Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

2

3 Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk

4 CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: Shutterstock Sats: Paul Heisholt Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.

5 KJÆRE LESER Velkommen til 2014-katalogen for økonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Helse- og sosialfag Humanistiske fag Juridiske fag Samfunnsvitenskapelige fag Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

6 Tor Paulson redaksjonssjef økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no dir.: mobil: Erlend Aas Gulbrandsen redaktør bedrifts- og samfunnsøkonomi, matematikk og statistikk cappelendamm.no dir.: mobil: Elisabeth Holmberg redaktør markedsføringsfag og forskningsmetode cappelendamm.no Live Aasand redaktør organisasjons- og ledelsesfag cappelendamm.no Nils Jørgen Gundersen manusredaktør cappelendamm.no dir.: mobil: Annelin Birkeland markedsansvarlig cappelendamm.no dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil:

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Organisasjon og ledelse 9 Innovasjon og entreprenørskap 41 Markedsføring 49 Bedriftsøkonomi og finans 63 Samfunnsøkonomi 77 Regnskap og revisjon 83 Metode 91 Ordbøker 103 Cappelens upopulære skrifter 107 Forfatterregister 110 Tittelregister 114 Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Telefon: Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på 5

8 Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober

9 Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program. 7

10

11 Organisasjon og ledelse

12 ORGANISASJON OG LEDELSE Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi s Kr 399,- Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen forretningsmodellinnovasjoner kan gjennomføres i praksis. Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. 10

13 Julian Birkinshaw Bli en bedre sjef Hvorfor god ledelse er så vanskelig ORGANISASJON OG LEDELSE Dette er ikke bare enda en bok om å bli en mer effektiv leder. Bli en bedre sjef forklarer hvorfor alle de velkjente rådene om god ledelse sjelden blir fulgt. Ved å rette søkelyset på ledelse slik de ansatte opplever den, gir Julian Birkinshaw oss innsiktsfulle og nyttige råd om hva vi kan gjøre annerledes både når vi leder andre og når vi utformer de organisasjonene vi arbeider i. Birkinshaw har brukt mye tid ute i bedriftene for bedre å forstå hvordan livet som ansatt oppleves. Han har intervjuet mange hundre ansatte og ledere, og gjennomført undersøkelser med flere tusen respondenter Boken har et klart budskap om hva som bidrar til god ledelse, og kan anvendes både av den ansatte og av sjefen. Den lokker lederen ut av sin komfortsone og viser hvordan han/hun kan tenke nytt. Boken viser også hvordan den ansatte kan hjelpe seg selv til å bli ledet mer effektivt, og den utforsker begrensninger og sykdomstegn som kan prege organisasjonene vi jobber for. Julian Birkinshaw er professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School. Han har en omfattende akademisk produksjon om ledelse av internasjonale selskaper, innovasjon og entreprenørskap og strategi bak seg. Han har publisert i ledende tidsskrift, og bøkene hans er oversatt til en rekke språk. Birkinshaw er en internasjonalt etterspurt foredragsholder og er rådgiver for flere av verdens mest kjente selskaper. Han er ofte sitert i publikasjoner som The Economist, Wall Street Journal og The Times. Han er sammen med Gary Hamel grunnlegger av The Management Innovation Lab (MLab), som er et unikt partnerskap mellom akademia og bedrifter for å utvikle bedre ledelsesmodeller. 11

14 ORGANISASJON OG LEDELSE Atle Midttun (red.) CSR and Beyond A Nordic Perspective Following the neoliberal turn in the 1980s, leading global companies have established an influential trend in business through adoption of the doctrine of corporate social and environmental responsibility (CSR) s Kr 498,- This book critically explores the new megatrend and its varying interpretations and presents overviews of several fields of CSR practice: governance, business ethics, SRI/ESG investment, communication, reporting, labour relations/hr, supply chain management, life cycle analysis, climate strategy, innovation, leadership and public policy. The book also presents visions of CSR development going forward. While the book contributes to the international research frontier, it also reflects its Nordic context, both with respect to authorship and empirical focus. Chapters on leading companies and on state CSR initiatives illustrate how the Nordic tradition has fostered pioneering CSR positions both in business and public policy. In the final chapter the book engages in the broader international debate on CSR, democracy, and value creation, with leading international critical thinkers in dialogue with industrial strategists. Atle Midttun is a professor at the Norwegian Business School, the Department of Innovation and Economic Organisation. He holds a PhD degree in Economic Sociology at Uppsala University in Sweden. Midttun is a co-director of two of the School's research centres: The Centre for Energy and Environment and The Centre for Corporate Responsibility. He has conducted research and published extensively on topics such as corporate social responsibility, economic regulation, innovation, energy, and sustainability. Contributors: Joel Bakan, Bjørn-Tore Blindheim, Atle Blomgren, Pål Brun, Benedicte Brøgger, Peggy Simcic Brønn, Paddy Coulter, Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Dagfinn Døhl Dybvig, Annik Magerholm Fet, Maria Gjølberg, Lars G. Hassel, Morten Huse, Tatiana Iakovleva, Ove D. Jakobsen, Eva Joly, Arno Kourula, Oluf Langhelle, Thomas Laudal, George Monbiot, Jørgen Randers, Torger Reve, Natalia Semenova, Elin Staurem, Vivi M.L. Storsletten, Susanne Sweet, Caroline Taylor, Mark B. Taylor, Hanne Thornam, Elzbieta Toporowska, Steen Vallentin and Fred Wenstøp. 12

15 Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal Etikk for beslutningstakere ORGANISASJON OG LEDELSE Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser? Etikk for beslutningstakere gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boken bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene. Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling av etikk og bedrifters samfunnsansvar, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet Noen av hovedtemaene som behandles i boken: Etisk navigasjon og etiske retninger Bedriften som moralsk aktør Interessentteori, bærekraftighet og den tredelte bunnlinjen Etisk regnskap, miljøregnskap og rapportering Samfunnsansvar i den norske konteksten Operasjonalisering og iverksetting av samfunnsansvar Siri Granum Carson er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. Norunn Kosberg er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. Tom Skauge er førsteamanuensis ved Institutt for økonomiske og administrative fag ved Høgskolen i Bergen, og førsteamanuensis II ved Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. 13

16 ORGANISASJON OG LEDELSE Roger Klev og Ola Edvin Vie (red.) Et praksisperspektiv på ledelse I Et praksisperspektiv på ledelse er det sentrale punkt at organisasjonens ledelse formes gjennom det daglige arbeid, og at man derfor må flytte blikket fra de formelle ledelsesoppgavene til lederens daglige gjøremål Kr 399,- Ledelse er i dette perspektivet en form for håndverk hvor man til enhver tid må ta standpunkt, kommunisere og samhandle med andre mennesker. I likhet med andre håndverksfag læres ledelse best gjennom egne erfaringer, enten disse oppnås ved selv å være leder eller ved observasjon av andre. Samtidig spiller fag og teori en viktig rolle i refleksjonsprosesser som gjør erfaring om til praktisk relevant kunnskap. Vi håper at boken, med sine mange ferske og interessante caser fra norsk næringsliv, vil gi leseren inspirasjon til å reflektere over ledelse, og at mange ledere vil følge opp bokas problemstillinger i praksis. Samtidig ønsker vi å inspirere til en diskusjon om ledelse som i større grad tar utgangspunkt i lederens hverdag. Denne kan, som vi vet, være preget av kompleksitet og usikkerhet, urealistiske krav og forventninger, prestasjonsjag og ikke minst emosjonelt og følelsesmessig press. Ola Edvin Vie er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han disputerte i 2009 med avhandlingen «Shadowing managers engaged in care: Discovering the emotional nature of managerial work». Han har i tillegg publisert journalartikler og tre kapitler i Stäffan Tangblad (red.) The Work of Managers, Oxford University Press. Roger Klev har vært førsteamanuensis i organisasjonsutvikling ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og er nå ansvarlig for lederutvikling i Reinertsen AS. Sammen med professor Morten Levin har han nettopp utgitt boken Participative Transformation: Learning and Development in Practising Change (Gower, 2012), og sammen med Arne Carlsen og Georg von Krogh har han redigert boken The Dynamics of Professional Service Work (Palgrave, 2004). Øvrige bidragsytere er Erlend Dehlin, Frode Heldal, Jonas A. Ingvaldsen, Ingunn Hybertsen Lysø, Jonas A. Ingvaldsen, Torild Oddane og Håvard Åsvoll. 14

17 Tom Karp Endring i organisasjoner Ideologi, teori og praksis ORGANISASJON OG LEDELSE Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere, i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en samtid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede. I denne boken gis en grundig oversikt over fagfeltet. Faget handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring av enkeltindividers kompetanse, holdninger og organisatoriske atferd. Forandring fører ofte til samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle prosesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, forventninger, følelser og blandede erfaringer Kr 449,- Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å forandre i organisasjoner. Tom Karp er professor i ledelse ved Markedshøyskolen. Hans forskning er i hovedsak konsentrert om ledelse, forandringsledelse, selvledelse, lederutvikling, organisatorisk forandring og personlig utvikling. I tillegg har han bred praktisk erfaring med gjennomføring av forandringsprosjekter, både som rådgiver og fra sin tidligere karriere som leder på toppnivå. 15

18 ORGANISASJON OG LEDELSE Kr 369,- Adam Grant Gi og ta Hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre Adam Grant undersøker hvorfor noen klatrer til topps på jobben, i politikken og i organisasjonslivet, og han viser at suksess avhenger av hvordan vi omgås hverandre. Gi og ta viser hva nettverking, samarbeid, påvirkning, forhandlinger og lederskap har til felles. De fleste opptrer enten som «skaffere», «delere» eller «balansekunstnere». Skaffere forsøker å hevde seg ved å få så mye som mulig fra andre, mens balansekunstnerne gir så mye som de får tilbake. Delerne, derimot, er den sjeldne rasen som bidrar til andre uten å forvente noe i retur. Grant viser at disse tre personlighetstypene har stor innvirkning på suksess. Mens noen delere blir utnyttet og utbrent, oppnår resten svært gode resultater. Grant kombinerer forskning og historiefortelling når han viser hvordan en av USAs beste nettverkere utviklet kontaktnettet sitt, hvorfor den kreative hjernen bak et av de mest populære TV-showene er helt anonym, og hvordan vi kunne ha forutsett Enrons fallitt fire år før det var for sent. Adam Grant er den yngste professoren ved The Wharton School og en ettertraktet foredragsholder. Han har en ph.d. i organisasjonspsykologi fra University of Michigan og en B.A. fra Harvard University. 16

19 Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik Idea Work Om profesjonell kreativitet ORGANISASJON OG LEDELSE Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? Og hva kan de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklerne innen bankvirksomhet og trading-analyse ha til felles? Boken Idea Work. Om profesjonell kreativitet kan gi deg svarene. Boken bygger på et fireårig forskningsprosjekt med samme navn. I dette prosjektet sammenlignet en gruppe norske og internasjonale forskere praksis for ekstraordinært idéarbeid i seks virksomheter: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, SpareBank 1, Thompson Reuters Point Carbon og Aftenpostens A-magasinet. Forfatterne viser i Idea Work hvordan disse ledende bedriftene jobber forbausende likt når de arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer s Kr 398,- Idea Work finnes på norsk og engelsk. «Prepare to be surprised. This book on idea work significantly enriches how we see, understand and do the everyday work of making ideas transformative. The book is simultaneously simple and profound, playful and serious, practical and theoretical...» Jane Dutton, Robert L. Kahn Distinguished University Professor of Business Administration and Psychology, University of Michigan Arne Carlsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har ledet prosjektet «Idea Work». Stewart Clegg er professor og direktør ved Senter for ledelse og organisasjonsstudier ved University of Technology, Sydney, og visiting professor ved Universidade Nova, Lisbon, Copenhagen Business School og EM-Lyon. Reidar Gjersvik driver aksjonsforskning om kunnskap, endring, læring og idearbeid i organisasjoner. 17

20 ORGANISASJON OG LEDELSE s Kr 349,- Kim S. Cameron og Robert E. Quinn Identifisering og endring av organisasjonskultur De konkurrerende verdier Hva er organisasjonskultur? Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? Hvilken lederkompetanse trengs? Forfatterne ønsker med boken Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse. Forfatterne tar utgangspunkt i etablert teori, et omfattende empirisk materiale og egen konsulentpraksis. Grunnholdningen deres er analytisk, pragmatisk og konstruktiv. Cameron og Quinn får frem at verden er tvetydig og utspiller seg i paradoksene. De vet at det er krevende å få til bevisste endringer av organisasjonskultur, men at det nettopp derfor er viktig å vite hva man gjør. Boken har blitt en internasjonal bestselger innen fagbøker, med stor aksept både i akademia og blant praktikere. Den norske oversettelsen er basert på tredje utgave av Diagnosing and Changing Organizational Culture fra Boken bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boken, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring. Boken egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter. 18

21 Tina Søreide Korrupsjon Mekanismer og mottiltak ORGANISASJON OG LEDELSE Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Fremstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon s Kr 349,- Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk fremstilling av temaet, men boken er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene. Tina Søreide er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Hun er nå postdoktor ved Juridisk fakultet i Bergen for å bidra til å belyse strafferettslige utfordringer og har permisjon fra sin forskerstilling ved Chr. Michelsens Institutt. Hun har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer siden 1999, i en rekke industrier, statlige etater og land, og har utgitt mange fagpublikasjoner om temaet. 19

22 ORGANISASJON OG LEDELSE Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.) Medieøkonomi Konflikt og samspill Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som «et foreldreløst barn». Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi s Kr 349,- Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et: mediepolitisk samfunnsperspektiv viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle industriperspektiv analyserer medieutviklingen som en industriell prosess markedsperspektiv diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering bedriftsperspektiv drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter produktperspektiv analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier. Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk på Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d. med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.phil.). Øvrige bidragsytere er Johann Roppen (ph.d.) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d.) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d.) fra Høgskolen i Gjøvik. 20

23 Arne Krokan Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi ORGANISASJON OG LEDELSE Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor s Kr 269,- Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan Den digitale økonomien 2010 Kr 439,- 21

24 ORGANISASJON OG LEDELSE Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk Liker liker ikke Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen? s Kr 349,- Liker liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boken nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene. Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning har fokusert på valg, valgkamp og politisk kommunikasjon. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet. Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 22

25 Helene Loe Colman Organisasjonsidentitet ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess? Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokens første del beskrives i korte trekk: Hva organisasjonsidentitet er Hvordan organisasjonsidentitet utvikles I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boken tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering. Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp og fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering. 23

26 ORGANISASJON OG LEDELSE Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre og Kristin Woll Organisasjonsteori Organisasjonsteori er utviklet for undervisningsformål av et forfatterlag som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høgskoler Kr 539,- Boken bygger på den svenske Organisation och organisationer av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Det sterke svenske forfatterlaget har fått med seg Kristin Woll som medforfatter til den norske utgaven. Boken gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den er organisert etter den historiske utviklingen av organisasjonsteorien. Slik synliggjøres konteksten som ulike skoleretninger og teorier vokser frem i. Boken dekker de emner som tradisjonelt inngår i organisasjonsteorifaget slik det undervises på universitet og høyskoler. Ulla Eriksson-Zetterquist er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet, hvor hun leder GRI, som er høgskolens institutt for tverrvitenskapelig forskning. Thomas Kalling er professor og leder på Institutet för Ekonomisk forskning ved Universitetet i Lund. Alexander Styhre er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Kristin Woll er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø. 24

27 Beate Elstad og Donatella De Paoli Organisering og ledelse av kunst og kultur ORGANISASJON OG LEDELSE Kunst- og kulturfeltet har spesielle egenskaper som gjør at det trenger egne analyser og egen teori. Forfatterne har skrevet en fagbok som systematiserer undersøkelser, forskning, teori og bidrag om organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. I boken diskuteres spørsmål knyttet til organisering og ledelse av kunstinstitusjoner, kunstneriske grupper, begivenheter, frilansere og småbedrifter, nettverk, og kunstproduksjoner. Hvorfor er kunstinstitusjoner så vanskelig å endre? Hvordan fremme kreativitet i ensembler og grupper? Hvilke interessenter må festivalledere håndtere? Hvordan motivere og lede frivillige? Hvordan starte egen virksomhet? Hvordan kan frilansere lede seg selv i det daglige arbeidet? Hva slags betydning kan nettverk ha? Hvordan organisere og lede kunstproduksjoner? utgave 356 s Kr 499,- Organisering og ledelse av kunst og kultur er aktuell for ledere i kunst- og kulturfeltet, kunstnere og kulturarbeidere, kulturbyråkrater og administratorer så vel som fagfolk, forskere og studenter som er interessert i organisering og ledelse av kunst og kultur. «... et must for alle som jobber med kultur- eller kulturprosjektledelse i Norge og den eneste fagkilde på feltet som er basert på norske forhold.» Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo kommune Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse. Beate Elstad har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er førsteamanuensis og fagansvarlig for årsstudiet i kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun foreleser i organisasjon og ledelsesfag generelt og spesifikt innen kunst- og kulturfeltet. 25

28 ORGANISASJON OG LEDELSE Kjell Arne Røvik, Eli Moksnes Furu og Tor Vidar Eilertsen (red.) Reformideer i norsk skole Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer. I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål: Hvor kommer reformideene fra? Hva handler de om? Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren? Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen? Boken vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt. Tor Vidar Eilertsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Eilertsen har over 20 års erfaring innen lærerutdanning. Eli Moksnes Furu er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Furu er særlig opptatt av skoleutvikling og utdanningsledelse. Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Røvik spesialiserer seg innen kunnskapsgrunnlaget for omstilling i organisasjoner. 26

29 Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.) Strategisk HRM ORGANISASJON OG LEDELSE Strategisk HRM er en lærebok på norsk for bachelor- og masterstudenter, og for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk Human Resources Management (HRM) og hvordan dette kan utvikles. Strategisk HRM handler om kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk HRM i en HRavdeling. Boken viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt er i sterk endring. Boken presenterer ulike ansettelsesformer og tiltak som virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskraften og kompetansen de trenger. HRM virker gjennom de ansatte, og de ansattes oppfatninger av HRM er også viktig for deres egen innsats. Boken legger derfor vekt på å presentere ulike modeller og strategier som kan sikre gode resultater for virksomheten, men også behovene til den enkelte medarbeider Kr 599,- Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, i I perioden var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid, og siden gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Øvrige bidragsytere: Gunhild Bjaalid, Iver Bragelien, Lars Asle Einarsen, Trude Furunes, Svein Tvedt Johansen, Jan Erik Karlsen, Stein Knardahl, Ola Kvaløy, Annet H. de Lange, Jon Erland Lervik, Ingunn Hybertsen Lysø, Einar Marnburg, Kjersti Melberg, Torstein Nesheim, Karen Modesta Olsen, Trude Høgvold Olsen, Thomas Smedsvig, Laura E. Mercer Traavik, Ingvild Vartdal og Beatrice I.J.M. van der Heijden. 27

30 ORGANISASJON OG LEDELSE Ole Chr. Gulli og Kjell Standal Styrehåndboken Styrehåndboken er en håndbok i ordets rette forstand. Den inneholder alt det et styremedlem, en virksomhetsleder eller en eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt utbytte av styrearbeidet. Boken egner seg for det erfarne så vel som det ferske styremedlemmet. Selv om aksjeloven står sentralt som næringslivslov, er boken anvendelig både med tanke på styrearbeid innen det private næringsliv og det offentlige utgave Denne 7. utgaven er oppdatert med hensyn til de over 20 endringene som ble foretatt i aksjeloven i Boken består av to deler: Første del er «verktøykassen». Denne delen beskriver de daglige utfordringene i styret, som innholdet i og strukturen på styrearbeidet, og verktøyene som riktig brukt fører til et praktisk og effektivt styrearbeid. Første del omhandler også grunnleggende prinsipper og forutsetninger for det gode styrearbeid. Bokens andre del er «ressursbanken». Denne delen beskriver prosesser og utfordringer som virksomheten står eller kan stå overfor. Ole Chr. Gulli er siviløkonom fra NHH og har arbeidet som styremedlem i og rådgiver for mindre og mellomstore bedrifter i en årrekke. Han har vært både selvstendig næringsdrivende og daglig leder av virksomheter. Nå driver han sitt eget selskap Styre & Stell AS, med prosjektutvikling, investeringer og styrearbeid. Gulli er hyppig brukt som kursleder i styrearbeid, både på bedriftsinterne og eksterne kurs. Kjell Standal er utdannet cand. mag., og har arbeidet både i offentlig og privat sektor. Han har vært rektor ved to av BIs regionale høgskoler og foreleser fortsatt for Handelshøyskolen BI innen fagfeltet styrearbeid. Han har også hatt en deltidsstilling ved Høgskolen i Molde. Han benyttes flittig som foreleser og kursholder i både små og store selskaper. I dag eier og driver han Elinora Consulting AS, et konsulentselskap som har spesialisert seg på styrearbeid. 28

31 Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo Tjenestedominant logikk Premisser, perspektiver og muligheter ORGANISASJON OG LEDELSE I 2004 publiserte Stephen L. Vargo og Robert F. Lusch en banebrytende artikkel om hvordan verdiskapning bør forstås gjennom en «tjenestedominant (TD) logikk». Der beskriver de en overgang fra et varefokusert og bedriftsorientert syn til et tjenestefokusert og kundeorientert perspektiv. I denne etterlengtede boken presenterer forfatterne en grundig redegjørelse for prinsipper og anvendelse av TD-logikken. De beskriver et tydelig alternativ til det dominerende synet på den planstyrte, produksjonsorienterte og profittmaksimerende bedriften, gjennom å stille opp et solid rammeverk for organisasjonen basert på ti grunnleggende prinsipper For bedrifter og organisasjoner har TD-logikken en betydning langt utover det rent markedsføringsmessige, og er uavhengig av bransje. Boken gir leseren en forståelse av hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanismen i alle sosiale og økonomiske transaksjoner. Den er skrevet i en lett tilgjengelig stil og vil appellere til både studenter, forskere og bedriftsledere. Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer. Robert F. Lusch er professor i entreprenørskap ved Eller College of Management, University of Arizona. Han var tidligere redaktør i Journal of Marketing og styreformann i American Marketing Association. I sin forskning fokuserer Lusch på markedsføringsstrategi og -teori, spesielt på tjenestedominant logikk. Den norske utgaven av boken har et forord skrevet av professor Bård Tronvoll ved Høgskolen i Hedmark i samarbeid med forfatterne. 29

32 ORGANISASJON OG LEDELSE Jan Kristian Karlsen Tid til arbeid tid til overs Hvilke utfordringer står kunnskapsarbeidere og deres arbeidsgivere overfor i dag, og hvordan kan disse utfordringene løses? Arbeidsdagen er i endring. Gamle mønstre brytes opp. Kravene til konkurransekraft øker. Mobil hverdag og fleksibilitet brer om seg. Skillet mellom arbeid og fritid blir mer utydelig. Effektive og gode arbeidsdager vil kreve at kunnskapsarbeiderne og ledere i virksomhetene mestrer arbeidsmåter som er tilpasset den nye virkeligheten. Imidlertid handler det også om rammebetingelser i samfunn og arbeidsliv, hvilke løsninger og ordninger den enkelte virksomhet tilbyr, og hvordan medarbeidere bruker betingelsene. I Tid til arbeid tid til overs belyser forfatteren viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i kunnskapsorganisasjoner. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal forskning, og på forfatterens egne erfaringer og eget tallmateriale. Boken har fokus på følgende temaer: Hvordan skape effektive arbeidsdager Hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen påvirker effektiviteten Hvordan forholdet mellom IT-systemer og organisering er misforstått i dagens arbeidsliv Hvordan generasjonsspenninger vil prege fremtidens arbeidsliv Hvordan ledere i kunnskapsbedrifter kan balansere egne behov og medarbeidernes behov for lederskap i et fleksibelt og krevende arbeidsliv Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Karlsen har høy kunnskap om mobil hverdag, effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser, både private og offentlige virksomheter i inn- og utland. Karlsen arbeider også med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer og tidsbruksanalyser. 30

33 Trond Vernegg og Magne Otterdal Valebrokks metode Et hjerte av gull, en neve av stål ORGANISASJON OG LEDELSE Hvorfor ble Kåre Valebrokk en historisk medieleder, det flere har kalt en medielegende? I Valebrokks metode går forfatterne bak mytene og anekdotene og beskriver en av Norges mest bemerkelsesverdige ledere og virksomhetsbyggere, en person helt utenom det vanlige. Boken handler om hvordan Valebrokk drev frem sine prosjekter, hvordan han skrev, hvordan han forvandlet Dagens Næringsliv og TV2 og videreutviklet disse mediebedriftene. Valebrokk visste hvordan han skulle lede sine medarbeidere til suksess og hvordan han skulle forholde seg til sine eiere og styrer. Han utviklet nye publikasjoner og kanaler og bygget nettverk. Valebrokk ble en av norsk næringslivs sterkeste ledere som frihetsdyrkende journalist og redaktør s Kr 398,- Valebrokks strategier og metoder er inspirerende for dagens og fremtidens medarbeidere og ledere, ikke bare i pressen, men for alle som er opptatt av å tenke nytt, igangsette prosjekter og sette ideer og ambisjoner ut i livet. Boken er en levende fortelling om en person med ekstrem oppdrift og vilje og evne til å skape noe. Magne Otterdal var medarbeider i Dagens Næringsliv fra , tre tiår hvor han var tett involvert i utviklingen av avisen, hvorav 15 år under Valebrokks lederskap. Otterdal gikk «Valebrokk-skolen» som utøvende journalist i felten, som desksjef, som korrespondent og redaksjonssjef. Han var medgründer av Oslo Business Memo i 2010, en medievirksomhet som driver nyutvikling bl.a. i redaksjonell virksomhet og publisering. Trond Vernegg har presseerfaring fra Farmand, Frisprog, Se og Hør, Billedbladet NÅ og Dagens Næringsliv. Fra 1986 har han arbeidet som forretningsadvokat og styremedlem i en rekke selskaper og han har vært formann i Riksmålsforbundet siden Etter at han gikk over i advokatvirksomhet etter en periode som journalist under Kåre Valebrokks ledelse, har han opprettholdt kontakten og vært samtaleog diskusjonspartner med Valebrokk gjennom nær 30 år. 31

34 ORGANISASJON OG LEDELSE Gerd Engelsrud Styring og vern Arbeidsrett i offentlig sektor Boken gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten både på individuelt og kollektivt nivå. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og konkrete tariffavtaler i offentlig sektor s Kr 629,- Gerd Engelsrud Oppgaver i arbeidsrett Oppgaver i arbeidsrett er et oversiktlig og praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Blant annet løfter forfatteren frem sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Forfatteren gir generelle råd om det å skrive oppgaver og om hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Boken inneholder praktiske og teoretiske oppgaver samt kontrollspørsmål s Kr 199,- Storeng, Beck & Due Lund Arbeidsrett Boken henvender seg til alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgivere og arbeidstakere har i et ansettelsesforhold. Den vil være et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner og er også velegnet til undervisning ved høgskoler og universiteter s Kr 298,- 32

35 Jan Erik Karlsen Forbi bunnlinjen Balansert HMS-økonomi ORGANISASJON OG LEDELSE Forfatteren forklarer hvordan virksomheter kan bruke IK-HMS-regelverket til å utvikle en helhetlig styringsmodell for fleksibel, lønnsom og bærekraftig produksjon. Boken trekker veksler på bedriftsøkonomi, strategi og verdibasert HMS-ledelse, og bygger på forfatterens mangeårige forskning innen HMS-feltet s Kr 349,- Jan Erik Karlsen Metoder for HMS-regulering Boken knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men de krever også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Boken presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene på HMSfeltet s Kr 419,- Jan Erik Karlsen Systematisk HMS-arbeid Ledelse for organisatorisk bærekraft Systematisk HMS-arbeid gir en prinsipiell og praktisk innføring for studenter og ansatte i bedrifter som ønsker å lære HMS-ledelse. Forfatteren presenterer ulike perspektiver på HMS-utfordringer, diskuterer modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen på arbeidsplassen og viser hvordan man kan iverksette effektive HMS-tiltak s Kr 369,- 33

36 ORGANISASJON OG LEDELSE Ole André Bråten Håndbok i krisehåndtering Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Alle nivåer i en organisasjon må være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Boken gir derfor verktøy for å forebygge og mestre kriser s Kr 199,- Ole André Bråten Håndbok i konflikthåndtering Forebygging av trakassering, trusler og vold Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Boken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon s Kr 319,- Jonas Eriksen Krise- og beredskapsledelse Teamtrening Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Hvordan kan vi best trene på effektiv krise- og ulykkeshåndtering? Boken presenterer en struktur som kan anvendes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Målgruppen er personell som arbeider i team eller med teamutvikling innen krise- og ulykkeshåndtering s Kr 419,- 34

37 ORGANISASJON OG LEDELSE Roald Nygård Aktør eller brikke? 2007 Kr 439,- Marcus Selart A leadership perspective on decision making 2010 Kr 439,- William Brochs-Haukedal Arbeids- og lederpsykologi 8. utgave 2010 Kr 629,- Per Øystein Saksvik (red.) Arbeids- og organisasjonspsykologi 3. utgave 2011 Kr 659,- Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.) Klinisk organisasjonspsykologi 2009 Kr 579,- Per Øystein Saksvik Mestring av endringer i arbeidslivet 2008 Kr 179,- Tom Tiller og Svein Helgesen Bedre leder 2011 Kr 259,- Birger Wersland Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler 2010 Kr 269,- 35

38 ORGANISASJON OG LEDELSE W. Chan Kim og Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy 2010 Kr 189,- Jan Erik Karlsen og Erik F. Øverland Carpe futurum! 2010 Kr 439,- Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.) Et helsevesen uten grenser? 2. utgave 2009 Kr 539,- Siri Granum Carson og Norunn Kosberg Etikk 2011 Kr 349,- Knut Høivik Foretaksstraff 2012 Kr 890,- Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland Fra ord til handling 2007 Kr 439,- Jon-Arild Johannessen og Bjørn Olsen Fremtidige strategier og organisasjonsformer 2009 Kr 539,- Bente R. Løwendahl og Fred Wenstøp Grunnbok i strategi 3. utgave 2010 Kr 629,- 36

39 ORGANISASJON OG LEDELSE Halvor Nordby Kommunikasjon og helseledelse 2009 Kr 309,- Rolf Lunheim Kulturforståelse for næringslivet 2010 Kr 339,- Cathrine Filstad og Gunnhild Blåka Learning in Organizations 2006 Kr 399,- Tom Karp Ledelse i sannhetens øyeblikk 2010 Kr 439,- Petter Gottschalk Ledelse og økonomisk kriminalitet 2010 Kr 419,- Otto Ottesen (red.) Ledelse 2011 Kr 379,- Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset Makt og verdighet 2008 Kr 659,- Nicholas Ind Meaning at Work 2010 Kr 199,- 37

40 ORGANISASJON OG LEDELSE Nicholas Ind Å skape mening på jobb (e-bok) 2011 Kr 269,- Helga Aune og Preben Mo Fredriksen Norwegian Employment Law 2008 Kr 309,- Henning Jakhelln Oversikt over arbeidsretten 4. utgave 2006 Kr 849,- Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen (red.) Utfordringer for norsk planlegging 2012 Kr 439,- Siw Skrøvset og Tom Tiller Verdsettende ledelse 2011 Kr 259,- Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak Økonomi og helse 2. utgave 2008 Kr 519,- Kjell Løvik Øvelse gjør mester 2010 Kr 469,- 38

41 _ et uunnværlig verktøy for deg som jobber med arbeidsrett eller har personalansvar! arbeidsrett.no er et online oppslagsverk med detaljerte og fyldige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemndloven og allmenngjøringsloven. I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer og konkurranseklausulene grundig behandlet. arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten, med logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker til rettskilder eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, og ajourføres fortløpende. Enten du er advokat, arbeidsgiver, personalleder, tillitsvalgt eller student, vil arbeidsrett.no, i bokform eller på nett, være et nyttig verktøy for deg som arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Informasjon om abonnementspriser og lisenser, gratis prøvetilgang og studenttilgang finnes på ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSMILJØLOVEN Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.) Kr 1189,- ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSTVISTLOVEN Jakhelln, Gisle og Aune (red.) Kr 529,- 39

42

43 Innovasjon og entreprenørskap

44 INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi s Kr 399,- Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen forretningsmodellinnovasjoner kan gjennomføres i praksis. Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. 42

45 Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik Idea Work Om profesjonell kreativitet INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? Og hva kan de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklerne innen bankvirksomhet og trading-analyse ha til felles? Boken Idea Work. Om profesjonell kreativitet kan gi deg svarene. Boken bygger på et fireårig forskningsprosjekt med samme navn. I dette prosjektet sammenlignet en gruppe norske og internasjonale forskere praksis for ekstraordinært idéarbeid i seks virksomheter: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, SpareBank 1, Thompson Reuters Point Carbon og Aftenpostens A-magasinet. Forfatterne viser i Idea Work hvordan disse ledende bedriftene jobber forbausende likt når de arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer s Kr 398,- Idea Work finnes på norsk og engelsk. «Prepare to be surprised. This book on idea work significantly enriches how we see, understand and do the everyday work of making ideas transformative. The book is simultaneously simple and profound, playful and serious, practical and theoretical...» Jane Dutton, Robert L. Kahn Distinguished University Professor of Business Administration and Psychology, University of Michigan Arne Carlsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har ledet prosjektet «Idea Work». Stewart Clegg er professor og direktør ved Senter for ledelse og organisasjonsstudier ved University of Technology, Sydney, og visiting professor ved Universidade Nova, Lisbon, Copenhagen Business School og EM-Lyon. Reidar Gjersvik driver aksjonsforskning om kunnskap, endring, læring og idearbeid i organisasjoner. 43

46 INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.) Innovasjon organisasjon, region, politikk Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Innovasjon organisasjon, region, politikk diskuterer sentrale begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk økonomi s Kr 449,- Boken gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og regioner, og hvorfor noen bedrifter og regioner fremstår som særlig innovative, mens andre bedrifter og regioner i liten grad evner å utvikle nye varer og tjenester. Videre beskriver boken hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres, og Norges utfordringer og muligheter innen innovasjonspolitikk. Arne Isaksen er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk. Birgit Abelsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og forsker særlig på struktur og endring i helsevesenet. Abelsen var under arbeidet med boken direktør for Norut Alta. Hun har ledet forskerprosjektet i VRI- Finnmark. Stig-Erik Jakobsen er professor i økonomisk geografi og leder for Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen. Han har særlig forsket på regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikk. Øvrige bidragsytere er Sveinung Eikeland, Arild Aurvåg Farsund, Arnt Fløysand, Jens Kristian Fosse, Knut Hidle, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, James Karlsen, Trine Kvidal, Torbjørn Lorentzen, Roger Henning Normann, Kristin Wallevik, Kristin Woll og Tor Helge Aas. 44

47 Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.) Innovative kommuner INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Boken gir et bredt bilde av innovasjon i norske kommuner, og fokuserer både på kommunalt nyskapingsarbeid og resultatene av dette arbeidet. Forfatterne drøfter den normative og den analytiske bruken av innovasjonsbegrepet, samtidig som de diskuterer forskningen som er gjort på kommunalt utviklingsarbeid. Nils Aarsæther er dr.philos. og professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Toril Ringholm er dr.polit., arbeider som seniorforsker ved Norut og har ledet flere prosjekter innenfor lokalsamfunns- og regionalforskning. Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Avdeling for økonomi og organisasjonsfag, Høgskolen i Lillehammer s Kr 449,- Nicholas Ind, Clare Fuller og Charles Trevail Det samskapte merket Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker Samskaping, eller «co-creation», har de senere årene fått mye oppmerksomhet innenfor fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene. Det samskapte merket undersøker hvordan samskaping kan bidra til å hjelpe organisasjoner med å være nytenkende i forhold til kundene sine. Nicholas Ind er forfatter, konsulent og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen. Han har tidligere ledet Iconmedialabs konsulentavdeling i Sverige og drevet eget selskap i England. Ind har også skrevet Meaning at Work, The Corporate Image, Living the Brand og biografien til Terence Conran. Han har en doktorgrad i filosofi fra The European Graduate School i Sveits. Clare Fuller og Charles Trevail er medforfattere på boken Det samskapte merket s Kr 379,- 45

48 INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.) Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 1: System og institusjon Tobindsverket Hva er innovasjon? oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om. Første bind handler om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer s Kr 439,- Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.) Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 2: Organisasjon og medvirkning en norsk modell? Andre bind av Hva er innovasjon? ser nærmere på den delen av norsk innovasjonsforskning som omhandler innovasjon på bedrifts- og organisasjonsnivå s Kr 398,- Nils Per Hovland Entreprenørskap og innovasjonsledelse Dette er boken for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive nyskaping på andre måter. Boken gir en praktisk stegfor-steg-fremstilling og viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Den kan ellers være interessant for dem som vil lære mer om entreprenørskap og utfordringer som ofte kan oppstå s Kr 398,- 46

49 Bjørn Willy Åmo Entreprenørskapsutdanning i endring INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Boken presenterer en fremgangsmåte for å kartlegge de forventningene og utfordringene en utdanningsinstitusjon som tilbyr entreprenørskapsutdanning møter. Den tegner også et bilde av entreprenørskap i Norge og inviterer til faglig debatt om hvordan entreprenørskap, utdanning og entreprenørskapsutdanning skal forstås og ageres s Kr 398,- Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.) Perspektiver på entreprenørskap Boken handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Den tar opp sentrale temaer som: forretningsplan, etableringsprosess, marked og kunderelasjoner, økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye selskaper i vekstfasen, Born Globals og prinsipper for e-business og entreprenørskap. Boken drøfter eksempler og caser som kobler teori og praksis s Kr 445,- Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Boken inneholder praktiske råd for planlegging og gjennomføring av brukertester, for eksempel når det gjelder websider, intranett, interne fagapplikasjoner, grensesnitt for mobile enheter, selvbetjeningsløsninger osv., også før man er ferdig. Testingen går både på innhold og brukervennlighet. Boken inneholder også tips, ekspertuttalelser og maler til bruk under tester s Kr 389,- 47

50

51 Markedsføring

52 MARKEDSFØRING Lena Mossberg og Malin Sundström Markedsføringsboka Markedsføringsboka er en grunnleggende innføringsbok i markedsføring. Boken hviler på en stødig teoretisk grunn, og er i sin form moderne, praktisk, rikt illustrert og oversiktlig. Hvordan markedsføringens ulike deler henger sammen blir forklart grundig, ofte ved å benytte nordiske eksempler s Kr 569,- Temaene i boken dekker kravene for kurset Markedsføring i NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Den norske utgaven har blitt tilpasset norske forhold, lover og regler. I Markedsføringsboka kan man følge markedsføreren Ida som jobber i en fiktiv bedrift. Leseren blir kjent med de problemene hun støter på i sin arbeidshverdag og hvordan hun velger å løse disse. Ved hjelp av karakteren Ida blir det abstrakte konkret, gjennom at leseren får se hvordan hun benytter sin kjennskap til grunnleggende teori for å løse problemstillinger i en krevende virkelighet. Markedsføringsboka er en komplett og moderne lærebok med alt det en student på grunnleggende nivå behøver. Boken er en oversettelse av den svenske Marknadsföringsboken (Studentlitteratur, 2011). Det vil på sikt bli utviklet en tilhørende nettressurs, med fordypningsmateriale og tilleggskomponenter som blant annet case og intervjuer samt eksamensrelevante øvingsoppgaver for studentene. Lena Mossberg er professor i markedsføring ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområder er innen opplevelsesøkonomi, kundeatferd, servicekvalitet og kundetilfredsstillelse. Hun har også en professor ll-stilling ved Handelshøyskolen i Bodø. Mossberg har tidligere utgitt to bøker, begge oversatt til norsk. Malin Sundström er lektor i markedsføring ved Högskolan i Borås, hvor hun underviser i markedsføring og konsumentatferd, med særlig fokus på e-handel og kjøpsbeslutninger. Hun har også en lang erfaring som oppdragsforsker. 50

53 MARKEDSFØRING Bendik M. Samuelsen, Adrian Peretz og Lars E. Olsen Merkevareledelse på norsk 2.0 Merkevareledelse er en av bedriftens viktigste strategier for å bygge og vedlikeholde verdier for eiere, kunder og ansatte. Et merke er en eiendel som må overvåkes og utvikles etter beste evne, i nær dialog med kundene. Til slutt er det kunden som avgjør hvor sterkt merket egentlig er; det er gjennom kjøp man skaper omsetning og prestasjoner i markedet. Merkevareledelse bør følge en tydelig prosess med gode verktøy. I Merkevareledelse på norsk 2.0 tar forfatterne utgangspunkt i hvilke verdier merket skal skape for eiere og kunder, for så grundig å presentere de nødvendige stegene for å nå de strategiske målene for merket. Denne andre utgaven befester bokens posisjon som den første norske akademiske læreboken om merkevareledelse fra et norsk perspektiv. Det er lagt stor vekt på tilpasning til norske forhold, og det er utviklet en egen merkevareblogg til boken utgave 514 s Kr 629,- Målgruppen for boken er alle som er interessert i merkevarebygging, uansett om de jobber i privat eller offentlig virksomhet, eller studerer merkevareledelse på universitet eller høyskole. Lars E. Olsen, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, er siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og arbeider med sin doktoravhandling ved Handelshøyskolen BI. Olsen har publisert arbeider i Journal of Advertising, European Journal of Marketing og Advances in Consumer Research, i tillegg til i norske tidsskrifter som Magma og Beta. Adrian Peretz, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, har en MBA fra Columbia Business School og PhD fra Norges Handelshøyskole. Han har mange års erfaring fra merkevareavdelingen i Mills, hvorav flere år som merkevaredirektør. Bendik Meling Samuelsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har sin doktorgrad fra NHH i 2004 innen markedsføring og kommunikasjon. Ved BI har han faglig ansvar for bachelorprogrammet i markedskommunikasjon, i tillegg til ansvar for kurs i merkevarebygging og markedskommunikasjon i BIs Master of Science program. 51

54 MARKEDSFØRING Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.) Medieøkonomi Konflikt og samspill Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi s Kr 349,- Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et mediepolitisk samfunnsperspektiv viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle industriperspektiv analyserer medieutviklingen som en industriell prosess markedsperspektiv diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering bedriftsperspektiv drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter produktperspektiv analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier. Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk på Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.phil.). Øvrige bidragsytere er Johann Roppen (ph.d) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d) fra Høgskolen i Gjøvik. 52

55 MARKEDSFØRING Arne Krokan Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor s Kr 269,- Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan Den digitale økonomien 2010 Kr 439,- 53

56 MARKEDSFØRING Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk Liker liker ikke Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen? s Kr 349,- Liker liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boken nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene. Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning har fokusert på valg, valgkamp og politisk kommunikasjon. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet. Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 54

57 MARKEDSFØRING Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo Tjenestedominant logikk Premisser, perspektiver og muligheter I 2004 publiserte Stephen L. Vargo og Robert F. Lusch en banebrytende artikkel om hvordan verdiskapning bør forstås gjennom en «tjenestedominant (TD) logikk». Der beskriver de en overgang fra et varefokusert og bedriftsorientert syn til et tjenestefokusert og kundeorientert perspektiv. I denne etterlengtede boken presenterer forfatterne en grundig redegjørelse for prinsipper og anvendelse av TD-logikken. De beskriver et tydelig alternativ til det dominerende synet på den planstyrte, produksjonsorienterte og profittmaksimerende bedriften, gjennom å stille opp et solid rammeverk for organisasjonen basert på ti grunnleggende prinsipper For bedrifter og organisasjoner har TD-logikken en betydning langt utover det rent markedsføringsmessige, og er uavhengig av bransje. Boken gir leseren en forståelse av hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanismen i alle sosiale og økonomiske transaksjoner. Den er skrevet i en lett tilgjengelig stil og vil appellere til både studenter, forskere og bedriftsledere. Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer. Robert F. Lusch er professor i entreprenørskap ved Eller College of Management, University of Arizona. Han var tidligere redaktør i Journal of Marketing og styreformann i American Marketing Association. I sin forskning fokuserer Lusch på markedsføringsstrategi og -teori, spesielt på tjenestedominant logikk. Den norske utgaven av boken har et forord skrevet av professor Bård Tronvoll ved Høyskolen i Hedmark i samarbeid med forfatterne. 55

58 MARKEDSFØRING Nina Furu Sjangerskriving i digitale kanaler Skal du lykkes med tekstene dine på nett, må du kunne tilpasse dem de ulike digitale kanalene. Klarer for eksempel kunden å finne siden din via søkemotorer? Formidler du informasjonen slik at brukerne forstår deg? Blir de inspirert til å like og dele din oppdatering på Facebook? Det er teksten som avgjør om du lykkes s Kr 319,- I Sjangerskriving i digitale kanaler får du viktige innspill og veiledning i kunsten å skrive godt og riktig for nett. Du lærer å tilpasse form og innhold til nettopp den sjanger du liker å uttrykke deg i, alt fra nyhetstekster, blogginnlegg og netthandelstekster, til markedsføring via e-post, oppdateringer på Facebook og Twitter. Skal du kommunisere godt i vår digitale verden, er denne boken et must! Nina Furu er en nestor innen norsk webkommunikasjon. Hun har vært nettredaktør for flere norske magasiner og portaler, driver Nettredaktørskolen i Oslo og er rådgiver for en rekke av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Hun er i dag seniorpartner i Webgruppen, og en mye brukt kursleder og foredragsholder i inn- og utland. Dette er hennes femte fagbok om webkommunikasjon. Ove Dalen Effektiv nettskriving 2009 Kr 489,- 56

59 MARKEDSFØRING Nicholas Ind, Clare Fuller og Charles Trevail Det samskapte merket Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker Samskaping, eller co-creation, har de senere årene fått mye oppmerksomhet innen fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene s Kr 379,- Petter A. Berg Kunsten å selge Etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner En rekke undersøkelser viser at salg og relasjonsbygging vurderes som de viktigste og mest kritiske forretningsprosesser i flertallet av bedriftene. Boken gir leseren grunnleggende kunnskaper for å mestre denne prosessen. Kunsten å selge tar sikte på å være en praktisk håndbok for studenter, selgere og ledere s Kr 499,- Petter A. Berg Salgsledelse om coaching av selgere Boken beskriver først og fremst hvordan salgslederes atferd bør endres fra lederatferd til coachingatferd, som er en mer omfattende og støttende lederatferd. Dette vises ved den vekt som legges på inspirasjon, motivasjon, tillit og dialog s Kr 539,- 57

60 MARKEDSFØRING Ann-Jorid Pedersen Opplevelsesøkonomi Kunsten å designe opplevelser Boken gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien kan gi. Boken bygger på en kombinasjon av teori, forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste opplevelsesbedrifter. Boken er skrevet både for studenter og for dem som har befatning med opplevelser i sitt arbeid s Kr 349,- Aksel Tjora (red.) Festival! Mellom rølp, kultur og næring Boken inneholder analyser av festivalenes betydning for bl.a. sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boken argumenterer for at festivalene er viktige hendelser og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv s Kr 399,- Thomas Moen 123 blogg For nysgjerrige, nybegynnere og eksperter 123 blogg gir deg en innføring i hva en blogg er, hvordan du oppretter din egen blogg og hvordan du kan utvikle bloggen, få den til å engasjere og få flere til å besøke og følge den s Kr 268,- 58

61 MARKEDSFØRING Trond Blindheim, Thor Øivind Jensen, Frode Nyeng og Karl-Fredrik Tangen Forbruk 2004 Kr 499,- Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red.) Forbrukerens ansvar 2009 Kr 469,- Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.) Forbrukersosiologi 2007 Kr 579,- Trond Albert Skjelbred, Trond Blindheim og Idar Vollvik Idar Vollvik om PR 2009 Kr 339,- Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.) Markedets fremtid 2010 Kr 439,- Christian Grönroos Markedsføring av tjenester 1997 Kr 399,- Geir Gripsrud og Arne Nygaard Markedsføringskanaler 4. utgave 2005 Kr 539,- Tom Rosendahl og Torbjørn Hodne Markedsføring i et tverrfaglig perspektiv 2008 Kr 539,- 59

62 MARKEDSFØRING Thorolf Helgesen Markedskommunikasjon 6. utgave 2004 Kr 539,- Berit von der Lippe (red.) Medier, politikk og samfunn 5. utgave 2006 Kr 599,- Runar Døving Merkevarer 2007 Kr 389,- Micael Dahlén Nextopia 2011 Kr 269,- Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen Omdømme 2009 Kr 539,- Rune Bjerke og Nicholas Ind Organisasjonsdrevet merkebygging 2007 Kr 499,- Richard Normann Service Management 3. utgave 2000 Kr 379,- 60

63 NYTT I PRIVATRETTEN Nytt i privatretten utgis av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Formålet med utgivelsen er å holde leserne informert og oppdatert på viktige områder innenfor privatretten. Artiklene i Nytt i privatretten er skrevet av landets ledende forskere innenfor privatrettslige fag. I nyhetsbrevet finner du blant annet kommentarer til aktuelle dommer, informasjon om ny lovgivning, omtale av viktige nye bøker og informasjon om konferanser og kurs. Det kommer fire utgaver av Nytt i privatretten i året. Et årsabonnement koster 570,- (2014). Studentpris er kr 285,-. Nytt i privatretten blir kun distribuert som abonnement. Abonnement bestilles per telefon: eller e-post: Et doms- og emneregister for Nytt i privatretten er tilgjengelig på forlagets internettsider. Der finner du også eldre utgaver av bladet, som er gratis tilgjengelig i pdf-format. Se 61

64

65 Bedriftsøkonomi og finans

66 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS utgave 256 s Kr 449,- Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga Alt du trenger å vite om pensjon Alt du trenger å vite om pensjon fremstiller temaet pensjon på en lettfattelig måte. Ved hjelp av praktiske eksempler og illustrasjoner synliggjøres konsekvenser av aktuelle pensjonsvalg for så vel arbeidsgiver som arbeidstaker. Boken fremstiller helheten i pensjonssystemet på en unik måte og gir et godt grunnlag for økonomiplanlegging. Den er rik på nyttige tips og synliggjør mulige fallgruver. Forfatterne deler sine erfaringer med pensjonsreformen og redegjør for nye regler og forslag til nye tjenestepensjonsprodukter. De går blant annet grundig gjennom reglene om tjenestepensjon, med tips til hva bedriftene bør tenke på for å kunne foreta riktige valg. Boken er à jour per mars 2013, med blant annet Banklovkommisjonens delutredning II og III. Alt du trenger å vite om pensjon henvender seg både til privatpersoner, ansatte og bedrifter i privat og offentlig sektor. I bedriftene vil den være spesielt nyttig for alle som arbeider med pensjon, økonomi, seniorpolicy, omstilling m.m. Som leser får du en brukervennlig oversikt over pensjon fra folketrygden og arbeidsforhold samt private ordninger. Boken er skrevet av to av Norges fremste og mest erfarne eksperter på pensjon, Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Plahte er kjent for sine evner til å formidle komplekst stoff på en forståelig måte. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig å se i media. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. Tidligere arbeidet hun i mange år med pensjonsog trygdeytelser etter folketrygdloven og ulike trygdeavtaler i NAV Internasjonalt. Nordstoga har også skrevet fagartikler for ulike tidsskrifter. 64

67 Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi. Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen forretningsmodellinnovasjoner kan gjennomføres i praksis s Kr 399,- Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. 65

68 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.) Accounting, Management Control and Institutional Development Accounting, Management Control and Institutional Development addresses important contemporary and future research problems in the fields of accounting, management control and institutional development The topics covered in the book are grouped into three broad categories: 1) Governmental and public sector accounting research 2) Accounting and management control in different contexts 3) Management, organizations and institutional development Within each of these categories, the reader will find contributions and research questions that are at the forefront of academic research. The book will appeal to researchers and students alike and can be used as a resource at the graduate and post-graduate levels both in Norway and internationally. Contributors: Pawan Adhikari, Christian Eide Andvik, Anatoli Bourmistrov, James L. Chan, Barbara Czarniawska, Frøystein Gjesdal, Levi Gårseth-Nesbakk, Odd Birger Hansen, Rowan Jones, Sten Jönsson, Katarina Kaarbøe, Chamara Kuruppu, Anita Meidell, Andrei Mineev, Jan Mouritsen, Lars Niska, Salme Näsi, Olov Olson, Inger Johanne Pettersen, Kerstin Sahlin, John Skår and Konstantin Timoshenko. Hans Fredrik Marthinussen (red.) Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens Boken omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet som har tilknytning til flere land, går konkurs, herunder kompliserte spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig grundig behandler forfatterne den rettslige situasjonen ved bankinsolvens Kr 398,- 66

69 Erlend Haaskjold Kontraktsforpliktelser BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Boken omhandler hvilke regler som gjelder når man skal fastsette innholdet i kontrakter. Forfatteren gjennomgår forskjellige metoder som partene kan benytte for å oppnå en klar og presis angivelse av kontraktsgjenstanden. Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales), er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister utgave 736 s Kr 1099,- Olav Fr. Perland Tilretteleggeransvar Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner Forfatteren gir en faglig svært grundig, men samtidig praktisk gjennomgang av verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner. Kravene til informasjonsgrunnlaget og erstatningsansvar ved svikt i informasjonsgrunnlaget står sentralt i fremstillingen. Olav Fr. Perland er partner i advokatfirmaet Wiersholm AS, der han hovedsakelig arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen selskapsog kontraktsrett s Kr 1290,- 67

70 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte Personlig økonomi 2013/2014 Hvordan gjøre klokest mulige beslutninger for din privatøkonomi, gjennom hele livet? Personlig økonomi 2013/2014 viderefører den over 20 år lange suksessen til forgjengerne i Personlig økonomi-serien, og er oppdatert på det siste innen skattesatser, pensjonsregler og relevante lover og dommer. Boken er også utvidet med blant annet nytt stoff om fondssparing utgave 808 s Kr 749,- Personlig økonomi 2013/2014 kan brukes som et oppslagsverk, og de ulike kapitlene gir brukervennlige oversikter over sentrale emner som: sparing og investeringer lån boligøkonomi familieøkonomi skatt planlegging av personlig økonomi arv og arveavgift forsikring og pensjon Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelorgrad i finans. Han foreleser og forsker innen bank, finans og personlig økonomi. Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og partner i Epsilon Private Equity. Mjølhus har jobbet 20 år innen finans og media samt forelest ved Handelshøyskolen BI. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. 68

71 Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivende 2014 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Boken inneholder det viktigste som næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Denne utgaven er ajourført iht. lover og regler pr s Kr 839,- Arthur J. Brudvik Skatterett for økonomer Boken er et opplagt førstevalg for dem som ønsker en kortere innføring i skatterett. Den er en lettlest og informativ fremstilling av gjeldende skatteregler og er velegnet som lærebok på begynnernivå. Boken gir en kortfattet oversikt over gjeldende skattesystem og de grunnleggende prinsippene i skatteretten s Kr 428,- Arthur J. Brudvik Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag Boken viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger. Oppgavesamlingen er meget nyttig for alle som arbeider med skatt og regnskap. Den er dessuten en glimrende støttebok for studenter som arbeider med skatterett s Kr 439,- 69

72 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Bernt Arne Bertheussen og Espen Sirnes doit finans doit finans er et praktisk og lett tilgjengelig læreverk tilpasset bachelornivået innen investering og finansiering i økonomisk-administrative fag og på siviløkonomstudiet. Læreverket dekker alle emnene i læreplanen for faget, og består av teori, spørsmål og oppgaver i tillegg til et lynkurs i Excel s Kr 398,- Knut Høivik Foretaksstraff En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger Forfatteren gir en omfattende og grundig analyse av grunnvilkårene i straffeloven 48a for å straffe foretak, typisk aksjeselskaper. Utgangspunktet i bestemmelsen er et representasjonsansvar, altså at foretaket identifiseres med en fysisk representants lovbrudd, men bestemmelsen inneholder også regler om kumulasjonsansvar og organisasjonsansvar s Kr 890,- Jan Erik Karlsen Forbi bunnlinjen Balansert HMS-økonomi Forfatteren forklarer hvordan virksomheter kan bruke IK-HMS-regelverket til å utvikle en helhetlig styringsmodell for fleksibel, lønnsom og bærekraftig produksjon. Boken trekker veksler på bedriftsøkonomi, strategi og verdibasert HMS-ledelse, og bygger på forfatterens mangeårige forskning innen HMS-feltet s Kr 349,- 70

73 Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal Finansiell risikostyring BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Finansiell risikostyring handler om hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken inneholder en rekke eksempler som belyser hvordan dette kan håndteres i praksis, og den er aktuell både for studenter og praktikere innen finans s Kr 398,- Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal Finansiell risikostyring Oppgaver og løsninger Denne oppgaveboken til Finansiell risikostyring vil være et nyttig hjelpemiddel for studenter for å tilegne seg teorien som blir belyst i hovedboken. Boken kan også være aktuell for praktikere innen finans s Kr 129,- Geir Heivoll Jus for økonomiske og administrative studier Boken gir en oversikt over rettsregler på ulike sentrale områder som personer i økonomiske og administrative stillinger bør kjenne til. Den er skrevet for studenter på kortere økonomiske og administrative studier og egner seg også for andre som ønsker en enkel oversikt over sentrale regler på de områdene boken behandler s Kr 398,- 71

74 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Jens Henrik Larsen og Jon Mjølhus Formuesforvaltning Boken gir en helhetlig, praktisk og effektiv gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser. Den er svært aktuell som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og nyttig for alle som aspirerer til å få en s Kr 498,- Jens Henrik Larsen Formuesforvaltning. Oppgavehefte Formuesforvaltning. Oppgavehefte inneholder repetisjonsoppgaver til boken Formuesforvaltning. Oppgaveheftet er godt egnet som eksamenstrening og kan brukes uavhengig av hovedboken. I tillegg til oppgaver er det en utfyllende fasit og en oversiktlig formelsamling s Kr 198,- Ann-Jorid Pedersen Opplevelsesøkonomi Kunsten å designe opplevelser Boken gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien kan gi. Boken bygger på en kombinasjon av teori, forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste opplevelsesbedrifter. Boken er skrevet både for studenter og for dem som har befatning med opplevelser i sitt arbeid s Kr 349,- 72

75 Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i staten en innføring BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Boken åpner med en introduksjon til statlig sektor og inneholder sektorspesifikke forhold. Deretter redegjøres det for en del bestemmelser om praksis forbundet med statlig regnskap og budsjett. Det diskuteres dessuten på et bredere grunnlag hvordan regnskap og budsjett i statlig sektor inngår i en styringssammenheng s Kr 419,- Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i kommunesektoren en innføring Boken gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren og bidrar med faglig innsikt som vil være nyttig i tidsaktuelle debatter om regnskap, budsjett og styring i denne sektoren. Boken er skrevet for studenter innenfor økonomiske og administrative fag samt politikere, journalister og andre som ønsker innsikt i temaet s Kr 359,- Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i offentlig sektor en oppgavesamling Denne oppgaveboken hører til bøkene Regnskap og budsjett i staten og Regnskap og budsjett i kommunesektoren, og vil være et nyttig hjelpemiddel for å tilegne seg teori fra de to hovedbøkene

76 BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Filip Truyen Aksjonærenes myndighetsmisbruk 2005 Kr 869,- Knut Bergo Børs- og verdipapirrett 3. utgave 2009 Kr 539,- Knut Boye og Steen Koekebakker Finansielle emner 14. utgave 2006 Kr 659,- Jon Olav Mjølhus Finansmarkeder 2010 Kr 439,- Jone Engh Finansrådgivers ansvar og plikter 2009 Kr 419,- Knut Boye og Christine B. Meyer (red.) Fusjoner og oppkjøp 2. utgave 2008 Kr 439,- Petter Gottschalk Ledelse og økonomisk kriminalitet 2010 Kr 419,- 74

77 LOVER, FORSKRIFTER OG SAMLEUTGAVER Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: 75

78

79 Samfunnsøkonomi

80 SAMFUNNS- ØKONOMI Viggo Andreassen Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier Hver dag tas det en rekke beslutninger av de minste aktørene i det økonomiske systemet, nemlig konsumentene og produsentene. Flere av disse beslutningene er økonomisk motivert, og påvirker klimaet i verden. For å kunne forklare og senere påvirke disse beslutningene, må vi først forstå hvordan den økonomiske aktiviteten er organisert s Kr 549,- Innføring i mikroøkonomi gir en grundig innføring i både den økonomiske atferden til konsumenten og produsenten samt i ulike markedsøkonomiske system. I boken er det først og fremst de samfunnsøkonomiske aspektene som står i fokus. Boken er tilpasset innføringskurset i mikroøkonomi ved landets høgskoler og universiteter og følger nasjonalt råd for høyere utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for hvilke tema som skal behandles i faget. Det er også funnet plass til tema som usikkerhet, asymmetrisk informasjon og spillteori. Viggo Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han arbeider for tiden som instituttleder ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad hvor han også foreleser i mikroøkonomi. Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen Innføring i mikroøkonomi oppgaver og løsninger 2014 Kr 249,- 78

81 Arne Krokan Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi s Kr 269,- SAMFUNNS- ØKONOMI Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan Den digitale økonomien 2010 Kr 439,- 79

82 SAMFUNNS- ØKONOMI Leif Helland Årsak og tilfeldighet Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene Hvor godt kan vi si at spillmodeller beskriver menneskelig samhandling? Og hvilke svar kan laboratorieeksperimenter gi oss her? Flere samfunnsvitenskapelige fenomener analyseres best i spillmodeller. Det finnes spillmodeller for prisdannelse i markeder, demokratisk partikonkurranse, forhandlinger, frembringelse av fellesgoder, lobbying, og en lang rekke andre fenomener som samfunnsvitere er opptatt av. I senere år har en søkt svar på dette spørsmålet ved å gjennomføre kontrollerte laboratorieeksperimenter der en bestemt spillmodell gjenskapes i laboratoriet. Det rekrutteres subjekter som samhandler under spilleregler, informasjonsstruktur og belønninger som svarer til modellens. Belønningene er prestasjonsbaserte, og gis typisk sett i rede penger. Dette gir subjektene insentiver til å opptre tenksomt. Eksperimentene gir oss atferdsdata som kan analyseres. Og siden eksperimentellmetode tilordner subjektene til eksperiment- og kontrollgrupper på en tilfeldig måte, gir det oss et bedre grunnlag for å trekke slutninger om årsaker, enn det man typisk sett vil ha grunnlag for i feltdata. Eksperimenter med spillmodeller har vist at faktisk atferd ofte havner langt fra modellens likevekt. En forskningsfront har opptatt seg av standardmodellens forklaringskraft i fordelingsspørsmål, og spørsmål om frembringelse av fellesgoder. Det fremvoksende forskningsprogrammet gir nyanserte svar: Standardmodellen bryter sammen i noen situasjoner, og virker bedre enn forventet i andre. Leif Helland er statsviter og professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsområder er blant annet innenfor anvendt spillteori, sammenliknende politisk økonomi og partikonkurranse. Helland har publisert i flere anerkjente tidsskrifter, og har tidligere skrevet boken Demokrati og effektivitet (Universitetsforlaget, 2008) sammen med Rune Jørgen Sørensen. 80

83 SAMFUNNS- ØKONOMI Leiv Opstad Innføring i makroøkonomi 2010 Kr 599,- Leiv Opstad Innføring i makroøkonomi (oppgavebok) 2011 Kr 319,- Knut Anton Mork Makroøkonomi 3. utgave 2004 Kr 439,- Vidar Ringstad Kulturøkonomi 2005 Kr 379,- Vidar Ringstad Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider 5. utgave 2011 Kr 619,- Vidar Ringstad Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider (oppgavebok) 3. utgave 2011 Kr 349,- Vidar Ringstad Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 2007 Kr 439,- Erling Eide og Endre Stavang Rettsøkonomi 2. utgave 2008 Kr 749,- 81

84

85 Regnskap og revisjon

86 REGNSKAP OG REVISJON Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.) Accounting, Management Control and Institutional Development Accounting, Management Control and Institutional Development addresses important contemporary and future research problems in the fields of accounting, management control and institutional development The topics covered in the book are grouped into three broad categories: 1) Governmental and public sector accounting research 2) Accounting and management control in different contexts 3) Management, organizations and institutional development Within each of these categories, the reader will find contributions and research questions that are at the forefront of academic research. The book will appeal to researchers and students alike and can be used as a resource at the graduate and post-graduate levels both in Norway and internationally. Contributors: Pawan Adhikari, Christian Eide Andvik, Anatoli Bourmistrov, James L. Chan, Barbara Czarniawska, Frøystein Gjesdal, Levi Gårseth-Nesbakk, Odd Birger Hansen, Rowan Jones, Sten Jönsson, Katarina Kaarbøe, Chamara Kuruppu, Anita Meidell, Andrei Mineev, Jan Mouritsen, Lars Niska, Salme Näsi, Olov Olson, Inger Johanne Pettersen, Kerstin Sahlin, John Skår and Konstantin Timoshenko. Anatoli Bourmistrov, PhD, is a professor at Bodø Graduate School of Business (HHB)/University of Nordland (UiN). He is head of the section Accounting and Management Control and program coordinator of the joint degree programs Master of Science in Energy Management and Master of Science in Sustainable Management at HHB. He is also a project manager at the High North Center at HHB/UiN. Olov Olson has been a professor in business administration, especially accounting, since He was first employed by the Norwegian School of Economics, and since 1998 by the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. 84

87 Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte Personlig økonomi 2013/2014 REGNSKAP OG REVISJON Hvordan gjøre klokest mulige beslutninger for din privatøkonomi, gjennom hele livet? Personlig økonomi 2013/2014 viderefører den over 20 år lange suksessen til forgjengerne i Personlig økonomi-serien, og er oppdatert på det siste innen skattesatser, pensjonsregler og relevante lover og dommer. Boken er også utvidet med blant annet nytt stoff om fondssparing. Personlig økonomi 2013/2014 kan brukes som et oppslagsverk, og de ulike kapitlene gir brukervennlige oversikter over sentrale emner som: sparing og investeringer lån boligøkonomi familieøkonomi skatt planlegging av personlig økonomi arv og arveavgift forsikring og pensjon utgave 808 s Kr 749,- Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelorgrad i finans. Han foreleser og forsker innen bank, finans og personlig økonomi. Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og partner i Epsilon Private Equity. Mjølhus har jobbet 20 år innen finans og media samt forelest ved Handelshøyskolen BI. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. 85

88 REGNSKAP OG REVISJON utgave 282 s Kr 549,- Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein Regnskapsorganisering Bokføring og intern kontroll Regnskapsorganisering (tidligere Regnskapsorganisasjon) gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene 2. som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder når et regnskap skal utarbeides. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen er sentral i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt. Sjette utgave av Regnskapsorganisering er betydelig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven, med mer vektlegging av risikovurdering og styring av risiko. Sammenhengen mellom regnskapspostene, forretningsprosessene og de underliggende regnskapsrutinene er fortsatt et gjennomgående tema, og formålet er å vise hvordan den interne kontrollen må legges opp slik at de regnskapsrapportene som produseres er pålitelige og egnet som beslutningsgrunnlag for de ulike regnskapsbrukerne. Bokføringsloven med tilhørende forskrift har fått en grundig behandling i et eget kapittel. Både bokføringsloven og øvrige lovbestemmelser som regulerer pliktig rapportering er oppdatert med de lov- og forskriftsendringer som har funnet sted per Fremstillingen av intern kontroll og riskostyring er forankret i COSOs rammeverk for intern kontroll og helhetlig risikostyring. Hvert kapittel avsluttes med oppsummerende spørsmål. Løsninger til disse spørsmålene finnes som vedlegg bak i boken. I tillegg anbefales det at man arbeider med oppgavene i den tilhørende oppgavesamlingen Regnskapsorganisasjon. Bokføring og intern kontroll Oppgavesamling utgave 144 s Kr 339,- Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor og er ansatt som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS. 86

89 REGNSKAP OG REVISJON Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober

90 REGNSKAP OG REVISJON Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i staten en innføring Boken åpner med en introduksjon til statlig sektor og inneholder sektorspesifikke forhold. Deretter redegjøres det for en del bestemmelser om praksis forbundet med statlig regnskap og budsjett, og det diskuteres på et bredere grunnlag hvordan regnskap og budsjett i statlig sektor inngår i en styringssammenheng s Kr 419,- Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i kommunesektoren en innføring Boken gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren og bidrar med faglig innsikt som vil være nyttig i tidsaktuelle debatter om regnskap, budsjett og styring i denne sektoren. Boken er skrevet for studenter innenfor økonomiske og administrative fag samt politikere, journalister og andre som ønsker innsikt i temaet s Kr 359,- Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i offentlig sektor en oppgavesamling Denne oppgaveboken hører til bøkene Regnskap og budsjett i staten og Regnskap og budsjett i kommunesektoren, og vil være et nyttig hjelpemiddel for å tilegne seg teori fra de to hovedbøkene

91 REGNSKAP OG REVISJON Arne Kinserdal Finansiell rapportering og analyse/financial reporting and analysis 13. utgave 2005 Kr 539,- Arne Kinserdal Finansregnskap med analyse 13. utgave 2005 Kr 539,- Arne Kinserdal Grunnleggende finansregnskapsforståelse 5. utgave 2008 Kr 439,- Frøystein Gjesdal, Erlend Kvaal og Steinar S. Kvifte (red.) Internasjonale regnskapsstandarder 2006 Kr 589,- Bror Petter Gulden Revisjon 6. utgave 2010 Kr 759,- Bror Petter Gulden Oppgavesamling i revisjonsfag 7. utgave 2010 Kr 439,- Bjørn Torgrimsen og Marianne Husby Oppgavesamling i skatterett 12. utgave 2012 Kr 429,- Atle Johnsen og Erlend Kvaal Regnskapsloven 1998 Kr 699,- 89

92

93 Metode

94 METODE Simen Andersen Øyen og Birger Solheim Akademisk skriving en skriveveiledning Du kan lese og pugge så mye du orker, men det er de skriftlige arbeidene du produserer i løpet av studiet du i hovedsak evalueres ut fra. Du får med andre ord ikke karakterer ut fra hva du kan, men ut fra hvordan du formidler dette i en tekst s Kr 249,- Akademisk skriving en skriveveiledning skal hjelpe deg til nettopp det: å knekke den akademiske skrivekoden og få deg i gang med å skrive tekster slik sensorene vil ha dem. Å bli flink til å skrive krever øvelse på lik linje med å lære å spille piano eller å bli en dyktig fotballspiller. Og den samme regelen gjelder her: Regelmessig øvelse gjør mester. Forfatterne gir studentene pedagogiske råd om hvordan de bør jobbe med en tekst, hvordan de kan komme i gang tidlig med skrivingen og hvordan de kan forstå og gjøre bruk av den akademiske sjangeren når de studerer. Rådene som gis illustreres med teksteksempler fra bachelor- og masteroppgaver. Forfatterne har i en årrekke undervist og veiledet studenter i førstesemesteremnet Akademisk skriving ved Universitetet i Bergen. Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen «Multiple moderniteter» og «multiple demokratier»: en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og blant annet vært medredaktør på antologien Markedets fremtid (2010) og Humanioras fremtid (2011). Birger Solheim er førsteamanuensis i tysk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og jobber nå som faglig koordinator for Akademisk skriving. Han har publisert bøker, vitenskapelige artikler, intervjuer, oversettelser og bokennmeldelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han holdt en rekke foredrag og workshops om skriving for forskjellige fagmiljøer. I tillegg har Anders Johansen, professor i sakprosastudier ved Universitetet i Bergen, skrevet kapittelet Sett i gang!. 92

95 METODE Bente R. Løwendahl og Fred Wenstøp Skriv gode oppgaver! Skriv gode oppgaver! er en oversiktlig og praktisk bok for alle som skal skrive en akademisk oppgave. Boken er rik på tips, konkrete eksempler og anvendt kunnskap om oppgaveskriving. Den inkluderer blant annet innsikt i bruk av verktøy som SPSS, Excel og Word samt oversikt over nyttige databaser. Boken egner seg spesielt for studenter som vil lære å skrive gode oppgaver, men den egner seg også godt for studentveiledere. I denne andre utgaven har alle verktøyene blitt oppdatert til å gjelde de siste tilgjengelige versjonene per mars utgave 82 s Kr 239,- Bente R. Løwendahl, ph.d. (Wharton), er professor ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet en rekke artikler, bokkapitler og bøker og har spesielt interesse for kunnskapsintensive tjenestebedrifter. Hun er også nasjonalt fagansvarlig (med Fred E. Wenstøp) for strategifaget på bachelorstudiene. Fred Wenstøp har en doktorgrad i Management Science fra University of California, Berkeley. Han er professor ved Handelshøyskolen BI, og har utviklet selvvalgt prosjektoppgave som evalueringsform i fagene strategi og beslutningsanalyse. Opplegget har blitt benyttet av mange kull med studenter som har skrevet oppgaven i grupper og med stort læringsutbytte. 93

96 METODE Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen Fersk i felten Etnografisk metode for førstegangsreisende Hvordan i all verden gjør man et feltarbeid? Feltarbeidets metodikk er et emne som ofte oppleves som litt uhåndgripelig for studenter, både før de drar på feltarbeid, mens de er underveis, og noen ganger etterpå. Dette er ment som en brukervennlig metodebok man kan ta med seg i sekken, spesielt rettet mot samfunnsvitere som er på sine første feltarbeid Som feltarbeider må man ofte klare seg uten å ha medstudenter eller fagpersoner rundt seg. Boken beskriver den ferske feltarbeiderens utfordringer i den rekkefølgen de møtes og tar for seg spørsmål som: Hvordan skal man få kontakt? Hvordan nærmer man seg dem man skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte? Hvordan kan man lytte og skrive feltnotater på en god måte, slik at man kan stole på at det endelige resultatet er tro mot samtalepartnerne man har hatt? Og hvordan kjenner man egentlig igjen et funn? Boken diskuterer også problemstillinger som vennskap, ensomhet og ubehag over å være en outsider. Fersk i felten er den første metodeboken på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Målgruppen for boken er antropologistudenter på bachelor- og masternivå og studenter innen andre samfunnsvitenskapelige fag og andre disipliner som bruker feltarbeid. Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gro Stueland Skorpen er sosialantropolog med mastergrad i sosialantropologi. Hun har også en tverrfagligemastergrad i teknologi, innovasjon og samfunn. Hun arbeider som kommunikasjons- og nettrådgiver ved Universitetet i Oslo. Skorpen har gjort feltarbeid blant journalister og lobbyister i Bergen og Brussel. 94

97 METODE Steffen Johannessen og Aina Landsverk Hagen Nøkler til kulturforståelse Nøkler til kulturforståelse gir en innføring i sentrale antropologiske begreper og introduserer studenter for antropologiske metoder for feltarbeid og analyse. Boken hjelper leseren til bedre å forstå, ta lærdom av og handle på bakgrunn av nye erfaringer i en verden preget av globalisering og kulturell kompleksitet. Nøkler til kulturforståelse gir en grunnleggende, anvendbar og dagsaktuell kompetanse på kulturfeltet. Kompetansen er basert på fire grunnelementer: 1) Et presist og håndterlig begrepsapparat, 2) en innføring i antropologisk metode, etikk og analyse, 3) selvforståelse i form av kunnskap om egen kultur, og 4) en introduksjon til utvalgte temaer av relevans for studenter som skal ut i et internasjonalt orientert arbeidsliv Emner som tas opp i boken er kulturbegrepet, kulturrelativisme, etnosentrisme, identitet, intervju, observasjon, Norge og Norden fra et antropologisk perspektiv, globalisering, handel og resiprositet, identitet og forbruk i konsumsamfunnet, visuelle medier og reklame. Målgruppen er bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI og universitetene, og studenter på lavere grad ved Markedshøyskolen og Handelshøyskolen. Steffen Johannessen er sosialantropolog med master fra Universitetet i Oslo. Han er doktorgradsstipendiat ved Halle-Wittenberg Universitetet og Max Planck-instituttet for sosialantropologi i Halle i Tyskland og arbeider ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kultur, kommunikasjon og språk, der han har nasjonalt fagansvar for faget Kulturforståelse. Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gudrun Skjælåen Rudningen har bidratt med kapittelet som omhandler visuell kultur og medier. 95

98 METODE Audun Farbrot Forskningskommunikasjon Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere Forskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og fremst er forskningskommunikasjon et håndverk som må læres og prøves ut i praksis. Dette er den første håndboken i forskningskommunikasjon skrevet for norske forhold s Kr 329,- Boken legger vekt på å gi konkrete råd og tips, og omhandler blant annet: Mål og målgrupper for forskningskommunikasjon Strategier for å komme på trykk med kronikker og debattinnlegg Kunsten å holde foredrag Kunsten å lage vellykkete forskningsarrangementer Tips for å lykkes på den internasjonale arenaen Overordnede strategier for effektiv formidling Evaluering av egen forskningskommunikasjon Hvordan man kommuniserer fagkunnskap i sosiale medier Boken henvender seg til forskere og masterstudenter, i tillegg til kommunikasjonsarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og kunnskapsbedrifter. Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Ken Friedman og Arne Nygaard Forskningsstrategi og publisering 2008 Kr 439,- 96

99 METODE Tor Grenness Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av. Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker. I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave utgave 234 s Kr 329,- Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet. Tor Grenness er utdannet statsviter og har doktorgrad i Business Administration (DBA) fra Henley Management College/Brunel University. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han blant annet underviser i forsknings- og utredningsmetode på ulike nivåer. 97

100 METODE Vibeke Bårnes og Mariann Løkse Information Literacy How to Find, Evaluate and Cite Sources Information literacy is a handbook indispensable for students and researchers writing exams, essays, articles and thesis. All the technical and formal sides of written work are described in this book, and it illustrates how to benefit from the library and electronic databases Vibeke Bårnes er fagansvarlig for samfunnsfag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Mariann Løkse er fagansvarlig for humanistiske fag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Pål Lauritzen Matematikk for økonomer: Oppgaver med løsninger Denne oppgavesamlingen er tilpasset kurset «Matematikk for økonomer» på Handelshøyskolen BI og er et nyttig hjelpemiddel til å forberede seg til obligatoriske innleveringer og eksamen s Kr 419,- En del av oppgavene er tidligere eksamensoppgaver, sortert etter emner. På denne måten blir det enklere å finne frem til hvilke oppgaver som passer til temaene i kurset etter hvert som de blir gjennomgått. I tillegg til å ha med tidligere eksamensoppgaver, innleder forfatteren hvert kapittel med eksempler med kommentarer og øvingsoppgaver. Pål Lauritzen er matematiker med mange års undervisningserfaring og har vært ansatt ved Handelshøyskolen BI siden Han er nasjonalt fagansvarlig for grunnkurset i matematikk ved BI og forsker i matematikkdidaktikk. 98

101 Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner Matematikk for økonomi og samfunnsfag METODE Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Innholdet er lagt tett opp til Rammeplan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, men læreboken kan også benyttes på høgskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/statistikk/metode tilsvarende fem til ti studiepoeng. Boken er lagt opp for studenter med lite matematisk kompetanse. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Etter hvert som leseren blir fortrolig med matematisk tankegang, økes tempoet noe. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner», kan leses som et forkurs utgave 536 s Kr 679,- Forfatterne har lagt mer vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse enn teorigjennomgang og bevisførsel. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag. Forfatterne bruker grafisk kalkulator aktivt og viser hvordan den kan være et nyttig verktøy for deg som skal anvende matematikken. Flere oppgaver, eksempler og modeller er løst ved hjelp av regnearket Excel. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag gir detaljerte løsninger på mer enn halvparten av oppgavene i hovedboken, både oppgavene i teksten og de oppsummerende oppgavene i slutten av hvert kapittel. De øvrige oppgavene er det gitt fasitsvar på. Flere oppgaver er hentet fra eksamensoppgaver som er gitt ved høgskoler og universitet utgave 272 s Kr 359,- 99

102 METODE Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset Metode og dataanalyse 2. utgave 2010 Kr 549,- -Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset Metode og dataanalyse. Oppgavesamling 2. utgave 2010 Kr 339,- Ragnhild Silkoset Enkel brukermanual for JMP 2010 Kr 219,- Stein Erik Grønland Logistikkledelse 4. utgave 2010 Kr 499,- Per Christian Hagen Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk 6. utgave 2010 Kr 619,- Knut Halvorsen Å forske på samfunnet 5. utgave 2008 Kr 499,- Dag Ingvar Jacobsen Hvordan gjennomføre undersøkelser? 2. utgave 2005 Kr 549,- Pål Lauritzen Slik bruker du eksamenskalkulatoren Texas Instruments BA II Plus 2007 Kr 259,- 100

103 METODE Pål Lauritzen Using the Texas Instruments BA II Plus 2007 Kr 209,- Frode Nyeng og Grete Wennes (red.) Tall, tolkning og tvil 2006 Kr 439,- Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting 2011 Kr 389,- 101

104

105 Ordbøker

106 ORDBØKER Åge Lind Engelsk-norsk juridisk ordbok 3. utgave 2013 Kr 399,- Åge Lind Norsk-engelsk juridisk ordbok 5. utgave 2009 Kr 439,- Einar Hansen og Åge Lind Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok 2008 Kr 439,- Einar Hansen og Åge Lind Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok 2. utgave 2010 Kr 439,- Einar Hansen Bedre engelsk forretningsspråk 5. utgave 2007 Kr 439,- Michal Jan Filipek, Maciej Iwanow og Romuald Iwanow Norsk-polsk polsknorsk juridisk ordbok 2010 Kr 439,- Gerda Moter Erichsen Ord og uttrykk på fire språk 3. utgave 2011 Kr 389,- Pål E. Korsvold og Helle Snellingen Norsk-engelsk / engelsk-norsk økonomisk ordbok 3. utgave 2000 Kr 269,- 104

107 MODERNE OG PRAKTISKE ORDBØKER TIL STUDIEBRUK ORDBØKER Cappelen Damms ordbøker er nyttige håndbøker når man skal lese utenlandsk faglitteratur, finne betydningen til fremmedord, eller selv formulere seg bedre og mer nyansert enten det er på norsk eller på et fremmedspråk. Oppdatert ordutvalg Tydelig og brukervennlig artikkelstruktur Rikelig med eksempler og faste uttrykk Minigrammatikk, kart og faktasider Cappelen Damms sorte ordbøker er tilgjengelige i digital versjon hos ifinger: TITTEL STIVBIND PRIS FLEXIBIND PRIS Stor engelsk ordbok ,- Latinsk ordbok ,- Engelsk ordbok , ,- Engelsk ordbok yrkesfag ,- Fransk ordbok , ,- Spansk ordbok , ,- Tysk ordbok ,- Bokmål-nynorsk ordbok ,- Norsk ordbok bokmål ,- 105

108

109 Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og til langt ut på 70-tallet var dette en presisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av sentrale klassikere. En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider. Cappelens upopulære skrifter

110 CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER Marcel Mauss Gaven Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn Gaven har som tema de sosiale implikasjonene av gaveutveksling i arkaiske samfunn. Boken har relevans langt utover antropologisk tenkning som akademisk disiplin, nettopp slik som Mauss selv i boken bidrar til både komparativ filologi, sosialfilosofi, politisk tenkning og generell sosiologi s Kr 299,- Niklas Luhmann Økologisk kommunikasjon I denne boken skriver den tyske sosiologen Niklas Luhmann om hvordan samfunnet reagerer på miljøproblemer, ikke hvordan det burde reagere for å bedre sitt forhold til miljøet. Han har ikke mye til overs for den såkalte miljøetikken. Økologi handler her konsekvent om det moderne samfunnet og dets forhold til sin omverden s Kr 299,- Richard Sennett Intimitetstyranniet Et utdrag fra den sosiologiske klassikeren The Fall of Public Man (1977). Sennett peker på det faktum at vi i vår tid søker personlig mening i det som burde vært upersonlig, for eksempel politikken s Kr 239,- 108

Strategisk human resource management

Strategisk human resource management Strategisk human resource management Aslaug Mikkelsen Professor, dr. philos. Universitetet i Stavanger uis.no 9/10/2014 1 Teamet Aslaug Mikkelsen (red) Thomas Laudal (red) Gunhild Bjaalid Trude Høgvold

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap.

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap Nyheter Utdanningsvitenskap www.cda.no akademisk@ 21 61 66 13 Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som

Detaljer

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Innhold Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Gro Ladegård og Signy Irene Vabo Kapittel 1 Ledelse og styring teoretisk rammeverk... 15 Innledning... 15 Definisjoner av ledelse og styring... 17 Ledelse og styring

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

E-MBA240 SHRM Undervisningsplan 2016

E-MBA240 SHRM Undervisningsplan 2016 E-MBA240 SHRM Undervisningsplan 2016 Samlinger Datoer (kl. 08:30-16:00) 1. dag 7.12.16 Pensum Tema Foreleser Dokumentasjon Mikkelsen, A. & Laudal, T. (2016). Hva er strategisk human resource management?

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

NYHETER. Journalistikk og mediefag

NYHETER. Journalistikk og mediefag NYHETER 21 61 66 13 Kontakt oss 21 61 66 13 / 21 61 65 00 Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo Kristiansand: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Etikk for arbeidslivet

Etikk for arbeidslivet Etikk for arbeidslivet Landsmøte i Medisinsk teknisk forening Parallellsesjon, Behandlingshjelpemidler Lars Jacob Tynes Pedersen, lars.pedersen@nhh.no 18.05.2011 Agenda Kort om meg selv Del 1 Etikk for

Detaljer

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Innhold Forord 5 Bokens oppbygning 9 Figurer 23 Tabeller 24 Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Kapittel 1. Hva er strategisk human resource management? 27 Aslaug Mikkelsen og Thomas

Detaljer

Journalistikk og mediefag. Nyheter

Journalistikk og mediefag. Nyheter Nyheter Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen Målgruppe for konferansen MNT-konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse Ledelse av kunst Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse 28.4 2011- Kulturskolen - professor Jan Grund HiAK Hovedtrekk ved ledelse Ledelse

Detaljer

LÆRERE SOM KUNNSKAPSARBEIDERE OG SKOLELEDERE SOM KUNNSKAPSLEDERE

LÆRERE SOM KUNNSKAPSARBEIDERE OG SKOLELEDERE SOM KUNNSKAPSLEDERE LÆRERE SOM KUNNSKAPSARBEIDERE OG SKOLELEDERE SOM KUNNSKAPSLEDERE L E D E L S E O G K V A L I T E T I S K O L E N, R I C A H E L L H O T E L, S T J Ø R D A L 9. F E B R U A R 2 0 1 2, K L. 1 6 5 0-1735

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Juridisk faglitteratur

Juridisk faglitteratur Juridisk faglitteratur Juridisk faglitteratur Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider

Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider 16. juni 2011 Presentasjon for Tradebrokers ManpowerGroup Rekruttering og utleie av medarbeidere på operativt nivå Rekruttering og utleie

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia

Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia Tom Colbjørnsen Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag for NPH 2. mars 2011 Oversikt Strategisk program Suksessirkelen Tre kritiske beslutninger Strategisk

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Innhold: Forord...side 4 Norge i Verden Innledning... side 10 Leila Hafzi... side 12 Kjersti Kleven... side 16 Inger Elise Ekornås... side 20 Jon S. von Tetzchner...

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer