OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE Mottatt dokumentutdrag - sak nr TVI- FEFOADV- -HAA Offl. 18 UTMA og sak nr TVI-UTMA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett Olderøen i Porsanger Avsender Per A. Amundsen Fiskerett Olderøen Porsanger 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-15; 8-BNR-4; 9-FESTENR- FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett Olderøen i Porsanger Avsender Per A. Amundsen Vedlegg til Fiskerett Olderøen Porsanger 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-15; 8-BNR-4; 9-FESTENR- FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fiskerett Olderøen i Porsanger Mottaker Advokat Per Amundsen Svar - Fiskerett Olderøen Porsanger 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-15; 8-BNR-4; 9-FESTENR- FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Angelfjell - Sør-Varanger Mottaker Sør-Varanger

2 Side 2 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2030/13/1/0; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-13; GRUNN- -CDA Søknad om nausttomt til behandling etter plan- og bygningsloven - Angelfjell Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/7/413 Mottaker Einar Andersen 2-MATRIKKEL-2020/7/413/0; 3-KOMMUNE-2020; Foreløpig svar - søknad om kjøp av ubebygd og delvis oppdyrket landbrukseiendom gnr 4/113 i Porsanger 4-GNR-7; 5-BNR-413; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/268-5 Sakstittel Dok.dato søknad om opsjon på areal under gnr 5/1 - Mottaker Frank Liland regulering av hyttefelt i tilknytning til gnr 5/77 i Kistrand i Porsanger 1-ARKIVKODE-442.9; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-5; Avslag på søknad om opsjon på areal under gnr 5/1 - regulering av hyttefelt i tilknytning til gnr 5/77 i Kistrand i Porsanger 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/5/1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp Mottaker *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-*** GRUNN- -MFL Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2 Avklaring av pris - Tilbud om kjøp av deler av Finnmarkseiendommens eiendom gnr.15/bnr.1 Arkivsak/doknr. 15/743-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt / kjøp av tillegg til Mottaker Kåre Georg Jerijærvi 2030/9/21

3 Side 3 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2030/9/1/0; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-9; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -CDA Brev fra n - krav om nabovarsel Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til å fange og ringmerke Mottaker Norsk institutt for naturforskning spurvefugl på FeFo s grunn i Sør-Varanger (NINA) 1-ARKIVKODE-741.9; 2-MATRIKKEL-; Grunneiers tillatelse til å fange og ringmerke spurvefugl i Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utbygging av hytteområde - Luostejok hyttegrend, Avsender Gjermund Thomassen fastsetting av festeavgift for fradelte hyttetomter 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/36; 3-KOMMUNE-2020; Uttalelse til fastsetting av festeavgift for hyttetomter på gnr 26/36, Luostejok hyttegrend - Porsanger 4-GNR-26; 5-BNR-36; Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt 24/1 i porsanger Mottaker Statens kartverk Tinglysingen ; 1-KOMMUNE-2020; Festekontrakt til tinglysing - hyttetomt gnr 24/1/60 i Porsanger 2-MATRIKKEL-2020/24/1/60; 3-GNR-24; 4-BNR-1; 5-FESTENR-60 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste på tomt Stengelsmoen, gnr 22 / Mottaker Alta bnr 1.

4 Side 4 1-ARKIVKODE-441.2; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-22; 4-BNR-1; 5-FESTENR-; 6-MATRIKKEL-2012/22/1; 7-MATRIKKEL-2012/22/1/41 GRUNN- -MFL Rekvisisjon - opmmåling av 2012/22/1 og 2012/22/1/41 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/15/128 Mottaker Richard Skjåvik 2-MATRIKKEL-2025/15/128/0; Godkjent skjøte og festekontrakt sendt til tinglysing /15/128 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-15; 7-BNR-128; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2021/21/361 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /21/361 2-MATRIKKEL-2021/21/361/0; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 7-BNR-361; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /37/1/25 Avsender Linda Irene Mosand 1-MATRIKKEL-2025/37/1/25; Overføring av feste /37/1/25 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-37; 4-BNR-1; 5-FESTENR-25; 6-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/603-3 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/10/1/12 Avsender Elin Hesjevik

5 Side 5 1-ARKIVKODE-; 2-GNR-10; 3-BNR-1; 4-FESTENR-12; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/10/1/12 GRUNN- -HRK Overføring annulert /10/1/12 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Bergeby i Nesseby Mottaker Britt Sylvia Brønnes 1-ARKIVKODE-441.1; Foreløpig svar 2-MATRIKKEL-2027/13/1/0; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-13; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Fritak - betaling av festeavgift 2012/38/725 Mottaker Aspemyra skianlegg AS Foreløpig svar 10-MATRIKKEL-2012/38/725/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-38; 8-BNR-725; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/664-6 Sakstittel Dok.dato Graving av grøft - tilkobling av strøm til hytte Mottaker Åse Bjerke 2020/7/1/99 1-ARKIVKODE-462.1; 2-GNR-7; 3-BNR-1; Grunneiererklæring til utlevering - rettighet til strømkabel i bakken på gnr 7/1 frem til gnr 7/1/99 i Kolvik - Porsanger 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/7/1/0; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/7/1/101

6 Side 6 Mottaker Laila Alise Johansen 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2019/7/1/101; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-7; 5-BNR-1; 101 GRUNN- -HRK Overføring av feste - registrering av som ny fester /7/1/101 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/6/100 Avsender Ida Vibeke Guldbjørnsen Simonsen Overføring av feste 2019/6/100 2-MATRIKKEL-2019/6/100/0; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-6; 7-BNR-100; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Avsender Statens Kartverk Tinglyst avlysning av festekontrakt 2028/1/1/165 2-MATRIKKEL-2028/1/1/165; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 165; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/6/161 Mottaker Advokat Gisle Loso 2-MATRIKKEL-2011/6/161/0; Skjøte i retur pga manglende underskrifter /6/161 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-161; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

7 Side 7 Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Mottaker Rambøll - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Takst Næringstomt Årøya - Alta - konkretisering av markedsprisen 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/24/111 Mottaker DNB Eiendom AS 2-MATRIKKEL-2017/24/111/0; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /24/111 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 7-BNR-111; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Mottaker Rambøll - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Purring på svar - Takst Næringstomt Årøya - Alta - konkretisering av markedsprisen 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Mottaker Torbjørn Arild - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- Foreløpig svar

8 Side 8 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Avsender Rambøll - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Presisering - Takst Næringstomt Årøya - Alta - konkretisering av markedsprisen 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Næringstomt til Nordlys - Gapahuk - Årøya - Alta Mottaker Rambøll - Torbjørn Arild 1-ARKIVKODE-751.1; 2-KOMMUNE-2012; Takst Næringstomt Årøya - Alta - konkretisering av markedsprisen 3-GNR-45; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/45/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp ved Aspemyra boligfelt - Mottaker Finnmark Mur & Puss Johansen Eiendom AS - Bedre Boliger AS 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2012; Foreløpig svar - Kjøp av areal under 2012/38/1 - avklaring i forhold til behov av areal 3-MATRIKKEL-2012/38/785; 4-GNR-38; 5-BNR-785; 6-MATRIKKEL-2012/38/1; 7-GNR-38; 8-BNR-1 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/966-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2027/4/68 Mottaker Signe Iversen

9 Side 9 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2027/4/68; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-4; 5-BNR-68; 6-MATRIKKEL-2027/4/95/0; 7-GNR-4; 8-BNR-95 GRUNN- -MFL Foreløpig svar - tillegg til 2027/4/68 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt på Årøya - Alta Mottaker Nina Arild 1-ARKIVKODE-442.1; 10-MATRIKKEL-; Foreløpig svar - Søknad om hyttetomt på Årøya - Alta 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hundedressurområde i Transfarelv - Mottaker Vest Finnmark fuglehundklubb Alta avd. Alta 1-ARKIVKODE-741.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Foreløpig svar - Søknad om hundedressurområde i Transfarelv - Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-38; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2024/12/1/83 Avsender Elvebakk Thomas (Lofoten Sparebank) Pantesamtykke 2024/12/1/83 2-MATRIKKEL-2024/12/1/83; 3-KOMMUNE-2024; 4-GNR-12; 5-BNR-1; 83 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2018/10/1/236 Mottaker Måsøy

10 Side 10 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2018/10/1/236; 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-10; 236 GRUNN- -HRK Pantesamtykke sendt /10/1/236 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2018/10/40/1 Mottaker Måsøy Pantesamtykke sendt /10/40/1 2-MATRIKKEL-2018/10/40/1; 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-10; 7-BNR-40; 1 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp del av 8/1 i Nordkapp Avsender Torleif Johansen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2019; Underskrevet tilbudsaksept - kjøp av tilleggsareal til gnr 8/47 3-GNR-8; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2019/8/1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2019/6/1/72 Mottaker Bluestep Pantesamtykke sendt /6/1/72 2-MATRIKKEL-2019/6/1/72; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-6; 72 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2024/12/1/83 Mottaker Elvebakk Thomas (Lofoten Sparebank)

11 Side 11 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2024/12/1/83; 3-KOMMUNE-2024; 4-GNR-12; 5-BNR-1; 83 GRUNN- -HRK Pantesamtykke sendt /12/1/83 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/16/1/14 Avsender Jon Robertsen Overføring av feste 2003/16/1/14 10-MATRIKKEL-2003/16/1/14; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-FESTENR-14 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2024/4/1/28 Mottaker Arne Liaklev Kommunen har ikke tinglyst feste /4/1/28 10-MATRIKKEL-2024/4/1/28; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2024; 7-GNR-4; 8-BNR-1; 9-FESTENR-28 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/31/1/35 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Overføring av feste 2020/31/1/35 2-MATRIKKEL-2020/31/1/35; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-31; 35 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2028/14/1 Mottaker Ørjan Hansen

12 Side 12 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2028/14/1/0; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-14; GRUNN- -JEJ Betaling av behandlingsgebyr - søknad om feste av tomt fra gnr 14/1 i Nordfjord - Båtsfjord Arkivsak/doknr. 15/593-6 Sakstittel Dok.dato Forlengelse av opsjonsavtale - Bigganes i Nesseby Mottaker Svalehus AS 1-ARKIVKODE-411.2; 5-KOMMUNE-2027 Foreløpig svar - Søknad om forlengelse av opsjonsavtalen - Bigganes i Nesseby Kommune GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om grenser for 2004/10/8 i Gjøfjorden i Mottaker Arnt R Johannessen 2004 Hammerfest 10-MATRIKKEL-2004/10/8; 6-KOMMUNE-2004; Foreløpig svar - Spørsmål om grenser for 2004/10/8 i Gjøfjorden i 2004 Hammerfest 7-GNR-10; 8-BNR-8; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festetomt - tilleggsjord landbruk Mottaker Kvalsund Kokelv - Kvalsund 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Oversiktskart fra Kvalsund - Kokelv landbruk NR-; 4-ARKIVKODE-421.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-21; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/893-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Avsender Elle Sofe Henriksen

13 Side 13 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2011/6/1/0; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-6; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Forbedret kart fra søker - spørsmål om veirett Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Eino Paltto fuktskade 2015 Pristilbud snekker - Helligskoghytte 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Odd Olsen fuktskade 2015 Tilbud elektriker - Helligskoghytta 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Info Karasjok fuktskade 2015 Materialtilbud - Helligskoghytta 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Iryna Kåven fuktskade 2015

14 Side 14 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Nytt tilbud kjøkken - Helligskoghytta personalhytte Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om overtakelse av nedlagt massetak i Avsender Nordkapp Normannset 1-MATRIKKEL-2019/9/68; 2-KOMMUNE-2019; Oppsigelse av leieavtale for Nordmannset fjelluttak 3-GNR-9; 4-BNR-68 NÆRING- -ALO Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad Glad lakselv dager ved PIL Avsender Porsanger idrettslag v/ leder 1-ARKIVKODE-141; Søknad Glad Lakselv dager 3-4 juli 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- STAB- -JHH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Sak for utmarksdomstolen - sak TVI- Avsender Advokatselskapet Ravna UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; Prosesskriv til Utmarksdomstolen 2-KOMMUNE-2027 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Sak for utmarksdomstolen - sak TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Prosesskriv / dokumentutdrag til utmarksdomstolen - sak TVI-UTMA FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/13/1/4 Mottaker Bjørnhild Stokvik

15 Side 15 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2002/13/1/4; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-13; 4 GRUNN- -HRK Festekontrakt m.m. sendt til tinglysing /13/1/4 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt i Ordo - Båtsfjord Mottaker Gretha Nylund 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbud om hyttetomt i Ordo - Båtsfjord 2-MATRIKKEL-2028/7/1; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-7; 5-BNR-1; GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 15/1 i Alta Mottaker Alta Kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-KOMMUNE-2012 Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2011/3/714/0 Mottaker Mikkel Ole Sokki Festekontrakt til underskrift og retur 2-MATRIKKEL-2011/3/714; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-3; 5-BNR-714; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om tilleggsareal 39/1 i Alta Mottaker Tor Arne Thomassen 1-MATRIKKEL-2012/39/125/0; Til utlevering - tinglyst festekontrakt 2012/39/125 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-39; 4-BNR-125; 5-ARKIVKODE GRUNN- -MFL

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2021/1/1/15 Mottaker Torfinn Eikeland Tilbudsbrev og festekontrakt for underskrift 2-MATRIKKEL-2021/1/1/15; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 15 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino Mottaker Berit Marie Eira Jonsson 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino Mottaker Inger Anna Eira-Andersson 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino Mottaker Marit Ravna Eira Sara 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om boligtomt 3/1 i Kautokeino 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen

17 Side 17 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2021/12/1/0; 8-KOMMUNE-2021; 9-GNR-12; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Ber om at søknadsskjema fylles ut og returneres - Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga Karasjok Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 29/424 og 29/425 i Alta Mottaker AFE AS 2-MATRIKKEL-2012/29/424/0; Foreløpig svar - Søknad om tillegg til 29/424 og 29/425 i Alta 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; 7-BNR-424; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Motorferdsel på FeFos eiendom i Kautokeino og Mottaker Norges geologiske undersøkelsen - NGU Karasjok i forbindelse med magnetotelluriske målinger 1-ARKIVKODE-741.9; 2-KOMMUNE-2011; 3-KOMMUNE-2021 Tillatelse til å foreta magnetotelluriske målinger på FeFo-grunn i Kautokeino og Karasjok i forbindelse med GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Soknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Alf Helge Bernhardsen 2025/37/1/10 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-10; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten /37/1/ NR-; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/37/1/10; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-37; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE

18 Side 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av festene 2025/7/1/4 og 2025/7/1/11 - Mottaker Per Andreas Holm beitearal og nydyrking 1-MATRIKKEL-2025/7/1/4; 2-MATRIKKEL-2025/7/1/11; 3-GNR-7; Krav om saksbehandlingsgebyr og tinglysing av eksisterende festeforhold /7/1/4 og 2025/7/1/11 - beitearal og nydyrking 4-BNR-1; 5-FESTENR-11; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-7; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av 2015/16/305 og tilleggsareal Mottaker Jann-Arne Pettersen 1-MATRIKKEL-2015/16/305; 2-KOMMUNE-2015; Ber om at søknadsskjema fylles ut og returneres - kjøp av 2015/16/305 og tilleggsareal 3-GNR-16; 4-BNR-305; 5-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/500 og 2020/17/270 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/17/500/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-500; GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /17/500 og 2020/17/270 Arkivsak/doknr. 15/311-3 Sakstittel Dok.dato Spørsmål om registrering i matrikkelen - 7/1 Avsender Synnøve Klemetsen Porsanger 1-ARKIVKODE-413.0; Oversendelse av dokumenter 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/31/1/27 Mottaker Per Vonka

19 Side 19 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/31/1/27; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-31; 27 GRUNN- -HRK Godkjent skjøte og festekontrakt sendt til tinglysing /31/1/27 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /37/1/25 Mottaker Linda Irene Mosand 1-MATRIKKEL-2025/37/1/25; 2-KOMMUNE-2025; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /37/1/25 3-GNR-37; 4-BNR-1; 5-FESTENR-25; 6-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/6/299 Avsender Per Otto Isaksen Pulk Søknad om kjøp 2011/6/299 2-MATRIKKEL-2011/6/299/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-299; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Høring - mindre endring av reguleringsplan for Avsender Alta Aspemyra boligområde 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Melding om vedtak - Flytting/justering av vendehammer for veg A4 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av industriområde - Langnes - Alta - Avsender Alta Alta

20 Side 20 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-415.2; 5-PRODUKT-31; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/10/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-10; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Melding om fastsatt planprogram - Langnes næringsområde Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Soknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Avsender Alf Helge Bernhardsen 2025/37/1/10 1-PROSJEKT ; Oversendelse av søknadspapirer 2-FESTENR-10; NR-; 4-ARKIVKODE-442.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/37/1/10; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-37; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/9/1/90 Mottaker Mona Iren Ingemann 2-MATRIKKEL-2019/9/1/90; Overføring av feste - godkjente skjøter sendt til tinglysing /9/1/90 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-9; 90 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/171-5 Sakstittel Dok.dato Vei og parkeringsplasser i Aitejohka Avsender kjell hansen 1-ARKIVKODE Videre saksgang - etterlyser midler til vei - GRUNN- -BLW Aittejohka hyttefelt Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

21 Side 21 Dok.dato Grunneiers tillatelse til å avholde blodsporprøve Mottaker Norsk Retrieverklubb avd Vadsø og omegn 1-ARKIVKODE-741.1; 2-KOMMUNE-2021 Ber om kart - Søknad om grunneiers tillatelse til å avholde blodsporprøve GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om tillatelse til utplassering av returpunkt Avsender Vadsø for avfall Vestre Jakobselv - Vadsø 1-ARKIVKODE-471.5; 10-MATRIKKEL-2003/6/1/0; søknad om tillatelse til utplassering av returpunkt for avfall Vestre Jakobselv - Vadsø 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-6; 8-BNR-1; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2019/8/167 Avsender Kim Aleksander Brynjulfsen Søknad om feste 2019/8/167 2-MATRIKKEL-2019/8/167/0; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-8; 7-BNR-167; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Festeavgift for 2030/10/1/22 Avsender Nils Harald Nilsen Festeavgiften for 2015, 2030/10/1/22 Kimbukta 2-MATRIKKEL-2030/10/1/22; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-10; 22 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste av eiendom i Kokelv - Kvalsund Avsender NRS Finnmark

22 Side 22 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-21; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JEJ søknad om feste av eiendom i Kokelv - Kvalsund Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /21/1/35, 21/1/61, Avsender Tanya Elisabeth Grønvold 21/1/91 og 21/256 2-MATRIKKEL-2021/21/1/35; Overføring av gnr 21/1/35, 61 og 91, gnr 21/256 i Karasjok 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 35 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/239-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av hyttetomt 2003/3/1/12 Mottaker Lars Roar Larsen 1-MATRIKKEL-2003/3/1/12; 2-KOMMUNE-2003; Purring og svar - Flytting av hyttetomt 3/1/12 - Nedre Flintelv Hyttefelt 3-GNR-3; 4-BNR-1; 5-FESTENR-12 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/231-7 Sakstittel Dok.dato Tillegg til 2030/17/45 Avsender Sør-Varanger 1-MATRIKKEL-2030/17/94; Svar - Sammenslåing av 17/45 og 17/94 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-17; 4-BNR-94 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/4/1/13 Avsender EiendomsMegler 1 Hammerfest

23 Side 23 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2019/4/1/13; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-4; 13 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2019/4/1/13 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Areal til beitetråkk over 2021/2/1 og 2021/2/21 til Mottaker Laiti Eliassen ANS 2021/2/29 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2021; Oppklarende spørsmål - Søknad om feste av areal til beitetråkk over 2021/2/1 og 2021/2/21 til 2021/2/29 4-GNR-2; 5-BNR-1; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hundedressurområde i Transfarelv - Avsender Vest Finnmark Fuglehundklubb Alta Avd. Alta 1-ARKIVKODE-741.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Statnett godkjenning - Søknad om hundedressurområde Transfarelv 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-38; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/3-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 14/1/2, 7 og 78 i Vadsø Avsender Tana 1-MATRIKKEL-2003/14/1/2; 2-KOMMUNE-2003; Søknad om festetomt til landbruksdrift - g/b nr 14/1/2, 7 og 78 i Vadsø 3-GNR-14; 4-BNR-1; 5-FESTENR-2; 7; 7-FESTENR-78 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Regulering Samisk Helsepark - Karasjok Avsender Nortura

24 Side 24 1-ARKIVKODE-415.3; 10-MATRIKKEL-2021/9/1/269; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2021; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-269 GRUNN- -ESE Uttalelse til Varsel om Detalj-Reguleringsplan Gnr 9, Bnr 1, Fnr 269 og Karasjok Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av antennemast for Nødnett Grense Avsender Telenor Eiendom Holding AS Jakobselv - Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-462.2; 10-MATRIKKEL-2030/34/1; Etablering av antennemast for Nødnett Grense Jakobselv - Sør-Varanger 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-34; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hundedressurområde i Transfarelv - Avsender Vest-Finnmark fuglehundklupp Alta avdeling Alta 1-ARKIVKODE-741.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Pressisering av søknad - hunderessursområde i Transfarelvmoen 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-38; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Ekstra informasjon iht.grunnundersøkelser på FEFOADV- -HAA FEFOs grunn ved nye Skillemoen stasjon (Alta) og Skaidi (Kvalsund). Arkivsak/doknr. 15/670-3 Sakstittel Dok.dato Overdrakelse av geitramsveien /32/1 - Alta Avsender Alta

25 Side 25 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-411.2; 5-PRODUKT-32; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/32/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-32; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Protokoll for oppmålingforretning - grensejustering 2012/32/1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Deling av eiendom 2012/15/25/2 Avsender Bjørn Kjellmann Deling av eiendom 2012/15/25/2 10-MATRIKKEL-2012/15/25/2; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-15; 8-BNR-25; 9-FESTENR-2 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Arne Hansen fuktskade MATRIKKEL-; Tilbud materialer og snekker renovering Helligskoghytta 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Helligskoghytta (FeFo hytte) renovering etter Avsender Arne Hansen fuktskade 2015 Tillegg til tilbud - renovering Helligskoghytta 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/845-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om sponsoravtale fra Aronnesrocken i

26 Side 26 Mottaker Aronnesrocken Alta 1-ARKIVKODE-142 Svar på søknad om sponsoravtale fra STAB- -JHH Aronnesrocken i Alta. Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om forpaktning av Leirbotnvannet Avsender Leirbotnvann Hytteforening 1-ARKIVKODE-731.1; Søknad om forpaktning av Leirbotnvannet 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakeplass 2015 Mottaker Ken Ronny Porsanger 1-ARKIVKODE-733.1; Avtale om lakseplass KOMMUNE-2025 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/66-22 Sakstittel Dok.dato Høring - regulering innlandsfiske Avsender Tana 1-ARKIVKODE Høringsuttalelse UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Generelt sjølaksefiske 2015 Mottaker Adresseliste 1-ARKIVKODE Orientering om at lakseplasser satt ledig med UTMARK- -LKR bakgrunn i manglende innlevering av avtale 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Sak for utmarksdomstolen - sak TVI- Avsender Advokatselskapet Ravna UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; Prosessskriv til Utmarksdomstolen 2-KOMMUNE-2027 FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/6/211 Mottaker Sara Henden

27 Side 27 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/6/211; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-6; 5-BNR-211; GRUNN- -ESE Nytt tilbud /6/211 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 27/1/19 i Alta Mottaker Jørn Håvard Hanssen 1-MATRIKKEL-2012/27/1/19; 2-KOMMUNE-2012; Til utlevering - skjøte 2012/27/1577 og 2012/27/ GNR-27; 4-BNR-1; 5-FESTENR-19; 6-GNR-27; 7-BNR-1577; 8-GNR-27; 9-BNR-1578 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Mottaker Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Grunneiers tillatelse - Grunnundersøkelser på FEFOADV- -HAA FEFOs grunn ved nye Skillemoen stasjon (Alta) Arkivsak/doknr. 15/663-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om å bygge kai - Laholmen i Nordkapp Mottaker Laholmen Velforening 1-ARKIVKODE-471.3; 2-GNR-14; 3-BNR-1; Grunneiererklæring til utlevering - rettighet til enkel kai/ pir på gnr 14/1 for flytebrygge ved Laholmen i Nordkapp NR-9003; 5-KOMMUNE-2019; 6-MATRIKKEL-2019/14/1/0; 7-SEKSJONSNR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bestilling reguleringsplan for Hyttefelt H1 Mottaker Rambøll Jakobselvdalen vest - Vadsø

28 Side 28 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-416.1; 5-PRODUKT-31; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Tilbud - Rambøll - Vestre Solvarden Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om boligtomt i tana Mottaker Artur Vilhelm Partapuoli 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-; Tilbud - søknad om boligtomt i Vestre Seida, Tana 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tomt til hytte /13/1 Mottaker Kai Helge Aslaksen 1-ARKIVKODE-442.1; Avslag - Søknad om tomt til hytte 2-MATRIKKEL-2021/13/1/0; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-13; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2024/5/1/112 Mottaker Vegard Røstad 2-MATRIKKEL-2024/5/1/112; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /5/1/112 5-KOMMUNE-2024; 6-GNR-5; 112 GRUNN- -HRK

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2022/33/1/40 Mottaker Helge Persen Skjøte i retur pga mangler /33/1/40 2-MATRIKKEL-2022/33/1/40; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-33; 40 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av 10/1/22 i Vadsø Mottaker Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2003/10/1/26; NR-; Festekontrakter til tinglysing - 10/1/25, 26 og 27 - Norsk motorklubb vadsø - Vadsø 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 26; 7-FESTENR-25; 26; 9-FESTENR-27; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt i Igeldas i Porsanger Mottaker Anne-Britt Larsen 1-ARKIVKODE-442.1; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-9; Festekontrakt til underskrift og retur - betaling av gebyr - hyttetomt gnr 9/1/32 i Igeldas - Porsanger 4-BNR-1; 5-FESTENR-32; 6-MATRIKKEL-2020/9/1/32 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 6/1 - Kautokeino Mottaker Håkon Isak Vars

30 Side 30 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2011/6/1/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; GRUNN- -ESE Krav om saksbehandlingsgebyr og bedre kart - Søknad om boligtomt 6/1 - Kautokeino Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 Mottaker Eva I. Hustad 2-MATRIKKEL-2015/13/19/0; Krav om søknadsskjema - Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-13; 7-BNR-19; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 14/1 - Tana Mottaker Kevin Steen Rasvik 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2025/14/1/0; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om boligtomt 14/1 - Tana 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-14; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse av festene 2025/7/1/4 og 2025/7/1/11 - Avsender Per Andreas Holm beitearal og nydyrking 1-MATRIKKEL-2025/7/1/4; 2-MATRIKKEL-2025/7/1/11; 3-GNR-7; Svar vedrørende tinglysing av eksisterende festeforhold /7/1/4 og 2025/7/1/11 - beitearal og nydyrking 4-BNR-1; 5-FESTENR-11; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-7; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 GRUNN- -ESE

31 Side 31 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om tillegg til 6/10 og 6/20 i Alta Mottaker Ole Magnus Rapp 1-MATRIKKEL-2012/6/83; Til utlevering - skjøte 2012/6/83 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-6; 4-BNR-83 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lavere festeavgift - før bebyggelse - Mottaker Statens kartverk Ridehall Arrones - Alta 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Festekontrakt til tinglysing - 28/289 Alta Rideklubb NR-; 4-ARKIVKODE-133.1; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/28/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-28; X-BNR-289; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 14/1 i Tana Mottaker Rune Johnsen 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; Kolliderende søknad om boligtomt 14/1 i Tana 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt nr 65 Russelv - Kvalsund Mottaker Kurt Einar Nilsen 1-ARKIVKODE-442.1; Til utlevering - Festekontrakt 2017/21/1/69 2-KOMMUNE-2017; 3-MATRIKKEL-2017/21/1/69; 4-GNR-21; 5-BNR-1; 69 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av tilleggsareal til gnr 24/51 -

32 Side 32 Mottaker Zinaida Nikolaevna Pedersen Sør-Varanger 1-KOMMUNE-2030; 2-GNR-24; Til utlevering - Tinglyst festekontrakt 2030/24/131 3-BNR-51; 4-ARKIVKODE GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Mottaker Monika Szylobryt og Rafal Szylobryt 2-MATRIKKEL-2028/1/1/165; Avlyst festekontrakt- boligtomt gnr 1/1/165 i Fjellveien 12 - Båtsfjord 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 165; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Mottaker Line Leistad og Bjørn Aarnes 2-MATRIKKEL-2028/1/1/165; Tilbud om tomtefeste, del av gnr 1/1/165 i Fjellveien 12 i Båtsfjord 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-1; 5-BNR-1; 165; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/16/1/14 Mottaker Jon Robertsen 10-MATRIKKEL-2003/16/1/14; Festekontrakt til underskrift og retur /16/1/14 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-FESTENR-14 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Mottaker Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest

33 Side 33 1-ARKIVKODE Finnmarkskommisjonen felt 6 - antall FEFOADV- -HAA festekontrakter på hytter i Berlevåg og Båtsfjord Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/16/1/14 Mottaker Vadsø 10-MATRIKKEL-2003/16/1/14; Tinglysing av eksisterende festegrunn /16/1/14 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-FESTENR-14 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Opprydding av grustak på Stranda - Nordkapp Avsender Meárra sámi árbediehtu/sjøsamisk kulturkunnskap 1-ARKIVKODE-520.0; Oversendelse av bilder/dokumenter 2-MATRIKKEL-2019/16/1; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-16; 5-BNR-1; NÆRING- -ALO Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2022/35/1/15 Avsender Jostein Pettersen Søknad om kjøp 2022/35/1/15 10-MATRIKKEL-2022/35/1/15; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-35; 8-BNR-1; 9-FESTENR-15 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2022/35/1/15 Avsender Jostein Pettersen

34 Side 34 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2022/35/1/15; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-35; 15 GRUNN- -JFE Søknad om tillegg til 2022/35/1/15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/6/188 Avsender Ingolf Antonsen Overføring av feste 2011/6/188 2-MATRIKKEL-2011/6/188/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-188; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato reguleringsplan av vanntilførselen til Avsender Norconsult smoltanlegget i Friarfjord - Norconsult 1-ARKIVKODE-415.2; 2-KOMMUNE-2022 Høring - reg.plan for Friarfjordvannet til utløp Friarfjorden GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/714-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt ved Nasvannet i Alta Avsender RBD 27 1-ARKIVKODE-442.1; Høringsuttalelse - RBD 27 2-MATRIKKEL-2012/3/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-3; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/3/1/26 Avsender Hilde og Ole Mikkel Pulk

35 Side 35 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/3/1/26; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 26 GRUNN- -ESE Underskrevet tilbudsbrev Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Hestnes v/børselv i Avsender Porsanger Porsanger 1-ARKIVKODE-443.1; Matrikkelbrev 2020/34/254 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-34; 4-BNR-254; 5-MATRIKKEL-2020/34/254/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/244-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om leie av grunn og oppsett av mast på Avsender Lebesby Mårøyklubben, Lebesby 1-ARKIVKODE-462.2; Melding om vedtak 2-KOMMUNE-2022; 3-MATRIKKEL-2022/29/1/0; 4-GNR-29; 5-BNR-1; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Avsender Vardø AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; Matrikkelbrev 2002/9/234 2-KOMMUNE-2002; 3-GNR-9; 4-BNR-234; 5-MATRIKKEL-2002/9/234 Arkivsak/doknr. 15/112-4 Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Leirbakken i Sør- Avsender Finnmark jordskifterett Varanger

36 Side 36 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -ESE Forkynning av rettsbok Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /21/1/35, 21/1/61, Avsender Karasjok 21/1/91 og 21/256 Uttalelse - Karasjok 2-MATRIKKEL-2021/21/1/35; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 35 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2028/14/1 Avsender Ørjan Hansen 1-ARKIVKODE-441.2; Oversendelse av kart 2-MATRIKKEL-2028/14/1/0; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-14; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2025/12/246 Avsender Låneadministrasjon Pantesamtykke 2025/12/246 2-MATRIKKEL-2025/12/246; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-12; 5-BNR-246; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Mottaker Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Grunneiers tillatelse til å foreta grunnundersøkelse FEFOADV- -HAA v/statnetts nye stasjon - Skaidi - Kvalsund Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

37 Side 37 Dok.dato søknad om omdisponering 2020/35/1/12 fra Mottaker Porsanger næring til fritidshytte 2-MATRIKKEL-2020/35/1/12; Tinglysing av eksisterende festetomt - gnr 35/1/12 i Porsanger 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-35; 12 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /21/1/35, 21/1/61, Avsender Tanya Elisabeth Grønvold 21/1/91 og 21/256 2-MATRIKKEL-2021/21/1/35; Skjøte - Overføring av feste /21/1/35, 21/1/61, 21/1/91 og 21/256 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 35 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2025/12/246 Mottaker Låneadministrasjon Pantesamtykke sendt /12/246 2-MATRIKKEL-2025/12/246; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-12; 5-BNR-246; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2021/9/1/211 Avsender SpareBank 1 Pantesamtykke 2021/9/1/211 2-MATRIKKEL-2021/9/1/211; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-9; 211 GRUNN- -HRK

38 Side 38 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste 2018/1/1/4 Mottaker Lars Huneke 10-MATRIKKEL-2018/1/1/4; Foreløpig svar - søknad om feste av gnr 1/1/4 i Måsøy 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2018; 7-GNR-1; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2022/24/1/4 Avsender Innovasjon Norge Pantesamtykke 2022/24/1/4 10-MATRIKKEL-2022/24/1/4; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-24; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2015/7/1/4 Avsender June Brattfjord og Hans Johnny Brattfjord Underskrevet festekontrakt 2015/7/1/4 2-MATRIKKEL-2015/7/1/4; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-7; 4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2022/24/1/4 Mottaker Innovasjon Norge Samtykke til pantsetting 10-MATRIKKEL-2022/24/1/4; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-24; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/942-3 Sakstittel

39 Side 39 Dok.dato Søknad om kjøp av tilleggstomta gnr 7/1/59 - Mottaker Porsanger Indre Billefjord i Porsanger 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2020/7/1/59; Følgebrev - rekvisisjon av oppmålingsforretning, gnr 7/1/59 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-7; 5-BNR-1; 59 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Deling av eiendom 34/364 i Alta Mottaker Trygve Nygård; Anne Beldo 1-MATRIKKEL-2012/34/364; Adresse for retur av festekontrakt 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-34; 4-BNR-364 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/942-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av tilleggstomta gnr 7/1/59 - Mottaker Raymond Johansen Indre Billefjord i Porsanger 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2020/7/1/59; Betaling av behandlingsgebyr - oppmåling og salg av tomt, gnr 7/1/59 i Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-7; 5-BNR-1; 59 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsjord til beite under gnr 20/1 i Mottaker Porsanger Porsanger 1-ARKIVKODE-421.3; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-20; Følgebrev - rekvisisjon av oppmålingsforretning, areal under gnr 20/1 i Lakselva Porsanger 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/20/1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2021/9/1/211 Mottaker SpareBank 1

40 Side 40 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2021/9/1/211; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-9; 211 GRUNN- -HRK Pantesamtykke sendt /9/1/211 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato dokumentasjoner om gamme på Gallotjavri i Sør- Mottaker Inge Fredriksen Varanger Kommune 1-ARKIVKODE-444.1; 2-MATRIKKEL-; Ber om dokumentasjoner om gamme på Gallotjavri i Sør-Varanger Kommune 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2015 Avsender Tor Håvard Sund 1-ARKIVKODE Tømmermåling Alta (lunne 15-17) NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2015 Avsender Tor Håvard Sund 1-ARKIVKODE Tømmermåling Alta (lunne 15-18) NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2015 Avsender Tor Håvard Sund 1-ARKIVKODE Tømmermåling Alta (lunne 15-19, og 15- NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd 19-2) Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2015 Avsender Simen Strømsvik 1-ARKIVKODE Flisleveranse Høybuktmoen NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tømmerlager 2015

41 Side 41 Avsender Tor Håvard Sund 1-ARKIVKODE Tømmermåling Karasjok (lunne 15-7) NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om samarbeidsprosjekt innen Avsender Ottar Zahl Jonassen samfunnstiltak 1-ARKIVKODE-141; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; Søknad samfunnstiltak // samarbeidsprosjekt opprydding FEFO grunn // Nordbolyst Vadsø/Varanger GNR-; 5-BNR-; STAB- -JHH Arkivsak/doknr. 15/895-2 Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Jakob Mikkelsen 1-ARKIVKODE-733.1; Manglende kopi av innbetalt fiskeravgift 2-KOMMUNE-2002 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Ulf Eliasson 1-ARKIVKODE-733.1; 2-KOMMUNE-2030 Manglende kopi av innbetalt fiskeravgift - avtale om lakseplass ikke godkjent UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Kristian Viktor Nilsen 1-ARKIVKODE-733.1; 10-MATRIKKEL-; Foreløpig svar angående søknad om lakseplass KOMMUNE-2023; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/312-2 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Mottaker Tana-Varangerløypas skilag 1-ARKIVKODE-141 Utsettelse av anvendelse av grønne midler 2014 UTMARK- -LKR

42 Side 42 Arkivsak/doknr. 15/803-7 Sakstittel Dok.dato Modernisering av bestående nettstasjon i Sør- Mottaker Sør-Varanger Varanger 1-ARKIVKODE-462.2; 2-MATRIKKEL-2030/18/1/11; Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven og rekvisisjon - Punktfeste 25/172 og 19/1 5-GNR-25; 6-BNR-172; 7-GNR-19; 8-BNR-1; 9-GNR-22; X-BNR-4; X-KOMMUNE-2030; X-GNR-18; X-BNR-1; X-FESTENR-11 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /21/1/35, 21/1/61, Mottaker Tanya Elisabeth Grønvold 21/1/91 og 21/256 2-MATRIKKEL-2021/21/1/35; Skjøte sendt til tinglysing - Overføring av gnr 21/1/35, 61 og 91, gnr 21/256 (2021) 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-21; 35 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/936-4 Sakstittel Dok.dato søknad om redskapsbod - njahkajavri hyttefelt Mottaker Karasjok 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-; Rekvisisjon oppmåling - Punktfeste for redskapsbod - Njáhkájávri hytteforening 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/8-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om tillatelse til bruk av flystripe for Mottaker Stian Hansen mikrofly - Tana og Varanger mikroflyklubb

43 Side 43 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-463.2; 5-PRODUKT-20; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2025/14/94; 8-KOMMUNE-2025; 9-GNR-14; X-BNR-94; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -ESE Ber om informasjon - mangler på festekontrakt Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/6/299 Mottaker Per Otto Isaksen Pulk Tilbud om kjøp 2011/6/299 2-MATRIKKEL-2011/6/299/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-6; 7-BNR-299; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/417-5 Sakstittel Dok.dato søknad om flytte/oppføre gamme vest for stuora Mottaker Sølve Johansen hanajævri i hanadalen - tana 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025 Tilbud om gammetomt vest for Stuora Hanajávri - avgjørelse etter klage GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2011/12/127 Mottaker Johan P. Eira Tilbud om kjøp 2011/12/127 2-MATRIKKEL-2011/12/127/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 7-BNR-127; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 11/1/3 i Alta Mottaker ramune larsen

44 Side 44 1-MATRIKKEL-2012/11/1/3; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-11; 4-BNR-1; 5-FESTENR-3 GRUNN- -ESE Festekontrakt til underskrift Arkivsak/doknr. 15/898-4 Sakstittel Dok.dato Formalisering av kontraktløst utmarksbygg - Mottaker Porsanger Saligvannsgammen - Billefjord i Porsanger 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-; Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-6; 5-BNR-1; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/730-9 Sakstittel Dok.dato Retting av matrikkel /30/1/12 Mottaker Eve M Buvarp Svar - Klage på økning av festeavgift 2-MATRIKKEL-2030/30/1/12; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-30; 12 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2012/57/1/6 Mottaker Kristiansen Harry Johan; Kristine Birgith Kristiansen; Laila Marianne Eriksen; Jørn Johan Mikkola; Mikkel Raymond Mikkola Frasigelseserklæring for underskrift og retur 2-MATRIKKEL-2012/57/1/6; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-57; 5-BNR-1; 6 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2024/11/945 Mottaker Bjørnar Jentoft

45 Side 45 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2024/11/945/0; 5-KOMMUNE-2024; 6-GNR-11; 7-BNR-945; GRUNN- -JEJ Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av kjøpesum og gebyrer - kjøp av bebygd boligtomt gnr 11/945 i Berlevåg Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Retting av matrikkel /30/1/12 Mottaker Sør-Varanger ; Eve Buvarp 2-MATRIKKEL-2030/30/1/12; Trekker rekvisisjon om grensepåvisning - gnr 30/1/12 i Sør-Varanger 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-30; 12 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2019/7/1/45 Mottaker Stig-Remi Pettersen 2-MATRIKKEL-2019/0/0/0; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om tilleggstomt til gnr 7/1/45 i Nordkapp 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-0; 7-BNR-0; Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt under gnr 21/1 - Porsanger Mottaker Nils Muri 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2020/21/1/0; Betaling av behandlingsgebyr - søknad om boligtomt under gnr 21/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-21; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012 12/01268-002 Datert: 11.10.2012 Fra: Orica Norway Sak: søknad om utbedring av vei til 24/1/37 12 orica Dok: beliggenhet - 24/1/37 Saksbeh: 214 / blw Lnr: 007626/12 Forrige lnr. i saken: 006695/12 12/01424-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015.

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.2015-16.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.08.2015 Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 14.8-15.8.2015 Skjenkebevilling for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer