OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030 FEFOADV- -CDA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 17/832-3 Sakstittel Dok.dato Grunnforurensning 2004/19/104 Avsender Hammerfest 1-MATRIKKEL-2004/19/104/0; Forespørsel avtaledokumenter 2-KOMMUNE-2004; 3-GNR-19; 4-BNR-104; 5-FESTENR- FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 17/926-2 Sakstittel Dok.dato Sak for Utmarksdomstolen TVI- Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; Forkynning - heving av sak 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-; 4-GNR-; 5-BNR-; FEFOADV- -HAA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Vurdering om kontrakt er gyldig for Mottaker Alta 2012/34/315/0 1-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Orientering om status på område 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-34; 4-BNR-315 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 17/832-4 Sakstittel Dok.dato Grunnforurensning 2004/19/104 Mottaker Hammerfest 1-MATRIKKEL-2004/19/104/0; Oversendelse av kontrakter 2-KOMMUNE-2004; 3-GNR-19; 4-BNR-104; 5-FESTENR- FEFOADV- -CDA

2 Side 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato søknad om kjøp 8/1/110 i Nordkapp Mottaker Advokat Kjell-Arne Mathisen; Advokat Thomas Nygaard; Nordkapp 1-MATRIKKEL-2019/8/1/110; 2-KOMMUNE-2019; Vedrørende fradeling og salg gnr 8/1 i Nordkapp 3-GNR-8; 5-FESTENR-110 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/918-2 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til oppføring av garasje / lager - Mottaker Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen 2020/19/555 i Porsanger 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/19/555; 3-KOMMUNE-2020; Behandlingsgebyr - Søknad om tilleggsareal til oppføring av garasje / lager /19/555 i Porsanger 4-GNR-19; 5-BNR-555 Arkivsak/doknr. 17/963-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt i Hamnbuktveienå Avsender Anne Grethe Bakkevold 2020/21/1 i Porsanger 1-MATRIKKEL-2020/21/1; 2-KOMMUNE-2020; Søknad om boligtomt i Hamnbuktveienå 2020/21/1 i Porsanger 3-GNR-21; 4-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/964-1 Sakstittel Dok.dato Invitasjon til å komme med innspill til revisjon av Avsender Sør-Varanger primærnæringsfondets vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler 1-ARKIVKODE-415.0; 2-KOMMUNE-2030 GRUNN-TEAM VEST- Invitasjon til å komme med innspill til revisjon av primærnæringsfondets vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring /1/1/177 Avsender Irene Stegen 1-MATRIKKEL-2028/1/1/177; 2-KOMMUNE-2028; Betaling av feesteavgift eiendom /1/177 3-GNR-1; 5-FESTENR-177 GRUNN- -HRK

3 Side 3 Arkivsak/doknr. 17/702-3 Sakstittel Dok.dato Tillatelse til plassering av campingvogn Avsender Arne Jessen 1-ARKIVKODE-741.9; Mottatt kart 2-KOMMUNE-2025 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 17/921-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /26/1/51 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-MATRIKKEL-2020/26/1/51; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-26; 5-FESTENR-51 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /26/1/51 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan - Møllenes næringsområde Avsender Alta 1-ARKIVKODE-415.2; Melding om vedtatt plan 2-MATRIKKEL-2012/15/124/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-15; 5-BNR-124; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 17/966-1 Sakstittel Dok.dato Oppsett av gjerde rundt 2002/9/234 Avsender Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS 1-ARKIVKODE-; Oppsett av gjerde rundt 2002/9/ MATRIKKEL-2002/9/234; 6-KOMMUNE-2002; 7-GNR-9; 8-BNR-234; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/337-5 Sakstittel Dok.dato Etablering av alternativ til eksisternede båtutsett Mottaker Sør-Varanger ved Buholmen

4 Side 4 1-ARKIVKODE-471.3; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -SPA Til behandling pbl Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste til hyttetomt på 2022/25/1/23 i Lebesby Avsender Lebesby 1-ARKIVKODE-442.1; Svar på invitasjon til befaring 20 juni MATRIKKEL-2022/25/1/23; 3-MATRIKKEL-2022/25/1/0; 4-KOMMUNE-2022; 5-GNR-25; 6-BNR-1; 7-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/931-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /38/1/50 Mottaker Advokat Bjørn T. Steffensen AS 1-MATRIKKEL-2022/38/1/50; 2-KOMMUNE-2022; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /38/1/50 3-GNR-38; 5-FESTENR-50 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/625-7 Sakstittel Dok.dato Tillatelse til å parkere campingvogn på nesset i Avsender Sametinget forbindelse med sjølaksefiske 1-ARKIVKODE-447.1; Høringsuttalelse - varsel om befaring 2-MATRIKKEL-2020/1/1/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-1; 7-BNR-1; 8-FESTENR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan for Thomasbakken sør Avsender Alta boligområde 1-ARKIVKODE-415.1; Opparbeiding av vei-gangveiareal 27/1 2-KOMMUNE-2012

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Etablering av industriområde - Langnes - Alta - Avsender Alta Alta 1-ARKIVKODE-415.2; 2-MATRIKKEL-2012/10/1/0; Offentlig ettersyn - høirng områderegulering for Langnes næringsområde 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-10; 6-PROSJEKT ; 7-PRODUKT-31; 8-PROSJAVD-200 Arkivsak/doknr. 17/967-1 Sakstittel Dok.dato Høring - dispensasjon fra plankrav i Avsender Alta planens arealdel Bekkedalen nord 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/40/208; Høring - dispensasjon fra plankrav i planens arealdel Bekkedalen nord 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-40; 5-BNR-208; Arkivsak/doknr. 17/968-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/9/119 Avsender Josef Vedhugnes 1-ARKIVKODE-; Søknad om kjøp 2020/9/119 2-MATRIKKEL-2020/9/119/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-9; 7-BNR-119; 8-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/969-1 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/10/1/21 Avsender Katy Langseth 1-MATRIKKEL-2028/10/1/21; Overføring av feste 2028/10/1/21 2-KOMMUNE-2028; 3-GNR-10; 5-FESTENR-21 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/970-1 Sakstittel

6 Side 6 Dok.dato Overføring av feste 2028/3/1/53 Avsender Chris Robin Pettersen 1-ARKIVKODE-; Overføring av feste 2028/3/1/53 2-MATRIKKEL-2028/3/1/53; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-3; 7-BNR-1; 8-FESTENR-53 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/973-1 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/42/1/64 Avsender EiendomsMegler 1 1-ARKIVKODE-; Overføring av feste 2012/42/1/64 2-MATRIKKEL-2012/42/1/64; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-42; 7-BNR-1; 8-FESTENR-64 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/932-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /15/1/15 Mottaker Geir Helge Hansen 1-MATRIKKEL-2019/15/1/15; 2-KOMMUNE-2019; Festekontrakt til underskrift og retur /15/1/15 3-GNR-15; 5-FESTENR-15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/932-3 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /15/1/15 Mottaker Nordkapp 1-MATRIKKEL-2019/15/1/15; 2-KOMMUNE-2019; Tinglysing av eksisterende festegrunn /15/1/15 3-GNR-15; 5-FESTENR-15 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/971-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om bruk av sandtak i Kokelv til aktiviteter Avsender Kokelv bygde og ungdomslag (KBUL)

7 Side 7 1-ARKIVKODE-471.2; 2-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 3-KOMMUNE-2017; 4-GNR-21; GRUNN-TEAM ØST- Søknad om bruk av sandtak i Kokelv til aktiviteter Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad - Jordbruk på 2003/14/67 i Vadsø Avsender Vadsø 1-ARKIVKODE-421.1; Melding om vedtak - tillatelse som omsøkt 2-KOMMUNE-2003; 3-MATRIKKEL-2003/14/1/0; 4-GNR-14; Arkivsak/doknr. 17/874-3 Sakstittel Dok.dato Retting i matrikkelen for 2025/7/107 Avsender Lioudmila Holm 1-MATRIKKEL-2025/7/107/0; Krav om festeavgift 2025/7/107 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-7; 4-BNR-107; 5-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/153 Avsender Stein Design AS 1-MATRIKKEL-2012/35/1/153; Sperring av vei med bom 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; 5-FESTENR-153 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 17/594-3 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse - kjøring av tråkkemaskin Avsender Alta over eiendom - Alta 1-ARKIVKODE-752.1; Ber om utsettelse - betaling av behandlingsgebyr 2-KOMMUNE-2012 Arkivsak/doknr. 17/974-1 Sakstittel Dok.dato Innspill - disponering av Nordkapplatået

8 Side 8 Avsender Storbukt Fiskeindustri AS 2019/4/1/6 og 4/1/10 1-MATRIKKEL-2019/4/1/6; 2-KOMMUNE-2019; Innspill - disponering av Nordkapplatået 2019/4/1/6 og 4/1/10 3-GNR-4; 5-FESTENR-6 GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 17/975-1 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2003/7/1/32 Avsender Bjørnulf Schanche 1-MATRIKKEL-2003/7/1/32; Tinglysning av feste 2003/7/1/32 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-7; 5-FESTENR-32 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/976-1 Sakstittel Dok.dato Etablering av natursti/jegerprøveløype Avsender Alta Jeger Og Fiskerforening 1-ARKIVKODE-751.2; Etablering av natursti/jegerprøveløype 2-KOMMUNE-2012; 3-MATRIKKEL-2012/25/; 4-GNR-25; 5-BNR- Arkivsak/doknr. 17/65-5 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering Kreta friområde - Alta Avsender Alta 1-ARKIVKODE-414.2; 2-MATRIKKEL-2012/15/49/0; Melding om vedtatt reguleringsplan - Kreta Friluftsområde 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-15; 5-BNR-49; GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Sør-Varanger - Spurven (3 uttak) Avsender Direktoratet for mineralforvaltning 1-ARKIVKODE-521.2; 2-MATRIKKEL-2030/16/1/0; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-16; Registrering av bergteknisk ansvarlig for Spurven 2 i Sør-Varanger

9 Side 9 NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Vadsø - Paddeby Avsender Finnmark Fylkes 1-ARKIVKODE-521.1; 2-MATRIKKEL-2003/6/1/0; Uttalelse vedr utvidelse av massetak i Paddeby gnr 6/1 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-6; NR-9002 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/965-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til NRLs 70-årsjubileum Avsender NRL 1-ARKIVKODE-141; 2-PROSJEKT ; Søknad om Støtte til NRLs 70 års jubileum og landsmøte 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 17/965-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om støtte til NRLs 70-årsjubileum Mottaker Ellinor Marita Jåma 1-ARKIVKODE-141; 2-PROSJEKT ; Søknad om Støtte til NRLs 70 års jubileum og landsmøte 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 17/938-3 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Gamvik JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling - Gamvik JFF UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/938-4 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Nesseby HJFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Nesseby HJFF UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/938-5 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Kvalsund Sportsfiske laksevassdrag for 2017

10 Side 10 1-ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Kvalsundelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/938-6 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Russelva laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Russelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/938-7 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Berlevåg JFF laksevassdrag for ARKIVKODE fiskeregler Berlevåg JFF UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/938-8 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Trond Marth laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Grense Jakobselv UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skillemoen næringsområde - industriområde - Avsender Alta Utbygging 1-ARKIVKODE-415.2; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; Melding om vedtak - Ekspropriasjon Skillemo industriområde 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gjennomgang og opprydding av Mottaker Porsanger Kommune landbrukskontrakter 1-ARKIVKODE Status - festekontrakter for landbruksjord GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Snekkernes i Porsanger Mottaker Porsanger Kommune

11 Side 11 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2020/9/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-9; ; NR-9015 GRUNN-TEAM ØST- Rekvisisjon oppmåling hyttetomt - Snekkernes - Porsanger /9/1/0 Arkivsak/doknr. 17/933-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /5/1/7 Mottaker Svanhild Jensen 1-MATRIKKEL-2014/5/1/7; 2-KOMMUNE-2014; Overføring av festerett - godkjent skjøte til tinglysing /5/1/7 3-GNR-5; 5-FESTENR-7 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Utbedring av barkmarksløype 1 i Vadsø Avsender Vadsø Kommune 1-ARKIVKODE-752.2; Tillatelse til utbedring av barmarksløype 1 2-KOMMUNE-2003 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/614-5 Sakstittel Dok.dato Innløsning av feste 2025/15/126 Avsender Hege Skjåvik 1-ARKIVKODE-411.2; Akseptert av tilbud 2-MATRIKKEL-2025/15/126/0; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-15; 5-BNR-126; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 17/722-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste på 2025/34/95 i Tana Avsender Jelti's Melk og Kjøtt DA 1-MATRIKKEL-2025/34/95; Signert tilbudsbrev 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-34; 4-BNR-95 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/778-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2003/13/474

12 Side 12 Avsender Torbjörn Möller 1-MATRIKKEL-2003/13/1/0; 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-13; 5-FESTENR- GRUNN- -MAK Tilleggsopplysninger Arkivsak/doknr. 17/874-4 Sakstittel Dok.dato Retting i matrikkelen for 2025/7/107 Avsender Tana 1-MATRIKKEL-2025/7/107/0; 2-KOMMUNE-2025; Underretting - retting av grenser i matrikkelen 2025/7/107 3-GNR-7; 4-BNR-107; 5-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/614-6 Sakstittel Dok.dato Innløsning av feste 2025/15/126 Mottaker Hege Skjåvik 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2025/15/126/0; Kjøpekontrakt og skjøte til signatur og retur /15/126/0 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-15; 5-BNR-126; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 17/722-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste på 2025/34/95 i Tana Mottaker Jelti's Kjøtt og Melk DA 1-MATRIKKEL-2025/34/95; Festekontrakt til signatur og retur /34/95/0 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-34; 4-BNR-95 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tomt for hytte under gnr. 47/1 ved Kvitevika - Mottaker Solbjørg Ellinor Olsen Alta 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2012/47/15/0; 3-KOMMUNE-2012; Minner om saken - tilbudsbrev - Nytt punktfeste for fritidsbolig - Kviby - Alta - Gnr 47 Bnr 1 4-GNR-47; 5-BNR-15;

13 Side 13 Arkivsak/doknr. 17/942-2 Sakstittel Dok.dato Registrering av overført festerett /9/1/347 Mottaker Berit Marie Lise Eira 1-MATRIKKEL-2021/9/1/347; 2-KOMMUNE-2021; Overføring - registrering av overført festerett /9/1/347 3-GNR-9; 5-FESTENR-347 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/594-4 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse - kjøring av tråkkemaskin Mottaker Alta over eiendom - Alta 1-ARKIVKODE-752.1; 2-KOMMUNE-2012 Utstatt betalingsfrist - betaling av behandlingsgebyr Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring - uttak av fjell- og naturmasser - Store Avsender Måsøy komune Måsevann 1-ARKIVKODE-521.1; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 17/943-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /36/1/36 Mottaker Advokat Hegg & Co 1-MATRIKKEL-2025/36/1/36; 2-KOMMUNE-2025; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /36/1/36 3-GNR-36; 5-FESTENR-36 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 12/1/72 i kautokeino Avsender Kjell Viggo Pedersen 2-MATRIKKEL-2011/12/1/72; 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-12; 72 Tinglysning av feste 2011/12/1/72

14 Side 14 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 17/604-5 Sakstittel Dok.dato Utbygging av nettstasjon med lavspentanlegg - Avsender Varanger Kraftnett AS Gandvik i Nesseby 1-ARKIVKODE-462.1; Underskrevet erklæring 2027/2/1/ MATRIKKEL-2027/2/1/0; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-2; NR-9010 Arkivsak/doknr. 17/977-1 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/35/1/111 Avsender Aleksander Yngve Pedersen 1-MATRIKKEL-2012/35/1/111; Overføring av feste 2012/35/1/111 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; 5-FESTENR-111 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/912-2 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til plassering utstyr og Mottaker Netel AS materiell - modernisering av Telenor sitt mobilnett - Kolvik veikryss 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2020; Grunneiers tillatelse - Tillatelse til plassering av utstyr og materiell /7/1/0 3-MATRIKKEL-2020/7/1/0; 4-GNR-7; 5-BNR-1 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/618-4 Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2003/7/1/96 Avsender Vadsø 1-MATRIKKEL-2003/7/1/96; Matrikkelbrev 2003/7/1/96 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-7; 5-FESTENR-96 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Varsel om planoppstart - E6 Nyelv bru med Mottaker Statens vegvesen tilstøtende veger - Nesseby

15 Side 15 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JER Kjøpekontrakt /3/1 og 2027/4/1 - E6 Nyelv Oddajohka bru med tilstøtende veger Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Statens kartverk Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-442.1; Til tinglysing - Festekontrakt /32/1/202 2-MATRIKKEL-2030/32/1/202; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-32; 202 Arkivsak/doknr. 17/978-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse etter hundelovens Avsender Vest-Finnmark Fuglehundklubb 8 1-ARKIVKODE-741.1; 2-KOMMUNE-2011 Søknad om grunneiers tillatelse etter hundelovens 8 Arkivsak/doknr. 17/979-1 Sakstittel Dok.dato Informasjon om sanering og riving av to Avsender Forsvarsbygg tankanlegg 2020/16/1 og 439 ved Banak flystasjon og Lakselv lufthavn 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2020/16/1; 6-KOMMUNE-2020; Informasjon om sanering og riving av to tankanlegg 2020/16/1 og 439 ved Banak flystasjon og Lakselv lufthavn 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/716-3 Sakstittel Dok.dato Reguleringsplan Sandnes Gravlund Avsender Asplan Viak AS 1-ARKIVKODE-415.0; 2-MATRIKKEL-; Høring - søknad om midlertidig anleggsvei til Sandnes gravlund 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-;

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 17/422-3 Sakstittel Dok.dato Høring - Plassering av eiendom 2019/18/11 Avsender Nordkapp 1-MATRIKKEL-2019/18/11/0; 2-KOMMUNE-2019; Plassering av eiendom 18/11 - rekvisisjon av oppmålingsforretning 3-GNR-18; 4-BNR-11 Arkivsak/doknr. 17/773-5 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2023/3/1/175 Avsender Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2023/3/1/175; Slettet festekontrakt 2023/3/1/175 2-KOMMUNE-2023; 3-GNR-3; 5-FESTENR-175 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/619-6 Sakstittel Dok.dato Ny festekontrakt for 2003/14/1/4 i Storskog - Avsender Vadsø Vadsø 1-ARKIVKODE-442.1; Matrikkelbrev 2003/14/1/4 2-KOMMUNE-2003; 3-MATRIKKEL-2003/14/1/4; 4-GNR-14; 4 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/951-2 Sakstittel Dok.dato Høring - bygging av landgang og flytebrygge - Mottaker Kvalsund 2017/8/400/0 Neverfjord - Kvalsund 1-ARKIVKODE-471.3; 2-KOMMUNE-2017 Uttalelse - bygging av landgang og flytebrygge /8/400/0 Neverfjord - Kvalsund Arkivsak/doknr. 17/955-2 Sakstittel Dok.dato Veiing av elg 2017 Mottaker *** 1-ARKIVKODE Takk for samarbeid - elgveiing UTMARK- -AIM Skjermet Arkivsak/doknr. 17/938-9 Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Børselv JFF laksevassdrag for 2017

17 Side 17 1-ARKIVKODE Fiskeregler Børselv UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Kunes JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Storelva på Kunes UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Sør-Varanger JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler 2017 Klokkerelv UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Kvalsund Sportsfiske laksevassdrag for ARKIVKODE Fiske og Ordensregler Kvalsund elva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Langfjordbotn JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Bognelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Sør-Varanger JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Munkelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Sør-Varanger JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Karpelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Sør-Varanger JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Sonekart Klokkerelv

18 Side 18 UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Kåfjord JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Mathiselva og UTMARK- -SCH Botnelva Arkivsak/doknr. 17/980-1 Sakstittel Dok.dato Tilgang til fiske på FeFo eiendom og eiendommen Avsender Trond Paulsen Gjøkenes øvre 20/22, Porsanger 1-ARKIVKODE-732.2; 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; Stenging av fefo-grunn for allmennhetens adgang til fiske etter laks i Lakselva, Porsanger. 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-20; 5-BNR-1 UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/980-2 Sakstittel Dok.dato Tilgang til fiske på FeFo eiendom og eiendommen Avsender Trond Paulsen Gjøkenes øvre 20/22, Porsanger 1-ARKIVKODE-732.2; Kart - Stengt for allmennheten i Lakselva 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-20; 5-BNR-1 UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/980-3 Sakstittel Dok.dato Tilgang til fiske på FeFo eiendom og eiendommen Mottaker Trond Paulsen Gjøkenes øvre 20/22, Porsanger 1-ARKIVKODE-732.2; 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; Bekreftelse på FeFo grunn - skal ikke være stengt for allmennheten - Lakselva 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-20; 5-BNR-1 UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/980-4 Sakstittel Dok.dato Tilgang til fiske på FeFo eiendom og eiendommen Mottaker Lakselv grunneierforening; Gjøkenes øvre 20/22, Porsanger Trond Paulsen 1-ARKIVKODE-732.2; 2-MATRIKKEL-2020/20/1/0; Fiske på FeFo grunn i forbindelse med eiendommene 20/22 og 15/23, 69 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-20; 5-BNR-1 UTMARK- -SCH

19 Side 19 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Talvik JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler Halselv-vassdraget UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Vardø SPJF 1-ARKIVKODE regnskap og årsmelding fra Vardø Sportsfisker og UTMARK- -SCH Jegerforening Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Underskrevet avtale om erverv av rettigheter FEFOADV- -HAA adkomst, bruk av vei og areal Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Underskrevet avtale om grunnavståelse FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Underskrevet avtale om grunnavståelse FEFOADV- -HAA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato kv Balsfjord - Hammerfest - 420kv Kraftlinje Avsender Statnett - Balsfjord til Skaidi 1-ARKIVKODE Underskrevet avtale om erverv av rettigheter FEFOADV- -HAA adkomst, bruk av vei og areal Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Salg av eiendom Mottaker ***

20 Side ***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***; 5--***-*** FEFOADV- -CDA Skjermet Spørsmål om tillatelse iht veiloven kap V Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skillemoen næringsområde - industriområde - Avsender Alta Utbygging 1-ARKIVKODE-415.2; 2-MATRIKKEL-2012/24/1/0; Skillemo industriområde - samtykke til forhåndstiltredelse 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-24; GRUNN- -SPA Arkivsak/doknr. 17/279-7 Sakstittel Dok.dato Utstedelse av ny festekontrakt /31/1/29 Mottaker Porsanger Kommune 1-MATRIKKEL-2020/31/1/29; 2-KOMMUNE-2020; Tinglysing av eksistrende festegrunn /31/1/29 3-GNR-31; 5-FESTENR-29 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/368-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om oppføringstillatelse til gapahuker ved Mottaker Edel M.Gaino Avdingieddi og Ráhpescorujávri ved Láhpoluoppal /19/1/0 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2011/19/1/0; Ber om mer informasjon - klage på gapahuker bygget av Lahpoluobbal gilisearvi 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-19; 7-BNR-1; 8-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/981-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 2020/21/1 i Porsanger Avsender Mia Bråthen Pedersen

21 Side 21 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; 3-GNR-2020; 4-BNR-21; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/2020/21/1 GRUNN-TEAM ØST- Søknad om boligtomt 2020/21/1 i Porsanger Arkivsak/doknr. 17/982-1 Sakstittel Dok.dato Forespørsel feste eiendom i Skavika Avsender Snefjord Småbåtforening 1-ARKIVKODE-471.3; Forespørsel feste eiendom i Skavika 2-MATRIKKEL-2018/4/1; 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-4; Arkivsak/doknr. 17/944-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /12/257/0 Mottaker Advokat Hegg & Co 1-MATRIKKEL-2025/12/257/0; 2-KOMMUNE-2025; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /12/257/0 3-GNR-12; 4-BNR-257 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/983-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Hamnbuktveien - Avsender Mia Bråthen Pedersen Porsanger 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2020/21/1; Søknad om boligtomt - Hamnbuktveien - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-21; Arkivsak/doknr. 17/907-2 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til stall og luftegård i Karasjok Mottaker Nils Rune Moeng 1-ARKIVKODE-471.1; Festekontrakt til signatur og retur /24/39/0 2-MATRIKKEL-2021/24/39/0; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-24; 5-BNR-39; 7-FESTENR-

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 17/930-3 Sakstittel Dok.dato Vei til hyttetomt 2030/32/1/202 - Sør-Varanger Mottaker Reinbeitedistrikt ARKIVKODE-461.2; 2-MATRIKKEL-2030/32/1/202; Høring: Søknad om tillatelse til etablering av vei til gnr 32/1/202 - Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-32; 202 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 17/775-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt på 2022/14/1 i Lebesby Avsender Lebesby 1-ARKIVKODE-443.1; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2022/14/1/0; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-14; 7-FESTENR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Hyttetomt på 2012/44/1 i Alta Mottaker Rolf Kristian Isaksen 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2012/44/1/0; Tilbudsbrev - hyttetomt i Laukvik - Djupvika /44/1 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-44; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/945-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /20/1/4 Mottaker Kvalsund 1-MATRIKKEL-2017/20/1/4; 2-KOMMUNE-2017; Tinglysing av eksisterende festegrunn /20/1/4 3-GNR-20; 5-FESTENR-4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kontrakt for eksisterende hytte i Mottaker Mari-Ann Nilssen Rasjok - Nesseby

23 Side 23 1-ARKIVKODE-442.1; 2-KOMMUNE-2027; 3-MATRIKKEL-2027/11/1/23; 4-GNR-11; 23 GRUNN- -MAK Innvilget forlenget svarfrist Arkivsak/doknr. 17/846-2 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til å avholde Pasvikprøven Mottaker Sør-Varanger JFF 1-ARKIVKODE-741.1; Grunneiers tillatelse til å avholde Pasvikprøven 2-KOMMUNE-2030 Arkivsak/doknr. 17/835-2 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av festetomt 2018/4/1/34 Mottaker Monica Holst Olsen 1-MATRIKKEL-2018/4/1/34; 2-KOMMUNE-2018; Frasigelseserklæring til underskrift og retur - oppsigelse av festetomt 2018/4/1/34 3-GNR-4; 5-FESTENR-34 Arkivsak/doknr. 17/945-3 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /20/1/4 Mottaker Benjamin Pedersen og Therese Ellefsen 1-MATRIKKEL-2017/20/1/4; Festekontrakt til underskrift og retur /20/1/4 2-KOMMUNE-2017; 3-GNR-20; 5-FESTENR-4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/733-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om bålplass ved Damvann i Ropelv Mottaker Ropelv og Renøysund 2030/30/1 i Sør-Varanger Hytteforening 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2030/30/1; Tilbud om erklæring - Søknad om tillatelse til etablering av bålplass ved Damvann i Ropelv 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-30; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/888-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsareal 2003/12/57

24 Side 24 Mottaker Roy Søfting AS 1-ARKIVKODE-411.2; 11-GNR-12; 12-BNR-1; 13-KOMMUNE-2003; 14-MATRIKKEL-2003/12/1/0; 1 GRUNN- -MAK Midlertidig svar på søknad Arkivsak/doknr. 17/986-1 Sakstittel Dok.dato Kjøp av tilleggsareal /12/110 i Vadsø Mottaker Vidar Johnsen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2003/12/110/0; Tilbud om kjøp av tilleggsareal til 2003/12/110 i Vadsø 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-12; 5-BNR-110; GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert teknisk anlegg på Prestøyfjellet ved Avsender Sør-Varanger Kirkenes 1-ARKIVKODE-412.4; Melding om vedtak - senderanlegg 26/1 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Krav om jordskifte Helligskogen - 28/3 og 28/5 Avsender Finnmark jordskifterett mot 28/1 i Karasjok 1-ARKIVKODE-412.1; Oversendingsbrev 2-KOMMUNE-2021 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2012/57/1/6 Avsender Laila Eriksen 1-ARKIVKODE-; Oversendelse av fullmakter 2-MATRIKKEL-2012/57/1/6; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-57; 6 GRUNN- -BLW

25 Side 25 Arkivsak/doknr. 17/987-1 Sakstittel Dok.dato Plassering av eiendom 2019/18/3 og 2019/18/10 Avsender Nordkapp 1-ARKIVKODE-; Plassering av eiendom 2019/18/3 og 2019/18/10 2-MATRIKKEL-2019/18/3/0; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-18; 5-BNR-3; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 2020/31/1 Avsender Knut Roger Hanssen 1-ARKIVKODE-443.1; Underskrevet festekontrakt 2020/31/1/57 2-MATRIKKEL-2020/31/1/57; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-31; 57 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/573-5 Sakstittel Dok.dato Forlengelse av festekontrakt 2012/35/1/6 Avsender Tverrelvdalen Idrettslag 1-MATRIKKEL-2012/35/1/6; Underskrevet festekontrakt 2012/35/1/6 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; 5-FESTENR-6 Arkivsak/doknr. 17/894-4 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/4/1/113 Avsender Steinar Solberg/Laila Tolk Solberg 1-MATRIKKEL-2017/4/1/113; Underskrevet festekontrakt 2017/4/1/113 2-KOMMUNE-2017; 3-GNR-4; 5-FESTENR-113 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/576-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/8/1/48 Avsender Jan-Steve Hellander/Anja Karin

26 Side 26 Hellander 1-MATRIKKEL-2003/8/1/48; 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-8; 5-FESTENR-48 GRUNN- -HRK Underskrevet festekontrakt 2003/8/1/48 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av ny gjeterhytte 2020/13/1/6 Avsender Anna Ravna Gaup 1-MATRIKKEL-2020/13/1/6; 2-KOMMUNE-2020; Underskrevet erklæring for gjeterhytte 2020/13/1/6 3-GNR-13; 5-FESTENR-6 Arkivsak/doknr. 17/778-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2003/13/474 Avsender Ekkerøy bygdelag 1-MATRIKKEL-2003/13/1/0; Høringsuttalelse 2-KOMMUNE-2003; 3-GNR-13; 5-FESTENR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/743-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/8/1/16 - tilbud om feste Avsender Anne Merete Gaup og Tom Hætta 2011/8/1/24 1-MATRIKKEL-2011/8/1/16; Underskrevet tilbudsbrev 2-KOMMUNE-2011; 3-GNR-8; 5-FESTENR-16 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/905-4 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til 2021/21/1/52 og 2021/21/294 i Avsender Arne Graven og Ole Bartnes Karasjok 1-MATRIKKEL-2021/21/1/52; Underskrevet tilbudsbrev 2-KOMMUNE-2021; 3-GNR-21; 5-FESTENR-52

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 17/946-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /4/1/168 Mottaker EiendomsMegler 1 Nord-Norge 1-MATRIKKEL-2017/4/1/168; 2-KOMMUNE-2017; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /4/1/168 3-GNR-4; 5-FESTENR-168 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av garasjetomt - tildligere Syd-Varanger Mottaker Harald Aronsen grunn 2030/23/293/5 1-MATRIKKEL-2030/23/323/0; Tinglyst skjøte 2030/23/323 til utlevering 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-23; 4-BNR-323 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til landbruk fra eiendommen Mottaker Peter Wilmann Bech 2012/15/25 1-MATRIKKEL-2012/15/25; Tinglyst festekontrakt 2012/15/178/0 til utlevering 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-15; 4-BNR-25; 5-MATRIKKEL-2012/15/178; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-15; 8-BNR-178 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/70-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt - Avzi - Kautokeino Mottaker D-30B Midtre Sone 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-; Til uttalelse: Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert basestasjon på Prestfjellet Avsender Sør-Varanger

28 Side 28 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Melding om vedtak - 26/1 Prestefjellet Arkivsak/doknr. 17/988-1 Sakstittel Dok.dato Oppsetting av varmgarasje for bedriftens traktor Avsender Kapro AS og biler 2021/9/1 i Karasjok 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2021/9/1; Oppsetting av varmgarasje for bedriftens traktor og biler 2021/9/1 i Karasjok 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/156-5 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til merke turløype fra Avsender Saarela vel Stabbursnes til Lakselv - Porsanger 1-ARKIVKODE-751.2; Underskrevet erklæring 2-MATRIKKEL-2020/15/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-15; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- Arkivsak/doknr. 17/985-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om hugging av tre - Avsender Kvalsund prøveprosjekt/brøytestikker 1-ARKIVKODE-651.2; 10-MATRIKKEL-; Søknad om hugging av tre - prøveprosjekt/brøytestikker 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Karasjok - Dilljohka Avsender Direktoratet for mineralforvaltning

29 Side 29 1-ARKIVKODE-521.2; 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-; 5-BNR-; NÆRING- -KAP Dilljohka massetak - spørsmål og ønske om informasjon i samband med planer om å overføre driftsavtalen til private Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Eiby JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling, Eibyelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Yttre Loppa JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og retningslinjer Sør-Tverrfjord- og UTMARK- -SCH Sandlandsvassdraga Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Fiskeregler og soneinndelig i forpakta Avsender Vestre Porsanger JFF laksevassdrag for ARKIVKODE Fiskeregler og soneinndeling Yttre Billefjordelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender *** 1-ARKIVKODE-412.1; Beramming av rettsmøte - Tårnetveien 2-KOMMUNE-2030 FEFOADV- -CDA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 17/332-7 Sakstittel Dok.dato Søknad om vei til 2011/15/27 i Kautokeino Mottaker Lars Johan Larsen Sara; Tor Birger Seppola; Egil Thomassen 1-ARKIVKODE-461.2; 2-MATRIKKEL-2011/15/27; FeFo ber om ny søknad og uttalelser - søknad om vei til 2011/15/27 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-15; 5-BNR-27 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Boligtomt på 2021/18/1/17 i Mottaker Dag Nedrejord Karasjok

30 Side 30 1-ARKIVKODE-411.1; 2-MATRIKKEL-2021/18/1/17; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-18; 17 GRUNN-TEAM VEST- Tilbudsbrev - boligtomt 2021/18/1/17 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato E69 Ny Skarvbergtunnel - Porsanger Mottaker Repvåg Kraftlag 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-2020/1/1; Tilbud om festeavtale for tomt til ny trafostasjon ved Fløytvika /1/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-1; ; NR-9002 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/608-4 Sakstittel Dok.dato Kontraktløst byggverk v/elgvannet i Alta Mottaker Alta 1-ARKIVKODE-412.4; Behandling etter plan- og bygningsloven 2-MATRIKKEL-2012/23/1/0; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; ; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato E69 Ny Skarvbergtunnel - Porsanger Mottaker Repvåg kraftlag 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-2020/1/1; 3-KOMMUNE-2020; Tilbud om utvidet grunneiererklæring - oppgradering av høyspentlinje ved Fløytvika /1/1 - Porsanger 4-GNR-1; ; NR-9002 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/884-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om flytebrygge 2019/10/1/2 Mottaker Marie Dohrner

31 Side 31 1-MATRIKKEL-2019/10/1/2; 2-KOMMUNE-2019; 3-GNR-10; 4-BNR-1 GRUNN-TEAM VEST- Tilbud om grunneiererklæring for rett til flytebrygge ved 2019/10/1/2 i Nordkapp Arkivsak/doknr. 17/892-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/19/1/3 Mottaker Hans Kristian Kjeldsberg 1-MATRIKKEL-2012/19/1/3; Ber om redegjørelse av festeforhold 2012/19/1/3 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-19; 5-FESTENR-3 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/989-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om lavere festeavgift - hyttetomt i Avsender Liss Ulriksen Johansen Skoganvarre - gnr 26/43 - Porsanger 1-ARKIVKODE-442.9; 10-MATRIKKEL-2020/26/43; Festeavgift - hyttetomt i Skoganvarre - gnr 26/43 - Porsanger 6-KOMMUNE-2020; 7-GNR-26; 8-BNR-43 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/947-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /2/1/101 Mottaker Christoffer Slapø Nyheim 1-MATRIKKEL-2028/2/1/101; 2-KOMMUNE-2028; Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /2/1/101 3-GNR-2; 5-FESTENR-101 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/619-7 Sakstittel Dok.dato Ny festekontrakt for 2003/14/1/4 i Storskog - Mottaker Statens kartverk Vadsø 1-ARKIVKODE-442.1; Festekontrakt til tinglysing /14/1/4 2-KOMMUNE-2003; 3-MATRIKKEL-2003/14/1/4; 4-GNR-14; 4 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/775-5 Sakstittel

32 Side 32 Dok.dato Søknad om nausttomt på 2022/14/1 i Lebesby Mottaker Jim Fjelldal 1-ARKIVKODE-443.1; Tilbud om festekontrakt for naust /14/1 2-MATRIKKEL-2022/14/1/0; 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-14; 7-FESTENR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 17/849-5 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/30/1/19 Mottaker Ole Morten Indbjør 1-MATRIKKEL-2030/30/1/19; 2-KOMMUNE-2030; Overføring av festerett - godkjent skjøte og festekontrakt til tinglysing /30/1/19 3-GNR-30; 5-FESTENR-19 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato E69 Ny Skarvbergtunnel - Porsanger Avsender Repvåg Kraftlag 1-ARKIVKODE-461.1; 2-MATRIKKEL-2020/1/1; Tilbudsaksept - tomt for ny trafostasjon ved Fløytvika gnr 1/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-1; ; NR-9002 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/952-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av festerett /9/1/100 Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 1-MATRIKKEL-2021/9/1/100; 2-KOMMUNE-2021; 3-GNR-9; 5-FESTENR-100 GRUNN- -HRK Overføring av festerett - godkjent skjøte til utlevering /9/1/100 Arkivsak/doknr. 17/913-3 Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til å sette opp Avsender Norsk institutt for bioøkonomi hårfeller i Nesseby NIBIO 1-ARKIVKODE-741.9; 2-KOMMUNE-2027 Endring av grunneiers tillatelse til å sette opp hårfeller i Nesseby

33 Side 33 Arkivsak/doknr. 17/712-4 Sakstittel Dok.dato Sieiddáguoika olguguovlu / Seidastryket Avsender Tana friluftsområde 1-ARKIVKODE-415.0; 2-MATRIKKEL-2025/36/152/0; Underskrevet kjøpekontrakt for 36/152 og 36/153 fremtidig salg av deler av 37/1 i Tana 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-36; 5-BNR-152; Arkivsak/doknr. 17/992-1 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/13/1/2 Avsender Gatejuristen Tromsø 1-ARKIVKODE-; Overføring av feste 2002/13/1/2 2-MATRIKKEL-2002/13/1/2; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-13; 7-BNR-1; 8-FESTENR-2 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/773-6 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2023/3/1/175 Mottaker Gamvik 1-MATRIKKEL-2023/3/1/175; Ber om sletting av matrikkelenhet /3/1/175 2-KOMMUNE-2023; 3-GNR-3; 5-FESTENR-175 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/7/413 Mottaker Einar Andersen 1-MATRIKKEL-2020/7/413/0; 2-KOMMUNE-2020; Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur /7/413 - Porsanger 3-GNR-7; 4-BNR-413 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 17/993-1 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt Høybukt øst - Sør-Varanger Avsender Devold Gunvor Olaug

34 Side 34 1-ARKIVKODE-442.1; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Søknad om hyttetomt Høybukt øst - Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 17/994-1 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2022/25/1/24 Avsender roger johan iversen 1-ARKIVKODE-; Oppsigelse av feste 2022/25/1/24 10-MATRIKKEL-2022/25/1/24; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-25; 8-BNR-1; 9-FESTENR-24 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert sjå/uthus i Vestre Jakobselv Avsender Vadsø 1-ARKIVKODE-412.4; Retur av søknad om tillatelse 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-; 5-BNR-; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 17/573-6 Sakstittel Dok.dato Forlengelse av festekontrakt 2012/35/1/6 Mottaker Statens kartverk 1-MATRIKKEL-2012/35/1/6; Festekontrakt til tinglysing /35/1/6 2-KOMMUNE-2012; 3-GNR-35; 5-FESTENR-6 Arkivsak/doknr. 17/959-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/7/1/73 Mottaker Veronica C. Tauselv

35 Side 35 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2019/7/1/73; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-7; 7-BNR-1; 8-FESTENR-73 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /7/1/73 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om overtakelse av festetomt - Landbruk Avsender Statens kartverk 2025/10/1/4 - Tana 1-ARKIVKODE-421.1; Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 2-MATRIKKEL-2025/10/1/4; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 4; 7-PROSJEKT ; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 17/728-6 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til å plassere en Avsender Hans Terje Johnsen gjeter/næringshytte på 2025/10/1 i Tana 1-ARKIVKODE-445.1; Klage - Landbruksfaglig vurdering 2-MATRIKKEL-2025/10/1; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/922-3 Sakstittel Dok.dato Etablering av midlertidig depot - Ytre Sortvik - Mottaker Varanger KraftEntreprenør AS Porsanger 1-ARKIVKODE-462.1; Ny tillatelse Ytre Sortvik 2-MATRIKKEL-2020/1/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-1; 5-BNR-1 GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 17/995-1 Sakstittel Dok.dato Smalford hyttefelt- Omadressering fra Avsender Tana matrikkeladresse til veiadresse

36 Side 36 1-ARKIVKODE-416.1; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Smalford hyttefelt- Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Arkivsak/doknr. 17/970-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/3/1/53 Mottaker Chris Robin Pettersen 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/3/1/53; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /3/1/53 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-3; 7-BNR-1; 8-FESTENR-53 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/996-1 Sakstittel Dok.dato Tinglysing av festegrunn /23/1/11 Avsender Ole Marius Haugen 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-2017/23/1/11; Festekontrakt/tinglysning av Gnr 23 Bnr 1 Fnr 11 Kvalsund. 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2017; 7-GNR-23; 8-BNR-1; 9-FESTENR-11 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 17/998-1 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/43/1/18 Avsender Hegg & Co AS 1-ARKIVKODE-; Overføring av feste 2012/43/1/18 2-MATRIKKEL-2012/43/1/18; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-43; 7-BNR-1; 8-FESTENR-18 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Tildeling av boligtomt 2025/12/256 Avsender Tana

37 Side 37 1-MATRIKKEL-2025/12/256/0; 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-12; 4-BNR-256; 5-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Matrikkelbrev for eiendom 2025/12/256 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt på 2022/14/1 i Lebesby Avsender odd egil solheim 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2022/14/1; Søknad om nausttomt på 2022/14/1 i Lebesby 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-14; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/728-7 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til å plassere en Avsender Tana gjeter/næringshytte på 2025/10/1 i Tana 1-ARKIVKODE-445.1; Svar på klage - landbruksfaglig vurdering 2-MATRIKKEL-2025/10/1; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 5-BNR-1 Arkivsak/doknr. 17/956-2 Sakstittel Dok.dato Utgått opsjonsavtale - forekomst av gabbro - Mottaker Scandi Eiendom & Consulting AS Skipperneset i Hasvik 1-ARKIVKODE-511.1; 2-MATRIKKEL-2015/16/1/0; Utgått opsjonsavtale - Skipperneset i Hasvik 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-1 NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Nytt hovedkontor - Lakselv - Avsender Aranica AS Finnmarkseiendommen 1-ARKIVKODE-03; 2-MATRIKKEL-2020/17/64/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-64; 6-PROSJEKT ; 7-PRODUKT-99; 8-PROSJAVD-400 Konsulentavtale - hurtiglader for elbiler

38 Side 38 STAB- -JLL Skjermet Arkivsak/doknr. 17/689-2 Sakstittel Dok.dato Skuddpremie på rødrev - Kautokeino Mottaker Kautokeino 1-ARKIVKODE-712.9; Tilsvar skuddpremie Kautokeino 2-KOMMUNE-2011; 3-PROSJEKT ; 4-PRODUKT-12; 5-PROSJAVD-500 UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 15/587-3 Sakstittel Dok.dato Varsel om 2.gangshøring av deler av den Avsender Finnmark fylkes regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark og grensevassdragene ( ) 1-ARKIVKODE-620; 2-GNR-; Endringer på vannforvaltningsplan med tilhørende tiltakstabell 3-BNR-; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-; 6-MATRIKKEL- UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Stabursnæs Søndre i Avsender *** Porsanger 1--***-***; Forkynning av dom 2--***-*** FEFOADV- -CDA Offl. 18 Arkivsak/doknr. 17/935-2 Sakstittel Dok.dato Feste til bolig /2/1 i Vadsø Mottaker Sander Jakola 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2003/2/1; Krav om behandlingsgebyr - Søknad om feste til bolig /2/1 i Vadsø 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-2; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Snekkernes i Porsanger Mottaker Porsanger Kommune

39 Side 39 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2020/9/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-9; ; NR-9015 GRUNN-TEAM ØST- Endret plassering - Alternativ A - Hyttetomt Snekkernes Arkivsak/doknr. 17/902-2 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Rivarbukt hytteområde - Mottaker Sivilingeniør Ole Hammari AS Langfjorden - Alta 1-ARKIVKODE-416.1; 2-KOMMUNE-2012 Innspill til oppstart av detaljregulering for Rivarbukt hytteområde - Alta Arkivsak/doknr. 17/923-2 Sakstittel Dok.dato Parkeringplass og vei til hytte /31/1/12 i Mottaker Unni Helmine Larsen Chappiljok - Porsanger 1-ARKIVKODE-461.0; 2-MATRIKKEL-2020/31/1; 3-KOMMUNE-2020; Krav om ytterligere informasjon - parkeringplass og vei til hytte /31/1/12 i Chappiljok - Porsanger 4-GNR-31; Arkivsak/doknr. 17/968-2 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/9/119 Mottaker Josef Vedhugnes 1-ARKIVKODE-; Søknad om kjøp 2020/9/119 - avslag 2-MATRIKKEL-2020/9/119/0; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-9; 7-BNR-119; 8-FESTENR- Arkivsak/doknr. 17/874-5 Sakstittel Dok.dato Retting i matrikkelen for 2025/7/107 Mottaker Lioudmila Holm 1-MATRIKKEL-2025/7/107/0; Søknad om lavere festeavgift 2025/7/107 2-KOMMUNE-2025; 3-GNR-7; 4-BNR-107; 5-FESTENR-

40 Side 40 Arkivsak/doknr. 17/998-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/43/1/18 Mottaker Hegg & Co AS 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/43/1/18; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /43/1/18 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-43; 7-BNR-1; 8-FESTENR-18 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 17/713-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om areal til turistvirksomhet ved Avsender Glød Explorer AS Åkergjerde ved Altaelva 1-ARKIVKODE-451.2; Søknad om opsjon - Nisselandsby Altadalen 2-MATRIKKEL-; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-; 5-BNR-; Arkivsak/doknr. 17/973-2 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/42/1/64 Mottaker EiendomsMegler 1 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/42/1/64; 3-SEKSJONSNR-; NR-; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-42; 7-BNR-1; 8-FESTENR-64 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /42/1/64 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tomt til eksisterende bygg 2020/17/1 Mottaker Porsanger 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2020/17/1; Svar til melding om vedtak - fradeling av tomt for Lillebokiosken /17/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; GRUNN- -JEJ

41 Side 41 Arkivsak/doknr. 17/447-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om feste /34/28 i Alta Mottaker Alta 1-GNR-34; Til behandling etter plan- og bygningsloven 2-BNR-25; 3-KOMMUNE-2012; 4-MATRIKKEL-2012/34/25 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av ny gjeterhytte 2020/13/1/6 Mottaker Anna Ravna Gaup 1-MATRIKKEL-2020/13/1/6; 2-KOMMUNE-2020; Erklæring for gjeterhytte i retur pga manglende underskrifter /13/1/6 3-GNR-13; 5-FESTENR-6 Arkivsak/doknr. 17/928-2 Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til 2012/29/375 i Alta Mottaker Andreas Haldorsen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/29/375; Tilbud på tilleggsareal til 2012/29/375 i Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-29; 5-BNR-375; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på Mottaker Stiftelsen Utleieboliger i Alta 2012/28/1/14 i Alta 1-ARKIVKODE-411.2; Tinglyst skjøte /28/296 til utlevering 2-KOMMUNE-2012; 3-MATRIKKEL-2012/28/1/14; 4-GNR-28; 14; 7-MATRIKKEL-2012/28/296/0; 8-GNR-28; 9-BNR-296 Arkivsak/doknr. 17/ Sakstittel Dok.dato Vaggeveien - Grunnbrudd/Ras på 2/1 i Avsender Sør-Varanger Bugøyfjord

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/1099-3 Sakstittel Dok.dato 30.06.2017 Feste til boligtomt - 2019/8/168 i Nordkapp Avsender Eirik Flæthe Granaas 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2019/8/168; Underskrevet aksept

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00159-15 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018- 2019 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer