Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA"

Transkript

1 Footer, sidenummer og dato skal ikke brukes på hovedforside Hvordan lykkes med å skaffe eksterne midler til FoU-aktivitet? Fra utdanningsaktør til en kunnskapaktør Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 1

2 TekMars visjon Norges fremste industrinære kunnskapsaktør Duy Tho Do Dekan for fakultet for teknologi og maritime fag (TekMar) HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 3 Kunnskapsaktør i næringslivsutvikling NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV REGIONALT NÆRINGSLIV Utvikling Arbeidskraft NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV Utvikling INNOVASJON FoU & KOMPETANSE Phd INNOVASJON VERDISKAPNIN G Kunnskapsintensitet FoU-basert HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 2

3 Satsingsområder ved TekMar Maritim profesjon Systems Eng. Mikro/Nano teknologi Studieprogram PhD?? 25 PhD studenter (5 NæringsPhd) 7 instituttene og samarbeidspartnerne BFV og BOA understøtter strategien BOA- prosjekter CoE/NCE VRI MARKOM2020 BOA (30-35 mill) BTV / OFA NORFAB Forskerskole SIMSAM, FIN, MKO m.m. Oppdragsforskn Kursvirksomhet EU NFR OsloPordfond m.m HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 3

4 NHD statsråd Trond Giske koordinerer Høgskolen I VesSold, UiO, NTNU og SINTEF er nedfelt som sentrale kunnskapsaktører i Regjeringens FoU- strategi for nanoteknologi MARKOM2020 «Regjeringens visjon er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon, og at vi skal levere de mest innovative og miljømessige løsningene for framtiden. (Kunnskapsminister 2011) «NHD anser MARKOM2020 som den vik$gste arenaen for arbeidet med å finne svar på u>ordringene utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3, NHD- minister 7.mars 2013, KDs møte Nasjonalt)samarbeidsprosjekt)innen)høyere)mari5m)profesjonsutdanning) HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 4

5 Kunnskapsproduksjon i 2012 for Teknologi og Maritim - 55 mill bevilgningsfinansiert mill. FoU-oppdrag og oppdrag mill FoU Forskning- og næringsparken TekMars årsrapport 2012 Studiepoengproduksjon i SPE Hive 15,2 18,7 14,2 19,7 29,7 43,2 72,6 HiVe 367,5 377,1 384, ,3 559,2 554,7 Publikasjonspoeng FoU- produksjon FoU- produksjon 1,6 5,2 15,4 22,3 38,6 51,4 60,4 TekMars årsrapport 2012 Forskningspublikasjoner 2012 Teknologimiljøene ved høgskolene og UMB-IMT Publikasjonspoeng HiSF HiØ Publikasjonspoeng på teknolgi på høgskolene og UMB-IMT i 2012 Oppdrag HiGtek HiÅ HiNT HiBu HiSt HSH (m/ Øk) HiB HiO A HiN HiT UMB -IMT HiVe ,8 9,3 12,1 12,2 12,6 20,1 20,1 27,4 31,1 39,3 41,8 46,1 55,1 60,4 Tekn. HiSF HiØ HiG-tek HiÅ HiNT HiBu HiSt HSH (m/ Øk) HiB HiOA HiN HiT UMB-IMT HiVe Hele HiBu Hele HiVe ,8 9,3 12,1 12,2 12,6 20,1 20,1 27,4 31,1 39,3 41,8 46,1 55,1 60,4 91,1 128, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 5

6 Mikro- og nanosystemteknologi Research Park Phase 1: Strategy Ø Startup Ø Ø FoU Ø PhD candidates Phase 2: Institute Ø IMST created Ø program Ø Research projects Ø PhD Ø Collaborations Ø MSTLab 1 Ø NCE-MNT phase 1 Phase 3: Research Center Ø IMST complete institute Ø Research park Ø PhD program Ø Nasjonal forskerskole Ø MSTLab 2 (NorFab) Ø FoU / Industry relations Ø NCE-MNT Phase 2 Ø Innovation/Commercialization Ø National/International collaboration I styret og ledergrp HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 6

7 I styret og ledergrp ç Spotlight Trilobite Microsystems AS Den første bedrift i FIN-senteret - Trilobite Microsystems AS is the first company, spun-off from Department of Micro and Nano Systems Technology (IMST) at Vestfold University College. - Eirik Bentzen Egeland and Trilobite Microsystems AS is established in Oslofjord Research and Innovation Park in the beginning of Forskningsprosjekt med Statoil med Nærings-phd. Eier Erik Egeland sammen SeUts Geir Hovland og Johnny Thorsen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 7

8 Samarbeid mellom HSH, HiÅ, UiT og HBV: Universitetet i Tromsø Styrker akademisk nettverk (FoU & utdanning) Løfter og utvikler i fellesskap Komplettering av norsk maritim utdanning Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord Haugesund Høgskolen i Vestfold Nasjonal strategi - maritim profesjon KONKURRANSEDYKTIG NÆRINGSLIV Innovasjon - Verdiskaping - FoU Kompetanse MARITIM 21 Phd SAMLET SPISSKOMPETANSE SYNERGIKREFTER Phd ( ) MARKOM2020 ( ) Fagskole TEKNOLOGI MARITIM PROFESJON HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 8

9 Næringsrettet nasjonal forskerskole Næringsrettet nasjonal forskerskole innen maritim profesjon 2016 eller 2017 UiT HBV HIÅ HSH Utvikling av forskningsmiljøene Støttet av 4 rektorene Behov for studieplasser og stipendiater Nye masterstudieplasser for de 3 masterprogrammen e Nye stipendiater / Post doc årsverk Gaveprofessorater 10 Det er behov for nye studieplasser for lavere grad (fagskoler og bachelor). Dette kommer vi tilbake gjennom handlingsplanen utarbeidet av MARFAG2020. Det er behov med 50 nye studieplasser for påbygning fra fagskole til høgskole/universitet HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 9

10 Strategi for oppbygging av MARITIMT KOMPETANSESENTER OSLOFJORD - MKO PhD Gaveprofessorater - Menneske, Tekn og Org., Kongsberg Maritime - LNG drift, A. Wihelmsen Fagskole Foundation - Læringseffekt ogevaluering, Næringsrettet Forskning, Utvikling og Oppdrag FoU-basert Kommersielle Brann & sikkerhetkurs Simulatorkurs og nye Forretninger Næringsliv og regional myndighet bidrar til etablering av FoU-miljøene NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV FoU & KOMPETANSE Phd INNOVASJON VERDISKAPN ING Etablering av FoU-områder gjennom Gaveprofessorater Kongsberg Maritimes professorat innen MTO A.Ws professorat innen LNG Kongsberg Defence Systems, KDS-professorat Under etablering VFK-professorat innen maritime training og assessment BFK- profesorat innen SE- Subsea HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 10

11 Samarbeid med Kongsberg Maritime har gitt strategisk løft FoU over 30 mill. er avtalt Felles kursvirksomheten er under utvikling Gaveprofesorat Direktør Geir Håøy Rektor Petter Aasen NFRs prosjekter Et fakultet som vil noe Nasjonal kunnskapsaktør innen Mikro og nanoteknologi (NTNU,UIO,SINTEF) Nasjonal forskerskole nanoteknologi. (+UiB) Nasjonal forskningsinfrastruktur. Systems Engineering Norsk Insctud for Systems Engineering (NISE) Maricm profesjon (HSH, UIT,HIÅ ) For å styrke norsk næring i internasjonal konkurranse. Utnevnt av regjeringen som NCE, to av 12 nasjonale ekspertsentre i Norge. Koordinere KDs og NHDs prosjekt (MARKOM2020) for å utvikle Maricm utdanning i Norge HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 11

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Faktaboks Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Anvendt, praksisnær og profesjonsorientert forskning. HBV er landets nest største statlige høyskole: Ca. 9500 studenter

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HØGSKOLEN I VESTFOLD OG HØGSKOLEN I BUSKERUD

SAMARBEID MELLOM HØGSKOLEN I VESTFOLD OG HØGSKOLEN I BUSKERUD SAMARBEID MELLOM HØGSKOLEN I VESTFOLD OG HØGSKOLEN I BUSKERUD FAGLIG UTREDNINGSARBEID Arbeidsgruppe for teknologi 1. JUNI 2008 1 Til styringsgruppen for HiBu HVE samarbeid Arbeidsgruppen for teknologi

Detaljer

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby 31.10.2014 18.09.2014 Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/03475-2 2014/563-23 Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringssvar

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Buskerudtinget 13.4.2015

Buskerudtinget 13.4.2015 Buskerudtinget 13.4.2015 - Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren - HBV nå og i framtiden Buskerudtinget 13.4.2015 - HBV nå Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST. Forslag til vedtak. Til møtet 16.01.15

HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST. Forslag til vedtak. Til møtet 16.01.15 HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST Til møtet 16.01.15 Fra Rektor Sakstype Vedtakssak Saksbehandler Arnulf Omdal og Morten Thoresen, Rektoratet Tidligere

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Forord I forbindelse med den

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer