Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling Hva gjorde vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi?"

Transkript

1 Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Næringsplanprosessen 3.samling Hva gjorde vi?

2 K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K Befolkningsutvikling i Trysil

3 Oppsummering: Trysil har hatt nedgang i både befolkning og arbeidsplasser. Hovedårsaken ligger i de strukturelle forholdene: En stor andel eldre gir fødselsunderskudd. En lite gunstig næringsstruktur med få bedrifter i vekstnæringer. Lav vekst i offentlige arbeidsplasser Trysil har vært attraktiv, både for besøk og bosetting Trysil har ikke vært attraktiv for øvrig næringsliv

4 Statlige og fylkeskommunale institusjoner Fødselsbalanse Offentlige arbeidsplasser Flytting Lokale næringer Bostedsattraktivitet Arbeidsplassvekst Basisnæringer Næringsliv Regionale næringer Besøksnæringer Andre forhold Strukturelle forhold Strukturelle forhold Strukturelle forhold Strukturelle forhold Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Arbeidsplassutvikling Befolkningsvekst Befolkningsutvikling Fokus på kommunens attraktivitet for den kan påvirkes!

5 Framtiden Hva skal til for å få befolkningsvekst i Trysil?

6 Trysil framtid: 1. Ligger an til å få nedgang i folketall de nærmeste årene. 2. Må bli mer attraktiv for næringsliv, dvs fortsatt være attraktiv for besøksnæringer, og samtidig bli attraktiv for basisnæringer og regionale næringer. 3. Bedre attraktivitet betyr «statistisk unormal» god vekst. Det betyr at Trysil må gjøre noe mer eller smartere enn: Hva som har blitt gjort de siste årene Hva som andre kommuner i Norge gjør

7 Hvordan skape attraktivitet for næringsliv?

8 Innovativ skog Grunneiersamarbeid Adoptere et tre Elgfestivalen Differensiert arealbruk Digitalisere arealbruk Arrangere/felles plattform for forskingsmiljøer Reiseliv Bygge 50 hytter pr år Skape opplevelser i handelssentrum Trysil sport arena Sykkelinfrastruktur Engasjere Trysilsamfunnet Kompetanse Forskningssenter innen skog og bioteknikk Idrett og mat Reiseliv: Deltidsbachelor Fagbrev Vertskap Trysilvekkuka Fadderordninger Entreprenørskap Samspill Næringsutviklingskafe Treffpunkt/arenaer Næringssjef/ordfører lunsj Næringsshow priser 8

9 Hva skal gjøres? Av hvem? Når? Finansiering? Hva er det umiddelbare resultatet? Hvilken effekt får dette på arbeidsplassutvikling?

10 Reiseliv Konkretisert Resultat Effekt Størst effekt lettest å gjennomføre Videre jobbing med reiselivsstrategien. Kostnad 300 mill kr nye kommersielle gjestedøgn 250 Nye årsverk Helårsarbeidsplasser Sykkelsatsing Tilflytting videreføre tilflytterprosjektet Utvikle Trysil som handelssentrum Gjøre det enklere for sesongansatte å registrere seg før 1. januar 50 % økning fra dagens nivå 20 nye tryslinger. 1 mill kr i bidrag til kommunen mill vil kunne gi arbeidsplasser Utarbeide en strategi for handelsopplevelser Utnytte grensehandel, besøksnæring og svensker som handler på svensk side av grensa Iverksette offensiv markedsføring og profilering av Trysil som handelssentrum i kombinasjon med aktiviteter Ansvar: Områdegruppene Kostnad: Tidsrom: Første halvår

11 Reiseliv Entreprenørskap Konkretisert Resultat Effekt Størst effekt lettest å gjennomføre Sikre helårsstillinger gjennom kombinasjon av stillinger sommer og vinter mellom ulike arbeidsgivere lokalt og eksternt. Gjennomføre en jobbmulighetsmesse for sesongarbeidere. Ansvar: Trysil kommune og tilflytterprosjektet Etablere et Innovasjonsforum Lokal fadderordning for gründere Hvordan etablerer nye bedrifter gründerkultur Synliggjøre nye etableringer på kommunens hjemmeside Involvere skole og barnehage i gründerskap Flere vil ha Trysil som bostedsadresse Et Innovasjonsforum Inntekter til kommunen og flere arbeidsplasser 5 nye arbeidsplasser Ansvar: Trysil kommune Bedriftsnettverk for lokalmat Ansvar: Trysil kommune og bedriftsnettverket Flere lokale produsenter som leverer produkter. 2 nye arbeidsplasser

12 Cluster Cluster Kompetanse Konkretisert Resultat Effekt Størst effekt lettest å gjennomføre Etablere samarbeid innen grønne næringer lokalt, i regionen og til forskingsmiljøer Kommersialisere reiselivskompetansen som finnes i kommunen Gjennomføre et 3 årig prosjekt for å etablere et forskningssenter innen skog og bioteknikk Ansvar: Trysil kommune Etablere et 3 årig prosjekt for å utvikle Trysil til å bli Norges mest attraktive idretts og matbygd. Ansvar: Trysil kommune, Trysilfjell Utmarkslag, Skistar, Trysil Videregående og Lia Terapi Cluster for grønne næringer Etablering av selskap som selger reiselivskompetanse Forskningssenter skog og bioenergi Norges mest attraktive idretts og matbygd 2 arbeidsplasser pr år i et 10 års perspektiv 2 nye arbeidsplasser pr år i et 10 års perspektiv 7 arbeidsplasser Sikre eksisterende arbeidsplasser og bidra til 5 10 nye arbeidsplasser

13 Samspill Konkretisert Resultat Effekt Størst effekt lettest å gjennomføre DT skal utvikles til å være naturlig attraktivt for alle næringer. Næringssjefen tar initiativ til et felles møte innen 1. april for å se på struktur, arbeidsoppgaver og mulighetene for å etablere en fysisk møteplass. Et nytt næringsnettverk med egen møteplass Vekst og trygging av eksisterende arbeidsplasser. Flere ny etableringer i Etablere en fysisk møteplass som er attraktiv for deler av næringslivet i Trysil. Leder i sentrumsforeningen får i oppdrag å finne lokale med så mange rettigheter som mulig. Landbrukssjefen tar kontakt med eiere og drivere i forkant av generasjonsskifter En attraktiv møteplass for etablerte bedrifter og nyetableringer, Bedre prosesser som sikrer videre drift og arbeidsplasser Identitetsskaping og omdømmebygging

14 Innovativ skog Konkretisert Resultat Effekt Størst effekt lettest å gjennomføre 3 årig prosjekt mellom de store grunneierne og annet næringsliv. Ansvar: Trysilvassdragets skogeierforening Styrket samarbeid og kompetanse mot grunneierne og annet næringsliv. Dette vil resultere i nye produkter som er skogbruks og utmarks relatert. Nyetableringer og trygging av eksisterende arbeidsplasser. Katalysator for nye gründere Elgfestivalen videreføres. Forankres som tiltak i reiselivsstrategien Styrke samarbeidet mellom reiselivet og grunneierorganisasjonene. Ansvar: Trysilvassdragets skogeierlag. Elgfestivalen skal bli Norges største mat, vilt og naturbaserte festival. Vekst og trygging av eksisterende bedrifter, og etablering av nye lokale bedrifter innen lokalmat og opplevelser. Trysil som helårig reisemål styrkes

15 Veien videre: I januar gjennomføres møter med Ungdomsrådet, landbruksnæringa, industrien og handelsnæringa Felles møte i Sälen for deltakerne i Demografiprosjektet Planutkastet legges fram til 1. gangs behandling i formannskapet 3. februar

Næringsplan 2015 2020. Vedtatt av kommunestyret 28. april 2015

Næringsplan 2015 2020. Vedtatt av kommunestyret 28. april 2015 Næringsplan 2020 Vedtatt av kommunestyret 28. april Innledning Innhold Innledning...3 Utviklingstrekk...4 Prosessen...7 Visjon og verdi...8 Målgrupper og samarbeidspartnere...9 Overordna mål...10 Avklaring

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/18 Formannskapet 16.04.2015 15/17 Kommunestyret 28.04.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/18 Formannskapet 16.04.2015 15/17 Kommunestyret 28.04.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 18.03.2015 Referanse: 6482/2015 Arkiv: U01 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsplan 2015-2020: Annen gangs behandling. Saksnr Utvalg Møtedato 15/18 Formannskapet 16.04.2015

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil Bike Arena.

Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil Bike Arena. Trysil kommune Saksframlegg Dato: 27.05.2014 Referanse: 12335/2014 Arkiv: C20 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Randi Sætre, Ap: Vi kan med rette si at næringsplanen har hatt et langt svangerskap. Først i fjor ble det fart i framdrifta. Så den er etterlengtet. Det

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer