OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010"

Transkript

1 06/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 09/ i Datert: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/ Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Fra: DnBNOR Eiendom AS Sak: Overføring 9/1/27 21 fra Svaleng Liv Astrid Kvammen til Paltto Torleif Ragnar Dok: Overføring 9/1/27 21 fra Svaleng Liv Astrid Kvammen til Paltto Torleif Ragnar Lnr: /10 09/ i Datert: Arkiv: Saksbeh: 213 / taa Sak: Leie av fallrett - Møllelva i Alta - Tinfos Dok: Retur av dokumenter Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: / JFE Fra: Pedersen Helge Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM FESTE Dok: Søknad om om feste 14/1/ Pedersen Helge Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: 511 Fra: Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement Saksbeh: 213 / TAA Sak: Høring - Forslag til endringer i forskrift til mineralloven og forslag til ny forskrift om kart over underjordsog dagbruddsanlegg - Høring Dok: Høring - Forslag til endringer i forskrift til mineralloven og forslag til ny forskrift om kart over underjordsog dagbruddsanlegg Lnr: /10 Dato Side 1

2 09/ i Datert: Fra: Bjerke Åse Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Minner om saken - krav om dekning av kostnarder Saksbeh: 214 / ING Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: jordskiftesak 12/2009 Fjellstrand i Porsanger kommune Dok: Prosesskriv - jordskiftesak 12/2009 Fjellstrand i Porsanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Fra: Hålogaland Lagmannsrett Saksbeh: 214 / ING Sak: GRENSEREGULERING AV BOLIGTOMT Dok: Forkynning av dom Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hammerfest Tingrett Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 10/1/ fra joakimsen bjarne/rystad veronica til gabriel elektro as Dok: Mottatt skifteattest Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Barlindhaug Eiendom AS Saksbeh: 214 / spa Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Kopi av epost til kommunen- ber om at arbeidet med fradeling starter umiddelbart Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Barlindhaug Eiendom AS Saksbeh: 214 / spa Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Mottatt utkast til reguleringsplanplan med konsekvensutreding - Hesseng Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 2

3 10/ Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Bygg- og oppmåling Sak: søknad om hyttetomt nr. 5 - Kuvann - Lebesby kommune - Svendsen Merete Dok: matrikkelbrev 20/1/32 22 Kuvann hyttefelt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Bygg- og oppmåling Sak: søknad om hyttetomt nr. 6 Kuvann hyttefelt - Knudsen Sverre Dok: matrikkelbrev 20/1/33 22 Kuvann hyttefelt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Bygg- og oppmåling Sak: Søknad om hyttetomt nr. 2 - Kuvann - Lebesby kommune - Boine Heidi M Dok: målebrev 20/1/30 22 Kuvann hyttefelt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Johansen Kjell Saksbeh: 214 / ing Sak: Søknad om kjøp av jordbrukseiendom Dok: Grensetvist og ulovlig gjerding på FeFo s eiendom Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Arkiv: 620 Fra: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Saksbeh: 214 / SPA Sak: Invitasjon til vannregionutvalget i Finnmark Dok: Invitasjon til vannregionutvalget i Finnmark Lnr: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Barlindhaug Eiendom AS Saksbeh: 214 / spa Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Ber om status - Førstevannslia Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 3

4 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Barlindhaug Eiendom AS Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Møter angående areal Skipsfjorden - Magerøya og Kirkenes - Hesseng Saksbeh: 214 / spa Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Barlindhaug Eiendom AS Saksbeh: 214 / spa Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Oppsummering - Bjørkheimkrysset/Tredjevannslia Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Nilsen Reidar Saksbeh: 214 / jer Sak: søknad om kjøp 16/ Dok: Forespørsel om nytt skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Mienna Inger Anne Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM Å FÅ FESTEKONTRAKT PÅ HYTTE VED SARVESJOHKA Dok: Betalt 3750,- Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: 415 Fra: Fiskebeck Prosjekt AS v/jens-åge Mikkola Saksbeh: 214 / JER Sak: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeide for eiendom 5/10 i Vagge Dok: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeide for eiendom 5/10 i Vagge Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ING Sak: Jordskiftesak 22/2009 Maze naturreservat Dok: Melding om utsatt rettsmøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / jer Sak: søknad om kjøp 16/ Dok: Skjøte 16/ til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 4

5 07/ i Datert: Arkiv: Fra: ONSEID KARI Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKN OM FESTE AV HYTTETOMT NR. 2 I KROKLIA HYTTEFELT PÅ SVARTNES Dok: Oppsigelse av festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /08 10/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Neiden & Omegn JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler sjøørretfiske for jenter - Neiden & Omegn JFF Dok: grønne midler sjøørretfiske for jenter - Neiden & Omegn JFF - rapport - arrangement i Bugøyfjord Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Neiden & Omegn JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler sjøørretfiske for jenter - Neiden & Omegn JFF Dok: søknad om grønne midler sjøørretfiske for jenter - Neiden & Omegn JFF - søknad om å få omfordele tildelte midler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Larsen Bernt J. Saksbeh: 214 / JFE Sak: Søknad om kjøp/bytte av eiendom - Porsanger kommune - Larsen Bernt J. Dok: Søknad om kjøp/bytte av eiendom - Porsanger kommune - Larsen Bernt J. Lnr: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Harby Stig Saksbeh: 214 / emd Sak: mulig utvidelse av øvre anárjohka nasjonalpark Dok: Høringsuttalelse til forslag om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Fra: Indre Finnmark Tingrett Saksbeh: 214 / ING Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Mottatt kjennelse fra tingretten Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om kjøp 22/ Stock Ann Dok: skjøte gnr 22/98 (30) til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 5

6 08/ Datert: Til: Adresseliste Sak: ADKOMST/VEITRASEE TIL 22/1/15 30 Dok: Invitasjon til befaring - ny dato Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Mienna Inger Anne Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM Å FÅ FESTEKONTRAKT PÅ HYTTE VED SARVESJOHKA Dok: Betalt 3750,- Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Saksbeh: 214 / blw Sak: søknad om feste 8/1/ Pedersen Isabelle M og Pedersen Roy-Are Dok: Retur av dokumenter - mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Sak: sletting av feste 32/1/8 22 Dok: Retur av dokumenter - mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om hyttetomt - Christiansen Inger Dok: Retur av dokumenter - mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / spa Sak: FORHANDLINGER/KJØP AV AREAL I FØRSTEVANNSLIA Dok: Vedrørende møte angående Førstevannslia - Forslag til ny dato Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Børselva JFF v/asgeir Samuelsen Sak: Skader i naturen forårsaket av ATV - Børselva Dok: Skader i naturen forårsaket av ATV - Børselva Lnr: /10 Dato Side 6

7 10/ i Datert: Fra: Fredriksen Simen Sak: Overføring 1/1/35 02 fra Fredriksen Simen til Hole Per Magnus Dok: Overføring 1/1/35 02 fra Fredriksen Simen til Hole Per Magnus Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Pedersen Svein Harald Saksbeh: 214 / blw Sak: søknad om feste 16/1/ Pedersen Svein Harald Dok: Etterlyser svar - søknad om hyttetomt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Oppsigelse av festekontrakt - landbruksareal - gnr 24 bnr Alta kommune Dok: Svar på forespørsel om bruk av festegrunn Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Saksbeh: 214 / ing Sak: oppsigelse av feste 30/1/ gisle stien Dok: Retur av dokumenter - mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 16/1/20 19 fra Bjerkan Ragna til Bjerkan Linda Dok: Retur av dokumenter - mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Fra: Ommund Heggheim Saksbeh: 214 / SPA Sak: UTVIDELSE AV ALTA BYGRUNN 26/1/41 Dok: Invitasjon til forhandlingsmøte - erverv/kjøp - Gakorimyra sør Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 7

8 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Latiers-Bakkeby Gro Sak: søknad om brønnboring i kviby-kvitevika - gro latiers-bakkeby Dok: Orientering om at brønnboring G 47/B 1/4 i Kviby - Kvitevika er foretatt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Knutsen Frank Sak: Overføring 6/1/46 24 fra Knutsen Frank til Eero Heikki Johannes Heinanen Dok: Overføring 6/1/46 24 fra Knutsen Frank til Eero Heikki Johannes Heinanen Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Saksbeh: 214 / pst Sak: oppsigelse av feste 3/ sara inger anna gaup Dok: Bekreftelse på ubebygd feste Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: Jordskiftesak 10/2009 Hamran i Lebesby kommune Dok: Mottatt rettsbokutskrift Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Henriksen Ole Henrik Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om erverv av grunn - Sáttonjárga i Barsnes - Nesseby kommune - Henriksen Ole Henrik Dok: Søknad om erverv av grunn - Sáttonjárga i Barsnes - Nesseby kommune - Henriksen Ole Henrik Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Saksbeh: 215 / JSL Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - prøvefiske av utvalgte vann på Russeluftfjellet - Alta kommune Dok: Tillatelse til motorferdsel i utmark Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 8

9 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Prof. dr hab. Stanislaw Brozek Sak: Søknad om griunneiers tillatelse til innhenting av jordprøver - University of Krakow Dok: Søknad om griunneiers tillatelse til innhenting av jordprøver - University of Krakow Saksbeh: 213 / TAA Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Lasse Nilsens etterkommere Saksbeh: 214 / JFE Sak: Søknad om grensejustering - tillegg til 28/ Dok: Søknad om grensejustering - tillegg til 28/ Lnr: /10 07/ i Datert: Arkiv: / JER Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL TIL INDUSTRIFORMÅL Dok: Retur av tinglyst skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Sak: Søknad om tillegg til 48/ Vekve Albert Georg Dok: Retur av tinglyst skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Sak: søknad om kjøp 5/1/ ulf vassvik (gammel sak 05/214) Dok: Retur av tinglyst skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Mjøen Bjørnar Saksbeh: 214 / blw Sak: overf 39/1/3 12 fra Mjøen Solveigs dødsbo til Mjøen Bjørnar Dok: Tilleggsopplysning til skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 9

10 10/ i Datert: Fra: Sara Per Johnny Persen Sak: Overf 12/1/ fra Baiez Ellen Christine Bongo til Sara Per Johnny Persen Dok: Overf 12/1/ fra Baiez Ellen Christine Bongo til Sara Per Johnny Persen Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: DnBNOR Eiendom AS Sak: Overf 29/1/7 30 fra Vuolab Lillian til Johansen Olav Magnar og Johansen Trude Dok: Overf 29/1/7 30 fra Vuolab Lillian til Johansen Olav Magnar og Johansen Trude Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Aaseby Joachim Sak: Overf 26/1/84 20 fra Andreassen Ove-Arne til Aaseby Joachim og Jakobsen Gina Lovise Dok: Overf 26/1/84 20 fra Andreassen Ove-Arne til Aaseby Joachim og Jakobsen Gina Lovise Lnr: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Båtsfjord kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM OPSETTING AV FELLES SKUTERGARASJE - ADAMSDALEN Dok: Kopi av vedtak etter klage - tillatelse til oppføring av garasje på Adamsmyra opprettholdes Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / jer Sak: Jordskiftesak 11/2008 Bekkeng - Sør-Varanger kommune Dok: Orientering om tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Fiskarlaget Nord Sak: Overf 7/1/92 20 fra Fiskarlaget Nord til Kistrand idretts- og bygdelag Dok: Overf 7/1/92 20 fra Fiskarlaget Nord til Kistrand idretts- og bygdelag Lnr: /10 Dato Side 10

11 10/ i Datert: Fra: Nilssen Gro Marie J. Sak: overf. 15/1/3 15 fra johannessen svein-ivar til nilssen gro marie j. Dok: Underskrevet aksept Saksbeh: 214 / blw Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Kristiansen Harvey Doris Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om gjenoppretting av feste av naust - 32/1/36 30 Dok: Søknad om gjenoppretting av feste av naust - 32/1/36 30 Lnr: /10 10/ Datert: Fra: Eriksen Grete Elin Sak: ny festekontrakt - 3/1/1/ Eriksen Grethe Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt - 3/1/1/8 17 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: jordskiftesak 12/2009 Fjellstrand i Porsanger kommune Dok: Mottatt dokumenter i saken - jordskiftesak 12/2009 Fjellstrand i Porsanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: jordskiftesak 7/2010 Ceavrresluoppal i Porsanger kommune Dok: Mottatt dokumenter i saken - jordskiftesak 7/2010 Ceavrresluoppal i Porsanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Hålogaland lagmannsrett Saksbeh: 214 / ing Sak: Jordskiftesak 19/2008 Vestgård i Måsøy kommune Dok: Beramming av planleggingsmøte som fjernmøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 11

12 10/ Datert: Fra: Advokatselskapet Per A Amundsen AS Sak: Overf 17/87 20 fra Ratama Lillys dødsbo til Danielsen Bengt Evert Dok: Overf 17/87 20 fra Ratama Lillys dødsbo til Danielsen Bengt Evert Lnr: /10 10/ Datert: Fra: Nilsen Katrine Trane Sak: Overføring av 12/1/75 27 fra Store Harald til Nilsen Katrine Trane Dok: Mottatt kopi av skjøte - overføring av festerett - gnr 12/1/75 27 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Saksbeh: 214 / pst Sak: Høring - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte i Suorbmu/Kautokeino - søker Karen Marit J. Gaup Dok: Vedtak - godkjenning av oppføring av felles gjeterhytte i Suorbmu/Kautokeino - søker Karen Marit J. Gaup Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Saksbeh: 214 / pst Sak: Høring - søknad om oppføring av gjeterhytte Suorbmu/Kautokeino - søker Mikkel M Gaup Dok: Vedtak - godkjenning av oppføring av felles gjeterhytte Suorbmu/Kautokeino - søker Mikkel M Gaup Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Arkiv: Fra: Posti Camilla Saksbeh: 214 / blw Sak: søknad om hyttetomt nr 14 - Smalfjord - Tana kommuen - Posti Camilla Dok: søknad om hyttetomt nr 14 - Smalfjord - Tana kommuen - Posti Camilla Lnr: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan - slambanken Dok: Invitasjon til åpent informasjonsmøte - reguleringsplan for Slambanken Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 12

13 07/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Sweco Norge AS Sak: REGULERINGSPLAN RAFSBOTNLIA/BJØRNFJELL Dok: høring - mindre vesentlig endring av reguleringsplan - Rafsbotnlia - Bjørnefjell - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /08 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Sara Ellen Anne Sak: søknad om boligtomt i Sandfallveien - Alta kommune - Sara Ellen Anne Dok: søknad om boligtomt i Sandfallveien - Alta kommune - Sara Ellen Anne Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: festekontrakt for tilleggsjord - gnr 26 /1/16 - Alta kommune Dok: uttalelse - jordbrukssjefen i Alta Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Opphør av festekontrakt - ubenyttet landbruksareal - gnr 27 bnr 1 fnr 41 - Alta kommune Dok: uttalelse - jordbrukssjefen i Alta Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark Saksbeh: 214 / emd Sak: søknad om godkjenning av gjeterhytte i Corvosrohttu i Porsanger kommune - Anti Aslak Anders A Dok: søknad om godkjenning av gjeterhytte i Corvosrohttu i Porsanger kommune - Anti Aslak Anders A Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 11/2010 Sørelva i Hammerfest kommune Dok: jordskiftesak 11/2010 Sørelva i Hammerfest kommune - forkynning av krav Lnr: /10 Dato Side 13

14 10/ i Datert: Fra: Varanger Kraft Sak: festerett med tilhørende bygg - gnr 2/1/ Dok: Tilbakemelding - ønsker ikke å overta feste/bygg 2/1/ Varanger Kraft Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 14

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010 10/01194-002 Datert: 07.09.2010 Til: Henrik I Eira og Randi Anita A S Eira Sak: gjenoppretting/oppsigelse av feste - 17/34 11 - Buljo Nils Jørgensen Dok: Festerett til av feste - 17/1/87 og 17/34 11 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012 11/00254-012 Datert: 08.03.2012 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 18/1/5 og 18/1/18 (25) Dok: mangler rettet - festekontrakter til tinglysing Saksbeh: 214 / pst Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010 09/01900-010 Datert: 08.03.2010 Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om feste 21/42 og 21/1/30 12 - Romsdal Jørn Vidar Dok: Festekontrakter til tinglysing - 21/1/30 Saksbeh: 214 / tmi Lnr: 001067/10 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012 12/01226-002 Datert: 29.08.2012 Arkiv: 751.1 Til: Berlevåg kommune Sak: søknad om gapahuk i gulgofjorden i berlevåg kommune - gulgofjord hytteforening Dok: Søknad om gapahuk i gulgofjorden - tillatelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010 09/01873-007 Datert: 21.09.2010 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 006485/10 Forrige lnr. i saken: 006433/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00734-002 Datert: 06.08.2009 Arkiv: 730.2 Til: Langfjordbotn JFF Sak: Søknad om tillatelse til prøvefiske av Paulvannet i Alta kommune - Langfjordbotn JFF Dok: Innvilget tillatelse til prøvefiske av

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.07.2011-24.07.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.07.2011-24.07.2011 11/00225-003 Datert: 10.05.2011 Arkiv: 32-1-10 Til: May-Judith Leinan Dervola Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 003636/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011 11/00747-002 Datert: 12.10.2011 Til: Statens kartverk Sak: oppsigelse av feste 27/1363 12 - skifte eiendom Dok: Sletting av tinglyst festekontrakt - 27/1363 12 Lnr: 003488/11 Forrige lnr. i saken: 003160/11

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013 11/00225-017 Datert: 13.06.2013 Til: Dervola May Judith Leinan Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: Forslag til fradeling av boligtomt - 32/1/ 10 25 Lnr: 004375/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013 13/00991-007 Datert: 29.11.2013 Arkiv: 412.4 Til: Rønnaug Johansen Sak: søknad om festekontrakt - uregistrert byggverk i Porsanger kommune - Johansen Rønnaug Dok: Svar på søknad om kontrakt for uregistrert

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.02.2013-24.02.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.02.2013-24.02.2013 13/00290-002 Datert: 15.02.2013 Til: Advokatselskapet Ravna AS Sak: overf. 2/1/3 27 fra saua johan b. til saua johnny Dok: Festekontrakt/skjøte til underskrift og retur - Tinglysing av eksisterende festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013 13/01294-002 Datert: 16.09.2013 Arkiv: 411.2 Til: Høgmo Bjørn Harald Sak: søknad om kjøp - tillegg til 4/88 12 - bjørn harald høgmo Dok: Svar på forespørsel om kjøp av tillegg til 4/88 12 Lnr: 006681/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01919-004 Datert: 07.01.2009 Arkiv: 462.2 Til: Reinbeitedistrikt 21 v/anders J. M. Sara Sak: Søknad om oppføring av bredbåndsmast - Revsnes i Kvalsund kommune - Direct Connect AS Dok: Høring i henhold

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/00314-006 Datert: 17.11.2010 Arkiv: 461.1 Fra: Statens Vegvesen Sak: E6 parsell 1 Storsandnes-Langnesbukt - Alta kommune - melding om planstart/planprogram til offentlig ettersyn Dok: E6 Alta vest -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.09.07 16.09.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.09.07 16.09.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00202-007 U Datert: 10.09.07 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Coop Nord ba Sak: OMSETNINGSRAPPORTER ALKOHOL SALG/SKJENKING 2006 Dok: BEREGNING AV BEVILLINGSGEBYR IHHT. OMSETNINGSOPPGAVE

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/00332-005 Datert: 07.04.2010 Arkiv: 300 Til: DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Saksbeh: 215 / rko Sak: REVISJON AV LOV AV 15 MAI 1992 OM LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. - HØRING Dok: Uttalelse til tilleggshøring

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012 12/01321-002 Datert: 21.09.2012 Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: eiendomsgrensene for 15/43 20 - eldor ratama Dok: Eiendomsforhold og fiskerett gnr. 15/1 Finnmarkseiendommen kontra private

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer