BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF"

Transkript

1 Protecting People, Property and the Planet BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF Sverre Tiltnes, NGBC Part of the BRE Trust Building Research Establishment Environmental Assessment Method

2 Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden i norske bygg En forening bestående av mer enn 195 markedsledere fra hele bygg og eiendomssektoren i Norge Ikke kommersiell

3 195 medlemmer 4 Byer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger 1 Leietaker 27 % Eiendom 21 % Industri Entreprenører 41 % Arkitekter og konsulenter 4 Universitet / Forskningsinstitutt 6 % NGOs og andre Building Research Establishment Environmental Assessment Method

4 Helheten skiller de gode fra BREEAM-NOR står for helhet, bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg. BREEAM-NOR gir økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet i hvordan de kan oppnå: Økt trivsel for byggets brukere, - ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning Bedre miljø og lavere energiforbruk

5 FS4 Skattedirektoratet, Entra Eiendom FN/UNEP The building sector is responsible for more than a third of global resource consumption annually, including 12 per cent of all fresh water use, and produces 40 per cent of solid waste. Concerned 20 % Activ 70 % Positive 95 %

6 I want to have fun! (impact, form) I see the social benefits. (norms, structur) I understand why I should do it. (clear difference) I see what`s in it for me. (economy, quality) Innfri krav Google Microsoft Nokia IBM Mc Donalds Marriot Siemens Starbucks Coca Cola Comp Colgate Nike IKEA Toyota Unibail Rodamco HSBC Redevco

7 Eks. Due diligence request list 2009: 113. Environmental classification (BREEAM, LEED etc.) available? If yes on which level? 2010: 113. Which environmental classification is available, and on which level?

8 Åsane Sentrum Steen & Strøm

9 Brattørkaia 15 AB, Entra Søreide Skole, Bergen kommune

10 Miljøhuset GK Fornebu senter, KLP

11 Wilbergjordet 10, Fredriksborg Eiendom Statoilbygget, IT Fornebu

12 Sandstuveien 70, Linstow Østensjøveien 27, NCC PD

13 BG14B. KLP Powerhouse, Trondheim

14 68 prosjekter er registrert for mulig sertifisering Ant.prosjekt per kategori Nybygg/rehab Kun nybygg Større rehab 5 0 Kontor Utdanning Varehandel Hele landet

15 BREEAM NOR revolusjonen er en jakt på nytteverdier Branding / PR Egen forpliktelse Lavere driftskostnader Lavere periodiske kostnader Økt bygningsverdi Økt utleiegrad Økt husleie Riktig sak å gjøre Økt ROI Lokal konkurransedyktighet Internasjonal konkurransedyktighet Sunnere naboskap Markedskrav Kundekrav Regulering Rekruttering Markedstrender Brukers motiv er mangfoldig Sosiale motiv Bygget skal tjene hensikten. Sentralt og tilgjenglig. Fremme helse og trivsel. Fremme fellesskapsfølelse. Øke leietakers produktivitet. Bygget skal fungere. Miljørelaterte motiv Redusere energiforbruk Redusere utslipp av klimagasser Redusere utslipp, forurensning og bruk av farlige stoffer Bedre innemiljø Beskytte ressursgrunnlaget Redusere vannforbruket

16 - har positiv innvirkning på byggets økonomi Forskningsresultater, publisert 2012, bekrefter positiv betydning i forhold til: Direkte kostnader Energi, vann og avfall Karbonutslipp Finans og forsikring Leieinntekter Lavere kost på service/tjenester Omdømmekostander Leietakers lojalitet Eiendomsverdi Husleienivå Foreldelses risiko, lengere økonomisk levetid Kapitalkostnader Ref: professor Nils Kok Universitetet i Maastricht som leder den forskningen som i øyeblikket har størst anerkjennelse innen «Value Green»

17 Case: Sammenlignbare kontor-bygg i USA bygninger Sorterer etter LEED, Energy Star og kontrollbygg Samme lokalisering Samme type Resultat: Klassifiserte bygg skiller seg fra ikke klassifiserte som følger: Leieinntekter: + 3 % Løpende kostnader: 7 % Transaksjonspris: + 13 % Mc Graw Hill

18 «Vi er ute etter lavrisikoprosjekter, og gode miljøbygg har lavere risiko enn bygg som ikke har en god miljøkvalitet. De vil dermed også lettere få bedre vilkår, altså bedre renter», sier banksjef i DNB seksjon Eiendom & Entreprenør, Olav T Løvstad. For DNB handler det om kontantstrøm. «Sånn sett hjelper det lite dersom man har et A bygg så lenge kontantstrømmen er dårlig», sier Løvstad. Portugal UK China Canada Estonia Romania Hungary Iceland Argentina Spain Bulgaria France Turkey Norway Sweden Latvia

19 Planlegging Nybygg Drift Riving Gjenvinning Antall bygninger Myndighetenes minimumskrav Pass Very Good Outstanding Good Excellent Bærekraft og kvalitet

20 Energi Transport Vann Arealbruk Ledelse Avfall Forurensning Materialer Helse og innemiljø Lanser Omforent, relevant, rettferdig og av verdi for alle. Energimerke EcoProduct Svanemerke Klimagassregnskap.no Klif s prioriteringsliste Substitusjonsplikten Lavenergibygg Passivhus EPD LCC LCA Emisjoner Luftkvalitet NAAF Forurensningsnivåer

21 Helse og innemiljø Hea 1 Dagslys(1) Hea 2 Utsyn (1) Hea 3 Blendingskontroll (1) Hea 4 Høyfrekvente lysarmaturer (1) Hea 5 Lysnivåstyring (1) Hea 6 Lys soner og styring (1) Hea 7 Bidrag fra naturlig ventilasjon (1) Hea 8 Innendørs luftkvalitet (2) Hea 9 Emisjoner(VOC) (2) Hea 10 Temperaturkontroll (2) Hea 11 Temperatursoner (1) Hea 12 Smittefare (legionella) (1) Hea 13 Lydegenskaper (1) Hea 14 Sekundære kontorer (2) Hea 20 Fukt i bygg (3) Energi Ene 1 Energieffektivitet (13) Ene 23 Bygningskonstr. Energiytelse (2) Ene 2 Energimåling bruksområder (1) Ene 3 Sonedelt energimåling (1) Ene 4 Utendørs belysning (1) Ene 5 Lokal fornybar energi (3) Ene 6 Varmetap i forbindelse med varemottak (1) Ene 7 Kjølelager (2) Ene 8 Heis(1) Ene 9 Rulletrapper (1) Ene 11 Avtrekksskap (1) Ene 12 Varmetap i svømmehaller (1) Ene 19 Laboratorier (1) Ene 20 Datasenter (1)

22 Ledelse Man 1 Teknisk driftsstart (2) Man 2 Entreprenørens samfunnsansvar (2) (Social Code of Conduct) Man 3 Miljøfokusert byggeplass (4) Man 4 Brukerveiledning (1) Man 12 Life Cycle Cost (LCC) analyse (2) Man 13 (3) Stedlig undersøkelse Konsultasjon Fleksibilitet (sambruk) Sikkerhet Offentliggjøring Vedlikeholdsvennlig

23 Materialer Mat 1 LCA basert materialvalg (8) Mat 3 Gjenbruk av fasade (1) Mat 4 Gjenbruk av eksisterende bærekonstruksjoner (1) Mat 5 Innkjøp og dokumentasjon av bærekraftig råmateriale (2) Mat 7 Robuste konstruksjoner (1) Inntil 3 poeng: < 50 % CO2 utslipp 1 poeng: Bruk av LCA verktøy på 2 av 7 spesifiserte bygningsdeler 1 poeng: < 10 EPDr Inntil 2 poeng: > 15 Svanemerke / EcoProduct

24 Avfall Wst 1 Avfallshåndtering på byggeplass (4) Wst 2 Resirkulerte tilslag (1) Wst 3 Kildesortering i avfallsrom (2) Wst 4 Komprimator/presse (1) Wst 5 Kompostering (1) Wst 6 Gulvbelegg (1) Arealbruk og økologi LE1 Gjenbruk av arealer (1) LE2 Forurenset areal (1) LE3 Skjerme viktige naturområder (1) LE4 Redusere miljøkonsekvenser (5) LE6 Langsiktig påvirkning på artsmangfold (2) LE7 Konsultasjon studenter og administrasjon (1)

25

26

27 Opptatt av sitt ansvar å ta vare på 300 ansatte og rekruttere de beste. Ellen Hambro Opptatt av det som er bra for byene, for helsa og miljøet. Ga en miljøutfordring til eiendomsaktørene i Oslo, og ble imponert. Har skrevet avtale med ny Oslo Areal AS, som skal oppgradere Grensesvingen 7 til BREEAM- NOR Excellent og EMO klasse-a. Oslo Areal best av 26 tilbydere Har i et jafs markert offentlig sektors evne og vilje. direktør Klif Grensesvingen 7, Oslo A

28 Det gode bygget - er godt for byggets brukere og leietakere Sentral beliggenhet (transport, nærservice) Tilpasset og velfungerende kollektivtilbud Lave driftskostnader (til energi, avfall og vann) En forståelig bruksanvisning Frisk luft Utsyn, dagslys og gode lysforhold Skjermete lokaler (lyd, lys (natt), Behovsstyrt klima (luft & temp) God tilgjengelighet pr kollektiv, sykkel, gående og bil Et godt, lunt og tett bygg Samfunnsansvar og omdømme Velfungerende og fleksible lokaler Det gode bygget - er godt for trivsel og omdømme Bygget hverken overbeskatter eller forgifter miljøet Klima-anlegget fungerer Bygget og uteområdet sjenerer hverken meg eller andre Bygget ikke er fukt og råteutsatt Avrenning, flom og vannforbruk er under kontroll Det ikke er utøvet miljøkriminalitet Bygget er sikkert Verneverdige og hyggelige bygningsmiljøer er tatt vare på Unødig bruker jomfruelig mark er unngått BREEAM-NOR sertifikatet formidler byggets gode egenskaper

29 BREEAM NOR svarer behov og ønske om å gjøre noe en øvelse som til nå har vært overlatt pratemakerne Et stabilt høyt forbruk Arnstad-utvalgets estimat 2040 for HELE norsk bygningsmasse Snitt energiforbruk alle bygg kategorier. Kilde: Enova Incentiver og sortering en kvalitetsreferanse som sorterer på energi- og miljøegenskaper og fjerner hinder for innovative produkter og løsninger

30 Planlegging

31 Addresses global challenges through masterplanning ageing population smaller household sizes population growth climate change BREEAM Communities public health issues biodiversity water stress & pollution urbanisation peak oil Integration with the masterplanning process Step 3 The Details Step 2 The Layout Step 1 The Principle Images: Farrells

32 Helsinki Oslo In Use Bygget Driften Bruken

33 VERDI FOR ALLE Ivaretar dagens brukere og fremtidens generasjoner Utvikler konkurransefortrinn og markedsprofilering Tilbyr et felles språk og en omforente måte å måle kvalitet i bygg og eiendom Fremmer bruk av integrert prosjektering og økt samspill Gir mulighet for finansielle og myndighetsmotiverte incentiver Bygger kunnskap om bærekraft i bygg Kort sagt Mulighet for å utvikle det gode bygget Slik skaper du det gode bygget. 1. Sett deg velreflekterte mål. Bruk gjerne BREEAM NOR pre analyseverktøy 2. Konkretiser målene i rett tid Bruk gjerne BREEAM NORs veiledning til rettidig prosjektering 3. Involver de som kan påvirke resultatet Bruk gjerne BREEAM NOR metodikken for nedbryting av løsninger, oppgaver og ansvar 4. Vær fokusert på faktiske forhold og løsninger som fungerer Bruk gjerne BREEAM NOR, eksempelvis Man 1 5. Bruk god fagkunnskap og relevant teknologi på en smart måte Bruk gjerne jakten på BREEAM NOR poeng for å tenke nytt. 6. Still entydige krav og krev dokumentasjon Bruk gjerne BREEAM NOR kriteriene

34 At the end of the day it s all about guts!

Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one.

Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one. Released 20.10.2011 Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one. Energimerke EcoProduct Svanemerke Klimagassregnskap.no Klif s prioriteringsliste Substitusjonsplikten Lavenergibygg Passivhus

Detaljer

BREEAM-nor kort innføring. Oslo, desember 2011

BREEAM-nor kort innføring. Oslo, desember 2011 BREEAM-nor kort innføring Oslo, desember 2011 Deklarering og dokumentasjon Merking BRE Trust BRE Global BRE Bærekraftighet Brann & Sikkerhet Sertifisering Rådgivning Hva er BREEAM? En miljøklassifiseringsmetode,

Detaljer

Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR

Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR 350 300 250 200 2040 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2018 2025 BRE (Building Research Establishment) Environmental Assessment Method Svarer

Detaljer

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM-NOR Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM NOR i praksis - 28. august 2014 v/advokat Stig Bech og advokatfullmektig Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR #5011286/1 "Å breeame,

Detaljer

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen.

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen. Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Veidekke Eiendom COOP Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Undervisningsbygg Oslo Kommune Fabritius Gruppen Sektor Gruppen Steen & Strøm Entra Eiendom

Detaljer

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT NGBC Vårt arbeid består i å gi Norge en markedsstyrt standard for grønn kvalitet ved å innføre BREEAM som er Europas ledende vurderingsverktøy Markedsstyrt

Detaljer

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre?

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Fagmøte 12. november 2012 Norsk innemiljøorganisajson Randi Nordseth, Multiconsult Seksjon Energibruk og bygningsfysikk

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer