OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte og krav til GRUNN- -CDA dokumentasjon ved tinglysning av nye festekontrakter Arkivsak/doknr. 15/527-3 Sakstittel Dok.dato Lysløype Alta /26/1-2012/24/1 - Eiby Mottaker Alta kommune NR-; Ny rekvisisjon lysløype Alta 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; ; 7-MATRIKKEL-2012/24/1; 8-MATRIKKEL-2012/26/1; 9-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt nr 65 Russelv - Kvalsund Mottaker Kurt Einar Nilsen kommune 1-ARKIVKODE-442.1; 2-KOMMUNE-2017; Festekontrakt til underskrift og retur - 21/1/69 Kvalsund 3-MATRIKKEL-2017/21/1/69; 4-GNR-21; 69 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring 1/2-part av feste 2011/17/1/68 Mottaker Ellen Karin Thomassen 2-MATRIKKEL-2011/17/1/68; Overføring - godkjent skjøte sendt til tinglysing /17/1/68 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-17; 68 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/12/1/141 Mottaker Trygve Johan Sarajærvi

2 Side 2 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/12/1/141; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-12; 141 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte med vedlegg sendt til tinglysing /12/1/141 Arkivsak/doknr. 15/840-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2025/14/66 Mottaker AS Normaskin Tana Nytt tilbud med tilleggsareal 2-MATRIKKEL-2025/14/66; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-14; 5-BNR-66; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/6/1/32 Mottaker Jørgen Moe 2-MATRIKKEL-2003/6/1/32; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /6/1/32 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-6; 32 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/869-4 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2023/2/1/27 Mottaker Johnny Olaussen Registrering av overført festerett /2/1/27 2-MATRIKKEL-2023/2/1/27; 3-KOMMUNE-2023; 4-GNR-2; 27 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsgrenser til 5/2 - Avsender Nils Petter Mikkelsen Veidnesklubben i Lebesby kommune

3 Side 3 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2022/5/2; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-5; 5-BNR-2; GRUNN- -JFE Spørsmål om eiendomsgrenser til 5/2 - Veidnesklubben i Lebesby kommune Arkivsak/doknr. 15/711-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2022/35/1/47 Mottaker Leif-Magnor Angell Tilbud om kjøp /35/1/47 2-MATRIKKEL-2022/35/1/47; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-35; 47 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Kimberlitt AS - rapportering og søknad om boring Avsender Kimberlitt AS 1-ARKIVKODE-512.1; Søknad om nytt boretarget 2-KOMMUNE-2030 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Deling av eiendom 34/364 i Alta kommune Avsender Hegg & Co 1-MATRIKKEL-2012/34/364; Fradeling krever grunneierserklæring 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-34; 4-BNR-364 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Deling av eiendom 34/364 i Alta kommune Mottaker Hegg & Co 1-MATRIKKEL-2012/34/364; 2-KOMMUNE-2012; Erklæring om rettighet i fast eiendom /34/364 3-GNR-34; 4-BNR-364 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/852-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av næringsareal i Neiden - Sør- Mottaker Sør-Varanger kommune Varanger kommune

4 Side 4 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-411.2; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -CDA Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Parsell av gnr 7/8 i Neiden - Sør-Varanger kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om eiendomsgrenser til 5/2 - Mottaker Nils Petter Mikkelsen Veidnesklubben i Lebesby kommune 2-MATRIKKEL-2022/5/2; Angående Spørsmål om eiendomsgrenser til gnr. 5/2 - Veidnesklubben i Lebesby kommune 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-5; 5-BNR-2; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/710-2 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Mottaker Statens Vegvesen Jansvannet i Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-461.1; 10-MATRIKKEL-; Innspill - Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet i Hammerfest kommune 6-KOMMUNE-2004; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/620-4 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2024/6/1/17 og 2024/6/1/25 Mottaker Advokat Peder Hatlen AS 2-GNR-6; Overføring - godkjent skjøte sendt til utlevering /6/1/17 og 2024/6/1/25 3-BNR-1; 4-FESTENR-17; 5-KOMMUNE-2024; 6-MATRIKKEL-2024/6/1/17; 7-MATRIKKEL-2024/6/1/25 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Avsender Line Leistad og Bjørn Aarnes

5 Side 5 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/1/1/165; 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-1; 165; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Søknad om feste - del av 2028/1/1/165 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 9/390 i Karajsok kommune Avsender Albrigt Rasmussen 1-ARKIVKODE-411.2; Underskrevet tilbudsbrev - Tillegg til 9/390 2-KOMMUNE-2021 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2012/391/5 Avsender Lindorff Låneadministrasjon Pantesamtykke 2012/391/5 2-MATRIKKEL-2012/39/1/5; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-39; 5 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 9/390 i Karajsok kommune Mottaker Karasjok kommune 1-ARKIVKODE-411.2; 2-KOMMUNE-2021 Rekvisisjon av grensejustering - Tillegg til 9/390 - Karasjok kommune GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Registrering og tinglysing av fritidseiendom i Mottaker Bernt Ellingsen 2018/13/1/6 1-MATRIKKEL-2018/13/1/6; Godkjent skjøte sendt til utlevering /13/1/6 2-KOMMUNE-2018; 3-GNR-13; 4-BNR-1; 5-FESTENR-6 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/347-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om landbruksjord 38/1 i Alta kommune Mottaker Alta kommune

6 Side 6 1-ARKIVKODE-421.1; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-38; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/38/1 GRUNN- -MFL Landbruksfaglig vurdering - søknad om landbruksjord Gnr 38 Bnr 1 - Alta kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Kimberlitt AS - rapportering og søknad om boring Mottaker Kimberlitt AS 1-ARKIVKODE-512.1; 2-KOMMUNE-2030 NÆRING- -KAP Grunneiers tillatelse til boring i forbindelse med ressurskartlegging av diamantforekomster - Sør- Varanger kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/33/1/18 Avsender Stig Roy Olsen Overføring av feste 2030/33/1/18 10-MATRIKKEL-2030/33/1/18; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-33; 8-BNR-1; 9-FESTENR-18 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt for areal ved Gjøkåsen i Avsender Sør-Varanger kommune Pasvik - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-441.2; Møtereferat 22 april KOMMUNE-2030; 3-GNR-15; 4-BNR-1 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/338-7 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av landbrukseiendommer i Kautokeino Avsender Statens Kartverk 1-MATRIKKEL-2011/5/1/46; Retur av tinglyst dokument 2-MATRIKKEL-2011/5/1/12; 3-MATRIKKEL-2011/5/1/45; 4--; 5--; 6-- GRUNN- -JER

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/5/1/4 Mottaker SpareBank 1 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2002/5/1/4; 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-5; 4 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /5/1/4 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Offentlig ettersyn - Smoltanlegg i Gandvik - Avsender Sweco Norge AS Nesseby kommune 1-ARKIVKODE-631.1; 2-MATRIKKEL-2027/1/1/14; Offentlig ettersyn - Smoltanlegg i Gandvik - Nesseby kommune 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-1; 14; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/338-8 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av landbrukseiendommer i Kautokeino Mottaker Ole Magnus Isaksen Triumf 1-MATRIKKEL-2011/5/1/46; Melding om slettede festeforhold - Sak avsluttes 2-MATRIKKEL-2011/5/1/12; 3-MATRIKKEL-2011/5/1/45; 4--; 5--; 6-- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2012/391/5 Mottaker Lindorff Låneadministrasjon Pantesamtykke 2012/39/1/5 2-MATRIKKEL-2012/39/1/5; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-39; 5 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/347-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om landbruksjord 38/1 i Alta kommune

8 Side 8 Mottaker D-30C Østre sonestyre/ Nuorttabealli 1-ARKIVKODE-421.1; 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-38; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2012/38/1 GRUNN- -MFL Høring - Søknad om landbruksjord - Gnr 38 Bnr 1 - Alta kommune Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/12/259 Mottaker Advokat Bjørn T. Steffensen AS 2-MATRIKKEL-2025/12/259; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /12/259 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-12; 5-BNR-259; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende byggverk i Guovdagaldu - Tana Avsender Linda Kristin Johansen og Janne- kommune Mari Johansen 1-ARKIVKODE-412.4; Melding om ny eier av gamme 2-KOMMUNE-2025 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av tilsyn - gamme v/máskevárri i Tana Mottaker Heidi Guttorm Einarsen kommune 2-MATRIKKEL-2025/13/1; Informasjon om eier av bygget - betaling av saksbehandlingsgebyr 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-13; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2030/20/1/15 Avsender SpareBank 1 Pantesamtykke 2030/20/1/15 2-MATRIKKEL-2030/20/1/15; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-20; 15 GRUNN- -HRK

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/24/1/30 Mottaker Advokat Jørn Eikanger AS 2-MATRIKKEL-2012/24/1/30; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /24/1/30 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; 30 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/211-3 Sakstittel Dok.dato Fornyelse av festekontrakt - gnr 6/234 - Mottaker Jon Evald Hætta Kautokeino kommune 1-KOMMUNE-2011; 2-GNR-6; Til utlevering - festekontrakt gnr 6/234 - Kautokeino kommune 3-BNR-234 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende byggverk i Guovdagaldu - Tana Mottaker Linda Kristin Johansen og Janne- kommune Mari Johansen; Vidar Johansen 1-ARKIVKODE-412.4; 2-KOMMUNE-2025 Ny eier av eksisterende byggverk i Guovdagalu - Tana kommune GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Overføring 35/1/162 i Alta kommune Mottaker Mathis A. O. Kaino 1-MATRIKKEL-2012/35/1/162; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; 4-BNR-1; 5-FESTENR-162 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/17/1/16 Mottaker Bodil Sundstrøm Overføring av feste 2011/17/1/16 2-MATRIKKEL-2011/17/1/16; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-17; 16 GRUNN- -HRK

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2030/20/1/15 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke 2030/20/1/15 2-MATRIKKEL-2030/20/1/15; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-20; 15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/213-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt ved Gironvarnjunni - Avsender Kent Valio Kautokeino kommune 1-ARKIVKODE-441.1; 2-KOMMUNE-2011; Melding om at søknad er uaktuell - Boligtomt gnr 6/335 - Kautokeino kommune 3-GNR-6; 4-BNR-335 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/4/1/227 Mottaker Lenita Svendsen 2-MATRIKKEL-2017/4/1/227; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /4/1/227 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-4; 227 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Komagfjord - Alta Avsender Jørn Helge Pedersen kommune 1-ARKIVKODE-442.1; 10-MATRIKKEL-; Søknad om hyttetomt - Komagfjord - Alta kommune 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om benyttelse av FEFO eiendom i utkant Avsender Holmenhundesenter Post av Suolovuopmi Fjellstue AS's eiendom - campingvogn med spikertelt

11 Side 11 1-ARKIVKODE-451.9; 10-MATRIKKEL-2011/12/1/0; 11-GNR-12; 12-BNR-1; 13-SEKSJONSNR-; 14-FESTENR-; NR-; 7-KOMMUNE-2011 GRUNN- -BLW kart og plassering over spikertelt og campingvogn plassert i et gammelt grusuttak Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om formidlingstiltak rettet mot Avsender Gamvik Museum krigshistorie på fefos grunn i Gamvik kommune 1-ARKIVKODE-751.2; 10-MATRIKKEL-2023/5/1; Søknad om formidlingstiltak rettet mot krigshistorie på fefos grunn i Gamvik kommune 6-KOMMUNE-2023; 7-GNR-5; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt for areal ved Gjøkåsen i Avsender Nasjonalparkforvalter for Øvre Pasvik - Sør-Varanger kommune Pasvik nasjonalpark 1-ARKIVKODE-441.2; 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-15; Etterlyser svar på henvendelse - henvendelsen fra nasjonalparkstyret og Øvre Pasvik nasjonalparksenter 4-BNR-1 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/919-4 Sakstittel Dok.dato Utleiehytter i Pasvik - Sør- Varanger kommune Avsender Arne Liaklev 2-MATRIKKEL-; Avtale om leie av Ellentjern i Øvre- Pasvik - Sør- Varanger kommune 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/727-3 Sakstittel Dok.dato Repparfjord Eiendom AS - masseuttak Avsender Wergeland Holding AS 2017/7/1/15

12 Side 12 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-7; 15 NÆRING- -KAP Revisorbekreftelse Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om sponsing fra FeFo angående Ti på Avsender Idrettslaget ILAR og Nesseby Topp Nesseby Idrettsforening 1-ARKIVKODE-142; 10-MATRIKKEL-; Søknad om sponsing fra FeFo angående Ti på Topp Nesseby 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- STAB- -JHH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål - avtaler om elgjakt på privatgrunn i Mottaker Porsanger elgjegerforening Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-711.3; 10-MATRIKKEL-; Svar på spørsmål - avtaler om elgjakt på privatgrunn i Porsanger kommune 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -AIM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Stig-Olav Bruun 2-KOMMUNE-2025 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Joakim Jakobsen 2-KOMMUNE-2024 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Bjarne Ø Hansen

13 Side 13 1-ARKIVKODE-733.1; 2-KOMMUNE-2030 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Eilif O Hansen 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Finn-Hjalmar Seipajærvi 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Fran Einar Nordstrand 2-KOMMUNE-2023 Arkivsak/doknr. 15/354-3 Sakstittel Dok.dato søknad om lakseplass 2015 Mottaker Josef Samuelsen 2-KOMMUNE-2019 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Rolf Bruun 2-KOMMUNE-2025 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Reidar Larsen 2-KOMMUNE-2025

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Eli Birkely Richardsen 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Magnar Meirud 2-KOMMUNE-2003 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Arne Hansen 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Bjørn-Hugo Kofoed 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Asbjørn Olai Kiviniemi 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR-

15 Side 15 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker John Henrik Eira 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/355-3 Sakstittel Dok.dato søknad om lakseplass 2015 Mottaker Grethe Samuelsen 2-KOMMUNE-2019 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Per Kristian Røstgaard 2-KOMMUNE-2027 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Geir-Ove Olsen 2-KOMMUNE-2017 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Asmund Ruud 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Kåre G. Jerijærvi 2-KOMMUNE-2030

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Arne Th Andersen 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Yngve Pedersen 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Alfred P Olsen 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Stein Mauseth 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Roy Amundsen 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Anders Isak A. Oskal 2-KOMMUNE-2012 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Ingrid Solheim

17 Side 17 1-ARKIVKODE-733.1; 2-KOMMUNE-2012 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Asbjørn Andersen 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Sigrid Alette H. Eliassen 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Avsender Edvard Mikalsen Søknad om lakseplass KOMMUNE-2023 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Hanne Skjønberg Hansen 2-KOMMUNE-2003 Arkivsak/doknr. 15/122-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om forpaktning av Lakselva - Porsanger Avsender Lakselv grunneierforening kommune 1-ARKIVKODE-732.1; 2-KOMMUNE-2020 Underskrevet Forpaktningskontrakt - Lakselv grunneierforening UTMARK- -SCH

18 Side 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Vidar Hansen 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 15/128-6 Sakstittel Dok.dato jordskiftesak meltefjord i hasvik Avsender Advokatfirma Lund & Co kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Oversendelse prosesskriv 2-KOMMUNE-2015; 3-MATRIKKEL-2015/14/1/0; 4-GNR-14; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/852-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av næringsareal i Neiden - Sør- Avsender Rambøll Varanger kommune 2-MATRIKKEL-411.2; Tilbakemelding på oppdrag - Takst av arealer i Neiden. 15/ KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om tomt - areal til skilekeanlegg/ akebakke Avsender IL STIL og utvidelse av skistadion under gnr 9/1 - Igeldas i Porsanger 1-ARKIVKODE-471.2; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-9; 4-BNR-1; Søknad om grunneiers tillatelse - søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, motorferdselsloven og mangfoldslovens bestemmelser - tiltak Skianlegg Igeldas 5-MATRIKKEL-2020/9/1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/13/1/128

19 Side 19 Avsender Ståle Johan Karlsen 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2003/13/1/128; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2003; 7-GNR-13; 8-BNR-1; 9-FESTENR-128 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2003/13/1/128 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/31/1/27 Avsender Per Vonka Overføring av feste 2030/31/1/27 10-MATRIKKEL-2030/31/1/27; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-31; 8-BNR-1; 9-FESTENR-27 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/778-3 Sakstittel Dok.dato RV 93 - Salkobekken - Øvre Alta Avsender Statens Vegvesen 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-; Sluttoppgjør 24/1 - RV 93 - Salkobekken - Øvre Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/778-4 Sakstittel Dok.dato RV 93 - Salkobekken - Øvre Alta Avsender Statens Vegvesen 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-; Sluttoppgjør 24/1/7 - RV 93 - Salkobekken - Øvre Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/17/25 Avsender Erna Ottesen

20 Side 20 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/17/25/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-25; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Søknad om kjøp 2020/17/25 Arkivsak/doknr. 15/839-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til merking av Avsender Kautokeino kommune turstier i Kautokeino 1-ARKIVKODE-751.2; 2-KOMMUNE-2011; Underskrevet avtale - tilrettelegging og merking av turstier 3-MATRIKKEL-2011/3/1/9017; 4-MATRIKKEL-2011/6/1/9007; 5-MATRIKKEL-2011/7/1/9002 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/898-3 Sakstittel Dok.dato Formalisering av kontraktløst utmarksbygg - Avsender Nadja Hansen Saligvannsgammen - Billefjord i Porsanger kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-; Tilleggsopplysninger til søknad om festekontrakt for eksisterende byggverk på Saletjávre 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-6; GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato søknad om feste for eksisterende hytte i rotsi/rocci Avsender Ester Rasmussen - porsanger kommune 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-; Endring av festesøker for eksisterende hytte i Rohci 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/12/1/150 Avsender Johnny Hætta

21 Side 21 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2011/12/1/150; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2011; 7-GNR-12; 8-BNR-1; 9-FESTENR-150 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2011/12/1/150 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/13/1/4 Avsender Bjørnhild Stokvik Overføring av feste 2002/13/1/4 10-MATRIKKEL-2002/13/1/4; 6-KOMMUNE-2002; 7-GNR-13; 8-BNR-1; 9-FESTENR-4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/840-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2025/14/66 Avsender AS Normaskin.tana Aksept - med tilleggsareal - 14/66 2-MATRIKKEL-2025/14/66; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-14; 5-BNR-66; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bestilling reguleringsplan for Hyttefelt H1 Avsender Vadsø kommune Jakobselvdalen vest - Vadsø kommune 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Status reguleringsplan hyttefelt H1 - Vadsø kommune NR-; 4-ARKIVKODE-416.1; 5-PRODUKT-31; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2003/2/1/0; 8-KOMMUNE-2003; 9-GNR-2; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Spørsmål om feste 2019/5/1/83

22 Side 22 Avsender Marit Gunhild Sara 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2019/5/1/83; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-5; 83 GRUNN- -JEJ Spørsmål om feste 2019/5/1/83 Arkivsak/doknr. 15/918-3 Sakstittel Dok.dato Skoging AS - leveranse av flis og tømmer til Avsender Simen Strømsvik flising ARKIVKODE-651.9; Tømmer levert Høybuktmoen - betaling i MWh 2-KOMMUNE-2030 NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Altabrudd AS - rapport forpaktningsleie skifter Avsender Alta Skiferbrudd SA Rapportering altaskifter 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -KAP Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til Billefjord IL- Matchball Avsender Billefjord IL 1-ARKIVKODE-142; Søknad om støtte til Billefjord IL 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- STAB- -JHH Arkivsak/doknr. 15/870-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om sponsormidler til 17. mai arrangement Mottaker Talvik skole i Talvik ARKIVKODE-142; 2-MATRIKKEL-; Søknad om sponsormidler til 17. mai arrangement i Talvik KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; STAB- -JHH

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Svein Harald Trondal 2-KOMMUNE-2019 Arkivsak/doknr. 15/277-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Kay Deutschland 2-KOMMUNE-2018 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Gunnar Olsen 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Olaf Johnsen 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Gunn Mari Kverndal Kristiansen 2-KOMMUNE-2023 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Trygve A Pettersen 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015

24 Side 24 Mottaker Marit Sofie Olsen 1-ARKIVKODE-733.1; 2-KOMMUNE-2022 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Sigvald A Sivertsen 2-KOMMUNE-2020 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Magnus Arnesen 2-KOMMUNE-2012 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Øyvind Nilsen 2-KOMMUNE-2012 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Johan Mikkel M Gaup 2-KOMMUNE-2012 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Jarl Ronny Erlandsen 2-KOMMUNE-2024 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Ole Harald Olsen Dervola 2-KOMMUNE-2030

25 Side 25 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Trond Arthur Daniloff 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Thor-Svein Berg 2-KOMMUNE-2014 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Per Arvid Fagervik 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Per Nils Andersen 2-KOMMUNE-2017 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Terje Pedersen 2-KOMMUNE-2025 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Vidar Sigfred Sørensen 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

26 Side 26 Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Gunnar Bakkeby 2-KOMMUNE-2015 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass 2015 Mottaker Morten Karisari 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Oddvar Fagerhaug 2-KOMMUNE-2018 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Tedd Sandvik 2-KOMMUNE-2019 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Lakseplass 2015 Mottaker Svein Arvid Sørensen 2-KOMMUNE-2022 Arkivsak/doknr. 15/160-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om rett til eggplukking på Helløya i Mottaker Gunnvald Håkon Hansen Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-741.4; 2-KOMMUNE-2024 Underskrevet avtale om eggplukkerett på Helløya i Berlevåg kommune til utlevering Arkivsak/doknr. 15/283-6 Sakstittel

27 Side 27 Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Ny 420 kv kraftledning Balsfjord - Skaidi : FEFOADV- -HAA grunn- og rettighetserverv Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/7/1/23 Mottaker Leif Christian Antonsen 2-MATRIKKEL-2028/7/1/23; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til tinglysing /7/1/23 3-KOMMUNE-2028; 4-GNR-7; 23 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/876-2 Sakstittel Dok.dato Fritak for festeavgift 2030/16/1/191 Mottaker Yngve Andersen 2-MATRIKKEL-2030/16/1/191; Søknad om fritak for festeavgift gnr 16/1/191 - Sør-Varanger kommune 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; 191 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/839-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til merking av Mottaker Kautokeino kommune turstier i Kautokeino 1-ARKIVKODE-751.2; 2-KOMMUNE-2011; Til utlevering - Avtale om tilrettelegging og merking av turstier - Kautokeino kommune 3-MATRIKKEL-2011/3/1/9017; 4-MATRIKKEL-2011/6/1/9007; 5-MATRIKKEL-2011/7/1/9002 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/852-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av næringsareal i Neiden - Sør- Mottaker Rambøll Varanger kommune 2-MATRIKKEL-411.2; Tilbakemelding på oppdrag - Takst av arealer i Neiden - Sør-Varanger kommune 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -CDA

28 Side 28 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt under gnr 34/1 i Holmfjord Mottaker Porsanger kommune i Porsanger 1-ARKIVKODE-443.1; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-34; Følgebrev - rekvisisjon av oppmålingsforretning, nausttomt under gnr 34/1 i Holmfjord - Porsanger kommune 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2020/34/1 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/816-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 2020/26/1 Mottaker Tor Arne Boland 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2020/26/1/0; Tilbud om nausttomt under gnr 26/1 i Gaggavann hyttefelt - Porsanger kommune 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-26; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/4/1/178 Mottaker Megleroppgjøret AS 2-MATRIKKEL-2017/4/1/178; Overføring av feste - godkjent skjøte sendt til utlevering /4/1/178 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-4; 178 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/857-3 Sakstittel Dok.dato Retting av matrikkel 2030/25/105/7 Avsender Sør-Varanger kommune Melding om retting av matrikkel 2-MATRIKKEL-2030/25/105/7; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-25; 5-BNR-105; 7 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 15/211-4 Sakstittel Dok.dato Fornyelse av festekontrakt - gnr 6/234 - Mottaker Jon Evald Hætta Kautokeino kommune

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-03-2014-31-03-2014

Offentlig journal Periode: 31-03-2014-31-03-2014 Kristiansand Kommune 01.0.201 Offentlig journal Periode: 31-03-201-31-03-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer