OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Grunneiert tillatelse til å hogge døde tre - opsjonsområde Austertana - gnr 27/1 - Tana kommune 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/27/1/0; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-27; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Festekontrakter på 3/1/9, 3/1/5, 2/1/1 i Alta Mottaker Eidet friluftslag kommune 10-FESTENR-1; Avklaring av bruk og eierforhold - festekontrakter tilhørende Kåven JFF 11-FESTENR-5; 2-MATRIKKEL-2012/3/1/9; 3-MATRIKKEL-2012/2/1/1; 4-MATRIKKEL-2012/3/1/5; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-3; 9; 9-BNR-2 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/2/1/7 Mottaker Jørn Arild Eriksen 2-MATRIKKEL-2028/2/1/7; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /2/1/7 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-2; 5-BNR-1; 7; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/952-2 Sakstittel Dok.dato Festeavgift for 2011/5/1/56 Mottaker Astrid Eidissen

2 Side 2 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/5/1/56; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-5; 56 GRUNN-TEAM VEST- Begrunnelse for fastsetting av festeavgift for 2011/5/1/56 Arkivsak/doknr. 16/577-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsjord 2012/48/195 Mottaker Kjetil Larsen 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2012/48/195/0; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om feste av landbruksareal 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 7-BNR-195; Arkivsak/doknr. 16/714-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om jordbruksareal Avsender Statnett 1-ARKIVKODE-421.1; Foreløpig svar - sak nydyrking Skillemoen 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/714-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om jordbruksareal Mottaker Andreas Mathilassi 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; Sakstatus - Avventer Statnett sin behandling av søknaden 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

3 Side 3 Dok.dato Overføring av feste 2017/24/1/32 Mottaker Advokatene Rønning og Kirksæther 1-MATRIKKEL-2017/24/1/32; 2-KOMMUNE-2017; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /24/1/32 3-GNR-24; 4-BNR-1; 5-FESTENR-32 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/24/1/32 Mottaker Advokatene Rønning og Kirkesæther AS 1-MATRIKKEL-2017/24/1/32; Pantesamtykke sendt /24/1/32 2-KOMMUNE-2017; 3-GNR-24; 4-BNR-1; 5-FESTENR-32 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av 2030/13/1/44 Avsender Solveig Steinmo 1-MATRIKKEL-2030/13/1/44; Orientering om eierskifte hytte /13/1/44 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-13; 4-BNR-1; 5-FESTENR-44; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utfylling i sjø - avklaring eiendomsforhold gnr Mottaker Båtsfjord kommune 4/1/13 og gnr 4/23 - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.1; 2-MATRIKKEL-2028/4/1/13; Avklaring av eiendomsforhold - utfylling i sjø mellom gnr 4/1/13 og gnr 4/23 - Båtsfjord kommune 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-4; 13 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utfylling i sjø - avklaring eiendomsforhold gnr Avsender Båtsfjord kommune 4/1/13 og gnr 4/23 - Båtsfjord kommune

4 Side 4 1-ARKIVKODE-411.1; 2-MATRIKKEL-2028/4/1/13; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-4; 13 GRUNN- -JEJ Svar - avklaring av eiendomsforhold - utfylling i sjø mellom gnr 4/1/13 og gnr 4/23 - Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/17/72 og 2030/17/73 Mottaker Ola Johansen 2-MATRIKKEL-2030/17/72/0; Festekontrakter til underskrift og retur /17/72 og 2030/17/73 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-17; 7-BNR-72; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 19/1 i Porsanger kommune Mottaker Lisa Stenbro Hanssen 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/19/555; Festekontrakt til underskrift og retur /19/555 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 7-BNR-555; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring - innleggelse av strøm til hytteområdet Avsender Sør-Varanger kommune Hornholmvatnet/Jarfjordfjellet - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-416.1; 2-MATRIKKEL-2030/32/1; 3-KOMMUNE-2030; Høring - innleggelse av strøm til hytteområdet Hornholmvatnet/Jarfjordfjellet - Sør-Varanger kommune 4-GNR-32; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Rydding langs skiløypetrase fra Holmfjell til Avsender Holmfjell og Gulbojok bygdelag Abborstua - Tana kommume

5 Side 5 1-ARKIVKODE-651.1; 2-KOMMUNE-2025 GRUNN-TEAM ØST- Søknad om rydding langs skiløypetrase fra Holmfjell til Abborstua - Tana kommume Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til oppsett av utedo ved Avsender Holmfjell og Gulbojok Bygdelag parkeringsplass i Holmfjell - Tana kommune 1-ARKIVKODE-751.1; 3-KOMMUNE-2025; Søknad om grunneiers tillatelse til oppsett av utedo ved parkeringsplass i Holmfjell - Tana kommune GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/738-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om om tillatelse til å merke tursti på 6,5 Avsender Ungdoms- og idrettslaget Silfar km fra Kapperi til Hestnes i Børselv 1-ARKIVKODE-751.2; Mottatt nytt kart for del av gnr 34/1 2-MATRIKKEL-2020/34/1/0; NR-9024; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2015/16/1/70 Mottaker Trude Caroline Carlsen Halvorsen 2-MATRIKKEL-2015/16/1/70; Overføring av feste - ber om redegjørelse for bruk av tomten /16/1/70 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-16; 70 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Makebytte /3/68 i Gamvik kommune mot Avsender Stig Harby tilleggsjord på 2021/28/1 Finnmarkseiendommen i Karasjok

6 Side 6 1-ARKIVKODE-412.2; 2-MATRIKKEL-2023/3/68/0; 5-KOMMUNE-2023; 6-GNR-3; 7-BNR-68; GRUNN-TEAM ØST- Mottatt tilleggsinformasjon - søknad om makebytte /3/68 i Gamvik kommune mot tilleggsjord på 2021/28/1 Finnmarkseiendommen i Karasjok Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2020/16/84/0 Avsender Sparebank1 Nord-Norge 1-MATRIKKEL-2020/16/84/0; Ber om pantesamtykke /16/84/0 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-16; 4-BNR-84; 5-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /24/1/36 Avsender Advokatene Rønning og Kirkesæther AS Ber om pantesamtykke /24/1/36 2-MATRIKKEL-2017/24/1/36; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-24; 5-BNR-1; 36; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp deler av 20/1/1 og 2021/20/37 i Mottaker Johan Mikkel Bueng Karasjok kommune 10-MATRIKKEL-2021/20/37/0; Foreløpig svar - Søknad om kjøp - deler av gnr 20/1/1 og gnr 20/37 11-GNR-20; 12-BNR-37; 13-KOMMUNE-2021; 14-MATRIKKEL-2021/20/37; 15-ARKIVKODE-0; 16-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR-

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 16/169-4 Sakstittel Dok.dato Salg av 2019/6/11/26 Avsender *** Orientering om avslutning 2-MATRIKKEL-2019/6/11/26; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-6; 7-BNR-11; 26 GRUNN- -KHR Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste for eksisterende byggverk - Mottaker Statens kartverk kontraktsløst båtnaust 1-ARKIVKODE-412.4; 2-KOMMUNE-2030; Til tinglysing - Festekontrakt gnr 16/1/116 - Sør- Varanger kommune 3-GNR-16; 4-BNR-1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/32/391 Avsender Robin Henriksen 2-MATRIKKEL-2012/32/391/0; Ber om pris på innløsning av festekontrakt /32/391/0 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-32; 7-BNR-391; Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende byggverk ved Avsender Tana kommune Jussavadda/Suoidneoaivi - Tana kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Mottatt klage for uttalelse og foreløpig svarfrist 2-KOMMUNE-2025 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/494-4 Sakstittel Dok.dato Utbedring av veien på vestsiden av Skallelva og Mottaker Skallelv Hytteforening om tillatelse til masseuttak i Krampenes

8 Side 8 1-ARKIVKODE-521.1; 3-KOMMUNE-2003; NÆRING- -TOL Feil lokasjon - tillatelse til masseuttak i Krampenes Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uttak av grus fra grustak i Krampenes Avsender Tove O. Mikkonen 1-ARKIVKODE-521.1; Søknad om uttak av grus fra grustak i Krampenes 3-KOMMUNE-2003; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uttak av grus fra grustak i Andersby Avsender Lasse Esbensen 1-ARKIVKODE-521.1; Søknad om uttak av grus fra grustak i Andersby 3-KOMMUNE-2003; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/12/196 Avsender Stig Rune Smuk 2-MATRIKKEL-2025/12/196/0; Mottatt kopi av tidligere tilsendt slettebegjæring /12/196/0 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-196; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/887-6 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Midtre Torskefjord - Avsender Vidar Andersen Kvalsund kommune

9 Side 9 1-ARKIVKODE-412.1; 3-KOMMUNE-2017; FEFOADV- -HAA Ber om bekrefteslse på bruksrett til lakseplasser i Midtre Torskefjord gnr 15/1 og 15/2 i Kvalsund kommune - KD103 og KD92 Arkivsak/doknr. 16/10-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om basestasjon - Gandvik - Nesseby Mottaker Nesseby kommune kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2027/2/1; 3-KOMMUNE-2027; Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven - Basestasjon Gandvik - Nesseby kommune 4-GNR-2; 5-BNR-1; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/964-3 Sakstittel Dok.dato Registrering av byggverk - Naust - Hamnedalen - Mottaker Måsøy kommune Måsøy 2-MATRIKKEL-2018/13/1/0; Status reguleringsplan - Hamnedalen hyttefelt - Naust 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-13; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/480-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 2011/6/1 Mottaker Berit Margrete Nilsdatter Eira 1-ARKIVKODE-441.1; Tinglyst festekontrakt 2011/6/344 til utlevering 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-6; 4-BNR-1 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bebygd boligtomt gnr 7/136 - Vadsø Mottaker Maikki Lukkari Aleksandersen kommune

10 Side 10 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/7/136/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-7; X-BNR-136; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Oversendelse av takster gnr 7/136 - Vadsø kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Deling av eiendom 2012/15/25/2 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/15/25/2; Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av parsell fra 15/25/2 - Alta kommune 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-15; 7-BNR-25; 2 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/950-2 Sakstittel Dok.dato Byggverk på 2027/5/1/20 Mottaker Nesseby kommune 2-MATRIKKEL-2027/5/1/20; FeFo ber plan- og bygningsmyndigheten gjøre de nødvendige vurderinger av tiltaket etter plan- og bygningslovens bestemmelser - byggverk på 2027/5/1/20 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-5; 20 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/185-7 Sakstittel Dok.dato Hjemmeluft - fradeling av 2012/26 /1 til Mottaker Alta kommune 2012/26/575

11 Side 11 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/26/631/0; 3-MATRIKKEL-2012/26/1; 4-MATRIKKEL-2012/26/575; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-26; 7-BNR-631; 8-BNR-1; 9-BNR-575 GRUNN- -MFL Kjøpekontrakt til underskrift og retur /26/631 Arkivsak/doknr. 16/990-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt Hamnbuktveien/Skogende - Mottaker Anne Grethe Bakkevold og Rolf Porsanger kommune Sarre 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/21/1/0; Svar - søknad om boligtomt- gnr 21/1 ved Hamnbuktveien/Skogende - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/87/ Mottaker Advokatselskapet Per Amundsen AS 2-MATRIKKEL-2020/17/87/0; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /17/87 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-87; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste av areal til parkering og adkomst for Mottaker Kontor og grafisk eiendom AS eiendommen i Skoleveien 9 i Alta 1-ARKIVKODE-461.3; 2-MATRIKKEL-2012/29/1/0; Tilbudsbrev - areal til parkering og adkomst for eiendommen i Skoleveien 9 i Alta 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29;

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 15/227-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om areal til midlertidig sprengstofflager - Avsender Elektro Linje AS Vesterelv - Nesseby kommune 1-ARKIVKODE-471.6; 2-KOMMUNE-2027; Søknad om forlenget avtale for sprengstofflager i Vesterelv - Nesseby kommune 3-GNR-8; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2027/8/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Nedbrent gjeterhytte 23/1 - Loppa kommune Mottaker Loppa kommune Nedbrent gjeterhytte 23/1 - Loppa kommune 2-MATRIKKEL-2014/23/1; 3-KOMMUNE-2014; 4-GNR-23; 5-BNR-1; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2020/16/84/0 Mottaker Sparebank1 Nord-Norge 1-MATRIKKEL-2020/16/84/0; Pantesamtykke sendt /16/84/0 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-16; 4-BNR-84; 5-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /24/1/36 Mottaker Advokatene Rønning og Kirkesæther AS Pantesamtykke sendt /24/1/36 2-MATRIKKEL-2017/24/1/36; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-24; 5-BNR-1; 36; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra

13 Side 13 Avsender Hammerfest kommune Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; 2-KOMMUNE-2004; 3-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL Sørøya på langs - mottatt for koordinater iht gapahuk og hytter Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen - Sør- Avsender Sør-Varanger kommune Varanger kommune 1-ARKIVKODE-710.9; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; Kopi av dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen - Skadefellingslaget for rovvilt i Sør-Varanger GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/743-3 Sakstittel Dok.dato Grensejustering og tildeling av bruksnummer til Mottaker Skifte eiendom Skogfoss Grensestasjon 2030/17/1/14 10-MATRIKKEL-2030/17/1/14; 11-SEKSJONSNR-; Nytt svar - grensejustering og tildeling av bruksnummer til Skogfoss Grensestasjon - gnr 17/1/14 - Sør-Varanger kommune NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-17; 8-BNR-1; 9-FESTENR-14 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /9/1/27 Avsender SpareBank1 Nord-Norge Ber om pantesamtykke /9/1/27 2-MATRIKKEL-2002/9/1/27; 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-9; 5-BNR-1; 27 Arkivsak/doknr. 16/990-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt Hamnbuktveien/Skogende - Avsender Porsanger kommune Porsanger kommune

14 Side 14 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/21/1/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Gnr 21/1 ved Hamnbuktveien/Skogende - reguleringsplan Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Flytting av Nettstasjon NS 2019 i Trollbukt i Avsender Lebesby kommune Lebesby Kommune 1-ARKIVKODE-462.2; Matrikkelbrev 2022/21/1/78 2-MATRIKKEL-2022/21/1/0; NR-9002; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra Mottaker Hammerfest kommune Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; 2-KOMMUNE-2004; Sørøya på langs - gapahuk/hytter på privat eiendom 3-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/889-5 Sakstittel Dok.dato Erklæring for tursti 3/1 Kjøttvikvarden & Mottaker Hammerfest kommune Tarhalsen tursti i Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-751.2; Status - Tarhalsen og Kjøttvikvarden 10-MATRIKKEL-2004/3/1/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-9003; 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-3; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust v/storvannet - Lebesby

15 Side 15 Avsender Lebesby kommune kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Matrikkelbrev 2022/39/1/46 3-KOMMUNE-2022; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /9/1/27 Mottaker SpareBank1 Nord-Norge Pantesamtykke sendt /9/1/27 2-MATRIKKEL-2002/9/1/27; 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-9; 5-BNR-1; 27 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om registrering av hytte hopseidet Avsender Lebesby kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Matrikkelbrev 2022/32/1/14 3-KOMMUNE-2022; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/660-7 Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte 18/1 - Avsender Geir Harald Holm Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Mottatt kart 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/660-8 Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte 18/1 - Mottaker Hammerfest kommune Hammerfest kommune

16 Side 16 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -KHR Fradeling til punktfeste for eksisterende byggverk /18/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /35/1/18 Avsender Sparebank1 Nord-Norge Ber om pantesamtykke /35/1/18 2-MATRIKKEL-2022/35/1/18; 3-KOMMUNE-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /21/1/31 Avsender Sparebank1 Nord-Norge Ber om pantesamtykke /21/1/31 2-MATRIKKEL-2021/21/1/31; 3-KOMMUNE-; Arkivsak/doknr. 16/986-3 Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust under 13/1 v/hamnevann - Avsender Svein Mathisen Måsøy kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2018/13/1; Orientering om eier - uregistrerte naust ved Hamnevann- Måsøy kommune 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-13; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /13/1/44 Avsender Sparebank1 Nord-Norge

17 Side 17 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2021/13/1/44; 3-KOMMUNE-; GRUNN- -HRK Ber om pantesamtykke /13/1/44 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /35/1/18 Mottaker Sparebank1 Nord-Norge Pantesamtykke sendt /35/1/18 2-MATRIKKEL-2022/35/1/18; 3-KOMMUNE-; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt i Holmfjord - tillegg til Avsender Finn Pettersen 34/1/ ARKIVKODE-443.1; 2-KOMMUNE-2020; Ber om bevis for eierskap/deleierskap - redskapsnaust 3-MATRIKKEL-2020/34/1; 4-GNR-34; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /21/1/31 Mottaker Sparebank1 Nord-Norge Pantesamtykke sendt /21/1/31 2-MATRIKKEL-2021/21/1/31; 3-KOMMUNE-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /13/1/44 Mottaker Sparebank1 Nord-Norge

18 Side 18 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2021/13/1/44; 3-KOMMUNE-; GRUNN- -HRK Pantesamtykke sendt /13/1/44 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Avsender Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Varsel om arkeologiske registreringer for nytt tollsted i Neiden 3-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring - overføring av gjeterhytte 2011/14/1/23 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark 10-MATRIKKEL-2011/14/1/23; Høringsuttalelse - overføring av gjeterhytte 2011/14/1/23 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-14; 8-BNR-1; 9-FESTENR-23 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på Avsender Yngve Kristiansen 2019/8/1/201 i Nordkapp kommune 2-MATRIKKEL-2019/8/1/201; Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på 2019/8/1/201 i Nordkapp kommune 3-GNR-8; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2019; 6-MATRIKKEL-2019/8/1/201; 7-KOMMUNE-; 8-GNR-; 9-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste til garasje på 2028/2/1/36 i Båtsfjord Avsender Stina Vollan Johnsen kommune

19 Side 19 1-GNR-2; 2-BNR-1; 3-KOMMUNE-2028; 4-MATRIKKEL-2028/2/1/36 GRUNN-TEAM ØST- Søknad om feste til garasje på 2028/2/1/36 i Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste til garasje på 2028/1/1/228 i Båtsfjord Avsender Stine Kollstrøm kommune 1-MATRIKKEL-2028/1/1/228; 2-KOMMUNE-2028; Søknad om feste til garasje på 2028/1/1/228 i Båtsfjord kommune 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-FESTENR-228 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om vei på 2012/15/25 i Alta kommune Avsender Thor Helmer Larssen Søknad om vei på 2012/15/25 i Alta kommune 3-GNR-15; 4-BNR-25; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/15/25; 7-ARKIVKODE-461.2; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra Avsender Hammerfest kommune Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; 2-KOMMUNE-2004; 3-MATRIKKEL-; En gapahuk og en hytte utgår fra FeFo sin behanling - Sørøya på langs - gapahuk/hytter på privat eiendom 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /10/1/71 Avsender SpareBank1 Nord-Norge

20 Side 20 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2018/10/1/71; 3-KOMMUNE-; GRUNN- -HRK Ber om pantesamtykke /10/1/71 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Flytting av hytte i Komagvær /1/1/8 Avsender Rolf Johnsen 10-MATRIKKEL-2002/1/1/8; Søknad om flytting av hytte i Komagvær /1/1/8 6-KOMMUNE-2002; 7-GNR-1; 8-BNR-1; 9-FESTENR-8 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/545-3 Sakstittel Dok.dato Høring av forslag til Anbudsgrunnlag for kjøp av Avsender Statens kartverk konsulenttjenester innen detaljregulering 3-KOMMUNE-; Mal for kjøp av eksterne konsulenttjenester innen detaljregulering og mal for referat fra oppstartsmøter GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/174-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av tomt i Brevikvegen 35/1 - Avsender Lebesby kommune Kjøllefjord, Lebesby kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2022/35/1; Melding om delegert vedtak - innvilget tillatelse til fradeling 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-35; 5-BNR-1; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogsbilveger 2016 Mottaker Hivand Maskin AS;

21 Side 21 Bygg og Maskintjenester AS; Mietinen Maskin AS; AS Oscar Sundquist; Martin Ma Tek AS; Kirkenes Transportsentral AS; Sandnes Maskinstasjon AS; Helander Anlegg AS; Bjørnevatn Maskin AS; Prorent AS; Larsen Transport & Graving AS; Evb Bygg AS; Haldorsens Maskinstasjon AS 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-651.4; 3-PRODUKT-53; 4-PROSJAVD-600 NÆRING- -OHS Ber om tilbud på veivedlikehold - Gjøkvannsveien - Pasvik, Sør- Varanger kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogsbilveger 2016 Mottaker Hivand Maskin AS; Bygg og Maskintjenester AS; Mietinen Maskin AS; AS Oscar Sundquist; Ma Tek AS; Kirkenes Transportsentral AS; Sandnes Maskinstasjon AS; Helander Anlegg AS; Bjørnevatn Maskin AS; Prorent AS; Larsen Transport & Graving AS; Evb Bygg AS; Haldorsens Maskinstasjon AS 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-651.4; Ber om tilbud på vedlikehold av Ellentjernveien - Øvre Pasvik - Sør- Varanger kommune 3-PRODUKT-53; 4-PROSJAVD-600 NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ellentjern - utleiehytte i Øvre Pasvik Avsender Sør-Varanger kommune 3-KOMMUNE-; Orientering om fremgangsmåte ved søknad om oppsett av nytt utedo ved Ellentjernkoia - Vaggetem - Sør- Varanger kommune NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ellentjern - utleiehytte i Øvre Pasvik

22 Side 22 Mottaker Miljøvernavd Fylkesmannen i Finnmark 1-ARKIVKODE-; 3-KOMMUNE-; NÆRING- -OHS Vurderinger i forbindelse med oppsett av nytt utedo ved Ellentjern, Øvre- Pasvik - Sør- Varanger kommune Arkivsak/doknr. 16/311-4 Sakstittel Dok.dato Natursenter og aktiviteter i Guovdageaidnu Avsender Naturvernforbundet i Ávjovárri 1-ARKIVKODE-142; Anmodning og utbetaling av støtte til natursenter i Guovdageaidnu 3-KOMMUNE-; STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring- fiskesoner på Finnmarkseiendommen Mottaker Sør-Varanger JFF Rolf Kollstrøm 1-PROSJEKT ; Utsatt høringsfrist for Sør-Varanger JFF 2-ARKIVKODE-010; 3-PRODUKT-13; 4-PROSJAVD-500 UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring- fiskesoner på Finnmarkseiendommen Mottaker Roy Kyrre Sara Røstad 1-PROSJEKT ; Utsatt høringsfrist for Porsanger kommune 2-ARKIVKODE-010; 3-PRODUKT-13; 4-PROSJAVD-500 UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om vedteig 2016 Avsender Sigurd Sigurdsen 1-ARKIVKODE-651.2; Manuell søknad vedteig Sigurd Sigurdsen 3-KOMMUNE-; UTMARK- -EBN

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om vedteig 2016 Mottaker Sigurd Sigurdsen 1-ARKIVKODE-651.2; Manuell vedseddel Sigurd Sigurdsen 3-KOMMUNE-; UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen - Sør- Avsender Sør-Varanger kommune Varanger kommune 1-ARKIVKODE-710.9; 10-MATRIKKEL-; Kontaktinformasjon - skadefellingslaget for rovvilt i Sør-Varanger KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Alice Balto 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Stig Ramberg 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Marcus Antonio Fredriksen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Anders Rudland Haave 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN

24 Side 24 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Stefan Dahlqvist 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Silje Persson 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Vicky Hamborg 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/982-2 Sakstittel Dok.dato Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Avsender *** Kautokeino kommune 1--***-***; Ber om innsyn 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-***; 6--***-***; 7--***-***; 8--***-*** UTMARK- -EJA Skjermet Arkivsak/doknr. 16/252-4 Sakstittel Dok.dato Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og Avsender Alta Jeger- og Fiskerforening fangsttider 1-ARKIVKODE-700; Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider 3-KOMMUNE-; UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sak for Utmarksdomstolen TVI- Avsender *** UTMA

25 Side ***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-***; 6--***-***; 7--***-***; 8--***-*** FEFOADV- -CDA Offl. 18 Prosesskriv til utmarksdomstolen TVI-UTMA Arkivsak/doknr. 16/953-2 Sakstittel Dok.dato Klage på festeavgift 2020/30/1/25 Mottaker Dag Nilsen Klage på festeavgift 30/1/25 i Porsanger 2-MATRIKKEL-2020/30/1/25; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-30; 25 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Transfarelvmoen - Anmodning om rettigheter til Mottaker Alta kommune anlegg av vannledning over 39/1 1-ARKIVKODE-621.2; 2-MATRIKKEL-2012/39/1; 3-KOMMUNE-2012; Erklæring til underskrift og retur - Transfarelvmoen - Rettigheter til anlegg av vannledning over 39/1/ GNR-39; 5-BNR-1; NR-9011 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /11/21 Mottaker Walter Andreas Bang Skjærvik 2-MATRIKKEL-2002/11/21/0; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /11/21 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-11; 5-BNR-21; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til forskingsprosjekt - Ingøy - Avsender Akvaplan-niva 2018/1/1 i Måsøy kommune

26 Side 26 1-ARKIVKODE-; 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2018; 6-MATRIKKEL-2018/1/1; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Søknad om tillatelse til forskingsprosjekt - Ingøy /1/1 i Måsøy kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /10/1/71 Mottaker SpareBank1 Nord-Norge Pantesamtykke sendt /10/1/71 2-MATRIKKEL-2018/10/1/71; 3-KOMMUNE-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogrydding og skilting på Forsvarets skytefelt- Avsender Forsvarsbygg Markedsområde Nord Halkkavarre og Høybuktmoen - Porsanger og Sør- Varanger kommuner 1-ARKIVKODE-471.6; 2-MATRIKKEL-2020/23/1/1; 3-GNR-23; 4-BNR-1; Svar - forespørsel om skogrydding ifm merking av skytefelt - Halkavarre gnr 20/1/6 og Høybuktmoen gnr 12/1/12 - Porsanger og Sør-Varanger kommuner 5-FESTENR-1; 6-KOMMUNE-2020; 7-KOMMUNE-2030; 8-GNR-12; 9-BNR-1; X-FESTENR-12; X-SEKSJONSNR-; X-9000NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opprettelse av festekontrakt for uregistrerte Mottaker Rita Olsen byggverk i Tana kommune

27 Side 27 1-ARKIVKODE-412.4; 10-MATRIKKEL-2025/17/1/34; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-17; 8-BNR-1; 9-FESTENR-34 GRUNN- -KHR Festekontrakter til signering 17/1/34 i Tanabetaling av gebyrer Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Bjergkroken i Avsender Finnmark jordskifterett Porsanger 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-15; Forkynning av utkast til rettsfastsettende vedtak - jordskiftesak Bjergkroken i Porsanger 4-BNR-15; 5-MATRIKKEL-2020/15/15 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/377-5 Sakstittel Dok.dato Detaljreguleringsplan for Samisk Videregående Avsender Karasjok kommune Skole 1-ARKIVKODE-415.3; 2-KOMMUNE-2021 Mottatt underskrevet slettebegjæring /9/493/0 Arkivsak/doknr. 15/377-6 Sakstittel Dok.dato Detaljreguleringsplan for Samisk Videregående Avsender Karasjok kommune Skole 1-ARKIVKODE-415.3; 2-KOMMUNE-2021 Kopi av brev til Kulturdepartementet - påminnelse - anmodning om sletting Arkivsak/doknr. 16/390-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om gapahuk - Appelsinstein - Sør- Avsender Sør-Varanger Turlag Varanger kommune 1-ARKIVKODE-751.1; Mottatt underskrevet erklæring om gapahuk - Appelsinsteinen - Sør-Varanger kommune 3-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogrydding og skilting på Forsvarets skytefelt- Mottaker Forsvarsbygg Markedsområde Nord Halkkavarre og Høybuktmoen - Porsanger og Sør- Varanger kommuner

28 Side 28 1-ARKIVKODE-471.6; 2-MATRIKKEL-2020/23/1/1; 3-GNR-23; 4-BNR-1; 5-FESTENR-1; 6-KOMMUNE-2020; 7-KOMMUNE-2030; 8-GNR-12; 9-BNR-1; X-FESTENR-12; X-SEKSJONSNR-; X-9000NR- GRUNN- -JEJ Svar - forespørsel om skogrydding ifm merking av skytefelt - Halkavarre gnr 23/1/1 og Høybuktmoen gnr 12/1/12 - Porsanger og Sør-Varanger kommuner Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/10/1/13 Mottaker Pål Jonny Hillestad 2-MATRIKKEL-2019/10/1/13; Overføring av festerett - godkjent skjøte sendt til tinglysing /10/1/13 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 13; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/958-3 Sakstittel Dok.dato Sammenslåing av 24/286 med tilleggseiendom Avsender Wenche Heitmann 24/394 - Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/24/286/0; Mottatt underskrevet skjema - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenhenter 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-286; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsel om planoppstart - E6 Nyelv bru med Avsender Region Nord Statens vegvesen tilstøtende veger - Nesseby kommune 1-ARKIVKODE-461.1; Sluttoppgjør for 2027/2/1 - E6 Nyelv Oddajohka bru med tilstøtende veger 3-KOMMUNE-2027; GRUNN- -JER

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste av eiendom i Kokelv - Kvalsund Avsender Kvalsund kommune kommune 1-ARKIVKODE-440.0; 2-MATRIKKEL-2017/21/1/0; Kopi av brev til NRS Finnmark - oreintering om oppmålingsforretning. 2017/21/1 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-21; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til graving av vannledning Avsender Nanna Johansen over FeFo-grunn til gnr 20/62 - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-621.2; 3-KOMMUNE-2020; Søknad om grunneiers tillatelse til graving av vannledning over FeFo-grunn til gnr 20/62 - Porsanger kommune GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om basestasjon - Snefjord i Måsøy Avsender Måsøy komune kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2018/4/1; Melding om vedtak - innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-4; 5-BNR-1; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra Avsender Hammerfest kommune Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; 2-KOMMUNE-2004; Bekreftelse på plassering og antall byggverk i forbindelse med søknad om «Sørøya på langs» 3-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL

30 Side 30 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av 2030/13/1/44 Mottaker Solveig Steinmo 1-MATRIKKEL-2030/13/1/44; Eierskifte av hytte - ber om skjøte /13/1/44 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-13; 4-BNR-1; 5-FESTENR-44; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bebygd boligtomt - på 2011/12/1/64 i Avsender Marit Kirsten Eira Kautokeino kommune 2-MATRIKKEL-2011/12/1/64; Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på 2011/12/1/64 i Kautokeino kommune 3-GNR-12; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2011; 6-MATRIKKEL-2011/12/1/64; 7-KOMMUNE-; 8-GNR-; 9-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Etablering av innendørs skytebaner - Artillerifortet Avsender Banak Pistolklubb - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-471.2; 10-MATRIKKEL-; Søknad om etablering av innendørs skytebaner - Artilleri-fortet - Porsanger kommune 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/907-4 Sakstittel Dok.dato Gapahuk ved Sortbrysttjern - Sør-Varanger Avsender Nasjonalparkforvalter Øvre Pasvik kommune 1-ARKIVKODE-751.1; Kopi av vedtak - tillatelse til oppsett av gapahuker 3-KOMMUNE-2030;

31 Side 31 Arkivsak/doknr. 16/889-7 Sakstittel Dok.dato Erklæring for tursti 3/1 Kjøttvikvarden & Mottaker Kystverket Troms og Finnmark Tarhalsen tursti i Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-751.2; Ber om dokumentasjon på eierskap - Tarhalshytta 10-MATRIKKEL-2004/3/1/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-9003; 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-3; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2019/6/1/63 Avsender Nordkapp kommune 1-MATRIKKEL-2019/6/1/63; 2-KOMMUNE-2018; 3-GNR-6; Kopi av brev til søker - ber om tilleggsopplysninger - søknad om tillegg til 2019/6/1/63 4-BNR-1; 5-FESTENR-63 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /21/1/11 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-MATRIKKEL-2021/21/1/11; 2-KOMMUNE-2021; 3-GNR-21; 4-BNR-1; 5-FESTENR-11; 6-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -HRK Mottatt skjøte for godkjenning - Overføring av feste /21/1/11 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 29/342 i Alta kommune Avsender Statens kartverk 1-ARKIVKODE-411.2; Mottatt tinglyst skjøte /29/489/0 2-KOMMUNE-2012; 3-MATRIKKEL-2012/29/489/0; 4-GNR-29; 5-BNR-489; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

32 Side 32 Dok.dato Feste for parkeringsareal - fuglekikkerskjul Vestre Avsender Vegdirektoratet Statens vegvesen Jakobselv og Ekkerøya 1-ARKIVKODE-461.3; 2-MATRIKKEL-2003; Søknad om feste for parkeringsareal - fuglekikkerskjul Vestre Jakobselv og Ekkerøya 3-KOMMUNE-; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppstart av planarbeid - regulering anlegg for Avsender Asplan Viak AS fisketurisme i Skarsvåg - Nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-415.2; 2-MATRIKKEL-2019; 3-KOMMUNE-; Varsel om oppstart av planarbeid - regulering anlegg for fisketurisme i Skarsvåg - Nordkapp kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 29/424 og 29/425 i Alta Avsender Alta kommune kommune 1-MATRIKKEL-2012/29/1; Varsel om oppmålingsforretning /29/1/0 2-MATRIKKEL-2012/29/424; 3-MATRIKKEL-2012/29/425; 4-BNR-425; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; 7-BNR-424; 8-BNR-1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppføring a snøskuterotergarasjer Detsika - Alta Avsender Alta kommune kommune 1-ARKIVKODE-441.4; 3-KOMMUNE-2012; Høring - Dispensasjon fra områdeplankrav - Bollo - i kommuneplanens arealdel til oppføring av snøskutergarasjer i Detsika Arkivsak/doknr. 16/827-6 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD - Eggemoen i Mottaker Finnmark jordskifterett Sør-Varanger kommune

33 Side 33 1-ARKIVKODE-412.1; 3-KOMMUNE-2030; GRUNN- -JER Fullmakt - Jordskiftesak RFA-JVAD EGGEMOEN Arkivsak/doknr. 16/973-2 Sakstittel Dok.dato lang wire på berget ved Holmengråvannet Mottaker Sør-Varanger Turlag 1-ARKIVKODE-741.9; Erklæring til utlevering 2-MATRIKKEL-2030/30/1/0; NR-9012; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-30; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Statens kartverk 2025/37/1/10 1-PROSJEKT ; Festekontrakt til tinglysing /37/1/10 2-FESTENR-10; NR-; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/37/1/10; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-37; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/74-5 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD M0992 Avsender Per Guttu Strømsbugt 1-ARKIVKODE-412.1; Oversendelse av gps-fil RFA-JVAD - Jordskiftesak 28.juni 3-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Alta kommune

34 Side 34 Mottaker Petter Bredesen 1-ARKIVKODE-443.1; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Betaling av behandlingsgebyr - søknad om nausttomt Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /8/1/39 Avsender Jon-Arne Koppen 1-MATRIKKEL-2030/8/1/39; 2-KOMMUNE-2030; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av feste /8/1/39 3-GNR-8; 4-BNR-1; 5-FESTENR-39; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /40/1/4 Mottaker Signe Elisabeth Sørensen 1-MATRIKKEL-2022/40/1/4; 2-KOMMUNE-2022; Overføring - ber om skjøte for videre behandling /40/1/4 3-GNR-40; 4-BNR-1; 5-FESTENR-4; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av fester /9/232/0 - Avsender Kåre Petter Teodorsen 2021/13/1/ /13/4/0 1-MATRIKKEL-2021/9/232/0; 2-KOMMUNE-2021/13/1/38; Mottatt skjøter for godkjenning - overføring av fester /9/232/0-2021/13/1/ /13/4/0 3-MATRIKKEL-2021/13/4/0 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Fradeling av båthus fra 2018/13/1/11 Mottaker Jørn Oddvar Majala

35 Side 35 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2018/13/1/11; 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-13; 5-BNR-1; 11 GRUNN-TEAM VEST- Betaling av behandlingsgebyr - søknad om deling av 13/1/11 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp / feste av grunn - sjørelatert Avsender Norconsult AS næringsvirksomhet ved Bugøynes havn - Sør- Varanger kommune 1-ARKIVKODE-411.2; 3-KOMMUNE-2030; Søknad om kjøp / feste av grunn - sjørelatert næringsvirksomhet ved Bugøynes havn - Sør- Varanger kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Kristin AbelvikTangvik 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2016 Mottaker Torgeir Mikkola 1-ARKIVKODE-733.1; Avtale om lakseplass KOMMUNE-2012 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2016 Avsender Tone Joakime Nilsen 1-ARKIVKODE-733.1; Søknad om lakseplass KOMMUNE-2023 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2016 Avsender Olaf Nilsen 1-ARKIVKODE-733.1; Søknad om lakseplass KOMMUNE-2023 UTMARK- -LKR

36 Side 36 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Ørjan Johansen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 15/887-7 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Midtre Torskefjord - Avsender Vidar Andersen Kvalsund kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 3-KOMMUNE-2017; Spørsmål om den med bruksrett til lakseplasser skal godkjenne bruken - Midtre Torskefjord gnr 15/1 og 15/2 i Kvalsund kommune - KD103 og KD92 FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 16/88-7 Sakstittel Dok.dato Flytting av punktfeste 2003/7/1/3 Mottaker Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/7/1/3; Svar - høringsbrev - oppføring av ny hytte - gnr 7/1/3 - Vadsø kommune 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-7; 3 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra Mottaker Reinbeitedistrikt 19 - Sørøya Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; 2-KOMMUNE-2004; Oversiktskart over hytter og gapahuk i forbindelse med Sørøya på langs 3-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 32/153 i Alta kommune Mottaker Olga Solianik

37 Side 37 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-32; 4-BNR-153; 5-MATRIKKEL-2012/32/153 GRUNN- -ESE Svar på purring - Tillegg til 32/153 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av tursti fra Mottaker Reinbeitedistrikt 19 - Sørøya Sørvær til Akkarfjord og søknad om oppsett av hytter og gapahuk - Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-752.2; Hvordan tegne og dele kart - Sørøya på langs 2-KOMMUNE-2004; 3-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2015 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert uthus på 13/1 Ekkerøy - Vadsø Avsender Rolf Kristiansen kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2003/13/1; Mottatt underskrevet aksept - tilbud om festekontrakt 13/1 Ekkerøy - Vadsø kommune 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-13; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bruksendring av næring til fritidshytte Avsender Rainer Must/Rune Must/Johnny 2030/30/1/26 Must/ Stig Albert Must 2-MATRIKKEL-2030/30/1/26; Mottatt underskrevne festekontrakter /30/1/26 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-30; 26 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/630-6 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/3/726 SNR 4 Avsender Anne Lovise Hætta

38 Side 38 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/3/726/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-726; GRUNN- -HRK Mottatt underksrevet festekontrakt med nye vilkår /3/726/SNR4 Arkivsak/doknr. 16/632-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/3/724 SNR 4 Avsender Johan Eivind Gaup 2-MATRIKKEL-2011/3/724/0; Mottatt underskrevet festekontrakt med nye vilkår /3/724/SNR4 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-724; Arkivsak/doknr. 16/634-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/3/724 SNR 2 Avsender Johan Eivind Gaup 2-MATRIKKEL-2011/3/724/0; Mottatt underksrevet festekontrakt med nye vilkår /3/724/SNR2 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-724; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/12/215 SNR3 Avsender Nillas Aslaksen Somby 2-MATRIKKEL-2025/12/215/0; Mottatt underskrevet slettebegjæring /12/215/0 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-215; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

39 Side 39 Dok.dato Oppsigelse av festekontrakt for laksehytte 25/1/3 Avsender Einar Sund Tana Mottatt underskrevet slettebegjæring /25/1/3 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-25; 5-BNR-1; 3 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/691-3 Sakstittel Dok.dato oppsigelse av feste 2025/7/1/63 Avsender Wenche Bakken 2-MATRIKKEL-2025/7/1/63; Mottatt underskrevet slettebegjæring /7/1/63 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-7; 63 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/691-4 Sakstittel Dok.dato oppsigelse av feste 2025/7/1/63 Avsender Áigin B. Bakken 2-MATRIKKEL-2025/7/1/63; Mottatt underskrevet slettebegjæring /7/1/63 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-7; 63 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/656-3 Sakstittel Dok.dato Uregistrert garasje 13/1 i Golnes - Vadsø Avsender May-Iren Jervi kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2003/13/1; Mottatt underskrevet aksept - tilbud om festekontrakt på 13/1 i Golnes- Vadsø kommune 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-13; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av boligtomt gnr 3/560 -

40 Side 40 Avsender Klemet Anders Eira Kautokeino kommune 2-MATRIKKEL-2011/3/560/0; Mottatt underskrevet aksept - tilbud om kjøp av bebygd boligtomt 2011/3/560/0 med tilleggsareal 2011/3/692/0 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-560; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/985-3 Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust under 13/1 v/hamnevann - Avsender Gjermund Mathisen Måsøy kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2018/13/1; 3-KOMMUNE-2018; Mottatt underskrevet aksept - tilbud om festekontrakt - Uregistrert naust under gnr. 13/1 v/hamnevann - Måsøy kommune 4-GNR-13; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opprettelse av festekontrakt for uregistrerte Avsender Statens kartverk byggverk i Tana kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Tinglyst festekontrakt /38/1/25 2-MATRIKKEL-2025/38/1/25; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-38; 5-BNR-1; 25 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om grenser for 2004/10/8 i Gjøfjorden i Mottaker Arnt R Johannessen 2004 Hammerfest kommune Orientering om at sak avsluttes 2-MATRIKKEL-2004/10/8; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-10; 5-BNR-8; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2022/14/20 Avsender Polar utleie AS

41 Side 41 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2022/14/20/0; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-14; 7-BNR-20; GRUNN-TEAM ØST- Mottatt underskrevet aksept - feste 2022/14/20 på Kunes i Lebesby kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2022/14/22 Avsender Polar utleie AS 2-MATRIKKEL-2022/14/22/0; Mottatt underskrevet aksept - feste 14/22 på Kunes i Lebesby kommune 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-14; 7-BNR-22; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogrydding og skilting på Forsvarets skytefelt- Avsender Forsvarsbygg Markedsområde Nord Halkkavarre og Høybuktmoen - Porsanger og Sør- Varanger kommuner 1-ARKIVKODE-471.6; 2-MATRIKKEL-2020/23/1/1; 3-GNR-23; 4-BNR-1; 5-FESTENR-1; Kommentarer til FeFos merknader til tiltaket - forespørsel om skogrydding ifm merking av skytefelt - Halkavarre gnr 23/1/1 og Høybuktmoen gnr 12/1/12 - Porsanger og Sør-Varanger kommuner 6-KOMMUNE-2020; 7-KOMMUNE-2030; 8-GNR-12; 9-BNR-1; X-FESTENR-12; X-SEKSJONSNR-; X-9000NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om båtnaust - tillegg til 2030/10/48 Mottaker Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-443.1; 3-KOMMUNE-2030; 6-FESTENRpunktfeste til eksisterende naust gnr 10 bnr 1 i Sør-Varanger - ber om vedtak

42 Side 42 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Forelegging av tiltak - ny lavspentkabel i Avsender Luostejok Kraftlag SA Holmfjord - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-462.1; Forelegging av tiltak - ny lavspentkabel i Holmfjord - Porsanger kommune 3-KOMMUNE-2020; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/8/1/130 Avsender Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 2-MATRIKKEL-2019/8/1/130; Mottatt skjøte i retur for signering - overføring av feste 2019/8/1/130 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-8; 130 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsel om planoppstart - E6 Nyelv bru med Avsender Region Nord Statens vegvesen tilstøtende veger - Nesseby kommune 1-ARKIVKODE-461.1; Mottatt underskrevet kjøpekontrakt /2/1 - E6 Nyelv Oddajohka bru med tilstøtende veger 3-KOMMUNE-2027; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Stabursnæs Søndre i Avsender Finnmark jordskifterett Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Mottatt rettsbok - sak RFA-JVD Stabursnæs Søndre GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /2/1/177 Avsender Advokat Bjørn T. Steffensen AS

43 Side 43 1-MATRIKKEL-2028/2/1/177; 2-KOMMUNE-2028; 3-GNR-2; 4-BNR-1; 5-FESTENR-177 GRUNN- -HRK Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av feste /2/1/177 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /11/1/7 Avsender Ørjan Jensen 1-MATRIKKEL-2002/11/1/7; 2-KOMMUNE-2002; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av feste /11/1/7 3-GNR-11; 4-BNR-1; 5-FESTENR-7; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/695-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - 5 mål /23/289 Avsender Liv Hansen 2-MATRIKKEL-2030/23/289/0; Ber om nytt pristilbud - kjøp av boligtomt /23/289 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-23; 7-BNR-289; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 2011/6/335 Mottaker Marit Ravna Sara/Kurt Sara 2-MATRIKKEL-2011/6/335/0; Betaling av saksbehandlingsgebyr - søknad om boligtomt 2011/6/335 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-335; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Linjehytter i Finnmark - fornyelse av eksisterende Avsender Statnett hytter og nye hytter

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-32 Sakstittel Dok.dato 02.09.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Mottaker ***; UTMA *** 1--***-***; 2--***-***; Prosesskriv - ønsker redegjørelse for avmerket område

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.06.2014-29.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.06.2014-29.06.2014 14/00856-001 Datert: 06.06.2014 Arkiv: 412.1 Fra: Trond Paulsen Sak: Grenser Eiendommen Olderøen Dok: Grenser Eiendommen Olderøen Saksbeh: 214 / JEJ Lnr: 004355/14 14/00098-014 Datert: 19.06.2014 Til:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.06.2014-06.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.06.2014-06.07.2014 12/01430-007 Datert: 30.06.2014 Arkiv: 421.3 Til: Kristensen Odd Kristen Sak: søknad om beiteareal 38/1 - odd kristen kristensen Dok: Tilbud om areal til jordbruksformål ved Transfarelv Lnr: 000145/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013 13/00156-004 Datert: 23.04.2013 Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: 003036/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer