OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Produksjon av kildevann - Karlebotn - Nessby Avsender Allan Johansen 1-ARKIVKODE-621.3; Innspill til avtaleutkast 3-KOMMUNE-2027; NÆRING- -KAP Arkivsak/doknr. 15/890-8 Sakstittel Dok.dato Jordbrukseiendom - søknad om bruksendring - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark 2023/16/1/5 - ikke tinglyst 2-MATRIKKEL-2023/16/1/5; Forespørsel om status hos Fylkesmannen - Søknad om bruksendring 5-KOMMUNE-2023; 6-GNR-16; 5 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 15/890-9 Sakstittel Dok.dato Jordbrukseiendom - søknad om bruksendring - Avsender Gamvik 2023/16/1/5 - ikke tinglyst Fylkesmannens vedtak 2-MATRIKKEL-2023/16/1/5; 5-KOMMUNE-2023; 6-GNR-16; 5 GRUNN- -CDA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomter - Nuvvos - Karasjok Mottaker Torfinn Eikeland 1-ARKIVKODE-442.1; Forslag - Opsjonsavtale til underskrift 3-KOMMUNE-2021; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

2 Side 2 Dok.dato Søknad om boligtomt 2030/8/1 i Sør-Varanger Mottaker Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2030/8/1/0; Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Boligtomt i Øvre Neiden 2030/8/1 - Sør-Varanger 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-8; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste til næringshytte på 2025/39/1 i Mottaker Jorunn Alice Sottinen Tana Etterspør dokumentasjon - Søknad om feste til næringshytte /39/1 3-GNR-39; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/39/1; 7-ARKIVKODE-451.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grensejustering 2018/8/1/22 Mottaker Benedikte Stock 2-MATRIKKEL-2018/8/1/22; Justering av søknad - Flytting av punktfeste 8/1/22 i Måsøy 5-KOMMUNE-2018; 6-GNR-8; 22 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Jordbruk på 2025/7/49 i Tana Mottaker RBD 9; Sirma Bygdelag

3 Side 3 1-ARKIVKODE-; 3-GNR-7; 4-BNR-49; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/7/49; 7-ARKIVKODE-421.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Høring - Søknad om feste til jordbruk /7/49 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Hyttetomt på 2030/1/1/1 i Sør- Mottaker Glenn Arne Grahn Varanger 3-GNR-1; Betaling av behandlingsgebyr - Søknad om feste til hyttetomt på 2030/1/1/1 i Sør-Varanger 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/1/1/1; 7-ARKIVKODE-442.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/462-6 Sakstittel Dok.dato Punktfeste til eksisterende bygg 2020/17/1 Avsender Per A. Amundsen 1-ARKIVKODE-412.4; Befaring - utvidelse av tomt 2-MATRIKKEL-2020/17/1; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-17; 5-BNR-1; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Feste av tomt 2028/14/1/43 i Båtsfjord Kommune. Mottaker Vanja Larsen

4 Side 4 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2028/14/1/43; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-14; 43 GRUNN- -HRK Festekontrakt til underskrift og retur /14/1/43 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Omdisponering - gjeterhytte - Ailegasjavri - Mottaker Asle Vidal 2020/36/1/7 1-MATRIKKEL-2020/36/1/7; 2-KOMMUNE-2020; 3-GNR-36; Ber om at det fremmes ny søknad - omdisponering av bruk fra næring- til fritidsformål /36/1/7 - Porsanger 4-BNR-1; 5-FESTENR-7 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Vei og parkeringsplasser i Aitejohka Avsender Aitejohka hytteforening 1-ARKIVKODE Veilaget godkjenner avtale om overdragelse av GRUNN- -BLW infrastruktur Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Vei og parkeringsplasser i Aitejohka Avsender Aitejohka hytteforening 1-ARKIVKODE Signert avtale GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/6/11/2 Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen AS 2-MATRIKKEL-2019/6/11/2; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /6/11/2 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-6; 7-BNR-11; 2 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om merking av turløype - Sandnes til Avsender Sør-Varanger turlag Munkvassbekken i Sør-Varanger

5 Side 5 1-ARKIVKODE-751.2; 3-KOMMUNE-2030; GRUNN-TEAM VEST- Klage på avslag Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av feste 2018/10/202 Måsøy Avsender Robin Jørgensen Underskrevet slettelsesbegjæring 2018/10/202 2-MATRIKKEL-2018/10/202; 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-10; 5-BNR-202; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt - Kobbvika i Kviby Avsender Alta 1-ARKIVKODE-442.1; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2012/43/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-43; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/17/472 Avsender Advokat Bjørn P. Eidhammer Overføring av feste 2020/17/486 og 2020/17/489 2-MATRIKKEL-2020/17/472/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-17; 7-BNR-472; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Eiendomsskattekrav - Sør-Varanger Avsender Sør-Varanger

6 Side 6 1-ARKIVKODE-131.1; 2-GNR-; 3-BNR-; 4-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL- GRUNN- -KHR Fefo eiendomsskatt - redegjørelse fra KS Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Omdisponering av næringstomt til fritidstomt, og Avsender Landbruksdirektoratet Alta oppføring av ny hytte -2020/33/1/12 - Porsanger Oversendelse av vedtak 2-MATRIKKEL-2020/33/1/12; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-33; 12 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak Børselvnes i Porsanger Avsender Finnmark jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Videre behandling av saken 2-MATRIKKEL-2020/34/24/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; 7-BNR-24; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD /8/1/0 Avsender Finnmark jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Oversendingsbrev 2-MATRIKKEL-2019/8/1/0; 3-KOMMUNE-2019; 4-GNR-8; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Motorferdsel i utmark - løype 2 i Laksebybukt

7 Side 7 Avsender Jan Onseng 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2003/7/1/37; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-7; 37 GRUNN-TEAM ØST- Motorferdsel i utmark - løype 2 i Laksebybukt Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2015/16/1/39 Mottaker Advokat Gisle Loso 2-MATRIKKEL-2015/16/1/39; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /16/1/39 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-1; 39 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Felles konfliktdempende gjerdeprosjekt - Mottaker Tana Smalfjord/Rustefjelbma/Bonakas/Langnes 1-ARKIVKODE-431.2; Ber om landbruksfaglig vurdering 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Felles konfliktdempende gjerdeprosjekt - Mottaker RBD 9 Smalfjord/Rustefjelbma/Bonakas/Langnes 1-ARKIVKODE-431.2; 10-MATRIKKEL-; Til høring - felles konfliktdempende gjerdeprosjekt 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste for kontraktsløst byggverk Avsender Alf Kirkesæther - Stabbursdalen Porsanger

8 Side 8 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2020/11/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-11; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Ettersendte bilder av hytta Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av 2020/19/187 Avsender Finnmark Fraktterminal AS Underskrevet frasigelse 2-MATRIKKEL-2020/19/187/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-19; 7-BNR-187; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om overtakelse av feste 2025/21/1/8 - Avsender Tana Tana Underskrevet festekontrakt 2025/21/47 2-MATRIKKEL-2025/21/1/8; 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-21; 5-BNR-1; 8 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av feste 2030/32/1/182 Avsender Ronald Lorentzen Sletting av feste 2030/32/1/182 2-MATRIKKEL-2030/32/1/182; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-32; 182 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av matrikkelenheter - Sør-Varanger Avsender Sør-Varanger

9 Side 9 1-ARKIVKODE-412.0; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-; 7-BNR-; GRUNN- -JER Utgått matrikkelenhet 2030/25/2/67 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av matrikkelenheter - Sør-Varanger Avsender Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-412.0; Utgått matrikkelenhet 2030/19/1/26 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-; 7-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av matrikkelenheter - Sør-Varanger Avsender Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-412.0; Utgått matrikkelenheter 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-; 7-BNR-; GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/17/32 Avsender Per Anders A. Bongo Overføring av feste 2011/17/32 2-MATRIKKEL-2011/17/32/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-17; 7-BNR-32; GRUNN- -HRK

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om merking av turløype - Sandnes til Mottaker Sør-Varanger Turlag Munkvassbekken i Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-751.2; Merking av turløype fra Munkevassbekken til Sandnes i Sør-Varanger 3-KOMMUNE-2030; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring /10/1/4 Avsender Bavas AS Overføring av festerett /10/1/4 2-MATRIKKEL-2027/10/1/4; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 4 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring - næringshytte /6/1/3 Avsender Ronny Larsen 2-MATRIKKEL-2002/6/1/3; Overføring - næringshytte - skifteattest og testamentet /6/1/3 3-KOMMUNE-2002; 4-GNR-6; 5-BNR-1; 3 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nasuttomt på Kunes i Lebesby Avsender Geir-Magne Lorentsen 1-ARKIVKODE-443.1; 10-MATRIKKEL-; Søknad om nasuttomt på Kunes i Lebesby 6-KOMMUNE-2022; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Hyttetomt på 2030/1/1/1 i Sør- Mottaker 2 og 3 Østre Sør-Varanger Reinbeitedistriktene 1 Varanger

11 Side 11 1-ARKIVKODE-; 3-GNR-1; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2030; 6-MATRIKKEL-2030/1/1/1; 7-ARKIVKODE-442.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Til uttalelse - Søknad om hyttetomter ved Hornholmvannet 2030/32/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tilleggsareal /36/130 i Tana Avsender Vibeke Sørensen Tilleggsinformasjon til søknad /36/130 i Tana 3-GNR-36; 4-BNR-130; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/36/130; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysing av festeforhold 2030/13/1/46 i Sør- Mottaker Sonja Marie Oddny Aaen Varanger 2-MATRIKKEL-2030/13/1/46; Til underskrift og retur - Festekontrakt 2030/13/1/46 - Sør-Varanger 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-13; 46 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kontrollmåling av masseuttak Avsender COWI

12 Side 12 1-ARKIVKODE-521.9; 3-KOMMUNE-; NÆRING- -KAP Tilbud - Prisforespørsel - Droneoppmåling av masseuttak Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Sør-Varanger - Tårnet Avsender Lemminkainen 1-ARKIVKODE-521.9; Tårnet - Nedpussing av masseuttaket 3-KOMMUNE-2029; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Sør-Varanger - Tårnet Mottaker Lemminkäinen Norge AS 1-ARKIVKODE-521.9; Ikke behov for befaring - Tårnet 3-KOMMUNE-2029; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Finnmark - Priser 2016 Avsender Elkem Tana 1-ARKIVKODE-521.9; Prisliste - Masser 3-KOMMUNE-; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Finnmark - Priser 2016 Avsender Veidekke AS

13 Side 13 1-ARKIVKODE-521.9; 3-KOMMUNE-; NÆRING- -TOL Prisliste - Masser Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Finnmark - Priser 2016 Avsender Navaren AS 1-ARKIVKODE-521.9; Prisliste - Masser 3-KOMMUNE-; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Finnmark - Priser 2016 Avsender Birger Mietinen 1-ARKIVKODE-521.9; Prisliste - Masser 3-KOMMUNE-; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Masseuttak - Finnmark - Priser 2016 Avsender Karlstad Maskin & Transport AS 1-ARKIVKODE-521.9; Prisliste - Masser 3-KOMMUNE-; NÆRING- -TOL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Gamvik Avsender Roald Pettersen

14 Side 14 1-ARKIVKODE-733.1; 3-KOMMUNE-2023; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Gamvik Arkivsak/doknr. 16/242-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Hammmerfest Klatreklubb FINKLA 1-ARKIVKODE-141; Rapport - Grønne midler KOMMUNE-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Talvik Jeger og fiskerforening 1-ARKIVKODE-732.3; Årsmelding Halselvvassdraget i Alta 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Vei og parkeringsplasser i Aitejohka Mottaker Aitejohka hytteforening 1-ARKIVKODE Signert avtale i retur GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Feste - Hyttetomt på 2017/26/1/175 i Avsender Kim-Andre Samuelsen Kvalsund

15 Side 15 1-ARKIVKODE-; 3-GNR-26; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2017; 6-MATRIKKEL-2017/26/1/175; 7-ARKIVKODE-442.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Søknad om Feste - Hyttetomt på 2017/26/1/175 i Kvalsund Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Vei til hytte 2017/24/1/31 Avsender Jan Harald Tomassen Avklaring - Vei til hytte 2017/24/1/31 2-MATRIKKEL-2017/24/1/31; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 31 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp - tillegg til 2015/13/19 Avsender Eva I. Hustad Svar på tilbud om kjøp - Tillegg til 2015/13/19 2-MATRIKKEL-2015/13/19/0; 5-KOMMUNE-2015; 6-GNR-13; 7-BNR-19; GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/690-8 Sakstittel Dok.dato Søknad om fradeling og kjøp av tilleggsareal til Avsender Mona J Saab - Big Fish adventure 2015/16/230 - Hasvik 2-MATRIKKEL-2015/16/230; Anmodning om utstedelse av festekontrakt //16/480 i Hasvik 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-230; GRUNN-TEAM VEST-

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Felles konfliktdempende gjerdeprosjekt - Avsender Finnmark Fylkes Smalfjord/Rustefjelbma/Bonakas/Langnes 1-ARKIVKODE-431.2; Uttalelse - Finnmark Fylkes 10-MATRIKKEL-; 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - Avsender Anne Kari Iversen 2020/24/32 i Porsanger Sammenslåing/kjøp av 24/32 og 24/45 2-MATRIKKEL-2020/24/32/0; 3-GNR-24; 4-BNR-32; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/24/32; 7-SEKSJONSNR-; NR-; 9-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Statnett - Driftshytte /23/1/3 Mottaker Statens kartverk 2-MATRIKKEL-2012/23/1/3; Til tinglysing - Festekontrakt 2012/23/1/3 i Alta 3-KOMMUNE-2012; 4-GNR-23; 5-BNR-1; 3 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/15/1/17 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS

17 Side 17 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2020/15/1/17; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-15; 17 GRUNN- -HRK Overføring av feste 2020/15/1/17 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/12/1/134 Avsender DNB Eiendom AS Overføring av feste 2011/12/1/134 2-MATRIKKEL-2011/12/1/134; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-12; 134 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD Soleng Avsender Finnmark jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av krav 3-KOMMUNE-2020; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/34/323 - Alta Avsender Alta Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2012/34/323/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-34; 7-BNR-323; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Aspemyra B4 Avsender Alta

18 Side 18 1-ARKIVKODE-415.1; 3-KOMMUNE-2012; GRUNN-TEAM VEST- Melding om vedtatt plan - Aspemyra B5 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2019/8/168 Avsender Roy Steinar Brynjulfsen/Siri Bjerke Nilsen Oppsigelse av feste 2019/8/168 2-MATRIKKEL-2019/8/168/0; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-8; 7-BNR-168; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppsett av midlertidig fotoskjul - Avsender Arntzen Arctic Adventures /15/1 på Skallneset - Vadsø Øyvind Zahl Arntzen 1-ARKIVKODE-741.9; Underskrevet erklæring 2003/15/1/ KOMMUNE-2003; 3-GNR-15; 4-BNR-1; 5-MATRIKKEL-2003/15/1/0; 6-SEKSJONSNR-; 7-FESTENR-; NR- GRUNN- -ESE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Vannrør i eksisterende trase/vei etter strømkabel i Avsender Frode Rønquist Silis Hyttefelt i Kautokeino Kommune Uttalelse i fra Kautokeino 10-MATRIKKEL-; 11-GNR-12; 12-BNR-1; 13-KOMMUNE-2011; 14-MATRIKKEL-2011/12/1/216; 15-ARKIVKODE-0; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST-

19 Side 19 Arkivsak/doknr. 15/80-4 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Heargeguolbba Mottaker Tana industriområde i Tana 1-ARKIVKODE-415.2; 2-KOMMUNE-2025 GRUNN- -ESE Fullmakt til n å selv rekvirere nødvendig oppmålingsforretning - Hearggeguolbba industriområde Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt /25/1/23 - Geitvann Avsender Frank Ådne Pedersen hytteområde i Bekkarfjord Underskrevet tilbudsbrev 2-MATRIKKEL-2022/25/1/23; 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-25; 23 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 15/377-9 Sakstittel Dok.dato Detaljreguleringsplan for Samisk Videregående Mottaker Statens kartverk Skole 1-ARKIVKODE-415.3; 2-KOMMUNE-2021 Sletting av tinglyst festeforhold 2021/9/493 i Karasjok GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2020/16/425 Mottaker Sweco 1-ARKIVKODE-440; Varsel om oppmålingsforretning 2-MATRIKKEL-2020/16/1; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-16; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/9/1/112 Avsender SpareBank 1

20 Side 20 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2019/9/1/112; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-9; 112 GRUNN- -HRK Samtykke til tinglysing pant i festerett 2019/9/1/112 i Nordkapp Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomter - Nuvvos - Karasjok Mottaker Torfinn Eikeland 1-ARKIVKODE-442.1; Ny opsjonsavtale for underskrift 3-KOMMUNE-2021; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/21/45 - Alta Mottaker Statens kartverk 1-ARKIVKODE-411.1; Skjøte sendt til tinglysing /21/45 - Alta 2-MATRIKKEL-2012/21/45/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-21; 7-BNR-45; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Marit Eggen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Simen Jørgensen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016

21 Side 21 Mottaker Lisa Johansen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjegere 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Morten Karisari Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/151-4 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Finnmark fylkeslag av autismeforeninga 1-ARKIVKODE-141; Overføring av tildelte midler til KOMMUNE-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Tømmervikforeningen 1-ARKIVKODE-732.3; Årsmelding Tømmervikvassdraget 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Gamvik Avsender Osvald Hansen 1-ARKIVKODE-733.1; 3-KOMMUNE-2023; Søknad om lakseplass Gamvik

22 Side 22 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Sten-Tore B.G. Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kompetanseklynge laks Avsender Kompetanseklynge laks SA 1-ARKIVKODE-800; Innkalling til styremøte i Kompetanseklynge laks SA 3-KOMMUNE-; UTMARK- -EJA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Høring av avtale mellom Norge og Finland om Avsender Klima og Miljødepartementet fisket i Tanavassdraget 1-ARKIVKODE-732.5; 10-MATRIKKEL-; Ny avtale med Finland - Høring av forslag til gjennomføring av Tanaavtalen 6-KOMMUNE-2025; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Bruksrettsavtale eiendom i Hammerfest Mottaker Kystverket /3/1 Tarhalsen fyrlykt m.v. Merknader til utkast /3/1 Tarhalsen fyrlykt 2-MATRIKKEL-2004/3/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-3; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST-

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Bruksrettsavtale eiendom i Hammerfest Avsender Kystverket /3/1 Tarhalsen fyrlykt m.v. Nytt utkast til bruksrettsavtale 2-MATRIKKEL-2004/3/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-3; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt /37/1 i Tana Mottaker Tana 1-ARKIVKODE-441.1; 10-MATRIKKEL-2025/37/1/0; Behandling etter plan- og bygningsloven - Søknad om festetomt 2025/37/1 i Tana 11-GNR-37; 12-BNR-1; 13-KOMMUNE-2025; 14-MATRIKKEL-2025/37/1; 15-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om punktfeste for kontraktsløst byggverk Mottaker Porsanger Kommune - Stabbursdalen Porsanger 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2020/11/1/0; Søknad om fradeling til uendret bruk /11/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-11; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om nausttomt 2020/31/1 Mottaker Porsanger Kommune

24 Side 24 1-ARKIVKODE-443.1; 2-MATRIKKEL-2020/31/1/0; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-31; GRUNN- -MAK Tillatelse etter plan-og bygningsloven - Søknad om fradeling til nausttomt /31/1 - Porsanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte Mottaker Geir Harald Holm 2004/18/1 - Hammerfest 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; Tilbud festekontrakt - kontraktløst byggverk /18/1 - Hammerfest 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; 16; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om gapahuk - Peskaholla /23/1 Mottaker Eiby Jeger og Eiskeforening 1-PROSJEKT ; 2-FESTENR-; Erklæring til underskrift og retur - Søknad om gapahuk 2012/23/ NR-; 4-ARKIVKODE-751.1; 5-PRODUKT-33; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2012/23/1/0; 8-KOMMUNE-2012; 9-GNR-23; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste tomt i Karlebotn - vannfabrikk i Mottaker Nesseby Karlebotn /5/1/0 - Nesseby 1-ARKIVKODE-441.2; 2-MATRIKKEL-2027/5/1/0; 5-KOMMUNE-2027; 6-GNR-5; Rekvisisjon - Søknad om feste - Vannfabrikk i Karlebotn /5/1/0 Nesseby

25 Side 25 GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av matrikkelenheter 2025/10/1/40 og Mottaker Tana 2025/10/1/41 i Tana 2-MATRIKKEL-2025/10/1/40; Sletting av matrikkelenheter 2025/10/1/40 og 2025/10/1/41 i Tana 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-10; 5-BNR-1; 40; 7-MATRIKKEL-2025/10/1/41; 8-GNR-10; 9-BNR-1; X-FESTENR-40 GRUNN- -KHR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kontraktsløs laksehytte 2023/15/1 - Langfjorden - Mottaker Gamvik Gamvik 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2023/15/1; 3-KOMMUNE-2023; Til behandling etter plan-og bygningsloven - Søknad om fradeling til uendret bruk 2023/15/1 - Gamvik GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppføring av ny hytte 2030/13/1/88 Mottaker Persen Rolf 2-MATRIKKEL-2030/13/1/88; Ikke tatt til behandling - Søknad om flytting av punktfeste 2030/13/1/88 - Sør-Varanger 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-13; 88 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om grunneiers tillatelse til å sette opp Mottaker Gábečohkka Vel lysthus

26 Side 26 1-ARKIVKODE-751.1; 3-KOMMUNE-2030; GRUNN-TEAM VEST- Tilbud om festekontrakt - Lysthus på 2030/32/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av hyttetomt på 2030/33/1 i Sør-Varanger Mottaker Øyvin S Grongstad 2-SEKSJONSNR-; Avslag - Kjøp av hyttetomt på 2030/33/1 i Sør- Varanger NR-; 4-MATRIKKEL-2030/33/1/3; 5-GNR-33; 6-BNR-1; 7-KOMMUNE-2030; 8-MATRIKKEL-2030/33/1; 9-ARKIVKODE-442.1; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR-3 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om oppføring av gapahuk i Henningkeila - Mottaker Sandland Bygdelag Loppa 1-ARKIVKODE-751.1; 3-KOMMUNE-2014; Betaling av behandlingsgebyr og behov for kart - Søknad om gapahuk i Henningkeila - Loppa GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/573-5 Sakstittel Dok.dato Grunneiers tillatelse til oppføring av gapahuk Mottaker Lavkavann Hytteforening 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2020/26/1/0; Rettighetserklæring til underskrift og retur /26/1 - Porsanger 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-26; 5-BNR-1; NR-; 7-SEKSJONSNR-; GRUNN-TEAM ØST-

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp av bebygd boligtomt - Mottaker Porsanger Kommune 2020/24/32 i Porsanger 2-MATRIKKEL-2020/24/32/0; Begjæring om sammenføying /24/32 og 2020/24/45 - Porsanger 3-GNR-24; 4-BNR-32; 5-KOMMUNE-2020; 6-MATRIKKEL-2020/24/32; 7-SEKSJONSNR-; NR-; 9-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/29/1/60 Mottaker Kenneth Svendsen 2-MATRIKKEL-2012/29/1/60; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /29/1/60 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; 60 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/24/1/75 Mottaker EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 2-MATRIKKEL-2017/24/1/75; Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /24/1/75 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 75 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/143-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt i Stabburnes /9/1/0 i Mottaker Ann-Karin Steinli og Roy-Steve Steinli Porsanger

28 Side 28 1-ARKIVKODE-442.1; 2-SEKSJONSNR-; 3-FESTENR-; 5-KOMMUNE-2020; 6-PROSJEKT ; 7-ARKIVKODE-01; 8-PRODUKT-20; 9-PROSJAVD-200; X-GNR-9; X-BNR-1; X-MATRIKKEL-2020/9/1/0 GRUNN-TEAM ØST- Festekontrakt til underskrift og retur /9/1/33 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - boligtomt på 2025/37/1 i Tana Mottaker Tana 1-ARKIVKODE-441.1; Behandling etter plan-og bygningsloven - Søknad om feste til bolig /37/1 - Tana 3-GNR-37; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/37/1; 7-ARKIVKODE-411.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av arealet mellom min eiendom 2012/29/9 Avsender Stig Furu og 2012/29/351 Kjøp av arealet mellom min eiendom 2012/29/9 og 2012/29/351 3-GNR-29; 4-BNR-9; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/29/9; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om Garasje i tilknytning til bolig Mottaker Sigbjørn Ove Kurthi 2030/22/2/11 i Sør-Varanger

29 Side 29 1-MATRIKKEL-2030/22/2/11; 2-KOMMUNE-2030; 3-GNR-22; 4-BNR-2; 5-FESTENR-11 GRUNN-TEAM VEST- Betaling av behandlingsgebyr /22/2/11 - Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt /25/1/23 - Geitvann Mottaker Frank Å. Pedersen hytteområde i Bekkarfjord 2-MATRIKKEL-2022/25/1/23; Festekontrakt for hyttetomt i Geitvann hyttefelt til vedtak 5-KOMMUNE-2022; 6-GNR-25; 23 GRUNN- -JFE Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om overtakelse av feste 2025/21/1/8 - Mottaker Statens kartverk Tana 2-MATRIKKEL-2025/21/1/8; Festekontrakt og erklæring til tinglysing /21/47 3-KOMMUNE-2025; 4-GNR-21; 5-BNR-1; 8 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Kjøp av arealet mellom min eiendom 2012/29/9 Avsender Stig Furu og 2012/29/351 Kart 3-GNR-29; 4-BNR-9; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/29/9; 7-ARKIVKODE-0; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Eksisterende gamme ved Sturroajavri (9/99 og Avsender Sør-Varanger 10/99)

30 Side 30 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2030 GRUNN- -MAK Foreløpig melding Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Produksjonshall for skiferproduksjon 2012/22/1 i Mottaker Freddy Hansen Alta Betaling av behandlingsgeby /22/1 - Alta 10-MATRIKKEL-; 11-GNR-22; 12-BNR-1; 13-KOMMUNE-2012; 14-MATRIKKEL-2012/22/1; 15-ARKIVKODE-451.1; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/383-4 Sakstittel Dok.dato Detaljregulering for Sagali i Alta Avsender Alta 1-ARKIVKODE-415.1; Klager på reguleringsplan for Sagali 2-KOMMUNE-2012 GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste - Næring på 2019/7/1 i Nordkapp Avsender Nordkapp Kopi av brev fra Nordkapp til søker 3-GNR-7; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2019; 6-MATRIKKEL-2019/7/1; 7-ARKIVKODE-451.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Bruksendring/flytting av feste 2012/42/1/48 - Alta Mottaker Alta Kommune

31 Side 31 1-ARKIVKODE-; 2-GNR-42; 3-BNR-1; 4-FESTENR-48; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/42/1/48; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Sletting av matrikkelenhet 2012/42/1/48 - Alta Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Deponering av masser - golfanlegg på Mottaker Statnett SF; 2017/23/174 og 2017/23/183 i Kvalsund Statnett 2-MATRIKKEL-2017/23/174/0; Uttalelse - Deponering av masser - golfanlegg på 2017/23/174 og 2017/23/183 i Kvalsund 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-23; 7-BNR-174; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/1/1/47 Avsender Knut-Eirik Bohinen Overføring av feste 2002/1/1/47 2-MATRIKKEL-2002/1/1/47; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-1; 47 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2017/24/1/95 Avsender Tor-Alfred Henriksen Overføring av feste 2017/24/1/95 2-MATRIKKEL-2017/24/1/95; 5-KOMMUNE-2017; 6-GNR-24; 95 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

32 Side 32 Dok.dato Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for Avsender Statens Vegvesen strekningen Skaidi - Arisberget/Áresbákti i Kvalsund - parsell 1 1-ARKIVKODE-461.1; Undertegnet slettelsesbegjæring 2017/24/1/43 2-KOMMUNE-2017 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2019/9/1/112 Mottaker SpareBank 1 Pantesamtykke sendt /9/1/112 2-MATRIKKEL-2019/9/1/112; 5-KOMMUNE-2019; 6-GNR-9; 112 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomt under 2020/34/1 i Mottaker Rudi Larsen Leirpollen - Porsanger 1-ARKIVKODE-442.1; 2-KOMMUNE-2020; Festekontrakt til underskrift og retur /34/1/88 3-GNR-34; 4-BNR-1; 5-FESTENR-88; 6-MATRIKKEL-34/1/88; NR-9023 GRUNN- -JEJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2020/16/425 Avsender Sweco 1-ARKIVKODE-440; Tilbakemelding - kartskisse 2-MATRIKKEL-2020/16/1; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-16; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grillplass og akebakke på Smørstadbrinken - Avsender Smørstadbrinken Velforening 2020/16/1 - Porsanger

33 Side 33 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2020/16/1/0; 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-16; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Ber om at tillatelsen trekkes tilbake og at erklæringen arkiveres som utgått Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Grillplass og akebakke på Smørstadbrinken - Mottaker Smørstadbrinken Velforening 2020/16/1 - Porsanger 1-ARKIVKODE-751.1; 2-MATRIKKEL-2020/16/1/0; Tillatelse trukket tilbake - akebakke og grillplass på Smørstadbrinken 3-KOMMUNE-2020; 4-GNR-16; 5-BNR-1; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om feste til næringshytte på 2025/39/1 i Avsender Jorunn Sottinen Tana Oversendelse av etterspurt dokumentasjon 3-GNR-39; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2025; 6-MATRIKKEL-2025/39/1; 7-ARKIVKODE-451.1; 8-KOMMUNE-; 9-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/3/1/169 Mottaker EiendomsMegler 1 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2011/3/1/169; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 169 Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /3/1/169

34 Side 34 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte Avsender Geir Holm 2004/18/1 - Hammerfest 1-ARKIVKODE-412.4; Underskrevet tilbudsbrev 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; 16; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Arkivsak/doknr. 16/690-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om fradeling og kjøp av tilleggsareal til Mottaker Leidar Hermann Eilertsen 2015/16/230 - Hasvik 2-MATRIKKEL-2015/16/230; Festekontrakt til underskrift og retur /16/480 i Hasvik 3-KOMMUNE-2015; 4-GNR-16; 5-BNR-230; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/9/1/68 Avsender Advokatkontoret Andersen og Bryn Tvedt Overføring av feste 2028/9/1/68 10-MATRIKKEL-2028/9/1/68; 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2028; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-68 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om uttak og masse lagring på Avsender Arnstein Jessen 2025/29/1/17 i Tana

35 Side 35 1-ARKIVKODE-; 10-MATRIKKEL-; 11-GNR-29; 12-BNR-1; 13-KOMMUNE-2025; 14-MATRIKKEL-2025/29/1/17; 15-ARKIVKODE-0; 6-KOMMUNE-; 7-GNR-; 8-BNR-; 9-FESTENR- GRUNN-TEAM ØST- Søknad om uttak og masse lagring på 2025/29/1/17 i Tana Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Avsender Kenneth Esaiassen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 Mottaker Kenneth Esaiassen 1-ARKIVKODE Gratis jaktkort - førstegangsjeger 2016 UTMARK- -EBN Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2028/9/1/68 Mottaker Advokatkontoret Andersen og Bryn Tvedt 10-MATRIKKEL-2028/9/1/68; Ikke mottatt melding om overføring av feste 2028/9/1/68 11-SEKSJONSNR-; NR-; 6-KOMMUNE-2028; 7-GNR-9; 8-BNR-1; 9-FESTENR-68 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Jan Egil Trasti 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; Søknad om lakseplass Sør-Varanger

36 Side 36 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Mathis Edvin Persen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Egil Evert Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Egil Andreas Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Komagvær jeger og fiskeforening Kiberg

37 Side 37 1-ARKIVKODE-732.3; 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Årsmeldingsskjema 2016 Komagelva Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Vardø SFJF 1-ARKIVKODE-732.3; Årsmelding 2016 Sandfjordelva 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Måsøy Avsender Ansten Hansen Søknad om lakseplass Måsøy 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2018; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Ronald Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Olaf Ravna

38 Side 38 1-ARKIVKODE-; 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Sør-Varanger Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Berlevåg Avsender Ole Tore Jensen Søknad om lakseplass Berlevåg 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2024; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Anny Johnsen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Samarbeid om smittebegrensende tiltak Mottaker Alta Laksefiskeri interessentskap; Fylkesmannen; Mattilsynet; Neidenelvens fiskefellesskap; NJFF Finnmark; Tanavassdragets fiskeforvaltning 1-ARKIVKODE-730; Innkalling til møte angående smittebegrensende tiltak 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH

39 Side 39 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Måsøy Avsender Bård Samuel Pettersen Søknad om lakseplass Måsøy 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2018; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Mottaker Advokat Andreas Hegg eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; FeFos alternativ til løsning 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-38; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender SpareBank 1 Nord-Norge eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; Innspill til FeFos forslag 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-38; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tvangssalg Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS 2-MATRIKKEL-2027/6/1/1; 3-KOMMUNE-2027; 4-GNR-6; 5-BNR-1; 1 Tvangssalg

40 Side 40 FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Oppført bom til festetomt 3/1/85 i Sør-Varanger Mottaker Rbd 5A og 5C Beahceveai/Pasvik; Roald Herstrøm; FNF Finnmark 2-MATRIKKEL-2030/3/1/85; Ber om uttalelse - Vei til hytter 2030/3/1/99 og 2030/3/1/85 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-3; 5-BNR-1; 85 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om å disponere eksisterende vei over tomt Mottaker Håkon K.Haldorsen 17/1/86 til 17/25 - Kautokeino 2-MATRIKKEL-2011/17/25/0; 3-GNR-17; Avslås - Søknad om å disponere eksisterende vei over tomt 2011/17/1/86 til 2011/17/25 - Kautokeino 4-BNR-25; 5-KOMMUNE-2011; 6-MATRIKKEL-; 7-ARKIVKODE-461.2; 8-SEKSJONSNR-; NR-; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp/feste av grunn - sjørelatert Mottaker Haldorsen Maskinstasjon næringsvirksomhet ved Bugøynes havn - Sør- Varanger 1-ARKIVKODE-411.2; Nytt tilbud om opsjonsavtale - Areal til sjørelatert næringsvirksomhet ved Bugøynes havn 3-KOMMUNE-2030; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud om festekontrakt for uregistrert hytte Mottaker Geir Holm 2004/18/1 - Hammerfest

41 Side 41 1-ARKIVKODE-412.4; 2-MATRIKKEL-2004/18/1/0; 3-KOMMUNE-2004; 4-GNR-18; 5-BNR-1; 16; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -MAK Festekontrakt til signatur og retur /18/1- Hammerfest Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om kjøp 2012/28/1 Mottaker Karl Wollmann Olsen 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2012/28/1/0; Kjøpekontrakt og skjøte for underskrift - betaling av kjøpsum 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-28; GRUNN- -MFL Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring /9/1/24 Avsender Daniel Mathisen Overføring av festerett /9/1/24 2-MATRIKKEL-2021/9/1/24; 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 5-BNR-1; 24 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring /9/1/24 Mottaker Daniel Mathisen 2-MATRIKKEL-2021/9/1/24; Overføring av festerett - ber om kopi av tinglyst skjøte /9/1/24 3-KOMMUNE-2021; 4-GNR-9; 5-BNR-1; 24 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilbud kjøp av tomt i Snattvika boligfelt i Avsender Lebesby Kjøllefjord i Lebesby /35/103/0 og 2022/25/105/0

42 Side 42 1-ARKIVKODE-411.2; 2-MATRIKKEL-2022/35/ /25/105; 3-KOMMUNE-2022; GRUNN-TEAM ØST- Underskrevet kjøpekontrakt Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av feste 2025/12/196 Avsender Stig Rune Smuk Underskrevet slettelsesbegjæring 2025/12/196 2-MATRIKKEL-2025/12/196/0; 5-KOMMUNE-2025; 6-GNR-12; 7-BNR-196; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om arealer til flytebrygge i Bugøyfjord Avsender Bugøyfjord bygde og hyttelag 2030/3/61/0 - Sør-Varanger 1-ARKIVKODE-471.3; Underskrevet festekontrakt 2030/3/61 2-MATRIKKEL-2030/3/61/0; 3-KOMMUNE-2030; 4-GNR-3; 5-BNR-61; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2028/10/1/21 Avsender Katy Langseth Underskrevet festekontrakt 2028/10/1/21 2-MATRIKKEL-2028/10/1/21; 5-KOMMUNE-2028; 6-GNR-10; 21 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tinglysing av festeforhold 2030/23/1/8 - Sør-

43 Side 43 Avsender Else Margrethe Nyhuus Varanger Underskrevet festekontrakt 2030/23/1/8 2-MATRIKKEL-2030/23/1/8; 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-23; 8 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/1/1/69 Avsender Thomas Korvanen Majliz Berget Underskrevet festekontrakt 2002/1/1/69 2-MATRIKKEL-2002/1/1/69; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-1; 69 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2011/3/672 Avsender Ellen Sara M. Pulk Overføring av feste 2011/3/672 2-MATRIKKEL-2011/3/672/0; 5-KOMMUNE-2011; 6-GNR-3; 7-BNR-672; GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om bygging av Fiskehjeller på Avsender Loppa Pannereidet i Sør-Tverrfjord 1-ARKIVKODE-471.3; Melding om vedtak 2-MATRIKKEL-2014/7/1; 3-KOMMUNE-2014; 4-GNR-7; 5-BNR-1; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel

44 Side 44 Dok.dato Søknad om kjøp 2012/34/323 - Alta Mottaker Frank Åge Simensen; Statens kartverk Skjøte til tinglysing /34/323 - Alta 2-MATRIKKEL-2012/34/323/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-34; 7-BNR-323; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/238-9 Sakstittel Dok.dato Søknad om boligtomt 2011/6/1 i kautokeino Mottaker Nils Morten Hætta 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2011/6/345/0; Til utlevering - Tinglyst festekontrakt 2011/6/345 - Kautokeino 3-KOMMUNE-2011; 4-GNR-6; 5-BNR-345; ; 7-SEKSJONSNR-; NR- GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av feste 2018/10/202 Måsøy Avsender Johnny Jørgensen Underskrevet slettelsesbegjæring 2018/10/202 2-MATRIKKEL-2018/10/202; 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-10; 5-BNR-202; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak RFA-JVAD Vierdal Avsender Finnmark jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Oversendingsbrev 3-KOMMUNE-2011; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tinglysning av feste 2003/13/1/1

45 Side 45 Avsender Vadsø 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2003/13/1/1; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-13; 1 GRUNN- -HRK Matrikkelbrev 2003/13/1/1 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2020/31/1/25 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Overføring av feste 2020/31/1/25 2-MATRIKKEL-2020/31/1/25; 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-31; 25 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av ikke tinglyst punktfeste 2017/24/1/131 Avsender Kvalsund - Kvalsund 1-PROSJEKT ; Melding om slettet matrikkel 2017/24/1/131 2-FESTENR-; NR-; 4-ARKIVKODE-412; 5-PRODUKT-33; 6-PROSJAVD-200; 7-MATRIKKEL-2017/24/1/0; 8-KOMMUNE-2017; 9-GNR-24; X-BNR-1; X-SEKSJONSNR- GRUNN- -JHA Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Tilleggsareal til landbruk fra eiendommen Avsender Peter Wilmann Bech 2012/15/25 10-MATRIKKEL-2012/15/25; 6-KOMMUNE-2012; 7-GNR-15; 8-BNR-25; 9-FESTENR- Storholmen

46 Side 46 GRUNN- -BLW Arkivsak/doknr. 15/385-7 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2015 Avsender Ropelv og Renøysund hytteforening 1-ARKIVKODE-141 Rapport - Grønne midler 2015 UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utsettelse på fristen til pliktig organisering Avsender Miljødirektoratet 1-ARKIVKODE-732.0; Miljødirektoratet om Finnmarkseiendommens utsettelse på frist om pliktig organisering. 3-KOMMUNE-2002; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Samarbeid om smittebegrensende tiltak Avsender Tanavassdragets fiskeforvaltning 1-ARKIVKODE-730; Innkalling til møte angående smittebegrensende tiltak - påmelding fra TF 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/696-8 Sakstittel Dok.dato Angående fiskekort i Vestre Jakobselv Avsender Varangertunet 1-ARKIVKODE-732.9; Uttalelse til salg av fiskekort i Vestre Jakobselv 2-MATRIKKEL-2003/0/1/0; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-0; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/696-9 Sakstittel Dok.dato Angående fiskekort i Vestre Jakobselv Avsender Vestre Jakobselv jff

47 Side 47 1-ARKIVKODE-732.9; 2-MATRIKKEL-2003/0/1/0; 5-KOMMUNE-2003; 6-GNR-0; UTMARK- -SCH Fiskekort Jakobselva og salg av disse. Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Årsmelding 2016 laksevassdrag Avsender Kunes JFF 1-ARKIVKODE-732.3; Årsmelding 2016 Storelva på Kunes 3-KOMMUNE-; UTMARK- -SCH Arkivsak/doknr. 16/309-5 Sakstittel Dok.dato Grønne midler 2016 Avsender Langfjordnes Bygdelag 1-ARKIVKODE-141; Rapport - Grønne midler KOMMUNE-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Sør-Varanger Avsender Arne Hansen Søknad om lakseplass Sør-Varanger 3-ARKIVKODE-733.1; 4-KOMMUNE-2030; 5-KOMMUNE-; 6-GNR-; 7-BNR-; UTMARK- -LKR Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om lakseplass Kvalsund Avsender Oddbjørn Leiros

48 Side 48 1-ARKIVKODE-733.1; 3-KOMMUNE-2017; UTMARK- -LKR Søknad om lakseplass Kvalsund Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Jordskiftesak REN-JVAD Avsender Finnmark jordskifterett ELVERO/MARIEBO 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av krav om sak for jordskifteretten 3-KOMMUNE-2027; FEFOADV- -CDA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tomt for fritidsbolig /34/1 ved Mottaker Hilde Rønning Hestnes - Porsanger 1-ARKIVKODE-442.1; 2-MATRIKKEL-2020/34/1/0; Festekontrakt til underskrift og retur /34/1/89 5-KOMMUNE-2020; 6-GNR-34; GRUNN-TEAM ØST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Utvidet byggefrist 2012/46/1/33 - Alta Mottaker Inga Risten Hætta Utvidet byggefrist innvilges /46/1/33 - Alta 2-MATRIKKEL-2012/46/1/33; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-46; 33 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2002/1/1/47 Mottaker Knut-Eirik Bohinen

49 Side 49 1-ARKIVKODE-; 2-MATRIKKEL-2002/1/1/47; 5-KOMMUNE-2002; 6-GNR-1; 47 GRUNN- -HRK Overføring av feste - godkjent skjøte til utlevering /1/1/47 Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Sletting av feste 2018/10/202 Måsøy Mottaker Statens kartverk 2-MATRIKKEL-2018/10/202; Sletting av tinglyst festeforhold /10/202 i Måsøy 3-KOMMUNE-2018; 4-GNR-10; 5-BNR-202; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Tinglysing av festeforhold 2030/23/1/8 - Sør- Mottaker Statens kartverk Varanger 2-MATRIKKEL-2030/23/1/8; Til tinglysing - Festekontrakt 2030/23/1/8 i Sør- Varanger 5-KOMMUNE-2030; 6-GNR-23; 8 GRUNN- -JER Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Overføring av feste 2012/10/1/12 Mottaker NordAvis AS 2-MATRIKKEL-2012/10/1/12; 3-GNR-10; 4-BNR-1; 5-KOMMUNE-2012; 6-MATRIKKEL-2012/10/1/12; 7-ARKIVKODE-451.1; 8-SEKSJONSNR-; NR-; X-KOMMUNE-; X-GNR-; X-BNR-; X-FESTENR-12 Skjøte i retur for retting /10/1/12

50 Side 50 GRUNN- -HRK Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Montering nettstasjon - 22 kv linje i Sarnespollen Avsender Repvåg Kraftlag - Nordkapp Kommune 1-ARKIVKODE-462.1; Klage på engangserstatning - 22kv linje i Sarnespollen - Nordkapp 3-KOMMUNE-2019; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Søknad om tillegg til 2012/29/424 og 2012/29/425 Mottaker AFE AS i Alta 1-MATRIKKEL-2012/29/1; 2-MATRIKKEL-2012/29/424; Tinglyst skjøte til utlevering /29/492 og 2012/29/493 3-MATRIKKEL-2012/29/425; 4-BNR-425; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; 7-BNR-424; 8-BNR-1 GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Dok.dato Kjøp - tillegg til 2012/29/423 Mottaker Triangelen AS Tinglyst skjøte til utlevering /29/495 2-MATRIKKEL-2012/29/423/0; 5-KOMMUNE-2012; 6-GNR-29; 7-BNR-423; GRUNN-TEAM VEST- Arkivsak/doknr. 16/ Sakstittel Dok.dato Søknad om hyttetomter - Nuvvos - Karasjok Avsender Nuvvos Panorama Invest AS 1-ARKIVKODE-442.1; Signert opsjonsavtale 3-KOMMUNE-2021; GRUNN-TEAM VEST-

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1174-3 Sakstittel Dok.dato 08.08.2016 Søknad om grunneiers tillatelse til erstatte Avsender Repvåg Kraftlag SA høyspent med kabel fra Storbukt til vannbassenget i Skipsfjord -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/4-4 Sakstittel Dok.dato 17.04.2017 Forlengelse av avtale - rett til utnyttelse av Avsender Loppa Spring Water AS grunnvannressurs Arkivkode 1-ARKIVKODE-621.1; 2-MATRIKKEL-2014/19/1/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1856-59 Sakstittel Dok.dato 12.05.2017 Forespørsel om festeavgift og mulighet for kjøp av Avsender Alta eneboligtomter 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2012/38/1/0; Mottatt vedtak

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 6Arkivsak/doknr 15/349-3 Sakstittel. Dok.dato 28.04.2016 Jordskiftesak 2015-0001 Roaldnes i Porsanger Mottaker Finnmark jordskifterett kommune 1-ARKIVKODE-412.1; 2-KOMMUNE-2020 Foreløpig uttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/675-1 Sakstittel Dok.dato 03.04.2017 Innsynskrav - Kjøp av juridiske tjenester, Avsender Torolf Andreassen anskaffelsesprotokoller 1-ARKIVKODE-043 Innsynskrav - Kjøp av juridiske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/2062-2 Sakstittel Dok.dato 18.11.2016 Ny brukerrepresentant for gamme 2025/5/1/9003 Mottaker Aslak Varsi Ny brukerrepresentant for gamme - 2025/5/1/9003 2-MATRIKKEL-2025/5/1/9003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-26 Sakstittel Dok.dato 19.08.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Avsender *** UTMA 1--***-***; Prosesskriv til utmarksdomstolen 2--***-***; 3--***-***; 4--***-***;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16774-2 Sakstittel Dok.dato 05.05.2015 Tinglysning av 37/1/7 og 38/1/31 i alta kommune Mottaker Alta og omegn turlag; Alta og omegn turlag 1-MATRIKKEL-2012/38/1/31; 2-KOMMUNE-2012;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2018-3 Sakstittel Dok.dato 03.12.2015 Overskjøting av areal - veigrunn gnr 1/222 på Mottaker Kartverket Tinglysing Blåbærtoppen - Båtsfjord kommune 1-ARKIVKODE-411.0; 2-MATRIKKEL-2028/1/222/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16520-20 Sakstittel Dok.dato 20.09.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-164427TVI- Avsender Aslak Loso UTMA 1-ARKIVKODE-412.5 Bytte av grunnstykket på Sievju/Seiland FEFOADV-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2183-33 Sakstittel Dok.dato 19.09.2016 Varsling av mulig rettighetshavere - felt 4 Avsender Finnmarkskommisjonen Karasjok 1-ARKIVKODE-412.5; Program - åpent høringsmøte 3-KOMMUNE-2021;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-3 Sakstittel Dok.dato 27.10.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune Landbruksfaglig vurdering - 2012/34/315 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16768-3 Sakstittel Dok.dato 10.03.2016 registrering av uregistrert eiendom - Gnr. 6/15 ved Mottaker Erling E. Guldbrandsen Grønneset i Kongsfjordbunnen - Berlevåg kommune 1-ARKIVKODE-412.4;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1100-6 Sakstittel Dok.dato 29.07.2016 Overføring av feste 2003/13/1/94 Avsender Vadsø kommune Matrikkelbrev gnr 13/1/94 - Vadsø kommune 2-MATRIKKEL-2003/13/1/94; 5-KOMMUNE-2003;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/982-1 Sakstittel Dok.dato 02.05.2016 Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Mottaker *** Kautokeino 1--***-***; 2--***-***; Anmeldelse av ulovlig fiske på Čárajavri i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2755-2 Sakstittel Dok.dato 11.01.2016 Søknad om hyttetomt nr. 8 og 9 - Kobbvågen - Mottaker Glenn Arne Grahn Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1; Tilbudsbrev - hyttetomt nr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1947-5 Sakstittel Dok.dato 21.09.2015 Søknad om punktfeste til hytte ved Mottaker Reinbeitedistrikt 1/2/3; RBD 5A Hornholmvannet like ved Viksjøen - Sør-Varanger kommune 1-ARKIVKODE-442.1;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/135-11 Sakstittel Dok.dato 17.04.2015 Søknad om beiteareal for ungdyr - Gnr 7/1 Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og bygningsloven 2-FESTENR-;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/893-19 Sakstittel Dok.dato 30.09.2015 Søknad om boligtomt i Avzi - Kautokeino Mottaker Elle Sofe Henriksen kommune 1-ARKIVKODE-441.1; Grunneiers tillatelse til uttak av masser

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2621-5 Sakstittel Dok.dato 11.12.2015 Tildeling av hyttetomt i Luostejok hyttegrend - Mottaker Advokatselskapet Per A Amundsen 2020/26/54 AS 1-ARKIVKODE-442.0; 2-MATRIKKEL-2020/26/54;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/1387-1 Sakstittel Dok.dato 12.07.2016 Tilleggsareal - 2020/21/200 - Porsanger kommune Avsender Eva Bråthen 2-MATRIKKEL-; Søknad om tilleggsareal 2020/21/200 i Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1375-6 Sakstittel Dok.dato 27.08.2015 Søknad om hyttetomt - Mandirnjarga - Karasjok Mottaker Jan Helge Mikkelsen 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; Ingen ledig hyttetomt i omsøkt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/518-21 Sakstittel Dok.dato 18.05.2017 Ishavsveien - anke til Hålogaland Lagmannsrett Avsender Hålogaland Lagmannsrett 1-ARKIVKODE-412.1; Rettsbok - planleggingsmøte 2-KOMMUNE-2030

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2781-7 Sakstittel Dok.dato 15.06.2016 Søknad om opsjon - grønt boligfelt Austertana Mottaker Esther Utsi 1-PROSJEKT-20200100; 2-FESTENR-; 3-9000NR-; Grunneiert tillatelse til

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16809-6 Sakstittel Dok.dato 01.04.2016 Gamme ved Gáhpstjohka - ulovlig byggverk - Mottaker Fylkesmannen i Finnmark pålegg om riving 1-ARKIVKODE-444.1; 2-KOMMUNE-2025; Spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1652-3 Sakstittel Dok.dato 03.07.2015 Eiendomservervelse - Forhåndstiltredelse Mottaker Siemens v/ Ole Kjeldstad Garborg Forsølsveien - gnr 19 bnr 1 Hammerfest 1-PROSJEKT-32200100;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/107-32 Sakstittel Dok.dato 02.09.2016 Sak for Utmarksdomstolen - 16-009837TVI- Mottaker ***; UTMA *** 1--***-***; 2--***-***; Prosesskriv - ønsker redegjørelse for avmerket område

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 17/1099-3 Sakstittel Dok.dato 30.06.2017 Feste til boligtomt - 2019/8/168 i Nordkapp Avsender Eirik Flæthe Granaas 1-ARKIVKODE-441.1; 2-MATRIKKEL-2019/8/168; Underskrevet aksept

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1371-5 Sakstittel Dok.dato 02.10.2015 søknad om kjøp - tillegg til 2012/26/595 Mottaker Statens Kartverk - Tinglysning Tinglysning av skjøte for 2012/26/596 2-MATRIKKEL-2012/26/596/0;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16823-1 Sakstittel Dok.dato 15.12.2014 varsling av mulige rettighetshavere felt 6 Avsender Finnmarkskommisjonen varangerhalvøya vest 1-ARKIVKODE-412.5 ber om opplysninger - festegrunn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014 14/00097-002 Datert: 30.01.2014 Til: Mathisen Rolf Sak: overf. 35/1/113 12 fra mathisen alf/rolf til thomassen lill merethe Dok: skjøte i retur for retting av mangler - overføring - 35/1/113 12 Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer