OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme /5/1/ MATRIKKEL-2025/5/1/9003; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-5; 5-BNR-1; NR-9003 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Boligtomt på 2025/15/1 i Tana Mottaker Sandra Breivik Behandlingsgebyr - Søknad om feste til bolig /15/1 3-GNR-15; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/15/1; 7-ARKIVKODE-411.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om gapahuk - Galgenes i kjøllefjord Mottaker Arctic Coast AS 1-ARKIVKODE-751.1; Tilbud på tomt til gapahuk /35/1 - Kjøllefjord 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-35; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2022/36/1/64 Mottaker Unni og Knut Esp 2-MATRIKKEL-2022/36/1/64; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-36; 64 Kjøpekontrakt til underskrift og retur /36/308

2 Side 2 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Boligtomt på 2023/3/454 i Mottaker Nina Haugli Gamvik Tilbud festekontrakt /3/454 - Mehamn 3-GNR-3; 4-BNR-454; 5-KOMMUNE-2023; 6-MATRIKKEL-2023/3/454; 7-ARKIVKODE-411.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppsett av grillhytte ved Mottaker Tursti for alle Tverrvikvannet i Gamvik 1-ARKIVKODE-751.1; Festekontrakt 2023/ 5/1F113 - Tverrvikvannet i Gamvik 3-KOMMUNE-2023; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2023/5/121 Mottaker Ottar Olsen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2023/5/121; Kjøpekontrakt til underskrift og retur /5/241 - Gamvik 3-KOMMUNE-2023; 4-GNR-2; 5-BNR-121; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om registrering av hytte hopseidet Mottaker Kartverket Tinglysing 1-ARKIVKODE-412.4; 3-KOMMUNE-2022; Festekontrakt /32/1F14 til tinglysing

3 Side 3 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om makeskifte 2022/22/19 Mottaker Jostein Henriksen 1-ARKIVKODE-412.2; 2-MATRIKKEL-2022/22/19/0; Makebytte mellom 2022/ 22/19 i Lebesby og FeFos grunn 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-22; 7-BNR-19; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/984-4 Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust under 2018/13/1 v/hamnevann - Mottaker Måsøy Måsøy 1-ARKIVKODE-412.4; Rekvisisjon av oppmålingsforretning for nausttomt til uregistrerte naust ved Hamnevann 3-KOMMUNE-2018; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/986-6 Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust under 2018/13/1 v/hamnevann - Mottaker Måsøy Måsøy 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2018/13/1; Rekvisisjon av oppmålingsforretning for uregistrert naust ved Hamnevann 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-13; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/987-5 Sakstittel Dok.dato Uregistrert naust under 2018/14/1 v/hamnevann - Mottaker Berit Hågensen Måsøy 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2018/14/1; Rekvisisjon av oppmålingsforretning for uregistrert naust ved Hamnevann 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-14; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2012/35/1/283 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /35/1/283 2-MATRIKKEL-2012/35/1/283; 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-35; 5-BNR-1; 283 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2024/5/1/9 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /5/1/9 2-MATRIKKEL-2024/5/1/9; 3-KOMMUNE-2024; 4-GNR-5; 5-BNR-1; 9 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte Mottaker Evald Johansen 2025/17/1/24 Tinglyst festekontrakt til utlevering /17/1/24 2-MATRIKKEL-2025/17/1/24; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-17; 24 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for fritidsbolig /34/1 ved Mottaker Statens kartverk Hestnes - Porsanger 1-ARKIVKODE-442.1; Festekontrakt til tinglysing /34/1/89 2-MATRIKKEL-2020/34/1/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

5 Side 5 Dok.dato Overføring av feste /3/1/58 Mottaker Torill Harriet Johnsen Olsen Skjøte sendt i retur for endringer /3/1/58 2-MATRIKKEL-2002/3/1/58; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-3; 58 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på Avsender Stiftelsen Utleieboliger I Alta 2012/28/1/14 i Alta Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - på 2012/28/1/14 i Alta 3-GNR-28; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/28/1/14; 7-KOMMUNE-; 8-GNR-; 9-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet - Avsender Ragnar Olsen 2017/8/1 2-MATRIKKEL-2017/8/1/0; Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet /8/1 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-8; GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av 2020/19/187 Mottaker Finnmark fraktterminal

6 Side 6 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/19/187/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 7-BNR-187; GRUNN- -HRK Melding om slettet festeforhold /19/187 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Ny festekontrakt 2019/5/1/52 Avsender Nordkapp Camping AS Ny festekontrakt 2019/5/1/52 2-MATRIKKEL-2019/5/1/52; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-5; 52 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste 2018/8/1/22 Avsender Benedikte Stock 2-MATRIKKEL-2018/8/1/22; Justert plassering av punktfeste 8/1/22 i Måsøy 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-8; 22 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert bygg på 5/1 i Skipsfjord - Nordkapp Avsender Nordkapp Camping AS 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2019/5/1; Uregistrert bygg på 5/1 i Skipsfjord - Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-5; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om flytting av punktfeste 2018/8/1/22 Mottaker Benedikte Stock

7 Side 7 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2018/8/1/22; 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-8; 22 GRUNN-TEAM VEST- Betaling av behandlingsgebyr - flytting av punktfeste 2018/8/1/22 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om ballbinge på 2017/24/1 i Kvalsund Avsender Kvalsund Melding om vedtak 3-GNR-24; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2017; 6-MATRIKKEL-2017/24/1; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om garasje med hybel - Kvalsund Avsender Kvalsund 1-ARKIVKODE-441.1; Tinglyst matrikkelenhet 2017/24/1/134 2-MATRIKKEL-2017/24/1/134; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 134 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt - Storvannet på Seiland Avsender Hammerfest 1-ARKIVKODE-443.1; Melding om vedtak 3-KOMMUNE-2004; GRUNN- -BLW

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte Avsender Statens kartverk 2004/18/1 - Hammerfest 1-ARKIVKODE-412.4; Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; 16; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2021/9/1/342 Avsender Bendik Solbakken Overføring av feste 2021/9/1/342 2-MATRIKKEL-2021/9/1/342; 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-9; 342 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/140-8 Sakstittel Dok.dato Uregistrert garasje 3/1 i Gamvik Avsender Gamvik 1-ARKIVKODE-412.4; Underskrevet festekontrakt 2023/3/1/176 2-MATRIKKEL-2023/3/1; 3-KOMMUNE-2023; 4-GNR-3; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Rekvirering av bruksnummer /9/1/222 Avsender Statens kartverk 2-BNR-89; 3-FESTENR-222; 4-MATRIKKEL-2019/9/88; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-9; 8-BNR-88 Tinglyst festekontrakt 2019/9/89

9 Side 9 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Hyttetomt nr 57 - hytteområde 2 - Adamsdalen - Mottaker Båtsfjord Båtsfjord 1-ARKIVKODE-442.1; Rekvisisjon av oppmåling - Hyttetomt nr 57 - Hytteområde 2 - Adamsdalen - Båtsfjord 3-KOMMUNE-2028; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt i Bekkarfjord - Lebesby Mottaker John Brynjar Nilsen 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2022/25/1; Utlevering av festekontrakt /25/1F26 for naust i Bekkarfjord 3-KOMMUNE-2022; 4-GNR-25; 5-BNR-1; 26 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysing av festeforhold 2012/40/1/22 i Alta Mottaker Statens kartverk 2-MATRIKKEL-2012/40/1/22; Til tinglysing - festekontrakt 2012/40/1/22 - Alta 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-40; 22 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste /3/358/0 Mottaker Proffoppgjør AS 1-MATRIKKEL-2011/3/358/0; 2-KOMMUNE-2011; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /3/358/0 3-GNR-3; 4-BNR-358 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016

10 Side 10 Mottaker Julie Sommersett 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - føstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Båtsfjord Avsender Einar jørgensen Søknad om lakseplass Båtsfjord 4-KOMMUNE-2028; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Båtsfjord Avsender Ron Berg Søknad om lakseplass Båtsfjord 4-KOMMUNE-2028; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Wilhelmsen Bernt Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/261-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Hammerfest Røde Kors

11 Side 11 1-ARKIVKODE-141; UTMARK- -LKR Ber om utsettelse til 2017 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Torleif Weigama Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Måsøy Avsender Odd Paulsen Søknad om lakseplass Måsøy 4-KOMMUNE-2018; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender John Henrik Eira Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Bjarne Jolma

12 Side 12 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2020; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Porsanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Aud Steffensen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Kviby JFF 1-ARKIVKODE-732.3; Årsmelding Lakselva i Alta UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Nordkapp Avsender Sverre Guldbjørnsen 1-ARKIVKODE-733.1; Søknad om lakseplass Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Wilhelmsen Geir Magne

13 Side 13 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2025; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Tana Arkivsak/doknr. 16/342-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Alta og omegn turlag 1-ARKIVKODE-141; Rapport gjennomført tiltak grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utgår - registrert to ganger - Søknad om Avsender Håkon Eilert Andersen lakseplass Porsanger Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/50-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Idrettslaget STIL 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/177-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Kultursenteret Sisa

14 Side 14 1-ARKIVKODE-141; UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/303-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Norges Blindeforbund 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/356-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/323-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/360-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark

15 Side 15 1-ARKIVKODE-141; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/325-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/326-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/324-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Håkon Eilert Andersen

16 Side 16 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2020; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Porsanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Ronald Karisari Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Jan Asbjørn Jensen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 15/234-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender Jakobselv vest hyttevelforening 1-ARKIVKODE-141 Rapport Grønne midler 2015 Arkivsak/doknr. 16/45-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Niitošjogaš siida

17 Side 17 1-ARKIVKODE-141; UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/24-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Berlevåg Turn & Idrettsforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Målebrev - Ny asfaltfabrikk - Skillemo Avsender Rambøll industriområde 2012/24/434 1-ARKIVKODE-415.2; Nabovarsling 2-MATRIKKEL-2012/24/434/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-434; FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Østervann - Vadsø Mottaker Espen Reisænen /5/1/181 1-ARKIVKODE-442.1; Festekontrakt til signatur og retur /5/1/181 2-MATRIKKEL-2003/5/1/181; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-5; 5-BNR-1; 181 GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse/justering av tomtegrense 2012/48/1/26 Mottaker Trygve Rødberg

18 Side 18 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2012/48/1/26; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 26 GRUNN- -MFL Tilbudsbrev - utvidelse av 2012/48/1/26 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/5/1/64 Mottaker Hilde Kristiansen Skardal Festekontrakt til underskrift og retur /5/1/64 2-MATRIKKEL-2003/5/1/64; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-5; 64 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2003/5/1/64 Mottaker Vadsø 2-MATRIKKEL-2003/5/1/64; Tinglysing av eksisterende festegrunn /5/1/64 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-5; 64 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om garasje med hybel - Kvalsund Mottaker Ørjan Knutsen 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2017/24/1/134; Festekontrakt til underskrift og retur /24/1/134 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 134 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

19 Side 19 Dok.dato Beitegamme i Årosjokk - Lebesby Avsender Pål Fredrik Mannsverk 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2022; Søknad om oppføring av beitegamme i Orrosjokk - Lebesby. 3-MATRIKKEL-2022/6/1/0; 4-GNR-6; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/8/1/118 Mottaker Jon Hilmar Hansen 2-MATRIKKEL-2019/8/1/118; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /8/1/118 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-8; 118 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet - Mottaker Kvalsunddalen hytteforening 2017/8/1 v/ragnar Olsen 2-MATRIKKEL-2017/8/1/0; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet /8/1 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-8; GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Rekvirering av bruksnummer /9/1/222 Mottaker Forsvarsbygg 2-BNR-89; 3-FESTENR-222; 4-MATRIKKEL-2019/9/88; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-9; 8-BNR-88 Tinglyst festekontrakt til utlevering /9/89

20 Side 20 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/474 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Overføring av feste 2020/17/474 2-MATRIKKEL-2020/17/474/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-474; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om jordbruksareal 34/1- tillegg til 34/24 i Avsender Lebesby Lebesby 1-ARKIVKODE-421.1; Konsesjon for erverv av fast eiendom 2-KOMMUNE-2022 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Areal til utvidelse av tomt 2028/3/109/0 Avsender Båtsfjord 1-ARKIVKODE-411.2; Melding om vedtak - tilleggstomt til 3/109 2-KOMMUNE-2028; 3-MATRIKKEL-2028/3/1; 4-GNR-3; 5-BNR-1; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/577-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsjord 2012/48/195 Avsender Alta 1-ARKIVKODE-421.1; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2012/48/195/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 7-BNR-195; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2015/1/187

21 Side 21 Avsender Hasvik 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2015/1/187/0; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-1; 7-BNR-187; GRUNN-TEAM VEST- Tinglyst eiendom 2015/1/9/17 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Fradeling for salg /17/53 i Porsanger Avsender Porsanger Boligstiftelse Ettersendelse av skjøte 2020/17/53 2-MATRIKKEL-2020/17/53/0; 3-GNR-17; 4-BNR-53; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/17/53; 7-ARKIVKODE-0; 8-SEKSJONSNR-; NR-; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om fradeling og kjøp av tilleggsareal til Mottaker Statens kartverk 2015/16/230 - Hasvik 2-MATRIKKEL-2015/16/230; Til tinglysing Festekontrakt gnr 16/480 i Hasvik 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-230; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/967-7 Sakstittel Dok.dato Areal til turistvirksomhet og parkering - Sandnes Mottaker H Hatle AS Aktivitets og Kultursenter

22 Side 22 1-ARKIVKODE-461.3; 2-SEKSJONSNR-; NR-; 4-MATRIKKEL-2030/11/1/35; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-11; 35 GRUNN-TEAM VEST- Til underskrift og retur - Festekontrakt gnr 11/1/35 og 11/1/38 - Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende gamme ved Sturroajavri (9/99 og Avsender Odd Arild Hansen 10/99) 1-ARKIVKODE-444.1; Kopi av brev fra kommunaldepartementet 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Boligtomt på 2012/42/105 i Mottaker Irene Ojala Alta 2-SEKSJONSNR-; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om feste til boligtomt på 2012/42/105 i Alta NR-; 4-MATRIKKEL-2012/42/105/0; 5-GNR-42; 6-BNR-105; 7-KOMMUNE-2012; 8-MATRIKKEL-2012/42/105; 9-ARKIVKODE-411.1; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring - forslag til komunal planstrategi Avsender Kautokeino ARKIVKODE-414.2; 10-MATRIKKEL-; Høring - forslag til komunal planstrategi KOMMUNE-2011; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bjørk på rot for videresalg i Alta Avsender Langfjord bygdelag

23 Side 23 1-ARKIVKODE-651.3; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Vedhogst - Fefos eiendom Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bjørk på rot for videresalg i Alta Mottaker Langfjord bygdelag 1-ARKIVKODE-651.3; 10-MATRIKKEL-; Vedhogst på FeFo sin eiendom i Langfjorden - Alta 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bjørk på rot for videresalg i Alta Mottaker Kåre Rapp 1-ARKIVKODE-651.3; Orientering om tillatelse til hogst i Bognelvdalen 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av bjørk på rot for videresalg i Alta Mottaker Alta 1-ARKIVKODE-651.3; 10-MATRIKKEL-; Ber om vurdering om tiltak er i strid med Skogbruksloven - vedhogst på Fefos eiendom 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av furu på rot Avsender Edvard Johansen

24 Side 24 1-ARKIVKODE-651.3; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2021; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Kjøp av furu på rot Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Brev til KMD og JD vedr. FNs spesialrapportørs Avsender Justis- og beredskapsdepartementet rapport av 9. august PROSJEKT ; 2-ARKIVKODE-00; FeFos kommentarer til FNs spesialrapportørs rapport 3-PRODUKT-99; 4-PROSJAVD-400 STAB- -JLL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Mottaker Vestre Porsanger JFF 1-ARKIVKODE-732.3; Manglende årsmelding Ytre Billefjordelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Mottaker Nervei bygdelag; Nervei bygdelag 1-ARKIVKODE-732.3; Manglende årsmelding Sommerheimvassdraget UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Trond Arthur Daniloff

25 Side 25 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2030; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 16/308-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Skalvejavre Hytteforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/353-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender 4H PASVIK 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/44-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Vadsø Atletklubb - 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/270-6 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Gartnetluohkka BIIA Calgosearvi /Velforeningen Gartnetluohkka BIIA

26 Side 26 1-ARKIVKODE-141; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding forpaktede innlandsvann Avsender Nuvsvåg JFF 1-PROSJEKT ; Årsmelding 2016 for Jomfrudalsvann 2-ARKIVKODE-731.3; 3-PRODUKT-13; 4-PROSJAVD-500 UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 15/272-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender Nattvann hytteforening. 1-ARKIVKODE-141 Tilbakebetaling av Grønne midler 2015 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Mottaker Nervei Bygdelag; Nervei Bygdelag 1-ARKIVKODE-732.3; Manglende årsmelding Sommerheimvassdraget UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Karstein Åge Weigama Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

27 Side 27 Dok.dato Årsmelding forpaktede innlandsvann Avsender Nuvsvåg JFF 1-PROSJEKT ; Årsmelding 2016 Jomfrudalsvann 2-ARKIVKODE-731.3; 3-PRODUKT-13; 4-PROSJAVD-500 UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Vestre Porsanger JFF 1-ARKIVKODE-732.3; Svar på manglende årsmelding 2016 Ytre Billefjordelva UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Forpaktning av Jomfrudalsvannene og Avsender Nuvsvåg JFF Jomfrudalselva i Loppa 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-; Søknad om fornyelse av forpaktningskontrakt for Jomfrudalsvannene (Førstevannet ogtredjevannet) og Jomfrudalselva 4-ARKIVKODE-731.1; 5-PRODUKT-13; 6-PROSJAVD-500; 7-MATRIKKEL-2014/0/1/0; 8-KOMMUNE-2014; 9-GNR-0; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Rolf I. Johansen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/261-5 Sakstittel

28 Side 28 Dok.dato Grønne midler 2016 Mottaker Hammerfest Røde Kors 1-ARKIVKODE-141; Utsettelse på Grønne midler tiltak sak 16/261 Arkivsak/doknr. 16/62-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Alta jff 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Gunnar Olsen Tilleggsopplysninger - Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/89-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Stabbursnes Naturhus og Museum 1-ARKIVKODE-141; Rapport - Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/80-2 Sakstittel Dok.dato Grønne midler Isfisketur og hundekjøring Mottaker Alta Røde Kors Barnegruppe

29 Side 29 1-ARKIVKODE-141; 3-KOMMUNE-2012; UTMARK- -LKR Purring på rapport for Grønne midler 2014 Arkivsak/doknr. 16/84-2 Sakstittel Dok.dato Grønne midler Overnattingstur og Mottaker Alta Røde Kors Barnegruppe Fuglekasser 1-ARKIVKODE-141; Purring på rapport - Grønne midler KOMMUNE-2012; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Jan Larsen Søknad om lakseplass Tana 4-KOMMUNE-2025; Arkivsak/doknr. 15/389-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Avsender Hammerfest og omegn Revmatikerforening 1-ARKIVKODE-141 Rapport Grønne midler 2014 Arkivsak/doknr. 16/196-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Pasvikdalens Jeger og Fiskerforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR-

30 Side 30 Arkivsak/doknr. 16/222-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Neptunåsen Lekeplass 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/289-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender ADHD Norge Sør-Varanger lokallag 1-ARKIVKODE-141; Søknad om utsettelse Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/289-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Mottaker ADHD Norge Sør-Varanger lokallag 1-ARKIVKODE-141; 10-MATRIKKEL-; Innvilget utsettelse på gjennomføring - Grønne midler sak 16/289 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Trygve Larsen Søknad om lakseplass Tana 4-KOMMUNE-2025; Arkivsak/doknr. 16/44-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016

31 Side 31 Avsender Vadsø Atletklubb 1-ARKIVKODE-141; UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Roger Johansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/85-2 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Mottaker Eiby JFF 1-ARKIVKODE-141; Purring - rapport for Grønne midler KOMMUNE-2012; Arkivsak/doknr. 16/87-2 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Mottaker Forsøl Bygdelag 1-ARKIVKODE-141; Purring på rapport for Grønne midler KOMMUNE-2004; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Lakseplass Porsanger Avsender Per Ailu Anti

32 Side 32 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2020; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Porsanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding forpaktede innlandsvann Avsender Vardø Sportsfisker og Jegerforening 1-PROSJEKT ; Årsmelding ARKIVKODE-731.3; 3-PRODUKT-13; 4-PROSJAVD-500 UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Stig Even Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Trygve Pettersen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/190-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Kautokeino Jeger- og Fiskerforening

33 Side 33 1-ARKIVKODE-141; UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/192-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Kautokeino Jeger- og Fiskerforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/140-9 Sakstittel Dok.dato Uregistrert garasje 3/1 i Gamvik Mottaker Kartverket Tinglysing 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2023/3/1; Festekontrakt til tinglysing /3/1/176 garasje i Mehamn 3-KOMMUNE-2023; 4-GNR-3; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Skogrydding og skilting på Forsvarets skytefelt- Mottaker Forsvarsbygg Markedsområde Nord Halkkavarre og Høybuktmoen - Porsanger og Sør- Varanger r 1-ARKIVKODE-471.6; 2-MATRIKKEL-2020/23/1/1; 3-GNR-23; Svar - melding om ferdigstilt prosjekt - merking skytefelt Høybuktmoen /12/1/12 - Sør- Varanger 4-BNR-1; 5-FESTENR-1; 6-KOMMUNE-2020; 7-KOMMUNE-2030; 8-GNR-12; 9-BNR-1; X-FESTENR-12; X-SEKSJONSNR-; X-9000NR- GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet -

34 Side 34 Mottaker Petter Fredriksens arvinger v/hans Fossmann; RBD 22 - Fiettar; JOHANSEN MARION; MORTENSEN VIDAR; REGINIUSSEN YNGVE; OLSEN ESTER MARIE; HANSEN ASTRID MYRLAND; JØRSTAD ERNA MARIE; HANSEN STIAN; SVENDSEN BJØRN OVE; TRGVE FREDRIKSEN; Kvalsund jeger- og fiskeforening; MATHISEN BERIT; FREDRIKSEN GUNHILD AMALIE; FREDRIKSEN ELNA MERETE; WIKSTRØM TERJE 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2017/8/1/0; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-8; GRUNN- -MAK 2017/8/1 Høring - Søknad om rasteplass - Neverfjordvannet /8/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av arealet mellom eiendom Mottaker Stig Furu 2012/29/9 og 2012/29/351 Mangelfull søknad - Kjøp av arealet mellom eiendom 2012/29/9 og 2012/29/351 3-GNR-29; 4-BNR-9; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/29/9; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grunneiers samtykke til ny snescooterløype - Avsender Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Vadsø

35 Side 35 1-ARKIVKODE-752.1; 3-KOMMUNE-2003; GRUNN-TEAM ØST- Endelig høringsuttalelse - snøscooterløype i Vadsø - Viinika Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/10/1/16 Avsender Degerstrøm Invest AS Overføring av feste 2030/10/1/16 2-MATRIKKEL-2030/10/1/16; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-10; 16 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av gjeterhytte 2021/28/1/7 Avsender Fylkesmannen i Finnmark 2-MATRIKKEL-2021/28/1/7; Bekreftelse - Leder - reinbeitedistrikt 14A - Øst- Finnmark reinbeite distriktområde 5-KOMMUNE-2021; 6-GNR-28; 7 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2011/3/708 og 3/335 Avsender SpareBank 1 Pantesamtykke 2011/3/708 og 3/335 2-MATRIKKEL-2011/3/708/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-708; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/881-9 Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2027/3/1/4 Mottaker Vibeke Olsen

36 Side 36 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2027/3/1/4; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-3; 4 GRUNN- -HRK Nye vilkår til festekontrakt til underskrift og retur /3/26 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om leie av grunn og oppsett av mast på Mottaker Måsøy komune Gavos i Måsøy 1-ARKIVKODE-462.2; 10-MATRIKKEL-; 11-GNR-0; Til behandling etter plan- og bygningsloven - Tomt til antennemast for bredbåndskommunikasjon - Måsøy 12-BNR-0; 13-KOMMUNE-2018; 14-MATRIKKEL-2018/0/0; 15-ARKIVKODE-0; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Hyttetomt på 2012/44/1 i Alta Avsender Rolf Kristian Isaksen Søknad om feste - Hyttetomt på 2012/44/1 i Alta 3-GNR-44; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/44/1; 7-ARKIVKODE-442.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/776-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/28/1 - Tillegg til Mottaker Statens kartverk 2012/28/183

37 Side 37 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/28/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-28; GRUNN- -MFL Skjøte til tinglysing /28/183 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste 2022/14/20 Mottaker Polar Utleie AS 2-MATRIKKEL-2022/14/20/0; Festekontrakt for underskrift og retur /14/20 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-14; 7-BNR-20; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/155-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt - Erklæring 27/1/ Avsender Knut Frode Berg Karasjok 1-PROSJEKT ; Underskrevet tilbudsbrev 2-FESTENR-; NR-9002; 4-ARKIVKODE-412.4; 5-PRODUKT-99; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2021/27/1/0; 8-KOMMUNE-2021; 9-GNR-27; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse/justering av tomtegrense 2012/48/1/26 Avsender Trygve Rødberg 2-MATRIKKEL-2012/48/1/26; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 26 Underskrevet tilbudsbrev - utvidelse av 2012/48/1/26

38 Side 38 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Utvidelse/justering av tomtegrense 2012/48/1/26 Mottaker Alta 2-MATRIKKEL-2012/48/1/26; Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Utvidelse av 2012/48/1/26 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 26 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/12/215 SNR3 Avsender Niillas Somby 2-MATRIKKEL-2025/12/215/0; Aksept - Nye festekontrakter med nye vilkår /12/215 i Tana 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-215; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/12/215 SNR3 Mottaker Niillas Aslaksen Somby 2-MATRIKKEL-2025/12/215/0; Nye festekontrakter med nye vilkår til underskrift og retur /12/215 SNR 1, 2 og 3 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-215; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av feste 2030/32/1/182 Mottaker Ronald Lorentzen

39 Side 39 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/32/1/182; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-32; 182 GRUNN-TEAM VEST- Sletting av festeforhold gnr 32/1/182 - Ikke tatt til behandling Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2030/17/1/3 Avsender Statens kartverk Dokumentet er nektet tinglyst 2-MATRIKKEL-2030/17/1/3; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-17; 3 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/594-7 Sakstittel Dok.dato Uregistrert trafo på Ekkerøy - Vadsø Avsender Varanger Kraft AS 1-ARKIVKODE-411.2; Underskrevet festekontrakt 2003/13/1/142 2-MATRIKKEL-2003/13/1/142; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-13; 5-BNR-1; 6-ARKIVKODE-142 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/460-7 Sakstittel Dok.dato Uregistrert bygg/garasje i Golnes Avsender Vidar Ongamo 1-ARKIVKODE-412.4; Underskrevet festekontrakt 2003/13/1/141 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-13; 5-BNR-1; 6-ARKIVKODE-141 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert uthus på 13/1 Ekkerøy - Vadsø Avsender Rolf Kristiansen

40 Side 40 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2003/13/1; 3-KOMMUNE-2003; 4-GNR-13; 5-BNR-1; 145 GRUNN- -JFE Underskrevet festekontrakt 2003/13/1/145 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste av eiendom i Kokelv - Kvalsund Avsender NRS Finnmark 1-ARKIVKODE-440.0; Retur av festekontrakt - ønsker ikke festeavtale 2-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Hyttetomt i Buholmen /12/1/74 Avsender Frode Hansen Underskrevet festekontrakt 2030/12/1/74 2-MATRIKKEL-2030/12/1/74; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-12; 5-BNR-1; 74 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsjord 2012/48/195 Mottaker Statens kartverk 1-ARKIVKODE-421.1; 2-MATRIKKEL-2012/48/195/0; Til tinglysing - festekontrakt 2012/48/195 i Alta 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-48; 7-BNR-195; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2030/10/1/16 Mottaker Degerstrøm Invest AS

41 Side 41 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2030/10/1/16; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-10; 16 GRUNN- -HRK Skjøte i retur pga mangler /10/1/16 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utbedring av barmarksløype på 2025/39/1 i Tana Mottaker Alleknajrg bygdelag 2-SEKSJONSNR-; Allerede behandlet - Utbedring av barmarksløype på 2025/39/1 i Tana NR-; 4-MATRIKKEL-2025/38/1/0; 5-GNR-38; 6-BNR-1; 7-KOMMUNE-2025; 8-MATRIKKEL-2025/39/1; 9-ARKIVKODE-0; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2019/8/168 Mottaker Roy Steinar Brynjulfsen 2-MATRIKKEL-2019/8/168/0; Ber om mer informasjon - Oppsigelse av feste 2019/8/168 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-8; 7-BNR-168; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lerkevannskoia 2030/16/1/189 Avsender Einar Dæhlin

42 Side 42 1-PROSJEKT ; 10-FESTENR-189; NR-; 2-ARKIVKODE-0; 3-PRODUKT-19; 4-PROSJAVD-500; 5-MATRIKKEL-2030/16/1/189; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- NÆRING- -OHS Tilbud på vedlikeholdsarbeid på Lerkevannskoia - Pasvik - Sør- Varanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lerkevannskoia 2030/16/1/189 Avsender Geir Ove Jørgensen 1-PROSJEKT ; Tilbud Lerkevannskoia 10-FESTENR-189; NR-; 2-ARKIVKODE-0; 3-PRODUKT-19; 4-PROSJAVD-500; 5-MATRIKKEL-2030/16/1/189; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lerkevannskoia 2030/16/1/189 Avsender Sotkajærvi`s Verden 1-PROSJEKT ; Tilbud resturering av Lerkevannskoia. 10-FESTENR-189; NR-; 2-ARKIVKODE-0; 3-PRODUKT-19; 4-PROSJAVD-500; 5-MATRIKKEL-2030/16/1/189; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Lerkevannskoia 2030/16/1/189 Mottaker Sotkajærvis verden; ProRent AS; Pasvik Produkter AS

43 Side 43 1-PROSJEKT ; 10-FESTENR-189; NR-; 2-ARKIVKODE-0; 3-PRODUKT-19; 4-PROSJAVD-500; 5-MATRIKKEL-2030/16/1/189; 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-16; 8-BNR-1; 9-SEKSJONSNR- NÆRING- -OHS Vedrørende tilbud på vedlikeholdsarbeider på Lerkevannskoia Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om vedteig BJØRNSUND Avsender Dag Arne Kurthi SVANVIK 1-ARKIVKODE-651.2; 10-MATRIKKEL-; Søknad om vedteig BJØRNSUND SVANVIK 6-KOMMUNE-2030; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- NÆRING- -OHS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Purring på rapport - Grønne midler 2014 Mottaker FAU Talvik Skole 1-ARKIVKODE-141; Purring på rapport - Grønne midler KOMMUNE-2012; Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Mottaker HLF Kautokeino 1-ARKIVKODE-141 Purring på rapport - Grønne midler 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2014 Mottaker FAU Talvik Skole 1-ARKIVKODE-141 Purring på rapport - Grønne midler 2014 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel

44 Side 44 Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Terje Pedersen Søknad om lakseplass Tana 4-KOMMUNE-2025; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Roy Amundsen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Lebesby Avsender Anny Vigdis Sara Søknad om lakseplass Lebesby 4-KOMMUNE-2022; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Lebesby Avsender Nils Fridtjof Sara 4-KOMMUNE-2022; Søknad om lakseplass Lebesby

45 Side 45 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/431-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender Blåmandag Lakselv 1-ARKIVKODE-141 Rapport - Grønne midler 2015 Arkivsak/doknr. 15/384-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender kautokeino Lions clubb 1-ARKIVKODE-141 Rapport Grønne midler 2015 Arkivsak/doknr. 16/191-3 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Kautokeino Jeger- og Fiskerforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender John Inge Henriksen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Gamvik Avsender Tvedt-Hansen

46 Side 46 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2023; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Gamvik Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Børre Bjørkli Olsen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Einar Olsen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Sten Tore Bror Greiner Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 4-KOMMUNE-2030; Arkivsak/doknr. 16/371-5 Sakstittel

47 Side 47 Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Oscarsgata mottak og Vadsø skiklubb 1-ARKIVKODE-141; Rapport - Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Øystein Hauge Søknad om lakseplass Tana 4-KOMMUNE-2025; Arkivsak/doknr. 16/133-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Tana Skøyte og friluftslag 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/323-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender NJFF-Finnmark 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Atle Magga

48 Side 48 1-ARKIVKODE-; 4-KOMMUNE-2030; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Prøvefiskerapport - 6 vann i kåvenvassdraget Avsender Kåven Jeger og Fiskeforening 1-ARKIVKODE-730.2; Prøvefiskerapport - 6 vann i kåvenvassdraget 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -MEG Arkivsak/doknr. 16/232-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Vadsø turnforening 1-ARKIVKODE-141; Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Tana Avsender Egil Gunnar Søknad om lakseplass Tana 4-KOMMUNE-2025; Arkivsak/doknr. 16/73-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Lions Club Porsanger

49 Side 49 1-ARKIVKODE-141; 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -LKR Rapport Grønne midler 2016 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender børre bjørkli Olsen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Porsanger Avsender Einar Olsen Søknad om lakseplass Porsanger 4-KOMMUNE-2020; Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Orientering salg av eiendom /18/1/3 Avsender Advokatene Rønning og Kirkesæther AS 2-MATRIKKEL-2004/18/1/3; Ber om kopi av festekontrakt - Orientering om salg 5-KOMMUNE-2004; 6-GNR-18; 3 ØKONOMI- -ELL Skjermet Arkivsak/doknr. 16/40-8 Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2020/36/1/12 Avsender Porsanger Kommune

50 Side 50 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/36/1/12; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-36; 12 GRUNN-TEAM ØST- Midlertidig svar Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid - Vardø Avsender Lorentz Kielland Arkitekter AS Helikopterbase 1-ARKIVKODE-415.0; Varsel om oppstart av planarbeid - Vardø Helikopterbase 3-KOMMUNE-2002; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av eiendom og overføring av Mottaker Kåre Christian Nordhus festekontrakt /4/1/26 Kvalsund 2-MATRIKKEL-2017/4/1/26; Oversendelse av festekontrakt og informasjon om videre oppfølging av saken 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-4; 26 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Målebrev - Ny asfaltfabrikk - Skillemo Avsender Alta industriområde 2012/24/434 1-ARKIVKODE-415.2; 2-MATRIKKEL-2012/24/434/0; Oversendelsesbrev for tinglyst eiendomsdokument /24/434 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-24; 7-BNR-434; FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Fradeling for salg /17/53 i Porsanger

51 Side 51 Mottaker Statens kartverk Skjøte til tinglysing /17/53 2-MATRIKKEL-2020/17/53/0; 3-GNR-17; 4-BNR-53; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/17/53; 7-ARKIVKODE-0; 8-SEKSJONSNR-; NR-; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Hyttetomt på 2020/9/1/32 i Mottaker Mette Renate Andersen Porsanger Tilbakemelding - søknad om feste av hyttetomt på 2020/9/1 i Igeldas - Porsanger 3-GNR-9; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/9/1/32; 7-ARKIVKODE-442.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert bygg på 5/1 i Skipsfjord - Nordkapp Mottaker Nordkapp Camping AS 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2019/5/1; Tilbud om feste - uregistrert bygg på gnr. 5/1 i Skipsfjord - Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-5; 5-BNR-1; GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/155-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om festekontrakt - Erklæring 27/1/ Mottaker Karasjok Karasjok

52 Side 52 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; NR-9002; 4-ARKIVKODE-412.4; 5-PRODUKT-99; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2021/27/1/0; 8-KOMMUNE-2021; 9-GNR-27; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -MAK Rekvisisjon av oppmålingsforretning /27/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Pantesamtykke 2011/3/708 og 3/335 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /3/708 og 3/335 2-MATRIKKEL-2011/3/708/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-708; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Uregistrert byggverk - Naust i Adamsfjorden - Mottaker Gerd Farstad Lebesby 1-KOMMUNE-2022; 2-ARKIVKODE Fjerning av gammelt uregistrert naust under gnr. 16/1 i Adamsfjorden GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/740-5 Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2020/4/194 Mottaker Ronny Andersen 2-MATRIKKEL-2020/4/194; Tilbud om kjøp av festet tomt /4/194 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-4; 5-BNR-194; GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av eiendom og overføring av Avsender Kåre Christian Nordhus festekontrakt /4/1/26 Kvalsund

53 Side 53 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2017/4/1/26; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-4; 26 GRUNN-TEAM VEST- Ønske om tinglysning av eiendom /4/1/26 - Kvalsund Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2012/32/93 Avsender Pål Grøtte Minner om saken 10-MATRIKKEL-2012/32/1/0; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-32; 8-BNR-1; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2021/1/1/14 Mottaker Torfinn Eikeland 1-MATRIKKEL-2021/1/1/14; 2-KOMMUNE-2021; Overføring av feste - godkjent skjøte til tinglysing /1/1/14 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-FESTENR-14 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Regulering av festeavgift /22/1/2 i Sør- Avsender Sør-Varanger Varanger Landbruksfaglig vurdering 2030/22/1/2 2-MATRIKKEL-2030/22/1/2; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-22; 5-BNR-1; 2 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste av eiendom i Kokelv - Kvalsund Mottaker NRS Finnmark

54 Side 54 1-ARKIVKODE-440.0; 2-MATRIKKEL-2017/21/1/0; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-21; GRUNN-TEAM VEST- Bekreftet retur av festekontrakt /21/100 Arkivsak/doknr. 15/81-10 Sakstittel Dok.dato søknad om bruksendring fra fritid til bolig Mottaker Sten Aune 2030/29/1/24 1-MATRIKKEL-2030/29/1/24; 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-29; Til underskrift og retur - Nye vilkår til festekontrakt 2030/29/161 i Sør-Varanger 4-BNR-1; 5-FESTENR-24 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2025/30/1/6 Mottaker Advokat Bjørn T. Steffensen AS 1-MATRIKKEL-2025/30/1/6; 2-KOMMUNE-2025; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /30/1/6 3-GNR-30; 4-BNR-1; 5-FESTENR-6 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Grensestasjon nord ved Storskog / Ulveskardet - Mottaker Forsvarsbygg Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-441.2; 2-KOMMUNE-2030 Til utlevering - Underskrevet festekontrakt 29/162 - Sør-Varanger GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende gamme ved Sturroajavri (9/99 og Avsender Odd Arild Hansen 10/99) 1-ARKIVKODE-444.1; Oversendelse av tilleggsopplysninger 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende gamme ved Sturroajavri (9/99 og Avsender Odd Arild Hansen 10/99)

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1512-18 Sakstittel Dok.dato 17.10.2016 Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening.

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening. Kåfjord jeger- og fiskerforening er blant de som har mottatt Grønne midler i år. Her er Arne Pettersen og Einar Blomkvist ved foreningens flytebygge. Foto: Eirik Palm 9 millioner til trivselstiltak For

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

kroner til aktivitet, trivsel og folkehelse

kroner til aktivitet, trivsel og folkehelse 27. mars 2017 Til sammen 45 arrangementer og prosjekter har fått støtte i årets første tildeling av Grønne midler. Her fra en isfiskekonkurranse som NJFF arrangerte i 2016. Arkivfoto: NJFF 672.000 kroner

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014 13/01749-002 Datert: 23.04.2014 Arkiv: 733.1 Til: Øyen Sveinar Sak: søknad om lakseplass 2014 - plass nr. 105,101 og 109 i gamvik - sveinar øyen Dok: avtale om lakseplass 2014 Lnr: 003042/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv Kontaktperson: Utmarksforvalter Elisabeth Ressem Kvivesen, tlf. 951 86 542 Bruk av FeFo Grønne midler 2011 I strategisk plan heter det at FeFo årlig skal sette

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014 14/00460-002 Datert: 26.03.2014 Til: Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma Sak: overf. 3/1/13 25 Dok: godkjent overf. av 3/1/13 25 til Bjarne A Olsen og Anne-Katrine Roer Lnr: 002325/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1972-2 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om feste/gapahuk v/kuneselva - i Mottaker Reinbeitedistrikt 13 Kunesområdet - Lebesby 1-ARKIVKODE-751.1; Høring ihht finnmarksloven

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.05.2013. Klassering: ØF/KAS

Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.05.2013. Klassering: ØF/KAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.06.2013 nnhold: Kopi av reindriftsmeldinger til RBD 7, driftsåret

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014 13/00074-003 Datert: 06.03.2014 Arkiv: 711.9 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: tilskudd til viltformål 2013 - tilsagn til finnmarkseiendommen Dok: Registrering av sett-elg-data 2013

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013 13/00991-007 Datert: 29.11.2013 Arkiv: 412.4 Til: Rønnaug Johansen Sak: søknad om festekontrakt - uregistrert byggverk i Porsanger kommune - Johansen Rønnaug Dok: Svar på søknad om kontrakt for uregistrert

Detaljer

Framlagt på møte Orienteringssak Saksnr. 16/1124 Arknr. 141

Framlagt på møte Orienteringssak Saksnr. 16/1124 Arknr. 141 tildeling av Grønne midler 2016 De grønne midlene ble innført av styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2007 som et tiltak for å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen i Finnmark, med vekt på

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014 14/01133-002 Datert: 18.09.2014 Arkiv: 416.1 Til: Njahkajavri hytteforening Saksbeh: 214 / blw Sak: Opparbeiding av parkeringsplass, Njahkajavri hyttefelt, Karasjok - njahkajavri hytteforening Dok: hytteforeningen

Detaljer