OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Sak for utmarksdomstolen - sak TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/14/1/6 Mottaker Kjell Nikolai Malin Overføring av feste 2030/14/1/6 2-MATRIKKEL-2030/14/1/6; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-14; 6 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato utvidelse av eksisterende tomt 2020/19/1/30 til Mottaker Anleggspartner AS næringsformål 1-MATRIKKEL-2020/19/552; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-19; Festekontrakt til underskrift og retur - betaling av gebyr - tilleggstomt gnr 19/552 - Porsanger kommune 4-BNR-552; 5-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/659-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste på gnr 36/1 Porsanger Mottaker Porsanger kommune kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-GNR-36; 3-BNR-1; Følgebrev - rekvisisjon av oppmålingsforretning - punktfeste under gnr 36/1 i Brenna - Porsanger kommune 4-KOMMUNE-2020; 5-MATRIKKEL-2020/36/1/0; NR-9015; 7-MATRIKKEL-2020/36/1/9015 GRUNN- -JEJ Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjonsavtale 8/1 i Nordkapp kommune Mottaker Advokat Peder Hatlen AS

2 Side 2 1-ARKIVKODE-415.2; 2-KOMMUNE-2019; 3-GNR-8; 4-BNR-218; 5-MATRIKKEL-2019/8/218 GRUNN- -JEJ Tinglyst festekontrakt til utlevering - industritomt gnr 8/218 - Nordkapp kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Mottaker Torbjørn Arild kommune - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Behov for nye kart i forbindelse med rekvisisjon - Næringstomt til Nordlys - Årøya 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste til hytte ved Avsender RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-; Saken sendt på høring til feil RBD - bes sendt Reinbeitedistrikt 1/2/3 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjonsavtale 8/1 i Nordkapp kommune Mottaker Advokat Peder Hatlen AS 1-ARKIVKODE-415.2; 2-KOMMUNE-2019; 3-GNR-8; Inngått festeavtale for gnr 8/218 - kreditering av del av opsjonsavgift for Nordkapp kommune 4-BNR-218; 5-MATRIKKEL-2019/8/218 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt 2020/33/1 Mottaker Christoffer Johansen

3 Side 3 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2020/33/1/41; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-33; 5-BNR-1; 41; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Tinglyst festekontrakt til utlevering - hyttetomt gnr 33/1/41 - Porsanger kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om scootergarasje Skaidi /26/1 Mottaker Roar Gustav Høyen 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-176; Tinglyst festekontrakt til utlevering - garasjetomt gnr 26/1/176 - Kvalsund kommune NR-; 4-ARKIVKODE-461.3; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/26/1/176; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-26; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/12/1/89 Mottaker Ole Morten Indbjør 2-MATRIKKEL-2030/12/1/89; Festekontrakt til underskrift og retur /12/1/89 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-12; 89 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/12/1/89 Mottaker Sør-Varanger kommune 2-MATRIKKEL-2030/12/1/89; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-12; 89 Tinglysing av eksisterende festegrunn /12/1/89

4 Side 4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til jordbruk - Tana kommune Avsender Tana kommune 1-ARKIVKODE-411.2; Tilleggsareal til g/bnr. 36/144 - Aksept av tilbud 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/487 og 2020/17/489 Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen AS Pantesamtykke sendt /17/487 2-MATRIKKEL-2020/17/487/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-487; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/487 og 2020/17/489 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Pantesamtykke sendt /17/489 2-MATRIKKEL-2020/17/487/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-487; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om leie av grunn og oppsett av mast på Mottaker Lebesby kommune Mårøyklubben, Lebesby kommune

5 Side 5 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2022; 3-MATRIKKEL-2022/29/1/0; 4-GNR-29; 5-BNR-1; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JFE Rekvisisjon av oppmålingsforretning for sambandsmast på Mårøyklubben Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2024/6/1/17 og 2024/6/1/25 Mottaker Jon Edvard Johnsen 2-MATRIKKEL-2024/6/1/17; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /6/1/17 og 2024/6/1/25 3-MATRIKKEL-2024/6/1/25; 4-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2024; 7-GNR-6; 8-BNR-1; 9-FESTENR-17 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tomtejustering /36/1/13 Mottaker Porsanger kommune 1-MATRIKKEL-2020/36/1/13; 2-KOMMUNE-2020; Svar - innkalling til oppmålingsforretning på gnr 36/1/13, kommunens ref. 2014/1871-9/36/1/13 3-GNR-36; 4-BNR-1; 5-FESTENR-13 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av hyttetomt 12 Bjørnelv Mottaker Porsanger kommune hyttefelt - 30/1/18 i Porsanger kommune 1-MATRIKKEL-2020/30/1/18; 2-KOMMUNE-2020; Svar - innkalling til oppmålingsforretning for gnr 30/1/18, kommunens ref. 2013/ /L83 3-GNR-30; 4-BNR-1; 5-FESTENR-18 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2027/14/85 Avsender Nigel Cockroft

6 Side 6 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2027/14/85; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-14; 5-BNR-85; GRUNN- -MFL Bekreftelse - Nedrivning av bebyggelse på nabogrunn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Skilting 3 lokaliterter i Gamvik kommune - 5/1 Avsender Gamvik Museum Varen, 3/1 Vedvikneset og 12/1 Hopseidet 1-ARKIVKODE-751.2; 10-MATRIKKEL-; Skilting 3 lokaliterter i Gamvik kommune - 5/1 Varen, 3/1 Vedvikneset og 12/1 Hopseidet 6-KOMMUNE-2023; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Regulering Samisk Helsepark - Karasjok Avsender Karasjok kommune kommune 1-ARKIVKODE-415.3; 10-MATRIKKEL-2021/9/1/269; Detaljregulering for 2021/ 9/1/269 og 2021/ 9/1/313, Samisk helsepark - Offentlig ettersyn. 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2021; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-269 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av driftsavtale 2017/8/1/27 Mottaker Kvalsund Maskin og Transport AS 2-MATRIKKEL-2017/8/1/27; Overføring av driftsavtale fra Kvalsund Masseuttak AS 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-8; 27 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak Nyelv industriområde Mottaker Varangerstein AS

7 Side 7 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Ber om snarlig tilbakemedling vedrørende driftsavtale - Nyelv Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Ansten Hansen 1-ARKIVKODE-733.1; 2-KOMMUNE-2018 Innvilget søknad om bytte av lakseplass nr. 383 og 384 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Rapport - fiske uten fiskekort Mottaker *** 1--***-***; Påtalebegjæring - ulovlig fiske 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-***; 6--***-*** UTMARK- -EJA Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato grønne midler gapahuk med Mottaker Vestre Jakobselv utmarkslag registreringskasser 1-ARKIVKODE-141; Takk for rapporten 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Sak for utmarksdomstolen - sak TVI- Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Bekreftet utskrift av rettsbok - kjennelse av FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi

8 Side 8 1-ARKIVKODE Kopi av brev fra Statnett til Olje- og energidep. FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Avsender Kunesdagan Kunesområdet - Lebesby kommune 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Kunesområdet - Lebesby kommune 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/3/1/36 seksjon 3 og 4 Mottaker Kjetil Kristiansen 2-MATRIKKEL-2028/3/1/36; Festekontrakt for underskrift og retur - betaling av gebyr 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-3; 5-BNR-1; 36 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/29/1/38 Mottaker Eve M. Buvarp 2-MATRIKKEL-2030/29/1/38; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /29/1/38 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-29; 38 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Vestre Solvarden Mottaker Reinbeitedistrikt 6

9 Side 9 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-416.1; 5-KOMMUNE-2003; 6-PRODUKT-31; 7-PROSJAVD-200; 8-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Invitasjon til møte med FeFo - 6. oktober i forbindelse med planlegging av hyttefelt i Vestre Jakobselv - Vestre Solvarden Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Vestre Solvarden Mottaker Jakobselv Vest Hytteforening 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Invitasjon til møte med FeFo - 6. oktober i forbindelse med planlegging av hyttefelt i Vestre Jakobselv - Vestre Solvarden 4-ARKIVKODE-416.1; 5-KOMMUNE-2003; 6-PRODUKT-31; 7-PROSJAVD-200; 8-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Vestre Solvarden Mottaker Vestre Jakobselv JFF 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Invitasjon til møte med FeFo - 7. oktober i forbindelse med planlegging av hyttefelt i Vestre Jakobselv - Vestre Solvarden 4-ARKIVKODE-416.1; 5-KOMMUNE-2003; 6-PRODUKT-31; 7-PROSJAVD-200; 8-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Vestre Solvarden Mottaker Beitelag Jakobselv

10 Side 10 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-416.1; 5-KOMMUNE-2003; 6-PRODUKT-31; 7-PROSJAVD-200; 8-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Nytt møte med FeFo - 7. oktober i forbindelse med planlegging av hyttefelt i Vestre Jakobselv - Vestre Solvarden Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste/gapahuk syd for kraftlinja - i Avsender Barents Musikk- og Kunesområdet - Lebesby kommune kulturforum/kunes Bygdelag 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; Søknad om feste/gapahuk syd for kraftlinja - i Kunesområdet - Lebesby kommune 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste/gapahuk v/leirbukta - i Avsender Barents Musikk- og Kunesområdet - Lebesby kommune kulturforum/kunes Bygdelag 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; Søknad om feste/gapahuk v/leirbukta - i Kunesområdet - Lebesby kommune 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt - gnr 1/223 på Mottaker Tirill Bie Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2028/1/223/0; Festekontrakt til underskrift og retur - betaling av gebyrer - boligtomt gnr 1/223 - Båtsfjord kommune 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-1; 7-BNR-223; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eierskap og vedlikehold av brønn -

11 Side 11 Avsender Nils Petersen Hamborgbrønnen - i Hamningberg - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-622.3; 2-MATRIKKEL-2028/18/1; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-18; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Forespørsel om mulig fredet kulturminne i Hamningber g - Hamborgbrønnen på gnr 18/1 - Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utbygging av hytteområde - Luostejok hyttegrend, Mottaker Porsanger kommune fastsetting av festeavgift for fradelte hyttetomter 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/36; Matrikkelbrev for 2020/26/44, 2020/ 26/45 og 2020/ 26/46 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-26; 5-BNR-36; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppsett av nodebu på gnr 35/1 i Mottaker Kartverket tinglysing Lebesby kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2022; Tinglysing av festekontrakt gnr. 35/1F96 i Kjøllefjord 3-MATRIKKEL-2022/35/1/96; 4-GNR-35; 5-BNR-1; 96 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/18/1/19 Mottaker Olaug Irene Olsen 2-MATRIKKEL-2025/18/1/19; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /18/1/19 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-18; 19 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/15/1/26 Mottaker John Reidar Stock

12 Side 12 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2003/15/1/26; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-15; 26 GRUNN- -HRK Godkjent skjøte og festekontrakt sendt til tinglysing /15/1/26 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festetomt - tilleggsjord landbruk Mottaker Jan Arvid Johansen; Kokelv - Kvalsund kommune Kvalsund kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Behov for nytt kart - nytt areal for oppdyrking - Kokelv NR-; 4-ARKIVKODE-421.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-21; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Vestre Solvarden Mottaker Vadsø Kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Invitasjon til møte med FeFo - 7. oktober i forbindelse med planlegging av hyttefelt i Vestre Jakobselv - Vestre Solvarden 4-ARKIVKODE-416.1; 5-KOMMUNE-2003; 6-PRODUKT-31; 7-PROSJAVD-200; 8-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste/gapahuk v/leirbukta - i Mottaker Barents Musikk- og kulturforum/kunes Bygdelag Kunesområdet - Lebesby kommune

13 Side 13 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Saksbehandlingsgebyr for søknad om tre gapahuker i Kunesområdet. Arkivsak/doknr. 15/745-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste 2012/35/1/123 Mottaker Alta kommune Rekvisisjon - oppmåling 2012/35/1/123 2-MATRIKKEL-2012/35/1/123; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-35; 5-BNR-1; 123 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett 2030/2/1/21 Mottaker Hjørdis M. Hivand 1-MATRIKKEL-2030/2/1/21; 2-KOMMUNE-2030; Hjemmelserklæring og festekontrakt sendt til tinglysing /2/1/21 3-GNR-2; 4-BNR-1; 5-FESTENR-21; 6-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/42/1/19 Avsender Esther Irene Johnsen Overføring av feste 2012/42/1/19 2-MATRIKKEL-2012/42/1/19; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-42; 19 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /17/116 Avsender Jan Arnt Hanssen

14 Side 14 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/17/116/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-116; GRUNN- -HRK Overføring av feste 2020/17/116 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv kabel og nettstasjon ved Komagvær i Vardø Avsender Varanger Kraft Nett kommune 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-; 22 kv kabel og nettstasjon ved Komagvær i Vardø kommune 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til Avsender Porsanger kommune hyttefelt - Gagga Nord 1-ARKIVKODE-461; Melding om vedtak 2-KOMMUNE-2020 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/275 Avsender Neslin Bygg AS Overføring av feste 2012/35/1/275 2-MATRIKKEL-2012/35/1/275; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-35; 275 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 15/1 i Alta kommune Avsender Alta kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Svar - Ber om landbruksfaglig vurdering 2-KOMMUNE-2012 GRUNN- -ESE

15 Side 15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/487 og 2020/17/489 Avsender Advokatselskapet Per A Amundsen AS 2-MATRIKKEL-2020/17/487/0; Oversendelse av skjøte - overføring av feste 2020/17/477, 17/487 og 17/489 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-487; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om kjøp/flytting av 2020/9/1/22 Avsender Landbruksdirektoratet Alta Uttalelse i fra Landbruksdirektoratet 10-MATRIKKEL-2020/9/1/22; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-22 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/608-7 Sakstittel Dok.dato Sikring av brønnvann - kjøp av tilleggsareal til Mottaker Atle Michael Hove 18/48 i Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-412.0; 2-MATRIKKEL-2020/18/1/9003; 3-KOMMUNE-2020; Orientering om saksgang - tilbud om grunneiererklæring - brønn og vannledning på FeFo-grunn gnr 18/1 - Porsanger kommune 4-GNR-18; 5-BNR-1; NR-9003 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/46/1/43 Mottaker Jan-Olav Olsen 2-MATRIKKEL-2012/46/1/43; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /46/1/43 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-46; 43

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Inngåelse av festekontrakt 2027/1/1/2 Avsender John Georg Dikkanen Inngåelse av festekontrakt 2027/1/1/2 2-MATRIKKEL-2027/1/1/2; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-1; 2 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Bergeby i Nesseby Avsender Britt Brønnes kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2027/13/1/0; Tilleggsopplysninger til søknad om boligtomt i Bergeby 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-13; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendomsskattekrav - Sør-Varanger kommune Mottaker Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-131.1; Forslag til møtdato - møte om eiendomsskatt 2-GNR-; 3-BNR-; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2021/9/1/189 Mottaker Randi Solveig Somby Boine 2-MATRIKKEL-2021/9/1/189; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-9; 189 Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /9/1/189

17 Side 17 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av snøskjerm - Vassbergan, Lyngsletta Avsender Gamvik kommune og Breivika - FV 264 Hopseidet - Skjånes - Gamvik kommune 1-ARKIVKODE-461.1; 10-MATRIKKEL-; Høring - Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av sneskjermer 6-KOMMUNE-2023; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 8/1 i Sør-Varanger Avsender Kenneth Sivertsen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2030/8/1/0; Søknad om boligtomt 8/1 i Sør-Varanger kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-8; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Ishavsveien i Sør- Avsender Finnmark jordskifterett Varanger kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2030; Oversendelse fra jordskifteretten - Brev fra Forsvarsbygg 3-MATRIKKEL-2030/32/1/0; 4-GNR-32; 5-BNR-1; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Ishavsveien i Sør- Avsender Finnmark jordskifterett Varanger kommune

18 Side 18 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2030; 3-MATRIKKEL-2030/32/1/0; 4-GNR-32; 5-BNR-1; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- FEFOADV- -HAA Oversendelse fra jordskifteretten - revidert utkast bruksordningsregler Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/30/1/70 Mottaker Morten Ruud Overføring av feste - ber om skjøte /30/1/70 10-MATRIKKEL-2030/30/1/70; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-30; 8-BNR-1; 9-FESTENR-70 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/48/1/58 Avsender Ole Johan Aas Overføring av feste 2012/48/1/58 2-MATRIKKEL-2012/48/1/58; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 58 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - Forslag til regulering av fiske etter Avsender Terje Aslaksen anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra ARKIVKODE-733.0; 2-MATRIKKEL-; Bekymringsmelding- Munkelva i forbindelse med nye reguleringer 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/648-3 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av skjøte /20/73 Mottaker Region nord Statens vegvesen

19 Side 19 1-ARKIVKODE-; 2-GNR-20; 3-BNR-73; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/20/73 GRUNN- -JFE Oversendelse av nytt skjøte /20/73 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Skilting og bruksrettigheter av to turstier i Lakselv Mottaker Saarela Vel Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-751.2; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-16; To turstier; Folkestien og Porsvannstoppen - grunneieravtale til underskrift og retur - gnr 16, 17 og 19, bnr 1 - Porsanger kommune 4-GNR-17; 5-GNR-19; 6-BNR-1; 7-MATRIKKEL-2020/16/1; 8-MATRIKKEL-2020/17/1; 9-MATRIKKEL-2020/19/1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til fiberkabel - Mottaker Repvåg Kraftlag; Kokelv Repvåg Kraftlag Sa 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-; Grunneiererklæring - Fremføring av strøm Russelvdal i Kvalsund Kommune 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; 5-BNR-1; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt til fisketurisme - 4/1 i Skarsvåg - Mottaker Nordkapp kommune Nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-451.2; 2-MATRIKKEL-2019/4/1; 3-KOMMUNE-2019; Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - fradeling av tomt under gnr 4/1 i Skarsvåg til fisketurisme - Nordkapp kommune 4-GNR-4; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om tillatelse til midlertidig bruk av Mottaker Kvalsund kommune v/finnmark Ressursselskap AS Fefo-tomt

20 Side 20 1-ARKIVKODE-471.4; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -MFL Tillatelse til midlertidig bruk av FeFo-grunn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/7/1/84 Mottaker Geir Inge Broks 2-MATRIKKEL-2019/7/1/84; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /7/1/84 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-7; 84 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ulovlige brakker på Sennalandet 2017/2/1 Avsender Kvalsund kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Ulovlige brakker på Sennalandet 2017/2/1 10-MATRIKKEL-2017/2/1; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-2; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/261 Avsender Ragnhild Karoline Larsen Overføring av feste 2020/17/261 2-MATRIKKEL-2020/17/261/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-261; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2018/10/1/27 Avsender Trond Johansen

21 Side 21 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2018/10/1/27; 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-10; 27 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2018/10/1/27 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av næringsareal i Neiden - Sør- Avsender Sweco Varanger kommune 2-MATRIKKEL-411.2; Ny takst på arealer i Neiden - Korbineset Fiskecamp 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2004/9/1/1 Mottaker Kim Harald Larsen Festekontrakt til underskrift og retur /9/1/1 10-MATRIKKEL-2004/9/1/1; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2004/9/1/1 Mottaker Hammerfest kommune Tinglysing av eksisterende festegrunn /9/1/1 10-MATRIKKEL-2004/9/1/1; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ulovlige brakker på Sennalandet 2017/2/1 Avsender Kvalsund kommune

22 Side 22 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2017/2/1; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-2; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Kopi av epost til Reindriftsforvaltningen Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av antennemast for Nødnett Grense Avsender Motorola Solutions Norway Jakobselv - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2030/34/1; Forspørsel om midlertidig plassering av nødnett stasjon 34/1 Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-34; 5-BNR-1; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /1/1/18 Mottaker SpareBank 1 1-MATRIKKEL-2022/1/1/18; Pantesamtykke 2022/1/1/18 2-KOMMUNE-2022; 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-FESTENR-18 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - revisjon av startegisk plan 2015 Avsender Øst-Finmnark regionråd 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-01; Tilbakemelding på møte om høring - forslag til strategisk plan for FeFo 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - revisjon av startegisk plan 2015 Mottaker Øst-Finnmark regionråd 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-01; Svar på tilbakemelding på møte om høring - forslag til strategisk plan for FeFo 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - revisjon av startegisk plan 2015 Mottaker Øst-Finnmark regionråd 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-01; Svar på tilbakemelding på høring - forslag til strategisk plan for FeFo 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om CERD-rapport Avsender Stein Torger Svala 1-PROSJEKT ; Spørsmål vedr. FN-rapport (CERD) 2-ARKIVKODE-00; 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om CERD-rapport Mottaker Stein Torger Svala 1-PROSJEKT ; Svar på spørsmål vedr. FN-rapport (CERD) 2-ARKIVKODE-00; 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 15/743-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt / kjøp av tillegg til Mottaker Sør-Varanger kommune 2030/9/21 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2030/9/1/0; NY søknad - fradeling av grunneiedom - gnr 9/1 Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-9; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens Forsølsveien - 19/1 Hammerfest kommune 1-PROSJEKT ; 2-KOMMUNE-2004; 3-GNR-19; 4-BNR-1 Tilbud om kjøp av deler av Fv /19/1

24 Side 24 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Mottaker Allan Johansen kommune 1-ARKIVKODE-621.3; Overføring av avtale til North Cape Water AS 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - bytte fra 3/1/55 til 3/1/33 i Mottaker Kautokeino Jeger- og Kautokeino kommune Fiskeforening 1-MATRIKKEL-2011/3/1/33; Tilbudsbrev for underskrift og retur 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-3; 4-BNR-1; 5-FESTENR-33 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Graving av grøft til 2020/34/1/87 Mottaker Geir Asle Mathisen 1-ARKIVKODE-412.0; 2-MATRIKKEL-2020/34/1; Svar - graving av grøft for vannledning på gnr 34/1 i Holmfjord - tilbud om grunneiererklæring - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste i forbindelse Mottaker Lill Charlott Nilsen med ny kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi Alternativ plassering av hytte 2-MATRIKKEL-2012/23/1/8; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; 5-BNR-1; 8 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

25 Side 25 Dok.dato Søknad om boligtomt - Bergeby i Nesseby Mottaker Reinbeitedistrikt 6/5D kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2027/13/1/0; Til høring: Søknad om boligtomt i Bergeby - Nesseby kommune 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-13; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Sletting av urådighet 2020/19/100 Mottaker Kartverket Tinglysing 2-MATRIKKEL-2020/19/100/0; Sletting av tinglyst urådighet i festevilkår - boligtomt gnr 19/100 - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 7-BNR-100; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/31/427 Mottaker Eiendomsselskapet EK AS Ber om at søknadskjema fylles ut 2-MATRIKKEL-2012/31/427/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-31; 7-BNR-427; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Leie av parkeringsplass 27/1 Bossekop - Alta Mottaker Bossekop eiendomsselskap AS kommune 1-ARKIVKODE-461.3; 2-MATRIKKEL-2012/27/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-27; Avslag på leie av parkeringsplass

26 Side 26 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 8/1 i Sør-Varanger Mottaker Kenneth Sivertsen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2030/8/1/0; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om boligtomt i Øvre Neiden - Sør-Varanger kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-8; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av snøskjerm i Lebesby kommune Mottaker Statens Vegvesen 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-2022; Uttalelse til oppføring av snøskjerm i Lebesby kommune 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt - gnr 1/221 på Mottaker Frank Kristiansen Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2028/1/221; 3-KOMMUNE-2028; Festekontrakt til underskrift og retur - betaling av gebyrer - boligtomt gnr 1/221 - Båtsfjord kommune 4-GNR-1; 5-BNR-221; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakselv lufthavn /10/1/35 Mottaker Avinor Godkjent skjøte sendt til utlevering /10/1/35 2-MATRIKKEL-2020/10/1/35; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-10; 35

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av antennemast for Nødnett Grense Mottaker Motorola Solutions Norway Jakobselv - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2030/34/1; 3-KOMMUNE-2030; Grunneiers tillatelse til midlertidig plassering av nødnettstasjon under gnr 34/1 i Grense Jakobselv - Sør-Varanger kommune 4-GNR-34; 5-BNR-1; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Eiby i Alta kommune Mottaker Hege Irene Seppola 1-ARKIVKODE-441.1; Betaling av behandlingsgebyr 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Hamnevann i Måsøy Mottaker Åsmund Høie kommune 1-ARKIVKODE-443.1; Betaling av behandlingsgebyr 10-MATRIKKEL-2018/13/1; 6-KOMMUNE-2018; 7-GNR-13; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/149 Mottaker EiendomsMegler 1 Nord-Norge 2-MATRIKKEL-2012/35/1/149; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /35/1/149 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-35; 149 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

28 Side 28 Dok.dato Tildeling av boligtomt - gnr 1/220 på Mottaker Torgeir Jakobsen Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2028/1/220/0; Festekontrakt til underskrift og retur - betaling av gebyrer - boligtomt gnr 1/220 - Båtsfjord kommune 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-1; 7-BNR-220; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2022/36/1/127 Mottaker Lebesby kommune 2-MATRIKKEL-2022/36/1/127; Rekvisisjon oppmålingsforretning for boligtomt gnr. 36/1F127 i Kjøllefjord 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-36; 127 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/593-9 Sakstittel Dok.dato Forlengelse av opsjonsavtale - Bigganes i Nesseby Mottaker Nesseby Kommune kommune 1-ARKIVKODE-411.2; Ber om uttalelse i fra Nessby Kommune 2-KOMMUNE-2027 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til fiberkabel - Mottaker Repvåg Kraftlag Kokelv 1-ARKIVKODE-462.1; Bekreftelse på eksisterende erklæring 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; 5-BNR-1; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Mottaker Båtsfjord kommune

29 Side 29 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/1/1/165; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 165; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Følgebrev - søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 1/1/165 - Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/42/1/19 Mottaker Esther Irene Johnsen 2-MATRIKKEL-2012/42/1/19; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /42/1/19 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-42; 19 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /17/116 Mottaker Jan Arnt Hanssen Skjøte i retur pga mangler /17/116 2-MATRIKKEL-2020/17/116/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-116; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utbedring av sti til hytte 2022/33/1/15 Mottaker Håkon Jenssen 2-MATRIKKEL-2022/33/1/15; Uttalelse - utbedring av sti til hytte i Kifjord gnr. 33/1/15 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-33; 15 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

30 Side 30 Dok.dato Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Avsender Jon Evald Hætta Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2011/6/234/0; Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Kautokeino kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-6; 8-BNR-234; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Avsender Jon Evald Hætta Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Kartutsnitt 10-MATRIKKEL-2011/6/234/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-6; 8-BNR-234; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/540-8 Sakstittel Dok.dato søknad om jordbruksareal på 18/1 - tillegg til Avsender Tana kommune 18/ ARKIVKODE-421.1; Orientering - utvidet frist 2-KOMMUNE-2025 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Inngåelse av festekontrakt 2027/1/1/2 Mottaker John Georg Dikkanen 2-MATRIKKEL-2027/1/1/2; Festekontrakt til underskrift og retur - gnr 1/1/2 - Nesseby kommune 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-1; 2 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/45 i Luostejok Avsender Statens Kartverk hyttegrend - Porsanger kommune

31 Side 31 1-ARKIVKODE-442.9; 2-MATRIKKEL-2020/26/45/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-45; GRUNN- -JEJ Retur av tinglyst dokument Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/46 i Luostejok Avsender Statens Kartverk hyttegrend - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-442.9; Retur av tinglyst dokument 2-MATRIKKEL-2020/26/46/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-46; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/44 i Luostejok Avsender Statens Kartverk hyttegrend - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-442.9; Retur av tinglyst dokument 2-MATRIKKEL-2020/26/44/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-44; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tillegg til 2030/17/45 Avsender Statens Kartverk 1-MATRIKKEL-2030/17/45/0; Tinglyst nye vilkår til festekontrakt 2030/17/45 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-17; 4-BNR-45; 5-SEKSJONSNR-; ; NR- GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/5/1/67

32 Side 32 Avsender Stein-Walter Karlsen 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2003/5/1/67; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-5; 67 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2003/5/1/67 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til fiberkabel - Avsender Repvåg Kraftlag Kokelv 1-ARKIVKODE-462.1; Tilleggsinformasjon til søknad 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; 5-BNR-1; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Mottaker Jon Evald Hætta Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2011/6/234/0; Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Kautokeino kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-6; 8-BNR-234; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/12/1/87 Avsender Geir Carlsen Overføring av feste 2011/12/1/87 2-MATRIKKEL-2011/12/1/87; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 87 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

33 Side 33 Dok.dato Overføring av feste 2012/32/1/56 Avsender DNB Eiendom AS Overføring av feste 2012/32/1/56 2-MATRIKKEL-2012/32/1/56; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-32; 56 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/1/1/200 Avsender Advokat Bjørn T. Steffensen AS Overføring av feste 2028/1/1/200 2-MATRIKKEL-2028/1/1/200; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-1; 200 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/13/1/95 Avsender Advokat Bjørn T. Steffensen AS Overføring av feste 2003/13/1/95 10-MATRIKKEL-2003/13/1/95; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-13; 8-BNR-1; 9-FESTENR-95 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/14/1/68 Avsender Advokat Bjørn T. Steffensen 10-MATRIKKEL-2003/14/1/68; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-14; 8-BNR-1; 9-FESTENR-68 Overføring av feste 2003/14/1/68

34 Side 34 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om pris på festeavtaler for hyttetomter Avsender Nils Toft 1-ARKIVKODE-442.0; Forespørsel om pris på festeavtaler for hyttetomter 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ny festekontrakt for 2017/26/1/56 Avsender Gaute Nicolaisen Underskrevet festekontrakt 217/26/1/56 2-MATRIKKEL-2017/26/1/56; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-26; 56 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/14/1/66 Avsender Tommy Ananiassen Underskrevet festekontrakt 2003/14/1/66 2-MATRIKKEL-2003/14/1/66; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-14; 66 Arkivsak/doknr. 15/809-3 Sakstittel Dok.dato Høring - Søknad om dispensasjon fra Avsender Alta kommune reguleringsplan for Skillefjord Hyttefelt - Bruk av eksisterende avkjørsel/vei

35 Side 35 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-2012/48/36/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 7-BNR-36; GRUNN- -MFL Oversendelse av klage på vedtak Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av 1/2 part /3/714 Avsender Mikkel Ole Sokki Overføring av 1/2 part /3/714 2-MATRIKKEL-2011/3/714/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-714; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av 2030/30/1/64 Avsender Sør-Varanger kommune 1-MATRIKKEL-2030/30/1/64; Matrikkelbrev 2030/30/1/64 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-30; 4-BNR-1; 5-FESTENR-64 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - dispensasjon fra kommuneplanens Avsender Jan Erling Akselsen arealdel - Vei til hytte i Oksevåg 2022/39/1/19 10-MATRIKKEL-2022/39/1/19; Søknad om grunneiererklæring - Vei til hytte i Oksevåg 2022/39/1/19 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-39; 8-BNR-1; 9-FESTENR-19 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - fradeling i strid med PBL /15/25/2 Avsender Alta kommune

36 Side 36 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2012/15/25/2; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-15; 8-BNR-25; 9-FESTENR-2 GRUNN- -MFL Høring - fradeling i strid med PBL /15/25/2 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2021/12/1/31 Avsender Thorbjørn Fagerness Overføring av feste 2021/12/1/31 2-MATRIKKEL-2021/12/1/31; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-12; 31 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Nytt punktfeste / flytting av eksisterende Avsender Lebesby kommune punktfeste til hytte på 2022/33/1 1-ARKIVKODE-442.1; Oversendelse av vedtak 2-KOMMUNE-2022; 3-MATRIKKEL-; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - dispensasjon fra kommuneplanens Avsender Lebesby kommune arealdel - Vei til hytte i Oksevåg 2022/39/1/19 Oversendelse av vedtak 10-MATRIKKEL-2022/39/1/19; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-39; 8-BNR-1; 9-FESTENR-19 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt nr. 50 i Adamsdalen Avsender Anne-Kristin Jørgensen hytteområde - Båtsfjord kommune

37 Side 37 1-ARKIVKODE-442.1; 10-MATRIKKEL-2028/6/1; 6-KOMMUNE-2028; 7-GNR-6; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JEJ Søknad om hyttetomt nr. 50 i Adamsdalen hytteområde - Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato reforhandling av festekontrakt 2027/8/1/9005 Avsender Reinbeitedistrikt D6 Uttalelse - Varjjat Siida 10-MATRIKKEL-2027/8/1/9005; NR-9005; 6-KOMMUNE-2027; 7-GNR-8; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/31/427 Avsender Eiendomsselskapet EK AS 2-MATRIKKEL-2012/31/427/0; Utfylt søknadskjema - kjøp av eiendom Altaveien 195/197 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-31; 7-BNR-427; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Fradeling fra gnr 6/234 - Mottaker Kautokeino kommune Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2011/6/234/0; Søknad om fradeling av parsell til boligtomt - Gnr 6/234 - Kautokeino kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-6; 8-BNR-234; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/19/124 Avsender DNB Eiendom AS

38 Side 38 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/19/124/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 7-BNR-124; GRUNN- -HRK Overføring av feste 2020/19/124 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplaner for havneområder i Tana - Avsender Tana kommune Høring av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsarbeid 1-ARKIVKODE-415.0; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2025; Varsel om uvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan for Torhop og Smalfjord havner 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ulovlig byggverk på gbnr. 37/1 i Seidafjellet Avsender Tana kommune hyttefelt - Tana kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2025/37/1/0; Ulovlig byggverk på gbnr. 37/1 i Seidafjellet hyttefelt - Tana kommune 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-37; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2011/3/354 Avsender SpareBank 1 Pantesamtykke 2011/3/354 2-MATRIKKEL-2011/3/354/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-354; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

39 Side 39 Dok.dato Høring - driftskonsesjon for Nyelv Massetak Avsender Direktoratet for mineralforvaltning 2027/3/1/3 2-MATRIKKEL-2027/3/1/3; Høring - driftskonsesjon for Nyelv Massetak 2027/3/1/3 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-3; 3 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/44 i Luostejok Mottaker Kartverket Tinglysing hyttegrend - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-442.9; 2-MATRIKKEL-2020/26/44/0; Festekontrakt til tinglysing - hyttetomt gnr 26/44 - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-44; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/45 i Luostejok Mottaker Kartverket Tinglysing hyttegrend - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-442.9; 2-MATRIKKEL-2020/26/45/0; Festekontrakt til tinglysing - hyttetomt gnr 26/45 - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-45; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av hyttetomt gnr 26/46 i Luostejok Mottaker Kartverket Tinglysing hyttegrend - Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-442.9; 2-MATRIKKEL-2020/26/46/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-26; 7-BNR-46; Festekontrakt til tinglysing - hyttetomt gnr 26/46 - Porsanger kommune

40 Side 40 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/275 Mottaker Daniel Åsheim 2-MATRIKKEL-2012/35/1/275; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /35/1/275 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-35; 275 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Høring av melding kv kraftledning Avsender Varanger KraftNett AS Varangerbotn - Rákkocearro - Varanger Kraftnett AS 1-ARKIVKODE Forslag til møtedato GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv linje Komagvær - Kramvik Avsender Varanger KraftNett 1-ARKIVKODE-462.1; 10-MATRIKKEL-; Endring av trase 22 kv linje Komagvær - Kramvik i Vardø kommune 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 34/1 - Porsanger kommune Mottaker Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2020/34/1/0; Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - fradeling av nausttomt under gnr 34/1 i Holmfjord - Porsanger kommune 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse i forbindelse med jervejakt -

41 Side 41 Mottaker Langfjordbotn JFF Jaktbu og viltkamra 1-ARKIVKODE-741.9; 2-MATRIKKEL-; Utfylling av søknadskjema og ytterligere informasjon 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til etablering av Mottaker Elen R. Sara privat utslipp - gnr 34/1/79 Porsanger Underskrevet erklæring til utlevering 12--; 2-MATRIKKEL-; NR-9021; 4-KOMMUNE-2020; 5-GNR-34; 6-BNR-1; 7-FESTENR-79 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/487 og 2020/17/489 Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen AS 2-MATRIKKEL-2020/17/487/0; Oversendelse av skjøte - godkjent skjøte sendt til utlevering /17/487 og 2020/17/489 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-487; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/29/1/21 Avsender Advokatfirma Tofte DA Overføring av feste 2030/29/1/21 2-MATRIKKEL-2030/29/1/21; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-29; 21 Arkivsak/doknr. 15/917-6 Sakstittel

42 Side 42 Dok.dato tilleggsareal til garasje i forbindelse med bolig på Avsender Statens Kartverk 7/ ARKIVKODE-441.1; Tinglyst skjøte 2030/7/111 2-MATRIKKEL-2030/7/111/0; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-7; 5-BNR-111 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt til fisketurisme - 4/1 i Skarsvåg - Avsender Nordkapp kommune Nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-451.2; Kopi av brev fra Nordkapp kommune til søker 2-MATRIKKEL-2019/4/1; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-4; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/48/1/58 Mottaker Ole Johan Aas 2-MATRIKKEL-2012/48/1/58; Overføring av feste - registrering av overført festerett /48/1/58 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 58 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/261 Mottaker Ragnhild Karoline Larsen Godkjent overføring av feste 2020/17/261 2-MATRIKKEL-2020/17/261/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-261; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om omdisponering 2020/35/1/12 fra Avsender Porsanger kommune næring til fritidshytte

43 Side 43 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/35/1/12; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-35; 12 GRUNN- -JEJ Matrikkelbrev 2020/35/1/12 Arkivsak/doknr. 15/816-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 2020/26/1 Avsender Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-443.1; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2020/26/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-26; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/969-6 Sakstittel Dok.dato Planlagt oppgradering av Telenor basestasjoner Avsender Porsanger kommune (Hamnbuktfjellet) - innplassering av Nødnett (OPEN) Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2020/21/1/9013; NR-9013; 4-KOMMUNE-2020; 5-GNR-21; 6-BNR-1; 7-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Gjenoppbygging av næringshytte /14/1/27 Avsender Kautokeino kommune Oversendelse av byggemelding og vedtak 10-MATRIKKEL-2011/14/1/27; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-14; 8-BNR-1; 9-FESTENR-27 GRUNN- -KHR

44 Side 44 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av 2017/24/113 Avsender Ann Kristin Nakken Strandheim Oversendelse av skjøte 2017/24/113 2-MATRIKKEL-2017/24/113; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-24; 5-BNR-113; GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv linje Kongsfjord kraftstasjon til Gednje Avsender Varanger KraftNett AS 1-ARKIVKODE-462.1; Kopi av brev til Berlevåg kommune 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2024; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt nr. 50 i Adamsdalen Mottaker Anne-Kristin Jørgensen hytteområde - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-442.1; 10-MATRIKKEL-2028/6/1; Tilbud om feste av hyttetomt nr. 50 i Adamsdalen hytteområde - Båtsfjord kommune 6-KOMMUNE-2028; 7-GNR-6; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om båtnaust - tillegg til 2030/10/48 Mottaker Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-; Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om flytting av hyttetomt 2012/41/1/32 Avsender Alta kommune

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014 14/01133-002 Datert: 18.09.2014 Arkiv: 416.1 Til: Njahkajavri hytteforening Saksbeh: 214 / blw Sak: Opparbeiding av parkeringsplass, Njahkajavri hyttefelt, Karasjok - njahkajavri hytteforening Dok: hytteforeningen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.06.2014-06.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.06.2014-06.07.2014 12/01430-007 Datert: 30.06.2014 Arkiv: 421.3 Til: Kristensen Odd Kristen Sak: søknad om beiteareal 38/1 - odd kristen kristensen Dok: Tilbud om areal til jordbruksformål ved Transfarelv Lnr: 000145/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014 14/00097-002 Datert: 30.01.2014 Til: Mathisen Rolf Sak: overf. 35/1/113 12 fra mathisen alf/rolf til thomassen lill merethe Dok: skjøte i retur for retting av mangler - overføring - 35/1/113 12 Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013 13/00156-004 Datert: 23.04.2013 Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: 003036/13

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3654/14 Regdato:18.12.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/447-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Navn: Hjalmar Andres Jonsson Dok.beskr: STILLING SOM INGENIØR KOMMUNALTEKNIKK Lnr: 3949/14 Regdato:16.12.2014

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013 11/00225-017 Datert: 13.06.2013 Til: Dervola May Judith Leinan Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: Forslag til fradeling av boligtomt - 32/1/ 10 25 Lnr: 004375/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009.

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.12.2009 Søknad om oppsett av midlertidig gjerde i Pasvik naturreservat

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013 13/01294-002 Datert: 16.09.2013 Arkiv: 411.2 Til: Høgmo Bjørn Harald Sak: søknad om kjøp - tillegg til 4/88 12 - bjørn harald høgmo Dok: Svar på forespørsel om kjøp av tillegg til 4/88 12 Lnr: 006681/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212.

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.12.2011 nnhold: Plan for intervjurunde 13. og 14. desember 2011

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer