OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon 6-KOMMUNE-2030; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert byggverk 12/1 i Gamvik kommune Mottaker Nordkyn Kraftlag AL 1-ARKIVKODE-412.4; Festekontrakt til vedtak 2-KOMMUNE-2023 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato uregistrert bygg på 10/1 - skjånes i gamvik Mottaker Skifte Eiendom Nord kommune - skifte eiendom 1-ARKIVKODE-412.4; 2-KOMMUNE-2023; Festekontrakt for lager på Skjånes gnr. 10/1F43 til vedtak 3-GNR-10; 4-BNR-1; 5-FESTENR-43; 6-MATRIKKEL-2023/10/1/43 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for grillhytte under gnr 16/1 i Mottaker Stranddalen hyttelag Stranddalen - Nordkapp Kommune 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2019/16/1/0; Svar - søknad om tomt/ oppføring av grillhytte på gnr 16/1 i Stranddalen - Nordkapp kommune 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-16; 5-BNR-1; 6-FESTENR-; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust på Hakkstabben 2012/53/1/7 Mottaker Anne-Lise karlsen

2 Side 2 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2012/53/1/7; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-53; 8-FESTENR-7 GRUNN- -JFE Festekontrakt gnr. 53/F7 for nausttomt på Hakkstabben Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2021/9/1/51 Mottaker Elen Anti Eira 2-MATRIKKEL-2021/9/1/51; Overføring av feste - godkjente skjøter sendt til tinglysing /9/1/51 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-9; 8-FESTENR-51 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Områdeplan for Nordkapplatået - forespørsel om å Mottaker Nordkapp kommune etablere fellesprosjekt 10-MATRIKKEL-2019/4/1/6; Samarbeid om områdeplan for Nordkapplatået - etablering av et fellesprosjekt 11-FESTENR-10; 12-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2019; 7-GNR-4; 6 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2028/1/1/35 Avsender Are Jensen Oversendelse av frasigelse 2028/1/1/35 2-MATRIKKEL-2028/1/1/35; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-1; 8-FESTENR-35 GRUNN-TEAM ØST-

3 Side 3 Arkivsak/doknr. 15/654-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt under gnr 34/1 i Leirpollen - Avsender Rudi Larsen porsanger kommune 1-KOMMUNE-2020; 2-GNR-34; Vedr. atkomstvei til omsøkt hyttetomt på gnr 34/1 - Porsanger kommune 3-BNR-1; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-MATRIKKEL-2020/34/1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/654-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt under gnr 34/1 i Leirpollen - Mottaker Rudi Larsen porsanger kommune 1-KOMMUNE-2020; 2-GNR-34; Svar - atkomstvei til omsøkt hyttetomt på gnr 34/1 - Porsanger kommune 3-BNR-1; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-MATRIKKEL-2020/34/1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsavtale til 2030/4/1/85 Mottaker Telenor Ny mast på 2030/4/1/85 10-MATRIKKEL-2030/4/1/85; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-4; 85 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fastsetting av skuterløype til Halde - Høring og Mottaker Alta kommune utlegging til offentlig ettersyn 1-ARKIVKODE-752.1; 2-MATRIKKEL-; Grunneiers tillatelse til etablering av skuterløype til Halde 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/6/1/1 Avsender SpareBank 1

4 Side 4 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/6/1/1; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-6; 8-FESTENR-1 GRUNN- -HRK Ber om pantesamtykke 2030/6/1/1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring av forslag til endringer i Avsender Miljødirektoratet motorferdselregelverket m.v. 1-ARKIVKODE-300; 2-MATRIKKEL-; Høring av forslag til endringer i motorferdselregelverket m.v. 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/6/1/1 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /6/1/1 2-MATRIKKEL-2030/6/1/1; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-6; 8-FESTENR-1 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/552-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om grensejustering - gnr 23/290 - Sør- Mottaker Geir Endre Johansen Varanger kommune 1-KOMMUNE-2030; 2-GNR-23; Tilbakebetaling av kjøpesum - Tillegg til gnr 23/290 i Sør-Varanger kommune 3-BNR-290; 4-- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/24/117 Mottaker PrivatMegleren

5 Side 5 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2017/24/117/0; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-24; 8-BNR-117; GRUNN- -BLW Betaling av gebyr/registrering av nye festere 24/117 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/3/1/63 Mottaker Advokat Gisle Loso 10-MATRIKKEL-2017/3/1/63; Ber om dokumentasjon - overføring av gnr 3/1/63 i Kvalsund kommune 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-3; 63 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Opsjon på kjøp av tomt til ny tollstatsjon i Øvre Neiden - Sør-Varanger kommune 6-KOMMUNE-2030; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/255 Mottaker Eiendomsmegler 1 Nord-Norge 2-MATRIKKEL-2012/35/1/255; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /35/1/255 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-35; 8-FESTENR-255 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/662-8 Sakstittel Dok.dato Bygging av adkomstvei og molo ved Hamnneset i Mottaker Kystverket Nordland Mehamn

6 Side 6 1-ARKIVKODE-471.3; 2-GNR-3; 3-BNR-1; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2023; 6-MATRIKKEL-2023/3/1 GRUNN- -JFE Kjøpekontrakt og skjøte gnr. 3/488 for landareal til molobygging i Mehamn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - bytte fra 3/1/55 til 3/1/33 i Mottaker Statens Kartverk Kautokeino kommune 1-MATRIKKEL-2011/3/1/33; Festekontrakt sendt på nytt for tinglysing 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-3; 4-BNR-1; 5-FESTENR-33 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/903-7 Sakstittel Dok.dato søknad om tomt til bestående båtnaust 30/1 i sørvaranger Mottaker Ronn Freddy Konradsen 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-; Til utlevering - Tinglyst festekontrakt 2030/30/1/113 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/31/777 Mottaker Gunnar Olsen 2-MATRIKKEL-2012/31/777/0; Tilbud på kjøp av bebygd boligtomt - gnr 31/777 - Alta kommune - Opprettholdelse av tilbud 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-31; 7-BNR-777; 8-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Salg av overskuddsmasser 2012/22/66 Avsender Alta kommune

7 Side 7 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/22/66/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-22; 7-BNR-66; 8-FESTENR- NÆRING- -KAP Kopi av brev fra Alta kommune - svar detaljregulering Ulvemoen masseuttak i Rafsbotn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2015 Mottaker Diverse elgveiere Elgjakta oversendelse av veieavtaler 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2015 Mottaker Diverse elgveiere 2-MATRIKKEL-; Elgjakta utsendelse av veiemateriell til veierne 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2015 Mottaker Diverse elgveiere 2-MATRIKKEL-; Elgjakta informasjon om sluttoppgjør til veierne 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forslag om restaureringstiltak - Bruvoldhytta i Mottaker Bjørklund Ivar; Varanger Museum; Finnmark fylkeskommune Syltefjord 2028/18/1/83

8 Side 8 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/18/1/83; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-18; 8-FESTENR-83 GRUNN- -SPA Oppsummering fra møte om forvaltning og drift av Bruvoldhytta Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/3/1/7 Mottaker Tove Liss Hansen 10-MATRIKKEL-2012/3/1/7; Overføring av feste - ber om hjemmelserklæring og skjøte /3/1/7 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-3; 7 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/5/19 Mottaker Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Overføring av feste 2025/5/19 10-MATRIKKEL-2025/5/19/0; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-5; 8-BNR-19; GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Krav til dødsbo Avsender Indre Finnmark Tingrett 1-MATRIKKEL-2027/12/1/28; Bekreftelse av fordringsanmeldelse 2-KOMMUNE-2027; 3-GNR-12; 4-BNR-1; 5-FESTENR-28 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2021/21/363 Mottaker Tor Ingvald Anthi Åsen og Linn Beate Vuolab

9 Side 9 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2021/21/363/0; 6-KOMMUNE-2021; 7-GNR-21; 8-BNR-363; GRUNN- -BLW Tilbudsbrev Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Påbygg på feste 2014/17/1/3 Mottaker Telenor Norge AS 10-MATRIKKEL-2014/17/1/3; Utvidelse av Telenors basetasjon Øksfjordklubben - gnr 17/1/3 - Loppa kommune 6-KOMMUNE-2014; 7-GNR-17; 3 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Salg av eiendom Avsender *** 1--***-***; Oversendelse av skjøte 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-*** GRUNN- -CDA Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om garasje med hybel - kvalsund Avsender Kvalsund kommune kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2017/0/0/0; Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom på 24/1 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-0; 7-BNR-0; 8-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/6/1/29, 6/1/2 og 6/1/15 Avsender Jørgen Moe

10 Side 10 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2003/6/1/29; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-6; 29 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2003/6/1/29, 6/1/2 og 6/1/15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp /6/196 Mottaker Ante Andersen Sara Avslag på søknad om kjøp av tomt gnr 6 bnr MATRIKKEL-2011/6/196/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-196; 8-FESTENR- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om garasjetomt i Bjørnevatn i Sør- Mottaker Sondre Amdal Varanger kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Søknad om garasjetomt i Bjørnevatn i Sør- Varanger kommune - betaling av gebyr 6-KOMMUNE-2030; GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2023/2/1/32 Avsender Skifte Eiendom 10-MATRIKKEL-2023/2/1/32; Minner om saken - Oppsigelse av feste 2023/2/1/32 6-KOMMUNE-2023; 7-GNR-2; 32 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til viltkamera og reveglugg Mottaker Jánoš Trosten

11 Side 11 1-ARKIVKODE-741.9; 6-KOMMUNE-2027; GRUNN- -BLW Tilleggsinformasjon/betaling av behandlingsgebyr Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Påbygg på feste 2015/15/1/9003 Mottaker Telenor Norge AS 10-MATRIKKEL-2015/15/1/9003; Betaling av behandlingsgebyr - oppgradering av basestasjon ved Kollaren - Hasvik kommune NR-9003; 6-KOMMUNE-2015; 7-GNR-15; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av festkontrakt, ubebygd boligtomt gnr Avsender Lasse Markkula 9/91 - Snekkernes i Porsanger 1-KOMMUNE-2020; Retur av faktura for festeavgift 2020/9/91 2-GNR-9; 3-BNR-91; 4-MATRIKKEL-2020/9/91 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tilskudd - opprusting av veg Avsender Fylkesmannen i Finnmark 1-ARKIVKODE-651.4; Utbetaling av tilskudd til restaurering av skogsbilveger på FeFo-grunn KOMMUNE-; NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av tømmerlager og flisterminal på Avsender Arild Øvergaard Høybuktmoen (GSV) i Sør-Varanger (Kirkenes)

12 Side 12 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/12/1/12; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-12; 5-BNR-1; 6-FESTENR-12; 7-SEKSJONSNR-; NR- NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Avtale om areal til tømmerlager mellom Forsvarsbygg og FeFo Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/8/1/65 Avsender Garanti Eiendomsmegling Overføring av feste 2019/8/1/65 10-MATRIKKEL-2019/8/1/65; 6-KOMMUNE-2019; 7-GNR-8; 65 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/7/1/43 Avsender Weboppgjør AS Overføring av feste 2019/7/1/43 10-MATRIKKEL-2019/7/1/43; 6-KOMMUNE-2019; 7-GNR-7; 43 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2022/37/1/9 Avsender SpareBank 1 Pantesamtykke 2022/37/1/9 2-MATRIKKEL-2022/37/1/9; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-37; 8-FESTENR-9 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

13 Side 13 Dok.dato Uregistrert naust v/storvannet - Lebesby Avsender Arne Berg kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Underskrevet tildelingsbrev 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av parkeringsplass Rabbagorro i Vestre Avsender IL Polarstjernen Jakobselv -Vadsø kommune 1-ARKIVKODE-461.3; 10-MATRIKKEL-2003/5/1/0; Etablering av parkeringsplass Rabbagorro i Vestre Jakobselv -Vadsø kommune 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-5; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2014/8/1/3 Avsender Einar MIkkelsen og Halgeir Nilsen Underskrevet festekontrakt 2014/8/1/3 10-MATRIKKEL-2014/8/1/3; 6-KOMMUNE-2014; 7-GNR-8; 3 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Angelfjell - Sør-Varanger Avsender Toril Danielsen/Peter B. Andersen kommune 1-ARKIVKODE-443.1; Underskrevet festekontrakt 2030/13/1/127 2-MATRIKKEL-2030/13/1/127; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-13; 8-FESTENR-127 GRUNN- -JER

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/4/1/55 Avsender Øystein Mølmann Melding om ny eier 10-MATRIKKEL-2017/4/1/55; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-4; 55 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Avtale om oppsynshytte - vilkår om vederlagsfri Avsender Vest-Finnmark jeger og fiskeforening overføring til FeFo - gnr 2/1/44 Kvalsund kommune Underskrevet festekontrakt 2017/2/1/44 2-MATRIKKEL-2017/2/1/44; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-2; 8-FESTENR-44 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Feste av jordbruksareal /6/1/77 Avsender Jon Evald Hætta 1-MATRIKKEL-2011/6/1/77; Underskrevet festekontrakt 2011/6/1/77 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-6; 4-BNR-1; 5-FESTENR-11 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknader om erklæring for basestasjon på 12/130 Avsender Telenor - Telenor - Tana kommune

15 Side 15 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-462.2; 5-PRODUKT-33; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/12/130/0; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-12; X-BNR-130; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Underskrevet festekontrakt 2025/12/1/66 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt m/garasje Avsender Jan Ole Benjaminsen 1-ARKIVKODE-441.1; Søknad om boligtomt m/garasje 10-MATRIKKEL-2020/19/1/0; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-19; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato varsel om oppstart kommuneplanens arealdel - Avsender Nordkapp kommune nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-414.2; Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn 6-KOMMUNE-2019; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Regional planstrategi for Finnmark Avsender Finnmark Fylkeskommune 1-ARKIVKODE- Høring - Regional planstrategi for Finnmark STAB- -JLL 2019 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Merking av sti til bjørnehi - Svanvik - Sør- Avsender Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Svanhovd Varanger kommune

16 Side 16 1-ARKIVKODE-751.2; 6-KOMMUNE-2030; GRUNN-TEAM VEST- Merking av sti til bjørnehi - Svanvik - Sør- Varanger kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til Avsender Landbruks- og Matdepartement forskrift - Høring 1-ARKIVKODE-300; Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift - Høring 6-KOMMUNE-; STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett/eiendomsgrenser i Komagværelven - Avsender Trygve V. Christensen Vardø kommune 1-ARKIVKODE-732.9; Fiskerett/eiendomsgrenser i Komagværelven - Vardø kommune 6-KOMMUNE-2002; UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til Avsender Gagga hytteforening hyttefelt - Gagga Nord 1-ARKIVKODE-461; Underskrevet grunneiererklæring 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-24; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/24/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/2/1/52 Avsender Bente Skattør

17 Side 17 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2028/2/1/52; 6-KOMMUNE-2028; 7-GNR-2; 52 GRUNN- -HRK korrigert skjøte - Overføring av feste 2028/2/1/52 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om hyttetomt - vagge/bugøyfjord i sørvaranger Avsender Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Melding om at saken er avsluttet 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; 6-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Aspemyra B4 Avsender Alta kommune 1-ARKIVKODE-415.1; Melding om vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Aspemyra B4 6-KOMMUNE-2012; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett 3/1/13 i Kvalsund Avsender Statens Kartverk 1-KOMMUNE-2017; Tinglyst festekontrakt 2017/3/1/13 2-GNR-3; 3-BNR-1; 4-FESTENR-13; 5-PROSJEKT- GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til graving av Avsender Mikkel Persen Kemi drikkevannskilde/brønn

18 Side 18 1-ARKIVKODE-621.3; 6-KOMMUNE-2011; GRUNN-TEAM VEST- Søknad om tillatelse til graving av drikkevannskilde/brønn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 19/1 i Porsanger kommune Avsender Lisa Stenbro Hanssen 1-ARKIVKODE-441.1; Underskrevet tilbudsbrev 2-MATRIKKEL-2020/19/1/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 8-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/908-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om bruksendring og overføring av Avsender Neiden og Omegn JFF festerett - 7/1/4 - Sør-Varanger kommune Underskrevet tilbudsbrev 2-MATRIKKEL-2030/7/1/4; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-7; 5-BNR-1; 6-FESTENR-4; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2023/3/1/150 Avsender Nina Sandtrøen Overføring av feste 2023/3/1/ MATRIKKEL-2023/3/1/150; 6-KOMMUNE-2023; 7-GNR-3; 150 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av 2015/16/305 og tilleggsareal Avsender Rambøll

19 Side 19 1-MATRIKKEL-2015/16/305; 2-KOMMUNE-2015; 3-GNR-16; 4-BNR-305; 5-FESTENR- GRUNN- -ESE Takst over eiendommen 2015/16/305 Arkivsak/doknr. 15/639-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender Vuorasjavri Hytteforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport - grønne midler GNR-; 3-BNR-; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-; 6-MATRIKKEL- UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Avsender Torbjørn Arild kommune - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Spesifisering av punkt - Kartskisse - punktfeste - Årøya 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - jossahytte - Skovika i Båtsfjord Avsender Jørn Olsen kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2028/12/1/31; Bilder av "Jossahytta" på gnr 12/1 i Skovika - Båtsfjord kommune 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-12; 8-FESTENR-31 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /8/1/16 Avsender Advokatene Halvor Urrang Simonsen & Per Qvale

20 Side 20 1-MATRIKKEL-2003/8/1/16; 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-8; 4-BNR-1; 5-FESTENR-16 GRUNN- -HRK Overføring av feste /8/1/16 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato varsel om pålegg om miljøundersøkelse ved Avsender Sør-Varanger kommune nedlagt skipsverftsvirksomhet 4/1/59 og 4/117 i Sør-Varanger kommune 2-GNR-4; Kopi av brev til Bugøynes Bygdelag - orientering om opprydding ved nedlagt skifsverft i Bygøynes 3-BNR-1; 4-FESTENR-59; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/4/1/59 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Salg av tilleggsareal fra 29/1 til 29/191 - Alta Avsender Alta kommune kommune 1-PROSJEKT ; Matrikkelbrev 2012/29/486 og 2012/29/487 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-411.2; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/29/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-29; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Boligtomt /12/196 Avsender Håkon Henriksen 1-MATRIKKEL-2025/12/196; Søknad om boligtomt /12/196 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-196 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/12/127 Avsender Johan P. Eira

21 Side 21 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/12/127/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 7-BNR-127; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Mottatt underskrevet kjøpekontrakt og skjøte /12/127 Arkivsak/doknr. 15/143-6 Sakstittel Dok.dato søknad om hyttetomt i stabburnes i porsanger Avsender Ann-Karin Steinli og Roy-Steve kommune Steinli 1-ARKIVKODE-442.1; Mottatt underskrevet aksept - tilbud på hyttetomt 2-SEKSJONSNR-; 3-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-PROSJEKT ; 7-ARKIVKODE-01; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200; X-GNR-9; X-BNR-1; X-MATRIKKEL-2020/9/1/0 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til fiskeribiologiske Avsender Kautokeino jff undersøkelser i Cabardasjohka - Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-141; 2-MATRIKKEL-2011/0/1/0; Årsmelding og regnskap Kautokeino jff - Cabardasjohka 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-0; 8-FESTENR- UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2016 Avsender Odin Juliussen 1-ARKIVKODE-733.1; Søknad om lakseplass KOMMUNE-2017 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - søknad om dispensasjon fra arealplan for

22 Side 22 Avsender Nordkapp kommune etablering av oppdrettsanlegg - Nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-414.2; 2-KOMMUNE-2019 GRUNN-TEAM VEST- Høring - søknad om dispensasjon fra arealplan for etablering av oppdrettsanlegg - Nordkapp kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fjerning av fryseri på tomt 2020/17/268 Avsender Brit-Kirsti Aarø Sivertsen Ber om utsettelse på svarfrist 2-MATRIKKEL-2020/17/268/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-268; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Avsender Reindriftsavdelingen Háhtanas nordøst for Kjæs - Porsanger kommune Fylkesmannen i Finnmark 1-ARKIVKODE-431.1; 2-KOMMUNE-2020 Høring - godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Háhtanas nordøst for Kjæs - Porsanger kommune GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om registrering av fiskehytte i oterfjord i Avsender Statens kartverk Tinglysing sør-varanger kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Tinglyst festekontrakt /9/1/44 2-MATRIKKEL-2030/9/1/44; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-9; 5-BNR-1; 6-FESTENR-44 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 29/342 i Alta kommune Avsender Alta kommune 1-ARKIVKODE-411.2; Underretning om matrikkelføring /29/489 2-KOMMUNE-2012 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av festekontrakt Båteng IL 11/1/16 Avsender Båteng IL v/ottar Wigelius Tana

23 Side 23 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-11; 5-BNR-1; 6-FESTENR-16 GRUNN- -KHR Mottatt underskrevet frasigelseserklæring /11/1/16 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/12/127 Avsender Johan P. Eira Mottatt egenerklæring om konsesjonsfrihet 2-MATRIKKEL-2011/12/127/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 7-BNR-127; 8-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/4-10 Sakstittel Dok.dato Søknad om hytte/gamme amnesty - Ytre Avsender Tom Johansen Billefjorddalen i Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-444.1; Mottatt underskrevet aksept samt kart 2-KOMMUNE-2020 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Rapport - grønne midler Avsender skuohtanjarga velforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport - grønne midler KOMMUNE-; UTMARK- -LKR

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013 11/00225-017 Datert: 13.06.2013 Til: Dervola May Judith Leinan Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: Forslag til fradeling av boligtomt - 32/1/ 10 25 Lnr: 004375/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet: Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:223 Q3 Saksnr: 12/00126-002 Navn: Bjarkøyforbindelsene AS Dok.beskr: BJARKØYFORBINDELSENE AS - TILSKUDD 2012 - UTBETALING 1. HALVÅR Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:614 A2 &58 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:GAB 26/38 Saksnr: 11/00430-009 Navn: Ninni Hansen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

POSTLISTE Navn: UL Kvellsol Navn: Tor Arne Eilertsen Navn: Kjell Eidnes Navn: Gunnar Andreassen Navn: Økonomiavdelingen Navn: Statens Vegvesen

POSTLISTE Navn: UL Kvellsol Navn: Tor Arne Eilertsen Navn: Kjell Eidnes Navn: Gunnar Andreassen Navn: Økonomiavdelingen Navn: Statens Vegvesen Ut.: 12.11.2012 Arkivkode:068 Saksnr: 12/00504-002 Navn: UL Kvellsol Dok.beskr: SØKNAD OM TILBAKEFØRING AV ARKIV - UNGDOMSLAGET KVELLSOL Inn.: 12.11.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00520-001 Navn: Tor Arne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014 14/00460-002 Datert: 26.03.2014 Til: Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma Sak: overf. 3/1/13 25 Dok: godkjent overf. av 3/1/13 25 til Bjarne A Olsen og Anne-Katrine Roer Lnr: 002325/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2010 SV: Vedtak 15.10.2010. utvidet virketid til 21.10.for Fellingstillatelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer