TV 2 - Postboks Bergen Telefon Telefax ÅRSBERETNING 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998"

Transkript

1 TV 2 - Postboks Bergen Telefon Telefax ÅRSBERETNING 1998

2 Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød Design: Crnic Design - Foto: Odd Mehus, Bjørn Erik Larsen,TV 2 - Trykk: Gunnarshaug Trykkeri as

3 I N N H O L D TV 2 ALLMENNKRINGKASTER OG MODERNE MEDIEBEDRIFT 4 TV 2 ÅRSBERETNING 1998 LEDELSEN I TV 2 6 TV 2-ORGANISASJONEN 7 PROGRAMVIRKSOMHETEN 11 TV2.NO 19 MARKEDSSITUASJONEN 20 KONSERNVIRKSOMHETEN 23 STYRETS BERETNING 27 REGNSKAP 32 MOT TV TV 2 NORWAY 47 INCOME STATEMENT 50 3

4 TV 2 - allmennkringkaster Da TV 2 ble tildelt konsesjon for å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn, var målsetningen å skape en levedyktig privat allmennkringkaster og et alternativ til statskanalen NRK.TV 2 skulle bidra til å skape et bredere tv-tilbud for det norske folk, og bak konsesjonstildelingen lå ikke minst et ønske om å skape et reelt alternativ til NRKs nyhets- og aktualitetssendinger. Det synes jeg vi har klart. Oppslutningen om TV 2s nyhetssendinger har aldri vært større enn den var i 1998.Avstanden mellom TV 2-Nyhetene og Dagsrevyen ble halvert fra 1997 til 1998, og TV 2 hadde Norges mest sette aktualitetsprogrammer. Personlig tror jeg en frisk presentasjonsform og et innhold med stor relevans for seerne er de viktigste årsakene til denne utviklingen. TV 2 skal være en kanal for folk flest.vi skal stille de spørsmålene folk flest er opptatt av, på en måte som folk flest kan forstå. Våre sendinger skal belyse sammenhenger og maktforhold i samfunnet nedenfra, fra vanlige menneskers ståsted og i erfaringsvitners perspektiv. De som har opplevd vet best. Nå opplever vi at andre tar etter oss. TV 2 har blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for svært mange nordmenn.vi har et tilbud til alle, fra grytidlig morgen til sent på natt. Over halvparten av sendingene er norske, og gjennom innkjøpspolitikken vår har vi fått stor betydning for et uavhengig norsk produksjonsmiljø. 4

5 og moderne mediebedrift Men vi skal ikke lene oss tilbake i selvtilfredshet.tv 2 prøver stadig å bli bedre.vi prøver å bli bedre til å kombinere egne programmer for smale seergrupper med ønsket om å nå mange med viktige tema og problemstillinger gjennom våre hovedsendinger.vi prøver å være friske og nyskapende, uten at det skal gå på bekostning av varsomhet og respekt for andre.vi bestreber oss hele tiden på å bli bedre, og jeg tror det er nettopp det som gjør TV 2 til Norges ledende kommersielle tv-kanal. Det kan med rette stilles store krav til en allmennkringkaster som TV 2.Vi må være ledende på nyheter og skape god norsk underholdning.vi må henge med i kampen om de viktige sportsrettighetene, der prisene på kort tid er mangedoblet. Seerne forventer at de store idrettsbegivenhetene dekkes av de nasjonale allmennkringkasterne, og i TV 2 er vi villige til å strekke oss langt for å yte et fullverdig tv-tilbud også i årene som kommer. Men på sikt ligger det helt klart en utfordring i det å balansere et godt og variert tilbud med en sunn og levedyktig forretningsdrift. For konkurransen blir stadig tøffere. Det er flere aktører på tv-markedet, og TV3, TVNorge og NRKTo økte distribusjonen betraktelig i Derfor er det gledelig at tv-seerne igjen ser mer på TV 2, etter en nedgang i Ekstra gledelig er det at vi opprettholder vår markedsandel i kabeluniverset, der konkurransen er sterkest. Her vil vi følge utviklingen nøye; det er her konkurransen er tøffest, og det er her vi først vil se konsekvensene av digitale nyvinninger. Selv om konkurransen fortsatt i første rekke står mellom norske tv-kanaler, så vi allerede i 1998 hvordan utenlandske nisjekanaler og betal-tvkanaler tok andeler på det norske markedet. Med pengesterke underholdningsgiganter i ryggen, brukte de i økende grad store og dyre sportsbegivenheter som inngangsbillett. Etter mitt skjønn er dette slett ikke en utvikling til seernes beste. Norsk tv-industri befinner seg på mange måter i en brytningstid, og utfordringene blir stadig flere. Den teknologiske endringstakten er stor, og tidsintervallet fra innovasjoner inntreffer til de får økonomiske konsekvenser på markedet, blir stadig mindre. Digitaliseringen gir oss spennende muligheter - og medfører store utfordringer.tv-teknikken blir billigere, og det blir mindre investeringsintensivt å melde seg på i kampen om seerne.vi får kort sagt flere å konkurrere med. Men jeg føler meg trygg på at TV 2 er utfordringen voksen.vi har på kort tid bygd opp et tv-tilbud og en merkevare vi er stolte av.vi nyter stor tillit og troverdighet i befolkningen, og jeg synes det er verdt å legge merke til at TV 2 har jevnt stor popularitet i alle aldersgrupper, mens de andre kanalenes oppslutning varierer sterkt med seernes alder. Jeg synes også det kan være viktig å minne om at tilgangen på billig teknologi på ingen måte minsker kravene til engasjement, kreativitet og kunnskap om mediet hos programskaperne. Godt innhold koster, og god tv lages ikke over natten. Jeg tror TV 2 står godt rustet, og jeg tror vår langsiktige satsning på kvalitet i innhold gjennom de tre grunnpilarene nyheter, sport og underholdning, vil gi resultater. Men for å opprettholde et bredt og godt alternativ til NRK, er det viktig at vi sikres stabile rammebetingelser. Landegrensene får stadig mindre betydning i tv-sammenheng. Utenlandske aktører gjør seg stadig sterkere gjeldende, og myndighetenes kontroll- og sanksjonsmuligheter blir færre. I en slik situasjon er det viktig at norske kanaler ikke møter andre skranker enn de som følger gjennom internasjonalt vedtatte regelverk. Norsk tv-industri trenger en sterk, privat aktør som TV 2. For alternativet til TV 2 er ikke en annen sterk, norsk kanal. Alternativet er sannsynligvis en rekke nisjekanaler og betal-tv-kanaler uten innholdsmessig tyngde eller nasjonal forankring til å opprettholde et rikt, variert og fremfor alt norsk programtilbud. Derfor bør myndighetene se det som sin oppgave å legge til rette for den ikke-statlige delen av tv-bransjen.tv 2 har gjort og gjør sine investeringer i tiltro til at gjeldende lovreguleringer ikke plutselig blir endret i strid med tidligere signaler. Jeg vil også henstille til myndighetene om å forsere behandlingen av konsesjonsspørsmålet, slik at vi i TV 2 eventuelt kan foreta nødvendige disposisjoner i forhold til vårt hovedkontor. Investeringer for et nytt årtusen er allerede i gang, og jeg håper forholdene blir lagt til rette for at vi kan gi seerne et godt og variert tilbud også i årene som kommer. Takk for at du så på! ARNE A. JENSEN - sjefredaktør 5

6 Ledelsen i TV 2 Arne A. Jensen Sjefredaktør/Administrerende direktør Finn H. Andreassen Programdirektør/ Viseadministrerende direktør Bjarne Berg J ohn Inge Brattetveit Øivind Johannessen J ohn Ranelagh Rune Indrøy Marit Gunnestad Nyhetsredaktør Teknisk sjef Økonomidirektør Innkjøpssjef Informasjonssjef Personalsjef Nils Ketil Andresen Per Schrader-Nielsen Steinar Brændeland Tr ygve Rønningen Ivar Steen-Johnsen Programredaktør Leder juridisk avdeling Salgsdirektør Program- og planleggingssjef Internettredaktør 6

7 TV 2-organisasjonen KONTINUITET I LEDELSEN Høy kontinuitet i toppledelsen har vært en viktig forutsetning for at TV 2 har kunnet arbeide systematisk og langsiktig for å nå kanalens strategiske målsetninger. For å styrke satsningen på et nytt og spennende forretningsområde, gikk tidligere direksjonssekretær Ivar Steen-Johnsen inn i en nyopprettet stilling i ledelsen med strategisk ansvar for TV 2s internettvirksomhet. Tidligere underholdningssjef Trygve Rønningen gikk inn i ledelsen som Program- og planleggingssjef, og har ansvaret for programmeringen av sendeskjema både for TV 2 og for TVNorge. Ingen i selskapets redaksjonelle ledelse, det vil si sjefredaktør, programdirektør eller nyhetsredaktør, har ved årsskiftet aksjer i TV 2 AS. ANSATTE TV 2 hjelper deg Forbrukermagasinet TV 2 hjelper deg med Arve Juritzen er en av TV 2s mest populære programposter. Seeroppslutningen har blitt tredoblet siden starten, og høsten 1998 hadde programmet seere i snitt. Når seertallene for alle programmene legges sammen, har TV 2 hjulpet over 80 millioner seere.tv 2 ser det som viktig å opprettholde en fri og uavhengig posisjon i forhold til alle aktører og instanser, og er etter alt å dømme den eneste kommersielle kringkasteren i Europa som lar en av sine egne programledere slå kraftig ned på egne annonsører når norske forbrukere trenger bistand. TV 2 sysselsatte ved årsskiftet 415 fast ansatte i hel- eller deltidsstilling, mot 409 i var ansatt ved hovedkontoret i Bergen, noe som representerer en økning på 15 i forhold til forrige årsskifte. Av de ansatte ved hovedkontoret er en utenrikskorrespondent i Washington og åtte stringere stasjonert på TV 2s distriktskontorer rundt om i landet. På Oslokontoret var det ved årsskiftet 172 fast ansatte.tv 2 sysselsetter videre om lag 100 medarbeidere gjennom ulike former for vikariat og tidsavgrensede engasjement. RINGVIRKNINGER I BERGENSOMRÅDET TV 2 Bergen har hatt en eksplosiv sysselsettingsvekst siden starten i 1992, og utover de årsverk som følger direkte av aktiviteten i morselskapet TV 2 AS, gir driften av hovedkontoret i Bergen betydelige sysselsettingseffekter av direkte og indirekte karakter i regionen. Mindre målbart, men ikke desto mindre viktig, er TV 2s bidrag til å skape og opprettholde et levende og nyskapende miljø for multimedia, tv- og nyhetsproduksjon i Bergensområdet. Virksomheten i datterselskapene Storm Weather Center AS, Pilot Broadcast Systems AS, Nyhetssentralen Byrå 2 AS og Net 2 Interaktiv omfatter samlet 80 ansatte.tv 2 antar at alle disse fire selskapene har et betydelig vekstpotensiale. Høsten 1998 overtok TV 2 ansvaret for nyhetssendingene på TVNorge. Aktuelt sendes fra TV 2-senteret i Bergen, og 20 medarbeidere er engasjert i produksjonen. TV 2 skaper store ringvirkninger lokalt gjennom kjøp av varer og tjenester. Flere årsverk er knyttet opp til andre selskap gjennom de oppdrag TV 2 gir til blant andre Bergen Tekst, Alligator Film, Artic Reklamebyrå og Media Bergen. I 1998 brukte TV 2 NOK 25 millioner på kjøp av tekniske produksjonstjenester fra eksterne norske selskap, mange av disse i Bergen. TV 2 investerte i 1998 NOK 25 millioner i et topp moderne studio i samarbeid med Universitetet i Bergens Mediesenter. Det har ikke funnet sted større dramaproduksjoner i Bergen siden produsenten av økonomiske hensyn besluttet å flytte innspillingen av Familiesagaen De syv søstre til Oslo. I 1998 undertegnet TV 2 imidlertid en kontrakt med Nordisk Film om produksjon av en ny norsk situasjonskomedie i Bergen. Innspillingen starter høsten 1999, og serien er planlagt sendt i Det er TV 2s håp at avtalen kan bidra til oppbyggingen av et miljø for dramaproduksjon i Bergen. 7

8 TV 2s sommerserie Sommerredaksjonen ble produsert av Nordisk Film i Bergen. Produksjonen sysselsatte 30 medarbeidere gjennom sommeren. Nordisk Film produserte også flere dokumentarer for TV 2 i Skatteinngangen til Bergen og omegnskommunene i form av lønnstrekk fra TV 2s medarbeidere, var i 1998 på om lag NOK 27 millioner. Selskapsskatten fra TV 2 til staten var i 1998 på NOK 72,6 millioner i morselskapet og NOK 76,8 millioner i konsernet. DISTRIBUSJON TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1998, og har nå en dekningsgrad på landsbasis på 96 prosent. Det betyr at nordmenn over tolv år kan ta inn TV 2. Uavhengig av den jordbundne distribusjonen kan de fleste husstander i Norge ta i mot TV 2 via satellitt. Kanalen sender over Intelsat 707 i én grad vest på frekvens Ghz med horisontal polarisasjon. Høsten 1998 fusjonerte TV 2s datterselskap Norgeskanalen med Canal Digital Norge. I forbindelse med fusjonen overtok TV 2 16 prosent av aksjene i Canal Digital Norge AS.TV 2-kortet/Satellittkortet ble utfaset og erstattet med Canal Digital-kortet. TV 2 betrakter fusjonen som et viktig skritt i arbeidet med å skape større sikkerhet mot bruk av piratkort. Som ledd i fusjonen ble det igangsatt et viktig arbeid i forhold til opprettelsen av en elektronisk programguide (EPG), som på sikt vil fungere som en felles, nasjonal inngangsport til et mylder av tv-tilbud.tv 2 får en sentral posisjon i dette arbeidet. Etter en samarbeidsavtale med NRK1, NRKTo og TVNorge, ble også disse kanalene tilgjengelig på Canal Digitals kort fra september Fra oktober 1998 ble TV 2 også distribuert digitalt til satellittmottakere. Sendingene går over Thor 3 i Telenors posisjon en grad vest, men det er foreløpig ikke avgjort hvilken multipleks TV 2s digitale sendinger vil bli liggende på. Flere aktører og økt konkurranse på telesektoren gir interessante perspektiv for TV 2 når det gjelder overføring av programmer fra inn- og utland, både med henblikk på kostnadsbesparelser og bedre dekning av viktige hendelser. TV 2 ser det som viktig å hindre at det oppstår lukkede tv-markeder i Norden ved overgangen til den digitale tv-alder, og tok i 1998 aktivt del i arbeidet i NorDig en gruppe av nasjonale tv-kanaler og distributører som samarbeider om å komme fram til en enhetlig standard for digital-tv-boksen i Norden. Medlemmene har forpliktet seg til å bli enige om en felles standard som skal muliggjøre at samme digital-tvboks skal kunne motta flere distribusjonsformer, kunne dekryptere programmene fra alle deltakende tv-kanaler og kunne oppgraderes til framtidige API-standarder (Application programmers interface). NorDig har som målsetting at overgangen til digital-tv skal være enkel, kostnadseffektiv og gi seerne frihet til å velge i hele tv-tilbudet. Fylkesvis distribusjon 1998, prosent Finnmark 89 Troms 94 Nordland 91 Nord-Trøndelag 93 Sør-Trøndelag 95 Møre og Romsdal 93 Sogn og Fjordane 88 Hordaland 96 Rogaland 97 Vest-Agder 92 Aust-Agder 92 Telemark 93 Vestfold 95 Buskerud 97 Oppland 95 Hedmark 95 Oslo 97 Akershus 97 Østfold 98 8

9 HYPERMODERNE TV-BEDRIFT TV 2 har i 1998 tatt viktige skritt for å være best mulig rustet for et nytt årtusen og overgangen til den digitale tv-hverdag. Produksjoner fra store idrettsarrangement og flyttingen av produksjonsapparatet for TVNorge-nyhetene fra Mølla i Oslo til Nøstet i Bergen, har gjort det nødvendig med betydelige investeringer på teknikk- og infrastruktursiden i I forbindelse med etableringen av det nye Studio 1 Banksalen i Oslo, ble det installert nytt regirom med digital mikser ved Oslokontoret. Holmgang og Sentrum er blant de programmene som nå sendes fra Banksalen. På grunn av økte behov for nyhetsproduksjon i Bergen, investerte TV 2 i 1998 NOK 25 millioner i et nytt avansert studio ved hovedkontoret i Bergen. Avansert digital infrastruktur og svært moderne grafikkløsninger levert av TV 2s datterselskap Pilot, gjør det virtuelle studioet til ledende i sitt slag. Nagano-OL bød på store utfordringer for TV 2, og sendingene fra vinterlekene på den andre siden av kloden kan beskrives som det hittil største løftet i TV 2s historie, også rent produksjonsmessig. I vinter-ols IBC (International Broadcast Center) bygget TV 2 en egen kompakt produksjonsenhet bestående av redaksjon, studio, opptaks- og redigeringsenheter og annen nødvendig infrastruktur for produksjon og kommunikasjon både lokalt og med TV 2 i Bergen. Det ble også etablert en produksjonsenhet for TV 2 i Norway Village, ved skihopparenaen i Hakuba. Nærmere 60 medarbeidere bidro til å vise at TV 2 er en organisasjon moden for de helt store begivenhetene. I 1999 byr alpin-vm i Vail, ski-vm i nordiske grener i Ramsau og ikke minst håndball-vm for kvinner i Norge der TV 2 er vertskringkaster på store utfordringer for alle deler av organisasjonen. TV 2 har i 1998 etablert en egen prosjektgruppe som har i oppgave å sikre overgangen til år 2000 for TV 2s virksomhetskritiske funksjoner. I den forbindelse jobbes det også med ny hovedkontroll i Bergen, samt med oppgradering av nyhetsstudioene både i Oslo og Bergen. I 1998 overtok TV 2 Nydalen Studios AS og Outside Broadcast Team AS fra Schibsted og Egmont. Samtidig overtok TV 2 også Eventyrkanalen AS fra Schibsted. Dette kan gi TV 2 større kontroll over viktige kostnadsdrivende faktorer i store tv-produksjoner. 9

10 PROGRAMRÅDET Programrådet for TV 2 ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994, og uttaler seg på fritt grunnlag om kanalens programvirksomhet.tv 2 har hatt en fruktbar dialog med Programrådet, og har fulgt dets arbeid med stor interesse. I 1998 ble oppsynet med TV 2 besluttet overført til Allmennkringkastingsrådet, som ledes av professor Jostein Gripsrud. Programrådets sluttrapport ble lagt frem i februar, og etter TV 2- ledelsens syn har rådet gitt verdifulle råd i sammenheng med kanalens programmeringsvirksomhet, selv om man fra TV 2s side ikke alltid har vært enig i rådets konklusjoner. Det siste fungerende Programrådet for TV 2 var slik sammensatt: Dag Gjestland (leder), Berit Oppegaard, Berit Wenaas, Ingar Sletten Kolloen, Britt Bennett,Torny Aarbakke og Helge Rønning. TV 2 TAR ETISK ANSVAR Ledelsen i TV 2 vurderer det slik at fjernsynets gjennomslagskraft og påvirkningskraft gir kanalens ulike redaksjoner et særlig ansvar i etiske spørsmål. Juridisk avdeling i TV 2 iverksatte derfor i 1998 et kurs innen grunnleggende presseetikk og pressejus for alle redaksjonelt ansatte i kanalen. Kurset er ledd i en kontinuerlig kvalitetssikring av TV 2s arbeid, og sikrer de ansatte en kontinuerlig oppfølging og oppdatering på området. TV 2 har videre tatt konsekvensen av at retningslinjene i den såkalte Vær Varsom-plakaten er svært generelle. TV 2s nyhetsavdeling har etablert en egen etikkplakat som presiserer forhold som krever særlig aktsomhet fra medarbeiderne. Herav følger meget strenge retningslinjer blant annet for intervju av barn. Som et ledd i sitt Prosjekt Vannskille har Kristelig Kringkastingslag (KKL) for andre år på rad undersøkt hyppigheten av voldsinnslag på de norske tv-kanalene. Undersøkelsen varte i tre uker, og TV 2 kom også i 1998 best ut. TV 2-ledelsen tolker resultatene slik at kanalen har etablert gode rutiner for å skjerme tv-seerne for voldsinnslag før klokken TV 2 har som uttalt grunnlag for sin programmeringsvirksomhet at ønsket om å være frisk og nyskapende ikke skal gå på bekostning av ydmykhet og respekt for andre. størst mulig grad å redusere usikre faktorer i en prosess der aktører i den private delen av den nasjonale tv-industrien foretar viktige strategiske valg. TV 2 har gjort og gjør sine investeringer i tiltro til at gjeldende lovreguleringer ikke blir plutselig endret i strid med tidligere signaler fra de politiske myndigheter. Samlet sett går det selvfinansierende tv-norge med underskudd, og TV 2 mener staten bør se det som sin oppgave å tilrettelegge for sunne livsvilkår for den private delen av bransjen. Etter TV 2s skjønn vil en kommersialisering av statskanalen NRK føre til større økonomiske problemer i en allerede konkurranseutsatt næring og til en utvikling som motvirker større mangfold i eteren. Det er TV 2s oppfatning at avgjørelser i tilknytning til spørsmålet om NRKs kommersielle fremtid i alle fall utsettes til rapporten fra Konvergensutvalget foreligger. Da Forbrukerombudet i 1997 grep inn mot politisk reklame på fjernsyn, tolket TV 2 dette som et inngrep i ytringsfriheten uten tilstrekkelig lovforankring. Kanalen valgte av prinsipielle grunner å påklage ombudets vedtak til Markedsrådet, og fikk i 1998 medhold i sine vurderinger. Vesentlige aktører som Norsk Presseforbund og KKL har senere gitt sin støtte til TV 2s syn. TV 2 avventer Ytringsfrihetskommisjonens utredning, som etter planen vil foreligge i juli For å kunne forholde seg til oversiktlige rammebetingelser i en rimelig tidshorisont, vil TV 2 nok en gang henstille til myndighetene om en tidligst mulig avklaring på spørsmålet om forlenget konsesjon, slik at de nødvendige disposisjoner i forholdet til hovedkontoret i Bergen kan gjøres. Kapasiteten ved hovedkontoret er sprengt, og flytting eller bygging av nye lokaler forutsetter etter alt å dømme tid- og ressurskrevende forhandlinger, planlegging og investeringer. RAMMEVILKÅRENE Kulturdepartementet har i 1998 sendt ut en rekke høringsnotater med forslag til endringer i kringkastingslov og -forskrifter, herunder rammevilkårene for drift av privat kringkasting i Norge og muligheten for kommersiell virksomhet i statskanalen NRK. TV 2 har avgitt omfattende uttalelser til alle forslag, og legger vekt på økende internasjonalisering i tv-bransjen som en hovedutfordring for kringkastere i små land. Generelt bør det etter TV 2s mening gis fornuftige rammevilkår som ikke setter skranker for de private tv-kanalene utover det som følger av internasjonalt vedtatt regelverk. Norsk tv-industri er i en brytningstid, der den teknologiske endringstakten er høy og presset fra sterke internasjonale aktører stadig økende. Investeringer og beslutninger må ha et stadig mer langsiktig siktemål, og TV 2 ser det som naturlig at myndighetene gjør sitt for i SøndagsÅpent med Svartdahl - Jeg har blitt overbevist om at tv også kan brukes til å formidle ekte verdier og menneskers oppriktige engasjement, sier TV 2-pastor Egil Svartdahl, som i 1998 var tilbake på skjermen etter tre års pause. Hver søndag holder Svartdahl SøndagsÅpent for mennesker som vil ta del i samtalen om verdier, holdninger, valgfrihet og livssyn. Svartdahl holdt også JuleÅpent for TV 2s seere julen 1998, og har en sentral plass i TV 2s påskesatsning for

11 Programvirksomheten Målsetningen for TV 2s programvirksomhet er å skape et godt fjernsynstilbud til de brede lag av det norske folk. Programprofilen baseres på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert programmeny og bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. Nyheter, sport og underholdning utgjør de tre grunnpilarene i TV 2s langsiktige programprofilering. TV 2s programmeny var i 1998 rikere og mer variert enn noen gang tidligere. Tematisk og genremessig var spennvidden i programtilbudet større enn tidligere år, og programflaten økte med knappe tre prosent fra 1997, til 5600 timer. Den totale sendetiden, inkludert reklame og egenpromotering, var i 1998 på 6719 timer. Økningen i sendeflaten skyldes en tetting av sendeskjema på morgen og formiddag, og et noe utvidet tilbud på natten. TV 2-Sporten har hatt en betydelig økning i antallet sendetimer, fra 346 i 1997 til 456 i Økningen skyldes i hovedsak sendingene fra vinter-ol i Nagano. Nyhetsavdelingen har sendt noen færre timer enn 1997, først og fremst fordi det ikke var valg her hjemme i TV 2 EN NORSK ALLMENNKRINGKASTER TV 2 ønsker å fremstå som en solid norsk allmennkringkaster. Kulturdepartementet har nedfelt som en hovedmålsetning for TV 2s virksomhet at kanalen skal ha en norskandel på mer enn 50 prosent i løpet av 8-9 år.tv 2 har oppfylt dette siktemålet hvert år siden 1995, og i 1998 var norskandelen på TV 2 på 50,2 prosent.tv 2 har funnet en sunn og kostnadsmessig forsvarlig balanse mellom det norske og det beste av internasjonale produksjoner. Kanalen har i løpet av få år blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for svært mange nordmenn. I henhold til de felleseuropeiske forskriftene for kringkasting, som er gjort gjeldende også i Norge, skal europeiske programmer ha en kvote på 50 prosent av en sendeflate der nyheter, sportsoverføringer og gameshows er unntatt. Ut fra dette beregningsgrunnlaget utgjorde europeiskandelen på TV 2 i ,5 prosent. TV 2 kjøper hovedparten av sine norske programmer fra frittstående produksjonsselskap, og ligger med god margin innenfor kravet om at minimum ti prosent av de europeiske produksjonene skal komme fra uavhengige produksjonsselskap. Av programflaten på 5600 timer, var 3531 timer førstegangsvisninger og 2069 timer repriser. Den relativt høye andelen repriser har sammenheng med at repriserettighetene på en del innkjøpte serier utløp i Dette er dyre rettigheter som TV 2 må benytte seg av, og flere populære serier ble sendt i reprise kvelds- og nattestid. TV 2s sendeflate i 1998 Nyheter og aktualitet Norsk underholdning, drama, barne-tv, fakta Sport* Utenlandske filmer og serier Egenannonsering (promo) Totalt *Sport sorterer i TV 2 under nyhets- og aktualitetsavdelingen, men oppgis for oversikts skyld som egen post. 997 timer 1474 timer 456 timer 2673 timer 371 timer 5971 timer TV 2s programtilbud fordelt på opphavsland, prosent* Norge 50,1 50,2 USA 33,4 31,2 Australia 7,4 9,5 England 2,8 3,0 Brasil - 2,7 Sverige 1,6 1,1 Frankrike 1,5 0,6 Østerrike 0,2 0,3 Tyskland - 0,2 Canada 0,6 0,2 New Zealand - 0,2 Danmark 0,6 0,1 Mexico 1,2 0,1 Andre 0,7 0,5 *Alle tall avrundet til nærmeste tidel. 11

12 DRAMA Selv om amerikanske produksjoners andel av sendeflaten er synkende, ligger prosentandelen stadig på over 30 prosent. USA er verdens fremste produsent av tv-programmer, og TV 2 har helt siden starten satt mye inn på å kunne tilby det beste av amerikanske serier. Stadig større deler av programmene på det internasjonale markedet låses i store volumavtaler og langsiktige avtaler, og TV 2 har derfor inngått avtaler med 20th Century Fox og CBS om lar selskapet nyte godt av det beste av amerikanske serier og filmer også i fremtiden. TV 2 deltar også i innkjøpssamarbeid med nordiske søsterkanaler, og fortsetter en meget vellykket utveksling av skandinaviske krimserier med TV4 i Sverige og TV2 i Danmark.TV 2 hadde i 1998 produksjonskontrakter med norske og svenske selskaper for nærmere NOK 170 millioner. ET TILBUD TIL ALLE TV 2 har funnet en god og variert miks av programmer som blir godt mottatt av kanalens seere. En sammenligning av sendeflatens fordeling på programkategorier for henholdsvis 1997 og 1998 viser at grunntrekkene i programmenyen videreføres. Samtidig fremgår det at TV 2 styrket satsningen på sport og dokumentarprogrammer i TV 2 foretok i 1998 sin hittil største enkeltstående beslutning på produksjonssiden. Det er naturlig utfra kanalens programmeringsstrategi at denne var knyttet til norsk drama.tv 2 startet ukentlige visninger av dramaserien Familiesagaen De syv søstre i 1996, og høsten 1998 var det klart for en daglig norsk dramaserie på kanalen. Hotel Cæsar har i løpet av kort tid etablert seg som en suksess, med rundt seere i snitt per dag, og med seere per episode dersom reprisen regnes med. Noen av Norges ypperste skuespillere er med i den faste staben i Hotel Cæsar, og produktet viser at TV 2 har fått godt grep om genren. Serien er viktig for kontinuiteten i et uavhengig norsk miljø for dramaproduksjon, og om lag 100 personer er sysselsatt i forbindelse med manusarbeid og innspilling.tv 2 har i første omgang inngått en avtale med Metronome Spartacus for 220 episoder, og har opsjon på ytterligere 170 episoder i året i fire år til. Det vil totalt gi 900 episoder, og avtalen med produksjonsselskapet har en kostnadsramme på NOK 350 millioner. Familiesagaen De syv søstre ble i 1998 solgt til TV4 i Sverige, som startet visning av serien i mai med gode seertall.tv4 har også startet visningen av c/o Segemyhr, en svensk versjon av Mot i brøstet. Det viser at TV 2 har funnet frem til drama- og komediekonsept som fungerer også på tvers av de nordiske landegrensene. Mest sett på TV 2 i 1998 Karl & Co Nyhetene 27/ Gutta på tur Fotball: Norge - Saudi-Arabia Nyhetene 17/ Gutta på tur Gutta på tur Fotball: Norge Albania Nyhetene 17/ Nyhetene 1/ Programkategorier, prosent Drama 32,2 31,1 Nyheter 8,8 8,2 Mennesker og samfunn* 15,0 13,1 Komedie 7,1 8,1 Show 5,8 6,0 Sport 6,8 8,1 Krim, action, eventyr 11,4 10,3 Dokumentar, natur 3,7 5,1 Været 2,0 2,1 Musikk 2,3 2,8 Religion 0,4 0,6 Barn 3,3 3,2 Annet 1,2 1,4 *En kombinasjon av programmer som i bred forstand omfatter samfunnsspørsmål, aktualiteter, informasjonsprogrammer, God Morgen, Norge! og mykstoff om hjem, fritid og hobby. Situasjonskomedie utgjør fortsatt den største utfordringen for norsk dramaproduksjon. Komedie er en vanskelig genre, der kodene ikke uten videre kan oversettes fra en kultur til en annen. TV 2 begynner imidlertid å høste fruktene av sitt langsiktige arbeid med genren, der profesjonell oppfølging av og kontinuitet i manusredaksjoner er viktig. TV 2 og Tore Ryens Komistudio skapte i 1998 Norges første avlegger av en situasjonskomedie, da populære Mot i brøstet ble fulgt opp av Karl & Co. Dersom den positive utviklingen på dramasektoren skal fortsette, kreves det etter TV 2s skjønn langsiktig kursing og skolering i genrenes egenart. TV 2 bidrar derfor til kurs og seminarer for manusforfattere, og ser det på sikt som ønskelig med opprettelse av et varig tilbud til manusarbeidere. Et slikt tilbud vil være et viktig skritt i retning av en profesjonell skolering av film- og tv-forfattere i Norge. 12

13 Suksess for Karl & Co. Mot i brøstet har vært en TV 2-suksess uten like, og reprisesendingene samler fortsatt store seermasser. I 1998 skapte TV 2 og Komistudio norsk tv-historie da situasjonskomedien fikk sin avlegger i Karl & Co. Det er tydelig at det norske folk føler et eierskap til hissigproppen Karl; hele seere benket seg foran tv-skjermen under første episode, som var TV 2s mest sette program i Filmåret 1998 på TV 2 bød blant annet på de norske filmene Farlig farvann, Jomfruene i Riga og klassikere som Fjolls til fjells med Leif Juster og TV 2s egen juletradisjon Tante Pose. Spennet i den utenlandske filmmenyen var stort; TV 2 viste et titalls Oscar-vinnere, fra det storslåtte episke dramaet Braveheart til den lavmælte og intense The Piano fra New Zealand. I tillegg til de nordiske seriene Emma, Samsø og Beck, fortsatte TV 2 i 1998 visningen av populære amerikanske kvalitetsserier som Venner for livet, Seinfeld, Frasier, NYPD Blue og Chicago Hope. På høsten startet visningen av den nyskapende Ally McBeal, som raskt oppnådde stor popularitet også her i landet. Norges største satsning på tv-drama 24. oktober kunne Toralv Maurstad og Henriette Lien for første gang ønske TV 2-seerne velkommen til Hotel Cæsar. Det daglige underholdningsdramaet ble raskt en suksess, og har en gjennomsnittlig seeroppslutning på godt over hver dag. Om reprisene regnes med, er den gjennomsnittlige seeroppslutningen per episode på over Produksjonskontrakten med Metronome Spartacus har en kostnadsramme på NOK 350 millioner, og totalt er det planer om 900 episoder av Hotel Cæsar.TV 2 har tro på at produksjonsvolumet forbundet med Hotel Cæsar fører til økt kompetanse og effektivitet i alle ledd av produksjonsapparatet, noe som på sikt kan inspirere tyngre drama og andre tv-genre, som blant annet situasjonskomedier. TV 2 bidro i 1998 med NOK 10 millioner til Audiovisuelt produksjonsfond (AV-fondet), og med NOK 2,2 millioner til Nordisk Film- og TV- Fond. I tillegg har TV 2 i løpet av de siste tre årene gjort direkte investeringer på til sammen NOK 14 millioner i filmer som blant andre En dag til i solen, Misery Harbour, Martin Beck, Olsenbandens siste stikk og Salige er de som tørster. I andre tilfeller kan de visningsretter TV 2 kjøper være betydelige bidrag til finansieringen av filminnspillinger. For perioden har TV 2 blant annet skaffet seg visningsrett til miniseriene om Maja Steinansikt og Hamilton, og til filmene Hamsun, Fomlesen i kattepine, Budbringeren, Insomnia, Brent av frost, Schpaa og Mørkets øy. Både TV 2 og AV-fondet har bidratt med penger til et nyskapende utviklingsarbeid der erfaringer og trekk fra lettere dramaproduksjon kombineres med den tradisjonelle krimgenren. 13

14 DOKUMENTARER Dokumentarmenyen på TV 2 i 1998 var rikere og mer variert enn noen sinne.totalt viste kanalen om lag 40 norskproduserte dokumentarer, innkjøpt fra uavhengige produksjonsselskap fra Varangerbotn i nord til Kristiansand i sør. Med sin innkjøpspolitikk har TV 2 vært en sentral faktor i oppbyggingen av et uavhengig miljø for produksjon av dokumentarfilm i Norge. Det tematiske spennet i dokumentarene var stort; fra Ole Klemetsens kamp for å nå boksetoppen via seksåringenes skolehverdag til forvitringen av sjøsamenes tradisjonelle livsgrunnlag. Under vignetten Dokument 2 har norskproduserte dokumentarer vært faste innslag på TV 2 helt siden kanalen startet sendingene i Redaksjonen har forsøkt å rendyrke den observerende dokumentaren, og Dokument 2 har de siste årene beveget seg fra å være et kritisk reportasjemagasin til en mer rendyrket og mindre kommentatororientert faktadokumentar. Redaksjonens målsetning er at spennende og viktige samtidstema skal belyses gjennom møter med involverte og engasjerte mennesker. Sterk personlig dokumentar Et av de mest omtalte innslagene under vignetten Dokument 2 i 1998, var programmet Ein annan kvardag, regissert av Ingrid Ese fra Senter for livslang læring. Gjennom en dramaturgisk enkel og renskåret film ville filmskaperne vise hvordan familiens hverdag endres når et lite barn rammes av kreft. Uten andre virkemidler enn en sterk historie skapte regissør Ese en dokumentarfilm som ble lagt merke til. På kortfilmfestivalen i Grimstad i 1998 vant Ein annan kvardag prisen for beste personlige dokumentar. Dokument 2-menyen 1998 Fra Bærum til Bangladesh adoptivbarn møter biologiske foreldre i en annen kultur Snittekongene kritisk blikk på pengesløsing i fylkeskommunen Stjerne for en kveld levende rapport fra karaoke-miljøet i Bergen Viktig å være sterkest 6-åringenes skolehverdag Sex i solen sex-trafikken til Cuba Utskrevet til isolasjon sendrektighet og ansvarsfraskrivelse innen psykisk helsevern Ein annan kvardag når barnet ditt får kreft Trash Talk slik snakker norsk innvandrerungdom i Oslo Skreddersønnen og halve kongeriket tett på Bjørn Rune Gjelsten Undergrunnen kritisk blikk på kontrollmetodene i Oslo Sporveier Rovdyrsommer sauebønder versus rovdyrforkjempere Mannen som fant seg kone norsk mann og polsk kvinne gifter seg Og Gud skapte kvinnen under kniven for å oppnå det perfekte ytre Ein neger kom til Nes stasjon konflikt rundt flyktningmottak Jenteweekend singel og klar for byen Attentatet i Dagaliveien spesial han ga ut Salman Rushdie og ble skutt Golfkrigen kampen om gresset i Hordaland Fare for knockout Sirkus Ole Klemetsen Med serien Globus 2 sendte TV 2 norske versjoneringer av en rekke internasjonalt anerkjente naturprogrammer og artsmonografier fra produsenter som Discovery og National Geographic Television. Under vignetten Eksotisk 2 presenterte Siri M. Kalvig en serie programmer om ulike værforhold, og på dokumentarmenyen i 1998 sto også de britiske seriene Vårt århundre og Moderne tider, som henholdsvis oppsummerte århundret vi snart har lagt bak oss og kastet et morsomt og avslørende lys over den tiden vi er inne i. Spennende kunstnerportrett I portrettprogrammet Maleriets frelser fikk TV 2s seere møte en frittalende Odd Nerdrum og stifte bekjentskap med mange av malerens viktigste arbeider. Regissør var Bjørn Fredheim fra Quadrat Media og TV i Kristiansand.TV 2 sendte i 1998 en rekke portretter av spennende personligheter fra norsk kultur- og samfunnsliv, blant dem biskop Gunnar Stålsett, sangerinnen Randi Stene og tidligere statsmininsterfrue Randi Bratteli. 14

15 KULTUR OG UNDERHOLDNING TV 2 satset i 1998 sterkt på norsk underholdning.variasjonen i underholdningstilbudet var stort, fra kunnskapsleker som JEOPARDY! til store studioshow som hitawards, Gullfisken og Gullruten, alle friske underholdningskonsepter som TV 2 vil satse på fremover. Underholdningsmenyen for 1998 var en blanding av konsepter som har vært populære i flere år, som Gutta på tur og Jakten på det gode liv, og nye og vågale prosjekter som Fredagsbørsen og Sommerøya. Fredagsbørsen var et nytt og annerledes program som kombinerte det typiske talkshow med formidling av kunnskap om børs og aksjer. I Sommerøya sto den gode samtale om kunst, politikk og mellommenneskelige forhold i sentrum, og programmet uten programleder ble godt mottatt både blant seere og tv-kritikere. Forfatteren Ingvar Ambjørnsen og direktøren for festspillene i Nord- Norge, Tove Karoline Knutsen, var blant kulturpersonlighetene som gjestet Sommerøya. Gjennom musikkonkurransen Stjerner i sikte bidrar TV 2 til å trekke musikktalenter fra hele landet frem i lyset. Med hit40.no har Gunilla Holm gitt daglige oppdateringer på musikk- og videofronten i en form spesielt rettet mot yngre seergrupper. I programmene Syng ut! med Tore og koret har sanggleden stått i sentrum. TV 2 satser på en norsk profil også på musikkfronten, og inngikk i 1998 en avtale med Foreningen Norske Plateprodusenter (FONO) som gir kanalen adgang til å benytte seg av FONOs rikholdige repertoar av norsk musikk de neste tre årene. Gjennom avtalen har TV 2 langt på vei fått dekket sitt musikkbehov, og den gir økte muligheter for bruk av norsk musikk i dramaserier og andre typer eksterne produksjoner.avtalen innebærer også at TV 2 og FONO i fellesskap utvikler et digitalt platearkiv der hele backlisten og alle nye produksjoner gjøres tilgjengelig. På sikt kan et omfattende digitalt arkiv gi muligheter for kommersiell utnyttelse. Eventyreren Ragnar Thorseth la i 1998 ut på en ny og spennende ferd, og TV 2 sendte tre programmer om eventyrerens reise i norsk kystkultur og ensomme overfart med robåt til Shetland. TV 2 bestreber seg på å finne en sunn kombinasjon av spesifikke kulturprogram og en mer vidtrekkende dekning av smale tema gjennom kanalens magasin- og aktualitetsprogram. I 1998 ble det viet noe større plass til de egne kulturprogrammene, og TV 2 sendte blant annet Festspillenes dronning om mezzosopranen Randi Stenes konserter fra Festspillene i Bergen; et portrett av maleren Odd Nerdrum i Maleriets frelser; stemningsrapporten Roser, jazz og fotball fra Molde internasjonale jazzfestival; og programmet På akkord med drømmene, som tegnet et levende bilde av hvordan utøvere av klassisk musikk sliter for å få drømmene til å gå i oppfyllelse. TV 2 ønsker å fremstille klassiske kulturuttrykk på en måte som er tilgjengelig for folk flest, og gjennom programmene Dorthe & fikk TV 2s seere være med på upretensiøse møter med norske kulturpersonligheter som Ferdinand Finne,Vebjørn Sand og Ivo Caprino. God morgen, Norge! kom på lufta i 1995, og har blitt en naturlig og viktig del av TV 2s brede og inkluderende kulturprofil. I løpet av 1998 har et hundretalls musikere, forfattere, bildende kunstnere og andre med tilknytning til norsk kulturliv vært gjester i programmet. Hver lørdag har TV 2 sendt God kveld, Norge! som en brukerrettet guide til norsk kultur- og underholdningsliv. Folkets tv-fjes Opplevelsesprogrammet Gutta på tur med Arne Hjeltnes har vært en stor suksess for TV 2 helt siden starten. I 1998 hadde Arne & co. flere programmer inne på ti på topp-lista for TV 2. Under det direktesendte tv-showet Gullruten, Norges svar på Emmy, stakk den blide vossing av med prisen for beste programleder i 1998, og seerne kåret ham til årets tv-fjes i en egen avstemning.tv 2 satser videre på de populære gutteturene også i

16 MINORITETER TV 2 viet også i 1998 betydelig plass til det flerkulturelle Norge i sine nyhets- og aktualitetssendinger. TV 2-Nyhetene har også dekket de fleste sametingssamlinger siden starten. Julen 1998 sendte TV 2 dokumentaren - Ja mii eliimet bures (- Og vi levde godt), laget av produksjonsselskapet GOVAT i Varangerbotn. Programmet var tatt opp i Varanger, hvor en år gammel livslinje er i ferd med å brytes, og produsent Arne Store satte søkelyset på hvordan sjøsamenes livsvilkår er i ferd med å ofres på storsamfunnets alter. I programmet Jentene på Siccajavvre fikk seerne bli med til det lille samfunnet Siccajavvre mellom Kautokeino og finskegrensa, der fem fastboende samer utgjør hele befolkningen. Regissør Egil Pettersen stilte spørsmål ved et stivbeint norsk regelverk som tilsa at samene måtte slakte reinsdyrene sine, og dermed ville miste viktige deler av livsgrunnlaget. Dokumentaren Trash Talk, som ble sendt i påsken, var en urban film fra det flerkulturelle miljøet i Oslo. Programmet handlet om hvordan innvandrerungdom takler storsamfunnets krav om å bli norske samtidig som foreldrene gjerne vil at de skal beholde sine egne religiøse og kulturelle tradisjoner. I dokumentaren Fra Bærum til Bangladesh, fulgte TV 2 den 22 år gamle Bærumsjenta Salma tilbake til Bangladesh, og ble vitne til den adopterte jentas sjokkartede møte med sine biologiske foreldre og en kultur som ikke lenger var hennes. Sjøsamene i Varanger I dokumentarprogrammet - Ja mii eliimet bures (- Og vi levde godt) satte regissør Arne Store søkelyset på utarmingen av de norske sjøsamenes livsgrunnlag. Dokumentaren var filmet i Varanger, hvor en år gammel livslinje er i ferd med å brytes, og hvor sjøsamenes tradisjonelle livsgrunnlag går til grunne på storsamfunnets alter. Programmet, som ble sendt på TV 2 julen 1998, var produsert av selskapet GOVAT i Varangerbotn. Støtter idéelle organisasjoner For tredje år på rad samarbeidet TV 2 med organisasjonen PLAN Norge for å skaffe faddere til barn i utviklingsland. Innringingsaksjonen under det direktesendte showet Ei hand å holde i, resulterte i nye faddere. I forbindelse med fotballkampen Norge Romania i august, samlet TV 2 og Norges Røde Kors inn NOK 1,4 millioner til sultrammede i Sudan. Gjennom et samarbeid med TV 2 og Vesta fikk organisasjonen Natteravnene reklameplass til sterkt redusert pris i forbindelse med sin vervekampanje.tv 2 ønsker også å gjøre noe positivt ut av årets fire reklamefrie dager, og gir den ledige reklametiden til idéelle organisasjoner og gode formål. Reklametiden har en verdi på NOK 8-10 millioner per år, avhengig av seeroppslutning. Norges Røde Kors, Flyktningerådet, Alkokutt, Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Norsk Folkehjelp, Norges Musikkorpsforbund og Foreningen for Hjertesyke Barn var blant organisasjonene som i 1998 nådde bredt ut gjennom denne ordningen. 16

17 NYHETER OG AKTUALITETER Da TV 2 høsten 1991 fikk konsesjon til å drive landsdekkende reklamefinansiert kringkasting i Norge, var en av politikernes hovedmålsetninger å skape et alternativ til nyhetsformidlingen i statskanalen NRK. Det har TV 2 klart, og TV 2-Nyhetene økte seeroppslutningen ytterligere i Med ni daglige nyhetssendinger er TV 2 den norske tv-kanalen med størst daglig sendeflate for nyheter. TV 2 er i dag det nyhetsmediet som når flest mennesker i Norge. TV 2-Nyhetene er på plass om morgenen, og holder det gående til midnatt. I sendepausene midt på dagen oppdateres nyhetsbildet kontinuerlig gjennom nettstedet tv2.no. TV 2-Nyhetene hadde en marginal nedgang i sendetimer fra 1997 til 1998, hovedsaklig fordi det ikke ble avholdt valg i Norge i Nyhetsåret 1998 var allikevel preget av turbulente perioder her hjemme med budsjettdiskusjoner og skiftende politiske allianser, og TV 2s politiske avdeling, som vokste ytterligere i 1998, brukte store ressurser på å dekke utviklingen. Hele tiden med en målsetning om å være der det skjer når det skjer og om å skape økt forståelse for de politiske prosessene. TV 2 opprettet sin egen økonomiredaksjon med Gunnar Stavrum i spissen omtrent samtidig som renten gikk i været, og redaksjonens tre medlemmer fikk nok å henge fingrene i. Høsten 1998 startet TV 2- Nyhetene med økonominyheter hver morgen, og de som har fulgt sendingene har stadig fått følelsen av at dagsavisene kommer med gammelt nytt. TV 2-Nyhetenes 21-sending får stadig større seeroppslutning, og i 1998 var snittet på seere, mot i Avstanden til NRKs flaggskip Dagsrevyen blir stadig mindre, og krympet fra seere i 1997 til i Det ligger i TV 2s strategi å fokusere på saker som har høy relevans for seerne, og målsetningen er å levere et produkt som ikke oppfattes som elitistisk eller offisiøst. TV 2 ønsker også å skape identifikasjonseffekter for seere over hele landet, og lar sine nyhetsankere og reportere snakke dialekt i den tro at det naturlige og uanstrengte fungerer best på sikt. Som ledd i programmeringsansvaret for TVNorge, overtok TV 2 høsten 1998 produksjonen av TVNorges Aktuelt-sendinger. Fra årsskiftet produseres sendingene fra Bergen, og om lag 20 mennesker er engasjert i den forbindelse. I 1998 overtok TV 2 også ansvaret for å samordne de lokal-tv-selskapene som har vært tilknyttet TVNorge. Disse 21 selskapene samordnes med TV 2s eget stringernett for å muliggjøre en mest mulig rasjonell utnyttelse av ressursene. For lokal-tv-stasjonene kan et tett samarbeid med TV 2 være en forutsetning for å sikre et levedyktig miljø for lokal-tv i Norge. For TV 2 innebærer samarbeidet en mulighet til å skape større mangfold i nyhetsbildet gjennom bruk av materiale fra enda flere kilder. TV 2 hadde i 1998 landets tre mest sette aktualitetsprogram. Både Sentrum, med seere i snitt, Holmgang ( ) og Magasinet ( ) hadde høyere seeroppslutning enn tilsvarende tilbud på statskanalen NRK. Med Magasinet ønsker TV 2 å utfylle det daglige nyhetsbildet med et dykk under begivenhetenes overflate, og redaksjonen satser på å gi seerne uhøytidelige møter med engasjerte og spennende mennesker. Debattprogrammene Sentrum og Holmgang er blant de viktigste foraene for meningsutveksling i Norge i dag.tv 2 byr på aktuell debatt hver dag fra mandag til torsdag, og intensjonen har helt siden programmene startet vært å gi vanlige mennesker mulighet til å møte representanter for makt og myndighet. Hver eneste uke gjennom hele 1998 sendte TV 2 det amerikanske dokumentar- og reportasjeprogrammet 60 Minutes, som er anerkjent verden over for sin kritiske og grundige journalistikk Ansatte i TV 2 vil med sorg huske året 1998 på grunn av Knut André Danielsens tragiske bortgang på reportasjeoppdrag i Irak. Knut André var en særdeles allsidig og dyktig medarbeider, og hadde, sin unge alder til tross, allerede satt spor etter seg som nyhetsprodusent, fotograf, redigerer og dokumentarregissør. TV 2-Nyhetene på hugget TV 2-Nyhetene vinner stadig flere tilhengere, og Vår Staude og Nils Gunnar Lie hadde i 1998 flere seere enn noensinne. 21-Nyhetene på TV 2 hadde en gjennomsnittlig oppslutning på seere, og avstanden frem til NRK Dagsrevyen ble halvert fra 1997 til Utviklingen er ledd i en langsiktig trend, og TV 2 vil i årene fremover fastholde strategien om å servere nyheter med stor relevans for folk flest, i en form som er frisk både i dramaturgi og grafisk innpakning. Med ni daglige nyhetssendinger er TV 2 det nyhetsmediet som når flest nordmenn i løpet av en dag. 17

18 SPORTEN TV 2 er seg bevisst sin rolle som allmennkringkaster, og er beredt til å strekke seg langt for å gi norske tv-seere muligheten til å følge de største sportsbegivenhetene på riksdekkende tv. Sporten økte antallet sendetimer kraftig fra 1997 til 1998, hovedsaklig på grunn av maratonsendingene fra Nagano-OL. Nærmere 60 medarbeidere bidro til en fyldig, grundig og frisk sending fra en viktig sportsbegivenhet. Målt ut fra internasjonal interesse, var fotball-vm i Frankrike den største sportsbegivenheten i Rettighetene til dette mesterskapet ble imidlertid fordelt før TV 2 ble fullverdig EBU-medlem. Fra høsten 1998 overtok Canal+ rettighetene til engelsk Premier League, noe som understreker at selskap med utenlandske interesser i ryggen bruker sport som innfallsport til det norske tv-markedet. TV 2 videreførte i 1998 sin sterke håndball-satsning, med både landskamper og sendinger fra den hjemlige serien og fra mesterligaen. Fotball utgjør fortsatt en viktig del av sportens primærområder, og TV 2 sikret seg i 1998 retten til samtlige av herrelandslagets bortekamper i kvalifiseringen til EM i 2000.TV 2 og NRK har i fellesskap rettighetene til den hjemlige eliteseriefotballen til TV 2-ledelsen ser det som viktig å sikre interessen for de idretter TV 2-Sporten satser på, og ønsker å inngå avtaler med norske toppidrettsklubber for å sikre disse et solid driftsgrunnlag. TV 2 har inngått en avtale med Norsk Toppfotball for å utvikle Toppfotballen som merkevare. TV 2-Sporten utvidet tilbudet og satset på nye idretter i 1998, med blant annet sendinger fra travløp, golf og amerikansk fotball, og hadde en fyldig dekning av sykkelrittet Tour de France.TV 2 var først ute med daglige sportsnyheter på tv i Norge, og disse sendingene er stadig blant kanalens mest populære. TV 2 best på aktualitet Sentrum ( i snitt), Holmgang ( ) og Magasinet ( ) hadde alle høyere seeroppslutning enn konkurrentene på NRK, og var dermed Norges tre mest sette aktualitetsprogram i Med direktesendt debatt i Holmgang og Sentrum fra mandag til torsdag hver uke, har TV 2 etablert seg som et av Norges viktigste fora for offentlig meningsutveksling. Magasinet med Stål Talsnes og Kari Birkeland byr på et dykk under det daglige nyhetsbildet, og har oppnådd overraskende høye seertall tidlig på lørdagskvelden med sine uhøytidelige presentasjoner av mennesker i nyhetsbildet. I 1998 ble betydelige ressurser brukt på forberedelser til det triple VMåret 1999, da TV 2 sender både fra alpin-vm i Vail, ski-vm i nordiske grener i Ramsau, og ikke minst fra håndball-vm for kvinner i Norge, der TV 2 for første gang skal være vertskringkaster for et større internasjonalt mesterskap. Sportsdekningen preges dessverre fortsatt av et vanskelig samarbeidsforhold mellom NRK og TV 2. Det kjølige samarbeidsklimaet skyldes uenighet om fordeling av senderettigheter og felles goder, og fører til at begge kanalene sender fra Ramsau-VM.TV 2 håper kanalene kan finne en bedre samarbeidsform, slik at ressursene kan forvaltes på en mer rasjonell måte og til beste for sportsinteresserte seere. PRESSETJENESTEN PÅ NETT Årets sportslige høydepunkt Vinter-OL i Nagano var den største utfordringen for TV 2-Sporten i I tillegg til Vår Staude og Davy Wathne bidro nærmere 60 TV 2-medarbeidere til en frisk og spenstig dekning av de norske jubeldagene på den andre siden av kloden. Med over 100 timers OL-sending var TV 2s dekning en allmennkringkaster verdig. I Nagano bygde TV 2 praktisk talt opp en egen tv-stasjon i forbindelse med sendingene. Som et tilbud til alle som jobber systematisk med tv-stoff i Norge, lanserte TV 2 ved årsskiftet en ny pressetjeneste på internett. Nyskapningen er ledd i en større rasjonalisering av informasjonsformidlingen fra de ulike avdelingene i TV 2, og et naturlig ledd i en pågående digitaliseringsprosess i kanalen. Pressetjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og gir journalister, annonsører, mediebyråer og andre en alltid oppdatert oversikt over TV 2s programtilbud. TV 2 har dermed gjort seg uavhengig av eksterne mellomledd i formidlingen av programinformasjon til norsk presse. Utover i 1999 vil det bli brukt betydelige ressurser på utbygging av en profil- og bildedatabase, og pressetjenesten kan allerede nå tilby avanserte søkemuligheter. 18

19 tv2.no TV 2 ser store utviklingsmuligheter i synergieffektene mellom tv og internett, og styrker satsningen på tv2.no. Høsten 1998 ble Ivar Steen-Johnsen ansatt i en nyopprettet stilling i ledelsen med strategisk ansvar for kanalens satsning på internett. Det strømmer enorme mengder informasjon og programvare gjennom TV 2-organisasjonen, og internettsatsningen er ledd i en strategisk utnytting av innholdsleveranser gjennom flere mediekanaler. Med en av Norges best profilerte merkevarer, en stor organisasjon av innholdsprodusenter og et profesjonelt markedsføringsapparat, har tv2.no potensiale til å bli et av Norges ledende interaktive medier. tv2.no ble opprettet høsten 1997, og har helt siden starten vært blant de ti mest besøkte nettstedene i Norge. Høsten 1998 hadde tv2.no den høyeste veksttakten blant de store norske nettaktørene. I desember 1998 hadde tv2.no i følge målinger fra Norsk Gallup ukentlige lesere, og det ble i samme tidsrom registrert oppslag. Tall fra Norsk Gallup viser at mer enn femti prosent av befolkningen nå bruker internett månedlig, og teknologiske nyvinninger vil føre til at stadig flere ser tv på internett. På tv2.no tilbys levende nyheter, sport, værmeldinger og episoder av Hotel Cæsar og Familiesagaen De syv søstre. I 1999 utvides tilbudet med interaktive nyhetssendinger, slik at seerne selv kan komponere sin egen nyhetsmeny. De mest populære tv-programmene har egne nettsider, og programinformasjon blir stadig koblet med nye tilbud og nye typer interaktivitet. TV 2s nettsider finansieres gjennom reklame og rubrikkannonser, og har gått med overskudd helt siden oppstarten. Mens deler av internettbransjen preges av at vel optimistiske analyser medfører store tapsprosjekt, er satsningen på tv2.no kostnadsbevisst, og fremfor alt fundert i TV 2s styrke som innholdsprodusent. Høsten 1998 sendte TV 2 den første levende reklamefilmen på internett i Norge. Kaffehuset Friele hadde kjøpt reklameplass i forbindelse med en annen internett-begivenhet direktesendingen av fotballandskampen Egypt-Norge på tv2.no. Internett- og digital kamerateknologi bringer nye produksjons- og distribusjonsformer inn i tv-bransjen, og TV 2 tar mål av seg til å ligge langt fremme i denne utviklingen. Programmet Pauls padletur, som sendes på TV 2 i 1999, er et eksempel på dette. Gjennom tv2.no kunne seerne følge Paul gjennom Europa flere måneder før tv-sending. Redaktøransvaret for tv2.no ligger hos TV 2, nyhetsansvaret hos Nyhetssentralen Byrå 2, mens fysisk drift og kommersielt ansvar ligger hos Net 2 Interaktiv. 19

20 Markedssituasjonen SEERMARKEDET TV 2 hadde en sterk posisjon i det norske seermarkedet også i Det registreres en liten nedgang i markedsandelen i riksuniverset, fra 31,4 prosent i 1997 til 30,2 prosent i Dette skyldes hovedsaklig at andre aktører øker sin distribusjon betraktelig, slik at det totale tv-tilbudet i riksuniverset er noe utvidet. Distribusjon, prosent NRK TV TVNorge TV NRKTo TV 2 holder stand i konkurranseuniverset (der seerne tar inn både TV 2, TV3 og TVNorge) med en markedsandel på 24,1 prosent, som i Dette er et resultat ledelsen i TV 2 er godt fornøyd med, ettersom det er i dette universet konkurransen er sterkest. Nisje- og betaltv-kanaler gjør seg sterkere gjeldende, og tok i 1998 markedsandeler fra både NRK1,TV3 og TVNorge. Markedsandeler i riksuniverset, prosent TV 2 31,4 30,2 NRK1 40,8 38,4 NRKTo 2,4 2,6 TVNorge 8,0 8,6 TV3 6,5 7,0 Andre 10,9 13,2 Selv om TV 2 hadde en liten nedgang i markedsandel i riksuniverset, så gjennomsnittsnordmannen 46 minutter daglig på TV 2 i 1998, noe som representerer en økning på ett minutt fra 1997.Tv-seingen i Norge generelt økte fra 1997 til 1998, stikk i strid med hva mange tv-analytikere fryktet. Nedgangen i tv-seingen i 1997 må betraktes som et unntakstilfelle, forårsaket av det gode sommerværet og mangelen på de helt store sportsbegivenhetene. Ikke siden MMI startet sine målinger, har nordmenn sett så mye på tv som i Gjennomsnittsnordmannen brukte 151 minutter daglig foran tv-skjermen i 1998, mot 144 minutter i Seergruppenes aldersprofil viser at TV 2 stadig er den mest populære kanalen i aldersgruppen år. Det er verdt å legge merke til at TV 2 nyter ganske jevn oppslutning blant seere i alle aldre, mens de andre kanalenes oppslutning endres betraktelig fra aldersgruppe til aldersgruppe. Nisjekanalenes relative tyngde i yngre seergrupper er et tydelig signal om tøffere konkurranse i seermarkedet. MMIs store barn- og ungdomsundersøkelse fra 1998 viser at TV 2 har en sterk posisjon i unge tv-seeres bevissthet. Blant barn og unge i aldersgruppen 8-24 år i riksuniverset, oppgir 52 prosent at TV 2 er den kanalen de liker best. Dette representerer en fremgang på hele ti prosentpoeng fra MMIs undersøkelse viste videre at ungdom er klart mest fornøyd med programtilbudet fra TV 2. På spørsmål om hvilken kanal som hadde gode tilbud innen syv ulike programkategorier (musikkprogram, norske ungdomsserier, utenlandske ungdomsserier, komiserier, filmer, serier, konkurranseprogram), scoret TV 2 best på samtlige. Fra 1. januar 2000 overtar Norsk Gallup TV Meter målingen av tvseingen i Norge etter MMI.TV 2, NRK,TVNorge og TV 3 har inngått en fem års avtale med Norsk Gallup, og har opsjon på ytterligere tre år. Skiftet av samarbeidspartner innebærer samtidig at utvalgsstørrelsen dobles fra 500 til 1000 husstander, noe som vil gi sikrere målinger og flere analysemuligheter, ikke minst for analyse av seertall i smalere målgrupper enn det som er mulig i dag. I forbindelse med at Norsk Gallup overtar målingene, blir det også innført registreringsprosedyrer som er tilpasset et fremtidig digitalnett. 20

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Veileder Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Kringkastingsloven åpner for at produktplassering kan tillates i visse programkategorier. I denne veilederen vil

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

NRK-plakatens innhold Departementet ber særskilt om innspill om NRKs kommersielle inntekter, innholdstilbudet og bruk av eksterne produksjoner.

NRK-plakatens innhold Departementet ber særskilt om innspill om NRKs kommersielle inntekter, innholdstilbudet og bruk av eksterne produksjoner. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2722-9 675.12/OIHA Oslo, 26.08.2014 Høring - NRK plakaten Vi viser til høring fra Kulturdepartementet med svarfrist 26.

Detaljer

TVNorge-familien har aldri vært større.

TVNorge-familien har aldri vært større. PRISLISTE 2011 TVNorge-familien har aldri vært større. Vi har heller aldri vært mer entusiastiske enn vi er nå. Som primærutfordrer i et knallhardt TV-marked, er det likevel noe som er viktigere enn både

Detaljer

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter 4. kvartal 2001 Regnskapet for 4. kvartal viser et driftsresultat for 2001som er betydelig svakere enn året før. Etter finans og skatter viser TV 2 Gruppens regnskap et negativt årsresultat. Selv om TV

Detaljer

KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009

KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009 KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kulturdepartementet 15. oktober 2001 fastsatt

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2016

NRKs Profilundersøkelse 2016 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Forelesning om h. i mediene H2007 Birgit Hertzberg Kaare. Kjus, Yngvar og Kaare, Birgit Hertzberg 2006: h. i mediene. Innledningen.

Forelesning om h. i mediene H2007 Birgit Hertzberg Kaare. Kjus, Yngvar og Kaare, Birgit Hertzberg 2006: h. i mediene. Innledningen. Forelesning om h. i mediene H2007 Birgit Hertzberg Kaare!" Kjus, Yngvar og Kaare, Birgit Hertzberg 2006: h. i mediene. Innledningen. Vi tar utgangspunkt i en alminnelig forståelse av begrepet medier, og

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2007 Sju av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Stabil seeroppslutning

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul 2. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 24. januar 2005 Tanja Storsul Denne forelesning: Forrige uke: Innføring i sentrale perspektiver på medier og makt + medier og demokrati I dag: Innføring

Detaljer

PFU-SAK NR. 010/13. ««Klokka er ti. Riktig god formiddag og velkommen til Økonominyhetene. Dette er hovedsakene våre.»

PFU-SAK NR. 010/13. ««Klokka er ti. Riktig god formiddag og velkommen til Økonominyhetene. Dette er hovedsakene våre.» PFU-SAK NR. 010/13 KLAGER: Adv. Kyrre Eggen p.v.a. CDK Kabel TV AS ADRESSE: Advokatfirma Wiersholm AS, Pb. 1400 Vika, 0115 Oslo TELEFON: 21021000 PUBLIKASJON: TV 2 (Nyhetskanalen og tv2.no) PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Barnas egen Super-kanal

Barnas egen Super-kanal Barnas egen Super-kanal NRK har lange tradisjoner med å lage kvalitets-tv for barn. 27 var en milepæl med lanseringen av barnekanalen NRK Super 1. desember. Superuniverset er ikke bare en ny tvkanal, men

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018)

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Konsesjonens formål er å fastsette plikter og rettigheter

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

NOTAT. 3. kvartal 2001

NOTAT. 3. kvartal 2001 NOTAT Til : Pressemelding/Aksjonærene i TV 2 Kopi til: Fra : Adm. direktør/sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist 17. oktober, (kl 16.00) Emne : Regnskap for pr 3. kvartal 3. kvartal Regnskapet

Detaljer

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig reklamete. 8% En ny undersøkelse som er gjort i USA

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS

Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS fastsatt i konstituerende generalforsamling 30. april 1996, sist endret i generalforsamling 10. juni 2014. 1 I Organisatoriske bestemmelser mv. 1 Selskapets navn

Detaljer

Idretten som markedsprodukt. Sportsredaktør Bjørn Taalesen

Idretten som markedsprodukt. Sportsredaktør Bjørn Taalesen Idretten som markedsprodukt Sportsredaktør Bjørn Taalesen Medianalder og aldersspenn for TV-kanalene 1. halvår 2004 35 Lavt Aldersspenn Høyt 30 25 20 15 MTV ZTV TV3 TV 2 NRK2 TVNorge Canal+ Discovery

Detaljer

ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK

ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK Til Kulturdepartementet Medietilsynet har siden 2004 hatt i oppdrag å føre tilsyn med allmennkringkastingsområdet, og herunder

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

FJERNSYN MEVIT 1210-25.10.2010. Gunn Sara Enli, førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon

FJERNSYN MEVIT 1210-25.10.2010. Gunn Sara Enli, førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon FJERNSYN MEVIT 1210-25.10.2010 Gunn Sara Enli, førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon Fokus i forelesningen Norsk TV-historie i miniformat 1950 og 1960-tallet: TV-kommer! 1960 og 1970-tallet:

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser MEVIT1510 Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser Gunnar Sand og Knut Helland: Bak TVnyhetene, om nyhetsproduksjonen i NRK og TV2 i tre uker i 1994. Innhold: Iscenesettelse: oppbygningen av

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2008 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Noe synkende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Vurdering av Radio Norges oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Juli 2012

Vurdering av Radio Norges oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Juli 2012 Juli 2012 Vurdering av Radio Norges oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Innhold 1 Vurdering av Radio Norges programvirksomhet i 2011... 2 1.1 Vurderingsgrunnlag...

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Radiolytting i Norge er godt dokumentert

Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radioundersøkelsen - nasjonal radio PPM (Portable People Meter) Radioundersøkelsen - lokal/regional radio CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Digitalradioundersøkelsen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Allmennkringkastingsregnskap 1999

Allmennkringkastingsregnskap 1999 TV 2 Allmennkringkastingsregnskap 1999 Grunnleggende retningslinjer for virksomheten TV 2 baserer sin programvirksomhet på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Høring NRKs framtidige finansiering

Høring NRKs framtidige finansiering Journalpost:16/81989 Saksnummer Utvalg/komite Dato 282/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 125/2016 Fylkestinget 03.10.2016 Komite for næring 03.10.2016 Høring NRKs framtidige finansiering Sammendrag NRKs distriktskontor

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

ET STYKKE NORSK TV-HISTORIE

ET STYKKE NORSK TV-HISTORIE ET STYKKE NORSK TV-HISTORIE Det har gått 25 år siden Hallvard Flatland loset folket gjennom TVNorges aller første sending, 5. desember 1988. I ettertid er det rart å tenke på hvilken TVhistorisk begivenhet

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRET I BOLIGSELSKAPET FORBEDRET TV-TILBUD FRA GET

INFORMASJON TIL STYRET I BOLIGSELSKAPET FORBEDRET TV-TILBUD FRA GET TV 2 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. INFORMASJON TIL STYRET I BOLIGSELSKAPET FORBEDRET TV-TILBUD FRA

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill:

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill: Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 26. august 2014 HØRING NRK-PLAKATEN Det vises til høringsnotat vedrørende NRK-plakaten. Departementet ber om våre synspunkter på NRK-plakatens form og

Detaljer