 NRK i 2001 1 NRK i 2001 NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6 Viktig og veldrevet 9 NRK landets største nyhetsorganisasjon 11 Dagsnytt og Dagsrevyen 11 Sport 11 Det kongelige bryllup 12 Stortingsvalget

Detaljer

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Moderne folkeopplysning SIDE 18 Fra hele landet. Til hele landet. SIDE 28 Allment tilgjengelig SIDE 36 Norsk innhold SIDE 42 FORORD VED THOR GJERMUND ERIKSEN SIDE

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Allmennkringkasterregnskap

Allmennkringkasterregnskap Allmennkringkasterregnskap 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Året 2012 sammendrag og seertall 4 2.1. Året kort fortalt. 4 2.2. Seertall. 5 3. De overordnede kravene. 8 3.1 Programstatistikk for

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

Fjernsyn som vaktbikkje

Fjernsyn som vaktbikkje Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 3-22 Fjernsyn som vaktbikkje Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2 Henrik G. Bastiansen Abstract Dette er en studie av undersøkende journalistikk i den

Detaljer

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon Konsesjonssøknad P4 Radio Hele Norge ASA Offentlig versjon Innhold 1. Innledning = 2. Programløfter sammendrag o 3. Programvirksomheten i Nye P4 33 4. Forpliktende programleverenser og styringsmål 3y 5.

Detaljer

Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09

Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09 Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09 Kjellaug Nakkim ledet møtet, som ble holdt i Kenilworth Suite (11/6) og Museum Suite (12/6) på Radisson Edwardian Kenilworth Hotel, London. Publisert:

Detaljer

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM)

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) ! " Kommersiell radioproduksjon på Haugalandet: Radio 102 Ragnhild Thomsen Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) Publikasjon nr. 1 2007 ISSN: 1504-1697 ISBN: 978-82-8033-028-4

Detaljer

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT FORORD 3 NYHETER 4 Presidentvalget i USA 6 Morgensatsingen 7 Debatt i NRK 7 Nyheter på nett 9 BARN 10 NRK Supers vekst 12 MGP junior 12 AF1 13 Sara 13 Megafon 14 Kometkameratene

Detaljer

Pakkesalg i det norske TV-markedet

Pakkesalg i det norske TV-markedet Pakkesalg i det norske TV-markedet - I hvilken grad blir pakkesalg benyttet i dagens norske TV-marked og kan dette forklares ut ifra økonomisk teori om pakkesalg? - Hva er konsekvensene av denne salgsformen

Detaljer

Referat fra møte i Kringkastingsrådet

Referat fra møte i Kringkastingsrådet Referat fra møte i Kringkastingsrådet Torsdag 16. oktober, møterom 7 og 8, NRK Marienlyst. Dagsorden 09:30: Gjennomgang av dagsorden/presentasjon av nye medlemmer v/rådets leder Per Edgar Kokkvold 09:40:

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET NRKs regionale oppdrag RAPPORT - mai 2015 Innledning... 3 NRKs distriktsvirksomhet... 5 Distriktskontorenes tredelte oppdrag...6 NRKs norgeskart...6

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

VALGFJERNSYN OG ALLMENNKRINGKASTING I NORGE

VALGFJERNSYN OG ALLMENNKRINGKASTING I NORGE Tore Slaatta: Valgkamp og kanalkonkurranse: Fjernsynets dekning av stortingsvalget 1993 I valgåret 1993 kjempet fjernsynskanalene om å benytte allmennfjernsynets primære oppgave, formidling av politisk

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Orkla Media 1983 2006

Orkla Media 1983 2006 Tor Are Johansen Orkla Media 1983 2006 Et medieselskap i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke Pressehistorisk tidsskrift nr 16/2011 Utgitt av Norsk Pressehistorisk Forening 2011 Forfatteren

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer