OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013"

Transkript

1 13/ Datert: Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Karasjok pensjonistforening Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om rydding av trase for turløype 9/1/ karasjok pensjonistforening Dok: Tillatelse til å etablere turløype under gnr 9/1 i Karasjok kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Porsanger kommune, teknisk avdeling Sak: oppføring av ny fritidsbolig /garasje på 30/1/2 20 Dok: oppføring av ny fritidsbolig og garasje på gnr 30/1/2 i Bjørnelv hytteområde felt 1 - grunneiers merknad og protest mot tiltaket Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Alta Rideklubb Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Tilbud om areal til ridesenter i Engesethskogen Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Advokat Peder Hatlen AS Sak: utvidelse av industriområde ved storbukt fiskeindustri - nordkapp kommune Dok: Svar - søknad om opsjon på areal under gnr. 8/1 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Nordkapp kommune, teknisk sektor Sak: søknad om feste av naust i skipsfjorden - nordkapp og omegn turlag Dok: Søknad om nausttomt ved Storvatnet i Skipsfjordområdet - nordkapp og omegn turlag - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 1

2 13/ Datert: Arkiv: Til: Eriksen Werner Sak: søknad om uttak av 500 m3 fra hestnes grustak i porsanger - werner eriksen Dok: Tillatelse til uttak av 500 m3 fra Hestnes massetak i Porsanger Saksbeh: 213 / taa Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Idrettslaget STIL Sak: Søknad om endring på festekontrakt - F3843 9/1F26 - idrettslaget STIL, Porsanger Dok: Tilbud om tomtefeste, tilleggstomt til eksisterende parkeringsplass - 9/1/26 20 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Hoff Jann Saksbeh: 213 / taa Sak: søknad om uttak av grus på hestnes i børselv - jann hoff Dok: Tillatelse til uttak av grus fra Hestnes massetak i Porsanger Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Olsen Einar Saksbeh: 214 / hrm Sak: omdisponering 4/1/2 22 fra gamme til fritidseiendom - einar olsen Dok: Orientering om saksgang - søknad om omdisponering av gnr 4/1/2 (22) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ Datert: Arkiv: Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / hrm Sak: Søknad om oppsynshytte - Repparfjordvassdraget/Aissaroaivve - Kvalsund kommune - søker Vest- Finnmark JFF Dok: behandling utsettes til styret han besluttet endelig utforming av retninglinjer og mal og konttraktene - krav om endring av vilkår på festekontrakt - Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: NESSEBY KOMMUNE Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om overføring av avtale for Nyelv massetak, i Nesseby kommune Dok: Søknad om viderefeste av Nyelv grustak, gnr. 3 bnr. 1 fnr. 3 i Nesseby kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Loso Gisle Sak: søknad om kjøp 16/ gisle loso Dok: Tilbud om tilleggsareal til boligtomt - 16/315 (15) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 2

3 13/ Datert: Arkiv: Til: Bugøyfjord Bygde og Hyttelag Sak: søknad om arealer til flytebrygge i bugøyfjord - bugøyfjord bygde og hyttelag Dok: krav om behandlingsgebyr - søknad om arealer til flytebrygge i bugøyfjord Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om arealer til flytebrygge i bugøyfjord - bugøyfjord bygde og hyttelag Dok: Søknad om fradeling av areal til flytebryggeanlegg i Bugøyfjord - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Arkiv: Til: Rushfeldt Frode Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om festekontrakt for eksisterende byggverk 16/1 - frode rushfeldt Dok: forespørsel om opplysninger - søknad om å opprette festekontrakt for eksisterende byggverk under gnr 16 bnr 1 i Vadsø kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Sørøya Havfiskecruise as Sak: søknad om kjøp 1/ sørøya havfiskecruise as Dok: Kjøpekontrakt og skjøte gnr 1/58 (15) til underskrift og retur Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Arkiv: Til: Valle Liv Sak: søknad om festekontrakt for eksisterende hytte i kramvik - Valle Liv Dok: tinglyst festekontrakt gnr 8/128 (02) til utlevering Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Datert: Til: Kvalsund kommune Sak: oppsigelse av festeavtale 24/ skaidiåsen hyttefelt Dok: Tinglyst skjøte til utlevering - 24/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 3

4 11/ Datert: Arkiv: Til: Eriksen Inger Sak: uregistrert naust på 53/ inger eriksen Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 53/1/6 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ Datert: Arkiv: Til: Johansen Rolf Wilhelm Sak: Søknad om jordbruksareal 22/ Johansen Rolf Wilhelm Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 22/1/42 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune Sak: søknad om hyttetomt - storekorsnes i alta - hansen tom-robert nyvoll Dok: Rekvisisjon oppmålingsforretning - 48/1 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Rasmussen Brynjar Strand Sak: søknad om feste 39/1/ brynjar strand rasmussen Dok: Tilbud om hyttetomt i Oksevågdalen hyttefelt - Rasmussen Brynjar Strand Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Evensen Fritz Arne Sak: søknad om feste 39/1/ fritz arne evensen Dok: Tilbud om hyttetomt i Oksevågdalen hyttefelt - 39/1/37 - Evensen Fritz Arne Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: Regulering av motorferdsel på Veineshalvøya Dok: Regulering av motorferdsel på Veineshalvøya Lnr: /13 Dato Side 4

5 12/ Datert: Arkiv: Til: Nordlysmat - BK Rådgivning Sak: Søknad om tomt til utmarksgård - Holmen - Finnmark Utmarksgård Dok: Tilbud om boligtomt og tomt for næringsvirksomhet - 34/28 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om feste - 12/1/ Annbjørg Mudenia Dok: tinglyst festekontrakt 12/1/5 27 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / ing Sak: forespørsel om avslutning av festeforhold 9/1/54, 59 og 62 i nordkapp - storbukt fiskeindustri as Dok: dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Anton Sivertsen Saksbeh: 213 / EJA Sak: Tillatelse til hogst sør for Billefjord Kirkegård Dok: Tillatelse til hogst sør for Billefjord Kirkegård Lnr: /13 10/ Datert: Arkiv: Til: Nilssen Egil Gunnar Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass plass nr i tana - egil gunnar nilssen Dok: avtale om lakseplass 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ Datert: Arkiv: Til: Berlevåg Havnemuseum Sak: søknad om skilting i skonsvika-tanahorn - berlevåg havnemuseum Dok: Tillatelse til skilting langs turløype på strekningen Skonsvika-Tanahorn - Berlevåg havnemuseum Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 5

6 12/ Datert: Arkiv: 141 Fra: Lakselv og omegn pensjonistforening Sak: Grønne midler friluftstiltak - Lakselv og omegn pensjonistforening Dok: Grønne midler friluftstiltak - Lakselv og omegn pensjonistforening - rapport Saksbeh: 215 / erk Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ Datert: Arkiv: Til: Tuvrrahasat/Kautokeino turforening Sak: merking av turløyper i kautokeino - tuvrrahasat/kautokeino turforening Dok: Grunneiers tillatelse til merking av turløype i kautokeino Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Andersen Roy Saksbeh: 213 / taa Sak: uttak av masser fra revneshaugen i berlevåg - roy andersen Dok: aksept av vilkår - roy andersen Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 07/ Datert: Arkiv: Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM BOLIGTOMT - 6/1 I AVZI Dok: Festekontrakt gnr 6/331 (11) til tinglysing Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Mudenia Annbjørg Sak: Søknad om feste - 12/1/ Annbjørg Mudenia Dok: tinglyst festekontrakt gnr 12/1/5 (27) til utlevering Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Hustad Charlotte & Linnes Roy-Dagfinn Sak: tildeling av boligtomt 16/ hustad charlotte og linnes roy-dagfinn Dok: tinglyst skjøte gnr 16/466 (15) til utlevering Lnr: /13 Dato Side 6

7 13/ Datert: Arkiv: Til: Dikkanen Bjørg Sak: søknad om boligtomt mellom 4/79 og 4/84 i nesseby - bjørg dikkanen Dok: Tilbud om festekontrakt for boligtomt i Nyelv Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Christensen Trygve V Saksbeh: 214 / sch Sak: forvaltningen av lakseelver i finnmark - trygve v christensen Dok: forvaltningen av lakseelver i finnmark - trygve v christensen - foreløpig svar Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Tana kommune Sak: avtale om grunnavståelse - ny vannledning mellom álleknjárg og polmak - tana kommune Dok: avtale om grunnavståelse - ny vannledning mellom álleknjárg og polmak - tana kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Komagvær JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: forvaltningen av lakseelver i finnmark - trygve v christensen Dok: ber om uttalelse - Klager på forvaltning av Komagelva Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Båtsfjord Frivilligsentral Sak: søknad om tillatelse til merking og skilting av turløyper - båtsfjord frivilligsentral Dok: Tillatelse til merking og skilting av turløyper i Båtsfjordområdet - Båtsfjord Frivilligsentral Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Vadsø kommune Saksbeh: 213 / taa Sak: søknad - tillatelse til uttak av fyllmasser fra massetaket i Krampenes for utbedring av ulike hytteveier mellom Kiby og Skallelv. Dok: Svar på søknad om tillatelse til uttak av fyllmasser fra massetaket i Krampenes for utbedring av ulike hytteveier mellom Kiby og Skallelv. Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Skifte Eiendom Sak: overf. 32/1/ Dok: overf. 32/1/ Lnr: /13 Dato Side 7

8 07/ Datert: Arkiv: Til: Kirkenes Motorklubb Sak: ANG SØKNAD OM MOTORCROSSBANE, SKAFFERHULLET (SAK 03/01663) Dok: tinglyst festekontrakt gnr 24/127 og 128 (30) til utlevering Saksbeh: 214 / JER Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 8/1/ Dok: pantesamtykke 8/1/ Lnr: /13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Danielsen Knut Sak: søknad om hytte, gamme, lavvotomt i stangnes i porsanger - knut danielsen Dok: minner om saken/tilleggsopplysninger Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 12/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om kjøp - 10/1 i vadsø kommune til trafostasjon - varanger kraftnett as Dok: Skjøte gnr 10/727 (03) til tinglysing Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Svane Kai Ronny Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 42/1/50 12 fra haga daniel martin til svane kai ronny og renate Dok: godkjent overdragelse sendt til tinglysing - 42/1/50 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Bergersen Tor Mainer Sak: søknad om nausttomt i tusenvika - tor mainer bergersen Dok: søknad om nausttomt i tusenvika - krav om behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 8

9 13/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om tillegg til 19/ jan beddari Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 19/1 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: NORDKAPP KOMMUNE Sak: søknad om tillatelse til å sette opp grillstue i Strandalen - stranddalen hyttelag Dok: søknad om oppsett av uthus/ grillhstue i Strandalen - stranddalen hyttelag - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 12/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 13/ Datert: Arkiv: Til: Olsen Marit Sofie Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass plass nr. 169 i lebesby - marit sofie olsen Dok: avtale om lakseplass 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Til: Johnsen Lars og Berit Frøydis Svineng Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om kjøp 9/1/ lars johnsen og berit frøydis svineng johnsen Dok: tinglyst skjøte til utlevering - 9/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 9

10 13/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om tillegg til 23/ arild danielsen Dok: Søknad om fradeling av areal - tillegg til 23/322 (30) - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: 141 Fra: Norges Blindeforbund Saksbeh: 215 / erk Sak: Utlån av lavvo Dok: Utlån av lavvo - Norges blindeforbund Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Kartverket Vadsø Saksbeh: 214 / spa Sak: geovekst 2013 Dok: Geovekst kartlegging Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Sør-Varanger Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Arkitekt Kolbjørn Flomstad Sak: reguleringsplan for eiendommen 17/32 14 Dok: Uttalelse - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeide gnr 17/32 (14) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Megleroppgjøret AS Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 24/1/73 17 fra lingås johnny/liss helen til lassesen stian Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 24/1/73 17 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ Datert: Arkiv: Fra: Forum for Natur og Friluftsliv Finnmark (FNF) Saksbeh: 214 / spa Sak: Utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Dok: Innspill til FeFos behandling av Finnmarkskommisjonens rapport Felt 1 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 10

11 09/ Datert: Arkiv: Fra: NJFF Finnmark, NJFF og FRIFO Sak: Utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland - Finnmarkskommisjonen Dok: Oversendeles av innspil til FeFo - NJFF Finnmark, NJFF og FRIFO Saksbeh: 214 / spa Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Lockert Tove Sak: utstedelse av ny festekontrakt 11/1/11 02 Dok: utstedelse av ny festekontrakt 11/1/11 02 Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: 141 Fra: Karasjok skytterlag Saksbeh: 215 / JLL Sak: Søknad om støtte til vårmønstring og jergulfelten 2013: Karasjok skytterlag Dok: Søknad om støtte til vårmønstring og jergulfelten 2013: Karasjok skytterlag Lnr: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / sch Sak: miljøtiltak i austertana petter morso-bekken, basavzzejohka og hanaelva Dok: miljøtiltak i austertana petter morso-bekken, basavzzejohka og hanaelva Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Sara Elen Kristine Sak: kontraktløst byggverk 54/1 på altnes F2654 i alta - elen kristine sara Dok: tilleggsopplysninger - kontraktløst byggverk 54/1 på altnes F2654 i alta - elen kristine sara Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Sara Elen Kristine Sak: kontraktløst byggverk 54/1 på altnes F2654 i alta - elen kristine sara Dok: korrigering - tilleggsopplysninger - kontraktløst byggverk 54/1 på altnes F2654 i alta - elen kristine sara Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 11

12 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmarkskommisjonen Sak: varsling av mulige rettighetshavere - felt 3 Sørøya Dok: oversendelse av dokumenter - larine johnsen Saksbeh: 214 / spa Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 16/ Dok: pantesamtykke 16/ Lnr: /13 13/ Datert: Til: Porsanger kommune Saksbeh: 214 / hrm Sak: pantesamtykke 17/ Dok: FeFos pantesamtykke 17/ til Porsanger kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / sch Sak: regulering av fiske i lille porsangerelva 2013 Dok: Kopi av brev til Direktoratet for naturforvatning - oversending av søknad om å åpne fisket på sjørøye i Lille Porsangerelva Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Hætta Ailo Isaksen Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 12/1/ til hætta ailo isaksen Dok: Overføring av festerett - mangler fortsatt skjøte - 12/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Mienna Berit Aslaksdatter Saksbeh: 214 / blw Sak: Søknad om kjøp - 21/1/ Berit Aslaksdatter Mienna Dok: Tinglyst skjøte til utlevering - 21/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 12

13 13/ Datert: Arkiv: Til: Direktoratet for naturforvaltning Sak: regulering av fiske i lille porsangerelva 2013 Dok: Åpning av fiske i lille porsangerelva 2013 Saksbeh: 214 / sch Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Til: Tanabygg AS Saksbeh: 214 / hrm Sak: tildeling av tomt 12/ Tana Bygg AS Dok: Ny egenerklæringsskjema med korrekt org.nr. må sendes Kartverket Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / pst Sak: tildeling av tomt 12/ Tana Bygg AS Dok: egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tana Bygg Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Vars Karen Inga Sak: søknad om hyttetomt lahpoluoppal i kautokeino - karen inga vars Dok: underskrevet aksept Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ i Datert: Fra: Hansen Elisabeth Sak: festekontrakt for tilleggsjord - gnr 26 /1/16 - Alta kommune Dok: underskrevet slettingsbegjæring Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Harila Hjalmar Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om beite på lille vadsøya - hjalmar harila Dok: søknad om beite på lille vadsøya - hjalmar harila Lnr: /13 Dato Side 13

14 13/ Datert: Til: Rundtom Thomas Sak: overf. 20/1/58 30 fra gerl frank til rundtom thomas Saksbeh: 214 / blw Dok: godkjent overføring av festerett - skjøte sendt til tinglysing - overf. 20/1/58 30 fra gerl frank til rundtom thomas Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 08/ Datert: Fra: MÅSØY KOMMUNE Sak: HØRING - OPPFØRING AV 10 SKUTERGARASJER PÅ 8/1/43 18 Dok: kopi av planbestemmelser og plankart. Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 35/1/ fra paulsen pål vidar tl thomassen rune/haugen bente Dok: overf. 35/1/ fra paulsen pål vidar tl thomassen rune/haugen bente Lnr: /13 13/ i Datert: Fra: EiendomsMegler 1 Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 12/1/ fra paulsen kurt magnus til hagan harriet Dok: overf. 12/1/ fra paulsen kurt magnus til hagan harriet Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Idrettslaget STIL Sak: søknad om tomt - utvidelse av skistadion - idrettslaget STIL Dok: søknad om tomt - utvidelse av skistadion - idrettslaget STIL Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Muotkajærvi Aslak Sak: registrering av hytte v/devkes i kautokeino kommune - aslak muotkajærvi Dok: Søknad om punktfeste for eksisterende hytte v/jietmejavri i kautokeino kommune - krav om behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om kjøp 17/ bueng olga ninni og ole Dok: Skjøte til tinglysing - 17/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 14

15 13/ Datert: Til: Utsi John Andreas J Sak: overf. 3/ fra utsi karen ellen marie til utsi john andreas Dok: Festekontrakt gnr 3/687 (11) til underskrift og retur Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Gaupe Aslak Anders I Sak: søknad om boligtomt i kautokeino - gaup aslak anders i Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Pedersen Robert Saksbeh: 214 / ing Sak: Søknad om jordbruksareal 19/ Lakselv og Brennelv beitelag Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Bueng Olga Ninni Sak: søknad om kjøp 17/ bueng olga ninni og ole Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 13/ Datert: Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: ommatrikkulering av telenors anlegg på gednje 28/1/13 25 Dok: Telenors RL-stasjon på Gednje Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 15

16 13/ Datert: Til: Hansen Ottar E Sak: overf. 7/1/36 19 fra martinsen reidar til hansen ottar Dok: Godkjent overdragelse sendt til tinglysing - 7/1/36 19 Saksbeh: 214 / blw Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Advokat Bjørn P. Eidhammer Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 36/1/94 22 fra klemmetsen sissel til arnrup-øien hanne og daniel Dok: Godkjent overragelse til utlevering - 36/1/94 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Eira Anders Aslak Nilsen Sak: registrering av reindriftshytte i porsanger - anders aslak nilsen eira Dok: registrering av reindriftshytte i porsanger - anders aslak nilsen eira - betaling av behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Til: Reinbeitedistrikt 14 A v/ Kjell Magne Eira Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om gammetomt v/aiterohtu - perseen edmar og martinsen kjell roger Dok: søknad om punktfeste - kontraktsløst byggverk - gnr 37 bnr 1 i Porsanger kommune til høring ihht Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / JEJ Sak: forespørsel om avslutning av festeforhold 9/1/54, 59 og 62 i nordkapp - storbukt fiskeindustri as Dok: Sletting av tinglyst festeforhold gnr 9/1/54 og 59 (19) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Datert: Arkiv: Til: Paulsen Kristian Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass plass nr. 51 i porsanger - kristian paulsen Dok: avtale om lakseplass 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Skaidi Xtreme Saksbeh: 215 / jhh Sak: søknad om støtte - skaidi xtreme 2013 Dok: søknad om støtte - skaidi xtreme 2013 Lnr: /13 Dato Side 16

17 13/ i Datert: Fra: Hegg & Co Sak: overf. 7/1/ fra johansen per bjørnar til bietilæ oscar Dok: overf. 7/1/ fra johansen per bjørnar til bietilæ oscar Saksbeh: 214 / blw Lnr: /13 13/ Datert: Til: Nilsen Jens Ingvart Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 9/1/ fra sverloff tertty kerttu til nilsen jens/ingebrigtsen tove Dok: Bortfesters godkjenning - overf. 9/1/ fra sverloff tertty kerttu til nilsen jens/ingebrigtsen tove Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / esu Sak: jordskiftesak 2011/47 svartbotn naturreservat i tana Dok: forkynning av vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Larsen Vanja Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 14/1/38 28 fra larsen jan petter dødsbo Dok: overf. 14/1/38 28 fra larsen jan petter dødsbo Lnr: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Båtsfjord kommune Sak: fradeling av areal til Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord Dok: melding om vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ i Datert: Fra: Hegg & Ci Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overføring 19/1/ festeavgift - Abrahamsen Morten Dok: skjøte- overf. 19/1/24 30 fra abrahamsen morten til abrahamsen marius/rejoyz Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /10 Dato Side 17

18 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: søknad om boligtomt/fritid i aigir - porsanger kommune - karlsen tone-lise Dok: melding om vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Moeng Nils Rune Saksbeh: 214 / ohs Sak: søknad om uttak av 40 kubikk tømmer nedenfor gusanjarga - nils rune moeng Dok: søknad om uttak av 40 kubikk tømmer nedenfor gusanjarga - nils rune moeng Lnr: /13 10/ Datert: Arkiv: Til: SNN Saksbeh: 213 / TAA Sak: Fornyelse av festekontrakt for massetak i Kobbhullet - Nordkapp kommune Dok: Tilbakemelding - spørsmål knyttet til overføring av rettigheter til Kobbholet massetak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Havforskingsinstituttet Saksbeh: 214 / sch Sak: Nasjonal overvaking rømt laks Dok: Nasjonal overvaking rømt laks Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Havforskingsinstituttet Saksbeh: 214 / sch Sak: Nasjonal overvaking rømt laks Dok: uttalelse til nasjonal overvaking rømt laks Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Sollia Gjestegård AS Sak: Søknad om tursti og teltleir for Jungajærvi Camp/Borealis Camp - sollia gjestegård Dok: Søknad om tursti og teltleir for Jungajærvi Camp/Borealis Camp - sollia gjestegård Lnr: /13 Dato Side 18

19 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Midt Finnmark Travlag Sak: søknad om areal ti stallanlegg og ridehall i porsanger - midt finnmark travlag Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Berg Chris Robin Grubstad Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 1/1/49 02 fra berg rolf til berg chris robin grubstad Dok: overf. 1/1/49 02 fra berg rolf til berg chris robin grubstad Lnr: /13 13/ Datert: Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: feilregistrering av feste 5/1/13 24 Dok: uttalelse - feilregistrering av feste 5/1/13 24 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Idrettslaget Stil Sak: makebytte lysløype i igeldas - idrettslaget stil Dok: anke på beslutning om avslag på søknad om makeskifte Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 35/1/ fra paulsen pål vidar tl thomassen rune/haugen bente Dok: Bortfesters godkjenning - overf. 35/1/ fra paulsen pål vidar tl thomassen rune/haugen bente Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Vestfinnmark politidistrikt Sak: rapport - ulovlig byggverk v/cævrejohkka i lemmivarre i porsanger Dok: rapport - ulovlig byggverk v/cævrejohkka i lemmivarre i porsanger Lnr: /13 Dato Side 19

20 13/ i Datert: Arkiv: 461 Fra: Henriksen Magnus og Ingjerd Sak: søknad om adkomstvei til 12/ magnus og ingjerd henriksen Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Nilsen Svein Cato Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 38/1/62 22 fra færseth aleksander til nilsen svein cato Dok: bet kr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: søknad om feste 48/1/ albert georg vekve Dok: uttalelse i fra alta kommune - areal til turistvirksomhet 48/1/14 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 2013/0010 skipagurra brøytestasjon i tana kommune Dok: jordskiftesak 2013/0010 skipagurra brøytestasjon i tana kommune - forkynning av krav Lnr: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 29/1/49 12 Dok: pantesamtykke 29/1/49 12 Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Strømeng Hans Atle Saksbeh: 214 / ohs Sak: søknad om tynning/forskjønning av skog - 21/33 og brennelva - hans atle strømeng Dok: søknad om tynning/forskjønning av skog - 21/33 og brennelva - hans atle strømeng Lnr: /13 Dato Side 20

21 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Destinasjon 71 grader nord Sak: søknad om kai med flytebrygge 10/1 i nordkapp - destinasnon 71 grader nord as Dok: søknad om kai med flytebrygge 10/1 i nordkapp - destinasnon 71 grader nord as Lnr: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 20/1/16 22 Dok: pantesamtykke 20/1/16 22 Lnr: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 3/1/5 17 Dok: pantesamtykke 3/1/5 17 Lnr: /13 12/ Datert: Fra: NMK Vadsø Saksbeh: 214 / pst Sak: utvidelse av 10/1/ NMK Vadsø Dok: anmodning om utvidet forpakning/bruksareal Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 3/1/33 02 Dok: pantesamtykke 3/1/33 02 Lnr: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / kjo Sak: pantesamtykke 31/ Dok: pantesamtykke 31/ Lnr: /13 Dato Side 21

22 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Opgård Karianne og Rønbeck Øystein Sak: søknad om tillegg til 38/ karianne opgård og øystein rønbeck Dok: søknad om tillegg til 38/ karianne opgård og øystein rønbeck Lnr: /13 13/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om feste 4/1/ rosita fjellheim Dok: tinglyst festekontrakt 4/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: oppsigelse av feste 17/ per ole hætta Dok: retur av tinglyst dokument Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Advokat Jørn Eikanger AS Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 31/ fra kivijervi tore til thermoglass as Dok: overf. 31/ fra kivijervi tore til thermoglass as Lnr: /13 12/ i Datert: Arkiv: 415 Fra: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Saksbeh: 213 / TAA Sak: Reguleringsplan for Nyelv industriområde Dok: uttalelse - finnmark fylkeskommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: forelegging om tiltak vedr. nye 22 kv koblingsstasjoner med tilhørende høyspentkabler ved Svanvik Dok: dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Saksbeh: 214 / hrm Sak: tillegg til 14/ eirik johansen Dok: tillegg til 14/ eirik johansen Lnr: /13 Dato Side 22

23 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Gamvik kommune Sak: grunneiers tillatelse - gapahuk ved Lille Langfjorden - Langfjordnes bygdelag Dok: melding om vedtak - tillatelse som omsøkt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 11/ i Datert: Fra: Dervola May Judith Leinan Saksbeh: 214 / blw Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: tinglysning av feste 32/1/10 25 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ i Datert: Fra: EiendomsMegler 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / blw Sak: overf. 8/1/17 19 fra isaksen olaf til bye kristin nordmo a. Dok: overf. 8/1/17 19 fra isaksen olaf til bye kristin nordmo a. Lnr: /13 12/ Datert: Arkiv: Til: Øfeldt Reidar Saksbeh: 214 / lkr Sak: søknad om lakseplass plass nr. 67 i lebesby - reidar øfeldt Dok: avtale om lakseplass 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 9 Saksbeh: 214 / hrm Sak: søknad om nydyrkning/beiteareal - per andreas holm Dok: uttalelse - rbd 9 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Berlevåg JFF Sak: søknad om hyttetomt i kongsfjorddalen i berlevåg kommune - berlevåg jff Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Liaklev Arne Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 4/1/28 24 fra hågensen ken-arne til liaklev arne Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 23

24 12/ Datert: Arkiv: Til: Pettersen Roald Sak: søknad om lakseplass plass nr. 57 i gamvik - roald pettersen Dok: avtale om lakseplass 2013 Saksbeh: 214 / lkr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 12/ i Datert: Fra: Vardø kommune Enhet for teknisk Sak: søknad om kjøp 8/1/ Markoff anna Dok: melding om vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Vardø kommune Enhet for teknisk Sak: søknad om makeskifte 5/10 og 5/11 i bytte med 5/18 - jakob yngve mikkelsen Dok: melding om vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Soldat Tor Ivar Saksbeh: 214 / tmi Sak: overf. 5/1/28 27 fra soldat johan isak per til soldat tor ivar Dok: underskrevet festekontrakt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / ing Sak: Søknad om jordbruksareal 19/ Lakselv og Brennelv beitelag Dok: tinglyst festekontrakt 19/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Kron Kenny Sak: omdisponering 10/1/17 19 fra naust til hyttetomt - kenny kron Dok: omdisponering 10/1/17 19 fra naust til hyttetomt - kenny kron Lnr: /13 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: SØKNAD OM AREAL FOR OPPSETT AV KLUBBHUS Dok: melding om vedtak Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 Dato Side 24

25 13/ i Datert: Fra: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om omdisponering 19/1/28 30 fra naust til hytte - hanne-marthe kurthi andreassen Dok: uttalelse - sør-varanger kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Statens vegvesen Sak: oppsett av værstasjon - deallja i loppa kommune - statens vegvesen Dok: oppsett av værstasjon - deallja i loppa kommune - statens vegvesen Lnr: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Varanger Kraft Sak: ombygning av eksisterende nettstasjoner ved E 105 bjørkheim-storskog i sør-varanger - varanger kraft Dok: ombygning av eksisterende nettstasjoner ved E 105 bjørkheim-storskog i sør-varanger - varanger kraft Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: jordskiftesak seljenes ytre i porsanger Dok: jordskiftesak seljenes ytre i porsanger - forkynning av krav Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: jordskiftesak lien i tana kommune Dok: jordskiftesak lien i tana kommune - forkynning av krav Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Návet Doallu DA Saksbeh: 214 / ing Sak: søknad om makebytte 12/ og deler av 12/ návet doallu da Dok: søknad om makebytte 12/ og deler av 12/ návet doallu da Lnr: /13 Dato Side 25

26 11/ Datert: Arkiv: Til: Arnesen Magnus Sak: søknad om lakseplass plass nr. 704 i alta - søker magnus arnesen Dok: avtale om lakseplass 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 Saksbeh: 214 / lkr Dato Side 26

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.03.2013-24.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.03.2013-24.03.2013 10/00324-010 Datert: 06.03.2013 Arkiv: 711.3 Til: Reinbeitedistrikt 30 C - Nuorttabealli (Østre sone) Sak: Etablering av nytt jaktfelt Iesjavri Nord i Alta kommune Dok: Vedr. krav om reise- og møtegodtgjørelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013 11/00225-017 Datert: 13.06.2013 Til: Dervola May Judith Leinan Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: Forslag til fradeling av boligtomt - 32/1/ 10 25 Lnr: 004375/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00147-004 Datert: 22.05.2013 Til: Tor-Ole Johnsen Sak: Omdisponering av gjeterhytte 36/1/18 20 - Samuelsen Selma Saksbeh: 214 / JEJ Dok: tilbud om festekontrakt for fritidshytte for eksisterende gjeterhytte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.08.2014-24.08.2014 14/00458-002 Datert: 31.03.2014 Til: Hegg & Co Sak: grenser for eiendommen 23/50 30 - torbjørn og edith olsen Dok: Svar - Gnr 23 Bnr 50 i Sør-Varanger Lnr: 002438/14 Forrige lnr. i saken: 002218/14 12/00662-008

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012 12/01368-002 Lnr: 007928/12 13 Uoff: 13 12/00239-005 Datert: 24.10.2012 Arkiv: 141 Til: Polmak bygdelag Saksbeh: 215 / erk Sak: Grønne midler 2012 - adkomst til badestranda/polmakstranda - Polmak bygdelag

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014 13/01749-002 Datert: 23.04.2014 Arkiv: 733.1 Til: Øyen Sveinar Sak: søknad om lakseplass 2014 - plass nr. 105,101 og 109 i gamvik - sveinar øyen Dok: avtale om lakseplass 2014 Lnr: 003042/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013 13/00991-007 Datert: 29.11.2013 Arkiv: 412.4 Til: Rønnaug Johansen Sak: søknad om festekontrakt - uregistrert byggverk i Porsanger kommune - Johansen Rønnaug Dok: Svar på søknad om kontrakt for uregistrert

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.09.2012-30.09.2012 12/00519-006 Datert: 25.07.2012 Til: Utsi Trine Marie Sak: oppsigelse av feste 31/1/41 20 - trine marie utsi Dok: Tilbakebetaling av felleskostnader for 31/1/41 20 - Trine Marie Utsi Lnr: 005845/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/770-4 Sakstittel Dok.dato 08.05.2015 Sletting av festekontrakt 2011/5/1/9 - Per Ole Eira Mottaker Se adresseliste Dødsbo sletting av hjemmelshaver fra grunnboken 2-MATRIKKEL-2011/5/1/9;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010 10/01194-002 Datert: 07.09.2010 Til: Henrik I Eira og Randi Anita A S Eira Sak: gjenoppretting/oppsigelse av feste - 17/34 11 - Buljo Nils Jørgensen Dok: Festerett til av feste - 17/1/87 og 17/34 11 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.01.2014-26.01.2014 13/01948-003 Datert: 08.01.2014 Arkiv: 141 Til: Sàmiid Valástallanlihttu - Samenes idrettsforbund Sak: søknad om reisestøtte for deltakelse i arctic winter games 2014 Dok: Svar på søknad om reisestøtte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.09.2013-29.09.2013 13/01294-002 Datert: 16.09.2013 Arkiv: 411.2 Til: Høgmo Bjørn Harald Sak: søknad om kjøp - tillegg til 4/88 12 - bjørn harald høgmo Dok: Svar på forespørsel om kjøp av tillegg til 4/88 12 Lnr: 006681/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.03.2014-30.03.2014 13/01010-011 Datert: 03.02.2014 Til: Statens kartverk Sak: overf 5/42 12 fra Karlstrøm Gerd Tordis til Karlstrøm Geir Edmund Dok: Tinglysing av festekontrakt - 5/42 12 Lnr: 000816/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.03.2014-09.03.2014 13/00074-003 Datert: 06.03.2014 Arkiv: 711.9 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: tilskudd til viltformål 2013 - tilsagn til finnmarkseiendommen Dok: Registrering av sett-elg-data 2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.04.2012-15.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.04.2012-15.04.2012 12/00140-006 Datert: 10.04.2012 Arkiv: 441.1 Til: Gamvik kommune Sak: søknad om boligtomt - tonje kristiansen og jo eirik iversen Dok: søknad om boligtomt til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014 14/00460-002 Datert: 26.03.2014 Til: Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma Sak: overf. 3/1/13 25 Dok: godkjent overf. av 3/1/13 25 til Bjarne A Olsen og Anne-Katrine Roer Lnr: 002325/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.03.2012-25.03.2012 11/00254-012 Datert: 08.03.2012 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 18/1/5 og 18/1/18 (25) Dok: mangler rettet - festekontrakter til tinglysing Saksbeh: 214 / pst Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011 11/00279-003 Datert: 13.04.2011 Til: John N. Andersen Sak: fornying av festekontrakt 14/1/19 25 Dok: oppsigelse av festekontrakt Saksbeh: 214 / akx Lnr: 002781/11 Forrige lnr. i saken: 002698/11 11/00071-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer