OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010"

Transkript

1 10/ Datert: Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/ Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/ Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Saksbeh: 214 / tem Lnr: /10 13 Uoff: 13 06/ Datert: Arkiv: / JER Til: Mathisen Randi og Jan Erik Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om utvidelse av tomt /tilleggstomt Dok: tinglyst festekontrakt gnr 8/116 (30) til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Gulbrandsen Geir Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT NR KOBBVÅGEN Dok: tinglyst festekontrakt gnr 10/1/56 (30) til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Veidemo Johnny Sak: Oppsigelse av festekontrakt - landbruksareal - gnr 24 bnr Alta kommune Dok: oppsigelse av festekontrakt - gnr 24/338 - Alta kommune - stilles i bero inntil befaring er foretatt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Alta kommune v/kurt Helge Bakken Sak: Oppsigelse av festekontrakt - landbruksareal - gnr 24 bnr Alta kommune Dok: Ber om at befaring foretas - gnr gnr 24/338 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 1

2 08/ Datert: Til: Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling Sak: UTVIDELSE AV ALTA BYGRUNN 26/1/41 Dok: Gakorimyra Sør reguleringsplan - salg av grunn - gnr 26/1/41 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Anti Anita Sak: overf. 9/1/ fra Myrskog Kirsten til Anti Anita Dok: Godkjent overføring av festerett - skjøte til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Larsen Bodil Midtgård Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H6 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Larsen Bodil Midtgård Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/22 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Pedersen Siv Laila Varsi Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H1 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Pedersen Siv Laila Varsi Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/17 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Siiri Juha Einar Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H5- Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Siiri Juha Einar Dok: til utlevering - tinglyst festekontrakt 21/1/21 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Johnsen Kurt A. Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H11 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Johnsen Kurt A. Dok: til utlevering - tinglyst festekontrakt 21/1/27 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 2

3 10/ Datert: Arkiv: Til: Store Ellen Margrethe Sak: Tildelt hyttetomt nr H8 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Store Ellen Margrethe Dok: til utlevering - tinglyst festekontrakt 21/1/24 25 Saksbeh: 214 / TEM Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Larsen Borgny Sak: søknad om ny festekontrakt 16/1/ Larsen Borgny Dok: ny festekontrakt 16/1/ Larsen Borgny til underskrift og retur Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Bustadmo Liv Heidi Sak: overtagelse av festerett - gnr 13/1/22 - Måsøy kommune Dok: Ber om innsendt dokumentasjon - overtagelse av festerett til gnr 13/1/22 - Måsøy kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Adresseliste Sak: søknad om beiteareal - tillegg til 19/61 - Rushfeldt Eli og Beddari Roger Dok: Søknad om tilleggsareal til gnr 19/61 (30) - høring iht. finmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Statens Naturoppsyn v/magne Asheim Sak: grunneiers tillatelse til bruk av viltkamera- SNO Dok: Grunneiers samtykke til bruk av viltkamera - kartlegging av rovvilt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Villaveien Naturbarnehage Sak: søknad om grunneiers tillatelse til oppsett av tregamme/lavvo - villaveien naturbarnehage Dok: søknad om grunneiers tillatelse til oppsett av tregamme/lavvo - krav om behandlingsgebyr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 3

4 10/ Datert: Til: Lysjø Jacobsen Kirkesæther Advokatkontor Sak: overf. 4/1/88 17 fra Mehus Jenny og Trygve til Brynjulfsen Merete og Edel Dok: Festekontrakt til utlevering Saksbeh: 214 / blw Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Mathilassi Tore Erling Sak: Vedrørende dine festekontrakter for tilleggsjord - gnr 27 bnr 1 fnr 42 og gnr 27 bnr 1 fnr 43 - Alta kommune Dok: Vedrørende dine festekontrakter for tilleggsjord - gnr 27 bnr 1 fnr 42 og gnr 27 bnr 1 fnr 43 - Alta kommune Lnr: /10 07/ Datert: / JER Til: Hegg & Co Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM FRADELING AV TIL 4 TOMTER Dok: Festekontrakt til underskrift og retur gnr 17/85 og 17/86 i Sør-Varanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: Avsatte områder for bestemt antall fritidstomter i LNF-sone i vedtatt arealdel til kommuneplanen for Porsanger kommune - tildeling av tomtene. Dok: oversendelse av klage i fra jan oddvar olsen Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Christensen Gro I. Harila Sak: Søknad om kjøp - tillegg til 5/ Harila Gro Irene Dok: Vedr. fritak fra kjøpesum for tilleggsareal til gnr 5/61 (03) Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 28/2009 gossjohka naturreservat i karasjok kommune Dok: jordskiftesak 28/2009 gossjohka naturreservat i karasjok kommune - FeFo avgir ikke fremmøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 4

5 10/ Datert: Til: Alta kommune, landbruksseksjonen Sak: Opphør av festekontrakt - ubenyttet landbruksareal - gnr 27 bnr 1 fnr 41 - Alta kommune Dok: Forespørsel om landbruksmessig vurdering av tilleggsareal - overføring av festekontrakt - gnr 27 bnr 1 fnr 41 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Nilsen Espen Olaussen Sak: overf. 26/1/ fra Nilsen Hans til Nilsen Espen Olaussen Dok: Godkjent overføring av festerett - festekontakt og skjøte til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Nyborg Helge Sak: Opphør av festekontrakt - ubenyttet landbruksareal - gnr 27 bnr 1 fnr 41 - Alta kommune Dok: Vedrørende overdragelse av festekontrakt for landbruksareal - gnr 27 bnr 1 fnr 41 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 21/2009 oahcesaisuolu naturreservat i karasjok kommune Dok: jordskiftesak 21/2009 oahcesaisuolu naturreservat i karasjok kommune - FeFo avgir ikke fremmøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Torbjørn Mikalsen as Saksbeh: 213 / TAA Sak: Festekontrakt for matjorduttak i Kautokeino - inngåelse av driftsavtale Dok: Driftsavtale for molduttak på gnr. 6 bnr. 1 fnr. 195 i Kautokeono - oversendelse av underskrevet avtale Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: Festekontrakt for 14/1/51 02 Dok: Sletting av tinglyst festekontrakt gnr 14/1/51 (02) Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 5

6 08/ Datert: Arkiv: Til: Lindkvist Hermann Sak: Søknad om lakseplass nr.316 og 315 i Nordkapp - søker Hermann Lindkvist Dok: Angående feil innbetaling av saksbehandlinggebyr 2010 Saksbeh: 214 / lkr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Reinbeitedistrikt 23 Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om bygdetun i Kviby - Alta kommune - Leirbotn og Kviby bygdelag Dok: Søknad om tomt for bygdetun ved Furubakken i Kviby til høring iht finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Eliassen Odd Mareno Sak: tinglysning av feste 3/1/ Eliassen Odd Mareno Dok: underskrevet festekontrakt gnr 3/1/1 (27) til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Arkiv: Til: Statens Vegvesen, att: Svein J Pedersen Sak: PLAN FOR UTSKIFTING AV SALLETJOHKA BRU (GAMMEL SAK 06/702) Dok: uttak av fjellskjæring i sving på E6/nå rv 6 i ytre billefjord - aksept av varsel om tiltak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Ymber AS Sak: oppsigelse av feste 12/1/ Ymber AS Dok: oppsigelse av feste 12/1/ Ymber AS Lnr: /10 10/ Datert: Til: Eriksen Eirin Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 7/1/3 28 fra Olsen Knut til Eriksen Eirin Dok: Godkjent overføring av festerett - skjøte sendt til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 6

7 10/ Datert: Til: Rasmussen Per Elmod Sak: overf. 1/1/ fra Rasmussen Roger til Rasmussen Per Elmod Dok: Registrering av overført festerett - bataling av gebyr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Fra: Sentrum Eiendom AS Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om fradeling 16/35 og 16/ Sentrum Eiendom AS Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Solheim Thor Sak: overf. 22/2/25 30 fra Solheim Reidun til Solheim Thor Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Pettersen Roald Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 8, 57 og 527 i Gamvik kommune - Pettersen Roald Dok: Avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / taa Fra: Nordkapp kommune Saksbeh: 213 / taa Sak: Angående reguleringsplan for massetak ved Nordmannset - Nordkapp kommune Dok: Protokoll etter oppmålingsforretning - klageadgang etter matrikkelloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Porsanger kommune att: Trond Paulsen Sak: Avsatte områder for bestemt antall fritidstomter i LNF-sone i vedtatt arealdel til kommuneplanen for Porsanger kommune - tildeling av tomtene. Dok: Retur av søknader - krav om grensegang for Finnmark jordskifterett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 7

8 10/ Datert: Til: Malin Kjell Sak: søknad om oppføring av ny hytte 30/1/ Malin Kjell Dok: Søknad bes sendes Sør-Varanger kommune som rette myndighet Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Johansen Rolf Saksbeh: 214 / LKR Sak: SØKNAD OM LAKSEPLASS NR. 698 Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Christiansen Inger Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om hyttetomt - Christiansen Inger Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Tjelle Ingjerd Sak: ANG SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TJELLE INGJERD Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Haugen Jørgen Sak: overføring av festerett - gnr 35/1/271 - Alta kommune Dok: overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 35/1/271 - Alta kommune Lnr: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Fra: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Saksbeh: 215 / jme Sak: søknad om støtte - samarbeidsprosjektet mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune om regional plan for kulturminne og kulturmiljø i Finnmark Dok: trekking av søknad om finansiell støtte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 8

9 08/ i Datert: Arkiv: Fra: AS OScar Sundquist Sak: Søknad om uttak av mold/tilslag Dok: tilbud drift av massemottak skafferhullet - as oscar sundquist Saksbeh: 213 / TAA Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Aronsen Odd Sak: Vedrørende overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Dok: Vedrørende overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Lnr: /10 10/ Datert: Til: Bongo Per Persen Sak: overføring av festerett 17/ Hætta Berit Kristine Dok: overføring av festerett - forespørsel om skjøte - 17/41 - Kautokeino kommune Lnr: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Haukenes Ingar Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 116 og 119 i lebesby kommune - ingar haukenes Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Til: Anti John Johannessen Sak: overføring av festerett - gnr 9/1/239 - Karasjok kommune Dok: overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 9/1/239 - Karasjok kommune Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / spa Sak: Høring - verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark Dok: Høring - verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark Lnr: /10 Dato Side 9

10 10/ Datert: Til: Aslaksen Ingrid Sak: overføring av festerett 9/1/89 - Karasjok kommune Dok: overføring av festerett - forespørsel om skjøte - 9/1/89 - Karasjok kommune Lnr: /10 10/ Datert: Til: Aslaksen Ingrid Sak: overføring av festerett 9/1/258 - Karasjok kommune Dok: overføring av festerett - forespørsel om skjøte - 9/1/258 - Karasjok kommune Lnr: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Karlsen Osvald Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 12, 16 og 10 i Båtsfjord kommune - Karlsen Osvald Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: Tiglia Vladimir Saksbeh: 214 / jfe Sak: Søknad om kjøp 1/1/ Tiglia Vladimir Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Til: Henriksen Ingar Sak: overf. 11/1/5 30 fra sørensen sigfred til henriksen ingar Dok: Festekontrakt gnr 11/1/37 (30) til underkrift og retur - betaling av gebyrer Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste 33/1/ May-Ann Aikio Nilsen Dok: til tinglysing - 33/1/20 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 10

11 09/ Datert: Til: Fagerheim Edel Sak: Søknad om kjøp 2/1/ Fagerheim Edel Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer Saksbeh: 214 / jfe Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Russeluft grendelag Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler grillplasser - Russeluft grendelag Dok: NY Søknad om Grønne midler grillplasser - Russeluft grendelag Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: NORDKAPP KOMMUNE Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om nausttomt - Nordkapp kommune - Johansen Fred Vidar Dok: Søknad om naust 5/1 19 til behandling iht plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 08/ Datert: Arkiv: Til: Balto Isak Saksbeh: 214 / lkr Sak: Søknad om lakseplass nr. 35 i Nesseby - søker Isak Balto Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 06/ Datert: Arkiv: / ALO Til: Altabrudd AS Saksbeh: 213 / ALO Sak: KONTRAKT FOR SKIFERBRUDD I ALTA, ALTABRUDD AS Dok: Beregningsgrunnlag for leie Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Til: Ymber AS Sak: oppsigelse av feste 12/1/ Ymber AS Dok: oppsigelse av feste 12/1/ Ymber AS - bekreftelse på ubebygd tomt og godkjent ryddigjøring må sendes inn Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Tor Inge Mathisen Sak: overføring av gamme 16/1/ Dok: gammetomt 16/1/ ny brukerrepresentant Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 11

12 10/ Datert: Til: Sara Mathis Mathisen Sak: søknad om kjøp 3/1/ sara mathis mathisen Dok: Tilbud om om kjøp 3/1/ aksept av vilkår Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Næss Kjell Martin Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om kjøp 24/1/ Næss Kjell Martin Dok: Redegjørelse for tilbud - kjøp av feste Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Bente Sak: overf. 6/1/ fra Hætta Olaf til Hætta Bente Dok: overf. 6/1/ fra Hætta Olaf til Hætta Bente Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Bratlie Viktor Sivert Sak: overf. 3/1/24 17 fra Bratlie Jonny til Bratlie Viktor Sivert Dok: overf. 3/1/24 17 fra Bratlie Jonny til Bratlie Viktor Sivert Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Opdahl Henry Saksbeh: 214 / spa Sak: søknad om flytting av punktfeste 31/1/ henry opdahl Dok: søknad om flytting av punktfeste 31/1/ henry opdahl Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Daldorff Trond Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om hyttetomt - kongsfjordalen - trond daldorff Dok: søknad om hyttetomt - kongsfjordalen - trond daldorff Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Blind Sara Elisabeth Sak: søknad om kjøp 3/ Blind Sara Elisabeth Dok: søknad om kjøp 3/ Blind Sara Elisabeth Lnr: /10 Dato Side 12

13 07/ Datert: Arkiv: Til: Larsen Jan Sak: SØKNAD OM LAKSEPLASS NR ,40040,40043 Dok: avtale om lakseplass 2010 Saksbeh: 214 / LKR Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Til: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Saksbeh: 214 / PST Sak: Oppsigelse av festeforholdet - 14/1/3 11 Dok: Minner om saken Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Barosen Tove Lampe Saksbeh: 214 / JFE Sak: ANG SØKNAD OM NAUST VED MIKKELSBY Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: T. Johansen Drift AS v/torleif Sak: Overf. 42/1/57 12 fra Andersen Bjørnar til T.Johansen Drift AS Dok: Ny festekontrakt for underskrift og retur - 42/1/57 12 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Til: Heitmann Tormod Sak: Opphør av festekontrakt - ubenyttet landbruksareal - gnr 24 bnr 1 fnr 31 - Alta kommune Dok: Festekontrakt for jordbruksareal - mulig overføring av festerett - gnr 24/1/31 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / tem Sak: søknad om areal for nydyrking i Sirma - Tana kommune - Holm Per Andreas Dok: uttalelse - tana kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Nikoma Arnfinn Saksbeh: 213 / TAA Sak: Massetak i Porsanger Dok: oppsigelse 21/1/62 og 34/1/64 - arnfinn nikoma Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 13

14 10/ i Datert: Arkiv: Fra: NORDKAPP KOMMUNE Sak: Fornying av avtaler for massetak i Nordkapp Dok: svar - fornying av avtaler for massetak i nordkapp kommune Saksbeh: 213 / TAA Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: Jordskiftesak 12/2008 Alfheim i Porsanger kommune Dok: orientering om tinglysning Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Avinor Saksbeh: 214 / JFE Sak: Oppstart av reguleringsarbeid - Mehamn lufthavn Dok: retur av signert kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Wilhelmsen Sonja Saksbeh: 214 / JER Sak: Tildelt hyttetomt nr. 7 - Geadgejavri - Kautokeino kommune - Wilhelmsen Sonja Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Fra: Alta Fargehandel Eiendom AS Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Fra: Larsen Borgny Sak: søknad om ny festekontrakt 16/1/ Larsen Borgny Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 14

15 09/ Datert: Arkiv: Til: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Sak: Tildelt hyttetomt nr. 7 - Geadgejavri - Kautokeino kommune - Wilhelmsen Sonja Dok: Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5/1/68 (11) til underskrift og retur Saksbeh: 214 / JER Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: Tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Stock Freider Sak: Søknad om festekontrakt for eksisterende hytte mellom Falkor og Riddelva - Vadsø kommune - Stock Freider Dok: Søknaden tas til behandling etter at nye retningslinjer er vedtatt - eksisterende byggverk mellom Falkor og Riddelva - Vadsø kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: / JFE Til: xxx Saksbeh: 214 / JFE Sak: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Gakormyra sør - Alta kommune Dok: Ber om takst på areal til utbyggingsområde ved Gakorimyra Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Jørgensen Odd Sak: oppsigelse av feste 10/1/ odd jørgensen Dok: oppsigelse av feste 10/1/ odd jørgensen Lnr: /10 10/ Datert: Til: Vardø kommune Enhet for teknisk Sak: oppsigelse av feste 10/1/ odd jørgensen Dok: Ber om status vedr. bebyggelse m.m. gnr 10/1/16 (02) Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 15

16 10/ Datert: Arkiv: Til: Karasjoga gielda-karasjok kommune Saksbeh: 213 / TAA Sak: Fornyelse av festekontrakt for massetak ved Dilljohka - gnr. gnr. 22/1/2 i Karasjok kommune Dok: Ny driftsavtale for Dilljohka massetak til underskrift og retur - gnr. 22/1/2 i Karasjok kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hammari Torfinn Sak: overf. 1/1/1 17 fra hansen ketil til hammari torfinn Dok: overf. 1/1/1 17 fra hansen ketil til hammari torfinn Lnr: /10 10/ Datert: Til: Jørgensen Odd Sak: oppsigelse av feste 10/1/ odd jørgensen Dok: oppsigelse av festekontrakt for gnr 10/1/16 (02) - slettebegjæring bes underskrevet og returnert Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Rasmus Karen Ravna Sak: søknad om tomt til vedproduksjon - rasmus karen ravna (gammel sak 97/55) Dok: søknad om tomt til vedproduksjon - rasmus karen ravna (gammel sak 97/55) - matrikkelbrev for 2/39 Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Olsen Olaug J Sak: overf. 7/1/12 14 fra Hansen Øivind dødsbo til Olsen Olaug J Dok: overf. 7/1/12 14 fra Hansen Øivind dødsbo til Olsen Olaug J Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Johansen Åsmund Sak: oppsigelse av feste 17/1/ åsmund johansen Dok: oppsigelse av feste 17/1/ åsmund johansen Lnr: /10 Dato Side 16

17 10/ Datert: Til: Olsen Olaug J Sak: overf. 7/1/12 14 fra Hansen Øivind dødsbo til Olsen Olaug J Dok: Godkjent overføring av festerett - 7/1/12 14 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: Jordskiftesak 1/2008 Grunnes - Vardø kommune Dok: utkast til verdsettingsvedtak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Reindriftsforvaltningen Saksbeh: 214 / emd Sak: Eksisterende byggverk ved Jussavadda/Suoidneoaivi - Tana kommune - Margit Moen Dok: godkjenning av gjeterhytte - vedtak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Heiberg Markus Sak: søknad om feste 12/1/ markus heiberg Dok: søknad om feste 12/1/ markus heiberg Lnr: /10 10/ Datert: Til: Larsen Borgny Sak: søknad om ny festekontrakt 16/1/ Larsen Borgny Dok: underskrevet festekontrakt til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Fra: Aronsen Odd Sak: Vedrørende overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Dok: Svar på brevet vedrørende overføring Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 17

18 10/ Datert: Til: Aronsen Odd Sak: Vedrørende overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Dok: Vedrørende dokumentasjon på overføring av festerett - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Nordea Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 7/1/14 28 fra soleng ranveig til slapø linda Dok: overf. 7/1/14 28 fra soleng ranveig til slapø linda Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Risten Anne N.K Sak: søknad om kjøp 3/ risten anne n.k. hætta Dok: søknad om kjøp 3/ risten anne n.k. hætta Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Aronsen Odd Sak: Vedrørende overføring av festerett - forespørsel om skjøte - gnr 25 bnr 1 fnr 23 - Porsanger kommune Dok: Ber om opplysninger til punkt i festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Øst-Finnmark Tingrett Saksbeh: 214 / JER Sak: ORIENTERING SØKNAD OM KONSESJON KV-LEDNING VARANGERBOTN - SKOGFOSS (1541/03) Dok: statnett sf - marion gjul m.flere - ber om tilbakemelding på prosessfullmektig for FeFo Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Eriksen Wenche Øverli Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 6/1/36 11 fra øverli helga til eriksen inge arne/wenche Dok: overf. 6/1/36 11 fra øverli helga til eriksen inge arne/wenche Lnr: /10 08/ i Datert: Fra: Lorentzen Bengt Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 18

19 10/ i Datert: Fra: Ollila Agnar Sak: søknad om utvidelse av 19/1/ agnar ollila Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Viddas Veidemann Sak: SØKNAD OM FORLENGELSE TIL Å HA GUMPI STÅENDE VED BAHTAGURRA Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM KJØP Dok: Skjøte gnr 22/101 til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Reinbeitedistrikt 5A og 5C Sak: søknad om utvidelse av 19/1/ agnar ollila Dok: Søknad om tilleggsareal til gnr 19/1/39 (30) - Høring iht. finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for sendret bruk av utmark Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Johansen Åsmund Sak: oppsigelse av feste 17/1/ åsmund johansen Dok: oppsigelse av feste 17/1/ ber om at originaldokumenter sendes inn Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Hætta Risten Anne N.K Sak: søknad om kjøp 3/ risten anne n.k. hætta Dok: Tilbud om kjøp av bebygd boligtomt 3/ aksept av vilkår Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 19

20 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Maze Idrettslag Sak: søknad om grønne midler tursti med hvilebenker og rasteplass - Maze Idrettslag Saksbeh: 214 / sch Dok: søknad om grønne midler tursti med hvilebenker og rasteplass - Maze Idrettslag - ber om tilleggsinformsjon til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Havøysund Turmarsjklubb Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler Trollfjordnesmarsjen - Havøysund Turmarsjklubb Dok: søknad om grønne midler Trollfjordnesmarsjen - Havøysund Turmarsjklubb - ber om tilleggsinformasjon til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Seidafjellet hytteforening Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler gapahuk - Seidafjellet hytteforening Dok: søknad om grønne midler gapahuk - Seidafjellet hytteforening - ber om tilleggsinformasjon til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Idrettslaget Daggry Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler turløyper for alle - Idrettslaget Daggry Dok: søknad om grønne midler turløyper for alle - Idrettslaget Daggry - ber om tilleggsinformasjon til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Polmak Bygdelag Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler merking av turløype til Lille Searbat - Polmak Bygdelag Dok: søknad om grønne midler merking av turløype til Lille Searbat - Polmak Bygdelag - ber om tilleggsopplysninger til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Lavkajavri hytteforening Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler turløyper ved Lavkajavri i Porsanger - Lavkajavri hytteforening Dok: søknad om grønne midler turløyper ved Lavkajavri i Porsanger - Lavkajavri hytteforening - ber om tilleggsopplysninger til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 20

21 10/ Datert: Arkiv: 141 Til: Kirkenes Båtforening Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler tilrettelegging for seiling for barn og unge - Kirkenes Båtforening Dok: søknad om grønne midler tilrettelegging for seiling for barn og unge - Kirkenes Båtforening - ber om tilleggsopplysninger til søknaden Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Sak: varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan - slambanken Dok: melding om politisk vedtak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Olaussen Grete-Liv Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om feste 5/1/ Olaussen Grete-Liv Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Mikalsen Albert Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 100 i gamvik - mikalsen albert Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Fra: Halvorsen Trond Sak: overf. 23/293/4 30 fra Johansen John til Halvorsen Trond Dok: overf. 23/293/4 30 fra Johansen John til Halvorsen Trond Lnr: /10 06/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 09/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 Dato Side 21

22 10/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: uregistrert bygg - kommunalt vannverk i Talvik i Alta kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbeh: 214 / jfe Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Olsen Oskar Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om grensejustering 19/1 ig 19/1/29 (22) - oskar olsen Dok: søknad om grensejustering 19/1 ig 19/1/29 (22) - oskar olsen Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Olsen Oskar Saksbeh: 214 / jfe Sak: oppsigelse av feste 7/ oskar olsen Dok: oppsigelse av feste 7/ oskar olsen Lnr: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Sara John Aslak A. Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 253 og 254 i lebesby kommune - john aslak a. sara Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: Jordskiftesak 19/2008 Vestgård i Måsøy kommune Dok: forkynning av rettsbok Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Johansen Hans-Jarle Saksbeh: 214 / ing Sak: oppføring av sjøhus m.m. 4/ hans-jarle johansen Dok: oppføring av sjøhus m.m. 4/ hans-jarle johansen Lnr: /10 Dato Side 22

23 10/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Nord-Norges skogsmannsforbund Sak: søknad om støtte til jubileumsbok - nord-norges skogsmannsforbund Dok: søknad om støtte til jubileumsbok - nord-norges skogsmannsforbund Saksbeh: 215 / jme Lnr: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: BERLEVÅG KOMMUNE Saksbeh: 214 / jfe Sak: Høring - reguleringsplanarbeid for motorcrossbane på Revnes - Berlevåg kommune Dok: detaljreguleringsplan motorcrossbane - ny planavgrensing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Pettersen Bjørg Sølvi Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om feste 57/ bjørg sølvi pettersen Dok: søknad om feste 57/ bjørg sølvi pettersen Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Hoddø Ove Herman Sak: overf. 24/1/62 17 fra Reinholdtsen Astrid til Hoddø Ove Herman Dok: overf. 24/1/62 17 fra Reinholdtsen Astrid til Hoddø Ove Herman Lnr: /10 07/ i Datert: / spa Fra: Somby Per Saksbeh: 214 / spa Sak: Næringshytte ved Coullojavri 10/1/3 22 Dok: svar på tilbud om feste/ønsker behandling etter finnmarkslovens kapittel 5 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Fra: Stokvold Bengt-Willy Sak: overf. 3/1/2 30 fra Stokvold Anita Elise til Stokvold Bengt Willy Dok: overf. 3/1/2 30 fra Stokvold Anita Elise til Stokvold Bengt Willy Lnr: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: Tildelt hyttetomt nr Geadgejavri Dok: tinglyst festekontrakt 5/1/76 11 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 23

24 09/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 3/ Heatta Gunn Kristin Dok: tinglyst skjøte 3/ Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H3 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Raastad Liv-Inger Dok: tinglyst festekontrakt 21/1/19 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Fra: Johansen Torgeir Saksbeh: 214 / tem Sak: Søknad om kjøp 21/1/ Johansen Torgeir Dok: underskrevet aksept Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / TEM Sak: Tildelt hyttetomt nr H7 - Sjursjok hyttefelt - Tana kommune - Floer Helle Hågensen Dok: tinglyst festekontrakt 21/1/23 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: Festekontrakt for 14/1/51 02 Dok: retur pga mangler - tinglyst utleggsforretning i feste Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Vassvik Ulf Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om kjøp 5/1/ ulf vassvik (gammel sak 05/214) Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Vassvik Ulf Saksbeh: 214 / jfe Sak: søknad om kjøp 5/1/ ulf vassvik (gammel sak 05/215) Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 24

25 09/ i Datert: Arkiv: Fra: NORDKAPP KOMMUNE Sak: Søknad om hyttetomt - Sarnespollen - Nordkapp kommune - Thorsen Kjell-Christian Dok: tinglyst målebrev - 10/1/18 19 Saksbeh: 214 / tem Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Arkiv: Til: Nordlie Thuri Holst Saksbeh: 214 / LKR Sak: SØKNAD OM LAKSEPLASS NR Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Fra: Wahl Leif Arne Sak: overf. 6/1/41 28 fra pedersen trond til wahl leif arne Dok: overf. 6/1/41 28 fra pedersen trond til wahl leif arne Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Isaksen Eva Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 1/1/ fra isaksen roy til isaksen eva og ronny Dok: overf. 1/1/ fra isaksen roy til isaksen eva og ronny Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Pettersen Dagny Marit S Saksbeh: 214 / tem Sak: angående opprettelse av festekontrakt på eksisterende naust 34/1/ Pettersen Dagny Marit S Dok: ang. feste av naust 34/1/83 - ber om dokumenter Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Heggheim Inger-Lise Sak: overf. 17/1/10 11 til inger-lise heggheim Dok: overf. 17/1/10 11 til inger-lise heggheim Lnr: /10 Dato Side 25

26 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT - OLDERFJORDDALEN Dok: saksbehandlings- og dispensasjonsgebyr vedr. flytting av 2 punktfester Saksbeh: 214 / ing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Ananiassen Jan-Tore Sak: søknad om hyttetomt nr Aksla hyttefelt - Ananiassen Jan-Tore Dok: bytte fra tomt nr. 31 til nr. 28 -aksla hyttefelt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hansen Elisabeth Sak: festekontrakt for tilleggsjord - gnr 26 /1/16 - Alta kommune Dok: svar på ber om tilbakemelding - fradeling - gnr 26/1/16 - Alta kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Arkiv: Til: Gundersen Asle Saksbeh: 214 / LKR Sak: SØKNAD OM LAKSEPLASS NR. 60,61,62 Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Øfeldt Reidar Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 67 i lebesby kommune - reidar øfeldt Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ Datert: Arkiv: Til: Øfeldt Tommy Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass nr. 62 og 68 i lebesby kommune - tommy øfeldt Dok: avtale om lakseplass 2010 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / jfe Sak: Søknad om kjøp 21/1/ Sara Ellen Ravdna J. Dok: tinglyst festekontrakt 21/1/41 17 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 26

27 10/ i Datert: Fra: Mikkelborg Halle Sak: Ny festekontrakt 10/1/ Mikkelborg Halle Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JFE Sak: Tildeling av hyttetomt i Oksevågdalen hyttefelt - Lebesby kommune Dok: tinglyst festekontrakt 39/1/38 22 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / PST Fra: Volte Ole Saksbeh: 214 / PST Sak: SØKNAD OM HJELLGRUNN/NAUST - KLUBBEN SØKER OLE VOLTE Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Avinor Saksbeh: 214 / jfe Sak: KJØP AV GRUNN - UTBEDRING AV SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG GNR. 21/1 HAMMERFEST LUFTHAVN Dok: retur av inngått avtale - utbetaling av erstatning Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Hesseng Maskinentreprenør Saksbeh: 213 / TAA Sak: Søknad om uttak av mold/tilslag Dok: tilbud på deponi for rene masser i skafferhullet - hesseng maskinentreprenør as Lnr: /10 06/ i Datert: Arkiv: / taa Fra: Hesseng Maskinentreprenør AS Saksbeh: 213 / taa Sak: UTTAK AV MASSER FRA SKAFFERHULLET Dok: driftsavtale for torvuttak - bekreftelse på utarbeidelse av drifts- og istandsettingsplan - hesseng maskinentreprenør as Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 27

28 09/ Datert: Arkiv: Til: Tana Familiecamping AS Saksbeh: 215 / JSL Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Tana Familiecamping AS Dok: Undertegnet avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Tana Familiecamping AS Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Sport og Villmark AS Saksbeh: 215 / JSL Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort - Sport og Villmark AS Lakselv Dok: Undertegnet avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Sport og Villmark AS Lakselv Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Sportshjørnet AS Saksbeh: 215 / JSL Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Sportshjørnet AS, Kirkenes Dok: Undertegnet avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Sportshjørnet AS, Kirkenes Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Timefoto AS/Båtsfjord Sport Saksbeh: 215 / JSL Sak: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort - Timefoto AS/Båtsfjord Sport Dok: Undertegnet avtale om salg av jakt- og fiskekort for sesongen Timefoto AS/Båtsfjord Sport Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Måsø Reidun Aslaksen Sak: overføring av festerett 9/1/89 - Karasjok kommune Dok: registrering av ny fester - 9/1/89 og 9/1/258 - Karasjok kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 28

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010 09/01900-010 Datert: 08.03.2010 Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om feste 21/42 og 21/1/30 12 - Romsdal Jørn Vidar Dok: Festekontrakter til tinglysing - 21/1/30 Saksbeh: 214 / tmi Lnr: 001067/10 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010 10/01194-002 Datert: 07.09.2010 Til: Henrik I Eira og Randi Anita A S Eira Sak: gjenoppretting/oppsigelse av feste - 17/34 11 - Buljo Nils Jørgensen Dok: Festerett til av feste - 17/1/87 og 17/34 11 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/00332-005 Datert: 07.04.2010 Arkiv: 300 Til: DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Saksbeh: 215 / rko Sak: REVISJON AV LOV AV 15 MAI 1992 OM LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. - HØRING Dok: Uttalelse til tilleggshøring

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011 11/00747-002 Datert: 12.10.2011 Til: Statens kartverk Sak: oppsigelse av feste 27/1363 12 - skifte eiendom Dok: Sletting av tinglyst festekontrakt - 27/1363 12 Lnr: 003488/11 Forrige lnr. i saken: 003160/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014 09/01332-011 Datert: 18.07.2014 Til: Jensen Olger Sak: Bygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Dok: forslag til løsing -bbygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Saksbeh: 214 / fvk

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010 09/01873-007 Datert: 21.09.2010 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 006485/10 Forrige lnr. i saken: 006433/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.02.2013-24.02.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.02.2013-24.02.2013 13/00290-002 Datert: 15.02.2013 Til: Advokatselskapet Ravna AS Sak: overf. 2/1/3 27 fra saua johan b. til saua johnny Dok: Festekontrakt/skjøte til underskrift og retur - Tinglysing av eksisterende festegrunn

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014 13/00074-003 Datert: 06.03.2014 Arkiv: 711.9 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: tilskudd til viltformål 2013 - tilsagn til finnmarkseiendommen Dok: Registrering av sett-elg-data 2013

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/01189-022 Datert: 04.03.2010 Arkiv: 415.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: Reguleringsplan for Aronnes industriområde - Alta kommune - offentlige ettersyn Dok: Tinglysing skjøte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012 12/01321-002 Datert: 21.09.2012 Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: eiendomsgrensene for 15/43 20 - eldor ratama Dok: Eiendomsforhold og fiskerett gnr. 15/1 Finnmarkseiendommen kontra private

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 11/01052-002 Datert: 02.08.2011 Arkiv: 651.3 Til: Eliassen Kenneth Sak: søknad om kjøp av bjørk på rot - Kenneth Eliassen Dok: Tillatelse til hogst av bjørk - Latnjavann - Porsanger kommune Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00734-002 Datert: 06.08.2009 Arkiv: 730.2 Til: Langfjordbotn JFF Sak: Søknad om tillatelse til prøvefiske av Paulvannet i Alta kommune - Langfjordbotn JFF Dok: Innvilget tillatelse til prøvefiske av

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/01833-003 Datert: 27.05.2010 Til: Alta kommune Sak: overføring av gammel veggrunn fra gnr. 31/102 12 Dok: Tilbud om gammel veigrunn Lnr: 000446/10 Forrige lnr. i saken: 008286/09 10/00643-001 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013 13/00156-004 Datert: 23.04.2013 Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: 003036/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer