OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009"

Transkript

1 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Alta kommune, Landbruksmyndigheten Sak: Søknad om tilleggsjord 38/1/ Karl Olav Kleven Dok: Høring - ber om uttalelse til søknaden Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 26/ Alta kommune Dok: Tinglysing av skjøte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Vadsø kommune, jordbrukssjefen Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 7/1/35 03 fra Olsen Anne-Grethe Mækelæ til Fjellberg Julia Linn Borch/Meirud Magnar Dok: Ber om landbruksfaglig vurdering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: 461 Til: Direktoratet for Naturforvaltning Sak: Søknad om vei til Leirbotenvann hyttefelt - søker Leirbotenvann Hytteforening Dok: Tinglyste festekontrakter og skjøte til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: / PST Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / PST Sak: ANG SØKNAD OM DELING AV FESTE Dok: Sletting av GID 2011/7/1/8/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 1

2 09/ Datert: Arkiv: Til: Direct Connect Sak: Søknad om plassering av stolper for bredbåndsleveranse til Iskuras - Direct Connect Dok: Samlokalisering med telekiosk gnr. 26/1/5 21 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: Søknad om hyttetomt - Nyrud i Lebesby kommune - søker Stian Olsen Dok: Vedtak - tillatelse til deling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Begrenset høring - bebyggelsesplan for Leirbotnvann nord Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Søknad om plassering av mast for bredbånd - Tappeluft, Langfjord og Riverbukt - Alta kommune Dok: Vedtak - godkjenning gis Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: / jer Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / BLW Sak: SØKNAD OM FESTEKONTRAKT FOR HYTTE, OKSVANNSKOIA Dok: Uttalelse - Fylkesmannen i Finnmark Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: GRUNNERVERV FOR UTVIDELSE AV ALTA LUFTHAVN, ALTAGÅRDSKOGEN Dok: skjøte 31/821 til underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 2

3 08/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM BOLIGTOMT KARLSNES (GAMMEL SAK 01/1332) Dok: Retur av dokumenter - manglende samtykke fra hjemmelshaver Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Thomassen AS Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om tomt til turistformål på Sandland - søker Thomassen AS Dok: Søknad om areal til turistformål på Sandland - ber om ytterligere opplysninger Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / blw Til: Rambøll Paulsen Saksbeh: 214 / blw Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Oversendelse av kart, utfylllende opplysninger i saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmarkskommisjonen Saksbeh: 214 / spa Sak: Varsling om oppstart av utredningsarbeid i Nesseby kommune - Finnmarkskommisjonen Dok: Varsling om oppstart av utredningsarbeid i Nesseby kommune - Finnmarkskommisjonen Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmarkskommisjonen Saksbeh: 214 / spa Sak: Varsling om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Dok: Varsling om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Lnr: /09 09/ Datert: Til: Holmäng Håkan Jean-Erik Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 34/1/59 20 fra Andersen Bjørnar til Holmäng Håkan Jean-Erik Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 3

4 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: FORVARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID 34/1 - BARNEHAGER/ALLMENNNYTTIG FORMÅL Dok: Reguleringsplan - offentlig ettersyn Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana elgjegerforening Saksbeh: 214 / tem Sak: Tilbakeføring av midler for vedlikehold av barmarksløyper - Tana elgjegerforening Dok: Tilbakeføring av midler for vedlikehold av barmarksløyper - Tana elgjegerforening Lnr: /09 08/ Datert: Til: Tana kommune Sak: KRAV OM DELINGSFORR./JORDBRUKSFESTE (gammel sak 94/00004) Dok: Pantefrafall - purring Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Arkiv: 711,3 Til: Tana elgjegerforening Saksbeh: 215 / AIM Sak: Forslag til endring av elgvaldgrenser i Tana kommune Dok: Tilbakemelding vedrørende forslag til endring av jaktfeltgrenser for elg i Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: 711,2 Til: Tana elgjegerforening Saksbeh: 215 / AIM Sak: Opplæringsfelt storvilt - Tana kommune Dok: Vedr. opplæringsfelt for elgjakt i Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Salamonsen Are Sak: Tildelt hyttetomt nr. 2 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt til utlevering 31/1/39 20 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 4

5 09/ Datert: Arkiv: Til: Kvalsund kommune Sak: Innkreving av festeavgift for høystandardhytter i Kvalsund - Kvalsund kommune Dok: Tilbakemelding vedrørende innkreving av festeavgift for høystandardhytter i Kvalsund - Kvalsund kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Jensen Thorbjørn Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 2/2/3 18 til Jensen Thorbjørn Dok: Registrert endring av festerett Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Bjerke Åse Saksbeh: 214 / tem Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Svar på spørsmål angående regulering av festeavgift Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Martinsen Unni Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om kjøp 6/ søker Unni Martinsen Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Helland Gunvor D. Sak: Søknad om kjøp 5/ Gunvor D. Helland Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: / JFE Fra: Nilsen Einar Saksbeh: 214 / JFE Sak: Søknad om kjøp 16/1/ Nilsen Einar Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 5

6 09/ i Datert: Fra: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: underskrevet festekontrakt 7/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Ring Arnt Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 747 og 740 i Alta - søker Torbjørn Olsen Dok: Uttalelse - Arnt Ring Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Jakobselv Beitelag Sak: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Dok: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Lnr: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Stian Sak: Søknad om hyttetomt - Nyrud i Lebesby kommune - søker Stian Olsen Dok: akseptbrev for underskrift/retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Martinsen Unni Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om kjøp 6/ søker Unni Martinsen Dok: kjøpekontrakt og skjøte underskrift og retur - 6/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 6

7 09/ Datert: Arkiv: Til: Fylkesmannen i Finnmark Sak: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Dok: Stedsplassering for jervebås Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Johansen Marit Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste på eksisterende hytte - Vuolajok - Porsanger kommune Dok: tinglyst festekontrakt 14/1/ til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Advokatene Rønning og Rønning DA Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 5/1/38 30 fra Nilsen Sirianna til Indbjør Anja/Mikkelsen Emil Dok: Godkjent overføring sendt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Egorova Ekaterina Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 17/ fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Godkjent overføring til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Danielsen Berit Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 26/1/ fra Danielsen Norma til Danielsen Berit Dok: Godkjent overføring sendt til tinglysing - betaling av gebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Daniloff Astrid Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr i Sør-Varanger - søker Astrid Daniloff Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr i Sør-Varanger - søker Astrid Daniloff Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 7

8 09/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune Sak: Søknad om jordbruksjord til grasproduksjon - søker Rune Johansen Dok: Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 17 Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 17 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: Til: Nordkyn Kraftlag AL Sak: SØKNAD OM OPSJON PÅ FALLRETIGHETENE I IVERSFJORD VASSDRAGET Dok: Opsjon på fallrettighetene i Iversfjordvassdraget Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ Datert: / GKH Til: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / GKH Sak: Næringshytte ved Coullojavri 10/1/3 22 Dok: klage på vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Direct Connect as Sak: Søknad om plassering av mast for bredbånd - Tappeluft, Langfjord og Riverbukt - Alta kommune Dok: akseptbrev for underskrift/retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Nord Troms Kraftlag AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Nedtapping av Bergsfjord dam - Nord Troms Kraftlag Dok: Orientering om nedtapping av Bergsfjord dam - Nord Troms Kraftlag Lnr: /09 Dato Side 8

9 08/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: TINGLYSNING AV FESTEKONTRAKT GNR 31/1/7 Dok: Festekontrakt til tinglysing - gnr 31/1/7 i Sør-Varanger Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Bjørg Edel Omholt Saksbeh: 214 / jer Sak: Festeforhold 29/1/46 30 Dok: Vedrørende festeforhold - gnr 29/1/46 i Sør-Varanger Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Johnsen Dag Ove Saksbeh: 213 / ALO Sak: Rapportering av uttak fra massetak i 2008 Dok: Uttaksrapport - Karlebotn grustak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / blw Til: Sweco Norge Saksbeh: 214 / blw Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Ettersending av kart Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Ervik Geir Morten Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Dok: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Lnr: /09 08/ Datert: Til: Olsen Tommy Saksbeh: 214 / tem Sak: Utvidelse av Sieidajohkka grustak - Tana kommune Dok: Festekontrakt for Sieidajohkka massetak - underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 9

10 09/ Datert: Til: Ervik Geir Morten Sak: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Dok: Godkjent overføring av festerett til utlevering Saksbeh: 214 / tmi Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Nilsen May-Ann Aikio Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste 33/1/ May-Ann Aikio Nilsen Dok: Krav om behandlingsgebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Odd-Are Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om hyttetomt - Gagga - Porsanger kommune - søker Odd-Are Olsen Dok: Avslag - søknad om hyttetomt - Gagga - Odd-Are Olsen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: / taa Til: Maskinentreprenør Alf Mietinen AS Saksbeh: 213 / taa Sak: SØKNAD OM UTTAK AV STEIN/FJELL - SKALLHALSEN Dok: Driftsavtale for massetak på Skallnes - underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Nyheim Odd-Alexander Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr og i Tana - søker Nyheim Odd-Alexander Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr og i Tana - søker Nyheim Odd-Alexander Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Tana JFF Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Tana JFF Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 10

11 08/ Datert: Arkiv: Til: Nilssen Bjørn Egil Sak: søknad om lakseplass nr.10030, 29 og 35 i tana - søker bjørn egil nilssen Dok: Angående din søknad om lakseplass nr.10030, 29 og 35 i tana - søker Bjørn Egil Nilssen Saksbeh: 214 / lkr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: Søknad om hyttetomt nr. 9 - Geitvannet - Lebesby kommune Dok: målebrev 25/1/18 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: søknad om kjøp 15/1/10 22 Dok: målebrev 15/41 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: målebrev 15/40 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT Dok: målebrev 22/1/21 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 06/ i Datert: Arkiv: / jfe Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: SØKNAD OM SKYTEBANE Dok: målebrev 35/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /06 Dato Side 11

12 09/ i Datert: Fra: Røsæg Svein Sak: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Dok: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Dok: målebrev 22/71 30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Sak: HØRING - OPPFØRING AV GJETERHYTTE LANGFJORDBOTN I ALTA KOMMUNE - BULJO ISAK A. Dok: Vedtak - godkjenning til gjeterhytte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Saksbeh: 214 / PST Sak: HØRING - OPPFØRING AV GJETERHYTTE - JOHAN J. LOGJE Dok: Vedtak - godkjenning til gjeterhytte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 09/ i Datert: Fra: Johansen Alf Eirik Sak: Søknad om feste 19/1/ Johansen Alf Eirik Dok: Søknad om feste 19/1/ Johansen Alf Eirik Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Sneve Torgrim m/flere Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om tillatelse til å grave jordkabel til 4 hytter ved Vaggetemvann - Sør-Varanger kommune Dok: Søknad om tillatelse til å grave jordkabel til 4 hytter ved Vaggetemvann Lnr: /09 Dato Side 12

13 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Fred V. Stenbakk Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Ailu Fuchsit as Saksbeh: 213 / taa Sak: Håndgivelsesavtale - Ailu Fuchsit AS Dok: oversikt over salg av stein Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Asplan Viak Sak: Varsel om oppstart av bebyggelsesplanarbeid for Gartnetluohkka boligfelt i Kautokeino kommune Dok: Varsel om oppstart av bebyggelsesplanarbeid for Gartnetluohkka boligfelt i Kautokeino kommune Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Vadsø kommune Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 7/1/35 03 fra Olsen Anne-Grethe Mækelæ til Fjellberg Julia Linn Borch/Meirud Magnar Dok: landbruksfaglig vurdering 7/1/35 03 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / gkh Sak: Jordskiftesak 6/ Rotzi i Porsanger kommune Dok: forslag til løsning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Iesjoht Searvi utmarkskomite Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Iesjoht Searvi utmarkskomite Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 13

14 06/ i Datert: / TMI Fra: Slettnes hyttas venner Saksbeh: 214 / TMI Sak: OVERF (23) FRA GAMVIK RØDE KORS TIL WWF ØKOSTASJON SLETTNES Dok: søknad om redusert festeavgift Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Bjørnar Bakken Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: NCC v/roald Moksnes Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Edgar Seljeseter Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Kjetil Henriksen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Erik Malterud Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 14

15 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Asbjørn Mortensen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Tor Olaf Jakobsen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Oskar Kurthi Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Geir Jørgensen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Christian Lande Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Martin Smith Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Søderholm Geir Charles Saksbeh: 214 / blw Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Søderholm Geir Charles Dok: Angående betaling av gebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 15

16 08/ Datert: Arkiv: Til: Ailu Fuchsit as Sak: Håndgivelsesavtale - Ailu Fuchsit AS Dok: Innrapportering av uttak og fakturering Saksbeh: 213 / taa Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om tillegg til feste 4/ (gammel sak 1782/04) Dok: retur pga mangler Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: KLAGE PÅ FESTEAVGIFT Dok: retur av tinglyst dokument - slettet festekontrakt 37/1/4 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Landsvik Perly-Eva Sak: Søknad om boligtomt 14/20 i Lebesby - søker Perly-Eva Landsvik Dok: Søknad om boligtomt 14/20 i Lebesby - søker Perly-Eva Landsvik Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Lille Stian Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om kjøp av areal til boligtomt - Tana kommune - Lille Stian Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Høyvika Hytteforening v/frank Uglebakken Sak: Søknad om dispensasjon fra 100-meter belte i strandsonen - Høyvika hytteforening Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 16

17 09/ Datert: Arkiv: Til: Bungalåven Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt-og fiskekort for sesongen Bungalåven Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt-og fiskekort for sesongen Bungalåven Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - VADSØ KOMMUNE Dok: ber om innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Arkiv: Til: Byggmix Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Byggmix, Kautokeino Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Byggmix, Kautokeino Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Skoganvarre Turist og Camping AS Saksbeh: 215 / RKO Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Skoganvarre Turist og Camping AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Skoganvarre Turist og Camping AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: G-Sport Hammari AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : G-Sport Hammari AS, Alta Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : G-Sport Hammari AS, Alta Lnr: /09 Dato Side 17

18 09/ Datert: Arkiv: Til: Harila AS, Esso Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Harila AS, Esso, Vestre Jakobselv Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Harila AS, Esso, Vestre Jakobselv Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Hotel Tana AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Hotel Tana AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Hotel Tana AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Tana Familiecamping AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Tana Familiecamping AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Tana Familiecamping AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Sportshjørnet AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sportshjørnet AS, Kirkenes Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sportshjørnet AS, Kirkenes Lnr: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Sport og Villmark AS Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sport og Villmark AS, Lakselv Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Sport og fritid Vadsø Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sport og Fritid Vadsø (MX-sport) Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 18

19 08/ Datert: Arkiv: Til: Neiden Fjellstue Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Neiden Fjellstue Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Kunes Sommerkafe v/eli Alex Johansen Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Kunes Sommerkafe Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Kleven Jakt- og Fiske Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Kleven Jakt- og Fiske AS Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Karasjok Servicesenter/ESSO Sak: TILBUD OM AVTALE PÅ SALG AV JAKT- OG FISKEKORT 2008 Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Karasjok Servicesenter/ESSO Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Timefoto AS/Båtsfjord Sport Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Timefoto AS/Båtsfjord Sport Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Stabbursnes Naturhus og Museum Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Stabbursnes Naturhus og Museum Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 19

20 09/ Datert: Arkiv: Fra: FAK PROKURIA Sak: Varsel oppstart reguleringsarbeid Svartnes - Vardø kommune Dok: Varsel oppstart reguleringsarbeid Svartnes - Vardø kommune Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark Miljøtjeneste AS Saksbeh: 214 / TEM Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TIL AVFALLSDEPONI Dok: minner om saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 23c Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 23c Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: / TMI Fra: Slettnes hyttas venner Saksbeh: 214 / TMI Sak: OVERF (23) FRA GAMVIK RØDE KORS TIL WWF ØKOSTASJON SLETTNES Dok: Angående overføring av feste til Slettnes hyttas venner Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Fjellstuene as Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - Fjellstuene as Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: Andreassen Vidar Saksbeh: 214 / BLW Sak: Overføring 24/1/7 30 fra Andreassen Ranveig og Nilsen Torild Dok: underskrevet fullmakter Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 20

21 06/ i Datert: Arkiv: / taa Fra: Kystverket Troms og Finnmark Saksbeh: 213 / taa Sak: SKRIV ANG RAPPORTERING, UTTAKSOPPGAVE FOR SKALLHALSEN Dok: tilbakemelding på uttak av stein på skallhalsen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Den Norske Turistforening Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Nyvoll Britt og Reidar Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Utsi Klemet John Sak: Søknad om feste 17/1/87 og 17/ søker Utsi Klemet John Dok: Søknad om feste 17/1/87 og 17/ søker Utsi Klemet John Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Tana kommune Sak: Sammenføyning av 12/1/21 og 47 i Tana - Persen Harald Dok: Sammenføyning av 12/1/21 og 47 i Tana - Persen Harald Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Nærings og handelsdep. Saksbeh: 213 / taa Sak: Høring - søknad om mutinger 65 områder i Kvalsund kommune - Metallica Mining as Dok: utsatt iverksetting av vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 21

22 09/ i Datert: Fra: Vars Per Ole Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Vars Per Ole Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: Arkiv: / blw Fra: Sweco Norge AS Saksbeh: 214 / PST Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Tilbud - taksering av hyttetomter - Sweco Norge AS Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tverrelvdalen il Sak: Søknad om areal til idrettsformål/skiaktiviteter - Tverrelvdalen il Dok: Søknad om areal til idrettsformål/skiaktiviteter - Tverrelvdalen il Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Advokatkontoret Odd Enevold AS Sak: Grense mellom 5/4 og 5/1 i Kvalsund kommune Dok: Grense mellom 5/4 og 5/1 i Kvalsund kommune Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: JORDSKIFTESAK 25/2007 TRANSFARELVMOEN Dok: Mottatt dokumenter i saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: Jordskiftesak 19/2008 Vestgård i Måsøy kommune Dok: Mottatt dokumenter - avklaringer i grensegangssak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 22

23 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Sak: Forvaltning av ikke mutbare mineraler Dok: forespørsel om utsatt frist for uttalelse Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Rasmussen Torstein Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om boligtomt - Østerbotn - Porsanger kommune - Torstein Rasmussen Dok: Søknad om boligtomt - Østerbotn - Porsanger kommune - Torstein Rasmussen Lnr: /09 08/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Fradeling / overføring - vanntårn til Alta kommune Dok: Vedtak - fradeling godkjennes Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Hætta Ole Rune Sak: Søknad om kjøp 21/1/ Hætta Ole Rune Dok: Søknad om kjøp 21/1/ Hætta Ole Rune Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Heggeli Rolf Steinar Sak: Søknad om kjøp 48/ søker Rolf Steinar Heggeli Dok: Søknad om kjøp 48/ søker Rolf Steinar Heggeli Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Vonehim Werner Saksbeh: 214 / OHS Sak: Søknad om å få felle furu- søker Werner Vonheim Dok: Søknad om å få felle furu- søker Werner Vonheim Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Ballo Ronald Saksbeh: 214 / PST Sak: Tilbud på kjøp av boligtomt 5/182 (03) Dok: Tilbud på kjøp av boligtomt 5/182 (03) Lnr: /09 Dato Side 23

24 09/ i Datert: Fra: Somby Ketil og Aleksandra Sak: Overføring 9/1/ fra Østmo Stein m/flere til Somby Ketil og Aleksandra Dok: Overføring 9/1/ fra Østmo Stein m/flere til Somby Ketil og Aleksandra Saksbeh: 214 / tmi Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: søknad om hyttetomt nr kobbvågen Dok: målebrev 10/1/57 30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Søknad om tilleggsjord 38/1/ Karl Olav Kleven Dok: Uttalelse - Alta kommune - landbruksmyndigheten Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 20 Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 20 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / tem Sak: Reguleringsplan for Gavesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes - Tana kommune Dok: Reguleringsplan for Gavesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes - varsel om planoppstart Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: Forvaltning av ikke mutbare mineraler Dok: Uttalelse - Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Brox Kåre og Sonja Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 7/1/7 15 fra Krane Ulf til Brox Kåre og Sonja Dok: Overføring 7/1/7 15 fra Krane Ulf til Brox Kåre og Sonja Lnr: /09 Dato Side 24

25 07/ i Datert: Fra: Guovdageaidnu sohkan/kautokeino kommune Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Siri Inga Britt Elen Dok: målebrev - 6/ Saksbeh: 214 / PST Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Guovdageaidnu sohkan/kautokeino kommune Sak: Søknad om boligtomt - Avzi - Kautokeino kommune - Henriksen Nils H og Ravdna Dok: målebrev - 6/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 5/ Christensen Per Yngve Dok: melding om vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: Søknad om tillegg til 5/ Marianne Mannsverk Dok: melding om vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: SØKNAD OM ETABLERING AV VEI TIL HYTTE Dok: Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /07 Forrige lnr. i saken: /07 Dato Side 25

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010 09/01900-010 Datert: 08.03.2010 Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om feste 21/42 og 21/1/30 12 - Romsdal Jørn Vidar Dok: Festekontrakter til tinglysing - 21/1/30 Saksbeh: 214 / tmi Lnr: 001067/10 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010 09/01873-007 Datert: 21.09.2010 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 006485/10 Forrige lnr. i saken: 006433/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012 11/00254-012 Datert: 08.03.2012 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 18/1/5 og 18/1/18 (25) Dok: mangler rettet - festekontrakter til tinglysing Saksbeh: 214 / pst Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01189-071 U Datert: 05.03.08 Arkiv: 033 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Werner Kiil - Hulda Høiseth Sak: VALG AV FORMANNSKAP, VARAORDFØRER OG ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG PERIODEN 2007-2011

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012 12/01268-002 Datert: 11.10.2012 Fra: Orica Norway Sak: søknad om utbedring av vei til 24/1/37 12 orica Dok: beliggenhet - 24/1/37 Saksbeh: 214 / blw Lnr: 007626/12 Forrige lnr. i saken: 006695/12 12/01424-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014 13/01749-002 Datert: 23.04.2014 Arkiv: 733.1 Til: Øyen Sveinar Sak: søknad om lakseplass 2014 - plass nr. 105,101 og 109 i gamvik - sveinar øyen Dok: avtale om lakseplass 2014 Lnr: 003042/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013 13/01294-002 Datert: 16.09.2013 Arkiv: 411.2 Til: Høgmo Bjørn Harald Sak: søknad om kjøp - tillegg til 4/88 12 - bjørn harald høgmo Dok: Svar på forespørsel om kjøp av tillegg til 4/88 12 Lnr: 006681/13

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013 13/00156-004 Datert: 23.04.2013 Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: 003036/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014 09/01332-011 Datert: 18.07.2014 Til: Jensen Olger Sak: Bygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Dok: forslag til løsing -bbygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Saksbeh: 214 / fvk

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.02.2014-02.03.2014 14/00097-002 Datert: 30.01.2014 Til: Mathisen Rolf Sak: overf. 35/1/113 12 fra mathisen alf/rolf til thomassen lill merethe Dok: skjøte i retur for retting av mangler - overføring - 35/1/113 12 Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012 12/01226-002 Datert: 29.08.2012 Arkiv: 751.1 Til: Berlevåg kommune Sak: søknad om gapahuk i gulgofjorden i berlevåg kommune - gulgofjord hytteforening Dok: Søknad om gapahuk i gulgofjorden - tillatelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012 12/01368-002 Lnr: 007928/12 13 Uoff: 13 12/00239-005 Datert: 24.10.2012 Arkiv: 141 Til: Polmak bygdelag Saksbeh: 215 / erk Sak: Grønne midler 2012 - adkomst til badestranda/polmakstranda - Polmak bygdelag

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013 06/00415-010 Datert: 23.07.2013 214 / jer Til: Utsi Karen Ellen Marie Sak: SØKNAD OM KJØP 3-1-185 (nå 3/689) Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskfift gnr 3 bnr 689 Lnr: 005373/13 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011 11/00279-003 Datert: 13.04.2011 Til: John N. Andersen Sak: fornying av festekontrakt 14/1/19 25 Dok: oppsigelse av festekontrakt Saksbeh: 214 / akx Lnr: 002781/11 Forrige lnr. i saken: 002698/11 11/00071-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012 12/01321-002 Datert: 21.09.2012 Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: eiendomsgrensene for 15/43 20 - eldor ratama Dok: Eiendomsforhold og fiskerett gnr. 15/1 Finnmarkseiendommen kontra private

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014 14/01133-002 Datert: 18.09.2014 Arkiv: 416.1 Til: Njahkajavri hytteforening Saksbeh: 214 / blw Sak: Opparbeiding av parkeringsplass, Njahkajavri hyttefelt, Karasjok - njahkajavri hytteforening Dok: hytteforeningen

Detaljer