Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte kl HiØ Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg"

Transkript

1 Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte kl HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir HiØ, Anne Kari Botnmark Forfall Robert Grande HiBu 1. Informasjon ang videreføring av pilotprosjekt teknologi Organisasjonskart for hele Oslofjordalliansen se vedlegg. Tildeling av midler 2008 Fra fylkeskommunene til Oslofjordalliansen; Akershus ,-, Buskerud ,- (regionale utv. Midler), Vestfold satt av 2,5 mill til universitetsfond (av disse ,- tildelt ), Østfold ,- Fra institusjonene til pilotprosjektet , fra institusjonene 4 mill (av disse 3,6 mill til pilotprosjektet) fra KD 1,2 mill til alliansen teknologi (20. Januar) fra KD UMB 1 stipendiat til Oslofjordalliansen i tildelingsbrevet Krisepakke- stipendiater 26. Januar 5 UMB, 3 HVE, 1 HiBu. Fordeling ikke klar enda. Navn- det er enighet blant rektorene om navn. Norsk: Oslofjorden teknologiutdanning Engelsk: Oslofjord School of Engineering Det hadde vært ønskelig at flere kan få bidra i navneprosessen. Universitet" i navnet betyr mye for ungdom som velger utdanning, f eks Oslofjord University Cooperation Oslofjorden teknologiske universitet Oslofjord University of Technology 2. Tilbakemeldinger på brosjyre og web-side. Web- side bra. Designmessig noe tam brosjyre. Brosjyren godt mottatt på messene. Brosjyren er ment i bruk til april 09 og inneholder overganger bachelor- og master. Det er ikke samsvar mellom overskrift i brosjyren og innhold på midtsiden. Faktafeil bes rettet, samt komplettering av brosjyren ang innhold i midtsiden i brosjyren. Dette bes rettet i pdf.- filen av brosjyren som ligger på nett og på I neste brosjyre bes om tid til korrektur i arbeidsgruppen. Brosjyren: Hovedbudskap kvalitet, fleksibilitet, industrinærhet ikke med. For lite helhet og for mye løpende tekst. Grafikk/bilder ønskes. Justeringer: HiØ Korrekt navn - Studieretning digital elektronikk riktig ikke digital kommunikasjon og mulitimediaelektronikk. Elkraft er nevnt to steder både under elektro og under elkraft. Bør lage ett avsnitt for hver studieretning og ikke samle alle elektroutdanninger HiBu og HiØ i samme avsnitt.

2 UMB kommer dårlig ut i brosjyren Faktafeil i brosjyren. 5 av 9 mastergradsutdanninger er ikke nevnt i brosjyren (gjelder Byggteknikk og arkitektur, vann- og miljøteknikk, kjemi og bioteknologi, entrepenørskap og innovasjon, matindustrielle prosesser). Legges inn i brosjyre + web. I siste kolonne på midtsiden mangler overskriften Videre studier - feil i lay-out en. Masterstudiet i entrepenørskap og innovasjon er ikke siv.ing kun master (endres på web) Presiserer at studenter må søke inn til UMB og konkurrere om studieplasser på vanlig måte ber om at denne info legges inn i brosjyre + web. HVE- informatikk. bachelor i informatikk ved HVE tas ut (tilbys ikke fra 2009). HiBu Audioteknologi tas ut (tilbys ikke fra 2009) HiBu Studieretningen heter kybernetikk og mekatronikk (ikke 2 forskjellige) Oppfølging sendes til markedsføringsgruppa v/ Eivind Norum UMB 3. Arbeidsgruppens oppgaver for Sømløse overganger Bachelor og Master. Overganger Bachelor Master ferdig gjennomgått høst 2008 for alle Bachelor i ingeniørfag (ing) og Master i teknologi (siv. ing) + noen utvalgte bachelor og mastergradsutdanninger. Info lagt i brosjyre og på Justeringer: i. Bachelor i kjemi UMB tas inn. ii. Maritim utdanning tas foreløpig ikke inn pga ikke samme grad og ingen overganger til mastere innen teknologi i alliansen. iii. Informatikk utdanninger i Halden tas foreløpig ikke inn. Integrering av studietilbudene starter: Våren 2009 prioriteres arbeid med sømløse overganger Bachelor Bachelor ved overgang til 3 studieår (evnt etter 5. Semester) dvs finne hvilke fag som må være gjennomført etter 2 år innen hvert studieprogram. Prosjektet innebærer integrering av studiene med justering av struktur og innhold for å legge til rette for sømløse overganger mellom studieretninger. Vi ser på hvilke endringer som skal til i struktur/innhold for å komme fram til en felles studiemodell innen hvert studieprogram. Leveransen vår 2009 er å vise spesialiseringer i 3. Studieår (sømløs overgang fra 2. Studieår). Våren finne fag/moduler av fag innen mastergradsutdanningene som kan tilbys ved flere studiesteder. Fagmiljøene må komme sammen og bli kjent vår Samordning av fagbeskrivelser innen grunnlagsfag er ønskelig, men prioriteres ikke ved planlegging vår Mulig høst 2009 for oppstart 2010/2011. Nytt kvalifikasjonsrammeverk kommer og skal implementeres innen Det legges vekt på at læringsutbytte skal defineres i fagplan/studieplan.

3 HiBu har satt opp mal for studieplan og fagbeskrivelser ihht kvalifikasjonsrammeverk til info. Koordinatorene presenterte sine studier med hensyn på struktur og noe innhold alle sendte oversikter over studietilbudene og linker til gjeldende forskrifter før møtet! Studiemodellene ved de 4 institusjonene er idag lagt opp svært forskjellig. Stikkord status: HiBu: 1. Semester likt for alle. Studieprogram data deles i studieretninger etter 1,5 år. Alle studieretningene har 10 sp matematikk i 2 semester felles. 3. semester 10 sp felles, 4 semester 5 sp felles (miljøfag), 5 semester 10 valgfag, 6 semester 20 sp felles (valgfag og hovedprosjekt). Datalinjen deles i studieretninger i 3. Semester. Overgang til andre studiesteder for å velge annen spesialisering mest aktuell etter 2. Studieår etter nåværende studiemodell. HVE: Alle bachelorutdanningene har felles grunnlagsfag og samfunnsfag i 1 og 2. Studieår. Alle studieretningene har minst 1 fag som er spesifikt for studieretningen i 1. Studieår. Elektronikk og mikro/nanoteknologi Bachelor har alle fag felles 2 første studieår. Elektro-automasjon har felles 1,5 år med elektronikk og mikro/nano. Produktdesign og datateknikk har alle grunnlagsfag og samfunnsfag sammen med de andre ing. Studiene. HiØ: 2 studiesteder. I Halden tilbys dataing. utdanning der studiemodellen er integrert med informatikkutdanningen og ikke med de andre ingeniørutdanni ngene i Sarpsborg. Studieprogram elektro deles i studieretninger etter 1,5 år. Planlegger ny struktur for fellesfagene fra høst 2009, matematikkfagene er felles for alle, noen kunstig satt sammen fag splittes opp. Det blir noen flere 5 sp fag for tettere integrering. Det tilbys 2 grunnleggende fysikk fag ; fysikk m/mekanikk og fysikk m/elektromagnetisme. I 2. År tilbys tekniske fag spesifikke for studieretningen, med 2 felles fag ingeniørmatematikk 2 og prosjektledelse og økonomi. UMB: Master i teknologi (5 år) har pakke på 30 sp matematikk, 10 sp statistikk, 30 sp fysikk og 5 eller 10 sp informatikk i bånn. Fagene er spredd forskjellig men 1. Klasse er identisk, 2 klasse mye likt 3 klasse linjefag. På maskinlinjen tilbys flere av de tekniske fagene i lavere årstrinn. Fysikkfagene ved UMB inneholder emner som tilbys som tekniske fag ved høgskolene. Oppfølging : Arbeids- og fremdriftsplan (AKB). Maskiningeniørutdanningene benyttes som test på bestilling til koordinatorene og fagmiljøene når det gjelder å finne sømløse overganger. 4. Bli kjent møter det ønskes ett større møte for ansatte og ledelsene med presentasjoner om alle avdelingenes virksomhet work-shops 5. Møteplan vår februar HVE (maskinutdanningene)

4 2. mars UMB (bygg og kjemi - utdanninger) 23. mars HiBu eller telefonkonferanse (data og IKT utdanninger) 23. april HiØ (elektro utdanninger) 18. mai HVE 3. juni UMB 18. juni HiBu 6. Eventuelt Nettmøter kan arrangeres i arbeidsgruppen- prøves ut. Kun behov for PC, internett og telefon. Tjenesten bestilles. CV bank for alle be om status fra institusjonene v/dekanene og inst.leder. Forkurs ny fagplan. Forkursplanen sendes UMB. UMB bes vurdere om forkurset er opptaksgrunnlag for sine studier. 7. Etter møtet: Har sjekket ut at Bachelor i kjemi tas med i studietilbudet innen teknologi opptaksrav og overgang til master i kjemi og bioteknologi er dekket Anne Kari Botnmark justert

5 VEDLEGG 1 Ta med til møtet koordinatorer Alle: Ta med studiemodeller dvs oversikt over alle studieprogram på Bachelor (bygg, kjemi, maskin, elektro, data) - og Master med studiemodell, dvs oversikt over hvilke fag som gjennomføres med tidspunkt (ikke hele fagplan/studieplan). Terje: Ta også med studiemodeller data og informatikk. Per : Ta også med studiemodeller for maritime studier Ta med oversikt over hvilke dokumenter som styrer struktur og innhold i dine utdanninger eksamensforskrift, bachelorforskrift, rammeplan, mastergradsforskrift, nytt kvalifikasjonsrammeverk (?) og evnt annet som institusjonen har utarbeidet. Leses også gjennom på forhånd. Oppgave Koordinatorene presenterer kort sine studiemodeller for Bachelor- og masterstudiene (oversikt over fag, omfang i studiepoeng og tidspunkt for gjennomføring (klassetrinn, høst/vår/hele året) for alle studieprogram på bachelor(kjemi, bygg, maskin, elektro og data) og master. I hvilken grad er studiene integrert? Når vil det være mulig å velge spesialisering ut fra nåværende modell? Vi starter arbeidet med å legge til rette for sømløse overganger mellom studieretningene innen alle studieprogram på Bachelornivå. Diskusjon om hvordan arbeidet best legges opp utover våren 09 og hvordan fagpersonalet trekkes inn i arbeidet.

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27,

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat Ny rammeplan for ingeniørutdanning : Fagmøte: Studiepoenggivende praksis Onsdag 7. desember 2011 - Torsdag 8. desember 2011 I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront,

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer