Årsrapport ! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013-2014! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår!"

Transkript

1 Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Årsrapport YATA Bergen v/ Leder Tina Aimée Saltskår 1

2 Kvartalsrapport, YATA Bergen Vår 2014 Navn og kontaktinformasjon... 3 Avtroppende styre... 3 Fratrådte styremedlemmer i perioden... 3 Styret i neste periode Vurdering av perioden... 5 Hovedmål for perioden... 5 Handlingsplan... 5 Vurdering av måloppnåelse... 6 Arrangement i perioden... 7 Medlemsmasse YATA Bergen... 8 Økonomi... 8 Budsjett Økonomi for neste periode... 9 Samlet vurdering av perioden

3 Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Navn og kontaktinformasjon Avtroppende styre Posisjon Navn Kontaktinformasjon Daglig virke Leder Tina Aimée Forsvaret Saltskår Nestleder Sunniva Geopolitikk, Skjeggestad UiO og UiB com Kommunikasjons ansvarlig Steffen Rogstad UIB, juridisk fakultet Medlemsansvarlig Martin Cor UIB, Sam.Pol neliussen com Styremedlem Lars Endal Styremedlem Karl Stenehjem UIB, Sam.Pol UiB, Sam.Pol Styremedlem Lasse Fornes Sjøkrigsskolen Styremedlem Styrk Norstrand Adecco Økonomiansvarlig Vakant Fratrådte styremedlemmer i perioden Ole Kristian Berge. Fungerte som økonomiansvarlig før han frasa seg sitt verv i slutten Peter Hatlebakk. av forrige periode. Vi har ikke lykkes med å finne en erstatter for denne posisjonen. Var aldri tilstede på et helhetlig styremøte, og hadde dermed ingen særskilt funksjon i styret. Han utelukker ikke at han ønsker å komme tilbake ved en senere anledning. 3

4 Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Vurdering av perioden Hovedmål for perioden 1. Etablere et velfungerende styre 2. Øke interessen for organisasjonen ved å arrangere gode arrangement 3. Øke medlemsmassen 4. Flyt i virksomheten 5. Få inn gode søkere til neste styre Handlingsplan 1. Starte organisasjonen med blanke ark. Søke i eget nettverk for å finne mulige interessenter for verv i styret. Få inn mange nok gode kandidater og gi konkrete arbeidsoppgaver for å øke ansvarsfølelsen. Ved mer ansvarsfølelse følger bedre flyt i organisasjonen. Det gir grobunn for et velfungerende styre og deretter gode arrangement. Dette er årets hovedmål, og må gjennomføres før andre mål kan oppnås. 2. Etter at det er mange nok medlemmer i styret og konkrete arbeidsoppgaver er tildelt hver enkelt, kan man begynne å se på arrangement. Målsetningen er at hvert enkelt styremedlem skal være ansvarlig for et arrangement i løpet av perioden. Dette vil øke interessen for organisasjonen og med det kunne øke medlemsmassen og deretter generere gode søkere til verv i styret for neste periode. 3. Med en god rekrutteringsstrategi på arrangement kan man øke medlemsmassen. Her vil det bli utarbeidet rekrutteringsflyers som deles ut på arrangement og andre steder, i tillegg til at det vil bli annonsert muntlig på hvert arrangement. Ved å ha arrangement med begrenset mengde plasser kun for medlemmer vil det også gi fordeler å være innmeldt i organisasjonen. 4. Økt bruk av facebook som virituelt styremøterom vil minske kvantesprang mellom hvert styremøte, og minske terskelen for å ta opp eller delta i diskusjoner angående YATA spørsmål. Dette vil gi en bedre flyt mellom hvert styremøte og gi leder bedre mulighet for oppfølging. Konkrete, personlige ansvarsoppgaver vil øke ansvarsfølelsen og gi hvert styremedlem bedre oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres. Dette vil også gi hvert styremedlem en bedre mulighet til å bidra med det de kan når de kan. Styret ønsker også å jobbe med å utarbeide klare retningslinjer for drift av organisasjonen slik at det totalt sett blir mindre usikkerhet og hvert styremedlem slipper å finne ut av dette på egenhånd. Dette vil minske arbeidet for hver enkelt ved at man kan belage seg på tidligere erfaringer gjennom dokumentasjon. Forslag til dokumenter er vedtekter, styringsdokument(yata ABC), møterom/ arrangementlokale-oversikt osv. Styret ønsker også å få til bedre erfaringsoverføring fra YATA Oslo og Yata Trondheim. 5. En forutsetning for at YATA skal være en velfungerende organisasjon er at styret brenner for oppgaven. Frem til nå har innsettelse i verv foregått på automatisk vis ved interesse. Dette kan også gi rom for mindre ansvarsfølelse i forhold til vervet, noe som 5

5 Kvartalsrapport, YATA Bergen Vår 2014 gjør det vanskelig å skape det største engasjementet. For å få en endring må YATA Bergen markere seg på bergenskartet for å få inn nok søknader, og med søknad for vervet vil man sikre kvalitet på styretes sittende medlemmer. Dette antar avtroppende styre vil være avgjørende for nestes styrets innsatsvilje. Vurdering av måloppnåelse 1. Det tok et halvt år før styret sa seg fornøyd med medlemsmassen. Styret gikk da fra 3 til 10 medlemmer. Det ble avholdt tre styremøter i perioden for å utarbeide retningslinjer for styret gjennom idémyldring. 2. Det andre halvåret av perioden ble det arrangert to egne arrangement, se egen beskrivelse. Vi fikk også til en samarbeidsavtale med Sjømilitære Samfund, noe som bidro til et økt aktivitetsnivå i YATA Bergen. Vi var tildelt et begrenset antall plasser på disse arrangementene, og det det var godt oppmøte fra lokallagets side. Forsvarsminister Ine Marie Søreide, Forsvarssjef Sunde og Hans Wilhelm Steinfeldt var eksempler på foredragsholdere for Sjømilitære Samfund. Det ble sett en klar sammenheng mellom arrangement og økning i medlemsmasse. I løpet av perioden gikk lokallaget fra 22 (antatt lavere tall) til 73 medlemmer. 3. Se pkt Et styringsdokument med klarere retningslinjer vil kunne minske kvantesprangene i organisasjonen ytterligere, selv om det var en klar forbedring underveis i året. Facebook og kvartalsrapporter har vist seg som svært effektive hjelpemidler for å bedre flyt i virksomheten. Facebook for å lette kommunikasjonen mellom styrets medlemmer og kvartalsrapporter for bevisstgjøring av målsetning og måloppnåelse. 5. Det ble lyst ut styreverv før sommeren 2014, og frem til fristens utløp var det kommet inn 7 søknader på styreverv. Dette er mindre enn håpet men dog som forventet, og styret ser seg fornøyd med gode, kvalifiserte søkere. 6

6 Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Arrangement i perioden Arrangement Ansvarlig Kommentar Robert Mood, Syria Sunniva Det akademiske kvarter. Veldig bra gjennomført. Over 100 oppmøtte, og 14 nye innmeldte medlemmer i løpet av de to første påfølgende dagene. Etter arrangementet har det vært en jevn økning av medlemsmasse. Kjemiske våpen, en introduksjon v/ Stig Grønvold, fagansvarlig CBRN Sjøforsvaret. Debatt ungdomspartier og Soldater Lars og Karl Sunniva og Lasse Muntlig, Studentsenteret. Kansellert første gang pga foredragsholdere. Antatt høy interesse. Gjennomført noen uker senere, lavt oppmøte med kun 10 deltagere. Årsaken kan være at det krasjet med to GFer, men likevel beste dato for gjennomføring før eksamensrushet i mai. Intimt, men veldig bra og gode tilbakemeldinger. Kansellert. Krig i 1814 Peter Ikke iverksatt planlegging. Tråden kan bli tatt Nasjonal Beredskap Martin Corneliussen opp igjen til høsten Kansellert. Arrangementet ble planlagt av Martin og Tina. Beredskapssjef i Bergen kommune, Sjef HV-09 bekreftet. NK Mjk, beredskapssjef i Statoil/ Mongstad, Hordaland Politidistrikt og Fylkesmannen var positive men kunne ikke delta. TV2 sendte ikke noe svar. Plakater ble printet ut av Valkyrien ved Sjøkrigsskolen. Ergo hadde arrangementet null utgifter. Møterom på kvarteret ble booket. Arrangementet ble avlyst i siste liten, da verken Martin eller Tina hadde mulighet til å stille som debattleder. Det ble også ytret ønske om å vente til politiet og MJK hadde mulighet til å delta, da disse var ansett som hovedaktører. 7

7 Kvartalsrapport, YATA Bergen Vår 2014 Medlemsmasse YATA Bergen Medlemmer: 73 (22) Det har vært en stor økning i medlemstallet i YATA Bergen det siste året. Antall medlemmer anses proporsjonal med aktiviteten. Det har vært en jevn strøm av innmeldinger, og alle indikasjoner tyder på at vi nå har satt YATA Bergen på kartet. I dag har vi en total medlemsmasse på 73 medlemmer, fra periodens start på 22 medlemmer. Vi anser at denne perioden har gitt en god grobunn for et aktivt og engasjert sikkerhetspolitisk miljø i Bergen. Økonomi Grunnet vakant økonomiansvarligverv, manglende ressurser og tildels manglende behov har det ikke blitt søkt om noen egne midler direkte til YATA Bergen i perioden. YATA Bergen har frem til nå ikke hatt noen egen økonomi å håndtere, og har ikke en egen bankkonto for egne midler. YATA Bergen har som en følge av dette ikke hatt noen egen økonomi i perioden. Budsjett Inntekter Søkte egne inntekter Kr. 0 Inntekter budsjettert fra YATA Norway Kr Egne midler Roll-up Banner 1 stk Takkegave - kopp 3 stk Driftsutgifter (faste) Aministrasjon / kontor Kr. 0 Lønnsutgifter Kr. 0 Markerdsføring utenom arrangement Kr. 0 Reiseutgifter Kr. 0 Prosjektutgifter (arrangement o.l) 8

8 Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Robert Mood «Kjemiske våpen, en innføring» V/ Grønvold og Eilertsen 1050 kr 790 kr promotering (plakater og flyers) 60 kr forpleining (suppe til foredragsholder) 200 kr takkegave (veldedig formål av foredragsholders eget ønske) kopp 1/6 60 kr 60 kr forpleining (kaffe til foredragsholder) kopp 2+3 / 6 Balanse kr 0 Økonomi for neste periode Økt aktivitetesnivå vil gi proporsjonalt behov for midler til promotering, takkegaver og andre nødvendige utgifter i følge med arrangement. Det kan søkes om midler fra blant annet kulturstyret(sib), og med dette vil det være behov for en egen bankkonto for kontroll over egne midler. Sentralstyret vil bli kontaktet for assistanse ved behov, da krav for søknad til kulturstyret blant annet er en høy prosentandel medlemmer fra UiB, lokallagets egne driftsmidler og krav om Brønnøysundregistrering. Samlet vurdering av perioden YATA Bergen har oppnådd deler av sin hovedmålsetning for perioden. Styret håper et nytt styre vil gi YATA Bergen det løftet det trenger i et velfungerende samarbeid med sentralstyret. 9

Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014

Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014 Årsrapport 2013/2014 YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014 1 INTRODUKSJON Det har vært et svært fruktbart år. Hyppige, interessante arrangementer har bidratt til kraftig medlemsvekst

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer