OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal /21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune 3-GNR-21; 4-BNR-200; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/21/200; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til rydding av skog /16/178 Avsender Jonny Olsen 2-MATRIKKEL-2020/16/178; Forespørsel om tillatelse til rydding av skog /16/178 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-16; 5-BNR-178; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Avsender Kjetil Sivertsen Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/127; Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Vadsø kommune 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 127 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til inngjerding av beitearel i Avsender Reinbeitedistrikt D6smuk Komagdalen - Vardø kommune

2 Side 2 1-ARKIVKODE-421.4; 2-MATRIKKEL-2002/3/1/0; 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-3; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Godkjenning av referat - møte med RBD 6 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 Avsender Eva I. Hustad Byggesøknad med tilhørende dokumentasjon 2-MATRIKKEL-2015/13/19/0; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-13; 7-BNR-19; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Vedlikehold av veger til hyttefelt - Nesseby Avsender Nesseby kommune kommune 1-ARKIVKODE-461.0; 2-MATRIKKEL-2027/12/1; Spørsmål om vedlikehold av veger til hyttefelt - Nesseby kommune 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-12; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/705-8 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2011/12/1/77 Avsender Kari Heitmann 2-MATRIKKEL-2011/12/1/77; Bygningsverdi ifm tinglysning av festekontrakt for gbnr 12/1/77 - Kautokeino kommune 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 77 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan, driftsavtale og masseuttak Nyelv Avsender Sweco industriområde

3 Side 3 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2027/3/1/0; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-3; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- NÆRING- -KAP Kontroll av plankart Nyelv industriområde Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Avsender Kjetil Sivertsen Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/127; Aksept på tilbud om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Vadsø kommune 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 127 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av tilleggsareal /38/356 Avsender Håvard A Hagen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Signert tilbudsbrev - Kjøp avtilleggsareal til bolig /38/356 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-38; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - oppføring av ny hytte 2017/11/1/6 Avsender Kvalsund kommune 2-MATRIKKEL-2017/11/1/6; Kopi av vedtak - tillatelse til riving og oppføring av ny hytte 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-11; 6 GRUNN- -MFL

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til tilrettelegging Avsender Betaniastiftelsen av uteområde - Sierravann - Alta kommune Bekreftelse på at søknaden fortsatt er aktuell 2-MATRIKKEL-2012/22/1; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-22; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/675-9 Sakstittel Dok.dato Ulovlig oppført hytte 4/1 Nedre Trangedal - Avsender Kvalsund kommune Kvalsund kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-GNR-4; Ber om at FeFo skal se bort fra kopi av brev til tiltakshaver - Vedtak om riving BNR-1; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2017; 6-MATRIKKEL-2017/4/1/0; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsopplysninger - Avsender Eiendomsmegler 1 Kirkenes festekontrakt 2030/16/1/166 2-MATRIKKEL-2030/16/1/166; Spørsmål om eiendomsopplysninger - festekontrakt /16/1/166 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; 166; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av hyttestørrelse v/leirbotnvann Avsender Alta kommune hyttefelt 1-ARKIVKODE-416.1; 2-MATRIKKEL-; Uttalelse fra Statens vegvesen - Leirbotnvann hyttefelt 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

5 Side 5 Dok.dato Søknad om å felle trær 2012/24/271 Avsender Benedicte Vatland 2-MATRIKKEL-2012/24/271/0; Ønsker å felle 7-8 furtrær - søknad om å felle trær 2012/24/271 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-271; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Nausttomt på 2030/32/1 i Sør- Avsender Jan Egil Trasti Varanger kommune 2-MATRIKKEL-2030/32/1; Søknad om Feste - Nausttomt på 2030/32/1 i Sør- Varanger kommune 3-GNR-32; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/32/1; 7-ARKIVKODE-443.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsopplysninger - feste Avsender Eiendomsmegler 1 Hammerfest 2017/26/1/21 2-MATRIKKEL-2017/26/1/21; Spørsmål om eiendomsopplysninger - feste 2017/26/1/21 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-26; 21 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til villmarksfestivalen for Avsender Ungdomsrådet i Kvalsund ungdom i Kvalsund 1-ARKIVKODE-141; 2-MATRIKKEL-; Søknad om støtte til villmarksfestivalen for ungdom i Kvalsund 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-; 5-BNR-; STAB- -EPA

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 15/549-5 Sakstittel Dok.dato Fremføring av strøm til Leirbotnvann hyttefelt og Mottaker Alta Kraftlag Leirbotnvann Nord hyttefelt 1-ARKIVKODE-462.1; 2-KOMMUNE Behov for utvidet informasjon - Fremføring av strøm til Leirbotvann hyttefelt - Alta kommune GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lysløype Alta /26/1-2012/24/1 - Eiby Mottaker Statens kartverk NR-; Matrikkelføring av lysløype (ski) 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; ; 7-MATRIKKEL-2012/24/1; 8-MATRIKKEL-2012/26/1; 9-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte Mottaker Torild Tueeng 2025/17/1/24 2-MATRIKKEL-2025/17/1/24; Tilbud om ny festekontrakt for utmarksbygg 17/1/24 - Tana kommune 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-17; 24 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/265-4 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/15/15 Mottaker Kautokeino kommune Sletting av matrikkelenhet /19/1/14 2-MATRIKKEL-2011/15/15/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-15; 7-BNR-15; GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

7 Side 7 Dok.dato Søknad om vei på 2012/15/25 i Alta kommune Mottaker Thor Helmer Larssen 2-MATRIKKEL-; FeFo ettterspør mer informasjon - Søknad om vei på 2012/15/25 i Alta kommune 3-GNR-15; 4-BNR-25; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/15/25; 7-ARKIVKODE-461.2; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad - Tarhalshytte - Sørøya - Hammerfest Mottaker Hammerfest kommune kommune 2-MATRIKKEL-2004/3/1/0; Behandling etter PBL og rekvisisjon - Tarhalshytta - Sørøya - Hammerfest kommune 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-3; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om leie/kjøp av område 17/1 - Mottaker Hammerfest kommune Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2004; Rekvisisjon - Fradeling av 17/1 - Tilleggesareal til 2004/17/177 3-GNR-17; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2004/17/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2011/12/1/21 Mottaker Kautokeino kommune

8 Side 8 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/12/1/21; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 21 GRUNN- -JHA Status grunnboksblad for 2011/12/1/21 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Basestasjon ved Kilefjellet - Sør-Varanger Mottaker Telenor Norge AS kommune 1-MATRIKKEL-2030/9/1/45; 2-KOMMUNE-2030; Til underskrift og retur - Festekontrakt gnr 9/1/45 i Sør-Varanger kommune 3-GNR-9; 4-BNR-1; 5-FESTENR-45 Arkivsak/doknr. 16/705-7 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2011/12/1/77 Mottaker Kari Heitmann 2-MATRIKKEL-2011/12/1/77; Etterspør bygningsverdi ifm tinglysning av festekontrakt for gbnr 12/1/77 - Kautokeino kommune 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 77 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lavere festeavgift - før bebyggelse - Mottaker Statens kartverk Ridehall Arrones - Alta kommune 1-PROSJEKT ; Ny tinglysing av festekontrakt /28/289 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-133.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/28/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-28; X-BNR-289; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/278-8 Sakstittel

9 Side 9 Dok.dato Søknad om tilleggsjord - Heimdal gård Mottaker Benjamin Hykkerud 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 3-KOMMUNE-2012; Forespørsel om søknad fortsatt er aktuell - Landbruksfaglig vurdering - Forslag om noen endret areal 4-GNR-24; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/10/1/4 Mottaker Anbjørg og Arvid Varsi 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om overtagelse av festekontrakt 2025/10/1/4 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-10; 4 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om tillatelse til vei på FeFo-grunn gnr 17/1 Mottaker Josef Samuelsen i Nordkapp kommune 1-ARKIVKODE-461.2; Foreløpig melding 2-MATRIKKEL-2019/17/1; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-17; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av tomter 2011/3/563 Mottaker Kautokeino kommune 2-MATRIKKEL-2011/3/563/0; Uttalelse - Felles søknad om utvidelse av tomter - gnr 3/562 og gnr 3/563 i Kautokeino kommune 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-563;

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 16/761-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp/deling av tomt 2011/3/645 Mottaker Nils Erik Henriksen 2-MATRIKKEL-2011/3/645/0; Foreløpig svar - Søknad om tildeling av gnr 3/645 i Kautokeino kommune 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-645; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Hannomaras i Kautokeino Mottaker Seija Risten Somby kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Foreløpig melding 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Mottaker Kjetil Sivertsen Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/127; Tilbud om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Vadsø kommune 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 127 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av matrikkelenheter - Sør-Varanger Mottaker Sør-Varanger kommune kommune 1-ARKIVKODE-412.0; 2-MATRIKKEL-; Sletting av matrikkelenhet gnr 25/2/67 i Sør- Varanger kommune 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-; 7-BNR-; GRUNN- -JER

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til graving for oppsett av 4 Mottaker Relacom AS stolper på Kollaren - Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2015/15/1/6; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om grunneiers tillatelse til graving for oppsett av 4 stolper på Kollaren - Hasvik kommune 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-15; 6 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til graving for oppsett av 4 Mottaker Reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy stolper på Kollaren - Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2015/15/1/6; Til uttalelse - Grunneiers tillatelse til graving for oppsett av 4 stolper på Kollaren - Hasvik kommune 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-15; 6 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Vedlikehold av veger til hyttefelt - Nesseby Mottaker Nesseby kommune kommune 1-ARKIVKODE-461.0; 2-MATRIKKEL-2027/12/1; Uttalelse - Vedlikehold av veger til hyttefelt - Nesseby kommune - Henvisning til veilova 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-12; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Bergeby i Nesseby Mottaker Britt Sylvia Brønnes kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2027/13/77; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-13; 7-BNR-77; Til underskrift og retur - Festekontrakt gnr 13/77 - Nesseby kommune

12 Side 12 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato tildeling av feste 22/79 i Alta kommune Mottaker Sigurd Killi 1-MATRIKKEL-2012/22/79; Oversendelse - kopi av festekontrakt 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-22; 4-BNR-79; 5-ARKIVKODE-421.1; 6-BNR-1 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsjord til jordbruksformål - Mottaker Trond Daniloff og Gunn Inger fradeling Svane 1-ARKIVKODE-421.1; 2-KOMMUNE-2030; Festekontrakt til underskrift og retur - gnr 23/505 og gnr 23/506 i Sør-Varanger kommune 3-GNR-23; 4-BNR-291; 5-FESTENR-; NR-; 7-MATRIKKEL-2030/23/291/0; 8-SEKSJONSNR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Ny fiberforbindelse til GSM-stasjonen på Lille- Mottaker Relacom Alta Rafsnes i Alta kommune /39/1 1-ARKIVKODE-462.1; 2-MATRIKKEL-2012/39/1/0; 3-KOMMUNE-2012; Erklæring til underskrift - Grunneiers tillatelse til etablering av ny fiberforbindelse på Lille-Rafsnes i Alta kommune - 39/1/14 4-GNR-39; ; NR-9011; 8-SEKSJONSNR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/21/45 Mottaker Ingvild Lakseide

13 Side 13 1-ARKIVKODE-411.1; 2-MATRIKKEL-2012/21/45/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-21; 7-BNR-45; GRUNN-TEAM VEST- Festeavgift betales som normalt - Søknad om kjøp /21/45 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - oppføring av ny hytte 2017/11/1/6 Mottaker Kvalsund kommune; Kvalsund kommune FeFo etterspør status i saken 2-MATRIKKEL-2017/11/1/6; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-11; 6 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av tilleggsareal /38/356 Mottaker Alta kommune 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Avvent behandling i kommunen og rekvisisjon sendt i brev datert KOMMUNE-2012; 6-GNR-38; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/993-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Kautokeino kommune Mottaker Johan Mikael Buljo 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-; Søknad om hyttetomt ved Suotnju - Kautokeino kommune - Krav om behandlingsgebyr 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Modernisering av bestående nettstasjon i Sør- Mottaker Varanger KraftNett AS; Varanger kommune

14 Side 14 Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2030/18/1/11; 5-GNR-25; 6-BNR-172; 7-GNR-19; 8-BNR-1; 9-GNR-22; X-BNR-4; X-KOMMUNE-2030; X-GNR-18; X-BNR-1; X-FESTENR-11 GRUNN- -ESE Søknad om tillatelse etter PBL og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Endringssøknad Nettstasjon under gnr 25/172 i Sør-Varanger kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Mottaker Kjetil Sivertsen Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/127; Til underskrift og retur - Festekontrakt gnr 13/1/127 ved Aksla - Vadsø kommune 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 127 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bebygd boligtomt gnr 7/136 - Vadsø Mottaker Maikki A.L. Aleksandersen kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Klage på pristilbud - Kjøp av bebygd boligtomt gnr 7/136 - Vadsø kommune NR-; 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/7/136/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-7; X-BNR-136; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av tilleggsareal /38/356 Mottaker Håvard A Hagen; Alta kommune

15 Side 15 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-38; GRUNN- -MFL Kommunens behandling etter PBL og rekvisisjonen kan fortsette jamfør brev fra FeFo datert Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Avtale om oppsynshytte - gnr 2/1/44 Kvalsund Mottaker Statens kartverk kommune 2-MATRIKKEL-2017/2/1/44; Til tinglysing - Festekontrakt for gnr 2/1/44 i Kvalsund kommune 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-2; 44 Arkivsak/doknr. 16/712-5 Sakstittel Dok.dato Klage på festeavgift 2011/19/1/5 Mottaker Mikkkel Mikkelsen Logje 2-MATRIKKEL-2011/19/1/5; Svar - Klage på festeavgift gnr 19/1/5 - Kautokeino kommune 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-19; 5 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Festeavgift /3/691/0 Mottaker Inga Kristine Bæhr Vars 1-MATRIKKEL-2011/3/691/0; 2-KOMMUNE-2011; Foreløpig svar - Festeavgift for eiendommen gnr 3/481 og gnr 3/ 691 i Kautokeino kommune 3-GNR-3; 4-BNR-691; 5-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/690-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om fradeling og kjøp av tilleggsareal til Mottaker Advokatene Rønning og Kirkesæther AS gnr 16/230 - Hasvik kommune

16 Side 16 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-230; GRUNN-TEAM VEST- Tilbud om festekontrakt for gnr 16/480 - tilleggsareal til gnr 16/230 i Hasvik kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Eiby i Alta kommune Mottaker Alta Kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/23/1/0; Purring på kommunens behandling av søknad sendt fra FeFo datert KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til tilrettelegging Mottaker Stiftelsen Betania Alta av uteområde - Sierravann - Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/22/1; 3-KOMMUNE-2012; Forespørsel om søknad fortsatt er aktuell - Grunneiers tillatelse til tilrettelegging av uteområder - Sierravenn - Alta 4-GNR-22; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Jordbruksareal /26/584/0 Mottaker Sigrun Leinan Knutsen 1-MATRIKKEL-2012/26/584/0; 2-KOMMUNE-2012; Foreløpig svar - Festekontrakt for jordbruksareal gnr 26/584 i Alta kommune 3-GNR-26; 4-BNR-584 Arkivsak/doknr. 16/817-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 28/1 i Alta kommune Mottaker Tom Skoglund

17 Side 17 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/28/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-28; GRUNN-TEAM VEST- Store deler av omsøkt areal er omsøkt og ikke tilgjengelig - 28/1 i Alta kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppføring av garasje 2020/18/55 i Avsender Therese Hansen Porsanger kommune 2-MATRIKKEL-; Søknad om oppføring av garasje 2020/18/55 i Porsanger kommune 3-GNR-18; 4-BNR-55; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/18/55; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om byggverk i forbindelse m/friluftsliv på Avsender Mykhailo Kozachenko 2030/0/0 i Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-751.1; 2-SEKSJONSNR-; Søknad om byggverk i forbindelse m/friluftsliv på 2030/0/0 i Sør-Varanger kommune NR-; 4-MATRIKKEL-2030/30/1/0; 5-GNR-30; 6-BNR-1; 7-KOMMUNE-2030; 8-MATRIKKEL-2030/0/0; 9-ARKIVKODE-751.1; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Boligtomt på 2011/3/1 i Avsender Odd Mikael Andersen Hætta Kautokeino kommune

18 Side 18 1-ARKIVKODE-; 2-SEKSJONSNR-; NR-; 4-MATRIKKEL-2011/3/1/0; 5-GNR-3; 6-BNR-1; 7-KOMMUNE-2011; 8-MATRIKKEL-2011/3/1; 9-ARKIVKODE-411.1; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Søknad om Feste - Boligtomt på 2011/3/1 i Kautokeino kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Nausttomt på 2030/12/1 i Sør- Avsender Stein Hugo Jørgensen Varanger kommune 2-MATRIKKEL-2030/12/1; Søknad om Feste - Nausttomt på 2030/12/1 i Sør- Varanger kommune 3-GNR-12; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/12/1; 7-ARKIVKODE-443.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/989-2 Sakstittel Dok.dato Grense mellom 7/67 og 7/29 - Tana kommune Mottaker Marit Kristine Haugen 2-MATRIKKEL-2025/7/67/0; Grense mellom 7/67 og 7/29 - Tana kommune - oversendelse av dokumenter 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-7; 7-BNR-67; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 9/1 - Båtsfjord kommune Mottaker Eivind Hansen

19 Side 19 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2028/9/1/0; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-9; GRUNN-TEAM ØST- Behandlingsgebyr - Søknad om nausttomt 9/1 - Båtsfjord kommune Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av 2030/4/1/18 Mottaker Bugøynes Opplevelser AS 2-MATRIKKEL-2030/4/1/18; 3-KOMMUNE-2030; Behov for utvidet informasjon før søknad kan tas til behandling - Søknad om utvidet tomt - Bugøynes 4-GNR-4; 18 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/21/1/26 Mottaker Tina Kjellmann Pedersen Slettelsesbegjæring til underskrift /21/1/26 2-MATRIKKEL-2025/21/1/26; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-21; 26 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om økonomisk støtte for vedlikehold av Mottaker Kjæs Bygde - og Hytteforening helårsløype no. 4 i Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-141; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; Henvisning til søknad om grønne midler - Søknad om økonomisk støtte for vedlikehold av helårsløype no. 4 i Porsanger kommune 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp ved Aspemyra boligfelt - Mottaker Johansen Eiendom AS Johansen Eiendom AS - Bedre Boliger AS

20 Side 20 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/38/791; 3-KOMMUNE-2012; 4-MATRIKKEL-2012/38/785; 5-GNR-38; 6-BNR-785; 7-MATRIKKEL-2012/38/1; 8-GNR-38; 9-BNR-1; X-MATRIKKEL-2012/38/791 GRUNN- -MFL Forespørsel vedrørende en grensejustering av 2012/38/791 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ulovlig oppført hytte 4/1 Nedre Trangedal - Mottaker Magne Markussen Kvalsund kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-GNR-4; Søknad om punktfeste - Saksbehandlingsgebyr og forespørsel om opplysninger 3-BNR-1; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2017; 6-MATRIKKEL-2017/4/1/0; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av ikke tinglyst punktfeste gnr 24/1/131 - Mottaker Kvalsund kommune Kvalsund kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Sletting av ikke tinglyst punktfeste og matrikkelident - gnr 24/1/ NR-; 4-ARKIVKODE-412; 5-PRODUKT-33; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/24/1/0; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-24; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2003/15/1/45 Mottaker Tana kommune

21 Side 21 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2003/15/1/45; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-15; 45 GRUNN-TEAM ØST- Høring - Søknad om feste av landbrukseiendom 2003/15/1/45 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad til oppsett av bru i skitrase - Vestre Mottaker IL Polarstjernen Jakobselv - Vadsø kommune 1-ARKIVKODE-751.2; 2-MATRIKKEL-2003/5/1/0; Tilbud om erklæring om rett til oppsett av bru i skitrase - Vestre Jakobselv 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-5; ; 7-SEKSJONSNR-; NR-9016 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om å felle trær 2012/24/271 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/24/271/0; Felling av 7-8 furutrær på FeFo-grunn gbnr 24/1 - Rett ved boligfelt på Skillemo 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-271; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste i forbindelse Avsender Lill Charlott Nilsen med ny kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi Underskrevet tilbudsbrev - Flytting av punktfeste 2-MATRIKKEL-2012/23/1/8; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; 8 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste i forbindelse Mottaker Lill Nilsen med ny kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi

22 Side 22 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/23/1/8; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; 8 GRUNN- -MFL Bekreftelse på motattt signert tilbudsbrev /23/1/8 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om å felle trær 2012/24/271 Mottaker Benedicte Vatland 2-MATRIKKEL-2012/24/271/0; Forespørsel sendt til Alta kommune for uttalelse - Søknad om å felle trær 2012/24/271 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-271; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2003/15/1/45 Mottaker Torhild Gjølme Svar - Søknad om feste 2003/15/1/45 2-MATRIKKEL-2003/15/1/45; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-15; 45 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte 18/1 - Mottaker Hammerfest kommune Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Faktura feilsendt FeFo 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av egen nausttomt /21/1/32

23 Side 23 Mottaker Gunnar Nilsen 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2012/21/1/32; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-21; 32; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Betaling av behandlingsgebyr og informasjon angående FeFo sin behandling - Kontraktløs byggverk i utmark /21/1/32 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av egen nausttomt /21/1/32 Avsender Gunnar Nilsen 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2012/21/1/32; Dokumentasjon ang. byggesøknad av naust Autzzi Midstu 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-21; 32; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2015/1/187 Mottaker Mona J Saab - Big Fish adventure 10-MATRIKKEL-2015/1/187/0; Midlertidig svar - Søknad om tillegg til 2015/1/187 - Hasvik kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2015; 7-GNR-1; 8-BNR-187; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2014/4/1/6 Avsender Sparebank 1 Nord-Norge Ber om pantesamtykke 2014/4/1/6 2-MATRIKKEL-2014/4/1/6; 3-KOMMUNE-2014; 4-GNR-4; 6 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

24 Side 24 Dok.dato Nabovarsel - oppføring av hangar for Avsender T.Johansen Drift AS helikoptervirksomhet 2-MATRIKKEL-2012/31/225; Nabovarsel - oppføring av hangar for helikoptervirksomhet 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-31; 5-BNR-225; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste til beiteareal /20/1 Avsender Geir Kåre Pettersen 1-ARKIVKODE-431.3; Purring - søknad om feste til beiteareal 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; 3-GNR-20; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2020; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/868-6 Sakstittel Dok.dato Nodehytte v/holmfjell boligfelt - Tana kommune Mottaker Varanger KraftUtvikling AS 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2025/15/1/65; Tilbud om festekontrakt - Nodehytte v/ Holmfjell boligfelt - Tana kommune 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-15; 65 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/869-4 Sakstittel Dok.dato Nodehytte ved Riksvei 98 i Rustefjelbma - Tana Mottaker Varanger KraftUtvikling AS kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2025/8/1/40; Tilbud om punktfeste for Nodehytte i Rustefjelbma - Tana kommune 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-8; 40 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Deling av tomt - Holmen /34/365 Mottaker Nordlysmat

25 Side 25 1-PROSJEKT ; 2-PRODUKT-20; 3-PROSJAVD-200; 4-KOMMUNE-2012; 5-GNR-34; 6-BNR-365; 7-MATRIKKEL-2012/34/365 GRUNN- -BLW FeFo kan ikke se å ha fått noen respons på tilbudsbrev datert Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppsett av gapahuk og utedo Mottaker Vestre Jakobselv JFF 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; Høring - Oppsett av gapahuk og utedo - Homlen - Vestre Jakobselv 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Bergeby i Nesseby Avsender Tana kommune kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Matrikkelbrev for eiendom 2027/13/77 2-MATRIKKEL-2027/13/77; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-13; 7-BNR-77; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2025/12/262 Avsender Tana kommune Tildeling av boligtomt 2025/12/262 2-MATRIKKEL-2025/12/262/0; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-262; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om næringstomt på 2021/9/1/318 Avsender Karasjok kommune

26 Side 26 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/318; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 318; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN-TEAM VEST- Dokumentasjon på negativ verdi - tomta kan festes ny eier 2021/9/1/318 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglyst målebrev for festegrunn 2027/12/1/74 Avsender Tana kommune 10-MATRIKKEL-2027/12/1/74; Oversendelse av tinglyst målebrev for festegrunn 12/1/74 i Nesseby kommune 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2027; 7-GNR-12; 8-BNR-1; 9-FESTENR-74 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for idrettsanlegg - Tana Avsender Tana kommune kommune 1-ARKIVKODE-471.2; Matrikkelbrev for eiendom 2025/13/345 2-MATRIKKEL-2025/13/345; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-13; 5-BNR-345; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/563-5 Sakstittel Dok.dato Festekontrakt for utmarkbygg 2020/21/1 - Avsender Mette Persen Drageide i Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-412.4; Midlertidig høringsuttalelse 10-MATRIKKEL-2020/21/1/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-21; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste til beiteareal /20/1

27 Side 27 Mottaker Geir Kåre Pettersen; Rita Pettersen 1-ARKIVKODE-431.3; 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; 3-GNR-20; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2020; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Krav om behandlingsgebyr - søknad om feste til beiteareal Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Rydding langs skiløypetrase fra Holmfjell til Mottaker Holmfjell og Gulbojok bygdelag Abborstua - Tana kommume 1-ARKIVKODE-651.1; 2-KOMMUNE-2025 GRUNN-TEAM ØST- Krav om utfyllende søknad - Rydding langs skiløypetrase fra Holmfjell til Abborstua - Tana kommume Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/12/196 Mottaker Stig Rune Smuk 2-MATRIKKEL-2025/12/196/0; Underskrevet slettelsesbegjæring - innsending av underskrevet orginal eksemplar 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-196; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overtakelse av hyttetomt 2027/2/1/2 Avsender Atle Rand Overtakelse av hyttetomt 2027/2/1/2 2-MATRIKKEL-2027/2/1/2; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-2; 2 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Marcus Antonio Fredriksen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016

28 Side 28 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Anders Rudland Haave 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Lill Tove Ottesen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Lasse Varsi Solbakk 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Lise Victoria Sandnes Hermansen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Karina Nilsen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Kristine Nicolaisen Flå 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Stefan Dahlqvist 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Jørn Inge Hægdahl 1-ARKIVKODE Gratis jakkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Ida E. K. Sundby 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Jørn Kristian Nilsen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Ørjan Johansen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Kim Hildonen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/6-2 Sakstittel Dok.dato Gjerdeanlegg - Aisaroaivi - Kvalsund kommune Mottaker Fylkesmannen i Finnmark 2-MATRIKKEL-; FeFo vurderer oppmøte på befaring angående gjerdeanlegg 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om næringstomt på 2021/9/1/318 Mottaker Kartverket Tinglysing

30 Side 30 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/318; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 318; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN-TEAM VEST- Sletting av festerett i Karasjok kommune /9/1/318 Arkivsak/doknr. 16/265-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/15/15 Mottaker Kautokeino kommune 2-MATRIKKEL-2011/15/15/0; Ber matrikkelmyndigheten om å gjøre rettinger vedrørende 2011/15/15 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-15; 7-BNR-15; GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til forskingsprosjekt - Ingøy - Mottaker Akvaplan-niva 2018/1/1 i Måsøy kommune 2-MATRIKKEL-; Grunneiers tillatelse til forskingsprosjekt - Ingøy /1/1 i Måsøy kommune 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2018; 6-MATRIKKEL-2018/1/1; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste /12/1/4 Mottaker Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2004/12/1/4; Sletting av tinglyst festekontrakt /12/1/4 2-KOMMUNE-2004; 3-GNR-12; 4-BNR-1; 5-FESTENR-4

31 Side 31 Arkivsak/doknr. 16/940-6 Sakstittel Dok.dato Tankanlegg - Circle K - Alta kommune Mottaker Circle K 2-MATRIKKEL-2012/31/1/5; Grunneiers tillatelse - Byggetiltak ved Circle K sitt tankanlegg i Alta 3-MATRIKKEL-2012/31/1/1; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-31; 5; 9-FESTENR-1 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - sprengstofflager - Alta Mottaker Maxam Norge AS kommune 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2012/22/1/0; Sak avsluttes - Søknad om feste av tomt til sprengstofflager /22/1 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-22; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt Mottaker Alta kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 2-MATRIKKEL-; Uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 8/1/22 11 Mottaker Joachim Førster 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-; Tilbud om festekontrakt for jordbruksformål ved Juntesletta under gnr 8/1 - Kautokeino kommune 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-;

32 Side 32 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tillatelse til prøvetaking i fem palsmyrområder - Mottaker Institutt for geofag Universitetet i Oslo Karasjok, Porsanger, Nesseby og Kautokeino kommuner 1-ARKIVKODE-741.9; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; Grunneiers tillatelse til prøvetaking i fem palsmyrområder - Karasjok, Porsanger, Nesseby og Kautokeino kommuner 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Linjehytter i Finnmark - fornyelse av eksisterende Mottaker Statnett hytter og nye hytter 1-ARKIVKODE-462.2; 10-MATRIKKEL-; Forslag til møtedato - Linjehytter i Finnmark - fornyelse av eksisterende hytter og nye hytter 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Rettighet til fast eiendom - gang- og sykkelvei Mottaker Alta kommune langs Bossekopveien - Alta kommune 1-ARKIVKODE-461.4; 2-MATRIKKEL-2012/29/1; 3-KOMMUNE-2012; Forslag til erklæring om rettighet til fast eiendom - gang- og sykkelvei langs Bossekopveien - Alta kommune 4-GNR-29; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse/justering av tomtegrense 2012/48/1/26 Mottaker Trygve Rødberg Sak avsluttes 2-MATRIKKEL-2012/48/1/26; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 26 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/520-6 Sakstittel Dok.dato Kjøp av tomt 2017/24/1 - Vest for Skaidi hotell -

33 Side 33 Mottaker Kvalsund kommune leiligheter - Kvalsund kommune 1-PROSJEKT ; Sak avsluttes 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-411.2; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/24/1/0; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-24; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til tilrettelegging Mottaker Stiftelsen Betania Alta av uteområde - Sierravann - Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/22/1; Grunneiers tillatelse - Tynning av skog - Etablering av gapahuk og grillplass 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-22; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/7/1/80 Mottaker Kåre Edgar Johansen 1-MATRIKKEL-2019/7/1/80; 2-KOMMUNE-2019; Bortfesters godkjenning - Overføring av feste 2019/7/1/80 3-GNR-7; 4-BNR-1; 5-FESTENR-80 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/10/1/4 Mottaker Truls Halvari Bekreftelse av oppsigelse av feste 2025/10/1/4 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-10; 4 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

34 Side 34 Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2012/27/547 Mottaker Fred Monsen 1-ARKIVKODE-411.2; Sak avsluttes 2-MATRIKKEL-2012/29/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/799-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om plassering av grillstue Mottaker Sør-Tverrfjord Bygdelag 1-ARKIVKODE-751.1; Ber om flere opplysninger 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2014; 4-GNR-7; GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsopplysninger - feste Mottaker Eiendomsmegler 1 Hammerfest 2017/26/1/21 Eiendomsinformasjon /26/1/21 2-MATRIKKEL-2017/26/1/21; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-26; 21 Arkivsak/doknr. 16/590-4 Sakstittel Dok.dato Innløsning av 2025/7/1/45 Mottaker Tana kommune Ber om landbruksfaglig vurdering 2-MATRIKKEL-2025/7/1/45; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-7; 45 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsopplysninger -

35 Side 35 Mottaker Eiendomsmegler 1 Kirkenes festekontrakt 2030/16/1/166 Eiendomsinformasjon /16/1/161 2-MATRIKKEL-2030/16/1/166; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; 166; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/178-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av arealer under gnr 12/1, samt Mottaker Nesseby kommune kjøp av gnr 12/1/3 i Nesseby kommune 2-MATRIKKEL-2027/12/1/3; Landbruksfagling vurdering - Kjøp av grunn 2027/12/1/3 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-12; 3 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/808-7 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/1/1/14 Avsender Fylkesmannen i Finnmark 2-MATRIKKEL-2011/1/1/14; Høring - søknad om endret bruk fra reindriftshytte til næringshytte 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-1; 14 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt gnr 13/1/127 ved Aksla - Avsender Kjetil Sivertsen Vadsø kommune Underskrevet festekontrakt 2003/13/1/127 2-MATRIKKEL-2003/13/1/127; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 127 GRUNN- -JER

36 Side 36 Arkivsak/doknr. 15/969-8 Sakstittel Dok.dato Planlagt oppgradering av Telenor basestasjoner Avsender Porsanger Kommune (Hamnbuktfjellet) - innplassering av Nødnett (OPEN) 2-MATRIKKEL-2020/21/1/9013; Varsel om oppmålingsforretning - eksistrende basestasjon på 2020/21/ NR-9013; 4-KOMMUNE-2020; 5-GNR-21; 6-BNR-1; 7-FESTENR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Ulovlig oppført hytte 4/1 Nedre Trangedal - Avsender Kvalsund kommune Kvalsund kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-GNR-4; Kopi av svar - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2017/4/1 3-BNR-1; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2017; 6-MATRIKKEL-2017/4/1/0; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om registrering av hytte hopseidet Avsender Greger Mannsverk 1-ARKIVKODE-412.4; Underskrevet festekontrakt 2022/32/1/14 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av boligtomt gnr 3/560 og 3/692 - Avsender Klemet Anders Eira Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2011/3/560/0; 3-MATRIKKEL-2011/3/692; 4-BNR-693; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-560; Underskrevet kjøpekontrakt /3/560

37 Side 37 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/37/1/29 Avsender Eva-Lill Døvle Korrigert skjøte 2025/37/1/29 2-MATRIKKEL-2025/37/1/29; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-37; 29 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/26/1/48 og Avsender Tor Åge Kristensen 2012/35/1/261 1-MATRIKKEL-2012/26/1/48; 13--; Overføring av feste 2012/26/1/48 og 2012/35/1/261 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-26; 4-BNR-1; 5-FESTENR-48; 6-MATRIKKEL-2012/35/1/261; 7-KOMMUNE-2012; 8-GNR-35; 9-BNR-1; X-FESTENR-261 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp / feste av grunn - sjørelatert Avsender Haldorsen Maskinstasjon AS næringsvirksomhet ved Bugøynes havn - Sør- Varanger kommune 1-ARKIVKODE-411.2; Oversendelse av tilleggsopplysninger 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om næringstomt på 2021/9/1/318 Avsender ***

38 Side 38 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/318; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 318; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN-TEAM VEST- Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Bekreftelse på sletting Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2004/11/1/2 Avsender Jonny Gerhard Nakken Overføring av feste 2004/11/1/2 10-MATRIKKEL-2004/11/1/2; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-11; 8-BNR-1; 9-FESTENR-2 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /10/1/258 Avsender Privatmegeler 1 1-MATRIKKEL-2018/10/1/258; Etterspør signatur på skjøte 2-KOMMUNE-2018; 3-GNR-10; 4-BNR-1; 5-FESTENR-258; 6-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bebygd boligtomt gnr 7/136 - Vadsø Avsender Fylkesmannen i Finnmark kommune

39 Side 39 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-415.1; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/7/136/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-7; X-BNR-136; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Foreløpig svar Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2022/36/1/83 Avsender Isak Fredriksen Overføring av feste 2022/36/1/83 2-MATRIKKEL-2022/36/1/83; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-36; 83 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/10/1/4 Avsender Truls Halvari Bekreftelse av oppsigelse av feste 2025/10/1/4 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-10; 4 GRUNN-TEAM ØST- Offl. 13 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsopplysninger - Mottaker Eiendomsmegler 1 Kirkenes festekontrakt 2030/16/1/166 2-MATRIKKEL-2030/16/1/166; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; 166; 7-SEKSJONSNR-; NR- Eiendomsinformasjon /16/1/166

40 Side 40 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Deling av tomt - Holmen /34/365 Avsender Nordlysmat 1-PROSJEKT ; 2-PRODUKT-20; Klage på tilbudsbrev - Nye villkår ifm deling av tomt - Holmen /34/364 3-PROSJAVD-200; 4-KOMMUNE-2012; 5-GNR-34; 6-BNR-365; 7-MATRIKKEL-2012/34/365 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 Avsender Eva I. Hustad Kartvedlegg til byggesøknad 2-MATRIKKEL-2015/13/19/0; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-13; 7-BNR-19; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal /21/200 - Porsanger kommune Mottaker Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune 3-GNR-21; 4-BNR-200; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/21/200; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Privat forslag om ny reguleringsplan for vei til Avsender Olderfjorddalen Hytte- og Turforening Olderfjorddalen hyttefelt

41 Side 41 1-ARKIVKODE-461.1; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-4; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Privat forslag om ny reguleringsplan for vei til Olderfjorddalen hyttefelt Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av lagerbygg / 5/1/12 - Porsanger Mottaker Ck Nor Bygg AS kommune 2-MATRIKKEL-2020/5/1/12; Svar på søknad om oppføring av lagertelt på 2020/5/1/12 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-5; 12 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Avvikling av massetak - Karibakken - Avsender Alta kommune Festekontrakt for massetak /24/1/7 2-MATRIKKEL-2012/24/1/7; Forespørsel fra Alta kommune angående profilering av Karibakken 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; 7; 7-MATRIKKEL-2012/24/1; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Avvikling av massetak - Karibakken - Mottaker Alta kommune Festekontrakt for massetak /24/1/7 Informasjon om festekontraktens vilkår 2-MATRIKKEL-2012/24/1/7; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; 7; 7-MATRIKKEL-2012/24/1; NR- Arkivsak/doknr. 16/747-4 Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2016 Avsender Alta kommune

42 Side 42 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; NÆRING- -KAP Rapportering hogst juni Alta Arkivsak/doknr. 16/747-5 Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2016 Avsender Alta kommune Tømmermåling Alta april MATRIKKEL-2012/24/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Alta Skiferbrudd SA - driftsavtale Avsender Alta-Skiferbrudd 1-ARKIVKODE- Årsberetning 2015 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Chris Föllmer 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Knut Bredesen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Chris Fölmer 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN

43 Side 43 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Innsynsbegjæring Avsender Sagat 1-ARKIVKODE-020; Innsynsbegjæring 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; STAB- -EPA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Kim Hildonen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Susann Sætervik 1-ARKIVKODE Oppfyller ikke kriteriene - gratis jaktkort UTMARK- -EBN Finnmarkseiendommen 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Ugyldig sesongkort i Syltefjordelva Avsender Werner Westerwald 1-ARKIVKODE-732.7; Ugyldig sesongkort i Syltefjordelva 2-MATRIKKEL-2028/0/1/0; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-0; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Ugyldig sesongkort i Syltefjordelva Mottaker Werner Westerwald; Båtsfjord jff

44 Side 44 1-ARKIVKODE-732.7; 2-MATRIKKEL-2028/0/1/0; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-0; UTMARK- -SCH Ugyldig sesongkort i Syltefjordelva - FeFo følger opp Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til oppsett av utedo ved Mottaker Holmfjell og Gulbojok Bygdelag parkeringsplass i Holmfjell - Tana kommune 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2025; Krav om utbedret kart - Søknad om grunneiers tillatelse til oppsett av utedo ved parkeringsplass i Holmfjell - Tana kommune 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 Mottaker Eva I. Hustad Foreløpig svar - forespørsel om kart/tegning 2-MATRIKKEL-2015/13/19/0; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-13; 7-BNR-19; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Flytting av Nettstasjon NS 2019 i Trollbukt i Mottaker Nordkyn Kraftlag SA Lebesby Kommune 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2022/21/1/0; Festekontrakt til underskrift og retur /21/1/ NR-9002; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Flytting av hytte i Komagvær /1/1/8 Mottaker Rolf Johnsen

45 Side 45 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2002/1/1/8; 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-1; 8 GRUNN-TEAM ØST- Krav om behandlingsgebyr - Søknad om flytting av hytte i Komagvær /1/1/8 Arkivsak/doknr. 16/812-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt for jordbruksareal - Mottaker RBD 6 Paddeby - Vadsø kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Høring - Søknad om jordbruksfeste i Paddeby - Vadsø kommune NR-; 4-ARKIVKODE-421.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/7/1/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-7; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for idrettsanlegg - Tana Mottaker Deanu searat kommune 1-ARKIVKODE-471.2; 2-MATRIKKEL-2025/13/345; Festekontrakt til underskrift og retur /13/345 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-13; 5-BNR-345; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/21/45 Avsender Ingvild Lakseide 1-ARKIVKODE-411.1; 2-MATRIKKEL-2012/21/45/0; Signert tilbudsbrev - Søknad om kjøp /21/45 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-21; 7-BNR-45; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-32 Sakstittel Dok.dato 02.09.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Mottaker ***; UTMA *** 1--***-***; 2--***-***; Prosesskriv - ønsker redegjørelse for avmerket område

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.06.2014-22.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.06.2014-22.06.2014 14/00847-002 Datert: 13.06.2014 Til: Haldorsen Knut Sak: overf. 2/1/36 28 fra haldorsen knut harald til KHH AS Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 2/1/36 28 Saksbeh: 214 / hrk Lnr: 004343/14 Forrige

Detaljer