OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT ; 2-KOMMUNE-2004; Følgebrev - signert avtale om forhåndstiltredelse med tilhørende kart 3-GNR-19; 4-BNR-1 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/743-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt / kjøp av tillegg til Avsender Stig Ulvang 2030/9/21 1-ARKIVKODE-411.2; Ber om ny vurdering av søknad om tilleggsfeste 2-MATRIKKEL-2030/9/1/0; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-9; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av tomt til hytte - Lanabukt - Sør-Varanger Mottaker Glenn Arne Grahn 1-ARKIVKODE-411.2; Søknad om fritidstomt - saksbehandlingsgebyr 3-KOMMUNE-2030; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/881-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2022/35/1/25 Mottaker Lebesby 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2022/35/1/25; Rekvisisjon av oppmålingsforretning for gnr. 35/1F25 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-35; 5-BNR-1; 25 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om jordbruksareal 34/1- tillegg til 34/24 i Mottaker Lebesby Lebesby

2 Side 2 1-ARKIVKODE-421.1; 2-KOMMUNE-2022 GRUNN- -JFE Rekvisisjon av oppmålingsforretning for tilleggsareal til gnr. 34/24 ved Brengam Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av feste /35/133/0 Mottaker Øyvind Pedersen 1-MATRIKKEL-2022/35/133/0; Tilbud kjøp av boligtomt gnr. 35/133 i Kjøllefjord 2-KOMMUNE-2022; 3-GNR-35; 4-BNR-133; 5-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato vei til fritidsbolig på 16/1/ Mottaker Vidar Lauritz Pettersen 2-MATRIKKEL-2030/16/1/168; Tillatelse flytting - etterspør kart 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; 5-BNR-1; 168; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av festetomt til bolig /3/391 Mottaker Mats-Andre Hansen Bæhr 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NY festekontrakt for signering og retur /3/ NR-; 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2011/3/391/0; 8-KOMMUNE-2011; 9-GNR-3; X-BNR-391; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Registrering eiendom - gnr 22/65/1 Sør-Varanger Mottaker Trond Endresen 1-PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-442; 3-PRODUKT-20; 4-PROSJAVD-200 Registrering av eiendom /22/65/1 - uklarheter

3 Side 3 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt under gnr 34/1 i Holmfjord Mottaker Statens kartverk i Porsanger 1-ARKIVKODE-443.1; Festekontrakt til tinglysning /34/1/87 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-34; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/34/1/87; 87 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /28/238/0 Avsender SpareBank 1 Nord-Norge 10-MATRIKKEL-2012/28/238/0; Pantesamtykke /28/238/0 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-28; 8-BNR-238; 9-FESTENR- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjon på areal under gnr 21/1 og gnr 22/1 ved Avsender Kjell Inge Johnsen Cahkalvarre til utvikling av turistdestinasjon - Porsanger 1-ARKIVKODE-451.2; 2-MATRIKKEL-2020/21/1; Ber om at saken stilles i bero inntil avklaringer foreligger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-21; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om kjøp 2011/15/1/16 Avsender Kautokeino 1-MATRIKKEL-2011/15/1/16; Mottatt vedtak - innvilget fradeling 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-15; 4-BNR-1; 5-FESTENR-16 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/662-5 Sakstittel Dok.dato Bygging av adkomstvei og molo ved Hamnneset i Avsender Gamvik Mehamn

4 Side 4 1-ARKIVKODE-471.3; 2-GNR-3; 3-BNR-1; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2023; 6-MATRIKKEL-2023/3/1 GRUNN- -JFE Mottatt vedtak - søknad om tillatelse til fradeling innvilges Arkivsak/doknr. 15/710-3 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Avsender Statens vegvesen Jansvannet og Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest 1-ARKIVKODE-461.1; 3-KOMMUNE-2004; Offetlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering Rv 94 strekningen Jansvannet - Fuglenes i Hammerfestk GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/293-3 Sakstittel Dok.dato Planarbeid - utvidelse av finnmarkshallen Avsender Alta 1-ARKIVKODE-415.3; 2-KOMMUNE-2012 Medling om vedtatt reguleringsplan - detaljregulering for utvidelse av Finnmarkshallen GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/8-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til bruk av flystripe for Avsender Statens kartverk Tinglysingen mikrofly - Tana og Varanger mikroflyklubb 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt 2025/14/94/0 4-ARKIVKODE-463.2; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/14/94; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-14; X-BNR-94; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av feste 22/74 i Alta Avsender Tinglysingen Statens kartverk

5 Side 5 1-MATRIKKEL-2012/22/74/0; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-22; 4-BNR-74; 5-SEKSJONSNR-; ; NR- GRUNN- -BLW Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt 2012/22/76/0 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av feste 22/74 i Alta Avsender Tinglysingen Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2012/22/74/0; 2-KOMMUNE-2012; Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt 2012/22/74/0 3-GNR-22; 4-BNR-74; 5-SEKSJONSNR-; ; NR- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt i Igeldas i Porsanger Avsender Tinglysingen Statens kartverk 1-ARKIVKODE-442.1; 2-KOMMUNE-2020; Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt 2020/9/1/32 3-GNR-9; 4-BNR-1; 5-FESTENR-32; 6-MATRIKKEL-2020/9/1/32 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/686-5 Sakstittel Dok.dato uregistrert naust v/storvann - lebesby Avsender Statens kartverk Tinglysingen 1-ARKIVKODE-; Mottatt tinglyst festekontrakt 2022/33/1/65 2-GNR-33; 3-BNR-1; 4-FESTENR-65; 5-KOMMUNE-2022; 6-MATRIKKEL-2022/33/1/65 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grensespørsmål 2030/11/1/19 Mottaker Bjørn Tore Steffensen

6 Side 6 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/11/1/19; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-11; 5-BNR-1; 19 GRUNN- -CDA Svar angående grensespørsmål 2030/11/1/19 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendom 2004/10/4/0 Avsender Magnar K. Nilsen 1-MATRIKKEL-2004/10/4/0; Mottatt dokumentasjon for eiendom 2020/10/4/0 2-KOMMUNE-2004; 3-GNR-10; 4-BNR-4; 5-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bestilling reguleringsplan for Hyttefelt H1 Avsender Rambøll Jakobselvdalen vest - Vadsø 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestre Solvarden - Vestre-Jakobselv - Vadsø 4-ARKIVKODE-416.1; 5-PRODUKT-31; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp Avsender *** 1--***-***; Mottatt takst 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-*** GRUNN- -MFL Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring Avsender Vadsø av nybygg /5/1/35

7 Side 7 10-MATRIKKEL-2003/5/1/35; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-5; 8-BNR-1; 9-FESTENR-35 GRUNN- -ESE Høring - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av nybygg /5/1/35 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om nydyrkning/beiteareal Avsender Tana 1-ARKIVKODE-421.3; Matrikkelbrev for eiendom /7/153 2-MATRIKKEL-2025/7/153/0; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-7; 5-BNR-153; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/582-2 Sakstittel Dok.dato Tildeling av tomt på Blåbærtoppen i Avsender Båtsfjord Båtsfjord 1-ARKIVKODE-441.1; 2-GNR-1; Mottatt matrikkelbrev /1/220/0, 2028/1/221/0, 2028/1/222/0 og 2028/1/223/0 3-BNR-167; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2028; 6-MATRIKKEL- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Nedlegging av brøytestasjonen i Sjursjohk Avsender Mesta Eiendom AS 2025/21/1/11 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2025/21/1/11; Redegjørelse for bruk av eiendommen - tilbakeføring av eiendom - Sjursjok 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-21; 8-BNR-1; 9-FESTENR-11 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til reåpning av to masseutttak i Kokelv - Avsender Norconsult AS Kvalsund

8 Side 8 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2017/21/1/55; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-21; 8-BNR-1; 9-FESTENR-55 NÆRING- -ALO Søknad om tillatelse til reåpning av to masseutttak i Kokelv - Kvalsund Arkivsak/doknr. 15/200-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til fuglehundprøver Mottaker Sør-Varanger jeger og fiskerforening 1-ARKIVKODE-141 Svar på søknad om sponsormidler til prøver for STAB- -JHH stående fuglehunder 2015 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om sponsorgaver til Kautokeinoprøven Mottaker Vest Finnmark fuglehundklubb 1-ARKIVKODE-141; Svar på søknad om støtte til Kautokeino prøven - høsten KOMMUNE-; STAB- -JHH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Styresak - Finnmarkskommisjonens rapport 5 - Avsender Skallelv bygdelag Varangerhalvøya øst 1-PROSJEKT ; Ber om avklaring på hva «tålt bruk» innebærer 2-ARKIVKODE-00; 3-PRODUKT-33; 4-PROSJAVD-200 STAB- -JME Arkivsak/doknr. 15/66-48 Sakstittel Dok.dato Høring - regulering innlandsfiske Avsender Samediggi / Sametinget 1-ARKIVKODE Høringsuttalelse UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Olaf Joakim Nilsen 1-ARKIVKODE-733.1; Avtale om lakseplass KOMMUNE-2023 UTMARK- -LKR

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 15/895-3 Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Avsender Jakob Mikkelsen 1-ARKIVKODE-733.1; Avtale om lakseplass KOMMUNE-2002 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato jordskiftesak Avsender Hålogaland jordskifteoverrett Vestre Veibukta - Kautokeino 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2011 FEFOADV- -HAA Forkynning av rettsbok - jordskiftesak Vestre Veibukta - Kautokeino Arkivsak/doknr. 15/890-5 Sakstittel Dok.dato Jordbrukseiendom - søknad om bruksendring - Mottaker Ingrid Hjelmås 2023/16/1/5 - ikke tinglyst 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2023/16/1/5; Oreintering om saksgang - tinglysning av eiendommen /16/1/5 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2023; 6-GNR-16; 7-BNR-1; 8-FESTENR-5 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppstilingsplass for kjøretøy, Mottaker Statens vegvesen kjøretrase og massetak 1-ARKIVKODE-461.2; 2-KOMMUNE-2020; Grunneiererklæring - vei og parkeringsplass - til underskrift og retur 3-GNR-36; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/36/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR-9013 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til nedgraving av strømkabel Mottaker Krister Karisari over gnr 3/1 Sør-Varanger

10 Side 10 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2030/3/1/0; 3-SEKSJONSNR-; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-3; 7-BNR-1; NR-9016 GRUNN- -CDA Grunneiers tillatelse til nedgraving av strømkabel over FeFo grunn - gnr 3/1 Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til terrenginngrep Avsender Svein Gamst ved eksisterende skistadion - gnr 21/1 Hammerfest 1-ARKIVKODE-471.2; 2-MATRIKKEL-2004/21/1/0; Søknad om tillatelse om terrengjustering av eksisterende skistadion - Hammerfest 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-21; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til terrenginngrep Avsender Hammerfest ved eksisterende skistadion - gnr 21/1 Hammerfest 1-ARKIVKODE-471.2; Tilleggsinformasjon om arbeidet 2-MATRIKKEL-2004/21/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-21; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til terrenginngrep Mottaker Hammerfest ved eksisterende skistadion - gnr 21/1 Hammerfest 1-ARKIVKODE-471.2; 2-MATRIKKEL-2004/21/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-21; 7-BNR-1; 8-FESTENR- Grunneiers tillatelse til terrengjustering av eksisterende skistadion

11 Side 11 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om naust 7/1 i porsanger Avsender Porsanger Bondelag 1-ARKIVKODE-443.1; Kopi av klage til Porsanger på vedtak - tillatelse til fradeling av nausttomt /7/1 3-KOMMUNE-2020; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til terrenginngrep Avsender Hammerfest ved eksisterende skistadion - gnr 21/1 Hammerfest 1-ARKIVKODE-471.2; Informasjon om arbeidet 2-MATRIKKEL-2004/21/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-21; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett 2030/2/1/21 Avsender Hjørdis M. Hivand 1-MATRIKKEL-2030/2/1/21; Overføring av festerett 2030/2/1/21 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-2; 4-BNR-1; 5-FESTENR-21 GRUNN- -HRK Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lavere festeavgift - før bebyggelse - Avsender Statens kartverk Tinglysingen Ridehall Arrones - Alta

12 Side 12 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-133.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/28/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-28; X-BNR-289; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt 2012/289/0 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til bruk at område for Avsender Norske regningshunder hundertrening - Assebakti - Alta 1-ARKIVKODE-741.1; 2-KOMMUNE-2012 Søknad om grunneiers tillatelse til bruk at område for hundertrening - Assebakti - Alta GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merking av 10 turstier i Mottaker Sør-Varanger Sør-Varanger - Fotturperler MATRIKKEL-; 2-ARKIVKODE-751.2; Grunneiers tillatelse til merking av 10 turstier i Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2021/1/1/15 Avsender Torfinn Eikeland 1-ARKIVKODE-; Mottatt egenerklæring om konsesjonsfrihet 2-MATRIKKEL-2021/1/1/15; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 15 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 32/153 i Alta Avsender Alta

13 Side 13 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-32; 4-BNR-153; 5-MATRIKKEL-2012/32/153 GRUNN- -ESE Kopi av brev til søker - mangelfull søknad til n Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Strøm til hytte 2030/32/1/167 Avsender John Mudenia 1-ARKIVKODE-; Søknad om tillatelse til nedgraving av kabel 2-MATRIKKEL-2030/32/1/167; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-32; 7-BNR-1; 8-FESTENR-167 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om tomt for 132/22 kv Avsender Vadsø transformatorstasjon i vestre jakobselv 1-ARKIVKODE-462.2; Mottatt matrikkelbrev 2003/5/356/0 2-MATRIKKEL-2003/5/356/0; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-5; 5-BNR-356 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/736-3 Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan for Nyvoll fergekai - Alta Avsender Alta 1-ARKIVKODE-471.3; 10-MATRIKKEL-; Vedtak - innvilget midlertidig dispensasjon fra planens arealdel 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid - Avsender Arkitektbua as detaljregulering av Basevuovdi - Karasjok 1-ARKIVKODE-416.0; 10-KOMMUNE-2021 GRUNN- -ESE Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Basevuovdi - Karasjok

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste av areal ved Bergebyelva i Avsender Tana Nesseby 1-ARKIVKODE-421.1; Protokoll for oppmålingsforretning 2-KOMMUNE-2027; 3-GNR-13; 4-BNR-1 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Boligtomt 2025/12/239/0 Avsender Tana 10-MATRIKKEL-2025/12/239/0; Mottatt matrikkelbrev 2025/12/239/0 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-12; 8-BNR-239; 9-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad vedteig 2015 Mottaker Hartvik Hansen & Marit A Hildonen 1-ARKIVKODE Manuell søknad Hartvik Hansen & Marit A UTMARK- -EBN Hildonen Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Avsender Båtsfjord JFF 1-ARKIVKODE-732.0; Mottatt dokumentasjon - fiskerett i Syltefjordelven 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Avsender Bjørn-Inge Lund 1-ARKIVKODE-732.0; Orientering om at grunneier av privat grunn disponerer fiskeret i Vesterelv / Syltefjordelva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH

15 Side 15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Avsender Morten Lund 1-ARKIVKODE-732.0; Klage på forpakter av Syltefjordelva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/66-49 Sakstittel Dok.dato Høring - regulering innlandsfiske Avsender Porsanger klekkeri 1-ARKIVKODE Til høringsuttalelse - misforståelse fiskeregler UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om garnfiske - 5 års periode - Mottaker Jan H Olsen Geaimmejavri i Karasjok 1-ARKIVKODE-741.2; Søknad om garnfiske - 5 års periode - Geaimmejavri i Karasjok 3-KOMMUNE-2021; UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/66-50 Sakstittel Dok.dato Høring - regulering innlandsfiske Avsender Sør-Varanger 1-ARKIVKODE Høringsuttalelse UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fisketillatelser 2015 Avsender Fylkesmannen i Finnmark 1-ARKIVKODE Fisketillatelse 2015 til Naturtjenester i Nord UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2021/1/1/15 Mottaker Statens kartverk

16 Side 16 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2021/1/1/15; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 15 GRUNN- -BLW Festekontakt til tinglysning /1/1/15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke /22/134/0 Avsender SpareBank 1 Nord-Norge 10-MATRIKKEL-2030/22/134/0; Ber om pantesamtykke /22/134/0 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-22; 8-BNR-134; 9-FESTENR- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/4-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om hytte/gamme amnesty - Ytre Avsender Skaididuoddarsiida Billefjorddalen i Porsanger 1-ARKIVKODE-444.1; Kopi av høringsuttalelse til n 2-KOMMUNE-2020 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2028/14/1 Avsender Båtsfjord 1-ARKIVKODE-441.2; Melding om delegert vedtak - innvilget fradeling 2-MATRIKKEL-2028/14/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-14; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om utvidelse av boligtomt /3/105 Avsender Båtsfjord 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2028/3/1; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-3; 7-BNR-1; 8-FESTENR- Melding om delegert vedtak - innvilget tillatelse til utvidelse av tomtegrensen

17 Side 17 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av festetomt til bolig /3/391 Avsender Mats André Bæhr og Berit Alette Sokki Sabbasen 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Mottatt ny underskrevet festekontrakt /3/ NR-; 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2011/3/391/0; 8-KOMMUNE-2011; 9-GNR-3; X-BNR-391; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /1/1/154 Avsender Morten Einar Albertsen 1-MATRIKKEL-2028/1/1/154; 2-KOMMUNE-2028; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av feste /1/1/154 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-FESTENR-154 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppstilingsplass for kjøretøy, Avsender Svein Idar Paulsen kjøretrase og massetak 1-ARKIVKODE-461.2; 2-KOMMUNE-2020; Mottatt underskrevet erklæring om vei og parkeringsplass 3-GNR-36; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/36/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR-9013 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Festekontrakt for ubebygd hyttetomt gnr 24/31 på Avsender Arnhild Somby Skoganvarre - Porsanger

18 Side 18 1-ARKIVKODE-412; 2-MATRIKKEL-2020/24/31/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-24; 5-BNR-31; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JEJ Mottatt aksept på festeavtale slik den foreligger /24/31 på Skoganvarre Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forsøpling på FeFo grunn i Sør-Tverrfjord - Avsender Loppa Loppa 1-ARKIVKODE-471.7; 10-KOMMUNE-2014 GRUNN- -ESE Anmodning om sammarbeid for opprydding av forsøpling på FeFo grunn i Sør-Tverrfjord - Loppa Arkivsak/doknr. 15/672-4 Sakstittel Dok.dato varsel om pålegg om miljøundersøkelse ved Mottaker Advokatfirmaet Hjort v/adv. Knut Helge Hurum nedlagt skipsverftsvirksomhet 4/1/59 og 4/117 i Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-; Oversendelse av dokumenter til adv.firmaet Hjort 2-GNR-4; 3-BNR-1; 4-FESTENR-59; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/4/1/59 GRUNN- -CDA Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Hestnes v/børselv i Avsender Jan Daleng Porsanger 1-ARKIVKODE-443.1; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-34; 4-BNR-254; Orientering om at festekontrakten returneres i underskrevet stand og erklæring om konsesjosnfrihet ettersendes direkte fra n 5-MATRIKKEL-2020/34/254/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/576-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om leie av grunn til pullerter - Avsender Jacob B. Stolt-Nielsen fortøyningspunkt

19 Side 19 1-PROSJEKT ; 10-FESTENR-; NR-; 2-ARKIVKODE-471.3; 3-PRODUKT-20; 4-PROSJAVD-200; 5-MATRIKKEL-2030/11/1/0; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-11; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- GRUNN- -SPA Signert avtale Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Falleferdig bygg i Jernbanevegen på Hesseng i Avsender Sør-Varanger Sør-Varanger /23/293/0 1-ARKIVKODE-471.9; 10-MATRIKKEL-2030/23/293; 6-KOMMUNE-2030; Orientering om falleferdig bygg i Jernbanevegen på Hesseng i Sør-Varanger /23/293/0 - anmonding om fjerning 7-GNR-23; 8-BNR-293; 9-FESTENR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/576-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om leie av grunn til pullerter - Mottaker Jacob B. Stolt-Nielsen fortøyningspunkt 1-PROSJEKT ; Oversendelse signert avtale 10-FESTENR-; NR-; 2-ARKIVKODE-471.3; 3-PRODUKT-20; 4-PROSJAVD-200; 5-MATRIKKEL-2030/11/1/0; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-11; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Mottaker Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; 10-MATRIKKEL-; Grunneiers tillatelse - overføring av avtale om leie av vannrettigheter 6-KOMMUNE-2027; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -KAP

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /1/1/18 Avsender Kåre Sjøveian 1-MATRIKKEL-2022/1/1/18; 2-KOMMUNE-2022; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /1/1/18 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-FESTENR-18 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Fryseanlegg 4/123 i Bugøynes i Sør-Varanger Avsender Rein Produksjon AS 1-MATRIKKEL-2030/4/123/0; 2-KOMMUNE-2030; Mottatt aksept på tilbud festekontrakt - Rein Produksjon AS /4/123 3-GNR-4; 4-BNR-123; 5-SEKSJONSNR-; ; NR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato tinglysning av feste 2/1/4 i Sør-Varanger Avsender Statens kartverk Tinglysingen 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/2/1/4; 3-KOMMUNE-2030; Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt gnr 2/1/4 - Sør-Varanger 4-GNR-2; 5-BNR-1; 4 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av 10/1/22 i Vadsø Avsender Statens kartverk Tinglysingen 1-MATRIKKEL-2003/10/1/26; Festekontrakt 2003/10/1/25 - tinglyst NR-; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 26; 7-FESTENR-25; 8-FESTENR-26; 9-FESTENR-27; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE

21 Side 21 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av 10/1/22 i Vadsø Avsender Statens kartverk Tinglysingen 1-MATRIKKEL-2003/10/1/26; Festekontrakt 2003/10/1/27 - tinglyst NR-; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 26; 7-FESTENR-25; 8-FESTENR-26; 9-FESTENR-27; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av 10/1/22 i Vadsø Avsender Statens kartverk Tinglysingen 1-MATRIKKEL-2003/10/1/26; Festekontrakt 2003/10/1/26 - tinglyst NR-; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 26; 7-FESTENR-25; 8-FESTENR-26; 9-FESTENR-27; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til etablering av Avsender Øyvind Jonas privat utslipp - gnr 34/1/79 Porsanger 1-ARKIVKODE-; Etablering av privat utslipp 34/1/79 i Børselv 10-MATRIKKEL-; NR-9021; 12--; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-34; 8-BNR-1; 9-FESTENR-79 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til etablering av Mottaker Elen Ragnhild Sara privat utslipp - gnr 34/1/79 Porsanger

22 Side 22 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-; NR-9021; 12--; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-34; 8-BNR-1; 9-FESTENR-79 GRUNN- -CDA Grunneiers tillatelse - erklæringsnr 2020/34/1/9021 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste på tomt Stengelsmoen, gnr 22 / Avsender Alta bnr 1. 1-ARKIVKODE-441.2; Mottatt vedtak - godkjent fradeling av festegrunn 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-22; 4-BNR-1; 5-FESTENR-; 6-MATRIKKEL-2012/22/1; 7-MATRIKKEL-2012/22/1/41 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/736-4 Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan for Nyvoll fergekai - Alta Avsender Statens vegvesen Region Nord 1-ARKIVKODE-471.3; 10-MATRIKKEL-; Varsel om ottentlig ettersyn - detaljregulering for Nyvoll fergekai 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Detaljregulering - Rv 94 parsell 6 Kvalsund bru - Avsender Statens vegvesen Region nord Kargenes - Kvalsund 1-ARKIVKODE-461.1; 2-KOMMUNE-2017 GRUNN- -MFL Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering - Rv 94 parsell 6 Kvalsund bru - Kargenes - Kvalsund Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av 2021/21/311/0 Avsender Jan Arne Næss 10-MATRIKKEL-2021/21/311/0; 6-KOMMUNE-2021; Ber om pris - søknad om å få kjøpe tomt /21/311/0 7-GNR-21; 8-BNR-311; 9-FESTENR- GRUNN- -ESE

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 14/1 - Tana Avsender Tana 1-ARKIVKODE-441.1; Mottatt vedtak - innvilget 2-MATRIKKEL-2025/14/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-14; 7-BNR-1; 8-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring - registrering av ny fester - Avsender Åslaug Jankila 2025/7/1/23 1-MATRIKKEL-2025/7/1/23; 2-KOMMUNE-2025; Overføring - registrering av ny fester /7/1/23 3-GNR-7; 4-BNR-1; 5-FESTENR-23 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /12/1/55 Avsender Kenneth Stenhaug Olsen 1-MATRIKKEL-2024/12/1/55; 2-KOMMUNE-2024; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /12/1/55 3-GNR-12; 4-BNR-1; 5-FESTENR-55 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om garasjetomt - tillegg til 13/253 i Vadsø Avsender Vadsø 1-ARKIVKODE-441.1; Mottatt matrikkelbrev 2003/13/488/0 2-MATRIKKEL-2003/12/488/0; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-12; 5-BNR-488 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av tømmerlager og flisterminal på Avsender Avinor Høybuktmoen (GSV) i Sør-Varanger (Kirkenes)

24 Side 24 1-ARKIVKODE-; 3-KOMMUNE-; NÆRING- -KAP Uttalelse fra Avinor - Tømmerlager og flisterminal ved Høybuktmoen i Kirkenes Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av tømmerlager og flisterminal på Avsender Teltspesialisten AS Høybuktmoen (GSV) i Sør-Varanger (Kirkenes) 1-ARKIVKODE-; Anmodning om kostnadsoverslag for flishall (Teltspesialisten) 3-KOMMUNE-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Alta Skiferbrudd SA - driftsavtale Avsender DNB 1-ARKIVKODE- Pantsatt innskudd Altabrudd AS - NÆRING- -KAP avsetningsmidler Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Alta Skiferbrudd SA - driftsavtale Avsender Handelsbanken 1-ARKIVKODE- Bekreftelse fra Handelsbanken - avsetningsmidler NÆRING- -KAP Minera Skifter AS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Alta Skiferbrudd SA - driftsavtale Avsender Altabrudd AS 1-ARKIVKODE- Brev fra Alta Skiferbrudd - registrering av skrot i NÆRING- -KAP skiferfjellet Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tilskudd - praktisk kurs i Naturklatrejungel Avsender Eisevarluhppu Karaskjok Frivilligsentral SA 1-ARKIVKODE-142 Søknad om tilskudd til praktisk kurs i STAB- -JHH Naturklatrejungel Arkivsak/doknr. 15/150-4 Sakstittel Dok.dato Turistnæringens bruk av Sangovannområdet / Avsender Porsanger klekkeri Stiipanavzi i Porsanger - fastboende på Sangovann

25 Side 25 1-ARKIVKODE-731.9; 2-KOMMUNE-2020 UTMARK- -EJA Kopi av innlegg på Klekkeriforum Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Mottaker Bjørn Inge Lund; Bjørn-Inge Lund 1-ARKIVKODE-732.0; Orientering om at grunneier av privat grunn disponerer fiskeret i Vesterelv / Syltefjordelva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av eiendom 2011/3/335/0 Avsender Jonny Aleksander Jentoft og Kirsten Anne Grethe Eira 10-MATRIKKEL-2011/3/335/0; Søknad om kjøp av eiendom 2011/3/335/0 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-3; 8-BNR-335; 9-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato vei til fritidsbolig på 16/1/ Avsender Trine Høiberget 2-MATRIKKEL-2030/16/1/168; 3-KOMMUNE-2030; Mottatt kart / tegning - flytting av vei /16/1/168 4-GNR-16; 5-BNR-1; 168; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Langtidsparkterte campingvogner - Holmfossen - Avsender Sør-Varanger Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-471.7; 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -CDA Kopi av brev vedrørende langtidsparkterte campingvogner - Holmfossen - Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Langtidsparkterte campingvogner - Holmfossen - Avsender Sør-Varanger Sør-Varanger

26 Side 26 1-ARKIVKODE-471.7; 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -CDA Kopi av brev vedrørende langtidsparkterte campingvogner - Holmfossen - Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendomsgrense i elv /5/352/0 Avsender Advokat Bjør Tore Steffensen 1-ARKIVKODE-413.2; Ber om uttalelse - eiendomsgrense i elv /5/352/0 3-KOMMUNE-2003; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /3/1/178 Avsender Garanti Alta 1-MATRIKKEL-2011/3/1/178; 2-KOMMUNE-2011; Mottatt skjøte for godkjenning - overføring av festerett /3/1/178 3-GNR-3; 4-BNR-1; 5-FESTENR-178 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/205-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om bruk av parkeringsplass til oppstilling Avsender Porsanger av campingvogner, gnr 9/138 i Porsanger 1-KOMMUNE-2020; 2-MATRIKKEL-2020/9/138; 3-GNR-9; Kopi av brev - anmodning om avklaring i forhold til bruk av parkeringsplass med Finnmarkseiendommen 4-BNR-138 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontakt for grusbane på Avsender Porsanger IL 2020/17/1 1-ARKIVKODE-471.2; 2-KOMMUNE-2020; Søknad om festekontakt for grusbane på 2020/17/1 3-MATRIKKEL-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/34/371 - Oppføring av

27 Side 27 Avsender Statens kartverk Tinglysingen festekontrak for bolig 1-MATRIKKEL-2012/34/371/0; 2-KOMMUNE-2012; Mottatt tinglyst skjøte /34/371 og 2012/34/364 3-GNR-34; 4-BNR-371; 5-FESTENR- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av planområdet for Avsender Tana detaljreguleringsplan for Sjursjok havn - Tana 1-ARKIVKODE-415.0; 6-KOMMUNE-2025 GRUNN- -ESE Varsel om utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan for Sjursjok havn - Tana Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Mottaker Steinar Simonsen 1-ARKIVKODE-732.0; Nytt regime i Syltefjordelva - klarlegging av regler 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Mottaker Båtsfjord JFF; Per Arne Jørgensen 1-ARKIVKODE-732.0; Angående merking av Fefo grunn Syltefjord elva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Mottaker Helge Skattør 1-ARKIVKODE-732.0; Overendelse av kart FeFo-grunn Syltefjord-elva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH

28 Side 28 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftedom Stabbursdalen 1952 Avsender Stabbursdalen grunneierforening 1-ARKIVKODE-; Mottatt 52-dommen stabbursdalen 3-KOMMUNE-; UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opplæringsjakt elg Mottaker NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE Underskrevet avtale om bruk av jaktfelt til UTMARK- -EJA opplæringsjakt Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Privat fiskerett i Syltefjordelven - Båtsfjord Mottaker Per Arne Jørgensen 1-ARKIVKODE-732.0; FeFos fiskerett og forpaktning av Syltefjordelva 3-KOMMUNE-2028; UTMARK- -SCH

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/1099-3 Sakstittel Dok.dato 30.06.2017 Feste til boligtomt - 2019/8/168 i Nordkapp Avsender Eirik Flæthe Granaas 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2019/8/168; Underskrevet aksept

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune Ut.: 04.06.2012 Arkivkode:GAB 15/53 Saksnr: 11/00492-016 Navn: Berørte naboer Dok.beskr: INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 15, BNR.53, BJARKØY - GJELDER FRADELING AV PARSELL TIL LEGESENTER Inn.:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-32 Sakstittel Dok.dato 02.09.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Mottaker ***; UTMA *** 1--***-***; 2--***-***; Prosesskriv - ønsker redegjørelse for avmerket område

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet: Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:223 Q3 Saksnr: 12/00126-002 Navn: Bjarkøyforbindelsene AS Dok.beskr: BJARKØYFORBINDELSENE AS - TILSKUDD 2012 - UTBETALING 1. HALVÅR Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:614 A2 &58 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.09.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 062/11-070/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.09.2012-28.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.09.2012-28.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet: Ut.: 24.09.2012 Arkivkode:L12 Saksnr: 10/00507-032 Navn: Statens vegvesen Dok.beskr: REGULERINGSPLAN - BJARKØYFORBINDELSENE - MELDING OM VEDTAK - GODKJENNING Ut.: 24.09.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 12/00200-007

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013 13/00991-007 Datert: 29.11.2013 Arkiv: 412.4 Til: Rønnaug Johansen Sak: søknad om festekontrakt - uregistrert byggverk i Porsanger kommune - Johansen Rønnaug Dok: Svar på søknad om kontrakt for uregistrert

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Dok.dato: 01.08.2013

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Dok.dato: 01.08.2013 Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Lønnskompensasjon Arkivsak/doknr.: 12/2305-22 I Sakstittel Reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - Avsender Rogaland Fylkeskommune Vingård,

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

POSTLISTE Navn: UL Kvellsol Navn: Tor Arne Eilertsen Navn: Kjell Eidnes Navn: Gunnar Andreassen Navn: Økonomiavdelingen Navn: Statens Vegvesen

POSTLISTE Navn: UL Kvellsol Navn: Tor Arne Eilertsen Navn: Kjell Eidnes Navn: Gunnar Andreassen Navn: Økonomiavdelingen Navn: Statens Vegvesen Ut.: 12.11.2012 Arkivkode:068 Saksnr: 12/00504-002 Navn: UL Kvellsol Dok.beskr: SØKNAD OM TILBAKEFØRING AV ARKIV - UNGDOMSLAGET KVELLSOL Inn.: 12.11.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00520-001 Navn: Tor Arne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer