OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010"

Transkript

1 09/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Til: Statens kartverk Sak: Søknad om plassering av mast for bredbånd - Store og Lille Lerresfjord/Komagfjord og Saraby- Alta kommune Dok: Medling om innvilget konsesjon sendes FeFo før festekontrakt for bredbåndsmast ved Habovarri - 52/1/2 - Alta kommune kan tinglyses Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ Datert: Arkiv: / ing Til: Autsi-Silis Hytteforening v/formann Cato Knutsen Saksbeh: 214 / spa Sak: REGULERINGSPLAN SILISJAVRE HYTTEFELT Dok: Grunneiers tillatelse til utvidelse av 4 parkeringsplasser og oppsetting av skilt i Aytsi - Silis hytteområde Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Norsk Caravan Club avdeling Alta Saksbeh: 214 / spa Sak: etablering av caravanoppstilling i silis - kautokeino kommune Dok: etablering av caravanoppstilling i silis - kautokeino kommune Lnr: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Persen Richard Sak: grensespørsmål gnr. 21/18 Fjeldmyren i Porsanger Dok: Tilbakemelding - grensespørsmål gnr. 21 bnr. 18 fjeldmyren i porsanger Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Adresseliste Sak: Søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning i tilknytning til gjeterhytte - Suolovuopmi - Eira Johan Andersen Dok: Søknad til høring etter finnmarksloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 1

2 10/ Datert: Til: Halvari Truls Sak: søknad om kjøp 11/1/ truls halvari Dok: søknad om kjøp 11/1/ ber om arealspesifikasjon Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Nyborg Helge Saksbeh: 214 / EMD Sak: Opphør av festekontrakt - ubenyttet landbruksareal - 27/1/41 12 Dok: Festekontrakt til utlevering - 27/1/41 12 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Dikkanen John Georg Sak: overf. 1/1/2 27 til dikkanen john georg og hansen vigdis Dok: Orientering om overføring av festerett for næringshytte Lnr: /10 10/ Datert: Til: Johansen Guyzel og Hjalmar G Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 10/1/20 25 fra onisjenko karina/jankila helge til johansen hjalmar/guyzel Dok: Godkjent overføring til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Lnr: / Uoff: / Datert: Arkiv: Til: Telenor Nordic Operations Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM BASESTASJON - 5/1 I REPPARFJORDALEN Dok: FeFo har ingen innvendinger til at nåværende mast i Rapparfjorddalen erstattes med en høyere mast med bedre dekningsmessig kapasitet - gnr 5/1/4 17 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 2

3 07/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKN OM FESTE AV HYTTETOMT NR. 2 I KROKLIA HYTTEFELT PÅ SVARTNES Dok: Tinglyst festekontrakt gnr 10/1/18 (02) til sletting Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 09/ Datert: Til: Liland Frank Saksbeh: 214 / spa Sak: Søknad om feste 26/36 (20) Dok: Reguleringsendring på avklares med kommunen som er planmyndighet - reguleringsplan for gnr.26/36 - Porsanger kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ Datert: Til: Rohde Aleksander Sak: overf. 10/1/60 18 fra andersen ingvart til rohde aleksander og holst-olsen anne-kathrine Dok: Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Tana kommune Sak: søknad om tillegg til 14/ Davidsen Agnar Dok: rekivsisjon om deling trekkes tilbake - bolig-/fritidseiendom gnr. 14/55 - Tana kommune. Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 3

4 09/ Datert: Til: Alta kommune Sak: Søknad om kjøp 48/ søker Rolf Steinar Heggeli Dok: FeFo har ingen innvendinger til at kart- og delingsforretning for deler av gnr 48/200 Alta kommune også gjelder et mindre massetak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Til: Amundsen Stig Saksbeh: 214 / EMD Sak: OVERF. 32/1/59 30 FRA AMUNDSEN JAN TIL AMUNDSEN STIG Dok: Ber om at skjøte rettes og returneres - gnr 32/1/59 30 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Suhr Jørn og Line Katrin Sak: søknad om hestebeite - jørn og line katrin suhr Dok: betaling av behandlingsgebyr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Arkiv: / ing Til: Skifte eiendom Saksbeh: 214 / ing Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL FOR BOLIGFELT Dok: Henvendelse til forsvaret angående 19/1/29 - purring Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 07/ Datert: Arkiv: Til: Graving og Transport AS Saksbeh: 213 / TAA Sak: ANG SØKNAD OM UTVIDELSE AV MASSUTTAK (TIDLIGERE SAK 1532/05) Dok: Utlevering av driftsavtale for massetak i Sanddalen - Vadsø kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /07 07/ Datert: Arkiv: / ing Til: Liland Frank Saksbeh: 214 / akx Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL FOR BOLIGFELT Dok: innledende møte vedrørende utvikling av gnr.19/1/29 20 utsettes til avklaring med nåværende fester foreligger Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 4

5 10/ Datert: Til: Alta kommune Sak: kjøp av areal til renseanlegg i Tverrelvdalen - Alta kommune (gammel sak 801/99) Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Nilsen Magne Sak: overf. 6/1/ fra nilsen britt til nilsen magne og uglebakken beate Dok: overf. 6/1/ fra nilsen britt til nilsen magne og uglebakken beate Lnr: /10 09/ i Datert: Fra: Karasjoga gielda-karasjok kommune Saksbeh: 214 / emd Sak: Oppsigelse av feste 9/1/340 og Dok: bekreftelse på ubebygde industritomter Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Aust Bente Johanne Sak: søknad om tillegg til 15/2 - bente johanne aust Dok: søknad om tillegg til 15/2 - bente johanne aust Lnr: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ i Datert: Fra: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: overf. 19/ fra amundsen ingunn til samuelsen svenn-erik/halonen liss heidi Dok: overf. 19/ fra amundsen ingunn til samuelsen svenn-erik/halonen liss heidi Lnr: /10 Dato Side 5

6 09/ Datert: Til: Kollstrøm Svein O. Sak: Søknad om kjøp 15/1/ Kollstrøm Svein Dok: Kjøp av tilleggsjord gnr. 15/1/27 (25) - aksept av vilkår Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Utsi Kurt og Olsen Odd Are Saksbeh: 214 / akx Sak: Registrering av gamme ved Nedrevann i Ailegas - Oddvar Josefsen Dok: Ber om informasjon - purring Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Nilsen Tor-Kåre Sak: søknad om hyttetomt nr. 6 reingårdshamran - tor-kåre nilsen Dok: søknad om hyttetomt nr. 6 reingårdshamran - tor-kåre nilsen Lnr: /10 09/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om kjøp 3/ Sara Per Mathis og Margrete Dok: Skjøte til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Karasjoga gielda-karasjok kommune Sak: søknad om boligtomt 10/1 danssergarjohka - stig rune sæther Dok: Søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Saksbeh: 214 / akx Sak: søknad om grensejustering av 19/ lakselv camping og hybelutleie Dok: Søknad om deling til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / EMD Sak: overføring av festerett - 14/1/23 02 Dok: melding om retting av grunnboken Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 6

7 10/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: retting av opplysninger i grunnboka - 9/14 19 Dok: melding om retting av grunnboken Saksbeh: 214 / EMD Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / TMI Sak: OVERFØRING Dok: melding om retting av grunnboken Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ Datert: Til: Gaup Ellen Bals Saksbeh: 214 / EMD Sak: Krav om festeavgift for boligtomt - 17/1/28 11 Dok: Krav om festeavgift for boligtomt - 17/1/28 11 Lnr: /10 Dato Side 7

8 08/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om hyttetomt - Reingårdshamran hyttefelt - Vadsø kommune Dok: Festekontraktil tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Nilsen Tor-Kåre Sak: søknad om hyttetomt nr. 6 reingårdshamran - tor-kåre nilsen Dok: tildeling av hyttetomt nr. 6 reingårdshamran - godkjenning av vilkårene Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Kunes opplevelser og handel as Saksbeh: 214 / blw Sak: nytt målebrev og festekontrakt - 14/1/19 22 Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Odd Mathis Saksbeh: 214 / jer Sak: søknad om flytting av hyttetomt 6/1/221 - Hætta Odd Mathis Dok: oppsigelse av hyttetomt - 6/1/ Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Svendsen Gøril Saksbeh: 214 / emd Sak: overf. 21/1/26 17 fra abrahamsen stein ture til svendsen gøril Dok: overf. 21/1/26 17 fra abrahamsen stein ture til svendsen gøril Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om grønne midler utedo - vuorasjavri hytteforening Dok: tillatelse til oppføring av utedo - kautokeino kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 8

9 10/ Datert: Til: Anders Andersen Gaup og Ravdna Nilsdatter Buljo Sak: overf. 21/1/32 22 fra anti amund p til gaup anders og buljo rávdná Dok: overføring av festerett - 21/1/ orientering om rette instans Saksbeh: 214 / EMD Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Gaup Per Johnny Sak: tildeling av boligtomt 21/ per johnny gaup og risten elle sara Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Fossebygg AS Sak: søknad om hyttetomt nr. 11 og 13 v/kuvann - fossebygg as Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: / TMI Til: Kvalsund kommune Saksbeh: 214 / EMD Sak: OVERFØRING AV (17) FRA EIVIND KLYKKEN TIL JØRGEN OG EIRIN A. SEVILLE Dok: anmodning om retting av arealopplysninger i matrikkelen - 23/1/10 17 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Fellesstyret for Skallelvvassdraget Sak: søknad om tillatelse til å sette opp skilt m.m ved skallelv bro - fellesstyret for skallelvvassdraget Dok: Søknad om grunneiererklæring Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: Tana kommune Saksbeh: 214 / akx Sak: Omdisponering av tomt fra bolig til fritidsformål 17/1/ Midtgård Jan Einar Dok: Ber om kommunens tilbakemelding vedrørende endret bruk av 17/1/6 - purring Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 Dato Side 9

10 06/ i Datert: Arkiv: / JFE Fra: Alta kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM KJØP AV AREAL, RUSSELUFT TILLEGG TIL Dok: Mottatt vedtak - avslag Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Karlsen Bjørg Flage Sak: overf. 35/1/76 12 fra flage bjarne til karlsen bjørg flage Dok: overf. 35/1/76 12 fra flage bjarne til karlsen bjørg flage Lnr: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Alta Laksefiskeri IS Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - alta laksefiskeri is Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Saksbeh: 214 / akx Sak: Søknad om tillegg til 16/ Linløkken Ottar M Dok: Søknad om deling til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: 700 Fra: Wansvik Kaliber Arve Saksbeh: 213 / EJA Sak: Avtale om salg av småviltjaktkort og innlandsfiskekort - Kaliber Arve Wansvik - Vadsø Dok: Avtale om salg av småviltjaktkort og innlandsfiskekort - Kaliber Arve Wansvik - Vadsø Lnr: /10 10/ Datert: Arkiv: Fra: Nordkapp kommune Saksbeh: 215 / RKO Sak: Melding om innvilget søknad iom disp. fra motorferdselsloven ifm. elgjakt i Nordkapp kommune - Ørjan Thomassen Dok: Melding om innvilget søknad om disp. fra motorferdselsloven ifm. elgjakt i Nordkapp kommune - Ørjan Thomassen Lnr: /10 Dato Side 10

11 08/ Datert: Arkiv: Til: Ailu Fuchsit as Sak: Håndgivelsesavtale - Ailu Fuchsit AS Dok: Ber om møte - drift av natursteinsbrudd på Addjet i Kautokeino kommune Saksbeh: 213 / taa Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 10/ Datert: Arkiv: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Saksbeh: 214 / akx Sak: søknad om kjøp av areal - herredshuset lakselv as Dok: søknad til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / PST Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Saksbeh: 214 / PST Sak: SØKN OM AREAL TIL SJØFLYHANGAR Dok: melding om vedtak - innvilget Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /07 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Statens Vegvesen Saksbeh: 214 / jer Sak: fv. 19 nyvoll og korsfjord fergeleier - grunnerverv fra gbnr. 48/1 og 49/1 i alta kommune Dok: fv. 19 nyvoll og korsfjord fergeleier - grunnerverv fra gbnr. 48/1 og 49/1 i alta kommune Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Hegg & Co Advokatfirma Sak: overf. 23/1/19 17 fra skaidi utvikling as til skaidi alpin as Dok: overf. 23/1/19 17 fra skaidi utvikling as til skaidi alpin as Lnr: /10 Dato Side 11

12 10/ Datert: Arkiv: Fra: Hammari Arnold Sak: søknad om nausttomt i kvitevika i alta - arnold hammari Dok: søknad om nausttomt i kvitevika i alta - arnold hammari Lnr: /10 10/ Datert: Til: Halvari-Lamo Sture Saksbeh: 214 / EMD Sak: tinglyst overdragelse av 15/1/5 03 Dok: ber om kopi av skjøte - overført festerett - betaling av festeavgift - 15/1/5 03 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Til: Sivertsen Anthon Saksbeh: 214 / akx Sak: søknad om kjøp 7/1/51 20 Dok: Tinglyst skjøte til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Utsi Esther Saksbeh: 214 / AKX Sak: søknad om boligtomt 27/1 - esther utsi Dok: søknad om boligtomt 27/1 - esther utsi Lnr: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ i Datert: Fra: Henriksen Kjetil Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om feste av boligtomt - Rødsand - Sør-Varanger kommune - Henriksen Kjetil Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Iversen Anne Kari Saksbeh: 214 / akx Sak: søknad om utvidelse 24/32 20 anne kari iversen Dok: underskrevet aksept Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 12

13 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 09/ i Datert: Fra: Smuk Arne Saksbeh: 214 / jer Sak: Søknad om kjøp 24/3/ Arne Smuk Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: VARANGER KRAFT AS Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM TOMT TIL TRAFOSTASJON I NEIDEN - SØR-VARANGER KOMMUNE Dok: underskrevet kjøpekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: NORDKAPP HAVN KF Saksbeh: 214 / akx Sak: Søknad om kjøp av havnområde i Fiskerihavna - Nordkapp Havn KF Dok: Tinglyst skjøte til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 08/ Datert: Til: Celius Audun Saksbeh: 214 / EMD Sak: ETABLERING AV VEI PÅ 22/1/2 30 Dok: rettigheter etter festekontrakten - gnr 22/1/2 og gnr 22/1/ forslag om alternativ trase fremmes Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Saksbeh: 214 / AKX Sak: Søknad om nabosamtykke - 19/ Lars Haugen Dok: Søknad om nabosamtykke - 19/ Lars Haugen Lnr: /10 Dato Side 13

14 10/ i Datert: Fra: Pedersen Yngve Sak: overf. 4/1/1 30 fra godtfred pedersens dødsbo til pedersen yngve Dok: overf. 4/1/1 30 fra godtfred pedersens dødsbo til pedersen yngve Lnr: /10 10/ Datert: Til: Haugen Lars Saksbeh: 214 / AKX Sak: Søknad om nabosamtykke - 19/ Lars Haugen Dok: underskrevet nabosamtykke - ber om tilbakemelding på areal som brukes til parkeringsplass og som ligger på FeFos grunn Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Larsen Monica W. Sak: overf. 22/1/5 30 fra svendsen torbjørn/pedersen karine til larsen tom og monica Dok: overf. 22/1/5 30 fra svendsen torbjørn/pedersen karine til larsen tom og monica Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Cálliidlágádus Sak: overf. 10/1/21 25 fra produktsenter til Calliidlagadus Dok: overf. 10/1/21 25 fra produktsenter til Calliidlagadus Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Eira Vivi Marie og Mikkel I. Sak: tildeling av boligtomt 3/ Vivi og Mikkel I Eira Dok: tildeling av boligtomt 3/ Vivi og Mikkel I Eira Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Nordea Sak: overf. 15/1/51 19 fra trondal liss-eva til karlsen edith og johansen jan børre Dok: overf. 15/1/51 19 fra trondal liss-eva til karlsen edith og johansen jan børre Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Emaus Tor Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 5/1/4 12 fra emaus randi/kyrre til emaus tor Dok: oversendelse av nytt skjøte Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 14

15 10/ i Datert: Fra: Kristiansen Lars-Kristian Sak: overf. 6/1/ fra hætta isak th og unni til kristiansen lars kristian Dok: overf. 6/1/ fra hætta isak th og unni til kristiansen lars kristian Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / blw Sak: søknad om feste 16/1/ Pedersen Svein Harald Dok: retur av dokumenter - ikke slettet pga mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: NORDKAPP KOMMUNE Saksbeh: 214 / EMD Sak: Søknad om nausttomt - Nordkapp kommune - Johansen Fred Vidar Dok: Ber om kopi av vedtak i sak om nausttomt - gnr 5/1 19 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om veirett på vei nr. 10 i boftsa - gunvor hirsti Dok: veirett på vei nr. 10 i boftsa - gunvor hirsti Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Baumann Ann-Iren Sak: overf. 12/1/6 03 til baumann ann-iren m/flere Dok: overf. 12/1/6 03 til baumann ann-iren m/flere Lnr: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Hammari Arnold Sak: søknad om nausttomt i kvitevika i alta - arnold hammari Dok: betaling av gebyr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Hanne Merete Sak: tildeling av næringstomt 3/ hætta hanne merete Dok: tildeling av næringstomt 3/ hætta hanne merete Lnr: /10 Dato Side 15

16 10/ Datert: Arkiv: Til: Solsiden hytteforening Sak: Beiterett på Finnmarkseiendommen Dok: Innsyn i sakens dokumenter innvilges - Solvarden Gård og Hestesenter Saksbeh: 214 / EMD Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ Datert: Arkiv: Til: Hammerfest Energi Nett AS Saksbeh: 214 / JFE Sak: Søknad om feste - nettstasjon/trafokiosk - Skaiditunveien - Skaidi - Hammerfest Energi Nett AS Dok: Tilbud om feste til nettstasjon Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hansen Hans Martin Sak: overf. 13/1/4 02 til hans martin hansen Dok: overf. 13/1/4 02 til hans martin hansen Lnr: /10 10/ Datert: Til: Hansen Hans Martin Sak: overf. 13/1/4 02 til hans martin hansen Dok: Overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Lebesby kommune, Teknisk etat Sak: søknad om hyttetomt nr. 11 og 13 v/kuvann - fossebygg as Dok: rekvisisjon av oppmålingsforretning Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Pedersen Linda og Arne Sak: adkomst til 18/ linda og arne pedersen Dok: betaling av gebyr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 16

17 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: NJFF - Finnmark Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - njff Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Berlevåg JFF Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - berlevåg jff Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ Datert: Arkiv: / JFE Til: Olsen Alfred Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL RESTAURERING AV GAMME I MADDENLUOBBAL Dok: Erklæring til utlevering Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /08 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Lakselv grunneierforening Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - lakselv grunneierforening Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Eiby JFF Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - eiby jff Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Arkiv: Fra: Hammerfest Energi Sak: Høring av konsekvensutredning for utbygging av Goliat-feltet Dok: elektrifisering av goliat feltet - kjøp av eiendom til etablering transformatorstasjon og annen infrastruktur Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: tildeling av boligtomt 21/ line berit skotnes Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 17

18 10/ Datert: Til: Helander Svein Ottar og Nyborg Terese Sak: søknad om feste 37/1/ svein ottar helander og terese nyborg Dok: søknad om kjøp/feste av ubebygd boligtomt gnr. 37/1/ arkivering som uaktuell Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Paulsen Gunnar og Isaksen Lisbeth Sak: søknad om kjøp 14/ gunnar paulsen Dok: Tilbud om kjøp 14/84 25 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Ellefsen Gunn Marit Sak: tildeling av boligtomt 12/ gunn marit ellefsen Dok: oversendelse av tinglyst festekontrakt 12/ Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Fiskarlaget Nord Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - fiskarlaget nord Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse -fylkesmannens miljøvernavd Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Nordea Sak: overf. 6/1/16 19 fra jensen steinar/olsen anita til jakobsen sigmund og gunn Dok: Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 18

19 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Sak: Søknad om forpaktning av Vuolit og Bajit Ragesluoppal - Josef M. A. Sara Dok: kopi av brev - søknad sendt på høring til mikkel m sara Saksbeh: 215 / rko Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /09 09/ i Datert: Fra: Rasmus Kjell M Sak: Oppsigelse av feste 9/1/340 og Dok: underskrevet slettingsbegjæring av festekontrakt 9/1/352 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 5/1/12 og fra triumf johan daniel til keskitalo maria og triumf ole m Dok: overf. 5/1/12 og fra triumf johan daniel til keskitalo maria og triumf ole m Lnr: /10 10/ Datert: Til: EiendomsMegler 1 Sak: overf. 3/1/ fra hætta karin og mikkel til sara nils mikkelsen og oddbjørg hætta Dok: Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Buljo Johan Henrik Sak: søknad om hyttetomt nordvest av geadgejavri - buljo johan henrik og john mathis Dok: søknad om hyttetomt nordvest av geadgejavri - buljo johan henrik og john mathis Lnr: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 Dato Side 19

20 10/ Datert: Til: Degerstrøm Ørjan Sak: overf. 32/1/33 30 fra hansen markus til degerstrøm ørjan og børge Dok: Overføring av festerett - festekontrakt for underskrift Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Olsen Kjell Hugo Sak: overf. 38/1/32 22 olsen preben til olsen kjell hugo og jensen grete Dok: overf. 38/1/32 22 olsen preben til olsen kjell hugo og jensen grete Lnr: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren Sak: søknad om adkomstvei til 15/ karen marie og mikkel m. i. buljo Dok: ingen merknader til opparbeiding av ny adkomstvei til sommerbolig Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Risten Anne N.K Sak: søknad om kjøp 3/ risten anne n.k. hætta Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Nordkapp Havn KF Saksbeh: 214 / akx Sak: Søknad om kjøp av havnområde i Fiskerihavna - Nordkapp Havn KF Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Bjørkli Carina og Morten Sak: søknad om adkomstvei 5/11 i lebesby - carina og morten bjørkli Dok: Grunneiers tillatelse til adkomstvei over FeFo grunn Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Fra: Tapio Jarle Sak: søknad om tillegg til 35/40 25 (gammel sak 04/1055) - Tapio Jarle Dok: bet kr Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 20

21 09/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: Oppsigelse av feste 9/1/340 og Dok: Anmodning om sletting av festekontrakt for ubebygd tomt - 9/1/352 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: WebOppgjør AS Sak: overf. 32/1/8 12 fra sindsen anna til nowicki marek og novicka iwona Dok: Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 09/ Datert: Til: Tapio Jarle Sak: søknad om tillegg til 35/40 25 (gammel sak 04/1055) - Tapio Jarle Dok: Oversendt kopi av skjøte for konsesjonsbehandling Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Paulsen Trond Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 1/2 part 12/1/ fra pedersen wenche til paulsen trond Dok: overf. 1/2 part 12/1/ fra pedersen wenche til paulsen trond Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Hætta Ellen Inga Kristine Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 3/1/ fra hætta inger marie sokki til hætta ellen inga kristine Dok: overf. 3/1/ fra hætta inger marie sokki til hætta ellen inga kristine Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Holmestrand Svein Saksbeh: 214 / akx Sak: tildeling av boligtomt 21/ svein holmestrand Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 21

22 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Nesseby Maskin AS Sak: Driftsavtale for Reppen Nord massetak - Nesseby Maskin as Dok: underskrevet driftsavtale Saksbeh: 213 / TAA Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Lantho Raymond Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM BOLIGTOMT Dok: underskrevet aksept Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Knudsen Sverre Sak: søknad om hyttetomt nr. 6 Kuvann hyttefelt - Knudsen Sverre Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Hansen Elisabeth Saksbeh: 214 / EMD Sak: festekontrakt for tilleggsjord - gnr 26 /1/16 - Alta kommune Dok: underskrevet aksept Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Haugen Kjell Vidar Sak: overf. 1/1/35 02 fra holt per magnus til haugen kjell vidar Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Sak: Søknad om oppsynshytte - Repparfjordvassdraget/Aissaroaivve - Kvalsund kommune - søker Vest- Finnmark JFF Dok: kopi av brev til kvalsund kommune - klage over kommunens vedtak Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 08/ Datert: Til: Skifte Eiendom Sak: FRADELING AV TOMT KVENVIKMOEN - TOMT RUNDT HV-HUS Dok: festekontrakt for underskrift og retur Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 22

23 10/ i Datert: Fra: Anti Per Nils Ottar Sak: overf. 5/19 25 fra mesta eiendom as til per nils ottar anti Dok: overf. 5/19 25 fra mesta eiendom as til per nils ottar anti Saksbeh: 214 / blw Lnr: /10 10/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om kjøp 3/ risten anne n.k. hætta Dok: Skjøte til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Dagsvold Edvin Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - edvin dagsvold Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Tana kommune Sak: søknad om overtakelse av feste 21/1/ Tana kommune Dok: melding om vedtak - innvilget dispensasjon Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Sametinget Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - sametinget Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 Dato Side 23

24 09/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: tinglyst festekontrakt 39/1/35 22 Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 06/ i Datert: Arkiv: / LKR Fra: Reddvillaksen.no Saksbeh: 214 / LKR Sak: FORSLAG FRA STYRET I FEFO TIL RETNINGSLINJER FOR UTVISNING AV LAKSEPLASSER Dok: uttalelse - reddvillaksen.no Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Tømte Solveig Sak: søknad om hyttetomt nr. 8 i reingårdshamran - solveig tømte Dok: søknad om hyttetomt nr. 8 i reingårdshamran - solveig tømte Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Eidebakken idrettslag v/pernille Darum Sak: søknad om tillatelse til veibom - fotballbanen på eidebakken - eidebakken idrettslag Dok: søknad om tillatelse til veibom - fotballbanen på eidebakken - eidebakken idrettslag Lnr: /10 10/ Lnr: /10 13 Uoff: 13 10/ i Datert: Fra: Seljenes Roland Sak: overf. 4/1/37 20 fra seljenes svein harald til seljenes roland m/flere Dok: overf. 4/1/37 20 fra seljenes svein harald til seljenes roland m/flere Lnr: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Johansen Jan Arvid Sak: søknad om tilleggsjord i kokelv - jan arvid johansen Dok: søknad om tilleggsjord i kokelv - jan arvid johansen Lnr: /10 Dato Side 24

25 09/ i Datert: Arkiv: Fra: MÅSØY KOMMUNE Saksbeh: 214 / blw Sak: Søknad om kjøp/feste av areal på Ingøy til fiskehjeller - Måsøy kommune - Ingøy Fisk AS Dok: ber om at nabovarsel utstedes før oppmålingsforretning tas til behandling Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: MÅSØY KOMMUNE Saksbeh: 214 / blw Sak: oppføring av sjøhus m.m. 4/ hans-jarle johansen Dok: ber om bekreftelse på ny søknad og annullering av søknad i fra hulda mathisen Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKN OM FESTE AV HYTTETOMT NR. 2 I KROKLIA HYTTEFELT PÅ SVARTNES Dok: utlån av dokument for retting av mangler Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 07/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN 32/1 Dok: tinglyst skjøte 32/ Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Vestertana bygdelag Sak: søknad om tillatelse til vedlikehold av leibosbrua - vestertana bygdelag Dok: søknad om tillatelse til vedlikehold av leibosbrua - vestertana bygdelag Lnr: /10 10/ i Datert: Fra: Joensuu Riikka Sak: overf. 33/1/45 22 fra angell merethe til joensuu riikka/lyngedal frode Dok: overf. 33/1/45 22 fra angell merethe til joensuu riikka/lyngedal frode Lnr: /10 Dato Side 25

26 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: Søknad feste av jordbrukseiendom - Alta kommune - Hykkerud Benjamin Dok: matrikkelbrev 24/ Saksbeh: 214 / JFE Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ i Datert: Fra: Sundelin Geir Håkon Sak: overf. 19/1/13 25 fra arntsen arnljot til sundelin geir håkon Dok: overf. 19/1/13 25 fra arntsen arnljot til sundelin geir håkon Lnr: /10 07/ i Datert: Arkiv: Fra: NESSEBY KOMMUNE Saksbeh: 214 / jer Sak: PLANPROGRAM FOR RULLERING OG KONSEKVENSUTREDNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG KYSTSONEPLAN Dok: offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Nesseby kommune Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /08 10/ Datert: Til: Kunes opplevelser og handel as Saksbeh: 214 / blw Sak: nytt målebrev og festekontrakt - 14/1/19 22 Dok: Festekontrakt sendt Statens kartverk til tinglysing Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Til: Svendsen Gøril Saksbeh: 214 / emd Sak: overf. 21/1/26 17 fra abrahamsen stein ture til svendsen gøril Dok: Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Lnr: /10 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 26

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010 10/01194-002 Datert: 07.09.2010 Til: Henrik I Eira og Randi Anita A S Eira Sak: gjenoppretting/oppsigelse av feste - 17/34 11 - Buljo Nils Jørgensen Dok: Festerett til av feste - 17/1/87 og 17/34 11 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.10.2010-10.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.10.2010-10.10.2010 08/01366-001 Datert: 15.08.2008 Arkiv: 732.0 Til: Vest-finnmark jff Sak: kortbegrensninger i Repparfjordelva - Kvalsund kommune Dok: kortbegrensninger i Repparfjordelva - ber om redegjørelse Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010 09/01900-010 Datert: 08.03.2010 Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om feste 21/42 og 21/1/30 12 - Romsdal Jørn Vidar Dok: Festekontrakter til tinglysing - 21/1/30 Saksbeh: 214 / tmi Lnr: 001067/10 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.09.2012-09.09.2012 12/01226-002 Datert: 29.08.2012 Arkiv: 751.1 Til: Berlevåg kommune Sak: søknad om gapahuk i gulgofjorden i berlevåg kommune - gulgofjord hytteforening Dok: Søknad om gapahuk i gulgofjorden - tillatelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011 11/00747-002 Datert: 12.10.2011 Til: Statens kartverk Sak: oppsigelse av feste 27/1363 12 - skifte eiendom Dok: Sletting av tinglyst festekontrakt - 27/1363 12 Lnr: 003488/11 Forrige lnr. i saken: 003160/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011 11/00279-003 Datert: 13.04.2011 Til: John N. Andersen Sak: fornying av festekontrakt 14/1/19 25 Dok: oppsigelse av festekontrakt Saksbeh: 214 / akx Lnr: 002781/11 Forrige lnr. i saken: 002698/11 11/00071-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.10.2013-27.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.10.2013-27.10.2013 12/01308-014 Datert: 21.10.2013 Til: Vadsø kommune Sak: utvidelse av 10/1/22 03 - NMK Vadsø Dok: Rekvirering av oppmålingsforretning - 10/1/22 03 Saksbeh: 214 / inw Lnr: 006457/13 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/00314-006 Datert: 17.11.2010 Arkiv: 461.1 Fra: Statens Vegvesen Sak: E6 parsell 1 Storsandnes-Langnesbukt - Alta kommune - melding om planstart/planprogram til offentlig ettersyn Dok: E6 Alta vest -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013 13/01294-002 Datert: 16.09.2013 Arkiv: 411.2 Til: Høgmo Bjørn Harald Sak: søknad om kjøp - tillegg til 4/88 12 - bjørn harald høgmo Dok: Svar på forespørsel om kjøp av tillegg til 4/88 12 Lnr: 006681/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01919-004 Datert: 07.01.2009 Arkiv: 462.2 Til: Reinbeitedistrikt 21 v/anders J. M. Sara Sak: Søknad om oppføring av bredbåndsmast - Revsnes i Kvalsund kommune - Direct Connect AS Dok: Høring i henhold

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.10.2012-14.10.2012 12/01321-002 Datert: 21.09.2012 Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: eiendomsgrensene for 15/43 20 - eldor ratama Dok: Eiendomsforhold og fiskerett gnr. 15/1 Finnmarkseiendommen kontra private

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012 11/00254-012 Datert: 08.03.2012 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 18/1/5 og 18/1/18 (25) Dok: mangler rettet - festekontrakter til tinglysing Saksbeh: 214 / pst Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014 09/01332-011 Datert: 18.07.2014 Til: Jensen Olger Sak: Bygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Dok: forslag til løsing -bbygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Saksbeh: 214 / fvk

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.09.2014-21.09.2014 14/01133-002 Datert: 18.09.2014 Arkiv: 416.1 Til: Njahkajavri hytteforening Saksbeh: 214 / blw Sak: Opparbeiding av parkeringsplass, Njahkajavri hyttefelt, Karasjok - njahkajavri hytteforening Dok: hytteforeningen

Detaljer