OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009"

Transkript

1 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Alta kommune, Landbruksmyndigheten Sak: Søknad om tilleggsjord 38/1/ Karl Olav Kleven Dok: Høring - ber om uttalelse til søknaden Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 26/ Alta kommune Dok: Tinglysing av skjøte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Vadsø kommune, jordbrukssjefen Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 7/1/35 03 fra Olsen Anne-Grethe Mækelæ til Fjellberg Julia Linn Borch/Meirud Magnar Dok: Ber om landbruksfaglig vurdering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: 461 Til: Direktoratet for Naturforvaltning Sak: Søknad om vei til Leirbotenvann hyttefelt - søker Leirbotenvann Hytteforening Dok: Tinglyste festekontrakter og skjøte til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: / PST Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / PST Sak: ANG SØKNAD OM DELING AV FESTE Dok: Sletting av GID 2011/7/1/8/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 1

2 09/ Datert: Arkiv: Til: Direct Connect Sak: Søknad om plassering av stolper for bredbåndsleveranse til Iskuras - Direct Connect Dok: Samlokalisering med telekiosk gnr. 26/1/5 21 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: Søknad om hyttetomt - Nyrud i Lebesby kommune - søker Stian Olsen Dok: Vedtak - tillatelse til deling Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Begrenset høring - bebyggelsesplan for Leirbotnvann nord Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Søknad om plassering av mast for bredbånd - Tappeluft, Langfjord og Riverbukt - Alta kommune Dok: Vedtak - godkjenning gis Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: / jer Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / BLW Sak: SØKNAD OM FESTEKONTRAKT FOR HYTTE, OKSVANNSKOIA Dok: Uttalelse - Fylkesmannen i Finnmark Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Saksbeh: 214 / JFE Sak: GRUNNERVERV FOR UTVIDELSE AV ALTA LUFTHAVN, ALTAGÅRDSKOGEN Dok: skjøte 31/821 til underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 2

3 08/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM BOLIGTOMT KARLSNES (GAMMEL SAK 01/1332) Dok: Retur av dokumenter - manglende samtykke fra hjemmelshaver Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Thomassen AS Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om tomt til turistformål på Sandland - søker Thomassen AS Dok: Søknad om areal til turistformål på Sandland - ber om ytterligere opplysninger Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / blw Til: Rambøll Paulsen Saksbeh: 214 / blw Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Oversendelse av kart, utfylllende opplysninger i saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmarkskommisjonen Saksbeh: 214 / spa Sak: Varsling om oppstart av utredningsarbeid i Nesseby kommune - Finnmarkskommisjonen Dok: Varsling om oppstart av utredningsarbeid i Nesseby kommune - Finnmarkskommisjonen Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmarkskommisjonen Saksbeh: 214 / spa Sak: Varsling om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Dok: Varsling om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Lnr: /09 09/ Datert: Til: Holmäng Håkan Jean-Erik Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 34/1/59 20 fra Andersen Bjørnar til Holmäng Håkan Jean-Erik Dok: Godkjent overføring av festerett til tinglysing og utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 3

4 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: FORVARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID 34/1 - BARNEHAGER/ALLMENNNYTTIG FORMÅL Dok: Reguleringsplan - offentlig ettersyn Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana elgjegerforening Saksbeh: 214 / tem Sak: Tilbakeføring av midler for vedlikehold av barmarksløyper - Tana elgjegerforening Dok: Tilbakeføring av midler for vedlikehold av barmarksløyper - Tana elgjegerforening Lnr: /09 08/ Datert: Til: Tana kommune Sak: KRAV OM DELINGSFORR./JORDBRUKSFESTE (gammel sak 94/00004) Dok: Pantefrafall - purring Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Arkiv: 711,3 Til: Tana elgjegerforening Saksbeh: 215 / AIM Sak: Forslag til endring av elgvaldgrenser i Tana kommune Dok: Tilbakemelding vedrørende forslag til endring av jaktfeltgrenser for elg i Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: 711,2 Til: Tana elgjegerforening Saksbeh: 215 / AIM Sak: Opplæringsfelt storvilt - Tana kommune Dok: Vedr. opplæringsfelt for elgjakt i Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Salamonsen Are Sak: Tildelt hyttetomt nr. 2 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt til utlevering 31/1/39 20 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 4

5 09/ Datert: Arkiv: Til: Kvalsund kommune Sak: Innkreving av festeavgift for høystandardhytter i Kvalsund - Kvalsund kommune Dok: Tilbakemelding vedrørende innkreving av festeavgift for høystandardhytter i Kvalsund - Kvalsund kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Jensen Thorbjørn Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 2/2/3 18 til Jensen Thorbjørn Dok: Registrert endring av festerett Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Bjerke Åse Saksbeh: 214 / tem Sak: Klage på regulering av festeavgift 7/1/ Bjerke Åse Dok: Svar på spørsmål angående regulering av festeavgift Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Martinsen Unni Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om kjøp 6/ søker Unni Martinsen Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Helland Gunvor D. Sak: Søknad om kjøp 5/ Gunvor D. Helland Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: / JFE Fra: Nilsen Einar Saksbeh: 214 / JFE Sak: Søknad om kjøp 16/1/ Nilsen Einar Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 5

6 09/ i Datert: Fra: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: underskrevet festekontrakt 7/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Ring Arnt Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 747 og 740 i Alta - søker Torbjørn Olsen Dok: Uttalelse - Arnt Ring Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Jakobselv Beitelag Sak: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Dok: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Lnr: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Stian Sak: Søknad om hyttetomt - Nyrud i Lebesby kommune - søker Stian Olsen Dok: akseptbrev for underskrift/retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Martinsen Unni Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om kjøp 6/ søker Unni Martinsen Dok: kjøpekontrakt og skjøte underskrift og retur - 6/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 6

7 09/ Datert: Arkiv: Til: Fylkesmannen i Finnmark Sak: Søknad om grunneiers tillatelse til utplassering av jervebås - Vestre Jakobselv/Vadsø - søker Jakobselv Beitelag Dok: Stedsplassering for jervebås Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Johansen Marit Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste på eksisterende hytte - Vuolajok - Porsanger kommune Dok: tinglyst festekontrakt 14/1/ til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Advokatene Rønning og Rønning DA Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 5/1/38 30 fra Nilsen Sirianna til Indbjør Anja/Mikkelsen Emil Dok: Godkjent overføring sendt til tinglysing Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Egorova Ekaterina Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 17/ fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Godkjent overføring til utlevering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Danielsen Berit Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 26/1/ fra Danielsen Norma til Danielsen Berit Dok: Godkjent overføring sendt til tinglysing - betaling av gebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Daniloff Astrid Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr i Sør-Varanger - søker Astrid Daniloff Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr i Sør-Varanger - søker Astrid Daniloff Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 7

8 09/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune Sak: Søknad om jordbruksjord til grasproduksjon - søker Rune Johansen Dok: Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 17 Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 17 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: Til: Nordkyn Kraftlag AL Sak: SØKNAD OM OPSJON PÅ FALLRETIGHETENE I IVERSFJORD VASSDRAGET Dok: Opsjon på fallrettighetene i Iversfjordvassdraget Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ Datert: / GKH Til: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / GKH Sak: Næringshytte ved Coullojavri 10/1/3 22 Dok: klage på vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Direct Connect as Sak: Søknad om plassering av mast for bredbånd - Tappeluft, Langfjord og Riverbukt - Alta kommune Dok: akseptbrev for underskrift/retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Nord Troms Kraftlag AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Nedtapping av Bergsfjord dam - Nord Troms Kraftlag Dok: Orientering om nedtapping av Bergsfjord dam - Nord Troms Kraftlag Lnr: /09 Dato Side 8

9 08/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: TINGLYSNING AV FESTEKONTRAKT GNR 31/1/7 Dok: Festekontrakt til tinglysing - gnr 31/1/7 i Sør-Varanger Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Bjørg Edel Omholt Saksbeh: 214 / jer Sak: Festeforhold 29/1/46 30 Dok: Vedrørende festeforhold - gnr 29/1/46 i Sør-Varanger Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Johnsen Dag Ove Saksbeh: 213 / ALO Sak: Rapportering av uttak fra massetak i 2008 Dok: Uttaksrapport - Karlebotn grustak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / blw Til: Sweco Norge Saksbeh: 214 / blw Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Ettersending av kart Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Ervik Geir Morten Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Dok: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Lnr: /09 08/ Datert: Til: Olsen Tommy Saksbeh: 214 / tem Sak: Utvidelse av Sieidajohkka grustak - Tana kommune Dok: Festekontrakt for Sieidajohkka massetak - underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 9

10 09/ Datert: Til: Ervik Geir Morten Sak: Overføring 1/2-part 37/1/72 25 fra Ervik Yvonne til Ervik Geir Morten Dok: Godkjent overføring av festerett til utlevering Saksbeh: 214 / tmi Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Til: Nilsen May-Ann Aikio Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste 33/1/ May-Ann Aikio Nilsen Dok: Krav om behandlingsgebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Odd-Are Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om hyttetomt - Gagga - Porsanger kommune - søker Odd-Are Olsen Dok: Avslag - søknad om hyttetomt - Gagga - Odd-Are Olsen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: / taa Til: Maskinentreprenør Alf Mietinen AS Saksbeh: 213 / taa Sak: SØKNAD OM UTTAK AV STEIN/FJELL - SKALLHALSEN Dok: Driftsavtale for massetak på Skallnes - underskrift og retur Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Nyheim Odd-Alexander Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr og i Tana - søker Nyheim Odd-Alexander Dok: Avslag på søknad om lakseplass nr og i Tana - søker Nyheim Odd-Alexander Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Tana JFF Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Tana JFF Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 10

11 08/ Datert: Arkiv: Til: Nilssen Bjørn Egil Sak: søknad om lakseplass nr.10030, 29 og 35 i tana - søker bjørn egil nilssen Dok: Angående din søknad om lakseplass nr.10030, 29 og 35 i tana - søker Bjørn Egil Nilssen Saksbeh: 214 / lkr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: Søknad om hyttetomt nr. 9 - Geitvannet - Lebesby kommune Dok: målebrev 25/1/18 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: søknad om kjøp 15/1/10 22 Dok: målebrev 15/41 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: målebrev 15/40 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT Dok: målebrev 22/1/21 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 06/ i Datert: Arkiv: / jfe Fra: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: SØKNAD OM SKYTEBANE Dok: målebrev 35/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /06 Dato Side 11

12 09/ i Datert: Fra: Røsæg Svein Sak: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Dok: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om kjøp 22/2/ Røsæg Svein - (gammel sak 05/1890) Dok: målebrev 22/71 30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Sak: HØRING - OPPFØRING AV GJETERHYTTE LANGFJORDBOTN I ALTA KOMMUNE - BULJO ISAK A. Dok: Vedtak - godkjenning til gjeterhytte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Saksbeh: 214 / PST Sak: HØRING - OPPFØRING AV GJETERHYTTE - JOHAN J. LOGJE Dok: Vedtak - godkjenning til gjeterhytte Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /07 09/ i Datert: Fra: Johansen Alf Eirik Sak: Søknad om feste 19/1/ Johansen Alf Eirik Dok: Søknad om feste 19/1/ Johansen Alf Eirik Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Sneve Torgrim m/flere Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om tillatelse til å grave jordkabel til 4 hytter ved Vaggetemvann - Sør-Varanger kommune Dok: Søknad om tillatelse til å grave jordkabel til 4 hytter ved Vaggetemvann Lnr: /09 Dato Side 12

13 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Fred V. Stenbakk Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Ailu Fuchsit as Saksbeh: 213 / taa Sak: Håndgivelsesavtale - Ailu Fuchsit AS Dok: oversikt over salg av stein Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Asplan Viak Sak: Varsel om oppstart av bebyggelsesplanarbeid for Gartnetluohkka boligfelt i Kautokeino kommune Dok: Varsel om oppstart av bebyggelsesplanarbeid for Gartnetluohkka boligfelt i Kautokeino kommune Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Vadsø kommune Saksbeh: 214 / blw Sak: Overføring 7/1/35 03 fra Olsen Anne-Grethe Mækelæ til Fjellberg Julia Linn Borch/Meirud Magnar Dok: landbruksfaglig vurdering 7/1/35 03 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / gkh Sak: Jordskiftesak 6/ Rotzi i Porsanger kommune Dok: forslag til løsning Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: 731 Fra: Iesjoht Searvi utmarkskomite Saksbeh: 215 / JSL Sak: Styresak - Retningslinjer for forvaltning av innlandsfiske - høring Dok: Uttalelse - Iesjoht Searvi utmarkskomite Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 13

14 06/ i Datert: / TMI Fra: Slettnes hyttas venner Saksbeh: 214 / TMI Sak: OVERF (23) FRA GAMVIK RØDE KORS TIL WWF ØKOSTASJON SLETTNES Dok: søknad om redusert festeavgift Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Bjørnar Bakken Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: NCC v/roald Moksnes Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Edgar Seljeseter Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Kjetil Henriksen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Erik Malterud Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 14

15 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Asbjørn Mortensen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Tor Olaf Jakobsen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Oskar Kurthi Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Geir Jørgensen Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Christian Lande Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / TAA Til: Martin Smith Sak: Søknad om uttak av grus i Salmovarre i Pasvik - Sør-Varanger kommune Dok: Uttak av masser fra Salmovaara massetak - fakturering Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Søderholm Geir Charles Saksbeh: 214 / blw Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Søderholm Geir Charles Dok: Angående betaling av gebyr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 15

16 08/ Datert: Arkiv: Til: Ailu Fuchsit as Sak: Håndgivelsesavtale - Ailu Fuchsit AS Dok: Innrapportering av uttak og fakturering Saksbeh: 213 / taa Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om tillegg til feste 4/ (gammel sak 1782/04) Dok: retur pga mangler Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: KLAGE PÅ FESTEAVGIFT Dok: retur av tinglyst dokument - slettet festekontrakt 37/1/4 22 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Landsvik Perly-Eva Sak: Søknad om boligtomt 14/20 i Lebesby - søker Perly-Eva Landsvik Dok: Søknad om boligtomt 14/20 i Lebesby - søker Perly-Eva Landsvik Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Lille Stian Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om kjøp av areal til boligtomt - Tana kommune - Lille Stian Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Høyvika Hytteforening v/frank Uglebakken Sak: Søknad om dispensasjon fra 100-meter belte i strandsonen - Høyvika hytteforening Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 16

17 09/ Datert: Arkiv: Til: Bungalåven Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt-og fiskekort for sesongen Bungalåven Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt-og fiskekort for sesongen Bungalåven Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - VADSØ KOMMUNE Dok: ber om innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ Datert: Arkiv: Til: Byggmix Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Byggmix, Kautokeino Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Byggmix, Kautokeino Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Jegerstua/Tors kiosk (PIB) Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Skoganvarre Turist og Camping AS Saksbeh: 215 / RKO Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Skoganvarre Turist og Camping AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Skoganvarre Turist og Camping AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: G-Sport Hammari AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : G-Sport Hammari AS, Alta Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : G-Sport Hammari AS, Alta Lnr: /09 Dato Side 17

18 09/ Datert: Arkiv: Til: Harila AS, Esso Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Harila AS, Esso, Vestre Jakobselv Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Harila AS, Esso, Vestre Jakobselv Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Hotel Tana AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Hotel Tana AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Hotel Tana AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Tana Familiecamping AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Tana Familiecamping AS Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Tana Familiecamping AS Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Sportshjørnet AS Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sportshjørnet AS, Kirkenes Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sportshjørnet AS, Kirkenes Lnr: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Sport og Villmark AS Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sport og Villmark AS, Lakselv Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Sport og fritid Vadsø Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Sport og Fritid Vadsø (MX-sport) Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 18

19 08/ Datert: Arkiv: Til: Neiden Fjellstue Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Neiden Fjellstue Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Kunes Sommerkafe v/eli Alex Johansen Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Kunes Sommerkafe Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Kleven Jakt- og Fiske Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Kleven Jakt- og Fiske AS Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Karasjok Servicesenter/ESSO Sak: TILBUD OM AVTALE PÅ SALG AV JAKT- OG FISKEKORT 2008 Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Karasjok Servicesenter/ESSO Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Timefoto AS/Båtsfjord Sport Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Timefoto AS/Båtsfjord Sport Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ Datert: Arkiv: Til: Stabbursnes Naturhus og Museum Sak: TILBUD OM AVTALE OM SALG AV JAKT- OG FISKEKORT Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen : Stabbursnes Naturhus og Museum Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 Dato Side 19

20 09/ Datert: Arkiv: Fra: FAK PROKURIA Sak: Varsel oppstart reguleringsarbeid Svartnes - Vardø kommune Dok: Varsel oppstart reguleringsarbeid Svartnes - Vardø kommune Saksbeh: 214 / jer Lnr: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark Miljøtjeneste AS Saksbeh: 214 / TEM Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TIL AVFALLSDEPONI Dok: minner om saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 23c Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 23c Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: / TMI Fra: Slettnes hyttas venner Saksbeh: 214 / TMI Sak: OVERF (23) FRA GAMVIK RØDE KORS TIL WWF ØKOSTASJON SLETTNES Dok: Angående overføring av feste til Slettnes hyttas venner Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Fjellstuene as Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - Fjellstuene as Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Fra: Andreassen Vidar Saksbeh: 214 / BLW Sak: Overføring 24/1/7 30 fra Andreassen Ranveig og Nilsen Torild Dok: underskrevet fullmakter Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 20

21 06/ i Datert: Arkiv: / taa Fra: Kystverket Troms og Finnmark Saksbeh: 213 / taa Sak: SKRIV ANG RAPPORTERING, UTTAKSOPPGAVE FOR SKALLHALSEN Dok: tilbakemelding på uttak av stein på skallhalsen Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Den Norske Turistforening Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Nyvoll Britt og Reidar Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT Dok: bet kr Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Utsi Klemet John Sak: Søknad om feste 17/1/87 og 17/ søker Utsi Klemet John Dok: Søknad om feste 17/1/87 og 17/ søker Utsi Klemet John Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Tana kommune Sak: Sammenføyning av 12/1/21 og 47 i Tana - Persen Harald Dok: Sammenføyning av 12/1/21 og 47 i Tana - Persen Harald Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Nærings og handelsdep. Saksbeh: 213 / taa Sak: Høring - søknad om mutinger 65 områder i Kvalsund kommune - Metallica Mining as Dok: utsatt iverksetting av vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 21

22 09/ i Datert: Fra: Vars Per Ole Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Vars Per Ole Dok: underskrevet aksept Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 06/ i Datert: Arkiv: / blw Fra: Sweco Norge AS Saksbeh: 214 / PST Sak: ANG HYTTEFELT I KARASJOK KOMMUNE Dok: Tilbud - taksering av hyttetomter - Sweco Norge AS Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tverrelvdalen il Sak: Søknad om areal til idrettsformål/skiaktiviteter - Tverrelvdalen il Dok: Søknad om areal til idrettsformål/skiaktiviteter - Tverrelvdalen il Lnr: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Advokatkontoret Odd Enevold AS Sak: Grense mellom 5/4 og 5/1 i Kvalsund kommune Dok: Grense mellom 5/4 og 5/1 i Kvalsund kommune Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: JORDSKIFTESAK 25/2007 TRANSFARELVMOEN Dok: Mottatt dokumenter i saken Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: Jordskiftesak 19/2008 Vestgård i Måsøy kommune Dok: Mottatt dokumenter - avklaringer i grensegangssak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 22

23 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Sak: Forvaltning av ikke mutbare mineraler Dok: forespørsel om utsatt frist for uttalelse Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Rasmussen Torstein Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om boligtomt - Østerbotn - Porsanger kommune - Torstein Rasmussen Dok: Søknad om boligtomt - Østerbotn - Porsanger kommune - Torstein Rasmussen Lnr: /09 08/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Fradeling / overføring - vanntårn til Alta kommune Dok: Vedtak - fradeling godkjennes Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Hætta Ole Rune Sak: Søknad om kjøp 21/1/ Hætta Ole Rune Dok: Søknad om kjøp 21/1/ Hætta Ole Rune Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Heggeli Rolf Steinar Sak: Søknad om kjøp 48/ søker Rolf Steinar Heggeli Dok: Søknad om kjøp 48/ søker Rolf Steinar Heggeli Lnr: /09 09/ Datert: Arkiv: Fra: Vonehim Werner Saksbeh: 214 / OHS Sak: Søknad om å få felle furu- søker Werner Vonheim Dok: Søknad om å få felle furu- søker Werner Vonheim Lnr: /09 09/ i Datert: Fra: Ballo Ronald Saksbeh: 214 / PST Sak: Tilbud på kjøp av boligtomt 5/182 (03) Dok: Tilbud på kjøp av boligtomt 5/182 (03) Lnr: /09 Dato Side 23

24 09/ i Datert: Fra: Somby Ketil og Aleksandra Sak: Overføring 9/1/ fra Østmo Stein m/flere til Somby Ketil og Aleksandra Dok: Overføring 9/1/ fra Østmo Stein m/flere til Somby Ketil og Aleksandra Saksbeh: 214 / tmi Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: søknad om hyttetomt nr kobbvågen Dok: målebrev 10/1/57 30 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 09/ i Datert: Fra: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: Søknad om tilleggsjord 38/1/ Karl Olav Kleven Dok: Uttalelse - Alta kommune - landbruksmyndigheten Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 20 Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om merking av E1 fra Kautokeino til Nordkapp, Hammerfest og Kinnarodden - Den Norske Turistforening Dok: Uttalelse - reinbeitedistrikt 20 Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / tem Sak: Reguleringsplan for Gavesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes - Tana kommune Dok: Reguleringsplan for Gavesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes - varsel om planoppstart Lnr: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: Forvaltning av ikke mutbare mineraler Dok: Uttalelse - Tana kommune Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Brox Kåre og Sonja Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 7/1/7 15 fra Krane Ulf til Brox Kåre og Sonja Dok: Overføring 7/1/7 15 fra Krane Ulf til Brox Kåre og Sonja Lnr: /09 Dato Side 24

25 07/ i Datert: Fra: Guovdageaidnu sohkan/kautokeino kommune Sak: Søknad om kjøp 6/1/ Siri Inga Britt Elen Dok: målebrev - 6/ Saksbeh: 214 / PST Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Guovdageaidnu sohkan/kautokeino kommune Sak: Søknad om boligtomt - Avzi - Kautokeino kommune - Henriksen Nils H og Ravdna Dok: målebrev - 6/ Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /08 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 5/ Christensen Per Yngve Dok: melding om vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: Søknad om tillegg til 5/ Marianne Mannsverk Dok: melding om vedtak Lnr: /09 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: SØKNAD OM ETABLERING AV VEI TIL HYTTE Dok: Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /07 Forrige lnr. i saken: /07 Dato Side 25

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012 12/01268-002 Datert: 11.10.2012 Fra: Orica Norway Sak: søknad om utbedring av vei til 24/1/37 12 orica Dok: beliggenhet - 24/1/37 Saksbeh: 214 / blw Lnr: 007626/12 Forrige lnr. i saken: 006695/12 12/01424-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunnlaug Johnsen HO/GUNJOH Mottaker HELFO Helseøkonomiforvaltningen Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer