POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle"

Transkript

1 Ut.: Arkivkode:002 Saksnr: 10/ Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Kvadrat Total Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BYGGING AV FRITIDSBOLIG GNR. 20 BNR VEDTAK - Inn.: Arkivkode:GAB 20/54 Saksnr: 12/ Navn: Kvadrat Total AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BYGGING AV FRITIDSBOLIG GNR. 20 BNR. 54 Inn.: Arkivkode:GAB 15/13 Saksnr: 12/ Navn: Jan - Tore Vollebu Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV NAUST GNR. 15 BNR. 13 Ut.: Arkivkode:GAB 15/38 Saksnr: 12/ Navn: Trond Mikkelsen Dok.beskr: VEDR. TINGLYSTE HEFTELSER PÅ GNR. 15 BNR. 38 Inn.: Arkivkode:GAB 15/270 Saksnr: 12/ Navn: Rune Langhelle Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV NAUST GNR. 15 BNR. 270 Inn.: Arkivkode:GAB 15/214 Saksnr: 12/ Navn: Terje Mickelborg Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NYBYGG GARASJE GNR. 15 BNR. 214

2 Ut.: Arkivkode:471 Saksnr: 12/ Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Christian Magnussen Dok.beskr: VEDR. OPPSIGELSE AV STILLING SOM BRANNKONSTABEL Ut.: Arkivkode:GAB 8/9 Saksnr: 12/ Navn: Tor-Arne Krøtø Dok.beskr: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 HYTTETOMTER - GNR. 8 BNR. 9 - MELDING OM VEDTAK Inn.: Arkivkode:L12 Saksnr: 10/ Navn: Miljødepartementet Dok.beskr: INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR.30 BNR.2 PÅ SANDSØY I BJARKØY KOMMUNE,TROMS Inn.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Statens vegvesen Dok.beskr: HØRINGSUTTALELSE - GNR 13 BNR 48 - BJARKØY KOMMUNE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN Inn.: Arkivkode:223 D12 Saksnr: 12/ Navn: Ungdomshuset Trudvang Dok.beskr: SØKNAD OM STØTTE TIL UTBYGGING OG TILRETTELEGGING FOR BEVEGELSESHEMMEDE, SAMT OPPGRADERING AV STRØMKAPASITET Inn.: Arkivkode:223 P28 Saksnr: 12/ Saksb: ORDF/ORDF/JB Navn: Oddbjørn Selnes Dok.beskr: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL BYGGING AV KAI PÅ FLATØY Inn.: Arkivkode:F11 Saksnr: 12/ Saksb: PL/OMS/PL/OMS/SPF Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: BJARKØY FÅR NYE TT KILOMETERAVSTAND - PGA.KOMMUNESAMMENSLÅING MED HARSTAD 2013

3 Ut.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Vidar Munkvold Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK - BYGGING AV TERRASSE - GNR. 14, BNR. 7 MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:GAB 15/244 Saksnr: 12/ Navn: Trude Lanning Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GNR. 15 BNR MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:GAB 11/3 Saksnr: 12/ Navn: Eldar Ernstsen Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV NAUST GNR. 11 BNR. 3 - MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Bjørn H. Heggen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GNR 15 BNR MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:GAB 7/46 Saksnr: 12/ Navn: Sissel Henningsen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG GNR. 7 BNR MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:GAB 15/84 Saksnr: 12/ Navn: Geir Markussen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG GNR. 15 BNR MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:15/100 Saksnr: 11/ Dok.beskr: MELDING TIL TINGLYSING - AREALOVERFØRING - GNR. 15 BNR. 100

4 U.: Arkivkode:153 Saksnr: 12/ Navn: Regnskap v/gry A. Johansen Dok.beskr: FORSLAG TIL DISPONERING AV FORMANNSKAPETS DISPOSISJONSPOST - MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:252 L7 Saksnr: 12/ Saksb: RÅDM/RÅDM/MUE Navn: ******************** Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN - MELDING OM VEDTAK Unntatt off. OFFL 13, jfr. FVL 13 Inn.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Harstad kommune Dok.beskr: DISPENSASJON FRA GJELDENDE PLAN VED BYGGING AV FRITIDSBOLIG - GNR 13 BNR 48 Inn.: Arkivkode:141 Saksnr: 08/ Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: KOMMUNEPLAN FOR BJARKØY KOMMUNE AREALDELEN - INNSIGELSENE OPPRETTHOLDES Inn.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: BJARKØY KOMMUNE GBNR.13/48 - HØRING: SØKNAD OM BYGGING AV FRITIDSBOLIG PÅ SUNDSVOLL, MELDING OM BEFARING Inn.: Arkivkode:M53 &18 Saksnr: 12/ Navn: Bjørnar Isaksen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK; GNR 8 BNR 18, BJARKØY KOMMUNE - NEDLEGGING AV SEPTIKTANK Inn.: Arkivkode:002 Saksnr: 10/ Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: TILSAGN OM STØTTE TIL KULTURTILTAK OG UTBETALING - KOPI AV BREV TIL HARSTAD KOMMUNE

5 Inn.: Arkivkode:L12 Saksnr: 08/ Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: REGULERINGSPLAN NESHÅGAN HYTTEFELT - KLAGE - SAKEN PÅ VENT PGA STOR ARBEIDSMENGDE - Inn.: Arkivkode:GAB 15/218 Saksnr: 12/ Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: DELING AV GNR 15 BNR 218 I BJARKØY KOMMUNE Inn.: Arkivkode:GAB 15/100 Saksnr: 12/ Navn: Bjarkøy kommune Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - AREALOVERFØRING GNR. 15 BNR. 100 Inn.: Arkivkode:GAB 30/2 Saksnr: 12/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTETOMT GNR. 30 BNR. 2 FNR. 1 Inn.: Arkivkode: Saksnr: 11/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - AREALOVERFØRING GNR. 15 BNR. 3 OG 186 Ut.: Arkivkode: Saksnr: 11/ Navn: Tor Arne Markussen Dok.beskr: OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV GNR. 15 BNR. 186 Ut.: Arkivkode:M12 Saksnr: 07/ Navn: Entr. Hermann A. Pedersen Dok.beskr: VEDR. SANDSØY/FENES VANNVERK. DERES FAKTURA PRISREGULERING.

6 Inn.: Arkivkode:15/3 Saksnr: 03/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENFØYNING GNR. 15 BNR. 206 OG 235 Inn.: Arkivkode:GAB 15/3 Saksnr: 05/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING GNR. 15 BNR. 205 OG 239 Inn.: Arkivkode:GAB 15/179 Saksnr: 06/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENFØYNING GNR. 15 BNR.179 OG 241 Inn.: Arkivkode:GAB 15/179 Saksnr: 06/ Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNR /2012 Inn.: Arkivkode:612 &55 Saksnr: 12/ Navn: Bjarkøy Eiendomsselskap Dok.beskr: FORESPØRSEL OM KJØP AV ADMINISTRASJONSBYGG Ut.: Arkivkode:612 &55 Saksnr: 12/ Navn: Bjarkøy Eiendomsselskap Dok.beskr: FORESPØRSEL OM KJØP AV ADMINISTRASJONSBYGG Ut.: Arkivkode:223 Saksnr: 12/ Navn: 9.klasse ved Bjarkøy skole Dok.beskr: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SKOLETUR

7 Ut.: Arkivkode:223 U62 Saksnr: 12/ Saksb: ORDF/ORDF/JB Navn: Krambua Bjarkøy Dok.beskr: TILSKUDD FRA KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND - OPPGRADERING AV KJØKKEN OG UTSTYR - DELUTBETALING Ut.: Arkivkode:223 P28 Saksnr: 12/ Saksb: ORDF/ORDF/JB Navn: Oddbjørn Selnes Dok.beskr: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL BYGGING AV KAI PÅ FLATØY Ut.: Arkivkode:14/12 Saksnr: 12/ Navn: Høringsinstanser Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING - GNR.14 BNR.12 - OVERSENDELSE AV FULLMAKT FOR DELING AV EIENDOM Ut.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Einar E. Eilertsen Dok.beskr: FORESPØRSEL OM KJØP AV DELER AV GNR. 15, BNR. 149 Ut.: Arkivkode:033 Saksnr: 12/ Saksb: RÅDM/RÅDM/MUE Navn: De valgte Dok.beskr: VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL HARSTAD KOMMUNESTYRE PERIODEN MELDING OM VEDTAK U.: Arkivkode:C5 Saksnr: 12/ Navn: Riksantikvaren Dok.beskr: OMRÅDEFREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JFR BJARKØY BATTERI - GNR. 15, DELER AV BNR. 3, 12, 30, 43 OG 126 Ut.: Arkivkode:153 Saksnr: 12/ Saksb: SA/ØKO/RB Navn: Økonomiavdelingen Dok.beskr: BUDSJETTREGULERING - MELDING OM VEDTAK I K-SAK

8 Ut.: Arkivkode:153 Saksnr: 12/ Saksb: SA/ØKO/RB Navn: Økonomiavdelingen Dok.beskr: BUDSJETTREGULERING - PREMIEAVVIK PENSJON - MELDING OM VEDTAK Ut.: Arkivkode:M12 Saksnr: 12/ Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: SANDSØY/FENES VANNVERK - FERDIGSTILLELSE - MELDING OM VEDTAK I K-SAK Ut.: Arkivkode:614 H25 &55 Saksnr: 12/ Navn: Sandsøy Sanitetsforening Dok.beskr: SØKNAD OM ERVERVELSE AV SANDSØY BO- OG ELDRESENTER MELDING OM VEDTAK I K-SAK Ut.: Arkivkode:P52 &18 Saksnr: 12/ Saksb: RÅDM/RÅDM/MUE Navn: Stein Olav Lothe Dok.beskr: SØKNAD OM BRUK AV VANNSCOOTER - MELDING OM VEDTAK I K-SAK Ut.: Arkivkode:252 U01 Saksnr: 10/ Saksb: ORDF/ORDF/JB Navn: Svein-Ivar Klausen Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV LÅN FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KLAGE - MELDING OM VEDTAK I K-SAK Ut.: Arkivkode:611 Saksnr: 09/ Navn: Berit Arnesen Dok.beskr: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT OMRÅDE Ut.: Arkivkode:611 Saksnr: 12/ Navn: Steinar Jakobsen Dok.beskr: FORESPØRSEL OM KJØP AV DELER AV GNR. 15, BNR. 149

9 Ut.: Arkivkode: Saksnr: 12/ Navn: Berit Arnesen Dok.beskr: TILDELING AV NORGES VEL MEDALJE Ut.: Arkivkode:412 Saksnr: 12/ Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Kamila Kowalska Dok.beskr: LÆRERVIKARIAT V/BJARKØY SKOLE Inn.: Arkivkode:GAB 26/29 Saksnr: 12/ Dok.beskr: FEILRETTING I MATRIKKELEN GNR. 26 BNR. 29 Inn.: Arkivkode:002 L02 Saksnr: 12/ Navn: Kartverket i Tromsø Dok.beskr: OPPDATERING AV INNHOLDET I SENTRALT STEDSNAVNREGISTER Ut.: Arkivkode:231 A Saksnr: 12/ Saksb: RÅDM/RÅDM/MUE Navn: Foreldre i barnehage/sfo Dok.beskr: BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN - INFORMASJON TIL FORELDRE VEDR. ENDREDE BETALINGSSATSER FRA Inn.: Arkivkode:GAB 17/23 Saksnr: 12/ Navn: Kvadrat Total AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT - GNR. 17 BNR. 23

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer