OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009"

Transkript

1 08/ Datert: Arkiv: Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 1 - Cahppirjohka Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 5 - Cahppirjohka Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: Søknad om tomt til tur/foreningshytte ved Gamvikvannet på Sørøya - Hammerfest kommune - Akkarfjord bygdelag (gammel sak 03/707) Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 7 - Cahppirjohka Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 6 - Cahppirjohka Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 1

2 09/ Datert: Til: Christiansen Nikolaj Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 6/1/5 og 6 (03) fra Wickstrøm Lars-J / Mietinen Oddvar til Christiansen Nikolaj Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Simensen Ove Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 365, 367 og 369 i Loppa - søker Ove Simensen Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr. 365, 367 og 369 i Loppa - søker Ove Simensen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Til: Badar Reidun Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 4/1/30 27 til Badar Reidun Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Finnmark jordskifterett Sak: Søknad om kjøp 11/ søker Olsen Alfon Dok: Ber om retting av feil rettsbok Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Varanger KraftNett AS Saksbeh: 214 / jer Sak: 22 kv linje ved nye Neiden trafostasjon - Varanger Kraft Dok: Uttalelse - 22 kv linje ved nye Neiden trafostasjon - Varanger Kraft Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Til: EiendomsMegler 1 Sak: Overføring fra Arctic Shop AS til Næss Jim-Roger/Strømme Evy Dok: Underskrevet festekontrakt og skjøte til utlevering - 2/59 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 2

3 08/ Datert: Arkiv: Til: Ryeng Bengt A. og Tørmænen Venke Sak: SØKNAD FRADELING SKOGFOSS - SØR-VARANGER KOMMUNE (955/02) Dok: Tinglyst skjøte til utlevering Saksbeh: 214 / JER Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: Søknad om feste 25/1/ Bertheussen Håvard Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Sætrums Fiskekjøp AS Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 3/1/1 og fra Sætrum Paal og Hallgeir til Sætrums Fiskekjøp AS Dok: Godkjent overføring av festerett til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Secora AS Sak: Søknad om leie av 9/1/6 18 til sprengstofflager - Secora as Dok: Grunneiers tillatelse til sprengstofflager på 9/1/6 18 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: DnB NOR Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 17/ fra Staten v/forsvarsdepartementet. til Finne Øyvind Dok: Godkjent overføring av festerett til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Schanche Torstein og Tor-Emil Sak: Søknad om gammeerklæring i Tana - Schanche Torstein og Tor-Emil Dok: Krav om behandlingsgebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 3

4 08/ Datert: Til: Nicolaysen Åshild Larssen og Per Arne Sak: Søknad om ny festekontrakt 24/1/14 20 Dok: Tinglyst festekontrakt 24/1/14 - til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / tem Til: Jørgensen Arve Sak: SØKNAD OM NAUSTTOMT, TREVIKNES - PORSANGER KOMMUNE Dok: Egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet 5/1/44 for underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om feste på eksisterende hytte - Vuolajok - Porsanger kommune Dok: Til tinglysing - forklaring på lav bygningsverdi Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FESTE Dok: Søknad om deling av driftsenhet - jordlovens 12 - etterlyser svar Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Til: Losoa Christian Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om feste hyttetomt - Aksla Dok: Arkivering som uaktuell Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / blw Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT NR. 2 - SANDVIKA Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 4

5 08/ Datert: Arkiv: Til: Karlsen May-Liss Sak: Søknad om rydding av båtstø/mindre molo - Karlsen Mai Liss - Lebesby kommune Dok: Grunneiererklæring - tillatelse til utfylling i sjø Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark Saksbeh: 214 / TEM Sak: Søknad om godkjenning gjeterhyttetomt Navkajohka Dok: Uttalelse vedrørende gjeterhytte 13/1/3 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: / EUH Til: North Cape Minerals Saksbeh: 213 / TAA Sak: OPPGAVE OVER MASSEUTTAK 2006 Dok: Beregning av tonnavgift for nefelin fra Stjernøya Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 08/ Datert: Arkiv: 300 Til: Det kongelige olje- og energidep. Saksbeh: 213 / taa Sak: Høring - utkast til endringer av industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og enegiloven Dok: Høringsuttalelse - utkast til endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og enegeriloven Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Solheim Willy Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 723 og 720 i Alta - søker Willy Solheim Dok: Klage på avslag på søknad om lakseplass nr. 723 og 720 i Alta - klager Willy Solheim Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Skjåvik Hege og Kollstrøm Ørjan Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om boligtomt - Masjok - Tana kommune - Skjåvik Hege og Kollstrøm Ørjan Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 5

6 08/ i Datert: Arkiv: Fra: NORDKAPP KOMMUNE Sak: Søknad om forpaktning av Rekvikvassdraget i Nordkapp - Nordkapp JFF Dok: Uttalelse - Nordkapp kommune Saksbeh: 215 / rko Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: NORDKAPP KOMMUNE Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Strandelvvassdraget i Nordkapp - Nordkapp JFF Dok: Uttalelse - Nordkapp kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 06/ i Datert: / taa Fra: Båtsfjord kommune Saksbeh: 213 / taa Sak: Fremtidige eierforhold og utnyttelse av grustak i Havnedalen - Båtsfjord kommune Dok: Underskrevet driftsavtale Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: BERLEVÅG KOMMUNE Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Molvikvassdraget - Berlevåg Dok: Uttalelse - Berlevåg kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: BERLEVÅG KOMMUNE Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Stordalselva i Berlevåg - Berlevåg JFF Dok: Uttalelse - Berlevåg kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Iversen Gudleif Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om overføring av gammeerklæring Diergejævre i Nesseby - fra Eliassen Per til Iversen Gudleif Dok: Søknad om overføring av gammeerklæring Diergejævre i Nesseby - fra Eliassen Per til Iversen Gudleif Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Hansen Bjarne Sak: Søknad om kjøp 6/1/17 11 Hansen Bjarne Dok: Søknad om kjøp 6/1/17 11 Hansen Bjarne Lnr: /09 Dato Side 6

7 08/ Datert: Arkiv: Til: Varanger Kraft Saksbeh: 214 / spa Sak: SØKNAD OM KONSESJON - NY 132KV LEDNING TIL BJØRNEVATN - SØR-VARANGER KOMMUNE Dok: Forhåndstiltredelse for bygging av 132 kv linje til Bjørnevatn Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Advokathuset Insp. Hansensgate AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 7/1/99 03 fra Sæbø Halvard/Bråten Hannah til Hansen Svein og Tove Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Alta Adventure AS og Finnmark Snowmobile Safari Sak: Søknad om areal i Stilla og Tverrelvdalen til reiselivsformål - søker Alta Adventure AS og Finnmark Snowmobile Safari Dok: Søknad ikke tatt under behandling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 16/90 20 fra Aas Jonn til Aarskog Geir Jon og Surassawadee Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Porsanger Elgjegerforening Saksbeh: 215 / AIM Sak: Forslag til endring av praksis vedrørende jaktlag som havner på reservelista etter trekning Porsanger - Porsanger Elgjegerforening Dok: Forslag til endring av praksis vedrørende jaktlag som havner på reservelista etter trekning Porsanger - Porsanger Elgjegerforening Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Samuelsen Selma Sak: Omdisponering av gjeterhytte 36/1/ Samuelsen Selma Dok: Omdisponering av gjeterhytte 36/1/ Samuelsen Selma Lnr: /09 Dato Side 7

8 06/ Datert: Arkiv: / tem Til: Persen Vally Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL, LUPONLAATAS Dok: Ny festekontrakt for underskrift og retur 34/234 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Til: Olsen Tommy Saksbeh: 213 / TAA Sak: Utvidelse av Sieidajohkka grustak - Tana kommune Dok: Driftsavtale for Sieidajohkka massetak til underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Direktoratet for Naturforvaltning Saksbeh: 214 / lkr Sak: Høring - regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 Dok: Styresak - Høringsuttalelse - regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Lahm Odd Henry Sak: Overføring av gamme 16/1/ fra Lahm Odd H. til Lam Nils Erling Dok: Bekreftet motatt ny kontaktperson for brukerne Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: TMK Eiendom As Sak: Søknad om utvidelse av tomt 19/ TMK Eiendom As Dok: Krav om behandlingsgebyr - utvidelse av tomt 19/107 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Meteorologiske Institutt Sak: Søknad om etablering av værstasjon i Alta - Meteorologiske Institutt Dok: Krav om behandlingsgebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 8

9 09/ Datert: Til: Nordea Sak: Overføring 6/1/25 19 fra Selnes Hanne/Mikalsen Einar til Johansen Thomas Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysning og utlevering Saksbeh: 214 / tmi Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: / jer Fra: Balto Ivar Saksbeh: 214 / jer Sak: VEDRØRENDE HYTTE Dok: melding om fast bosted Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 09/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Finnmark Røde Kors Saksbeh: 215 / aku Sak: Søknad om grønne midler Til Topps - søker Finnmark Røde Kors Dok: Søknad om grønne midler Til Topps - søker Finnmark Røde Kors Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Vuorasjavri hytteforening Saksbeh: 215 / jsl Sak: Årsmelding forpaktede innlandsvann Dok: Namajavre Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Statens Vegvesen Saksbeh: 214 / jer Sak: E105 Elvenes-Storskog - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Dok: E105 Elvenes-Storskog - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Karlsen Olga Ninni Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 1/2-part 17/ fra Olsen Jann til Karlsen Olga Dok: Overføring 1/2-part 17/ fra Olsen Jann til Karlsen Olga Lnr: /09 Dato Side 9

10 08/ Datert: Til: Distrikt 14 v/thor Henrik N. Sara Sak: Søknad om uttak av masser/overtagelse av massetak - Nord Transport AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Søknad om uttak av dolomittsand og torv i Børselvområdet til høring iht. finnmarksloven og Sametingets retningslinjer - etterlyser uttalelse Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Arkiv: Til: Statens Vegvesen Saksbeh: 214 / jer Sak: E105 Elvenes-Storskog - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Dok: Uttalelse - E105 Elvenes-Storskog - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Frode Grøndahl Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 12/1/ fra Johansen Jarle til Grøndahl Frode Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: / PST Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / PST Sak: SØKN OM KJØP Dok: målebrev - 37/221 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Larsen Reidar Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 21/ søker Reidar Larsen (gammel sak 01/1256) Dok: Søknad om kjøp - tillegg til 21/ søker Reidar Larsen (gammel sak 01/1256) Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Tana kommune Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 21/ søker Reidar Larsen (gammel sak 01/1256) Dok: Målebrev - 21/30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: Sentrum Eiendom AS Sak: Søknad om fradeling 16/35 og 16/ Sentrum Eiendom AS Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 10

11 08/ i Datert: Fra: Perel Eiendom AS Sak: Søknad om kjøp 16/ Perel Eiendom AS Dok: bet kr ,- Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: / taa Til: Båtsfjord kommune Saksbeh: 213 / taa Sak: Fremtidige eierforhold og utnyttelse av grustak i Havnedalen - Båtsfjord kommune Dok: Utlevering av underskrevet driftsavtale Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Oversendelse av byggesak gamme v/stuorrajavri - Sør-Varanger kommune - Kåre Vælidalo Dok: Redegjørelse på kommunens behandling av saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Sør-Varanger overformynderi Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 32/1/ fra Pedersen Bjørge til Pedersen Stine og Cecilie Dok: Angående godkjennelse av overføring uten overformynderiets samtykke Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Bjerke Åse Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Lnr: /09 08/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 16/ Perel Eiendom AS Dok: Skjøte til tinglysing 16/59 i Porsanger Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 11

12 09/ i Datert: Fra: Strand Ellen og Johansen Per Odd Sak: Omdisponering 14/1/7 20 fra næringshytte til fritidseiendom - Strand Ellen (gammel sak 01/00578) Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp av feste 6/1/81 11 (gammel sak 06/369) Dok: Tinglyst skjøte 6/301 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 5/ Christensen Per Yngve og Gro Irene Dok: Tinglyst skjøte 5/112 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om hyttetomt nr Kongsfjordalen - Berlevåg kommune - Olsen Rolf Ivar Dok: Tinglyst festekontrakt 6/1/75 24 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 17/ Bjørkli Thomas og Kåven Marita Dok: Retur på grunn av mangler Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Rolf Ivar Sak: Søknad om hyttetomt nr Kongsfjordalen - Berlevåg kommune - Olsen Rolf Ivar Dok: Tinglyst festekontrakt og målebrev til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 12

13 07/ i Datert: / JER Fra: Advokathuset Knut Hegg AS Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM FRADELING AV TIL 4 TOMTER Dok: Ber om at festekontrakter utstedelse - overføring av tomter Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Bergvesenet Saksbeh: 213 / taa Sak: Høring - mutinger på 3 områder i Sør-Varanger - Terra Control AS Dok: Innvilget uten vilkår Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Fra: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Målebrev - 7/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 17/ Bjørkli Thomas og Kåven Marita Dok: Til tinglysing rettelse 17/112 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Til: Singer Karen Ellen Sak: Søknad om kjøp av feste 6/1/81 11 (gammel sak 06/369) Dok: Oversendelse av tinglyst skjøte 6/301 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 13

14 08/ Datert: Arkiv: Til: MÅSØY KOMMUNE Sak: Søknad om tomt for eksisterende naust ved moloen i Snefjord - Måsøy kommune (gammel sak 06/00331) Dok: Søknad om tomt for eksisterende naust ved moloen i Snefjord til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Til: Christensen Per Yngve Sak: Søknad om kjøp 5/ Christensen Per Yngve og Gro Irene Dok: Oversendelse av tinglyst skjøte 5/112 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Mathisen Hulda Sak: Søknad om tomt for eksisterende naust ved moloen i Snefjord - Måsøy kommune (gammel sak 06/00331) Dok: Betaling av behandlingsgebyr - søknad om punktfeste Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Kåre Vælidalo Saksbeh: 214 / jer Sak: Oversendelse av byggesak gamme v/stuorrajavri - Sør-Varanger kommune - Kåre Vælidalo Dok: Ber om redegjørelse for igangsatt og utført byggearbeid Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Bjerke Åse Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Svar på klage - regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: / TEM Til: Foslund Solveig og Olsen Stig-Ørjan Saksbeh: 214 / TEM Sak: SØKNAD OM FESTE AV TIL BOLIGTOMT Dok: Avslag på søknad feste av 15/1/23 til boligbygging Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 14

15 09/ Datert: Til: Tana kommune Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 21/ søker Reidar Larsen (gammel sak 01/1256) Dok: Ber om at målebrev rettes - 21/30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: / jer Til: NESSEBY KOMMUNE Saksbeh: 214 / jer Sak: VEDRØRENDE HYTTE Dok: Bruksendring fra fritid til bolig 5/1/39 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Søderholm Geir Charles Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Søderholm Geir Charles Dok: Nytt tilbud på eiendom 6/1/12 19 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Advokat Geir Haugen Saksbeh: 213 / taa Sak: KARBONATITTEN PÅ STJERNØYA Dok: Etterlyser svar på brev datert Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Figenschau Odd-Ivar Saksbeh: 214 / ohs Sak: Søknad om skogskulturarbeid langs grensefossvegen - søker Figenschau Odd-Ivar Dok: Søknad om skogskulturarbeid langs grensefossvegen - søker Figenschau Odd-Ivar Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Anti Anna Berit Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 9/1/10 20 fra Anti Aslak Per Johannesen til Anti Anna Berit Dok: Bekreftelse - hytte i bruk i forbindelse med reindrift Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 15

16 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Wisløff Jan Eilif Sak: Søknad om tomt til produksjon av økologiske produkter 38/1 i Alta - søker Wisløff Jan Eilif Dok: Søknad om tomt til produksjon av økologiske produkter 38/1 i Alta - søker Wisløff Jan Eilif Lnr: /09 06/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Hammerfest og Kvalsund Golfklubb Saksbeh: 214 / JFE Sak: ANG REGULERINGSPLAN DELER AV GNR 23 OMRÅDE B 20 Dok: Søknad om leie av grunn - utvidelse av golfbane Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Til: Adresseliste Sak: Søknad om utvidelse av skytebanetomta - Porsanger skytterlag Dok: Vår høring - søknad om utvidelse av skytebanetomta - Porsanger skytterlag Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Vars Per Ole Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Vars Per Ole Dok: Søknad om kjøp 6/1/ Vars Per Ole Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Bohnhorst Ove Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om kjøp 11/ Bohnhorst Ove Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Fra: Edvardsen Arne Saksbeh: 214 / JER Sak: ANG AREAL FOR HYTTER/GARASJE PÅ Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 16

17 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Troika Seafarm AS Sak: Søknad om fradeling av tomt til landbase i forbindelse med oppdrettsanlegg i Eidsfjorden - Troika Seafarm AS Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / spa Sak: Geoveksprosjektet Alta forslag til etableringsavtale - Statens Kartverk Dok: Geoveksprosjektet Alta forslag til etableringsavtale - Statens Kartverk Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Høyvika Hytteforening v/frank Uglebakken Sak: Søknad om dispensasjon fra 100-meter belte i strandsonen - Høyvika hytteforening Dok: Søknad om dispensasjon fra 100-meter belte i strandsonen - Høyvika hytteforening Lnr: /09 07/ i Datert: / GKH Fra: Somby Per Saksbeh: 214 / GKH Sak: Næringshytte ved Coullojavri 10/1/3 22 Dok: Påstand om inhabilitet Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: / GKH Fra: Somby Per Saksbeh: 214 / GKH Sak: Næringshytte ved Coullojavri 10/1/3 22 Dok: Kopi av brev til Lebesby kommune - ber om at det fattes nytt vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Gilli AS Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om kjøp 3/ Gilli AS Dok: Vedrørende søknad om kjøp - ny vurdering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 17

18 09/ i Datert: Arkiv: Fra: NESSEBY KOMMUNE Saksbeh: 215 / aim Sak: Søknad om midler til bestandstelling av elg i tana/varangerstammen - vår/vinter søker Nesseby kommune Dok: Søknad om midler til bestandstelling av elg i tana/varangerstammen - vår/vinter søker Nesseby kommune Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: 031 Til: Karasjoga gielda-karasjok kommune Saksbeh: 213 / EJA Sak: Leie av slaktegarasje for etterbehandling av trafikkskadet vilt - Karasjok kommune Dok: Vedrørende forespørsel om leie av slaktegarasje Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: DnB NOR Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 12/1/ fra Rydningen Knut/Gunvor til Heitmann Linda/Klausen Are Dok: Overføring 12/1/ fra Rydningen Knut/Gunvor til Heitmann Linda/Klausen Are Lnr: /09 07/ i Datert: Fra: Beddari Anja Saksbeh: 214 / JER Sak: OVERF (30) FRA BEDDARI HARALD TIL BEDDARI ANJA Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Bårdsen Thorleif Sak: Spørsmål ang eiendom i Gjesvær - Thorleif Bårdsen Dok: Spørsmål ang eiendom i Gjesvær - Thorleif Bårdsen Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Moe Svein Eirik Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 35/1/ fra Andorsen Lilly til Moe Svein Eirik Dok: Overføring 35/1/ fra Andorsen Lilly til Moe Svein Eirik Lnr: /09 08/ i Datert: Fra: Vadsø kommune Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: søknad er uaktuelll - eiendommen er overført ny eier Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 18

19 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: Jordskiftesak 19/2008 Vestgård i Måsøy kommune Dok: oversending av dokument Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om forpaktning av Storelva i Lebesby kommune - Kunes JFF Dok: Uttalelse - Lebesby kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Lille Porsanger - Lebesby kommune- Veidnes Fiskeforening Dok: Uttalelse - Lebesby kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Veidneselva - Lebesby kommune - Veidnes Fiskeforening Dok: Uttalelse - Lebesby kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 215 / rko Sak: Søknad om forpaktning av Oksevågvassdraget - Lebesby kommune - Kjøllefjord JFF Dok: Uttalelse - Lebesby kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Fra: FeFo Sak: Sletting av feste 16/1/40 19 Dok: Sletting av feste 16/1/40 19 Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: FeFo Sak: Sletting av feste 8/1/2 12 Dok: Sletting av feste 8/1/2 12 Lnr: /09 Dato Side 19

20 09/ i Datert: Fra: FeFo Sak: Sletting av feste 12/1/67 11 Dok: Sletting av feste 12/1/67 11 Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: FeFo Sak: Sletting av feste 9/1/48 02 Dok: Sletting av feste 9/1/48 02 Lnr: /09 07/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: ANG AREAL FOR HYTTER/GARASJE PÅ Dok: Festekontrakt for 20/1/79 til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Tana kommune Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 21/ søker Reidar Larsen (gammel sak 01/1256) Dok: nytt målebrev 21/30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Mikalsen Albert Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 98 i Gamvik - Albert Mikalsen Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr. 98 i Gamvik - Albert Mikalsen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: / jfe Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Reguleringsplan Buolmalia hyttefelt - Alta kommune Dok: Møtereferat med Altabrudd og FeFo vedrørende reguleringsplan Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ Lnr: / Uoff: 23.2 Dato Side 20

21 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Vedtak - tillatelse til fradeling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Fra: WebOppgjør AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 17/1/57 11 fra Sørgård Kari til Haldorsen Olaf og Hermansen Nina Dok: Overføring 17/1/57 11 fra Sørgård Kari til Haldorsen Olaf og Hermansen Nina Lnr: /09 07/ i Datert: Fra: Edvardsen Knut Petter Saksbeh: 214 / JER Sak: ANG AREAL FOR HYTTER/GARASJE PÅ Dok: Skjøte - overføring av 1/2-part fra Edvardsen Arne til Edvardsen Knut Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: Reguleringsplan for Aronnes industriområde - Alta kommune - offentlige ettersyn Dok: Vedtak - tillatelse til fradeling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL 34/314 Dok: målebrev - 34/345 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 08/ i Datert: Fra: Guovdageaidnu sohkan/kautokeino kommune Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: Vedtak - tillatelse til deling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Fra: FeFo Sak: Sletting av feste 1/1/14 27 Dok: Sletting av feste 1/1/14 27 Lnr: /09 Dato Side 21

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato 2014.05.15 Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 Grovsiling 15.10.14. Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer