Fremtidsvisjoner mot , Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg"

Transkript

1 Fremtidsvisjoner mot , Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

2 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate som eksempel 4. Befolkningsveksten krever nye løsninger, - bygg tett rundt knutepunkt 5. Utforming av fremtidens energileveranser 6. Oppsummering

3 Rom Eiendom -NSBs eiendomsselskap Jernbanen (1996) Infrastruktur Operatør

4 Rom Eiendom en av Norges største eiendomsselskaper Eiendommer 2200 Bygg -Stasjoner Bygningsmasse Utviklingspotensial kvm Ca 2,0 mill kvm Porteføljeverdi Ca MNOK Årlig investeringsnivå Ca MNOK Ansatte 95

5 Stor portefølje med utviklingsprosjekter

6 Prosjekter i produksjon Schweigaards gate 33 - Oslo Bergen kontorbygg «Excellent» Filipstad M62 - Oslo «Very Good» Østbanehallen - Oslo «Excellent»

7 Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og CO 2 Kunde og marked omfatter Roms nærmeste interessenter og uttrykker mål for hvordan Rom skal jobbe mot disse Organisasjon setter mål for hvordan Rom skal jobbe med miljøspørsmål internt samt å tiltrekke og utvikle kompetanse Innenfor målområdet samfunn har Rom satt målsetninger for hvordan man skal utøve engasjement i lokalsamfunnet Eksisterende bygg Nybygg Stasjoner Kontor og handel Verksteder Lokstaller Bolig og øvrige Næringbygg - Redusere energiforbruket med 20 % - Oppnå over 60 % sorteringsgrad på utvalgte stasjoner og 90 % gjenvinningsgrad - Redusere vannforbruket med 5 % - Ambisjon om BREEAM Excellent ved nybygging - Ambisjon om energimerke A ved nybygg og B ved større rehabiliteringer

8 Eksempler på bygg utviklet av Rom 2010: Norges første næringsbygg med energiklasse A 2012: Hotell med energiklasse A 2013: Norges første kontor klassifisert som BREEAM- NOR «Excellent» 2013: Norges første reguleringsplan med BREEAM Communities NSB skolen (Drammen) P-Hotels Brattøra (Trondheim) Schweigaards gate (Oslo) Skien Brygge (Skien)

9 Bærekraft utviklerne må gå foran Nye offentlige krav og økte ambisjoner hos utviklerne leder til mer helhetlige og langvarige løsninger Energibruk, men også materialbruk og CO2-utslipp LCC (livsløpsanalyser), C2C (cradle-to-cradle) Utviklerne må gå foran! Investorer, leietakere, entreprenører og myndigheter følger Rom har valgt å fokusere på det britiske BREEAM-systemet Rom har deltatt med pilotprosjekt i BREAAM-NOR Pilotprosjekt med BREEAM Communities i Skien Deltatt i utvikling av norsk versjon av BREEAM In-Use Helhetlig tilnærming til byggeprosessen og byggets bruk og livsløp

10 Mer om BREEAM-NOR BREEAM-NOR er en tilpasning av BREEAM (Building Establishments Enviromental Assessment Method) til norske forhold. BREEAM er verdens ledende og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg. BREEAM-NOR klassifiserer bygg kjennetegnet ved: Gode energi- og miljøegenskaper Gode og sunne vilkår for leietaker Bærekraftig økonomi BREEAM-NOR er frivillig, kunnskapsbasert og uavhengig. Et BREEAM-NOR sertifikat er en tredjeparts uavhengig sertifisering i nivåene: Pass Good Very Good Excellent Outstanding.

11 Hvorfor satser Rom på BREEAM-NOR Avfall Forurensing Arealbruk og økologi Innovasjon Ledelse og administrasjon Helse og velvære Kunnskapsbasert måling og verifisering av kvalitet oppnådd: - God prosjektgjennomføring og ledelse - Kvaliteter i innemiljøet som fremmer leietakers helse og produktivitet - Energieffektivitet og bærekraftig energiforsyning - God tilgjengelighet og gode transportløsninger - Bærekraftige bygningskonstruksjoner og materialvalg - Gode planer og utomhustiltak - Gode avfalls- og gjenvinningstiltak - Redusert vannforbruk, fuktforebygging og redusert flomrisiko - Redusert unødig forurensing Materialer Vann Transport Energi I prosjektprosessen, spesielt tidligfasen må gode tverrfaglige team settes opp - Bruk av BREEAM-koordinator i prosjekteringsfasen - Egen BREEAM-revisor i gjennomføringsfasen (uavhengig av entreprenør og byggherre)

12 BREEAM-NOR gir bedre resultater for alle For leietaker: Skaper trygghet for bruker, med dokumentert effekt på helse og produktivitet For utleier: Sikrer profesjonell prosjektgjennomføring Skaper trygghet ved salg, spesielt til internasjonale investorer Gjøres for å maksimere verdi for eier på lang sikt For bransjen: Sikrer positiv seleksjon til fordel for entreprenører og rådgivere som kan sitt fag, og leverandører med gode veldokumenterte produkter /12 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/24 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 4/15 1/16 2/16 Senere BREEAM-NOR i Norge

13 Schweigaards gate 21 og 23 pilotprosjekt i BREEAM-NOR

14

15

16

17

18 Første «Excellent»-bygg i Norge Prosjektdirektør Eyvind Skaar, Rom Eiendom

19 Litt økonomi: Investering i BREEAM-NOR lønner seg! Totale byggekostnader for begge byggene ble på ca MNOK Kostnadene knyttet til BREEAM-sertifisering og spesifikke BREEAM-tiltak ble ca 5,0 MNOK Utgjorde mindre enn 1 % av byggekostnadene Ved et eventuelt salg (nå) av byggene er hypotesen at salgsprisen vil øke som følge av sertifiseringen Ved et langvarig eierforhold er hypotesen at årlige eierkostnader over tid vil bli lavere enn et TEK-10-bygg

20 Befolkningsvekst i og rundt Oslo og de store byene knutepunktene blir viktigere Norge passerte fem millioner mennesker 19. mars Den neste millionen passeres om 16 år Oslo og Akershus får nye innbyggere innen 2040 Pendlerringen: 2 millioner mennesker om få år Økt kjøpekraft skaper økt reiselyst og mer godstransport 20

21 Nærhet til knutepunkter: Øker både byggets verdi og reduserer miljøutslipp Walk Score Pivo & Fisher (2011) har studert bygningers Walk Score (et mål som tar utgangspunkt i distansen fra en spesifikk adresse til ulike fasiliteter i nærområdet) og dens sammenheng med eiendommers verdi og avkastning Resultatene viser at gangavstanden til fasiliteter som offentlig transport, dagligvarehandel og treningssentra er verdiøkende for henholdsvis kontorbygg, detaljhandel og leiligheter Nærhet til togstasjon Rapporten The Value of Energy Labels in the European Office Market (2011) viser at nærhet til togstasjon verdsettes høyt av bedriftsleietakere: Leieprisen synker med 13 % for hver ekstra kilometer til nærmeste togstasjon Et attraktivt nærområde med kort avstand til offentlig transport og andre fasiliteter regnes som svært viktig for fremtidens kontorbygg I lys av EUs økte fokus på urban transport er det nærliggende å vente seg forskrifter som vil øke betydningen av et byggs tilgjengelighet for leietakere og byggherrer i årene fremover Nærhet til knutepunkt er også et parameter som vektes i BREEAM-NOR. Kilde: Jennen M., og Kok N The Value of Energy Labels in the European Office Market (2011); Pivo G., og Fisher J. The Walkability Premium in Commercial Real Estate Investments (2011)

22 En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo sentrum innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo. - Over 15 tonn CO2 spart pr dag - Over kjøretøykilometer spart pr dag Kilde: TØI

23 Hvordan komme til målet? Ligge i forkant av myndighetskrav (BREEAM foran TEK) Fleksibilitet for byggherre i valg av tekniske løsninger og energibærere Lokale energisentraler med flere alternative energikilder Fornybare kilder gir bærekraft Sol Vind Varmepumper (Varme, kjøling, gjenvinning) Ikke alle bygg blir passivhusnivå eller plusshus, gode energieffektive løsninger for spesielle bygg og effektkrevende verksteder Alt avhenger av økonomi

24 Oppsummering Rom ett av Norges største eiendomsselskaper med sterke miljøambisjoner Utviklerne må gå foran BREEM-NOR, BREEAM Communities og BREEAM In-Use er svært viktige verktøy for å bygge og drive miljøvennlig og bærekraftig Sterk befolkningsvekst krever at myndighetene legger til rette for å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunktene En moderne byplanlegging krever sterkere samordning av samferdselspolitikk og byutvikling Mer fleksibilitet mht energileveranser og tekniske anlegg krever kompetansebygging men gir resultater

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER BÆREKRAFTIGE LØSNINGER INNHOLD og aktuelle temaer Sustainable engineering and design 5 Hva er bærekraftig utvikling? 7 Bærekraftig områdeutvikling 8 Fremtidens bygg 12 Bærekraftig energi- og ressursforvaltning

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en

Detaljer

BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF

BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF Protecting People, Property and the Planet BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF Sverre Tiltnes, NGBC Part of the BRE Trust Building Research Establishment Environmental Assessment Method Norwegian Green

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer