OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Feste til boligtomt /8/168 i Nordkapp Avsender Eirik Flæthe Granaas 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2019/8/168; Underskrevet aksept - Tilbud om festekontrakt for /8/168 i Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-8; 5-BNR-168 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Hyggevann transformatorstasjon Hammerfest Avsender Hammerfest 1-ARKIVKODE-530.0; 2-MATRIKKEL-2004/22/1/0; Protokoll for oppmålingsforretning, usignert ikke godkjent /22/1 Hammerfest 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-22; NR-2004/19/1/9003; NR-2004/21/1/9001; NR-2004/22/1/9002 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/683-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt på 2011/6/1 i Kautokeino Mottaker Johan Anders Klemetsen 1-MATRIKKEL-2011/6/1; Foreløpig svar 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-6; 4-BNR-1 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /10/1/159 Avsender Lena Charlotte Amundsen 1-MATRIKKEL-2018/10/1/159; 2-KOMMUNE-2018; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /10/1/159 3-GNR-10; 5-FESTENR-159 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/783-4 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2003/5/1/81 Avsender Vadsø

2 Side 2 1-MATRIKKEL-2003/5/1/81; 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-5; 4-BNR-1 GRUNN-TEAM ØST- Melding om tinglysning av eksisterende festegrunn /5/1/81 Arkivsak/doknr. 17/918-4 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til oppføring av garasje / lager - Avsender Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen 2020/19/555 i Porsanger 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/19/555; Tilleggsopplysninger - areal til oppføring av garasje/lager /19/555 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-19; 5-BNR-555 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/190-3 Sakstittel Dok.dato Høring - Forslag til vedtak om fredning etter Avsender Fylkesmannen i Finnmark kulturminnelovens 19 av Komsa, gnr 27, 29, 30 og 31, Alta 1-ARKIVKODE-311.2; 2-KOMMUNE-2012 GRUNN-TEAM VEST- Kopi av brev til Riksantikvaren - Områdefredning Komsa - Alta - Forslag til vedtak om fredning etter Lov om kulturminner 19, jf. 22 Arkivsak/doknr. 17/795-8 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/7/1/91 Avsender Vadsø 1-MATRIKKEL-2003/7/1/91; 2-KOMMUNE-2003; Melding om tinglysning av eksisterende festegrunn /7/1/91 3-GNR-7; 5-FESTENR-91 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Orientering om prosjekt på Kiberg Fort Avsender Varanger museum IKS 1-ARKIVKODE-311.3; 2-MATRIKKEL-2002/9/1/9006; Oppdatert informasjon om tiltak - Skilt og minnesmerke - Kiberg Fort 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-9; NR-9006 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt - Sieiddajohguolbba Vestre Avsender Tana boligfelt /12/269/0 - Tana

3 Side 3 1-MATRIKKEL-2025/12/269/0; 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-269 GRUNN-TEAM ØST- Mottatt matrikkelbrev /12/269/0 i Tana Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt - Sieiddajohguolbba Vestre Avsender Tana boligfelt /12/270/0 - Tana 1-MATRIKKEL-2025/12/270/0; 2-KOMMUNE-2025; Mottatt matrikkelbrev /12/270/0 i Tana 3-GNR-12; 4-BNR-270 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan for Thomasbakken sør Avsender Alta boligområde 1-ARKIVKODE-415.1; 2-KOMMUNE-2012 Melding om fornyet offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste til hyttetomt på 2022/25/1/23 i Lebesby Mottaker Espen Eriksen 1-ARKIVKODE-442.1; Orientering om videre prosess 2-MATRIKKEL-2022/25/1/23; 3-MATRIKKEL-2022/25/1/0; 4-KOMMUNE-2022; 5-GNR-25; 6-BNR-1; 7-FESTENR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Hyttetomt på 2030/9/1/23 i Avsender Hendry Nordli Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2030/9/1/23; Ber om koordinatene for punktet - hyttetomt 2030/9/1/23 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-9; 23 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Gangvei ned til

4 Side 4 Avsender Arctic tourist AS flytebrygge,samt oppsett av flyttbar grillhytte og omkledningsbu /14/1 i Båtsfjord 1-ARKIVKODE-751.1; Spørsmål til ns vedtak 2-MATRIKKEL-2028/14/1/0; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-14; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/955-6 Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2017 Mottaker Bjørn Bjørnå 1-ARKIVKODE Veieavtale 2017 UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 17/955-7 Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2017 Mottaker John Øystein Jelti 1-ARKIVKODE Veieavtale 2017 UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 17/955-8 Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2017 Mottaker Jorunn & Arild Pettersen 1-ARKIVKODE Veieavtale 2017 UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok

5 Side 5 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Rettighetsmelding - Felt 4 Karasjok 2-KOMMUNE-2021 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppføring av gapahuk i Henningkeila - Mottaker Sandland Bygdelag (e-post); Sandland Bygdelag Loppa

6 Side 6 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2014; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Erklæring til underskrift og retur - tillatelse til plassering av gapahuk Arkivsak/doknr. 17/835-4 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av festetomt 2018/4/1/34 Mottaker Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2018/4/1/34; Festekontrakt for sletting 2018/4/1/34 2-KOMMUNE-2018; 3-GNR-4; 5-FESTENR-34 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2024/11/944 Mottaker Jørgen Romsdal 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2024/11/944/0; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /11/944 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2024; 6-GNR-11; 7-BNR-944; 8-FESTENR- GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Regulering av boligtomt /31/102 Mottaker Kjetil Krane 1-ARKIVKODE-415.1; Avtale om førsteprioritet til å tiltre areal 2-MATRIKKEL-2012/31/102/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-31; 5-BNR-102; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /21/1/25 Mottaker Sigurd Oddvar Nilsen

7 Side 7 1-MATRIKKEL-2017/21/1/25; 2-KOMMUNE-2017; 3-GNR-21; 5-FESTENR-25 GRUNN- -HRK Overføring av festerett - godkjent skjøte til tinglysing /21/1/25 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste - gamme v/máskevárri i Mottaker Tana Tana 1-MATRIKKEL-2025/12/1/0; Ber n behandle saken på nytt 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 5-FESTENR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Søknad om vei til 2011/15/27 i Kautokeino Mottaker Egil Thomassen 1-ARKIVKODE-461.2; Avslag - søknad om vei til 2011/15/27 2-MATRIKKEL-2011/15/27; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-15; 5-BNR-27 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/976-2 Sakstittel Dok.dato Etablering av natursti/jegerprøveløype Mottaker Forsvarsbygg 1-ARKIVKODE-751.2; 2-KOMMUNE-2012; Forspørsel om etablering av natursti/jegerprøveløype på Forsvarets festetomt 3-MATRIKKEL-2012/25/; 4-GNR-25; 5-BNR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av rekkehustomt 2021/21/342 Mottaker Morten Dalseng 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2021/21/342/0; Ber om avklaring av om det skal foretas oppmåling av en eller flere enheter 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 7-BNR-342; 8-FESTENR- GRUNN- -IHR

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til å parkere campingvogn på nesset i Mottaker Svenn Atle Persen forbindelse med sjølaksefiske 1-ARKIVKODE-447.1; Tiltaket krever tillatelse 2-MATRIKKEL-2020/1/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-1; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Veirett til 2025/37/64 i Tana Avsender Tor Arne Sarilla 1-ARKIVKODE-461.2; Søknad om veirett til 2025/37/64 i Tana 2-MATRIKKEL-2025/37/64; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-37; 5-BNR-64 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /17/161/0 Mottaker Joakim Jensen 1-MATRIKKEL-2020/17/161/0; 2-KOMMUNE-2020; Overføring av festerett - godkjent skjøte til tinglysing /17/161/0 3-GNR-17; 4-BNR-161 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tomt for hytte under gnr. 47/1 ved Kvitevika - Avsender Alta Alta 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2012/47/15/0; Kopi av brev til fester - oppført fritidsbolig på 2012/47/1/17 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-47; 5-BNR-15; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/884-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om flytebrygge 2019/10/1/2 Avsender Marie Dohrner

9 Side 9 1-MATRIKKEL-2019/10/1/2; 2-KOMMUNE-2019; 3-GNR-10; 4-BNR-1 GRUNN-TEAM VEST- Mottatt underskrevet grunneiererklæring for rett til flytebrygge ved 2019/10/1/2 i Nordkapp Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festetomt - Fritid Kobbervika - Alta Mottaker Birger Eilertsen 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2012/44/1/0; Festekontrakt for underskrift og retur /44/1/26 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-44; 6-PROSJEKT ; 7-PRODUKT-20; 8-PROSJAVD-200 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om opsjon /45/1 Avsender Norwegian Adventures AS 1-ARKIVKODE-441.2; Forespørsel om festeavgift 2-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-45; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Opprettelse av ny festekontrakt - overføring av Mottaker Amelie Henriksen festerett /1/89/0 1-MATRIKKEL-2015/1/89/0; 2-KOMMUNE-2015; 3-GNR-1; Overføring - godkjent skjøte og hjemmelserklæring sendt til tinglysing /1/89/0 4-BNR-89 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av parsell fra 2019/8/1 i Nordkapp Avsender Nordkapp Vann AS

10 Side 10 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2019/8/1/0; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-8; GRUNN-TEAM VEST- Søknad om kjøp av parsell fra 2019/8/1 i Nordkapp Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /24/3/15 Avsender Trygve Ramberg 1-MATRIKKEL-2030/24/3/15; 2-KOMMUNE-2030; Mottatt skjøte for godkjenning- overføring av festerett /24/3/15 3-GNR-24; 4-BNR-3; 5-FESTENR-15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av Gassanjarga avfallsplass Avsender Statens kartverk 2025/12/130 1-ARKIVKODE-; Tinglyst festekontrakt /12/260 2-MATRIKKEL-2025/12/130/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-130; 8-FESTENR-; 9-GNR-260 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/472-6 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/5/1/1 Avsender Porsanger Kommune 1-MATRIKKEL-2020/5/1/1; Mottatt matrikkelbrev 2020/5/1/1 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-5; 5-FESTENR-1 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/908-6 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/32/1/69 Avsender Sør-Varanger

11 Side 11 1-MATRIKKEL-2030/32/1/69; 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-32; 5-FESTENR-69 GRUNN- -HRK Mottatt matrikkelbrev 2030/32/1/69 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av Gassanjarga avfallsplass Mottaker Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS 2025/12/130 1-ARKIVKODE-; Tinglyst festekontrakt til utlevering /12/260 2-MATRIKKEL-2025/12/130/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-130; 8-FESTENR-; 9-GNR-260 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /12/225/0 Avsender Advokat Bjørn Tore Steffensen AS 1-MATRIKKEL-2025/12/225/0; 2-KOMMUNE-2025; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /12/225/0 3-GNR-12; 4-BNR-225 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2020/17/43/0 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-MATRIKKEL-2020/17/43/0; Ber om pantesamtykke 2020/17/43/0 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-17; 4-BNR-43 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Beitegamme i Årosjokk - Lebesby Avsender Pål Fredrik Mannsverk 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2022; 3-MATRIKKEL-2022/6/1/0; 4-GNR-6; ; NR- Ber om opplysninger om ankemulighet og frister - avslag på søknad om beitegamme i Orosjohka

12 Side 12 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Klarlegging av eksisterende grense 2025/14/1/7 Avsender Tana 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2025/14/1/7; Protokoll for oppmålingsforretning for 2025/14/1/7 i Tana 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-14; 8-BNR-1; 9-FESTENR-7 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Klarlegging av eksisterende grense 2025/14/1/7 Avsender Tana 1-ARKIVKODE-; Matrikkelbrev for 2025/14/1/7 i Tana 10-MATRIKKEL-2025/14/1/7; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-14; 8-BNR-1; 9-FESTENR-7 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /16/1/48 og Avsender Thomas Sigurd Bertheussen 2019/16/1/9 1-KOMMUNE-2019; 2-MATRIKKEL-2019/16/1/48; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /16/1/48 og 2019/16/1/9 3-GNR-16; 5-FESTENR-48; 6-MATRIKKEL-2019/16/1/9; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-FESTENR-9 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt - Erklæring 27/1/ Avsender Kommunal- og Modreniseringsdepartementet Karasjok

13 Side 13 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2021/27/1/0; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-27; NR-9002; 7-FESTENR-; 8-PROSJEKT ; 9-PRODUKT-99; X-PROSJAVD-200 GRUNN- -MAK Kopi av brev til Fylkesmannen i Troms - oppnevning av settefylkesmann Arkivsak/doknr. 16/782-7 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD HOLBUGT Avsender Finnmark jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; 2-MATRIKKEL-; Forslag til jordskifteavgjørelse - Jordskiftesak RFA-JVAD HOLBUGT 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Advokat Hegg & Co eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; Mottatt underskrevet festekontrakt 2012/38/859/0 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-38; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Avsender Sør-Varanger 2030/32/1/174 1-ARKIVKODE-; Varsel om oppmålingsforretning /32/1/174 2-MATRIKKEL-2030/32/1/174; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-32; 174 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/614-9 Sakstittel Dok.dato Innløsning av feste /15/126 i Tana Avsender Statens kartverk

14 Side 14 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2025/15/126/0; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-15; 5-BNR-126; GRUNN- -MAK Mottatt tinglyst skjøte 2025/15/126/0 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Driftsavtale for natursteinsbrudd på Naranas i Mottaker Fuxite AS; Kautokeino Direktoratet for mineralforvaltning 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2011; Ber om status for behandling av kosesjonssøknad - Avtale om uttak av kvartsitt ved Naranas i Kautokeino 4-GNR-18; 9007 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Nordkapp - Kobbhollet Mottaker Honnignsvåg Maskinstasjon AS 1-ARKIVKODE-500; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2019; Ber om orientering vedrørende søknader om kosesjon samt uttak fra masseuttakene - Kobbhollet og Nordmannset masseuttak 4-GNR-9; 243 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjegere 2017 Avsender Anders Kalliainen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2017 UTMARK- -CBJ Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Veirett til 2003/2/93 - Vadsø Mottaker Nora Malin; Nora Harriet Malin 1-ARKIVKODE-461.2; 2-MATRIKKEL-2003/2/93/0; Orientering om veirett til 2003/2/93 - Vestre Jakobselv 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-2; 5-BNR-93; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -ESE

15 Side 15 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /23/293/22 og Mottaker Bjørn Wiggo Schistad 2030/23/293/28 1-KOMMUNE-2030; 2-MATRIKKEL-2030/23/293/22; Festekontrakt til underskrift og retur /23/293/22 3-GNR-23; 4-BNR-293; 5-FESTENR-22; 6-MATRIKKEL-2030/23/293/28; 7-GNR-23; 8-BNR-293; 9-FESTENR-28 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/337-6 Sakstittel Dok.dato Etablering av alternativ til eksisternede båtutsett Avsender Sør-Varanger ved Buholmen 1-ARKIVKODE-471.3; 2-MATRIKKEL-; Orientering om videre saksgang - søknad om dispensasjon for båtutsett i Buholmen 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av seksmannsboliger - tillegg til Avsender Snorre Olsen 2017/24/24 i Kvalsund 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2017/24/1/0; Søknad om tillegg til 2017/24/24 i Kvalsund - oppføring av seksmannsboliger 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-24; 6-BNR-; 7-FESTENR-; 8-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Feste til boligtomt på 2017/24/1/8 i Kvalsund Avsender Snorre Olsen

16 Side 16 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2017/24/1/8; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-24; 5-FESTENR-8; 6-BNR-1; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Søknad om feste til boligtomt på 2017/24/1/8 i Kvalsund Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /23/293/22 og Mottaker Sør-Varanger 2030/23/293/28 1-KOMMUNE-2030; 2-MATRIKKEL-2030/23/293/22; Tinglysing av eksisterende festegrunn /23/293/22 3-GNR-23; 4-BNR-293; 5-FESTENR-22; 6-MATRIKKEL-2030/23/293/28; 7-GNR-23; 8-BNR-293; 9-FESTENR-28 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Jordbruk på 2025/7/49 i Tana Avsender Tana 1-ARKIVKODE-421.1; Protokoll for oppmålingsforretning /6/1/24 2-MATRIKKEL-2025/6/1/24; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-6; 6-MATRIKKEL-2025/7/49; 7-SEKSJONSNR-; 8-FESTENR-24; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Jordbruk på 2025/7/49 i Tana Avsender Tana 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2025/6/1/24; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-6; 6-MATRIKKEL-2025/7/49; 7-SEKSJONSNR-; 8-FESTENR-24; NR- Mottatt matrikkelbrev for 2025/6/1/24 i Tana

17 Side 17 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/766-4 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2030/30/1/37 Mottaker Kristiansen Hilde Margrete 1-MATRIKKEL-2030/30/1/37; Ber om opplysninger om medfester 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-30; 5-FESTENR-37 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /23/293/22 og Mottaker Bjørn Wiggo Schistad 2030/23/293/28 1-KOMMUNE-2030; 2-MATRIKKEL-2030/23/293/22; Overføring - godkjent skjøte til tinglysing /23/293/28 3-GNR-23; 4-BNR-293; 5-FESTENR-22; 6-MATRIKKEL-2030/23/293/28; 7-GNR-23; 8-BNR-293; 9-FESTENR-28 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ny festekontrakt /24/2/2 Mottaker DNB 1-MATRIKKEL-2030/24/2/2; Orientering om tinglysing - ny festekontrakt 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-24; 4-BNR-2; 5-FESTENR-2 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/867-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt på 2020/31/1/50 i Porsanger Mottaker Kirsten Agnete Länsman 1-ARKIVKODE-442.1; Festekontrakt til signatur og retur /31/1/50 2-MATRIKKEL-2020/31/1/50; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-31; 50 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel

18 Side 18 Dok.dato Utbygging av boligfelt Kreta - Alta Avsender Alta 1-ARKIVKODE-415.1; 2-MATRIKKEL-; Spørsmål om utbygging av boligfelt Kreta i Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av egen nausttomt /21/1/32 Avsender Alta 1-ARKIVKODE-443.1; Protokoll fra oppmålingsforretning /21/1 2-MATRIKKEL-2012/21/1/32; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-21; 32 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av tilleggsgrunn til 2020/34/185 i Porsanger Avsender Geir og Evelyn Mathisen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2020/34/1; Søknad om kjøp av tilleggsgrunn til 2020/34/185 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-34; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Høring - etablering av aggregatcontainer ved Avsender Hasvik værrandar på Sluksefjell /7/1/12 i Hasvik 1-MATRIKKEL-2015/7/1/12; 2-KOMMUNE-2015; 3-GNR-7; Høring - etablering av aggregatcontainer ved værrandar på Sluksefjell /7/1/12 i Hasvik 5-FESTENR-12 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til å avholde blodsporprøve Mottaker Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn 1-ARKIVKODE-741.1; 2-KOMMUNE-2021 Grunneiers tillatelse til å avholde sporprøve

19 Side 19 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Kvalsund - Repparfjord Eiendom AS Mottaker Kvalsund 1-MATRIKKEL-2017/7/1/15; 2-KOMMUNE-2017; Svar på innsynsforespørsel i vannrett og fallrettsavtale Repparfjord eiendom as 3-GNR-7; 5-FESTENR-15 NÆRING- -KAP Skjermet Arkivsak/doknr. 17/8-5 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Vardø - Storelvdalen Mottaker Vardø ; Vardø 1-ARKIVKODE-511.2; 2-MATRIKKEL-2002/11/1/14; Ber om tilbakemelding om driften skal videreføres - masseuttak Storelvdalen i Vardø skal 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-11; 7-BNR-1; 8-FESTENR-14 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/502-3 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Kvalsund - Ulveryggen Avsender Direktoratet for minenalforvaltning 1-ARKIVKODE-500; 2-MATRIKKEL-2017/7/1/15; 3-SEKSJONSNR-; Innvilget utsatt høringsfrist - søknad om driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund NR-; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-7; 7-BNR-1; 8-FESTENR-15 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 16/772-6 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Porsanger - Tjeldgrunnen Avsender Direktoratet for mineralforvaltning 1-ARKIVKODE-521.2; 2-MATRIKKEL-2020/33/1/27; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-33; 27; 7-SEKSJONSNR-; NR- Høring av søknad om driftskonsesjon for Tjeldgrunnen i Porsanger

20 Side 20 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Utsiktsrydding Skoganvarre nord - langs E6 Mottaker Magne Grøtte 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/24/1/9; Revidert tillatelse til utsiktsrydding langs E6 ved Øvrevann SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-24; 7-BNR-1; 8-FESTENR-9 UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Ryper på vidda Avsender Isak Thomas Triumf 1-ARKIVKODE Ryper på vidda - rypejakt 2017 UTMARK- -CBJ Arkivsak/doknr. 17/110-4 Sakstittel Dok.dato Regulering av festeavgift i henhold til tomteverdi Mottaker *** 1--***-*** Bestilling av takst - Nordkapp FEFOADV- -CDA Skjermet Arkivsak/doknr. 17/110-5 Sakstittel Dok.dato Regulering av festeavgift i henhold til tomteverdi Mottaker *** 1--***-*** Bestilling av takst - Måsøy FEFOADV- -CDA Skjermet Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Retten til å fiske etter laks på eiendommen 47/25 i Mottaker *** Alta 1-ARKIVKODE-733.9; Brev vedrørende sjølakseplass - gnr 47/23 og 47/8 2-MATRIKKEL-2012; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Søknad hyttetomt på 2025/37/1/42 i Tana

21 Side 21 Mottaker Marius Endresen 1-GNR-37; 2-BNR-1; Krav om behandlingsgebyr - Søknad hyttetomt på 2025/37/1/42 - Tana 3-KOMMUNE-2025; 4-MATRIKKEL-2025/37/1/42; 5-SEKSJONSNR-; 42; NR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Eiendomsgrenser til Marbakken 2012/47/9 Mottaker Tore Forsberg 1-ARKIVKODE-; Eiendomsgrenser til Marbakken 2012/47/9 2-MATRIKKEL-2012/47/9/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-47; 7-BNR-9; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Feste til boligtomt på 2020/21/1 i Porsanger Avsender Aina Borch 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/21/1; Søknad om feste til boligtomt på 2020/21/1 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2020/17/43/0 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-MATRIKKEL-2020/17/43/0; Pantesamtykke sendt /17/43/0 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-17; 4-BNR-43 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Drenering avd sti til hytte, samt grusing av sti på Mottaker Kjetil Kvamme 2017/4/1/133 i Kvalsund

22 Side 22 1-GNR-4; 2-BNR-1; 3-KOMMUNE-2017; 4-MATRIKKEL-2017/4/1/133; 5-GNR-; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-133; NR- GRUNN-TEAM VEST- Ber om nytt kart - betaling av behandlingsgebyr Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /24/3/15 Mottaker Trygve Ramberg 1-MATRIKKEL-2030/24/3/15; 2-KOMMUNE-2030; Skjøte i retur - mangler originale underskrifter /24/3/15 3-GNR-24; 4-BNR-3; 5-FESTENR-15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Jordbruk på 2025/7/49 i Tana Mottaker Leif Erik Varsi 1-ARKIVKODE-421.1; Festekontrakt til signatur og retur /6/1/24 2-MATRIKKEL-2025/6/1/24; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-6; 6-MATRIKKEL-2025/7/49; 7-SEKSJONSNR-; 8-FESTENR-24; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Innløsning av feste /15/126 i Tana Mottaker Hege Skjåvik 1-ARKIVKODE-411.2; Skjøte til utlevering /15/126/0 2-MATRIKKEL-2025/15/126/0; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-15; 5-BNR-126; GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tillegg til 2012/38/340 Mottaker Jan Harry Thomassen

23 Side 23 1-MATRIKKEL-2012/38/340/0; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-38; 4-BNR-340 GRUNN-TEAM VEST- Tilbudsbrev om kjøp for underskrift /38/340 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til å ha brønn og vannledning i bakken - Mottaker Gjermund Thomassen gnr 9/1, inn til gnr 9/81 - Porsanger 1-ARKIVKODE-622.3; Erklæring til signatur og retur 2-MATRIKKEL-2020/9/1/0; 3-BNR-81; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-9; 7-BNR-1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/935-3 Sakstittel Dok.dato Feste til bolig /2/1 i Vadsø Mottaker Vadsø 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2003/2/1; 3-KOMMUNE-2003; Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven -festetomt til bolig /2/1 i Vadsø 4-GNR-2; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Landingstillatelse med helikopter - transport av Avsender Reinbeitedistrikt 40 Orda gjerdematerialer fra Mattisdalen til Fiskaråsen /15/25 i Alta 1-ARKIVKODE-741.9; 2-MATRIKKEL-2012/15/25; 3-KOMMUNE-2012; Søknad om landingstillatelse med helikopter - transport av gjerdematerialer fra Mattisdalen til Fiskaråsen /15/25 i Alta 4-GNR-15; 5-BNR-25 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Graving av ledingsgrøft fra målepunkt til Mottaker Bernt Johan Ottem hyttevegg - strøm til hytter i Kongsfjord hyttefelt /5/1 - Berlevåg

24 Side 24 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2024/5/1/0; 3-KOMMUNE-2024; 4-GNR-5; NR-; 7-SEKSJONSNR-; 8-FESTENR- GRUNN- -JEJ Foreløpig svar Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Snekkernes i Porsanger Mottaker Terje Larsen 1-ARKIVKODE-442.1; Drøftinger om veirett og erklæring 2-MATRIKKEL-2020/9/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-9; ; NR-9015 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Beitegamme i Årosjokk - Lebesby Mottaker Pål Fredrik Mannsverk 1-ARKIVKODE-444.1; Svar på spørsmål om ankemuligheter og frister 2-KOMMUNE-2022; 3-MATRIKKEL-2022/6/1/0; 4-GNR-6; ; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/873-2 Sakstittel Dok.dato Rehabilitering av Dam Helvetesvann Mottaker Norconsult 1-ARKIVKODE-731.0; 2-MATRIKKEL-; Ber om tilleggsopplysninger - rehabilitering av Dam Helvetesvann 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Feste til boligtomt /35/91 i Lebesby Avsender Lise Brith Jenssen

25 Side 25 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2022/35/91; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-35; 5-BNR-91; GRUNN-TEAM ØST- Søknad om feste til boligtomt /35/91 i Lebesby Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Vegrett /12/267 i Tana Avsender Mats Eikeland 1-ARKIVKODE-461.2; Søknad om vegrett /12/267 2-MATRIKKEL-2025/12/267/0; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-12; 5-BNR-267; ; NR- GRUNN-TEAM ØST-MAK Arkivsak/doknr. 17/898-2 Sakstittel Dok.dato Feste til småbåthavn, turisme og fritidshus mv - Mottaker Pro-Man as Bigganes i Nesseby /8/1/0 1-ARKIVKODE-451.2; 2-MATRIKKEL-2027/8/1/0; Ber om dokumentasjon - opsjonsavtale - Bigganes i Nesseby /8/1/0 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-8; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/934-2 Sakstittel Dok.dato Oppsett av gapahuk /7/1 i Porsanger Mottaker Vestre Porsanger Jeger og fiskerforening 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2020/7/1/0; Erklæring til underskrift- oppsett av gapahuk /7/1 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-7; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR-9037 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om overtakelse av festetomt - Landbruk Mottaker Anbjørg og Arvid Varsi 2025/10/1/4 - Tana

26 Side 26 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 4; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN- -ESE Festekontrakten kan ikke tinglyses Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /10/1/159 Mottaker Lena Charlotte Amundsen 1-MATRIKKEL-2018/10/1/159; 2-KOMMUNE-2018; Overføring av festerett - godkjent skjøte til tinglysing /10/1/159 3-GNR-10; 5-FESTENR-159 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/604-6 Sakstittel Dok.dato Utbygging av nettstasjon med lavspentanlegg - Mottaker Varanger Kraftnett AS Gandvik i Nesseby 1-ARKIVKODE-462.1; Erklæring om Nettstasjon Nesseby til utlevering 2-MATRIKKEL-2027/2/1/9010; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-2; NR-9010 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om fradeling av ny festetomt fra 15/142 - Mottaker Tana Hestesportsklubb Rideanlegg - 15/142 Tana 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Ny festekontrakt til underskrift og retur /15/ NR-; 4-ARKIVKODE-415.3; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/15/142/0; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-15; X-BNR-142; X-SEKSJONSNR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/950-5 Sakstittel Dok.dato Byggverk på 2027/5/1/20

27 Side 27 Mottaker Nesseby 1-MATRIKKEL-2027/5/1/20; 2-KOMMUNE-2027; 3-GNR-5; 5-FESTENR-20 GRUNN-TEAM ØST- Minner om saken - FeFo ber plan- og bygningsmyndigheten gjøre de nødvendige vurderinger av tiltaket etter plan- og bygningslovens bestemmelser - byggverk på 2027/5/1/20 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til å grav ned jordkabel over Avsender Geir O. Kristensen 2030/33/1 til hytte i Jarfjord /33/1/72 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2030/33/1; 3-KOMMUNE-2030; Søknad om grunneiers tillatelse til å grav ned jordkabel over 2030/33/1 til hytte i Jarfjord /33/1/72 4-GNR-33; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til bruk av minigraver - Avsender Kari og Stig Ove Rasmussen utbedring av grunnforhold /35/1/89 1-MATRIKKEL-2012/35/1/89; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; Søknad om grunneiers tillatelse til bruk av minigraver - utbedring av grunnforhold /35/1/89 5-FESTENR-89 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /35/1/52 Avsender Randi Helene Sønvisen 1-MATRIKKEL-2012/35/1/52; 2-KOMMUNE-2012; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /35/1/52 3-GNR-35; 5-FESTENR-52 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /6/1/91 Avsender Advokat Gisle Loso 1-MATRIKKEL-2011/6/1/91; 2-KOMMUNE-2011; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /6/1/91 3-GNR-6; 5-FESTENR-91 GRUNN- -HRK

28 Side 28 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Advokat Hegg & Co eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; Mottatt underskrevet festekontrakt 2012/38/864/0 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-38; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /1/116/0 Mottaker Advokat Sandra Latotinaite 1-MATRIKKEL-2015/1/116/0; 2-KOMMUNE-2015; Orientering om saksgang - FeFos samtykke ved overføring av festerett /1/116/0 3-GNR-1; 4-BNR-116 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/766-5 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2030/30/1/37 Avsender Hilde Margrete Kristiansen 1-MATRIKKEL-2030/30/1/37; Underskrevet festekontrakt 2030/30/1/37 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-30; 5-FESTENR-37 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2024/5/1/11 Avsender Silje Marie Arntsen 1-MATRIKKEL-2024/5/1/11; Underskrevet festekontrakt 2024/5/1/11 2-KOMMUNE-2024; 3-GNR-5; 5-FESTENR-11 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /14/1/8 Avsender Leif Johnny Josefsen

29 Side 29 1-MATRIKKEL-2002/14/1/8; 2-KOMMUNE-2002; 3-GNR-14; 5-FESTENR-8 GRUNN- -HRK Underskrevet festekontrakt 2002/14/1/8 Arkivsak/doknr. 17/503-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste 2020/26/1/109 i Porsanger Avsender Pål-Einar Thomassen 1-MATRIKKEL-2020/26/1/109; Underskrevet festekontrakt 2020/26/1/109 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-26; 5-FESTENR-109 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/863-4 Sakstittel Dok.dato Boring etter vann på 2012/43/1/26 i Alta Avsender Bjørg Elise Andreassen 1-MATRIKKEL-2012/43/1/9008; Underskrevet erklæring om rett til brønn 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-43; NR-9008 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/5/1/15 Avsender Båtsfjord 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/5/1/15; Melding om tinglysing av eksisterende festegrunn /5/1/15 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-5; 15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av parsell fra 2019/8/1 i Nordkapp Avsender Advokat Peder Hatlen AS 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2019/8/1/0; Søknad om kjøp av parsell fra 2019/8/1 i Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-8; GRUNN-TEAM VEST-

30 Side 30 Arkivsak/doknr. 17/605-3 Sakstittel Dok.dato Eiendomsgrenser for 2020/7/1/36 Avsender Porsanger Kommune 1-MATRIKKEL-2020/7/1/36; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-7; Ber om at eiendomsgrenser for 2020/7/1/36og evt 2020/7/256 tegnes inn i kart - Gætteås - Porsanger 5-FESTENR-36 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/684-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/2/1/4 Avsender Porsanger Kommune 1-MATRIKKEL-2020/2/1/4; 2-KOMMUNE-2020; Melding om tinglysing av av eksisterende festegrunn /2/1/4 3-GNR-2; 5-FESTENR-4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om overtakelse av festetomt - Landbruk Mottaker Anbjørg og Arvid Varsi 2025/10/1/4 - Tana 1-ARKIVKODE-421.1; Revidert festekontrakt til /10/1/4 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 4; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /12/225/0 Mottaker Advokat Bjørn Tore Steffensen AS 1-MATRIKKEL-2025/12/225/0; 2-KOMMUNE-2025; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /12/225/0 3-GNR-12; 4-BNR-225 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /6/1/21 Avsender Sentrum Advokater AS

31 Side 31 1-MATRIKKEL-2023/6/1/21; 2-KOMMUNE-2023; 3-GNR-6; 5-FESTENR-21 GRUNN- -HRK Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /6/1/21 Arkivsak/doknr. 17/776-2 Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2025/12/266 Mottaker Ina Larsen 1-MATRIKKEL-2025/12/266/0; Tilbud om festekontrakt for bolig /12/266 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-266 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /14/1/8 Mottaker Leif Johnny Josefsen 1-MATRIKKEL-2002/14/1/8; 2-KOMMUNE-2002; Godkjent skjøte og festekontrakt til tinglysing /14/1/8 3-GNR-14; 5-FESTENR-8 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/777-2 Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2025/12/244 Mottaker Mia Larsen 1-MATRIKKEL-2025/12/244/0; Tilbud om festekontrakt /12/244 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-244 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2025/12/256 Mottaker Målfrid Kitti 1-MATRIKKEL-2025/12/256/0; Tilbud om festekontrakt for bolig /12/256 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-256; 5-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om næringstomt på 2021/9/1/318 Avsender Statens kartverk

32 Side 32 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/318; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 318; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN- -MAK Tinglyst festekontrakt 2021/9/1/318 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett tilhørende eiendom 2018/13/4 i Avsender Einar Lindbæk Havneelvai Ryggjford - Måsøy 1-ARKIVKODE-732.9; 2-MATRIKKEL-2018/13/4; 3-KOMMUNE-2018; Spørsmål om fiskerett tilhørende eiendom 2018/13/4 i Havneelvai Ryggjford - Måsøy 4-GNR-13; 5-BNR-4; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett tilhørende eiendom 2018/13/4 i Mottaker Einar Lindbæk Havneelvai Ryggjford - Måsøy 1-ARKIVKODE-732.9; 2-MATRIKKEL-2018/13/4; 3-KOMMUNE-2018; Foreløpig svar - spørsmål om fiskerett tilhørende eiendom 2018/13/4 i Havneelvai Ryggjford - Måsøy 4-GNR-13; 5-BNR-4; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 17/918-5 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til oppføring av garasje / lager - Mottaker Hilde Kristine Thomassen 2020/19/555 i Porsanger 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/19/555; Høring - Tilleggsareal til oppføring av garasje/lager /19/555 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-19; 5-BNR-555 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Høring - Regional plan for kulturminner Avsender Finnmark fylkes 1-ARKIVKODE Høring - Regional plan for kulturminner GRUNN-TEAM VEST-

33 Side 33 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak - Skarvbergvika 2020/1/5 og Ytre Avsender Gunnar Lillebo Sortvik 2020/1/7 i Porsanger 1-ARKIVKODE-412.1; 2-MATRIKKEL-2020/1/5/0; Forhold vedrørende eiendom 2020/1/5 i Porsanger 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-1; 7-BNR-5; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Utbygging av boligfelt Kreta - Alta Mottaker Alta 1-ARKIVKODE-415.1; 2-MATRIKKEL-; Utbygging av boligfeltet Kreta i tråd med vedtatt reguleringsplan 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/727-2 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Nesseby - Nyelv II Mottaker Ståle Ørjan Nilsen 1-ARKIVKODE-511.1; Nytt steinbrudd i Nyelv - Nesseby 2-MATRIKKEL-2027/3/1/0; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-3; GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til tynning av skog i Indre Billefjord Mottaker John Inge Henriksen 1-ARKIVKODE-651.2; 2-MATRIKKEL-2020/7/1/0; Tillatelse til utsiktsrydding/tynning av skog i Indre Billefjord 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-7; 5-BNR-1 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 16/531-5 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Porsanger - Øvrevann (Skoganvarre)

34 Side 34 Mottaker Skoganvarre bygdelag 1-ARKIVKODE-500; 2-MATRIKKEL-2020/25/1/16; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-25; 7-BNR-1; 8-FESTENR-16 NÆRING- -TOL Innspill til reguleringslan - Skoganvarre bygdelag Arkivsak/doknr. 17/64-5 Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Sør-Varanger - Krokfossen Mottaker Sør-Varanger avis 1-ARKIVKODE-511.2; 2-MATRIKKEL-2030/8/97/0; Korrespondanse ved avslutning av Krokfossen masseuttak 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-8; 7-BNR-97; 8-FESTENR- NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Alta - Bjørnstad Mottaker Direktoratet for mineralforvaltning 1-ARKIVKODE-521.2; 2-KOMMUNE-2012; Høringsuttalelse til søknad om driftskonsesjon for Bjørnstad i Alta 3-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 4-GNR-38; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/873-3 Sakstittel Dok.dato Rehabilitering av Dam Helvetesvann Mottaker Norconsult AS 1-ARKIVKODE-731.0; 2-MATRIKKEL-; Ber om opplysninger om hvor stort uttaket blir - uttak av masser ved damforebyggende tiltak 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

35 Side 35 Dok.dato Masseuttak - Kvalsund - Kokelvdalen masseuttak Avsender Kokelv transport og maskin AS 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2017/21/1/55; Søknad om reåpning av masseuttak i Kokelv i Kvalsund 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; 55 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Deponering av overskuddsmasser fra Avsender Tverrelvdalen IL - fotballgruppa opparbeiding av parkering ved kunstgressbane - grustaket på Bjørnstad - Tverrelvdalen - Alta 1-ARKIVKODE-521.9; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2012; Søknad om deponering av overskuddsmasser - grustaket på Bjørnstad - Tverrelvdalen - Alta 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjegere 2017 Mottaker Line Holm Anderssen 1-ARKIVKODE Foreløpig svar - Gratis jaktkort - førstegangsjeger UTMARK- -CBJ 2017 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjegere 2017 Avsender Øyvind Svane Kjosbakken 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2017 UTMARK- -CBJ Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjegere 2017 Avsender Synne Larsen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2017 UTMARK- -CBJ Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Endring på jaktlag Avsender Klemet Anders Sara 1-ARKIVKODE Endring på jaktlag UTMARK- -CBJ

36 Side 36 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass Avsender Arle Ivar Ring 1-ARKIVKODE-733.1; Etterlyser svar - laksefiske plass KOMMUNE-2012 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 17/165-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2017 Avsender Alta Jeger og fiskerforening 1-ARKIVKODE-141; 2-KOMMUNE-2012 Søknad om utsettelse til å gjennomføre Grønne midler tiltak UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Støtte til stibyggerkurs - sykkelstier Avsender Alta 1-ARKIVKODE-142 Søknad om støtte til stibyggerkurs - sykkelstier STAB-KOM- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsel om pålegg om miljøundersøkelse ved Avsender Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Finnmark nedlagt skipsverftsvirksomhet 2030/4/1/59 og 2030/4/117 i Sør-Varanger 1-MATRIKKEL-2030/4/1/59; 2-KOMMUNE-2030; Pålegg om gjøre supplerende miljøundersøkelser og vurderinger 3-GNR-4; 5-FESTENR-59 FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Norges vassdrags- og - Balsfjord til Skaidi energidirektorat 1-ARKIVKODE Høring av tilleggssøknad IIII kv FEFOADV- -HAA kraftledning Balsfjord - Skaidi Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Gangvei ned til Mottaker Arctic Tourist AS flytebrygge,samt oppsett av flyttbar grillhytte og omkledningsbu /14/1 i Båtsfjord

37 Side 37 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2028/14/1/0; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-14; GRUNN-TEAM ØST- Vedrørende spørsmål til ns vedtak Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Festetomt /12/1/16 - Uønsket bruk av Mottaker Hallgeir Seljemo området rundt tomt - Buholmen 1-ARKIVKODE-; Svar til brev av En orientering 2-MATRIKKEL-2030/12/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-12; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -IHR Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /3/1/38 Mottaker Anton Dahl 1-MATRIKKEL-2011/3/1/38; Informasjon om overføring av feste til arvinger 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-3; 5-FESTENR-38 GRUNN- -IHR Arkivsak/doknr. 17/337-7 Sakstittel Dok.dato Etablering av alternativ til eksisternede båtutsett Mottaker Sør-Varanger ved Buholmen 1-ARKIVKODE-471.3; 2-MATRIKKEL-; Ber om snarlig behandling - søknad om dispensasjon til å etablere båtutsett 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste til hyttetomt på 2022/25/1/23 i Lebesby Avsender Espen Eriksen

38 Side 38 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2022/25/1/23; 3-MATRIKKEL-2022/25/1/0; 4-KOMMUNE-2022; 5-GNR-25; 6-BNR-1; 7-FESTENR- GRUNN- -MAK Orientering om at ny søknad er oversendt n Arkivsak/doknr. 17/608-8 Sakstittel Dok.dato Kontraktløst byggverk v/elgvannet i Alta Mottaker Jan Diedrik Heitmann 1-ARKIVKODE-412.4; Spørsmål om byggets plassering 2-MATRIKKEL-2012/23/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; ; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om næringstomt på 2021/9/1/318 Mottaker Byggmester Eikjok 1-ARKIVKODE-441.2; Festekontrakt til utlevering /9/1/318 2-MATRIKKEL-2021/9/1/318; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 318; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til gullvasking i Karasjok Mottaker Joana Ranttila; Antero Ranttila 1-ARKIVKODE-511.1; Grunneiers tillatelse til gullvasking 2-KOMMUNE-2021 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 17/971-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om bruk av sandtak i Kokelv til aktiviteter Mottaker Kokelv bygde og ungdomslag (KBUL)

39 Side 39 1-ARKIVKODE-471.2; 2-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Avslag på søknad om bruk av sandtak Arkivsak/doknr. 17/879-3 Sakstittel Dok.dato Deling av næringseiendom 2027/12/1/29 Avsender Dallu AS 1-MATRIKKEL-2027/12/1/29; 2-KOMMUNE-2027; Ber om ny vurdering av pris - Tilbud om nye festekontrakter for næringseiendom 2027/12/1/29 3-GNR-12; 5-FESTENR-29; 6-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2021/9/1/305, 2021/9/1/308, Avsender Advokatselskapet Per A. 2021/9/1/339, 2021/9/1/344, 2021/9/1/346 Amundsen 1-MATRIKKEL-2021/9/1/305; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/308; 3-MATRIKKEL-2021/9/1/339; Ber om pantesamtykke 2021/9/1/305, 2021/9/1/308, 2021/9/1/339, 2021/9/1/344, 2021/9/1/346 4-MATRIKKEL-2021/9/1/344; 5-MATRIKKEL-2021/9/1/346 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Forpaktning av areal ved Atlatelva tilknyttet Avsender Alta Flatmoen gård /24/1 i Alta 1-ARKIVKODE-451.2; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 3-KOMMUNE-2012; Orientering til søker om saksgang - søknad om forpaktning av areal ved Atlatelva tilknyttet Flatmoen gård 4-GNR-; 5-BNR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for sprengstofflager - Avsender Alta Garajokkmoen i Alta

40 Side 40 1-ARKIVKODE-8; 2-MATRIKKEL-2012/19/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-19; ; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200; X-SEKSJONSNR- GRUNN-TEAM VEST- Mottatt matrikkelbrev /19/1/5 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Areal til turistvirksomhet på Magerøya - Mottaker Nordkapp Reindeer Nordkapp 1-ARKIVKODE-451.2; 2-MATRIKKEL-; Betaling av behandlingsgebyr - ber om tilleggsopplysninger 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Festetomt /12/1/16 - Uønsket bruk av Mottaker John Svendsen Invest AS området rundt tomt - Buholmen 1-ARKIVKODE-; Oversendelse av kopi vedrørende bruksrett 2-MATRIKKEL-2030/12/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-12; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -IHR Arkivsak/doknr. 17/337-8 Sakstittel Dok.dato Etablering av alternativ til eksisternede båtutsett Avsender Sør-Varanger ved Buholmen 1-ARKIVKODE-471.3; 2-MATRIKKEL-; Ber om snarlig behandling - søknad om dispensasjon til å etablere båtutsett 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad - Boligtomt /13/1 i Tana Avsender Tana

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt til fritidsformål fra gnr.12, bnr.62, gjeldende for tomt nr. 148 i omr. 87F, Øvre Uvdal Reiselivsområde.

Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt til fritidsformål fra gnr.12, bnr.62, gjeldende for tomt nr. 148 i omr. 87F, Øvre Uvdal Reiselivsområde. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.10.2017 Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt til fritidsformål fra gnr.12, bnr.62, gjeldende for tomt nr.

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-32 Sakstittel Dok.dato 02.09.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Mottaker ***; UTMA *** 1--***-***; 2--***-***; Prosesskriv - ønsker redegjørelse for avmerket område

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.02.2014 Tid: 09:00 11:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet: Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:223 Q3 Saksnr: 12/00126-002 Navn: Bjarkøyforbindelsene AS Dok.beskr: BJARKØYFORBINDELSENE AS - TILSKUDD 2012 - UTBETALING 1. HALVÅR Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:614 A2 &58 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.04.2016-17.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.04.2016-17.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 962/16 Regdato:11.04.2016 Arkivkode:411 G00 Saksnr: 16/283-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/PERS Dok.beskr: LEDIG STILLING- ENHETSLEDER HELSE- OG OMSORG Lnr: 963/16 Regdato:11.04.2016 Arkivkode:411

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV ERSGÅRDSVINGEN - OMRÅDE B/H "REDSKAPSHUSET"

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV ERSGÅRDSVINGEN - OMRÅDE B/H REDSKAPSHUSET Lillehammer kommune Utvalg for plan og samfunnsutvikling PROTOKOLL Utvalg: Utvalg for plan og samfunnsutvikling Møtedato: 21.06.2017 Tid: 10:00 14:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

Offentlig journal. Svar på åpen søknad 2014/ /

Offentlig journal. Svar på åpen søknad 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.11-03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2015 Svar på åpen søknad Forespørsel om arbeid 2014/1466-2 15674/2014 06.08.2014

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Konstituering i stilling som virksomhetsleder 2015/ /

Offentlig journal. Konstituering i stilling som virksomhetsleder 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2015 Konstituering i stilling som virksomhetsleder Personalmappe Gunn Anita Næss 2015/213-1 327/2015 Gunn A. Næss Fast

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer